Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/40001–41000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40001 1998 HB88 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40002 1998 HS89 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40003 1998 HW92 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
40004 1998 HF94 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40005 1998 HA96 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40006 1998 HV101 24/04/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
40007 Vieuxtemps 1998 HV102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
40008 1998 HN111 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40009 1998 HG119 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40010 1998 HF122 23/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40011 1998 HK123 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40012 1998 HP123 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40013 1998 HB124 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40014 1998 HL124 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40015 1998 HB125 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40016 1998 HT127 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40017 1998 HY127 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40018 1998 HH134 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40019 1998 HR136 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40020 1998 HX136 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40021 1998 HG137 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40022 1998 HP146 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
40023 ANPCEN 1998 HU148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
40024 1998 HW148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
40025 1998 HQ149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
40026 1998 JF3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
40027 1998 JH4 15/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,0 km MPC · JPL
40028 1998 KO1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
40029 1998 KG2 22/05/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
40030 1998 KL2 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40031 1998 KP2 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40032 1998 KD10 26/05/1998 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
40033 1998 KX10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
40034 1998 KB11 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
40035 1998 KO15 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40036 1998 KT19 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40037 1998 KS22 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40038 1998 KT22 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40039 1998 KW26 21/05/1998 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 6,0 km MPC · JPL
40040 1998 KC27 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40041 1998 KK29 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40042 1998 KM30 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40043 1998 KV30 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40044 1998 KH32 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40045 1998 KZ33 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40046 1998 KT34 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
40047 1998 KW34 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40048 1998 KA36 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40049 1998 KB37 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40050 1998 KP37 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40051 1998 KY37 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
40052 1998 KB38 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40053 1998 KH41 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40054 1998 KP42 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
40055 1998 KS43 24/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40056 1998 KT44 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40057 1998 KJ45 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40058 1998 KL46 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
40059 1998 KR47 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40060 1998 KC48 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40061 1998 KQ48 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
40062 1998 KP49 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40063 1998 KV49 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40064 1998 KW50 23/05/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
40065 1998 KX50 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40066 1998 KF51 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40067 1998 KA54 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40068 1998 KS54 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40069 1998 KQ55 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40070 1998 KG58 26/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40071 1998 KL59 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40072 1998 KZ59 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40073 1998 KN60 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40074 1998 KN63 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40075 1998 KS63 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40076 1998 LB 02/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
40077 1998 MZ4 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
40078 1998 ML8 19/06/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
40079 1998 MD9 19/06/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40080 1998 MY9 19/06/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
40081 1998 MG14 25/06/1998 Caussols ODAS 3,8 km MPC · JPL
40082 1998 ML16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
40083 1998 MS18 19/06/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
40084 1998 MS22 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
40085 1998 MW32 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40086 1998 MK33 24/06/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
40087 1998 MU34 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40088 1998 MJ37 23/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
40089 1998 MH40 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
40090 1998 MZ40 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
40091 1998 MH41 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
40092 Memel 1998 ME47 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
40093 1998 NH 15/07/1998 Prescott P. G. Comba 4,5 km MPC · JPL
40094 1998 NN 15/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
40095 1998 OV4 29/07/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 7,7 km MPC · JPL
40096 1998 OR9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
40097 1998 OB13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
40098 1998 OW14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
40099 1998 OB15 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
40100 1998 PV 12/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40101 1998 QX 19/08/1998 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
40102 1998 QU1 19/08/1998 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
40103 1998 QX3 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 11 km MPC · JPL
40104 1998 QE4 17/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 8,8 km MPC · JPL
40105 1998 QL4 17/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
40106 Erben 1998 QW5 20/08/1998 Ondřejov P. Pravec 5,1 km MPC · JPL
40107 1998 QB7 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40108 1998 QU7 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40109 1998 QC8 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
40110 1998 QM9 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
40111 1998 QK12 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40112 1998 QM13 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40113 1998 QZ13 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40114 1998 QB15 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
40115 1998 QB19 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
40116 1998 QD19 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40117 1998 QG21 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
40118 1998 QX22 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
40119 1998 QB23 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
40120 1998 QT23 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40121 1998 QA29 18/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 8,4 km MPC · JPL
40122 1998 QZ30 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40123 1998 QC31 17/08/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
40124 1998 QN35 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40125 1998 QU38 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40126 1998 QL40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40127 1998 QD43 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40128 1998 QL43 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40129 1998 QY45 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
40130 1998 QV47 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
40131 1998 QJ48 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
40132 1998 QL48 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
40133 1998 QF53 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
40134 Marsili 1998 QO53 27/08/1998 Colleverde V. S. Casulli 4,3 km MPC · JPL
40135 1998 QS53 26/08/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,0 km MPC · JPL
40136 1998 QS56 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
40137 1998 QO60 28/08/1998 Ondřejov L. Kotková 11 km MPC · JPL
40138 1998 QF63 30/08/1998 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
40139 1998 QL64 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
40140 1998 QQ68 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
40141 1998 QL70 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
40142 1998 QT70 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
40143 1998 QW70 24/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
40144 1998 QC71 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
40145 1998 QF71 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40146 1998 QR71 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
40147 1998 QB72 24/08/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
40148 1998 QB73 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
40149 1998 QF74 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40150 1998 QF75 24/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40151 1998 QO75 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40152 1998 QA77 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
40153 1998 QD79 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40154 1998 QE83 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
40155 1998 QA84 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
40156 1998 QH86 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40157 1998 QA88 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
40158 1998 QP88 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
40159 1998 QC90 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40160 1998 QL91 28/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40161 1998 QO91 28/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
40162 1998 QK95 19/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
40163 1998 QC96 19/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40164 1998 QW99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
40165 1998 QP102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 9,8 km MPC · JPL
40166 1998 QW102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
40167 1998 QF103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
40168 1998 QW104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
40169 1998 QG105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
40170 1998 RK 01/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 8,7 km MPC · JPL
40171 1998 RS 11/09/1998 Zeno T. Stafford 10 km MPC · JPL
40172 1998 RQ6 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
40173 1998 RE7 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
40174 1998 RY12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
40175 1998 RE16 14/09/1998 Xinglong SCAP 9,6 km MPC · JPL
40176 1998 RH27 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40177 1998 RU28 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
40178 1998 RU36 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
40179 1998 RM38 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40180 1998 RR48 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
40181 1998 RN50 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
40182 1998 RO55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40183 1998 RP58 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40184 1998 RQ58 14/09/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
40185 1998 RL60 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
40186 1998 RN60 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40187 1998 RR61 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40188 1998 RQ64 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
40189 1998 RR67 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
40190 1998 RL74 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
40191 1998 RM75 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40192 1998 RV75 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40193 1998 RF77 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40194 1998 RG78 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
40195 1998 RU78 14/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40196 1998 RM80 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40197 1998 RP80 14/09/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
40198 1998 SA1 16/09/1998 Caussols ODAS 8,7 km MPC · JPL
40199 1998 SE1 16/09/1998 Caussols ODAS 5,6 km MPC · JPL
40200 1998 SW9 18/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 8,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40201 1998 SO13 21/09/1998 Caussols ODAS 9,7 km MPC · JPL
40202 1998 SN26 24/09/1998 Kleť Kleť Obs. 9,2 km MPC · JPL
40203 1998 SP27 24/09/1998 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
40204 1998 SV27 23/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 11 km MPC · JPL
40205 1998 SU30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
40206 Lhenice 1998 SB36 26/09/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,7 km MPC · JPL
40207 1998 SE44 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
40208 1998 SK53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
40209 Morrispodolak 1998 SU55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
40210 Peixinho 1998 SL56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
40211 1998 SC57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
40212 1998 SC58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
40213 1998 SQ58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
40214 1998 SR63 29/09/1998 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
40215 1998 SZ69 21/09/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
40216 1998 SF79 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
40217 1998 SM87 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
40218 1998 SQ97 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
40219 1998 SX111 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40220 1998 SH122 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
40221 1998 SG136 26/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40222 1998 SJ137 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
40223 1998 SX142 26/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40224 1998 SJ143 23/09/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
40225 1998 SX144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
40226 1998 SA145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
40227 Tahiti 1998 SR145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 18 km MPC · JPL
40228 1998 TR1 12/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
40229 1998 TO3 14/10/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
40230 Rožmberk 1998 TJ6 14/10/1998 Kleť M. Tichý 8,0 km MPC · JPL
40231 1998 TS6 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
40232 1998 UD 16/10/1998 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
40233 1998 UH2 20/10/1998 Caussols ODAS 8,8 km MPC · JPL
40234 1998 UG4 21/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL
40235 1998 UX7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
40236 1998 UF33 28/10/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
40237 1998 VM6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 22 km MPC · JPL
40238 1998 VR13 10/11/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40239 1998 VY16 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40240 1998 VV37 10/11/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40241 1998 VA46 15/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
40242 1998 VU46 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
40243 1998 WH1 18/11/1998 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
40244 1998 WP4 17/11/1998 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
40245 1998 WO7 23/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40246 1998 WV18 21/11/1998 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
40247 1998 XK4 11/12/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40248 Yukikajiura 1998 XF5 12/12/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
40249 1998 XM11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
40250 1998 XG16 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40251 1998 XK87 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40252 1998 YE6 22/12/1998 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
40253 1999 BB1 17/01/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
40254 1999 BB26 21/01/1999 Monte Agliale S. Donati, M. M. M. Santangelo 5,6 km MPC · JPL
40255 1999 CN4 12/02/1999 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
40256 1999 CM6 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
40257 1999 CZ56 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40258 1999 CF61 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40259 1999 CZ85 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40260 1999 CU98 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40261 1999 CD117 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40262 1999 CF156 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
40263 1999 FQ5 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
40264 1999 FJ7 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
40265 1999 FQ22 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40266 1999 GS 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
40267 1999 GJ4 10/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40268 1999 GU8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
40269 1999 GP25 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40270 1999 JE 06/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40271 1999 JT 04/05/1999 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
40272 1999 JA7 08/05/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
40273 1999 JS7 13/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
40274 1999 JT14 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40275 1999 JW15 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40276 1999 JR19 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40277 1999 JL30 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40278 1999 JC34 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40279 1999 JD35 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40280 1999 JV44 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40281 1999 JY47 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
40282 1999 JD48 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
40283 1999 JO50 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40284 1999 JE52 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40285 1999 JT52 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40286 1999 JN53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40287 1999 JS61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40288 1999 JP64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40289 1999 JS64 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
40290 1999 JV64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40291 1999 JX71 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40292 1999 JD72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40293 1999 JG73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40294 1999 JT73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40295 1999 JX73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40296 1999 JE74 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40297 1999 JJ74 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40298 1999 JD81 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40299 1999 JN90 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40300 1999 JT93 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40301 1999 JU93 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40302 1999 JD98 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
40303 1999 JU98 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40304 1999 JX104 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40305 1999 JP111 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40306 1999 JN112 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40307 1999 JN115 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
40308 1999 JV120 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40309 1999 JH131 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40310 1999 KU4 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40311 1999 KH13 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40312 1999 KZ13 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40313 1999 KV14 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40314 1999 KR16 16/05/1999 La Silla A. C. Delsanti, O. R. Hainaut 352 km MPC · JPL
40315 1999 LS 04/06/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
40316 1999 LU4 07/06/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
40317 1999 LO7 09/06/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
40318 1999 LQ9 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40319 1999 LR11 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40320 1999 LP14 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40321 1999 LA21 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40322 1999 LU23 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40323 1999 LF25 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40324 1999 LY30 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
40325 1999 LW33 11/06/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
40326 1999 MA 18/06/1999 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
40327 1999 MB 17/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
40328 Dow 1999 MK 20/06/1999 Junk Bond D. Healy 2,5 km MPC · JPL
40329 1999 ML 20/06/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
40330 1999 MN1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
40331 1999 MS1 17/06/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,1 km MPC · JPL
40332 1999 NK 06/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
40333 1999 NO1 12/07/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40334 1999 NS4 11/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
40335 1999 NJ5 15/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
40336 1999 NG6 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40337 1999 NN7 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40338 1999 NB8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40339 1999 NF8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40340 1999 NR8 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
40341 1999 NU8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40342 1999 NB9 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40343 1999 NH9 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40344 1999 NN9 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40345 1999 NT9 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40346 1999 ND10 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40347 1999 NH10 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40348 1999 NO10 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40349 1999 NF11 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40350 1999 NO11 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40351 1999 NZ11 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40352 1999 ND12 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40353 1999 NB13 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40354 1999 NQ15 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40355 1999 NH17 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40356 1999 NZ17 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40357 1999 NM18 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40358 1999 ND19 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40359 1999 NT20 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40360 1999 NE21 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40361 1999 NG21 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40362 1999 NY21 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40363 1999 NM23 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40364 1999 ND24 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40365 1999 NE26 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40366 1999 NF27 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40367 1999 NA28 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40368 1999 NS28 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40369 1999 NY28 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40370 1999 NZ28 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40371 1999 NF30 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40372 1999 NG34 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40373 1999 NF36 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40374 1999 NG36 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40375 1999 NO36 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40376 1999 NF37 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40377 1999 NM39 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40378 1999 NW40 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40379 1999 NG41 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40380 1999 NX42 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40381 1999 NK44 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40382 1999 NK47 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40383 1999 NW47 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40384 1999 NC49 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40385 1999 NE49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40386 1999 NK49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40387 1999 NL49 13/07/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40388 1999 NY49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40389 1999 ND50 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40390 1999 NR51 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
40391 1999 NR52 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
40392 1999 NS53 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40393 1999 NW53 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40394 1999 NX53 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40395 1999 NP54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40396 1999 NT54 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40397 1999 NY55 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40398 1999 NL57 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
40399 1999 NW63 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40400 1999 NJ64 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40401 1999 NS64 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40402 1999 NY64 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40403 1999 NJ65 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40404 1999 OB 16/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
40405 1999 OU 17/07/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
40406 1999 OR1 16/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40407 1999 QT2 31/08/1999 Oohira T. Urata 3,9 km MPC · JPL
40408 1999 RO2 04/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
40409 Taichikato 1999 RS2 06/09/1999 Ceccano G. Masi 1,8 km MPC · JPL
40410 Příhoda 1999 RJ3 04/09/1999 Ondřejov L. Kotková 6,4 km MPC · JPL
40411 1999 RM3 06/09/1999 Gekko T. Kagawa 2,9 km MPC · JPL
40412 1999 RE9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
40413 1999 RS10 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
40414 1999 RP11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40415 1999 RB13 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40416 1999 RO14 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40417 1999 RD16 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40418 1999 RK19 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40419 1999 RV20 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40420 1999 RJ21 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40421 1999 RZ22 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40422 1999 RF23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40423 1999 RJ23 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
40424 1999 RB24 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40425 1999 RQ25 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40426 1999 RV25 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
40427 1999 RN26 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40428 1999 RZ26 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40429 1999 RL27 07/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,3 km MPC · JPL
40430 1999 RL28 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40431 1999 RK29 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40432 1999 RW29 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
40433 1999 RQ30 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40434 1999 RH32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
40435 1999 RL32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
40436 Sylviecoyaud 1999 RQ32 10/09/1999 Campo Catino Campo Catino Obs. 5,8 km MPC · JPL
40437 1999 RU33 06/09/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 5,8 km MPC · JPL
40438 1999 RV33 06/09/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 3,9 km MPC · JPL
40439 1999 RF34 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,7 km MPC · JPL
40440 Dobrovský 1999 RU34 11/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,9 km MPC · JPL
40441 Jungmann 1999 RW34 11/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,1 km MPC · JPL
40442 1999 RO35 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
40443 1999 RU35 07/09/1999 Uccle E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
40444 Palacký 1999 RV35 12/09/1999 Ondřejov P. Pravec, M. Wolf 3,1 km MPC · JPL
40445 1999 RY35 12/09/1999 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
40446 1999 RN36 12/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 5,8 km MPC · JPL
40447 Lorenzoni 1999 RC37 11/09/1999 Bologna San Vittore Obs. 2,4 km MPC · JPL
40448 1999 RT37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
40449 1999 RV37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
40450 1999 RX37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
40451 1999 RD38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
40452 1999 RV38 12/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
40453 1999 RX38 13/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
40454 1999 RY39 12/09/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
40455 1999 RC40 12/09/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
40456 1999 RV41 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,4 km MPC · JPL
40457 Williamkuhn 1999 RG43 04/09/1999 OCA-Anza M. Collins, M. White 2,1 km MPC · JPL
40458 1999 RH43 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
40459 Rektorys 1999 RK43 14/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,6 km MPC · JPL
40460 1999 RV43 15/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
40461 1999 RW43 15/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
40462 1999 RC44 15/09/1999 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,1 km MPC · JPL
40463 Frankkameny 1999 RE44 15/09/1999 Calgary G. W. Billings 3,9 km MPC · JPL
40464 1999 RM44 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40465 1999 RQ44 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
40466 1999 RU44 14/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 3,2 km MPC · JPL
40467 1999 RE46 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40468 1999 RF46 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40469 1999 RM47 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40470 1999 RN47 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40471 1999 RX47 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
40472 1999 RU49 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40473 1999 RR50 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40474 1999 RG51 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40475 1999 RE53 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40476 1999 RH53 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40477 1999 RS54 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40478 1999 RT54 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40479 1999 RQ60 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40480 1999 RK61 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40481 1999 RQ61 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40482 1999 RA62 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40483 1999 RE62 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40484 1999 RA63 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40485 1999 RY63 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40486 1999 RJ64 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40487 1999 RP66 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40488 1999 RV66 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40489 1999 RH67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40490 1999 RY67 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40491 1999 RJ68 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40492 1999 RO69 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40493 1999 RD71 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40494 1999 RG72 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40495 1999 RQ74 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40496 1999 RD76 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40497 1999 RR78 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40498 1999 RG80 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40499 1999 RK81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40500 1999 RE82 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40501 1999 RM82 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40502 1999 RT82 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40503 1999 RA83 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40504 1999 RC84 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40505 1999 RJ84 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
40506 1999 RB86 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40507 1999 RK86 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40508 1999 RU86 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40509 1999 RJ87 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40510 1999 RU87 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40511 1999 RE88 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40512 1999 RP88 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40513 1999 RS88 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40514 1999 RC89 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40515 1999 RE89 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40516 1999 RY89 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40517 1999 RA92 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40518 1999 RZ93 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40519 1999 RQ94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40520 1999 RG95 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40521 1999 RL95 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40522 1999 RT95 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40523 1999 RX95 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40524 1999 RA96 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40525 1999 RO96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40526 1999 RV96 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40527 1999 RS98 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40528 1999 RT98 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40529 1999 RC99 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40530 1999 RE99 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40531 1999 RB100 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40532 1999 RY100 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40533 1999 RH102 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40534 1999 RT102 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40535 1999 RG103 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40536 1999 RL103 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40537 1999 RT103 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40538 1999 RV103 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40539 1999 RL104 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40540 1999 RZ104 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40541 1999 RE106 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40542 1999 RS106 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40543 1999 RZ107 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40544 1999 RA108 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40545 1999 RO109 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40546 1999 RY109 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
40547 1999 RH111 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
40548 1999 RK112 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40549 1999 RP112 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40550 1999 RM113 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40551 1999 RS113 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
40552 1999 RX114 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
40553 1999 RE115 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40554 1999 RG115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40555 1999 RM115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
40556 1999 RS115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40557 1999 RX116 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40558 1999 RE118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40559 1999 RO118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40560 1999 RQ118 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
40561 1999 RR118 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
40562 1999 RB121 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40563 1999 RZ122 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40564 1999 RZ123 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40565 1999 RD124 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40566 1999 RE124 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40567 1999 RB126 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
40568 1999 RF126 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
40569 1999 RH128 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40570 1999 RV128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40571 1999 RD129 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
40572 1999 RP129 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40573 1999 RE130 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40574 1999 RO130 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40575 1999 RS130 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40576 1999 RM133 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40577 1999 RQ134 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40578 1999 RT134 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
40579 1999 RJ135 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
40580 1999 RN135 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40581 1999 RK136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40582 1999 RC137 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40583 1999 RR137 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40584 1999 RJ140 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40585 1999 RL140 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40586 1999 RZ140 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
40587 1999 RB141 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40588 1999 RF141 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
40589 1999 RP141 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40590 1999 RQ141 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40591 1999 RR142 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40592 1999 RM143 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40593 1999 RZ144 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40594 1999 RW146 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40595 1999 RY146 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40596 1999 RA148 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
40597 1999 RG149 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40598 1999 RM149 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40599 1999 RX150 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40600 1999 RZ150 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40601 1999 RQ151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40602 1999 RO152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40603 1999 RD154 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40604 1999 RO154 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40605 1999 RA155 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40606 1999 RR157 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40607 1999 RH158 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40608 1999 RS159 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40609 1999 RD160 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40610 1999 RF160 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
40611 1999 RS160 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40612 1999 RM162 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40613 1999 RR162 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40614 1999 RW162 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40615 1999 RD163 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
40616 1999 RW163 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40617 1999 RZ163 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40618 1999 RG164 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40619 1999 RQ165 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40620 1999 RH168 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40621 1999 RG169 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40622 1999 RY169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
40623 1999 RO170 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
40624 1999 RJ171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40625 1999 RJ172 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
40626 1999 RP172 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40627 1999 RJ173 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40628 1999 RV173 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
40629 1999 RX173 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40630 1999 RA174 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40631 1999 RX174 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40632 1999 RJ175 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40633 1999 RR177 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40634 1999 RH178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40635 1999 RV179 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40636 1999 RW179 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40637 1999 RP180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40638 1999 RS180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40639 1999 RW180 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40640 1999 RQ181 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
40641 1999 RV181 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40642 1999 RW181 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40643 1999 RG182 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40644 1999 RH183 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40645 1999 RS183 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
40646 1999 RV184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40647 1999 RD185 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40648 1999 RO185 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40649 1999 RY186 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40650 1999 RS187 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40651 1999 RJ189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40652 1999 RP189 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40653 1999 RS190 10/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
40654 1999 RH191 11/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40655 1999 RM191 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
40656 1999 RY191 11/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40657 1999 RE192 13/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40658 1999 RD193 13/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40659 1999 RK193 13/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
40660 1999 RH194 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40661 1999 RS194 07/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
40662 1999 RD195 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40663 1999 RR195 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
40664 1999 RF196 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40665 1999 RE197 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40666 1999 RS197 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40667 1999 RB200 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40668 1999 RX200 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40669 1999 RN201 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40670 1999 RW201 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40671 1999 RE202 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
40672 1999 RJ202 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40673 1999 RL203 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
40674 1999 RX203 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40675 1999 RU205 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40676 1999 RN206 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40677 1999 RP206 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40678 1999 RY206 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40679 1999 RO207 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40680 1999 RY209 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40681 1999 RL211 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
40682 1999 RM211 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
40683 1999 RB213 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40684 Vanhoeck 1999 RE214 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 2,6 km MPC · JPL
40685 1999 RL217 03/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
40686 1999 RD220 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
40687 1999 RS220 05/09/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
40688 1999 RL223 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40689 1999 RG224 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
40690 1999 RV225 04/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
40691 1999 RH227 05/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
40692 1999 RE228 08/09/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
40693 1999 RX229 08/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
40694 1999 RY230 08/09/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
40695 1999 RA231 08/09/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
40696 1999 RU231 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
40697 1999 RZ231 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
40698 1999 RT232 08/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
40699 1999 RB235 08/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
40700 1999 RF235 08/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40701 1999 RG235 08/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
40702 1999 RH236 08/09/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
40703 1999 RR237 08/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
40704 1999 RB238 08/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
40705 1999 RG239 08/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
40706 Milam 1999 RO240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
40707 1999 RV240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
40708 1999 RR242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
40709 1999 RW242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
40710 1999 RS245 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
40711 1999 RU245 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
40712 1999 RB246 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
40713 1999 RT248 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
40714 1999 RS252 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40715 1999 RX253 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40716 1999 SL 16/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 11 km MPC · JPL
40717 1999 SC2 18/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40718 1999 SU2 21/09/1999 Ondřejov L. Kotková 6,2 km MPC · JPL
40719 1999 SZ2 29/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40720 1999 SL6 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40721 1999 SM6 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40722 1999 SO6 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40723 1999 SF7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40724 1999 SY8 29/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40725 1999 SP9 30/09/1999 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,0 km MPC · JPL
40726 1999 SG11 30/09/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
40727 1999 SQ11 30/09/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
40728 1999 SS11 30/09/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
40729 1999 SJ12 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40730 1999 SY12 30/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40731 1999 SB13 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40732 1999 SC13 30/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
40733 1999 SM17 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40734 1999 SB19 30/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40735 1999 SU19 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
40736 1999 SD20 30/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40737 1999 SE20 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40738 1999 SG20 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
40739 1999 SX25 30/09/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
40740 1999 SF27 30/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
40741 1999 TD 01/10/1999 High Point D. K. Chesney 11 km MPC · JPL
40742 1999 TK 02/10/1999 Prescott P. G. Comba 6,7 km MPC · JPL
40743 1999 TL 02/10/1999 Prescott P. G. Comba 7,2 km MPC · JPL
40744 1999 TG1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
40745 1999 TN2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,4 km MPC · JPL
40746 1999 TP2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,2 km MPC · JPL
40747 1999 TK5 02/10/1999 High Point D. K. Chesney 4,3 km MPC · JPL
40748 1999 TO5 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,8 km MPC · JPL
40749 1999 TP6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 9,0 km MPC · JPL
40750 1999 TA7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,7 km MPC · JPL
40751 1999 TD7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 8,2 km MPC · JPL
40752 1999 TO7 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,1 km MPC · JPL
40753 1999 TK8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,4 km MPC · JPL
40754 1999 TM8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,2 km MPC · JPL
40755 1999 TO8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,7 km MPC · JPL
40756 1999 TQ8 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 9,2 km MPC · JPL
40757 1999 TS8 05/10/1999 Gekko T. Kagawa 2,6 km MPC · JPL
40758 1999 TT8 05/10/1999 Gekko T. Kagawa 8,8 km MPC · JPL
40759 1999 TY9 06/10/1999 Dossobuono L. Lai 4,7 km MPC · JPL
40760 1999 TH11 09/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 15 km MPC · JPL
40761 1999 TT13 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 6,1 km MPC · JPL
40762 1999 TL14 11/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,4 km MPC · JPL
40763 Zloch 1999 TS14 05/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák 5,8 km MPC · JPL
40764 Gerhardiser 1999 TA16 13/10/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 5,6 km MPC · JPL
40765 1999 TF16 10/10/1999 Bédoin P. Antonini 3,7 km MPC · JPL
40766 1999 TB17 14/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,6 km MPC · JPL
40767 1999 TC17 14/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
40768 1999 TZ17 10/10/1999 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
40769 1999 TJ18 10/10/1999 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
40770 1999 TV18 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 10 km MPC · JPL
40771 1999 TP19 15/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,7 km MPC · JPL
40772 1999 TY19 14/10/1999 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
40773 1999 TZ19 15/10/1999 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
40774 Iwaigame 1999 TH20 11/10/1999 Nanyo T. Okuni 6,8 km MPC · JPL
40775 Kalafina 1999 TO20 05/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,5 km MPC · JPL
40776 Yeungkwongyu 1999 TA21 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,0 km MPC · JPL
40777 1999 TM25 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40778 1999 TV25 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40779 1999 TY25 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40780 1999 TB26 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40781 1999 TN26 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40782 1999 TX26 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40783 1999 TT28 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40784 1999 TV28 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40785 1999 TA29 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40786 1999 TR30 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40787 1999 TV30 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40788 1999 TK31 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
40789 1999 TW31 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40790 1999 TP32 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40791 1999 TO33 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40792 1999 TY33 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40793 1999 TZ33 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40794 1999 TD36 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
40795 Akiratsuchiyama 1999 TF36 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
40796 1999 TT36 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
40797 1999 TM37 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
40798 1999 TV37 01/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
40799 1999 TW37 01/10/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
40800 1999 TD38 01/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40801 1999 TN38 01/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
40802 1999 TL39 03/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
40803 1999 TX39 03/10/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
40804 1999 TQ40 05/10/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
40805 1999 TW41 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
40806 1999 TX41 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
40807 1999 TQ48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
40808 1999 TB53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
40809 1999 TZ57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
40810 1999 TK63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
40811 1999 TL63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
40812 1999 TV63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
40813 1999 TJ66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
40814 1999 TY69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
40815 1999 TY77 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
40816 1999 TX78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
40817 1999 TT79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
40818 1999 TR80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
40819 1999 TT80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
40820 1999 TY89 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40821 1999 TD90 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
40822 1999 TM90 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40823 1999 TU90 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40824 1999 TV90 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40825 1999 TZ90 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40826 1999 TP91 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40827 1999 TT92 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40828 1999 TM93 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
40829 1999 TT93 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
40830 1999 TV93 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40831 1999 TU94 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40832 1999 TH95 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40833 1999 TJ95 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
40834 1999 TL95 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40835 1999 TM95 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40836 1999 TQ95 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
40837 1999 TX95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40838 1999 TY95 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40839 1999 TH96 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40840 1999 TS96 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40841 1999 TQ98 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
40842 1999 TX98 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40843 1999 TD99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40844 1999 TS101 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40845 1999 TL102 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40846 1999 TN102 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40847 1999 TU102 02/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40848 1999 TZ102 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40849 1999 TG103 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40850 1999 TR104 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
40851 1999 TZ104 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40852 1999 TX105 03/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
40853 1999 TA106 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
40854 1999 TU107 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40855 1999 TG108 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
40856 1999 TP108 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40857 1999 TP110 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
40858 1999 TR110 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40859 1999 TX111 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40860 1999 TQ113 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40861 1999 TR113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40862 1999 TB114 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
40863 1999 TL115 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40864 1999 TO115 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40865 1999 TH116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40866 1999 TU117 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40867 1999 TD118 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40868 1999 TM118 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40869 1999 TN118 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40870 1999 TQ119 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40871 1999 TS120 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40872 1999 TB121 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
40873 1999 TL121 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40874 1999 TL122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40875 1999 TA123 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40876 1999 TH123 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40877 1999 TF124 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40878 1999 TU124 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40879 1999 TX124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40880 1999 TA125 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40881 1999 TY125 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40882 1999 TZ125 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
40883 1999 TB126 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40884 1999 TC126 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40885 1999 TS126 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40886 1999 TE127 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40887 1999 TG128 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40888 1999 TW131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40889 1999 TY132 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40890 1999 TE133 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
40891 1999 TH136 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40892 1999 TY136 06/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40893 1999 TL138 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40894 1999 TQ138 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40895 1999 TZ140 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40896 1999 TO141 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40897 1999 TG142 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40898 1999 TP142 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40899 1999 TR142 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40900 1999 TV142 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40901 1999 TG143 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
40902 1999 TY143 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40903 1999 TB144 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40904 1999 TC144 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40905 1999 TE148 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
40906 1999 TN148 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40907 1999 TF149 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40908 1999 TW151 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40909 1999 TR152 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
40910 1999 TS152 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40911 1999 TU152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40912 1999 TX152 07/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40913 1999 TZ152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40914 1999 TH155 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40915 1999 TT155 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40916 1999 TE156 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40917 Pauljorden 1999 TW156 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
40918 1999 TG158 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
40919 Johntonry 1999 TF162 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40920 1999 TD171 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40921 1999 TR171 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40922 1999 TH172 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40923 1999 TB173 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40924 1999 TB174 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40925 1999 TL174 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40926 1999 TQ177 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40927 1999 TZ185 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
40928 1999 TB187 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
40929 1999 TB188 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40930 1999 TJ189 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
40931 1999 TX189 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40932 1999 TF191 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40933 1999 TP192 12/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40934 1999 TJ194 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40935 1999 TO195 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
40936 1999 TP200 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40937 1999 TQ200 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40938 1999 TO205 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40939 1999 TU209 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40940 1999 TZ209 14/10/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
40941 1999 TS211 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40942 1999 TZ212 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
40943 1999 TT213 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40944 1999 TJ216 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40945 1999 TX216 15/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
40946 1999 TK217 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40947 1999 TJ218 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40948 1999 TH228 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40949 1999 TQ228 02/10/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
40950 1999 TQ229 05/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
40951 1999 TO230 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
40952 1999 TD231 05/10/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
40953 1999 TB237 03/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
40954 1999 TQ238 04/10/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
40955 1999 TQ241 04/10/1999 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
40956 1999 TZ241 04/10/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
40957 1999 TR242 04/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
40958 1999 TV242 04/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
40959 1999 TB243 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
40960 1999 TL244 07/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
40961 1999 TV247 08/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
40962 1999 TW247 08/10/1999 Catalina CSS 9,9 km MPC · JPL
40963 1999 TZ247 08/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
40964 1999 TE248 08/10/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
40965 1999 TH249 09/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
40966 1999 TM250 09/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
40967 1999 TC251 05/10/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
40968 1999 TO254 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
40969 1999 TR258 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40970 1999 TK261 14/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
40971 1999 TY264 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40972 1999 TL267 03/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
40973 1999 TL269 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40974 1999 TS269 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
40975 1999 TU269 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40976 1999 TV272 03/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40977 1999 TD279 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40978 1999 TN279 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40979 1999 TL280 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40980 1999 TO282 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40981 Stephenholland 1999 TL284 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40982 1999 TR285 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40983 1999 TB286 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40984 1999 TL288 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40985 1999 TM288 10/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
40986 1999 TY292 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40987 1999 TJ293 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40988 1999 TN311 07/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
40989 1999 UO 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
40990 1999 UW 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
40991 1999 UA1 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
40992 1999 UL1 18/10/1999 High Point D. K. Chesney 7,6 km MPC · JPL
40993 1999 UF2 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
40994 Tekaridake 1999 UZ2 20/10/1999 Mishima M. Akiyama 4,6 km MPC · JPL
40995 1999 UC4 27/10/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,6 km MPC · JPL
40996 1999 UO5 28/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
40997 1999 UE6 27/10/1999 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
40998 1999 US7 29/10/1999 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
40999 1999 UU8 29/10/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
41000 1999 UB9 29/10/1999 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL

36.000s  • 37.000s  • 38.000s  • 39.000s  • 40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001