Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/215001–216000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215001 2008 CO149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
215002 2008 CE158 09/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
215003 2008 CQ162 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
215004 2008 CW198 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215005 2008 DL6 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
215006 2008 DN31 27/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
215007 2008 DC34 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
215008 2008 DT65 28/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
215009 2008 DR79 29/02/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
215010 2008 EU18 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
215011 2008 ES19 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
215012 2008 EG103 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
215013 2008 GX67 06/04/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
215014 2008 SM1 22/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
215015 2008 TP120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
215016 Catherinegriffin 2008 US3 21/10/2008 Raheny D. Grennan 3,5 km MPC · JPL
215017 2008 XD49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
215018 2008 YS51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
215019 2008 YB159 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
215020 2009 BE14 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
215021 Fanjingshan 2009 BJ71 26/01/2009 XuYi PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
215022 2009 BA73 29/01/2009 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 3,7 km MPC · JPL
215023 2009 BR76 27/01/2009 XuYi PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
215024 2009 BV81 28/01/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
215025 2009 BG86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215026 2009 BP108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
215027 2009 BK111 28/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
215028 2009 BO112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
215029 2009 BF130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
215030 2009 BF170 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
215031 2009 BA179 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
215032 2009 BD179 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
215033 2009 CP12 02/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
215034 2009 CR12 02/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
215035 2009 CD28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
215036 2009 CC39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215037 2009 CR40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215038 2009 CZ43 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215039 2009 CM53 13/02/2009 OAM Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
215040 2009 CS59 14/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
215041 2009 CA60 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
215042 2009 DK3 19/02/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
215043 2009 DF4 19/02/2009 Skylive Obs. Skylive Obs. 3,1 km MPC · JPL
215044 Joãoalves 2009 DW4 20/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 750 m MPC · JPL
215045 2009 DQ6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
215046 2009 DS9 18/02/2009 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
215047 2009 DE17 21/02/2009 OAM Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
215048 2009 DZ18 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
215049 2009 DQ34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
215050 2009 DU40 16/02/2009 OAM Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
215051 2009 DL41 18/02/2009 OAM Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
215052 2009 DA47 28/02/2009 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
215053 2009 DL47 26/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,7 km MPC · JPL
215054 2009 DJ64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215055 2009 DR70 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
215056 2009 DN75 21/02/2009 OAM Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
215057 2009 DE83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
215058 2009 DW94 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
215059 2009 DK113 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215060 2009 DN119 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
215061 2009 DM124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
215062 2009 DC125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
215063 2009 DQ125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215064 2009 DC126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215065 2009 DR126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215066 2009 DX126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215067 2009 DY126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
215068 2009 DU129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
215069 2009 DV129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
215070 2009 DD130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
215071 2009 ET3 15/03/2009 OAM Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
215072 2009 EV10 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
215073 2009 EC20 15/03/2009 OAM Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
215074 2009 EV20 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
215075 2009 EY20 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
215076 2009 FP3 17/03/2009 OAM Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
215077 2009 FY15 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
215078 2009 FL18 19/03/2009 OAM Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
215079 2009 FO18 19/03/2009 OAM Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
215080 Kaohsiung 2009 FX18 20/03/2009 Lulin Observatory Y.-S. Tsai, C.-S. Lin 2,6 km MPC · JPL
215081 2009 FU21 17/03/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
215082 2009 FT22 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
215083 2009 FH23 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
215084 2009 FX29 25/03/2009 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
215085 2009 FZ36 21/03/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
215086 2009 FJ43 29/03/2009 Kachina Kachina Obs. 5,5 km MPC · JPL
215087 2009 FL43 30/03/2009 Sierra Stars F. Tozzi 5,5 km MPC · JPL
215088 2220 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
215089 Hermanfrid 2709 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,1 km MPC · JPL
215090 2823 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
215091 6228 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
215092 6256 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
215093 6823 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
215094 5043 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
215095 3131 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
215096 3259 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
215097 5049 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
215098 5053 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
215099 1981 EN36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
215100 1992 RD 02/09/1992 Siding Spring R. H. McNaught 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215101 1995 LB 01/06/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,1 km MPC · JPL
215102 1995 OC7 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215103 1995 UZ15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
215104 1995 UL18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215105 1995 UV52 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215106 1995 VQ2 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215107 1996 RX15 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
215108 1996 RC18 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215109 1996 VM15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
215110 1997 NO5 05/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
215111 1997 WK56 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215112 1997 XR7 06/12/1997 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
215113 1998 DD2 21/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 2,5 km MPC · JPL
215114 1998 DJ8 21/02/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
215115 1998 EO 02/03/1998 Caussols ODAS 780 m MPC · JPL
215116 1998 MG44 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
215117 1998 RQ10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215118 1998 TO12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215119 1998 WU38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
215120 1999 JG4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215121 1999 JB11 14/05/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
215122 1999 LG4 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215123 1999 RS41 15/09/1999 Klet Kleť Obs. 820 m MPC · JPL
215124 1999 RV73 13/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
215125 1999 RY78 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215126 1999 RX122 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
215127 1999 RG135 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215128 1999 RO138 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215129 1999 RW153 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215130 1999 RB199 10/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
215131 1999 RH237 08/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
215132 1999 TQ4 03/10/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
215133 1999 TU33 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
215134 1999 TG65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
215135 1999 TA124 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215136 1999 TY163 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
215137 1999 TW171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215138 1999 TL206 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215139 1999 TS218 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215140 1999 TP260 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215141 1999 TS280 08/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
215142 1999 UO39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
215143 1999 UN50 30/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
215144 1999 UV51 31/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
215145 1999 UM57 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
215146 1999 VA28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215147 1999 VK66 04/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215148 1999 VJ69 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
215149 1999 VC114 09/11/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
215150 1999 VJ117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
215151 1999 VP150 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
215152 1999 VF174 05/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
215153 1999 VX193 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
215154 1999 XR139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
215155 1999 XH146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215156 1999 XX215 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
215157 1999 XY251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215158 2000 AE59 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
215159 2000 AU91 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
215160 2000 AY102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215161 2000 AS178 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215162 2000 BB5 21/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
215163 2000 BC9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
215164 2000 CN15 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215165 2000 CG22 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
215166 2000 CQ40 01/02/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
215167 2000 EL26 05/03/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
215168 2000 EU29 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
215169 2000 EM112 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215170 2000 FR9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215171 2000 FX23 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
215172 2000 GQ67 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215173 2000 GO73 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
215174 2000 GU100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215175 2000 GS117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
215176 2000 GQ120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
215177 2000 GM163 10/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215178 2000 GO166 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215179 2000 GQ171 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
215180 2000 HX2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215181 2000 HE3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215182 2000 HE67 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215183 2000 HB74 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215184 2000 HX103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
215185 2000 JD83 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
215186 2000 KX 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
215187 2000 LQ25 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
215188 2000 NM 02/07/2000 Fitchburg L. L. Amburgey APO 3,0 km MPC · JPL
215189 2000 NK10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
215190 2000 PU3 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
215191 2000 QQ47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215192 2000 QV155 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215193 2000 QM173 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215194 2000 SN18 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215195 2000 SA22 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
215196 2000 SK30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215197 2000 SN42 24/09/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
215198 2000 SZ69 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
215199 2000 SB130 22/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
215200 2000 SB134 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215201 2000 SX139 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
215202 2000 SZ159 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215203 2000 SO191 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
215204 2000 SL208 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
215205 2000 SB224 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215206 2000 SY248 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
215207 2000 SO269 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215208 2000 SC300 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
215209 2000 SL339 25/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
215210 2000 SB351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
215211 2000 SF356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
215212 2000 TC11 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215213 2000 TV18 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215214 2000 TH20 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
215215 2000 TU35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
215216 2000 UE9 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215217 2000 UX16 30/10/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,0 km MPC · JPL
215218 2000 UH20 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215219 2000 UR112 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215220 2000 VJ13 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215221 2000 WA19 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215222 2000 WE29 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
215223 2000 WM127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
215224 2000 WX131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
215225 2000 WP140 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215226 2000 WY160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
215227 2000 WZ181 25/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215228 2000 YX8 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215229 2000 YO39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
215230 2000 YL44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215231 2001 AX11 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215232 2001 AK12 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
215233 2001 AZ21 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215234 2001 AN25 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215235 2001 BA30 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
215236 2001 BP76 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215237 2001 DJ2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
215238 2001 DJ14 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215239 2001 DG15 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
215240 2001 DY29 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
215241 2001 DW64 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215242 2001 DD70 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215243 2001 DG97 17/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
215244 2001 EN14 15/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
215245 2001 FW187 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215246 2001 GW 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215247 2001 KY17 20/05/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
215248 2001 KJ34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215249 2001 KD58 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215250 2001 KS62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
215251 2001 LK18 13/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
215252 2001 MB12 21/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215253 2001 MG18 22/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
215254 2001 MK31 21/06/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215255 2001 NJ 11/07/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215256 2001 NR2 13/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
215257 2001 NM6 15/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
215258 2001 NP9 14/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
215259 2001 ON 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
215260 2001 OH2 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
215261 2001 OT14 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
215262 2001 OD16 20/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
215263 2001 OW23 16/07/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215264 2001 OT33 19/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215265 2001 OB55 22/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215266 2001 OK63 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
215267 2001 OA67 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
215268 2001 ON84 18/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
215269 2001 OC107 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215270 2001 OV110 29/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
215271 2001 OR113 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
215272 2001 PK17 09/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
215273 2001 PO34 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215274 2001 PH38 11/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
215275 2001 PU65 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
215276 2001 QT32 17/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215277 2001 QL57 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215278 2001 QW82 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
215279 2001 QN85 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
215280 2001 QC86 18/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
215281 2001 QF121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215282 2001 QP167 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
215283 2001 QJ201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
215284 2001 QB206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
215285 2001 QX243 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
215286 2001 QV262 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
215287 2001 QW287 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
215288 2001 RE3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
215289 2001 RF85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
215290 2001 RA107 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215291 2001 RM109 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215292 2001 RD120 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215293 2001 RN120 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
215294 2001 RO123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215295 2001 RR145 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
215296 2001 SY25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215297 2001 SG80 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215298 2001 SC83 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215299 2001 SC112 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
215300 2001 SM115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215301 2001 SA134 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
215302 2001 SN135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215303 2001 SQ141 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
215304 2001 SG150 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
215305 2001 SD163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215306 2001 SW176 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
215307 2001 SS178 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215308 2001 ST185 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215309 2001 SB189 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215310 2001 SW207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215311 2001 SC233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215312 2001 SF248 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
215313 2001 SR306 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215314 2001 SA319 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
215315 2001 SC319 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
215316 2001 SQ341 21/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215317 2001 TV58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215318 2001 TQ93 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215319 2001 TA119 15/10/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
215320 2001 TS136 14/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
215321 2001 TW138 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
215322 2001 TT161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215323 2001 TW172 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215324 2001 TP198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215325 2001 TG204 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
215326 2001 UV26 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
215327 2001 UW38 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215328 2001 UN47 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
215329 2001 UT48 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215330 2001 UD61 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215331 2001 UW61 17/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
215332 2001 UA116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215333 2001 UB148 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
215334 2001 UN165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215335 2001 UF173 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215336 2001 UN178 23/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215337 2001 UT188 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
215338 2001 UL200 19/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215339 2001 UN203 19/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
215340 2001 UX210 21/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
215341 2001 UW224 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
215342 2001 US225 16/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
215343 2001 VK7 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215344 2001 VC22 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215345 2001 VX90 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
215346 2001 VJ111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215347 2001 VO121 15/11/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
215348 2001 VW122 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
215349 2001 VA128 11/11/2001 Apache Point SDSS 12 km MPC · JPL
215350 2001 WJ31 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
215351 2001 WQ65 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215352 2001 XZ87 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
215353 2001 XD94 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
215354 2001 XM142 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215355 2001 XY146 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
215356 2001 XJ147 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215357 2001 XZ158 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
215358 2001 XR169 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215359 2001 XX169 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
215360 2001 XJ171 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
215361 2001 XX193 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
215362 2001 XL195 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215363 2001 XH212 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215364 2001 XW236 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
215365 2001 XY249 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
215366 2001 XH256 05/12/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
215367 2001 XM256 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215368 2001 YR34 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215369 2001 YE35 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
215370 2001 YU64 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
215371 2001 YD102 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215372 2002 AL39 09/01/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
215373 2002 AP43 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
215374 2002 AV64 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215375 2002 AV73 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
215376 2002 AO94 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215377 2002 AZ106 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
215378 2002 AS115 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
215379 2002 AP142 13/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
215380 2002 CZ7 02/02/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
215381 2002 CJ22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215382 2002 CE28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215383 2002 CF37 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215384 2002 CT47 03/02/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
215385 2002 CN57 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215386 2002 CR65 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215387 2002 CC67 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
215388 2002 CG81 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
215389 2002 CG132 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
215390 2002 CE137 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215391 2002 CA144 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
215392 2002 CF144 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
215393 2002 CH149 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
215394 2002 CH199 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
215395 2002 CL256 04/02/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
215396 2002 CT258 06/02/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
215397 2002 CT292 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
215398 2002 DH4 23/02/2002 Desert Moon B. L. Stevens 940 m MPC · JPL
215399 2002 DT17 20/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215400 2002 EJ17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215401 2002 EW22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
215402 2002 EO43 12/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215403 2002 EE53 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215404 2002 EK79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
215405 2002 EY108 09/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215406 2002 EJ111 09/03/2002 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
215407 2002 EK115 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
215408 2002 ER129 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215409 2002 EJ155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
215410 2002 GN2 04/04/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
215411 2002 GB23 15/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
215412 2002 GO45 04/04/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
215413 2002 GP51 05/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
215414 2002 GL86 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215415 2002 GX94 09/04/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
215416 2002 GN100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
215417 2002 GU103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215418 2002 GG117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215419 2002 GM126 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215420 2002 GN149 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215421 2002 GO155 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215422 2002 GN175 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215423 Winnecke 2002 GE178 04/04/2002 Palomar M. Meyer 1,1 km MPC · JPL
215424 2002 JE18 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215425 2002 JF31 09/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
215426 2002 JF45 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215427 2002 JF46 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215428 2002 JB61 10/05/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
215429 2002 JZ74 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215430 2002 JJ84 11/05/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
215431 2002 JN92 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
215432 2002 JL129 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 920 m MPC · JPL
215433 2002 JA140 10/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215434 2002 KD10 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215435 2002 LW8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215436 2002 LP11 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215437 2002 LC16 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215438 2002 LL25 03/06/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
215439 2002 LT27 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215440 2002 LD47 15/06/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,4 km MPC · JPL
215441 2002 LK62 12/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215442 2002 MQ3 30/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215443 2002 NS34 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215444 2002 NU36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215445 2002 ND40 14/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
215446 2002 NV40 14/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
215447 2002 NR45 13/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215448 2002 NL62 03/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
215449 2002 OW8 21/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215450 2002 OC16 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
215451 2002 OH19 24/07/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
215452 2002 OQ20 21/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
215453 2002 PG11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
215454 2002 PQ66 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215455 2002 PY87 12/08/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
215456 2002 PZ136 15/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215457 2002 PQ139 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215458 2002 PJ178 15/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
215459 2002 QL5 16/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
215460 2002 QO8 19/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
215461 2002 QB30 29/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
215462 2002 QF63 17/08/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
215463 Jobse 2002 QQ66 30/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215464 2002 QQ79 28/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215465 2002 QE90 19/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215466 2002 QD98 18/08/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
215467 2002 QK100 19/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215468 2002 QD103 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215469 2002 RM10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215470 2002 RO32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
215471 2002 RB34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
215472 2002 RX40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215473 2002 RZ50 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215474 2002 RD66 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
215475 2002 RD122 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
215476 2002 RP134 10/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215477 2002 RK163 12/09/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
215478 2002 RC192 12/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215479 2002 RK216 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
215480 2002 RR230 15/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215481 2002 RW279 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215482 2002 TU16 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215483 2002 TA33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215484 2002 TS34 02/10/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
215485 2002 TB37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215486 2002 TH43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215487 2002 TC52 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215488 2002 TV54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215489 2002 TG57 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215490 2002 TY67 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215491 2002 TY116 03/10/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
215492 2002 TE122 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
215493 2002 TR143 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
215494 2002 TH157 05/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
215495 2002 TF161 05/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
215496 2002 TT164 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215497 2002 TN214 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215498 2002 TK226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
215499 2002 TP230 07/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
215500 2002 TN251 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215501 2002 TF257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
215502 2002 TJ300 15/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215503 2002 TE312 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
215504 2002 TZ329 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
215505 2002 TZ363 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
215506 2002 TY371 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
215507 2002 TJ382 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
215508 2002 TK382 09/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215509 2002 TL382 15/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
215510 2002 UN2 28/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
215511 2002 UY3 26/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
215512 2002 UF14 29/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215513 2002 UP19 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
215514 2002 UC50 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215515 2002 UR53 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
215516 2002 UQ64 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
215517 2002 UZ74 18/10/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
215518 2002 UY76 31/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
215519 2002 VD15 05/11/2002 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
215520 2002 VG29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215521 2002 VJ35 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215522 2002 VZ56 06/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
215523 2002 VB59 06/11/2002 Needville Needville Obs. 2,8 km MPC · JPL
215524 2002 VZ71 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
215525 2002 VU72 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215526 2002 VV83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215527 2002 VT89 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215528 2002 VQ91 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215529 2002 VK101 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215530 2002 VE103 12/11/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
215531 2002 VS105 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215532 2002 VW105 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215533 2002 VG111 13/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
215534 2002 VV113 13/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
215535 2002 VF128 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215536 2002 WQ3 24/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215537 2002 WQ6 24/11/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
215538 2002 WU10 25/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
215539 2002 WN12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
215540 2002 WL13 30/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215541 2002 WU16 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
215542 2002 WT25 16/11/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
215543 2002 XD 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215544 2002 XH18 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
215545 2002 XB25 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215546 2002 XF51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215547 2002 XE56 08/12/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
215548 2002 XA64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215549 2002 XQ85 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215550 2002 XD104 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215551 2002 YR36 27/12/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
215552 2003 AJ18 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
215553 2003 AB42 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
215554 2003 AX51 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215555 2003 AK63 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
215556 2003 AD85 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
215557 2003 BJ10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
215558 2003 BJ57 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
215559 2003 BL76 29/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
215560 2003 BM88 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
215561 2003 CG18 08/02/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215562 2003 CN20 09/02/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215563 2003 DZ17 19/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
215564 2003 DG24 28/02/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
215565 2003 EO26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
215566 2003 EG40 08/03/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
215567 2003 EF62 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
215568 2003 FK25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
215569 2003 FM25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
215570 2003 FK48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
215571 2003 FK49 24/03/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
215572 2003 FE54 25/03/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
215573 2003 FN61 26/03/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
215574 2003 FF72 26/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
215575 2003 FU74 26/03/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
215576 2003 FK75 27/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
215577 2003 FL81 27/03/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
215578 2003 FH82 27/03/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
215579 2003 FY88 29/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
215580 2003 FP96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
215581 2003 FP127 29/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
215582 2003 GS10 03/04/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
215583 2003 GL29 07/04/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215584 2003 GF36 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
215585 2003 GO39 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
215586 2003 GB43 09/04/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
215587 2003 GO44 09/04/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
215588 2003 HF2 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 490 m MPC · JPL
215589 2003 JO7 02/05/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
215590 2003 KY10 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
215591 2003 OH 18/07/2003 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
215592 Normarose 2003 PR4 03/08/2003 Norma Rose J. Riffle, W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
215593 2003 QG9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
215594 2003 QQ27 23/08/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
215595 2003 QZ35 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215596 2003 QT41 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215597 2003 QZ76 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215598 2003 QE111 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215599 2003 RN1 02/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
215600 2003 RM13 15/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215601 2003 RE14 15/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
215602 2003 RO20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
215603 2003 SH13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215604 2003 SY14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215605 2003 SU29 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215606 2003 SF36 17/09/2003 Klet J. Tichá, M. Tichý 1,4 km MPC · JPL
215607 2003 SD38 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
215608 2003 SX60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215609 2003 SL67 19/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
215610 2003 SA83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215611 2003 SN90 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215612 2003 SS96 19/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215613 2003 SW110 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215614 2003 SW121 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
215615 2003 SH125 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215616 2003 SP125 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215617 2003 SW128 20/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215618 2003 SB165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
215619 2003 SQ168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
215620 2003 SN213 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215621 2003 SA214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
215622 2003 SJ223 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
215623 2003 SL229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
215624 2003 SF235 26/09/2003 Klet Kleť Obs. 3,6 km MPC · JPL
215625 2003 SX250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215626 2003 SF258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215627 2003 SV262 28/09/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
215628 2003 SP271 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
215629 2003 SA289 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215630 2003 SZ289 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
215631 2003 SW308 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
215632 2003 SV318 18/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
215633 2003 ST321 22/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215634 2003 SO339 26/09/2003 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
215635 2003 TY4 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
215636 2003 TP16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
215637 2003 TG41 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215638 2003 TW49 03/10/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
215639 2003 TW58 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
215640 2003 UP14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
215641 2003 UJ24 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215642 2003 UB26 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
215643 2003 UJ27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
215644 2003 UR27 22/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
215645 2003 UN42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
215646 2003 US63 16/10/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
215647 2003 UN71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
215648 2003 UF78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
215649 2003 UT103 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215650 2003 UU107 19/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
215651 2003 UT110 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215652 2003 UE116 21/10/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
215653 2003 UM121 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
215654 2003 UK141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
215655 2003 UJ156 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
215656 2003 UD159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215657 2003 UT162 21/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215658 2003 UK164 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
215659 2003 UY164 21/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215660 2003 UO178 21/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
215661 2003 UZ179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215662 2003 UG188 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215663 2003 UX210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
215664 2003 UL214 24/10/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
215665 2003 UJ228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
215666 2003 UO242 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
215667 2003 UX261 26/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
215668 2003 UG266 28/10/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
215669 2003 UV274 30/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
215670 2003 UO277 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215671 2003 UB279 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
215672 2003 UU284 21/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
215673 2003 UO379 22/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
215674 2003 UJ381 22/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
215675 2003 UF405 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
215676 2003 VJ11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215677 2003 WN 16/11/2003 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
215678 2003 WR 16/11/2003 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
215679 2003 WL59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215680 2003 WS85 20/11/2003 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
215681 2003 WH147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
215682 2003 WD155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215683 2003 WB156 29/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215684 2003 WR158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215685 2003 WK185 21/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
215686 2003 XG43 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215687 2003 YP12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
215688 2003 YC45 20/12/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
215689 2003 YT51 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215690 2003 YM54 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215691 2003 YT56 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
215692 2003 YK68 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215693 2003 YC69 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215694 2003 YD78 18/12/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
215695 2003 YU84 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215696 2003 YX85 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
215697 2003 YM102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215698 2003 YE117 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215699 2003 YH117 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215700 2003 YE120 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215701 2003 YD121 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
215702 2003 YJ122 26/12/2003 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 860 m MPC · JPL
215703 2003 YK129 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
215704 2004 AJ1 12/01/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
215705 2004 AR7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
215706 2004 AP10 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
215707 2004 AN24 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
215708 2004 AQ26 13/01/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
215709 2004 BV21 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
215710 2004 BK22 17/01/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
215711 2004 BD50 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
215712 2004 BO50 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215713 2004 BZ71 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
215714 2004 BW74 25/01/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
215715 2004 BK75 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
215716 2004 BH76 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215717 2004 BE87 22/01/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215718 2004 BY91 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
215719 2004 BR94 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
215720 2004 BU94 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
215721 2004 BU96 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215722 2004 BZ96 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215723 2004 BT101 29/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
215724 2004 BT111 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
215725 2004 BN116 27/01/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
215726 2004 BX116 28/01/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
215727 2004 BK150 17/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
215728 2004 CP 09/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
215729 2004 CN20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215730 2004 CB31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215731 2004 CZ58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215732 2004 CL73 14/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
215733 2004 CU102 12/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215734 2004 DV19 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215735 2004 DV23 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215736 2004 DX39 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
215737 2004 DG44 18/02/2004 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
215738 2004 DN49 19/02/2004 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
215739 2004 DL53 23/02/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
215740 2004 ED 09/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215741 2004 EL11 10/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215742 2004 EY16 12/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215743 2004 EV29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
215744 2004 EB48 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215745 2004 EK50 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
215746 2004 EH74 13/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215747 2004 EU82 13/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215748 2004 EC83 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
215749 2004 EN83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
215750 2004 EK85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215751 2004 EH105 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
215752 2004 FZ2 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
215753 2004 FB9 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
215754 2004 FF14 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215755 2004 FF51 19/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
215756 2004 FQ62 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
215757 2004 FU64 19/03/2004 Socorro LINEAR AMO 780 m MPC · JPL
215758 2004 FM68 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
215759 2004 FW85 19/03/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
215760 2004 FZ89 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
215761 2004 FF90 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215762 2004 FK91 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
215763 2004 FB95 19/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215764 2004 FQ112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
215765 2004 FJ115 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215766 2004 FX124 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
215767 2004 FZ124 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215768 2004 FZ131 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
215769 2004 GA12 12/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
215770 2004 GP16 10/04/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
215771 2004 GR18 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
215772 2004 GU29 12/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215773 2004 GX31 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
215774 2004 GH32 12/04/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
215775 2004 HF6 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
215776 2004 HU34 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
215777 2004 HR37 21/04/2004 Črni Vrh Črni Vrh 2,6 km MPC · JPL
215778 2004 HP53 25/04/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
215779 2004 HY65 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
215780 2004 HR69 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
215781 2004 HL73 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
215782 2004 JO28 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215783 2004 JS34 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
215784 2004 JE42 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215785 2004 KQ13 21/05/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
215786 2004 KM14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
215787 2004 LT 09/06/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
215788 2004 LW4 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
215789 2004 LQ9 13/06/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
215790 2004 LK14 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215791 2004 LP24 12/06/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
215792 2004 MS3 19/06/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
215793 2004 MD7 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
215794 2004 NV12 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
215795 2004 NF18 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
215796 2004 NY28 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
215797 2004 OV 16/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
215798 2004 OZ9 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
215799 2004 OK10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
215800 2004 PS27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215801 2004 PK64 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215802 2004 PB73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215803 2004 PQ83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215804 2004 QG8 16/08/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
215805 2004 RT25 08/09/2004 Uccle T. Pauwels 860 m MPC · JPL
215806 2004 RW138 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215807 2004 RE168 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
215808 2004 RS236 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
215809 Hugoschwarz 2004 RN287 14/09/2004 Uccle P. De Cat 760 m MPC · JPL
215810 2004 RZ290 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
215811 2004 RE308 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
215812 2004 TC139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
215813 2004 TL197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
215814 2004 TO220 06/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
215815 2004 TV242 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
215816 2004 TH277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
215817 2004 VB27 04/11/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
215818 2004 XP31 09/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
215819 2004 XW34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
215820 2004 XX35 09/12/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,8 km MPC · JPL
215821 2004 XO157 14/12/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
215822 2004 XT184 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
215823 2005 AX18 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
215824 2005 AY25 11/01/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
215825 2005 AC32 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215826 2005 AN43 15/01/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
215827 2005 AW53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215828 2005 AX53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
215829 2005 AK61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215830 2005 BK8 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215831 2005 BD11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215832 2005 BR27 31/01/2005 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
215833 2005 CZ5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215834 2005 CL11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
215835 2005 CZ15 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215836 2005 CW18 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
215837 2005 CX20 02/02/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
215838 2005 CT22 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
215839 2005 CP26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
215840 2005 CP35 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
215841 Čimelice 2005 CH37 06/02/2005 Klet KLENOT 960 m MPC · JPL
215842 2005 CB46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215843 2005 CU57 02/02/2005 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
215844 2005 CA63 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
215845 2005 CS65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215846 2005 EJ5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215847 2005 EL5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215848 2005 EA6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
215849 2005 EZ12 02/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
215850 2005 ED15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
215851 2005 EB18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
215852 2005 ES20 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
215853 2005 EB29 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
215854 2005 EQ29 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
215855 2005 EG36 04/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
215856 2005 ER47 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
215857 2005 EF52 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215858 2005 ES58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215859 2005 EJ63 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215860 2005 EQ71 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
215861 2005 EM101 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
215862 2005 ED112 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215863 2005 EX132 09/03/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
215864 2005 EC142 10/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
215865 2005 ET144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
215866 2005 EG145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
215867 2005 EK148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215868 Rohrer 2005 EA153 12/03/2005 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
215869 2005 ET156 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
215870 2005 EM161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
215871 2005 EO165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
215872 2005 EH176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
215873 2005 EO183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
215874 2005 EB193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
215875 2005 EY193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
215876 2005 EO207 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215877 2005 EU219 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
215878 2005 EM230 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
215879 2005 EA231 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
215880 2005 EA245 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
215881 2005 EE245 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215882 2005 EO253 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
215883 2005 EJ295 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215884 2005 EX296 09/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
215885 2005 EW323 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
215886 Barryarnold 2005 FP 16/03/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 980 m MPC · JPL
215887 2005 GZ2 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
215888 2005 GU4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215889 2005 GY5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215890 2005 GM17 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
215891 2005 GF19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
215892 2005 GG30 04/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
215893 2005 GS42 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
215894 2005 GN53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
215895 2005 GG54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
215896 2005 GV58 04/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
215897 2005 GJ66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
215898 2005 GR69 03/04/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215899 2005 GQ104 10/04/2005 Mount Lemmon Spacewatch 940 m MPC · JPL
215900 2005 GR124 09/04/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215901 2005 GA130 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215902 2005 GL169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
215903 2005 GO181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215904 2005 GX181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215905 2005 GF223 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 960 m MPC · JPL
215906 2005 GV226 14/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
215907 2005 HT3 27/04/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,2 km MPC · JPL
215908 2005 HH6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215909 2005 JH13 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,8 km MPC · JPL
215910 2005 JL20 04/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
215911 2005 JX21 06/05/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
215912 2005 JK30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
215913 2005 JE34 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215914 2005 JK36 04/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215915 2005 JG39 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215916 2005 JT48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215917 2005 JB56 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
215918 2005 JG56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215919 2005 JZ70 07/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
215920 2005 JB86 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
215921 2005 JV98 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
215922 2005 JG103 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215923 2005 JP103 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
215924 2005 JX104 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
215925 2005 JP107 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
215926 2005 JX126 12/05/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
215927 2005 JZ127 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215928 2005 JX151 04/05/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215929 2005 JP153 04/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
215930 2005 JB161 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
215931 2005 KF4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
215932 2005 KY4 18/05/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
215933 2005 KU5 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
215934 2005 KV6 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
215935 2005 KW6 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
215936 2005 KQ10 30/05/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 4,5 km MPC · JPL
215937 2005 KW10 31/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
215938 2005 LS4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
215939 2005 LQ5 02/06/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
215940 2005 LS5 02/06/2005 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
215941 2005 LO20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215942 2005 LG22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215943 2005 MN3 24/06/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
215944 2005 MU11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
215945 2005 ML15 29/06/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
215946 2005 MA23 30/06/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
215947 2005 MZ38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
215948 2005 MC43 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
215949 2005 MH43 21/06/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215950 2005 NO6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
215951 2005 NC23 04/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215952 2005 NX27 05/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215953 2005 NR31 04/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215954 2005 NS31 05/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
215955 2005 NF39 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
215956 2005 NW40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
215957 2005 NT55 11/07/2005 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
215958 2005 NN56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215959 2005 NL72 06/07/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
215960 2005 NX74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215961 2005 NC122 10/07/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
215962 2005 PA 01/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
215963 2005 PK18 11/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
215964 2005 QZ2 24/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
215965 2005 QL32 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215966 2005 QD38 25/08/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
215967 2005 QQ43 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
215968 2005 QO53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
215969 2005 QJ55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
215970 2005 QV66 28/08/2005 Campo Catino CAOS 2,2 km MPC · JPL
215971 2005 QN68 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
215972 2005 QM90 25/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
215973 2005 QW96 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215974 2005 QQ106 27/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
215975 2005 QK111 27/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
215976 2005 QU120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
215977 2005 QR149 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
215978 2005 QV179 26/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
215979 2005 RD11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
215980 2005 RP22 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
215981 2005 RR26 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
215982 2005 SN27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
215983 2005 SC33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215984 2005 SO37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
215985 2005 SH46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
215986 2005 SR48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
215987 2005 SW60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
215988 2005 ST70 26/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
215989 2005 SK85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
215990 2005 SN119 28/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
215991 2005 SZ125 29/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
215992 2005 SS126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
215993 2005 SN163 27/09/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
215994 2005 SJ166 28/09/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
215995 2005 SR178 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
215996 2005 SP185 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
215997 2005 SH199 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
215998 2005 SH201 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
215999 2005 SV242 30/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
216000 2005 SF258 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

211.000s  • 212.000s  • 213.000s  • 214.000s  • 215.000s  • 216.000s  • 217.000s  • 218.000s  • 219.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001