Danh sách tiểu hành tinh/545001–546000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
545001 2014 XY10 26/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
545002 2014 XG13 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
545003 2014 XK13 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
545004 2014 XO13 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
545005 2014 XP14 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545006 2014 XF16 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545007 2014 XH17 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545008 2014 XQ17 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545009 2014 XU17 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545010 2014 XS20 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
545011 2014 XS22 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
545012 2014 XE23 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
545013 2014 XG23 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545014 2014 XE24 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
545015 2014 XY24 24/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545016 2014 XT25 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
545017 2014 XU25 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545018 2014 XF26 11/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
545019 2014 XO26 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
545020 2014 XB27 03/09/2013 Elena Remote A. Oreshko 2,4 km MPC · JPL
545021 2014 XF29 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
545022 2014 XG29 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
545023 2014 XN33 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545024 2014 XY33 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545025 2014 XO34 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
545026 2014 XK36 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545027 2014 XP36 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
545028 2014 XU36 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
545029 2014 XC37 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
545030 2014 XQ37 15/12/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
545031 2014 XR37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
545032 2014 XB38 17/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
545033 2014 XX38 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
545034 2014 XZ41 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
545035 2014 XA42 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
545036 2014 XB42 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545037 2014 XL42 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545038 2014 XO42 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
545039 2014 XC43 26/10/2014 7300 W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
545040 2014 YM 19/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
545041 2014 YE2 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
545042 2014 YL2 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
545043 2014 YM3 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
545044 2014 YR4 10/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
545045 2014 YJ5 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545046 2014 YL5 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
545047 2014 YY5 19/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
545048 2014 YG6 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
545049 2014 YS6 20/12/2014 ESA OGS ESA OGS 3,2 km MPC · JPL
545050 2014 YL7 20/12/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
545051 2014 YP10 29/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
545052 2014 YP11 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
545053 2014 YA12 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
545054 2014 YJ12 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
545055 2014 YR13 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
545056 2014 YC14 13/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
545057 2014 YK15 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
545058 2014 YK16 20/12/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
545059 2014 YX16 23/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545060 2014 YN17 03/02/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,5 km MPC · JPL
545061 2014 YT17 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
545062 2014 YZ17 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
545063 2014 YW18 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545064 2014 YA19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545065 2014 YR19 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545066 2014 YX20 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
545067 2014 YE21 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
545068 2014 YG21 03/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545069 2014 YQ22 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545070 2014 YS22 29/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545071 2014 YC23 18/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
545072 2014 YP23 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
545073 2014 YF24 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545074 2014 YN24 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
545075 2014 YT25 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545076 2014 YZ25 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
545077 2014 YL26 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
545078 2014 YN26 17/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
545079 2014 YP26 24/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
545080 2014 YN27 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
545081 2014 YZ27 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
545082 2014 YH29 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545083 2014 YS29 24/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
545084 2014 YJ30 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
545085 2014 YK30 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
545086 2014 YJ31 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
545087 2014 YR31 01/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
545088 2014 YV31 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545089 2014 YR32 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545090 2014 YG33 23/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
545091 2014 YZ34 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
545092 2014 YH36 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
545093 2014 YS36 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
545094 2014 YL38 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545095 2014 YQ38 03/09/2013 Calar Alto F. Hormuth 2,0 km MPC · JPL
545096 2014 YV38 07/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
545097 2014 YX38 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545098 2014 YY38 27/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
545099 2014 YD39 03/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
545100 2014 YP39 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
545101 2014 YU39 27/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
545102 2014 YG40 11/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545103 2014 YL43 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545104 2014 YO43 02/03/2011 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
545105 2014 YL46 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545106 2014 YK47 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545107 2014 YS47 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
545108 2014 YD48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
545109 2014 YP48 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
545110 2014 YZ48 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
545111 2014 YM50 01/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
545112 2014 YR50 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
545113 2014 YF51 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
545114 2014 YM51 27/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
545115 2014 YU53 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
545116 2014 YF54 15/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
545117 2014 YZ54 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
545118 2014 YB55 26/12/2008 Nyukasa H. Kurosaki, A. Nakajima 3,1 km MPC · JPL
545119 2014 YS55 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
545120 2014 YC56 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
545121 2014 YB57 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
545122 2014 YJ57 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
545123 2014 YS57 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545124 2014 YY57 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545125 2014 YF58 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545126 2014 YS60 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
545127 2014 YC61 25/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545128 2014 YC62 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545129 2014 YF62 06/10/2013 Oukaimeden C. Rinner 3,4 km MPC · JPL
545130 2014 YT62 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545131 2014 YY62 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
545132 2014 YD63 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
545133 2014 YF63 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
545134 2014 YA64 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
545135 2014 YE64 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
545136 2011 AU 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
545137 2011 AQ2 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
545138 2011 AB15 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545139 2011 AZ56 22/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
545140 2011 AD69 10/03/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
545141 2011 AT71 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
545142 2011 AW77 13/01/2011 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
545143 2011 AG79 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545144 2011 AV79 05/02/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
545145 2011 AA84 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
545146 2011 AS84 04/10/2013 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
545147 2011 AH85 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
545148 2011 AX85 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
545149 2011 AZ87 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545150 2011 AK89 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
545151 2011 AV89 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
545152 2011 AW89 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
545153 2011 AP90 28/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
545154 2011 AC93 10/01/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
545155 2011 BF1 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
545156 2011 BP5 20/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
545157 2011 BK6 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
545158 2011 BP10 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
545159 2011 BE13 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545160 2011 BJ14 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
545161 2011 BV16 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
545162 2011 BT19 23/04/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
545163 2011 BC25 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
545164 2011 BX33 04/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
545165 2011 BQ37 28/01/2011 Sandlot G. Hug 900 m MPC · JPL
545166 2011 BD39 28/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
545167 2011 BF42 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 720 m MPC · JPL
545168 2011 BX42 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
545169 2011 BT44 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
545170 2011 BW44 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
545171 2011 BE45 29/01/2011 Kachina J. Hobart 780 m MPC · JPL
545172 2011 BG52 09/04/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
545173 2011 BJ53 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
545174 2011 BQ56 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
545175 2011 BL61 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
545176 2011 BN63 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
545177 2011 BS65 01/02/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 860 m MPC · JPL
545178 2011 BP66 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
545179 2011 BC74 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
545180 2011 BM76 11/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
545181 2011 BU79 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
545182 2011 BV79 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545183 2011 BA83 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
545184 2011 BO87 03/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
545185 2011 BY88 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545186 2011 BR90 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
545187 2011 BR93 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 1,9 km MPC · JPL
545188 2011 BQ100 11/03/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
545189 2011 BQ122 31/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
545190 2011 BP125 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545191 2011 BL131 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545192 2011 BY132 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
545193 2011 BL136 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
545194 2011 BS150 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
545195 2011 BK156 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
545196 2011 BO156 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
545197 2011 BV164 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
545198 2011 BJ171 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
545199 2011 BT172 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
545200 2011 BW173 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
545201 2011 BZ174 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
545202 2011 BK175 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
545203 2011 BY177 28/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
545204 2011 BU181 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
545205 2011 BF183 25/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
545206 2011 BX190 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
545207 2011 CT6 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545208 2011 CR9 18/10/2009 Sandlot G. Hug 2,2 km MPC · JPL
545209 2011 CF12 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
545210 2011 CD13 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
545211 2011 CL18 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
545212 2011 CU19 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
545213 2011 CR22 30/01/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 1,5 km MPC · JPL
545214 2011 CO26 05/02/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
545215 2011 CO27 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
545216 2011 CU33 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 980 m MPC · JPL
545217 2011 CO38 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
545218 2011 CY42 04/02/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
545219 2011 CS46 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
545220 2011 CR47 09/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
545221 2011 CM59 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
545222 2011 CZ60 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545223 2011 CO65 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
545224 2011 CH66 01/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
545225 2011 CX70 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
545226 2011 CD71 09/02/2011 Dauban C. Rinner, F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
545227 2011 CZ75 10/02/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
545228 2011 CK78 08/02/2011 Dauban C. Rinner, F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
545229 2011 CM80 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
545230 2011 CX97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545231 2011 CY108 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545232 2011 CU117 26/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
545233 2011 CN122 16/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
545234 2011 CT122 24/09/1960 Palomar Mountain T. Gehrels 1,1 km MPC · JPL
545235 2011 CY122 27/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
545236 2011 DC 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
545237 2011 DK 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545238 2011 DX3 26/01/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
545239 2011 DQ8 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545240 2011 DX19 23/02/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
545241 2011 DO26 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545242 2011 DJ27 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545243 2011 DZ34 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545244 2011 DU36 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545245 2011 DR45 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545246 2011 DU53 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
545247 2011 DJ54 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
545248 2011 DB55 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545249 2011 EE5 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
545250 2011 EE7 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545251 2011 EK7 09/04/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
545252 2011 ED8 02/03/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
545253 2011 EX15 31/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
545254 2011 EQ17 06/03/2011 Wildberg R. Apitzsch 1,7 km MPC · JPL
545255 2011 EF19 05/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
545256 2011 EC24 04/09/2000 Terskol Terskol Obs. 1,5 km MPC · JPL
545257 2011 EC28 01/03/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 1,5 km MPC · JPL
545258 2011 ET30 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
545259 2011 EL33 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
545260 2011 ET34 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
545261 2011 ED63 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
545262 2011 EV69 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545263 2011 EF72 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545264 2011 EF73 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
545265 2011 EE75 04/04/2002 Haleakala AMOS 2,5 km MPC · JPL
545266 2011 ES81 18/04/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
545267 2011 EA89 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545268 2011 EP89 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545269 2011 EZ89 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545270 2011 EA92 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
545271 2011 ED92 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
545272 2011 EO92 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
545273 2011 EF93 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
545274 2011 FZ2 25/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,2 km MPC · JPL
545275 2011 FU4 24/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545276 2011 FN7 31/03/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
545277 2011 FH10 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
545278 2011 FM12 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
545279 2011 FF14 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
545280 2011 FH15 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
545281 2011 FF20 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545282 2011 FC24 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
545283 2011 FJ26 30/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,2 km MPC · JPL
545284 2011 FA31 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545285 2011 FZ33 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
545286 2011 FO43 28/03/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
545287 2011 FK46 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
545288 2011 FK48 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
545289 2011 FK50 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
545290 2011 FC54 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545291 2011 FP58 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545292 2011 FU58 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
545293 2011 FX62 28/03/2011 La Silla La Silla Obs. 161 km MPC · JPL
545294 2011 FP63 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
545295 2011 FN67 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
545296 2011 FW69 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
545297 2011 FC70 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
545298 2011 FM71 29/03/2011 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
545299 2011 FX74 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545300 2011 FG80 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
545301 2011 FM81 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
545302 2011 FX82 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
545303 2011 FP83 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545304 2011 FC85 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
545305 2011 FG91 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
545306 2011 FN94 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545307 2011 FR103 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545308 2011 FD105 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,6 km MPC · JPL
545309 2011 FC107 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
545310 2011 FJ110 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
545311 2011 FJ114 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545312 2011 FT117 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
545313 2011 FX120 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
545314 2011 FZ120 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
545315 2011 FN126 24/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
545316 2011 FD127 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545317 2011 FA128 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545318 2011 FW136 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545319 2011 FM142 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545320 2011 FN143 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
545321 2011 FE146 28/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
545322 2011 FY146 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
545323 2011 FM147 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
545324 2011 FO147 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
545325 2011 FT150 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545326 2011 FD155 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545327 2011 FO156 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
545328 2011 FA159 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545329 2011 FM160 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
545330 2011 FC161 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
545331 2011 FR161 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545332 2011 FD162 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
545333 2011 FZ163 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545334 2011 FE164 24/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545335 2011 FR164 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545336 2011 GP3 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545337 2011 GH5 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
545338 2011 GX6 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
545339 2011 GO7 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545340 2011 GA9 03/08/2008 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
545341 2011 GE9 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
545342 2011 GL11 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
545343 2011 GV18 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545344 2011 GM19 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
545345 2011 GG24 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
545346 2011 GM24 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
545347 2011 GZ25 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545348 2011 GN26 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
545349 2011 GU27 02/04/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
545350 2011 GA38 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
545351 2011 GR40 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
545352 2011 GF41 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
545353 2011 GS41 28/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
545354 2011 GX41 05/04/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
545355 2011 GR43 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545356 2011 GW46 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
545357 2011 GE57 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2,4 km MPC · JPL
545358 2011 GD59 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
545359 2011 GY59 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
545360 2011 GP60 09/04/2011 Dauban C. Rinner, F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
545361 2011 GZ61 09/04/2011 La Silla La Silla Obs. cubewano ( 293 km MPC · JPL
545362 2011 GP63 12/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
545363 2011 GT63 05/04/2011 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
545364 2011 GX66 04/04/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
545365 2011 GZ72 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
545366 2011 GM75 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
545367 2011 GX76 05/04/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 1,3 km MPC · JPL
545368 2011 GE80 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
545369 2011 GZ80 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
545370 2011 GL81 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
545371 2011 GR81 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545372 2011 GX81 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
545373 2011 GY82 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
545374 2011 GC90 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
545375 2011 GP91 07/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545376 2011 GV95 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
545377 2011 GB97 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
545378 2011 GH97 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
545379 2011 GK99 13/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
545380 2011 HS13 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
545381 2011 HD16 20/08/2003 Haleakala AMOS 1,6 km MPC · JPL
545382 2011 HV18 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
545383 2011 HY18 22/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
545384 2011 HX22 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
545385 2011 HM25 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
545386 2011 HB27 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545387 2011 HG27 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
545388 2011 HA28 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545389 2011 HB31 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
545390 2011 HD31 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545391 2011 HS32 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545392 2011 HY41 15/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
545393 2011 HL44 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545394 Rossetter 2011 HH45 02/11/2008 Vail-Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 2,2 km MPC · JPL
545395 2011 HQ45 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545396 2011 HV45 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545397 2011 HW47 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
545398 2011 HZ47 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
545399 2011 HU56 20/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
545400 2011 HZ56 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
545401 2011 HQ60 30/04/2011 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,2 km MPC · JPL
545402 2011 HT62 31/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,2 km MPC · JPL
545403 2011 HT64 21/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545404 2011 HT66 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
545405 2011 HD69 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
545406 2011 HK69 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
545407 2011 HZ69 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
545408 2011 HW70 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
545409 2011 HN71 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
545410 2011 HE73 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
545411 2011 HT73 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
545412 2011 HQ76 12/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
545413 2011 HH77 26/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
545414 2011 HU85 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545415 2011 HO86 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
545416 2011 HQ92 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545417 2011 HY96 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545418 2011 HM97 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
545419 2011 HU97 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545420 2011 HQ99 12/08/2007 XuYi PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
545421 2011 HV100 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
545422 2011 HA101 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545423 2011 HV101 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
545424 2011 HJ104 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545425 2011 HU104 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
545426 2011 HC105 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
545427 2011 HN105 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
545428 2011 HP108 13/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545429 2011 HV108 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
545430 2011 JT 02/05/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
545431 2011 JH3 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
545432 2011 JB7 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
545433 2011 JM8 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545434 2011 JB9 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
545435 2011 JO14 13/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
545436 2011 JK16 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
545437 2011 JY17 24/04/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
545438 2011 JQ19 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545439 2011 JU20 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,8 km MPC · JPL
545440 2011 JR21 01/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
545441 2011 JN25 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
545442 2011 JP26 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545443 2011 JF28 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545444 2011 JS29 04/05/2011 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 900 m MPC · JPL
545445 2011 JM32 01/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
545446 2011 JF33 16/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
545447 2011 JK33 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
545448 2011 JT33 12/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545449 2011 KA5 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
545450 2011 KG5 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
545451 2011 KY8 21/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
545452 2011 KV9 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
545453 2011 KJ12 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
545454 2011 KB13 24/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,4 km MPC · JPL
545455 2011 KQ15 27/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,5 km MPC · JPL
545456 2011 KS23 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
545457 2011 KG24 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
545458 2011 KA25 05/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
545459 2011 KY25 23/05/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
545460 2011 KB27 25/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
545461 2011 KT31 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
545462 2011 KT34 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545463 2011 KC40 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
545464 2011 KD40 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545465 2011 KE42 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
545466 2011 KO46 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
545467 2011 KD50 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
545468 2011 KM50 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
545469 2011 KA51 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545470 2011 KW52 31/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
545471 2011 KB53 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
545472 2011 KJ53 28/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
545473 2011 LF2 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545474 2011 LK6 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545475 2011 LO9 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545476 2011 LW13 03/06/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
545477 2011 LB15 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
545478 2011 LS18 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545479 2011 LS20 13/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
545480 2011 LM21 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
545481 2011 LR21 02/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545482 2011 LD24 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545483 2011 LL25 07/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545484 2011 LH26 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
545485 2011 LK26 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
545486 2011 LV28 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
545487 2011 MN1 24/06/2011 Haleakala Haleakala-Faulkes 2,7 km MPC · JPL
545488 2011 MG5 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545489 2011 MB8 24/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
545490 2011 MA10 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
545491 2011 ME11 25/08/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
545492 2011 MB12 08/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
545493 2011 MJ12 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
545494 2011 NR3 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
545495 2011 NQ4 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545496 2011 OH2 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
545497 2011 OB8 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
545498 2011 OW8 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
545499 2011 OZ11 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
545500 2011 OU17 29/07/2011 Sierra Stars R. Matson 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
545501 2011 OO18 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
545502 2011 OW21 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
545503 2011 OL26 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
545504 2011 OZ26 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
545505 2011 OC28 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
545506 2011 OA33 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
545507 2011 OR39 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
545508 2011 OH41 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 9,0 km MPC · JPL
545509 2011 OW43 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
545510 2011 OR47 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
545511 2011 OU47 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
545512 2011 OK49 29/07/2011 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
545513 2011 OL50 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,5 km MPC · JPL
545514 2011 OP54 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
545515 2011 OQ54 15/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
545516 2011 OR58 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
545517 2011 ON60 24/07/2011 Haleakala Haleakala-Faulkes 7,0 km MPC · JPL
545518 2011 OZ60 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
545519 2011 OK61 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
545520 2011 OA62 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
545521 2011 OJ62 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
545522 2011 ON63 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
545523 2011 OW64 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
545524 2011 OP65 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545525 2011 OT65 12/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
545526 2011 OP66 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 9,7 km MPC · JPL
545527 2011 OB68 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 6,2 km MPC · JPL
545528 2011 OG69 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,4 km MPC · JPL
545529 2011 OP69 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 6,4 km MPC · JPL
545530 2011 PX2 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
545531 2011 PF6 04/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
545532 2011 PL9 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 2,1 km MPC · JPL
545533 2011 PQ10 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
545534 2011 PS12 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
545535 2011 PC14 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
545536 2011 PP15 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
545537 2011 PQ15 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
545538 2011 PX15 27/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 9,2 km MPC · JPL
545539 2011 PY15 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
545540 2011 PJ16 03/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
545541 2011 PG17 11/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545542 2011 PX17 11/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
545543 2011 PC18 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
545544 2011 PD20 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
545545 2011 QN 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
545546 2011 QY 20/09/2006 Cordell-Lorenz D. T. Durig, A. W. Taylor 2,0 km MPC · JPL
545547 2011 QX2 20/08/2011 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2,5 km MPC · JPL
545548 2011 QA4 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545549 2011 QS4 27/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
545550 2011 QY5 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
545551 2011 QR11 21/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
545552 2011 QU11 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
545553 2011 QG12 22/08/2011 Crni Vrh S. Matičič 2,8 km MPC · JPL
545554 2011 QM13 02/08/2011 Crni Vrh J. Zakrajšek 2,9 km MPC · JPL
545555 2011 QL15 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
545556 2011 QQ18 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
545557 2011 QT20 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
545558 2011 QD26 23/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
545559 2011 QS36 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
545560 2011 QP37 27/08/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 710 m MPC · JPL
545561 2011 QS38 26/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2,9 km MPC · JPL
545562 2011 QD41 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
545563 2011 QQ49 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545564 2011 QA50 23/08/2011 Baldone I. Eglītis 11 km MPC · JPL
545565 2011 QZ50 27/08/2011 Andrushivka Y. Ivaščenko, P. Kyrylenko 3,2 km MPC · JPL
545566 2011 QN51 13/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
545567 2011 QC52 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
545568 2011 QN58 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
545569 2011 QW60 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
545570 2011 QV63 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
545571 2011 QP67 28/08/2011 Andrushivka Y. Ivaščenko 2,7 km MPC · JPL
545572 2011 QK69 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545573 2011 QA74 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
545574 2011 QS74 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545575 2011 QT75 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
545576 2011 QK79 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
545577 2011 QA89 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545578 2011 QJ96 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
545579 2011 QM96 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
545580 2011 QT97 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 8,1 km MPC · JPL
545581 2011 QM99 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 9,2 km MPC · JPL
545582 2011 QK101 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545583 2011 QC102 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545584 2011 QJ105 31/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545585 2011 QR105 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545586 2011 QR106 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
545587 2011 QU107 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
545588 2011 QN109 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,2 km MPC · JPL
545589 2011 RZ1 02/09/2011 Charleston R. Holmes 2,9 km MPC · JPL
545590 2011 RV8 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
545591 2011 RM19 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
545592 2011 RN20 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
545593 2011 RT20 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
545594 2011 RH21 04/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
545595 2011 RV21 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545596 2011 RA22 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545597 2011 RB22 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545598 2011 RS22 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
545599 2011 RV26 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
545600 2011 SV6 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
545601 2011 SG8 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
545602 2011 SF9 19/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
545603 2011 SV14 18/09/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
545604 2011 SZ14 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
545605 2011 SM20 30/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
545606 2011 SL22 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
545607 2011 SP23 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
545608 2011 SA24 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
545609 2011 SA26 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
545610 2011 SM26 24/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
545611 2011 SG28 25/09/2006 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,7 km MPC · JPL
545612 2011 SV37 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
545613 2011 SZ38 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
545614 2011 SA45 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
545615 2011 SC45 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
545616 2011 SG45 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
545617 2011 SM46 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
545618 2011 SP47 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
545619 Lapuska 2011 SR47 03/09/2011 Baldone K. Černis, I. Eglītis 2,4 km MPC · JPL
545620 2011 SQ51 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
545621 2011 SN52 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545622 2011 SD55 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
545623 2011 SJ55 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
545624 2011 SD56 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
545625 2011 SN56 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
545626 2011 SY59 18/09/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
545627 2011 SB61 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
545628 2011 SD61 28/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
545629 2011 SR62 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
545630 2011 SA63 25/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
545631 2011 SJ63 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
545632 2011 SR64 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
545633 2011 SQ66 23/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
545634 2011 SF69 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
545635 2011 SY69 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
545636 2011 SE70 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545637 2011 SF70 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
545638 2011 SJ70 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
545639 2011 SP76 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
545640 2011 SC86 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
545641 2011 SL86 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
545642 2011 SV90 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
545643 2011 SH93 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
545644 2011 SM94 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
545645 2011 SW99 18/05/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
545646 2011 SD100 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
545647 2011 SD106 23/09/2011 Crni Vrh J. Zakrajšek 3,4 km MPC · JPL
545648 2011 SU107 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
545649 2011 SX108 24/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
545650 2011 SS118 24/09/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
545651 2011 SH119 25/09/2011 Mayhill N. Falla 2,7 km MPC · JPL
545652 2011 SH123 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
545653 2011 SZ126 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
545654 2011 SV127 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
545655 2011 SB130 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
545656 2011 SH130 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545657 2011 SN132 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
545658 2011 SJ137 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
545659 2011 SL138 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
545660 2011 SX142 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545661 2011 SU143 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
545662 2011 SO146 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545663 2011 SH154 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545664 2011 SP154 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
545665 2011 SA155 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
545666 2011 SU160 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
545667 2011 SD161 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545668 2011 SE162 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
545669 2011 SD167 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545670 2011 SZ167 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
545671 2011 SJ170 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545672 2011 SP172 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
545673 2011 SS174 17/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
545674 2011 SF183 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
545675 2011 SS183 05/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
545676 2011 SU184 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545677 2011 SG187 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 3,1 km MPC · JPL
545678 2011 SH188 13/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
545679 2011 SY188 01/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
545680 2011 ST189 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545681 2011 SY189 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
545682 2011 SY191 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545683 2011 SA192 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545684 2011 SR192 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545685 2011 SV192 25/09/2011 Taunus S. Karge, R. Kling 780 m MPC · JPL
545686 2011 SH193 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
545687 2011 SM193 19/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
545688 2011 SN200 18/09/2011 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
545689 2011 SQ200 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
545690 2011 SF201 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 2,3 km MPC · JPL
545691 2011 SF202 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545692 2011 SB204 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
545693 2011 SG204 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
545694 2011 SW205 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
545695 2011 SN211 04/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
545696 2011 SJ212 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545697 2011 SS215 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
545698 2011 SU218 03/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
545699 2011 SZ226 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545700 2011 SH231 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
545701 2011 SH235 27/09/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
545702 2011 SH236 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
545703 2011 SB237 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
545704 2011 SH238 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
545705 2011 SG242 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
545706 2011 SX246 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
545707 2011 SY246 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545708 2011 SC249 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545709 2011 SU251 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
545710 2011 SD254 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
545711 2011 SB258 27/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
545712 2011 SD259 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545713 2011 SG260 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
545714 2011 SQ260 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
545715 2011 SE262 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
545716 2011 SE264 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545717 2011 SY264 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 3,4 km MPC · JPL
545718 2011 SU265 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545719 2011 SB266 17/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
545720 2011 SS266 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545721 2011 SF270 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
545722 2011 SO270 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
545723 2011 SU270 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545724 2011 SH275 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
545725 2011 SZ275 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
545726 2011 SH278 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
545727 2011 SA281 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
545728 2011 SB281 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
545729 2011 SG282 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
545730 2011 SQ283 06/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
545731 2011 SV283 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545732 2011 SE284 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
545733 2011 SQ284 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545734 2011 SR284 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545735 2011 SW284 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
545736 2011 SC285 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
545737 2011 SV285 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545738 2011 SA286 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
545739 2011 SG286 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
545740 2011 SP287 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
545741 2011 SZ287 19/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545742 2011 SA295 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
545743 2011 SO295 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545744 2011 SM296 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545745 2011 SV296 15/01/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,4 km MPC · JPL
545746 2011 SO297 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
545747 2011 ST301 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
545748 2011 SZ301 26/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545749 2011 SA302 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545750 2011 SC302 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545751 2011 SG302 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
545752 2011 SJ302 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545753 2011 SR304 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
545754 2011 SB306 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
545755 2011 TU1 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
545756 2011 TF9 14/08/2001 Haleakala AMOS 900 m MPC · JPL
545757 2011 TR10 24/02/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
545758 2011 TX12 29/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
545759 2011 TV17 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545760 2011 TN18 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
545761 2011 TR19 19/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
545762 2011 UO4 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
545763 2011 UP4 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
545764 2011 UB7 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545765 2011 UO8 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
545766 2011 UU9 30/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
545767 2011 UA10 01/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
545768 2011 UB11 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
545769 2011 UP11 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
545770 2011 UY11 16/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
545771 2011 UV23 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
545772 2011 UV26 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
545773 2011 UN32 29/08/2005 Campo Imperatore A. Boattini 3,1 km MPC · JPL
545774 2011 UK35 21/12/2000 Kitt Peak D. Team 3,2 km MPC · JPL
545775 2011 UF38 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545776 2011 UC43 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
545777 2011 UK43 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545778 2011 US43 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
545779 2011 UQ44 30/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
545780 2011 UY46 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
545781 2011 UR48 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
545782 2011 UC50 21/09/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 2,7 km MPC · JPL
545783 2011 UZ51 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
545784 2011 UA57 18/10/2011 Piszkesteto A. Szing 2,9 km MPC · JPL
545785 2011 UD57 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
545786 2011 UH59 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
545787 2011 UW62 20/10/2011 Siding Spring SSS 570 m MPC · JPL
545788 2011 UQ65 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545789 2011 UY68 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
545790 2011 UF69 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545791 2011 UJ70 05/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
545792 2011 UC73 01/09/2005 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
545793 2011 US75 06/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
545794 2011 UG86 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545795 2011 UN86 05/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
545796 2011 UY86 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
545797 2011 UD87 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
545798 2011 US89 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
545799 2011 UT93 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545800 2011 US97 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
545801 2011 UF98 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
545802 2011 UL100 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545803 2011 UW109 31/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
545804 2011 UD110 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
545805 2011 US110 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
545806 2011 UU113 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545807 2011 UB114 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
545808 2011 UY116 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
545809 2011 UA117 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
545810 2011 UA118 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
545811 2011 UC118 24/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
545812 2011 UM118 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
545813 2011 UD121 29/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
545814 2011 UB122 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545815 2011 UE125 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
545816 2011 UN126 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
545817 2011 UY131 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
545818 2011 UR132 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
545819 2011 UT133 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545820 2011 UO134 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
545821 2011 UD135 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
545822 2011 UR136 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
545823 2011 UE137 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
545824 2011 UQ143 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545825 2011 UN148 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
545826 2011 UB149 04/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
545827 2011 UH151 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
545828 2011 UD154 01/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 3,4 km MPC · JPL
545829 2011 US159 24/10/2011 Tarleton State Uni M. Hibbs 710 m MPC · JPL
545830 2011 UG162 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
545831 2011 UX165 31/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
545832 2011 UP166 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
545833 2011 UL168 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545834 2011 UY168 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
545835 2011 UC171 21/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
545836 2011 UE171 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545837 2011 UQ171 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
545838 2011 UV171 29/09/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2,9 km MPC · JPL
545839 2011 UC172 21/09/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 2,4 km MPC · JPL
545840 2011 UL172 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
545841 2011 UE173 22/09/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
545842 2011 UV174 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
545843 2011 UM176 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
545844 2011 UF177 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
545845 2011 UJ179 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
545846 2011 UF183 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
545847 2011 UA185 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
545848 2011 US187 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
545849 2011 UC191 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
545850 2011 UB201 02/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
545851 2011 UG201 17/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
545852 2011 UN201 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
545853 2011 UD206 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
545854 2011 UP208 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
545855 2011 UF209 31/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545856 2011 UD212 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
545857 2011 UK217 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
545858 2011 UC218 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
545859 2011 UY219 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545860 2011 UZ219 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
545861 2011 UE221 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
545862 2011 UF223 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
545863 2011 UC235 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
545864 2011 US237 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
545865 2011 UJ239 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545866 2011 UA240 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545867 2011 UV244 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
545868 2011 UF245 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
545869 2011 UE248 29/08/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
545870 2011 UR252 24/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
545871 2011 UU252 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
545872 2011 UK255 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
545873 2011 UP259 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545874 2011 UJ261 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
545875 2011 UM263 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
545876 2011 UK266 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
545877 2011 UR266 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
545878 2011 UM269 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
545879 2011 UU269 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
545880 2011 UD272 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545881 2011 UG273 26/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545882 2011 UC277 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
545883 2011 UD278 29/09/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
545884 2011 UW281 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
545885 2011 UQ283 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
545886 2011 UG288 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545887 2011 UJ289 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
545888 2011 UV291 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545889 2011 UT292 26/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
545890 2011 UG293 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
545891 2011 UF301 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
545892 2011 UT302 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
545893 2011 US303 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
545894 2011 UK304 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
545895 2011 UL305 27/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
545896 2011 UA306 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
545897 2011 UH306 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
545898 2011 UY309 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
545899 2011 UZ309 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
545900 2011 UU311 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
545901 2011 UQ316 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
545902 2011 UT316 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
545903 2011 UU316 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
545904 2011 UC320 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
545905 2011 UT321 31/10/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 3,5 km MPC · JPL
545906 2011 UC322 31/10/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 940 m MPC · JPL
545907 2011 UG322 28/10/2011 Atacama IAA-AI 710 m MPC · JPL
545908 2011 UL323 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
545909 2011 UO326 28/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
545910 2011 UR327 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
545911 2011 US328 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
545912 2011 UZ328 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
545913 2011 UM329 01/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
545914 2011 UV332 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
545915 2011 UA333 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
545916 2011 UC333 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
545917 2011 UH333 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
545918 2011 UC335 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
545919 2011 UP337 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
545920 2011 UG340 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
545921 2011 UW341 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
545922 2011 UG342 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
545923 2011 UV342 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545924 2011 UK346 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
545925 2011 UQ349 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
545926 2011 UR350 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
545927 2011 UY350 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
545928 2011 UN351 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
545929 2011 UZ351 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
545930 2011 UC357 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
545931 2011 UJ357 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
545932 2011 UL358 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545933 2011 UY360 21/10/2011 McGraw-Hill R. Campbell 2,7 km MPC · JPL
545934 2011 UA366 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
545935 2011 UH368 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545936 2011 UL372 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
545937 2011 UV373 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
545938 2011 UF380 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545939 2011 UA382 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
545940 2011 UK382 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
545941 2011 UM382 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
545942 2011 UU384 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
545943 2011 UX387 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
545944 2011 UW393 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545945 2011 UO397 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545946 2011 UM401 17/06/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,4 km MPC · JPL
545947 2011 UP403 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
545948 2011 US405 03/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 3,9 km MPC · JPL
545949 2011 UD407 16/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
545950 2011 UQ407 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
545951 2011 UV407 19/10/2011 Palomar PTF 2,7 km MPC · JPL
545952 2011 UB414 31/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
545953 2011 UQ414 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545954 2011 UW416 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
545955 2011 UU418 16/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
545956 2011 UZ418 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
545957 2011 UL419 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
545958 2011 UP420 16/01/2013 ESA OGS ESA OGS 2,8 km MPC · JPL
545959 2011 UQ420 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
545960 2011 UR420 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
545961 2011 UV420 30/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
545962 2011 UW420 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
545963 2011 UZ420 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
545964 2011 UE421 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
545965 2011 UJ421 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
545966 2011 UR421 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
545967 2011 UB422 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
545968 2011 UP422 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
545969 2011 UX423 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
545970 2011 UB424 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
545971 2011 UO424 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545972 2011 UC425 03/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
545973 2011 UD427 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
545974 2011 UB434 23/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
545975 2011 US435 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
545976 2011 UZ436 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
545977 2011 UV441 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
545978 2011 UZ443 06/03/2014 ESA OGS ESA OGS 2,6 km MPC · JPL
545979 2011 VH 27/09/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 860 m MPC · JPL
545980 2011 VC1 14/10/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
545981 2011 VQ1 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
545982 2011 VS2 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
545983 2011 VW6 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
545984 2011 VW9 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
545985 2011 VW10 03/11/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 710 m MPC · JPL
545986 2011 VB13 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
545987 2011 VW18 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
545988 2011 VM19 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
545989 2011 VW21 25/08/2005 Campo Imperatore A. Boattini 2,0 km MPC · JPL
545990 2011 VA23 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
545991 2011 VL25 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
545992 2011 VF26 15/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
545993 2011 VS27 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
545994 2011 VM29 30/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
545995 2011 WG6 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
545996 2011 WV6 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
545997 2011 WX6 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
545998 2011 WA10 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
545999 2011 WE15 24/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
546000 2011 WW20 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

541.000s  • 542.000s  • 543.000s  • 544.000s  • 545.000s  • 546.000s  • 547.000s  • 548.000s  • 549.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001