Danh sách tiểu hành tinh/301001–302000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301001 2008 GE92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
301002 2008 GQ98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
301003 2008 GU98 09/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
301004 2008 GH117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
301005 2008 GL117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
301006 2008 GH120 12/04/2008 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
301007 2008 GM140 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
301008 2008 GK141 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
301009 2008 GS141 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
301010 2008 HB61 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
301011 2008 JO 02/05/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
301012 2008 JL17 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
301013 2008 JJ18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
301014 2008 KX20 27/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
301015 2008 PW16 12/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
301016 2008 QJ32 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
301017 2008 RF107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
301018 2008 RN126 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
301019 2008 RX129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
301020 2008 RW146 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
301021 Sofiarodriguez 2008 SJ11 23/09/2008 Wrightwood J. W. Young 980 m MPC · JPL
301022 2008 SZ28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
301023 2008 SN67 21/09/2008 Junk Bond D. Healy 710 m MPC · JPL
301024 2008 SH74 23/09/2008 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
301025 2008 SW91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301026 2008 SH104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301027 2008 SN128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301028 2008 SP194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301029 2008 SW205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301030 2008 SO224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
301031 2008 SA243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301032 2008 SC258 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301033 2008 SB266 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301034 2008 SG266 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
301035 2008 SH268 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
301036 2008 SG283 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
301037 2008 SN291 22/09/2008 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
301038 2008 SM297 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
301039 2008 SQ305 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
301040 2008 TX20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
301041 2008 TY32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301042 2008 TX38 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
301043 2008 TG56 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
301044 2008 TQ65 02/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
301045 2008 TY98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
301046 2008 TZ112 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301047 2008 TJ124 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301048 2008 TB162 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
301049 2008 TP168 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301050 2008 TV177 08/10/2008 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
301051 2008 TP180 02/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
301052 2008 TY187 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301053 2008 UX1 22/10/2008 Junk Bond D. Healy 900 m MPC · JPL
301054 2008 UT13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301055 2008 US26 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
301056 2008 UR46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
301057 2008 UH50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
301058 2008 UX61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301059 2008 UC72 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301060 2008 UU80 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
301061 Egelsbach 2008 UO91 28/10/2008 Tzec Maun E. Schwab 710 m MPC · JPL
301062 2008 UA103 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
301063 2008 UE126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
301064 2008 UG126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301065 2008 UB127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
301066 2008 UR140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301067 2008 UC143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
301068 2008 UH151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301069 2008 UA163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301070 2008 UJ170 24/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
301071 2008 UZ170 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
301072 2008 UZ190 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
301073 2008 UU200 27/10/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
301074 2008 UL208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301075 2008 US208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301076 2008 UK225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301077 2008 UG238 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301078 2008 UF247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301079 2008 UV254 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301080 2008 UK257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
301081 2008 UD265 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
301082 2008 UZ266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301083 2008 UV287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
301084 2008 UG293 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
301085 2008 UG313 30/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
301086 2008 UQ315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301087 2008 UQ338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301088 2008 UW339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
301089 2008 UE340 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
301090 2008 US341 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
301091 2008 UX344 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301092 2008 UG345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301093 2008 UU348 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
301094 2008 UA355 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301095 2008 UQ355 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301096 2008 UF358 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301097 2008 UN360 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301098 2008 UC361 25/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
301099 2008 UA366 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
301100 2008 UF369 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301101 2008 UB370 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
301102 2008 VF23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
301103 2008 VB30 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301104 2008 VV48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301105 2008 VB67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301106 2008 VW69 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
301107 2008 VG70 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
301108 2008 VE71 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
301109 2008 VQ71 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301110 2008 VQ77 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301111 2008 WC1 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301112 2008 WT1 18/11/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
301113 2008 WP23 18/11/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
301114 2008 WN25 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301115 2008 WM42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301116 2008 WJ48 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301117 2008 WK48 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301118 2008 WG50 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
301119 2008 WX56 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
301120 2008 WC59 22/11/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 780 m MPC · JPL
301121 2008 WE59 22/11/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 820 m MPC · JPL
301122 2008 WQ64 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
301123 2008 WT68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301124 2008 WN70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301125 2008 WP76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301126 2008 WZ89 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
301127 2008 WT91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
301128 2008 WV96 28/11/2008 Vicques M. Ory 820 m MPC · JPL
301129 2008 WY105 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301130 2008 WJ110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
301131 2008 WQ116 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301132 2008 WX127 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
301133 2008 WC134 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
301134 2008 WZ134 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
301135 2008 XR9 01/12/2008 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
301136 2008 XT9 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301137 2008 XS20 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301138 2008 XJ37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301139 2008 XM38 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
301140 2008 XV47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
301141 2008 XZ47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
301142 2008 XF48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
301143 2008 XJ48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301144 2008 XY49 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
301145 2008 XA53 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
301146 2008 XN53 06/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
301147 2008 XR53 01/12/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
301148 2008 XW55 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301149 2008 XG56 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301150 2008 YB7 23/12/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
301151 2008 YG7 19/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
301152 2008 YT7 19/11/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
301153 2008 YO9 25/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 920 m MPC · JPL
301154 2008 YD16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
301155 2008 YO17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
301156 2008 YA19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
301157 2008 YL19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
301158 2008 YT21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
301159 2008 YJ23 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
301160 2008 YX29 29/12/2008 Taunus S. Karge, R. Kling 1,1 km MPC · JPL
301161 2008 YO33 29/12/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
301162 2008 YS34 31/12/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 860 m MPC · JPL
301163 2008 YZ36 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
301164 2008 YF41 30/12/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
301165 2008 YC50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
301166 2008 YQ53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
301167 2008 YR65 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
301168 2008 YT65 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
301169 2008 YQ67 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
301170 2008 YT70 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301171 2008 YM78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
301172 2008 YD89 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301173 2008 YK97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
301174 2008 YF103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301175 2008 YZ103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301176 2008 YX104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301177 2008 YZ104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301178 2008 YK117 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
301179 2008 YA128 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
301180 2008 YE129 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301181 2008 YZ133 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301182 2008 YF138 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301183 2008 YH143 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301184 2008 YW145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
301185 2008 YY145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
301186 2008 YJ146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301187 2008 YR147 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301188 2008 YH152 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301189 2008 YS152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301190 2008 YS159 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301191 2008 YR161 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
301192 2008 YZ165 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
301193 2008 YW166 21/12/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301194 2008 YH167 21/12/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301195 2008 YM167 21/12/2008 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
301196 2008 YO168 31/12/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
301197 2008 YR169 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
301198 2008 YR171 31/12/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
301199 2008 YA172 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
301200 2009 AH 01/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301201 2009 AO11 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
301202 2009 AZ22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
301203 2009 AB24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301204 2009 AU27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301205 2009 AC30 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301206 2009 AC31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301207 2009 AQ34 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301208 2009 AL41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301209 2009 AU42 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
301210 2009 AB44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
301211 2009 AC44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
301212 2009 AG44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
301213 2009 AP45 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301214 2009 AU45 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
301215 2009 AL46 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301216 2009 AK48 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
301217 2009 AQ49 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301218 2009 AP50 03/01/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
301219 2009 BP2 18/01/2009 Weihai Shandong University Obs. 940 m MPC · JPL
301220 2009 BK4 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301221 2009 BL5 20/01/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,5 km MPC · JPL
301222 2009 BK6 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
301223 2009 BZ6 18/01/2009 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
301224 2009 BX8 17/01/2009 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
301225 2009 BD9 17/01/2009 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
301226 2009 BW12 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
301227 2009 BL13 22/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301228 2009 BN13 22/01/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
301229 2009 BS13 26/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
301230 2009 BC19 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301231 2009 BS19 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
301232 2009 BY24 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
301233 2009 BK25 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
301234 2009 BY26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
301235 2009 BE34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301236 2009 BJ37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301237 2009 BM40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301238 2009 BD42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
301239 2009 BH42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301240 2009 BE43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301241 2009 BO43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301242 2009 BS43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301243 2009 BF45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301244 2009 BJ45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301245 2009 BS45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301246 2009 BW45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301247 2009 BR46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
301248 2009 BR47 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
301249 2009 BT48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301250 2009 BP49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
301251 2009 BZ49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
301252 2009 BO50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
301253 2009 BR52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
301254 2009 BW52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301255 2009 BH55 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301256 2009 BW65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
301257 2009 BN69 25/01/2009 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
301258 2009 BP69 25/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
301259 2009 BK70 25/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
301260 2009 BH71 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
301261 2009 BS71 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
301262 2009 BZ76 28/01/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
301263 Anitaheward 2009 BB77 30/01/2009 Haleakala R. Miles 1,2 km MPC · JPL
301264 2009 BO77 25/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301265 2009 BG79 29/01/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,8 km MPC · JPL
301266 2009 BN79 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301267 2009 BZ81 31/01/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
301268 2009 BK83 29/01/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,2 km MPC · JPL
301269 2009 BT83 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301270 2009 BX83 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301271 2009 BB84 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301272 2009 BR84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
301273 2009 BJ86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
301274 2009 BH89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301275 2009 BG90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301276 2009 BJ90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301277 2009 BW90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301278 2009 BF91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
301279 2009 BH94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301280 2009 BS94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301281 2009 BM98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
301282 2009 BT104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301283 2009 BA105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301284 2009 BF105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
301285 2009 BZ107 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
301286 2009 BA108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
301287 2009 BD108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
301288 2009 BA110 30/01/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 5,2 km MPC · JPL
301289 2009 BR112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
301290 2009 BG113 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,0 km MPC · JPL
301291 2009 BW113 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
301292 2009 BK120 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301293 2009 BS123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
301294 2009 BW123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
301295 2009 BY123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301296 2009 BJ124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301297 2009 BV124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
301298 2009 BP125 28/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
301299 2009 BP127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301300 2009 BC129 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301301 2009 BL130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
301302 2009 BX130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
301303 2009 BL131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
301304 2009 BH133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301305 2009 BU133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301306 2009 BF134 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301307 2009 BQ134 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301308 2009 BB140 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301309 2009 BR142 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
301310 2009 BT142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301311 2009 BM146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
301312 2009 BC147 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
301313 2009 BP148 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
301314 2009 BO149 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
301315 2009 BS149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301316 2009 BR150 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
301317 2009 BO153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301318 2009 BK155 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
301319 2009 BR157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301320 2009 BM158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301321 2009 BP162 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
301322 2009 BL167 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,6 km MPC · JPL
301323 2009 BC168 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,3 km MPC · JPL
301324 2009 BQ169 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301325 2009 BV171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301326 2009 BB173 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
301327 2009 BP173 20/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
301328 2009 BG176 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
301329 2009 BL176 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301330 2009 BR178 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301331 2009 BV178 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
301332 2009 BC179 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
301333 2009 BX180 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301334 2009 BY181 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301335 2009 BK183 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301336 2009 BL183 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301337 2009 BA185 20/01/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
301338 2009 BR186 20/01/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
301339 2009 BD187 26/01/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
301340 2009 BP187 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301341 2009 BC188 23/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
301342 2009 BK188 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301343 2009 BM188 25/01/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
301344 2009 BC189 25/01/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
301345 2009 CU3 01/02/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 2,4 km MPC · JPL
301346 2009 CS7 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
301347 2009 CB8 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
301348 2009 CE9 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
301349 2009 CO10 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
301350 2009 CE12 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301351 2009 CR14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301352 2009 CL16 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
301353 2009 CP22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301354 2009 CG28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301355 2009 CQ28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301356 2009 CM31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301357 2009 CV31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
301358 2009 CC37 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
301359 2009 CA39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
301360 2009 CE39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301361 2009 CJ39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301362 2009 CD43 14/02/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
301363 2009 CS43 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301364 2009 CA44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
301365 2009 CS44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
301366 2009 CX44 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
301367 2009 CP49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
301368 2009 CX49 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
301369 2009 CF51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
301370 2009 CX52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
301371 2009 CC54 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301372 2009 CW54 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
301373 2009 CK55 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
301374 2009 CE56 01/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
301375 2009 CJ59 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301376 2009 CJ62 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301377 2009 CP62 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
301378 2009 CZ62 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301379 2009 CJ63 01/02/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
301380 2009 CW64 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301381 2009 DR2 17/02/2009 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
301382 2009 DX3 18/02/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
301383 2009 DL7 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301384 2009 DV7 19/02/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
301385 2009 DR11 21/02/2009 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
301386 2009 DO14 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
301387 2009 DL19 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301388 2009 DP19 21/02/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
301389 2009 DR19 21/02/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
301390 2009 DA20 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301391 2009 DP24 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301392 2009 DT25 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
301393 2009 DB29 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,7 km MPC · JPL
301394 Bensheim 2009 DB31 23/02/2009 Tzec Maun E. Schwab 3,5 km MPC · JPL
301395 2009 DL31 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301396 2009 DO31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301397 2009 DP31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301398 2009 DF32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301399 2009 DR32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301400 2009 DV32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301401 2009 DD33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301402 2009 DC35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
301403 2009 DE35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301404 2009 DK35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301405 2009 DE37 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,1 km MPC · JPL
301406 2009 DT39 19/02/2009 Dauban F. Kugel 710 m MPC · JPL
301407 2009 DD41 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
301408 2009 DU41 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
301409 2009 DB42 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
301410 2009 DC42 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
301411 2009 DQ45 22/02/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301412 2009 DF46 28/02/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,7 km MPC · JPL
301413 2009 DN46 27/02/2009 Vicques M. Ory 1,6 km MPC · JPL
301414 2009 DR46 26/02/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301415 2009 DV48 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301416 2009 DR49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
301417 2009 DS49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301418 2009 DX50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301419 2009 DY50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301420 2009 DC51 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301421 2009 DC55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
301422 2009 DO56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301423 2009 DZ56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301424 2009 DG57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
301425 2009 DT57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301426 2009 DX58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301427 2009 DZ59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
301428 2009 DA61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301429 2009 DQ61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301430 2009 DX61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301431 2009 DL63 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
301432 2009 DO63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
301433 2009 DP69 26/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
301434 2009 DK72 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301435 2009 DE73 25/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 820 m MPC · JPL
301436 2009 DL74 26/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
301437 2009 DO74 26/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
301438 2009 DF77 21/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,9 km MPC · JPL
301439 2009 DD78 25/02/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
301440 2009 DY79 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301441 2009 DD80 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301442 2009 DB81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301443 2009 DD82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301444 2009 DM82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301445 2009 DT82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301446 2009 DX82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301447 2009 DH83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301448 2009 DA88 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301449 2009 DB92 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301450 2009 DZ94 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301451 2009 DN98 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301452 2009 DK102 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301453 2009 DG112 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301454 2009 DM112 26/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
301455 2009 DW112 27/02/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
301456 2009 DY112 27/02/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
301457 2009 DW113 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
301458 2009 DE115 26/02/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
301459 2009 DB116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301460 2009 DB117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301461 2009 DX117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301462 2009 DL118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301463 2009 DX120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301464 2009 DY120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301465 2009 DC122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301466 2009 DG124 19/02/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
301467 2009 DV125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301468 2009 DA126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301469 2009 DD126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301470 2009 DN126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301471 2009 DQ126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301472 2009 DW126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301473 2009 DQ127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301474 2009 DD128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301475 2009 DO128 22/02/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
301476 2009 DR128 24/02/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
301477 2009 DT128 24/02/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
301478 2009 DL131 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301479 2009 DF132 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301480 2009 DH133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301481 2009 DZ133 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301482 2009 DL134 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301483 2009 DB135 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301484 2009 DV136 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
301485 2009 DU137 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301486 2009 DB139 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
301487 2009 DW139 16/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
301488 2009 DO140 21/02/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
301489 2009 DW141 18/02/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
301490 2009 DE142 25/02/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
301491 2009 EP3 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
301492 2009 EH4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
301493 2009 ES4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
301494 2009 EG14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
301495 2009 EK15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301496 2009 EC18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301497 2009 EB19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
301498 2009 ET19 15/03/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
301499 2009 EX21 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
301500 2009 EL22 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301501 2009 EQ22 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
301502 2009 EY22 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
301503 2009 EP23 03/03/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
301504 2009 ED26 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
301505 2009 EE26 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
301506 2009 ES28 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
301507 2009 EX28 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
301508 2009 EC30 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
301509 2009 EW30 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301510 2009 FY2 18/03/2009 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
301511 Hubinon 2009 FJ5 19/03/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 3,7 km MPC · JPL
301512 2009 FY6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301513 2009 FU7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301514 2009 FQ8 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301515 2009 FL10 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
301516 2009 FF11 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301517 2009 FU13 16/03/2009 Dauban F. Kugel 2,4 km MPC · JPL
301518 2009 FC18 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
301519 2009 FF18 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
301520 2009 FR19 21/03/2009 Dauban F. Kugel 3,9 km MPC · JPL
301521 2009 FK22 18/03/2009 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
301522 2009 FX23 22/03/2009 Tzec Maun L. Elenin 3,5 km MPC · JPL
301523 2009 FZ23 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
301524 2009 FR26 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301525 2009 FP27 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301526 2009 FV28 20/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
301527 2009 FY35 25/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
301528 2009 FK37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
301529 2009 FH38 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
301530 2009 FW38 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
301531 2009 FE39 23/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
301532 2009 FN40 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
301533 2009 FY40 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
301534 2009 FD44 30/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
301535 2009 FE47 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301536 2009 FO47 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
301537 2009 FA48 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
301538 2009 FK50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
301539 2009 FR53 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
301540 2009 FK54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
301541 2009 FS60 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
301542 2009 FL62 23/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
301543 2009 FY64 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
301544 2009 FY65 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
301545 2009 FT71 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301546 2009 FX71 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
301547 2009 FQ73 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301548 2009 FA74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301549 2009 FV75 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
301550 2009 FY76 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301551 2009 GD2 05/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
301552 2009 GA3 14/04/2009 Vicques M. Ory 3,4 km MPC · JPL
301553 Ninaglebova 2009 GM3 13/04/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,0 km MPC · JPL
301554 2009 GG4 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
301555 2009 HY 16/04/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
301556 2009 HS1 17/04/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
301557 2009 HX2 16/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
301558 2009 HL3 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301559 2009 HL9 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
301560 2009 HZ14 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
301561 2009 HU16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301562 2009 HO19 19/04/2009 Sierra Stars W. G. Dillon 2,9 km MPC · JPL
301563 2009 HK25 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
301564 2009 HL32 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
301565 2009 HE33 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
301566 Melissajane 2009 HF36 20/04/2009 Mayhill N. Falla 2,2 km MPC · JPL
301567 2009 HT36 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
301568 2009 HU39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
301569 2009 HY69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
301570 2009 HA81 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
301571 2009 HJ82 26/04/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
301572 2009 HF96 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
301573 2009 HP99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
301574 2009 JV15 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301575 2009 KP3 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
301576 2009 KR9 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301577 2009 KT17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
301578 2009 RE2 10/09/2009 Hibiscus N. Teamo 2,5 km MPC · JPL
301579 2009 UC87 24/10/2009 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
301580 2009 UT94 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
301581 2009 XU9 13/12/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
301582 2010 AO105 12/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
301583 2010 BR2 19/01/2010 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
301584 2010 BN15 17/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
301585 2010 BV38 19/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
301586 2010 BG50 20/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
301587 2010 CB10 08/02/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
301588 2010 CP16 11/02/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
301589 2010 CS28 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301590 2010 CB29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301591 2010 CW33 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
301592 2010 CG47 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301593 2010 CH58 12/02/2010 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
301594 2010 CC63 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
301595 2010 CX76 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301596 2010 CN79 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301597 2010 CV82 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
301598 2010 CH103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301599 2010 CQ103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
301600 2010 CP126 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301601 2010 CH129 09/02/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
301602 2010 CO139 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301603 2010 CP146 13/02/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
301604 2010 CM151 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
301605 2010 CJ152 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
301606 2010 CK153 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301607 2010 CP153 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301608 2010 CG185 13/02/2010 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
301609 2010 CX217 07/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
301610 2010 DH7 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
301611 2010 DS20 16/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
301612 2010 DN34 17/02/2010 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
301613 2010 DQ37 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301614 2010 DT38 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301615 2010 DS48 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301616 2010 DT52 22/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
301617 2010 DA58 24/02/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
301618 2010 DJ74 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301619 2010 DJ75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301620 2010 DY75 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
301621 2010 DQ76 19/02/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
301622 2010 DZ77 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
301623 2010 DA78 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
301624 2010 EJ2 01/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
301625 2010 EC21 09/03/2010 Taunus E. Schwab, R. Kling 910 m MPC · JPL
301626 2010 ER27 11/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
301627 2010 EP28 10/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
301628 2010 ED29 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301629 2010 EQ29 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
301630 2010 ET29 05/03/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
301631 2010 EN38 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
301632 2010 EO38 04/03/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
301633 2010 EF39 10/03/2010 Jarnac Jarnac Obs. 1,3 km MPC · JPL
301634 2010 ES39 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
301635 2010 EG40 12/03/2010 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
301636 2010 EG41 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301637 2010 EX43 12/03/2010 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
301638 Kressin 2010 EQ45 14/03/2010 Sonoita R. Kracht 2,4 km MPC · JPL
301639 2010 EE69 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
301640 2010 EO77 12/03/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
301641 2010 EV82 12/03/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
301642 2010 EN85 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301643 2010 ES87 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
301644 2010 EJ89 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
301645 2010 EB97 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301646 2010 EO100 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301647 2010 EL105 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301648 2010 ES106 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301649 2010 EL107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301650 2010 EU107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
301651 2010 EQ109 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301652 2010 EU109 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301653 2010 EP120 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
301654 2010 EV121 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
301655 2010 EC127 15/03/2010 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
301656 2010 EW128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301657 2010 EA129 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301658 2010 ET129 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301659 2010 EN130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
301660 2010 EO130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301661 2010 ES130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
301662 2010 EO131 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
301663 2010 EY132 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301664 2010 ET133 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301665 2010 EZ133 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301666 2010 EZ135 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301667 2010 EV137 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301668 2010 ED138 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
301669 2010 EG138 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
301670 2010 EP138 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301671 2010 FQ12 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301672 2010 FS12 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301673 2010 FB13 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301674 2010 FE13 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301675 2010 FG15 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301676 2010 FB16 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301677 2010 FC30 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
301678 2010 FO47 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301679 2010 FA48 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 1,8 km MPC · JPL
301680 2010 FS54 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301681 2010 FY55 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
301682 2010 FX56 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
301683 2010 FX82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301684 2010 FM83 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
301685 2010 FA84 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301686 2010 FQ84 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
301687 2010 FE86 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
301688 2010 FD88 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301689 2010 FV88 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301690 2010 FE89 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
301691 2010 FT91 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
301692 2010 FY91 13/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
301693 2010 FK92 17/03/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
301694 2010 FL92 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
301695 2010 FP95 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301696 2010 FN101 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301697 2010 GQ7 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301698 2010 GY24 08/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
301699 2010 GV25 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301700 2010 GH26 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301701 2010 GJ26 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301702 2010 GU27 08/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
301703 2010 GV27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
301704 2010 GW28 08/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
301705 2010 GZ28 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
301706 2010 GB29 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301707 2010 GQ29 08/04/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
301708 2010 GB31 04/04/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
301709 2010 GW31 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
301710 2010 GU32 09/04/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
301711 2010 GW66 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
301712 2010 GZ71 13/04/2010 WISE WISE 7,5 km MPC · JPL
301713 2010 GD97 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301714 2010 GF97 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
301715 2010 GD99 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301716 2010 GK100 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
301717 2010 GK103 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
301718 2010 GE104 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
301719 2010 GO104 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301720 2010 GB105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301721 2010 GR107 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301722 2010 GQ113 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
301723 2010 GZ113 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301724 2010 GL114 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301725 2010 GZ114 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
301726 2010 GB116 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301727 2010 GK119 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301728 2010 GB120 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301729 2010 GR120 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301730 2010 GU126 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301731 2010 GT127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301732 2010 GF131 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
301733 2010 GA137 13/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
301734 2010 GL141 08/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
301735 2010 GJ144 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301736 2010 GV144 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
301737 2010 GK156 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
301738 2010 GH157 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301739 2010 GV157 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
301740 2010 GZ157 12/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301741 2010 GE160 08/04/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
301742 2010 GS160 09/04/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
301743 2010 GU161 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
301744 2010 HV64 26/04/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
301745 2010 HN79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301746 2010 HQ79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301747 2010 HK80 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301748 2010 HQ103 21/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
301749 2010 HT103 25/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301750 2010 HM105 20/04/2010 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
301751 2010 HF107 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301752 2010 JL 03/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 4,0 km MPC · JPL
301753 2010 JZ 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
301754 2010 JQ29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301755 2010 JL30 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301756 2010 JU30 04/05/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
301757 2010 JW30 04/05/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
301758 2010 JA34 04/05/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
301759 2010 JL35 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301760 2010 JP42 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
301761 2010 JL43 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301762 2010 JM43 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301763 2010 JB44 04/05/2010 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
301764 2010 JQ44 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301765 2010 JQ45 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
301766 2010 JU48 05/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301767 2010 JX73 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
301768 2010 JD79 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301769 2010 JZ81 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
301770 2010 JK87 12/05/2010 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,4 km MPC · JPL
301771 2010 JD117 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301772 2010 JK120 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
301773 2010 JC121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
301774 2010 JD121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
301775 2010 JW121 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301776 2010 JQ122 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301777 2010 JG147 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
301778 2010 JK148 11/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
301779 2010 JL149 29/05/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
301780 2010 JK153 21/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
301781 2010 JZ159 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301782 2010 JP165 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
301783 2010 JB167 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
301784 2010 JS170 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301785 2010 KV8 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301786 2010 KD9 16/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,4 km MPC · JPL
301787 2010 KE62 18/05/2010 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
301788 2010 KF127 22/05/2010 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
301789 2010 KG128 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301790 2010 LO1 04/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,7 km MPC · JPL
301791 2010 LQ14 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301792 2010 LX14 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301793 2010 LA15 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
301794 Antoninkapustin 2010 LH64 12/06/2010 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,1 km MPC · JPL
301795 2010 LG107 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301796 2010 OW41 21/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
301797 2010 OL83 26/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
301798 2010 OT84 26/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
301799 2010 RW70 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
301800 2011 BL60 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301801 2011 BT79 13/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
301802 2011 BS100 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301803 2011 MM2 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
301804 2011 MT5 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
301805 2011 MX6 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
301806 2011 MP8 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301807 2011 NQ2 11/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
301808 2011 OO10 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
301809 2011 OG12 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301810 2011 OW14 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
301811 2011 OE20 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
301812 2011 OW24 14/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
301813 2011 OA25 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
301814 2011 PJ3 21/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
301815 2011 PF4 28/06/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
301816 2011 PO4 25/05/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
301817 2011 PB6 24/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
301818 2011 PC6 19/11/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
301819 2011 PE6 10/07/2005 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
301820 2011 PK8 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
301821 2011 PP8 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301822 2011 PB9 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
301823 2011 PC9 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301824 2011 PE9 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301825 2011 PK9 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301826 2011 PS9 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
301827 2011 QY1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301828 2011 QM7 27/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
301829 2011 QG8 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
301830 2011 QF12 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
301831 2011 QH14 05/03/2000 Cerro Tololo DLS 840 m MPC · JPL
301832 2011 QT16 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301833 2011 QY24 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301834 2011 QT33 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
301835 2011 QY49 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
301836 2011 RQ1 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301837 5581 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
301838 6226 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
301839 1488 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 750 m MPC · JPL
301840 4212 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
301841 4260 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
301842 1980 FG4 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 9,0 km MPC · JPL
301843 1981 DZ2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
301844 1990 UA 16/10/1990 Palomar E. F. Helin APO · 400 m MPC · JPL
301845 1992 SS4 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301846 1993 OV1 16/07/1993 Palomar E. F. Helin, K. J. Lawrence 1,2 km MPC · JPL
301847 1994 AE5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
301848 1994 PQ3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
301849 1994 SC7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
301850 1994 TE8 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301851 1994 UF8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301852 1994 WP4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301853 1994 WU4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301854 1995 BS14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301855 1995 CY1 07/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
301856 1995 ES4 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301857 1995 MV2 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301858 1995 QX15 31/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301859 1995 SV10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301860 1995 SW35 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301861 1995 SG50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301862 1995 SO62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301863 1995 SP69 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301864 1995 SK80 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
301865 1995 SM80 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301866 1995 TR8 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
301867 1995 UR17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301868 1995 UW50 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
301869 1995 VZ2 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
301870 1995 WE10 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
301871 1995 WH20 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301872 1995 WV21 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301873 1995 WX24 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
301874 1995 WV38 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
301875 1996 BN12 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301876 1996 EA7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301877 1996 JZ9 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301878 1996 VU39 07/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
301879 1997 HK13 30/04/1997 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
301880 1997 HT15 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
301881 1997 TV21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
301882 1998 BN36 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
301883 1998 EQ9 09/03/1998 Teide Teide Obs. 1,6 km MPC · JPL
301884 1998 KB3 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
301885 1998 QV2 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
301886 1998 QY4 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
301887 1998 QX23 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
301888 1998 QC28 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301889 1998 QH85 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
301890 1998 QO94 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
301891 1998 QP95 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
301892 1998 QL98 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
301893 1998 RR12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301894 1998 RX28 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
301895 1998 RH42 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
301896 1998 SH5 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301897 1998 SE12 22/09/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
301898 1998 SP34 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
301899 1998 SA46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301900 1998 SM89 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301901 1998 UP14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301902 1998 UG19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
301903 1998 UR50 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301904 1998 WN32 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
301905 1998 WR41 24/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
301906 1998 XV5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
301907 1998 XB9 12/12/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
301908 1998 XM14 15/12/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
301909 1998 XK15 15/12/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
301910 1998 YM8 25/12/1998 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
301911 1998 YW19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301912 1999 BU31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301913 1999 FC73 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
301914 1999 JT110 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301915 1999 LY2 05/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301916 1999 RL185 09/09/1999 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
301917 1999 SK2 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301918 1999 TJ64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301919 1999 TX194 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301920 1999 VJ100 09/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
301921 1999 VA137 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301922 1999 VH159 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
301923 1999 VV187 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
301924 1999 VM209 14/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301925 1999 XZ69 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
301926 1999 XZ84 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
301927 1999 XH104 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
301928 1999 XF161 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301929 1999 XP189 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301930 1999 XC253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301931 1999 YP10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301932 2000 AL1 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
301933 2000 AU32 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301934 2000 AE48 03/01/2000 Gnosca S. Sposetti 2,3 km MPC · JPL
301935 2000 AG66 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
301936 2000 AH97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
301937 2000 AN123 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
301938 2000 AD133 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
301939 2000 AE135 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301940 2000 AA214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301941 2000 AS221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301942 2000 AP234 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301943 2000 AK235 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301944 2000 AS254 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
301945 2000 BC15 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
301946 2000 BK15 28/01/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Szabó 1,3 km MPC · JPL
301947 2000 CU10 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301948 2000 CZ20 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
301949 2000 CM34 03/02/2000 Ondřejov P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
301950 2000 CE45 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
301951 2000 CZ79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301952 2000 CT124 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
301953 2000 CL130 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301954 2000 CB135 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301955 2000 DW9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301956 2000 DR26 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
301957 2000 DK30 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
301958 2000 DQ49 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301959 2000 DA68 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
301960 2000 DP76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
301961 2000 DF116 28/02/2000 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
301962 2000 ET26 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
301963 2000 EF34 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
301964 2000 EJ37 08/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
301965 2000 EN172 14/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
301966 2000 EJ198 01/03/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
301967 2000 FS1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301968 2000 FX2 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
301969 2000 FP9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301970 2000 GE27 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
301971 2000 GS29 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301972 2000 GE142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
301973 2000 GV170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
301974 2000 GU171 02/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
301975 2000 HL 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301976 2000 HX17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301977 2000 HY39 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301978 2000 HE81 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301979 2000 JC2 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
301980 2000 JO8 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301981 2000 JB20 06/05/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
301982 2000 KT4 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301983 2000 KW40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301984 2000 KC43 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301985 2000 KH66 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
301986 2000 LF7 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
301987 2000 NS 03/07/2000 Prescott P. G. Comba 790 m MPC · JPL
301988 2000 NN10 09/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
301989 2000 OL61 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
301990 2000 OA62 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 800 m MPC · JPL
301991 2000 PM1 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
301992 2000 QH14 24/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
301993 2000 QB41 24/08/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
301994 2000 QJ53 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
301995 2000 QW85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
301996 2000 QU86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301997 2000 QC117 29/08/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
301998 2000 QW147 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
301999 2000 QC157 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302000 2000 QD163 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

297.000s  • 298.000s  • 299.000s  • 300.000s  • 301.000s  • 302.000s  • 303.000s  • 304.000s  • 305.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001