Danh sách tiểu hành tinh/548001–549000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
548001 2010 AS69 12/01/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
548002 2010 AM73 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548003 2010 AO73 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
548004 2010 AK77 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
548005 2010 AM78 15/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548006 2010 AT139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
548007 2010 AM140 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
548008 2010 AG141 28/08/2005 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
548009 2010 AH141 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548010 2010 AP141 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548011 2010 AY141 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548012 2010 AT142 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548013 2010 AR143 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
548014 2010 AW147 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548015 2010 AY151 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
548016 2010 AU153 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
548017 2010 AM155 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
548018 2010 AJ156 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
548019 2010 AB157 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
548020 2010 AF157 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
548021 2010 AN157 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548022 2010 AO157 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548023 2010 AV157 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
548024 2010 AZ157 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
548025 2010 AB159 29/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
548026 2010 AE161 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548027 2010 AG161 19/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
548028 2010 AT161 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548029 2010 AD162 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548030 2010 AR162 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548031 2010 BS4 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548032 2010 BU4 17/01/2010 Nogales J.-C. Merlin 2,2 km MPC · JPL
548033 2010 BB136 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
548034 2010 BD146 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
548035 2010 CR 03/02/2010 Marly P. Kocher 940 m MPC · JPL
548036 2010 CD3 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548037 2010 CM3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548038 2010 CZ3 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548039 2010 CG22 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
548040 2010 CG24 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
548041 2010 CX24 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
548042 2010 CD25 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548043 2010 CG25 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 860 m MPC · JPL
548044 2010 CA26 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
548045 2010 CY29 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548046 2010 CD30 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1,2 km MPC · JPL
548047 2010 CZ32 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548048 2010 CZ33 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548049 2010 CG34 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
548050 2010 CH34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
548051 2010 CV34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548052 2010 CD38 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
548053 2010 CR40 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
548054 2010 CS41 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
548055 2010 CV42 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
548056 2010 CZ60 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
548057 2010 CO64 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
548058 2010 CF65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
548059 2010 CR66 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548060 2010 CN67 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548061 2010 CB68 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
548062 2010 CX69 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
548063 2010 CG71 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548064 2010 CU71 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
548065 2010 CX71 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548066 2010 CT73 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
548067 2010 CA74 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548068 2010 CK78 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
548069 2010 CN81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
548070 2010 CT81 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
548071 2010 CR83 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
548072 2010 CV83 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548073 2010 CB84 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
548074 2010 CB85 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
548075 2010 CH87 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548076 2010 CW87 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
548077 2010 CE88 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
548078 2010 CT88 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548079 2010 CM89 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548080 2010 CM90 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548081 2010 CV90 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
548082 2010 CW91 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548083 2010 CE97 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
548084 2010 CL97 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
548085 2010 CD98 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548086 2010 CG100 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
548087 2010 CY100 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
548088 2010 CG101 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
548089 2010 CL101 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
548090 2010 CG103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548091 2010 CN106 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
548092 2010 CP106 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 680 m MPC · JPL
548093 2010 CA107 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548094 2010 CE108 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
548095 2010 CQ108 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548096 2010 CV109 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
548097 2010 CM110 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548098 2010 CO110 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548099 2010 CQ112 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548100 2010 CW113 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
548101 2010 CA115 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548102 2010 CN115 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
548103 2010 CB120 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
548104 2010 CQ121 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548105 2010 CY122 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
548106 2010 CA123 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548107 2010 CJ124 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
548108 2010 CC126 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
548109 2010 CE126 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548110 2010 CJ126 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 650 m MPC · JPL
548111 2010 CQ126 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
548112 2010 CD127 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548113 2010 CJ139 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
548114 2010 CX143 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
548115 2010 CV145 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
548116 2010 CH146 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
548117 2010 CW147 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548118 2010 CV149 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
548119 2010 CG150 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
548120 2010 CV150 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
548121 2010 CY151 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548122 2010 CN152 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548123 2010 CL153 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548124 2010 CJ154 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
548125 2010 CN157 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
548126 2010 CU158 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548127 2010 CZ161 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548128 2010 CK162 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
548129 2010 CU162 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
548130 2010 CY162 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
548131 2010 CJ164 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
548132 2010 CP164 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
548133 2010 CN167 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
548134 2010 CG174 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548135 2010 CZ174 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548136 2010 CK175 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548137 2010 CM176 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548138 2010 CL179 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
548139 2010 CN185 14/02/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
548140 2010 CY252 09/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
548141 2010 CD270 04/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 106 km MPC · JPL
548142 2010 CQ270 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548143 2010 CR270 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
548144 2010 CA271 12/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548145 2010 CH271 12/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
548146 2010 CN271 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
548147 2010 CP271 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
548148 2010 CE272 18/06/2018 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
548149 2010 CL272 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
548150 2010 CY272 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
548151 2010 CD274 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
548152 2010 CY274 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548153 2010 CB275 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
548154 2010 DX 17/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
548155 2010 DY2 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548156 2010 DK4 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548157 2010 DT4 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
548158 2010 DK8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548159 2010 DY10 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
548160 2010 DX35 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
548161 2010 DJ37 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548162 2010 DG38 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
548163 2010 DA39 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548164 2010 DJ40 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
548165 2010 DP42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548166 2010 DP43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548167 2010 DW43 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548168 2010 DU45 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
548169 2010 DC46 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548170 2010 DN47 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548171 2010 DP91 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
548172 2010 DD92 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
548173 2010 DE100 14/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
548174 2010 DU106 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
548175 2010 DX106 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
548176 2010 DD107 07/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 750 m MPC · JPL
548177 2010 DE107 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
548178 2010 DO107 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
548179 2010 DQ107 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548180 2010 DF108 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
548181 2010 DC109 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
548182 2010 DH109 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548183 2010 DQ111 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
548184 2010 DH112 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
548185 2010 EJ31 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548186 2010 EO31 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548187 2010 EW32 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548188 2010 EP35 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
548189 2010 EO36 31/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 980 m MPC · JPL
548190 2010 ER36 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548191 2010 EM37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
548192 2010 ET40 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
548193 2010 EP43 11/03/2010 Plana F. Fratev 2,8 km MPC · JPL
548194 2010 EN45 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
548195 2010 EE46 13/03/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
548196 2010 EC66 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
548197 2010 ES66 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548198 2010 EB67 12/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
548199 2010 EX67 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
548200 2010 EL68 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
548201 2010 EY68 12/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
548202 2010 EV75 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548203 2010 ED76 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548204 2010 EG79 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548205 2010 ED80 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
548206 2010 ER81 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548207 2010 ED82 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
548208 2010 EG83 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548209 2010 EQ84 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
548210 2010 EV84 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
548211 2010 ER85 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548212 2010 ET85 13/03/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
548213 2010 ET88 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548214 2010 ES90 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548215 2010 EE91 11/09/2002 Haleakala AMOS 3,7 km MPC · JPL
548216 2010 EQ91 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
548217 2010 EA92 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
548218 2010 EO92 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548219 2010 EH93 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
548220 2010 EJ95 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548221 2010 EN95 09/04/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
548222 2010 ET95 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
548223 2010 EG97 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
548224 2010 EO97 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548225 2010 EJ101 09/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
548226 2010 ET106 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
548227 2010 EP107 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
548228 2010 ER111 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
548229 2010 EA112 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548230 2010 ES112 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
548231 2010 EA113 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
548232 2010 EJ120 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
548233 2010 EM120 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
548234 2010 EX120 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
548235 2010 ER122 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
548236 2010 EM123 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
548237 2010 EO124 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
548238 2010 ER125 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
548239 2010 EH128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
548240 2010 EZ128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
548241 2010 EC130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
548242 2010 ET130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
548243 2010 EE136 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548244 2010 EL136 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548245 2010 EE142 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
548246 2010 EH142 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548247 2010 EK142 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548248 2010 ER142 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548249 2010 ES142 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548250 2010 ET171 13/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
548251 2010 EE173 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
548252 2010 EK173 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
548253 2010 EP178 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
548254 2010 EW187 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
548255 2010 EC188 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548256 2010 EJ188 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548257 2010 ES188 12/03/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
548258 2010 EK189 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
548259 2010 EP190 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
548260 2010 FH2 28/12/2008 Piszkesteto K. Sárneczky 2,9 km MPC · JPL
548261 2010 FG5 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548262 2010 FH7 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
548263 2010 FD10 19/03/2010 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 2,5 km MPC · JPL
548264 2010 FC11 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
548265 2010 FW12 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 820 m MPC · JPL
548266 2010 FC13 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548267 2010 FW13 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
548268 2010 FL14 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
548269 2010 FT14 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
548270 2010 FR17 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548271 2010 FU17 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,5 km MPC · JPL
548272 2010 FV17 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548273 2010 FD18 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548274 2010 FZ20 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548275 2010 FL21 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548276 2010 FV21 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
548277 2010 FO22 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
548278 2010 FF23 28/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548279 2010 FT26 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548280 2010 FY26 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
548281 2010 FL27 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
548282 2010 FE29 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548283 2010 FE30 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548284 2010 FB31 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
548285 2010 FD56 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
548286 2010 FY87 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548287 2010 FY89 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548288 2010 FZ89 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548289 2010 FH94 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548290 2010 FA96 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
548291 2010 FK97 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
548292 2010 FU98 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 750 m MPC · JPL
548293 2010 FW98 07/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
548294 2010 FK99 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548295 2010 FQ99 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
548296 2010 FX99 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
548297 2010 FK100 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548298 2010 FM121 18/03/2010 Palomar PTF 3,5 km MPC · JPL
548299 2010 FZ122 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548300 2010 FA123 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
548301 2010 FD138 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
548302 2010 FM138 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
548303 2010 FR138 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548304 2010 FB140 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
548305 2010 FQ140 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
548306 2010 FS140 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548307 2010 FY140 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
548308 2010 FN141 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548309 2010 FV141 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
548310 2010 FE142 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548311 2010 FV142 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
548312 2010 FW142 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
548313 2010 FV143 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
548314 2010 FB144 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548315 2010 GB7 20/08/2006 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
548316 2010 GP7 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548317 2010 GW24 07/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
548318 2010 GW25 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548319 2010 GQ27 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
548320 2010 GD30 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
548321 2010 GK35 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
548322 2010 GV35 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
548323 2010 GE67 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
548324 2010 GC99 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548325 2010 GO100 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548326 2010 GV100 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
548327 2010 GS102 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
548328 2010 GG103 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548329 2010 GC106 06/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
548330 2010 GE108 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
548331 2010 GD111 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
548332 2010 GK112 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
548333 2010 GH114 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
548334 2010 GJ114 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 780 m MPC · JPL
548335 2010 GO116 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
548336 2010 GQ120 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548337 2010 GE123 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 820 m MPC · JPL
548338 2010 GM127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
548339 2010 GP127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548340 2010 GC128 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548341 2010 GN128 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
548342 2010 GR128 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548343 2010 GZ128 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
548344 2010 GS130 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548345 2010 GX132 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
548346 2010 GE133 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
548347 2010 GP134 02/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
548348 2010 GN136 16/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
548349 2010 GW138 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
548350 2010 GH142 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
548351 2010 GT144 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
548352 2010 GX146 28/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548353 2010 GE157 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
548354 2010 GM161 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
548355 2010 GY161 14/04/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
548356 2010 GR171 04/04/2010 Palomar PTF 3,7 km MPC · JPL
548357 2010 GY171 08/05/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
548358 2010 GO172 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
548359 2010 GP172 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
548360 2010 GJ173 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
548361 2010 GR174 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
548362 2010 GT176 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548363 2010 GV176 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548364 2010 GV182 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
548365 2010 GF187 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
548366 2010 GB199 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
548367 2010 GJ199 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
548368 2010 GN199 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
548369 2010 GX199 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
548370 2010 GY199 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548371 2010 GK200 31/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
548372 2010 GG201 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
548373 2010 GM202 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
548374 2010 GU202 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
548375 2010 GC203 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548376 2010 GE203 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
548377 2010 GX203 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
548378 2010 GP204 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
548379 2010 GA205 16/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
548380 2010 GG205 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
548381 2010 GD206 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
548382 2010 GE206 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548383 2010 GG206 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548384 2010 GM206 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548385 2010 HX17 20/11/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,4 km MPC · JPL
548386 2010 HA27 10/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
548387 2010 HZ76 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
548388 2010 HC77 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
548389 2010 HH77 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548390 2010 HB106 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548391 2010 HK106 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
548392 2010 HN106 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
548393 2010 HK120 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
548394 2010 HV123 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
548395 2010 HL129 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548396 2010 HX139 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
548397 2010 JG2 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548398 2010 JM29 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
548399 2010 JF30 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
548400 2010 JT30 04/05/2010 Charleston R. Holmes 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
548401 2010 JP31 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
548402 2010 JX31 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
548403 2010 JY31 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548404 2010 JC35 13/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
548405 2010 JN36 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
548406 2010 JO37 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
548407 2010 JQ39 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
548408 2010 JR44 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
548409 2010 JP46 14/04/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
548410 2010 JA47 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
548411 2010 JK47 10/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
548412 2010 JO47 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
548413 2010 JJ49 21/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
548414 2010 JR71 26/03/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
548415 2010 JJ72 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548416 2010 JK74 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
548417 2010 JL74 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548418 2010 JQ74 22/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548419 2010 JK75 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
548420 2010 JQ76 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
548421 2010 JS79 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
548422 2010 JH85 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548423 2010 JS110 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
548424 2010 JF111 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
548425 2010 JD119 12/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
548426 2010 JZ120 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548427 2010 JT121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
548428 2010 JP122 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
548429 2010 JN149 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
548430 2010 JS150 09/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
548431 2010 JG152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
548432 2010 JG153 19/09/2003 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 900 m MPC · JPL
548433 2010 JD154 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548434 2010 JU156 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
548435 2010 JX157 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548436 2010 JZ158 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548437 2010 JE159 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
548438 2010 JT159 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
548439 2010 JG162 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
548440 2010 JG163 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
548441 2010 JL163 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
548442 2010 JM163 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
548443 2010 JA166 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
548444 2010 JW166 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548445 2010 JZ169 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
548446 2010 JH171 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548447 2010 JD175 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
548448 2010 JT175 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548449 2010 JW177 11/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
548450 2010 JA178 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548451 2010 JK178 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
548452 2010 JU186 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548453 2010 JZ196 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548454 2010 JX201 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
548455 2010 JO204 28/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
548456 2010 JT210 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
548457 2010 JW210 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
548458 2010 JM211 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
548459 2010 JK212 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
548460 2010 JP212 11/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
548461 2010 JY212 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
548462 2010 JQ213 16/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
548463 2010 JS213 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
548464 2010 JM214 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
548465 2010 JV214 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
548466 2010 JA215 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548467 2010 KJ9 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548468 2010 KP38 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548469 2010 KV128 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548470 2010 KX128 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
548471 2010 KA129 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548472 2010 KM132 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
548473 2010 KY138 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
548474 2010 KE158 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
548475 2010 LJ34 08/06/2010 Kachina J. Hobart 4,0 km MPC · JPL
548476 2010 LQ36 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
548477 2010 LA62 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
548478 2010 LU64 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
548479 2010 LO104 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
548480 2010 LL105 05/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
548481 2010 LR109 15/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
548482 2010 LK113 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
548483 2010 LJ133 11/10/2007 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
548484 2010 LN133 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
548485 2010 LB134 27/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
548486 2010 LN152 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
548487 2010 LH158 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
548488 2010 LM159 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548489 2010 MA5 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
548490 2010 MV113 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548491 2010 MB116 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
548492 2010 MO134 09/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
548493 2010 MS144 12/10/2016 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
548494 2010 MB147 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
548495 2010 MK147 19/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
548496 2010 MU147 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
548497 2010 MQ148 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
548498 2010 NL2 09/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
548499 2010 NU4 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
548500 2010 NS40 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
548501 2010 NN119 18/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
548502 2010 NK123 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548503 2010 NZ133 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
548504 2010 NF146 13/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 233 km MPC · JPL
548505 2010 NQ146 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
548506 2010 NE147 08/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
548507 2010 OT10 20/03/1999 Apache Point SDSS Collaboration 1,9 km MPC · JPL
548508 2010 OJ100 21/07/2010 Bisei SG Center N. Hashimoto, T. Sakamoto 2,2 km MPC · JPL
548509 2010 OT137 11/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
548510 2010 OP141 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
548511 2010 OE142 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
548512 2010 PA59 07/08/2010 XuYi PMO NEO 650 m MPC · JPL
548513 2010 PJ64 27/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
548514 2010 PU73 07/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
548515 2010 PH80 31/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
548516 2010 PZ80 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548517 2010 PV81 05/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
548518 2010 PL88 03/08/2010 XuYi PMO NEO 620 m MPC · JPL
548519 2010 QK1 20/08/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
548520 2010 QQ4 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
548521 2010 QZ6 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 5,1 km MPC · JPL
548522 2010 RU7 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
548523 2010 RA18 20/09/2000 Kitt Peak R. Millis, R. M. Wagner 590 m MPC · JPL
548524 2010 RG40 04/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
548525 2010 RH51 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
548526 2010 RE56 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548527 2010 RN56 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
548528 2010 RD62 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
548529 2010 RE63 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
548530 2010 RW63 08/09/2010 Charleston R. Holmes 1,6 km MPC · JPL
548531 2010 RJ70 08/09/2010 Plana F. Fratev 3,7 km MPC · JPL
548532 2010 RX70 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548533 2010 RA71 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
548534 2010 RR71 09/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
548535 2010 RH72 18/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
548536 2010 RX72 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
548537 2010 RQ78 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
548538 2010 RZ84 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
548539 2010 RW87 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
548540 2010 RA92 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548541 2010 RX101 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
548542 2010 RZ112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
548543 2010 RW113 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548544 2010 RM114 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
548545 2010 RQ115 11/09/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
548546 2010 RU115 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
548547 2010 RK119 04/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
548548 2010 RC131 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548549 2010 RG131 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
548550 2010 RH132 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
548551 2010 RL135 24/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
548552 2010 RO143 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548553 2010 RM145 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548554 2010 RA146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548555 2010 RX152 10/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
548556 2010 RY153 12/02/2003 Haleakala AMOS 1,8 km MPC · JPL
548557 2010 RW157 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548558 2010 RU163 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
548559 2010 RK165 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
548560 2010 RV171 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
548561 2010 RT175 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548562 2010 RU178 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
548563 2010 RB180 13/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548564 2010 RH182 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548565 2010 RU183 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548566 2010 RQ188 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548567 2010 RP191 28/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
548568 2010 RO193 11/09/2010 ESA OGS ESA OGS 540 m MPC · JPL
548569 2010 RH194 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
548570 2010 RM194 10/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
548571 2010 RA196 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
548572 2010 RW196 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548573 2010 RA197 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548574 2010 RX197 03/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
548575 2010 RF198 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
548576 2010 RS199 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548577 2010 RB202 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
548578 2010 RT202 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548579 2010 RU205 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
548580 2010 RW206 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
548581 2010 RA208 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548582 2010 RY209 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
548583 2010 SM1 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548584 2010 SS1 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
548585 2010 SQ6 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
548586 2010 SO18 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548587 2010 ST18 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
548588 2010 SD27 29/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548589 2010 SO30 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
548590 2010 SG34 30/09/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
548591 2010 SW37 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548592 2010 SN38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548593 2010 SO42 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
548594 2010 SY43 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
548595 2010 SZ45 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
548596 2010 SA46 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
548597 2010 SC50 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
548598 2010 SN50 29/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
548599 2010 SB51 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
548600 2010 SS53 21/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
548601 2010 SA55 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
548602 2010 TL2 02/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 590 m MPC · JPL
548603 2010 TR3 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
548604 2010 TH5 01/10/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
548605 2010 TR11 02/10/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,2 km MPC · JPL
548606 2010 TK14 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
548607 2010 TQ15 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548608 2010 TO25 01/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
548609 2010 TC28 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548610 2010 TK40 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
548611 2010 TF41 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548612 2010 TF44 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
548613 2010 TK46 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
548614 2010 TH47 07/10/2010 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
548615 2010 TS47 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
548616 2010 TK48 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
548617 2010 TD56 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548618 2010 TL58 06/10/2010 Marly P. Kocher 2,4 km MPC · JPL
548619 2010 TV60 07/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
548620 2010 TF64 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548621 2010 TF72 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548622 2010 TG73 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
548623 2010 TE77 08/10/2010 Charleston R. Holmes 620 m MPC · JPL
548624 2010 TL78 15/09/2010 Charleston R. Holmes 2,7 km MPC · JPL
548625 2010 TW83 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
548626 2010 TP90 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
548627 2010 TB98 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
548628 2010 TX100 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
548629 2010 TG110 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
548630 2010 TV110 12/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
548631 2010 TS115 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
548632 2010 TX120 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548633 2010 TR133 17/11/2006 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,3 km MPC · JPL
548634 2010 TU139 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548635 2010 TR141 20/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,3 km MPC · JPL
548636 2010 TZ146 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548637 2010 TR155 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
548638 2010 TT156 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548639 2010 TO160 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
548640 2010 TP160 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
548641 2010 TN162 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
548642 2010 TD165 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
548643 2010 TD169 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
548644 2010 TH178 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
548645 2010 TR178 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
548646 2010 TX180 16/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
548647 2010 TF186 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548648 2010 TT187 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
548649 2010 TF193 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,5 km MPC · JPL
548650 2010 TA194 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548651 2010 TB194 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548652 2010 TG194 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548653 2010 TL194 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548654 2010 TF195 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
548655 2010 TJ196 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
548656 2010 TU196 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
548657 2010 TO199 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
548658 2010 TX201 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
548659 2010 TC202 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
548660 2010 TD203 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548661 2010 TF203 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548662 2010 TK203 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
548663 2010 TR203 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
548664 2010 TT203 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548665 2010 TA204 26/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
548666 2010 TP204 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548667 2010 TR204 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
548668 2010 TB205 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
548669 2010 TP208 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
548670 2010 TU209 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548671 2010 TW209 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
548672 2010 TH210 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548673 2010 TJ211 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
548674 2010 TJ214 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548675 2010 TN214 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548676 2010 TP214 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
548677 2010 UZ2 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548678 2010 UB4 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548679 2010 UH4 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
548680 2010 UW4 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548681 2010 UT6 16/10/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 2,1 km MPC · JPL
548682 2010 UQ10 20/12/2006 Ottmarsheim C. Rinner 1,6 km MPC · JPL
548683 2010 UE18 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
548684 2010 UT19 29/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,1 km MPC · JPL
548685 2010 UQ22 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548686 2010 UC23 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
548687 2010 UU24 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548688 2010 UU25 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
548689 2010 UG29 17/10/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
548690 2010 UC30 28/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
548691 2010 UX32 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548692 2010 UM33 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
548693 2010 UK34 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548694 2010 UZ37 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
548695 2010 UW41 18/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
548696 2010 UZ43 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548697 2010 UE45 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548698 2010 UE48 31/10/2010 ESA OGS ESA OGS 1,8 km MPC · JPL
548699 2010 UZ53 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
548700 2010 UN55 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
548701 2010 UO60 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
548702 2010 UK63 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
548703 2010 UO64 31/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,4 km MPC · JPL
548704 2010 UB65 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548705 2010 UQ67 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548706 2010 UR69 13/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
548707 2010 UF73 29/10/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
548708 2010 UD79 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548709 2010 US86 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548710 2010 UF88 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
548711 2010 UP92 02/10/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
548712 2010 UK96 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548713 2010 UB100 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
548714 2010 UT105 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548715 2010 UC106 31/10/2010 Andrushivka P. Kyrylenko, Y. Ivaščenko 1,6 km MPC · JPL
548716 2010 UJ110 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
548717 2010 UJ111 17/09/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
548718 2010 UP111 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
548719 2010 UF113 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548720 2010 UL113 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
548721 2010 UM115 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548722 2010 UQ115 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548723 2010 UF116 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548724 2010 UL119 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
548725 2010 UK121 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
548726 2010 UD122 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
548727 2010 UV125 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
548728 2010 VU4 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
548729 2010 VM9 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548730 2010 VS18 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548731 2010 VH23 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
548732 2010 VP25 26/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
548733 2010 VL28 03/10/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
548734 2010 VA35 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548735 2010 VU38 21/01/2007 Altschwendt W. Ries 2,2 km MPC · JPL
548736 2010 VV39 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548737 2010 VF40 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
548738 2010 VM43 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548739 2010 VG45 06/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
548740 2010 VL46 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548741 2010 VG51 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548742 2010 VA54 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
548743 2010 VS54 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548744 2010 VA64 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
548745 2010 VK67 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548746 2010 VL67 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548747 2010 VN73 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548748 2010 VH74 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
548749 2010 VP76 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
548750 2010 VB79 06/02/2007 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
548751 2010 VO83 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
548752 2010 VY83 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
548753 2010 VY84 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
548754 2010 VS90 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
548755 2010 VW90 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
548756 2010 VV91 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548757 2010 VB92 04/11/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 1,5 km MPC · JPL
548758 2010 VH92 12/09/2001 Kitt Peak L. H. Wasserman, E. L. Ryan 1,4 km MPC · JPL
548759 2010 VN92 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548760 2010 VT97 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
548761 2010 VN100 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
548762 2010 VY101 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548763 2010 VQ103 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
548764 2010 VX105 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
548765 2010 VQ107 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
548766 2010 VM109 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548767 2010 VW109 25/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,6 km MPC · JPL
548768 2010 VD110 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548769 2010 VJ110 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548770 2010 VX112 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
548771 2010 VC114 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
548772 2010 VL115 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548773 2010 VD116 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
548774 2010 VL116 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
548775 2010 VB118 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
548776 2010 VM119 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
548777 2010 VV119 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
548778 2010 VY119 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
548779 2010 VR122 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548780 2010 VT123 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548781 2010 VN136 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548782 2010 VE137 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548783 2010 VX138 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548784 2010 VD141 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548785 2010 VN141 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548786 2010 VZ146 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
548787 2010 VC149 24/08/2001 Haleakala AMOS 1,6 km MPC · JPL
548788 2010 VJ149 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548789 2010 VC150 26/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
548790 2010 VL151 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548791 2010 VU154 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
548792 2010 VJ156 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
548793 2010 VQ159 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548794 2010 VD160 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548795 2010 VT168 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548796 2010 VV168 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548797 2010 VQ171 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548798 2010 VB174 11/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
548799 2010 VR183 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548800 2010 VZ183 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
548801 2010 VG193 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548802 2010 VP195 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548803 2010 VC199 07/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
548804 2010 VX199 06/11/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
548805 2010 VZ199 30/10/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
548806 2010 VN201 06/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
548807 2010 VL203 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548808 2010 VQ203 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
548809 2010 VW203 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548810 2010 VG205 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
548811 2010 VU208 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548812 2010 VH211 17/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
548813 2010 VE212 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
548814 2010 VS212 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
548815 2010 VQ213 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548816 2010 VQ218 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
548817 2010 VE219 28/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
548818 2010 VQ223 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
548819 2010 VP225 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 8,4 km MPC · JPL
548820 2010 VW226 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548821 2010 VG229 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548822 2010 VG231 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
548823 2010 VM231 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
548824 2010 VA233 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548825 2010 VB233 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
548826 2010 VU234 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
548827 2010 VJ240 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548828 2010 VT240 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548829 2010 VR242 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
548830 2010 VN245 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548831 2010 VW245 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
548832 2010 VD246 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
548833 2010 VJ247 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548834 2010 VM249 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
548835 2010 VX251 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
548836 2010 VN252 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548837 2010 VP252 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548838 2010 VO253 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
548839 2010 VG258 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
548840 2010 VZ259 08/11/2010 XuYi PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
548841 2010 VL260 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548842 2010 VR261 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548843 2010 WS1 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548844 2010 WR2 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548845 2010 WL10 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
548846 2010 WV10 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548847 2010 WR13 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548848 2010 WB15 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548849 2010 WX16 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548850 2010 WN18 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548851 2010 WB21 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548852 2010 WH23 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
548853 2010 WA25 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
548854 2010 WO28 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548855 2010 WX28 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548856 2010 WN29 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548857 2010 WF31 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548858 2010 WF38 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548859 2010 WT38 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
548860 2010 WW38 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
548861 2010 WG42 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548862 2010 WG44 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548863 2010 WK46 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
548864 2010 WQ46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
548865 2010 WX46 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548866 2010 WZ50 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548867 2010 WB55 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548868 2010 WH58 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
548869 2010 WA59 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548870 2010 WA60 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548871 2010 WO60 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548872 2010 WY62 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
548873 2010 WM65 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548874 2010 WY66 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548875 2010 WW75 12/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
548876 2010 WX75 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
548877 2010 WZ75 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
548878 2010 WH76 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
548879 2010 WR77 18/12/2015 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
548880 2010 XJ1 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548881 2010 XJ2 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548882 2010 XV2 01/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548883 2010 XE5 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548884 2010 XD10 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
548885 2010 XP11 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548886 2010 XQ12 03/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
548887 2010 XH15 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548888 2010 XF18 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
548889 2010 XN18 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
548890 2010 XZ19 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548891 2010 XC20 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548892 2010 XR21 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548893 2010 XY24 27/11/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
548894 2010 XE26 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548895 2010 XU29 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
548896 2010 XG30 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
548897 2010 XS32 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548898 2010 XB35 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548899 2010 XH36 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548900 2010 XR37 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
548901 2010 XE45 14/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
548902 2010 XP47 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
548903 2010 XQ48 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
548904 2010 XS48 06/12/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
548905 2010 XD50 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548906 2010 XZ53 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
548907 2010 XK55 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
548908 2010 XQ55 21/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
548909 2010 XY56 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
548910 2010 XM57 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
548911 2010 XY59 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
548912 2010 XY60 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 1,5 km MPC · JPL
548913 2010 XE64 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
548914 2010 XJ69 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548915 2010 XL73 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548916 2010 XN77 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
548917 2010 XJ78 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548918 2010 XX78 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548919 2010 XN81 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
548920 2010 XN82 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548921 2010 XP84 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
548922 2010 XV86 02/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
548923 2010 XB93 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 980 m MPC · JPL
548924 2010 XK93 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548925 2010 XD94 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
548926 2010 XM94 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
548927 2010 XZ94 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
548928 2010 XJ95 01/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
548929 2010 XE97 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
548930 2010 XW98 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548931 2010 XY99 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548932 2010 XE100 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548933 2010 XU100 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
548934 2010 XR101 12/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548935 2010 XZ102 26/04/2017 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
548936 2010 XH104 27/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
548937 2010 XZ106 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548938 2010 XC109 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548939 2010 XZ114 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
548940 2010 YL1 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
548941 2010 YN5 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
548942 2011 AL4 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548943 2011 AJ5 29/12/2000 Haleakala AMOS 3,9 km MPC · JPL
548944 2011 AP6 20/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
548945 2011 AZ6 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548946 2011 AR10 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548947 2011 AX12 21/01/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
548948 2011 AF15 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
548949 2011 AB16 01/12/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
548950 2011 AY17 24/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
548951 2011 AL19 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
548952 2011 AZ20 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
548953 2011 AE23 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
548954 2011 AR23 03/01/2011 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
548955 2011 AU25 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
548956 2011 AV26 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
548957 2011 AC36 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548958 2011 AC38 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
548959 2011 AN39 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548960 2011 AK41 21/10/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
548961 2011 AB46 19/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
548962 2011 AZ46 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
548963 2011 AN47 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548964 2011 AP47 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
548965 2011 AE50 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548966 2011 AA54 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
548967 2011 AP56 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
548968 2011 AE57 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 590 m MPC · JPL
548969 2011 AP63 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
548970 2011 AW65 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
548971 2011 AE71 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
548972 2011 AZ80 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
548973 2011 AN83 25/07/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
548974 2011 AK84 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
548975 2011 AQ84 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
548976 2011 AJ85 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
548977 2011 AE86 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
548978 2011 AQ86 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
548979 2011 AP87 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
548980 2011 AH88 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548981 2011 AQ90 19/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
548982 2011 AK91 19/05/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
548983 2011 AR91 10/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
548984 2011 AL93 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
548985 2011 AR94 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
548986 2011 AH97 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
548987 2011 AZ97 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
548988 2011 AC98 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
548989 2011 AE98 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
548990 2011 AJ98 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
548991 2011 BD1 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
548992 2011 BT5 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548993 2011 BP6 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
548994 2011 BA8 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
548995 2011 BL15 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
548996 2011 BR17 17/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
548997 2011 BY17 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
548998 2011 BF20 24/02/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
548999 2011 BY20 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
549000 2011 BX24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

544.000s  • 545.000s  • 546.000s  • 547.000s  • 548.000s  • 549.000s  • 550.000s  • 551.000s  • 552.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001