Danh sách tiểu hành tinh/472001–473000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472001 2013 WL41 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
472002 2013 WA42 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472003 2013 WO57 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
472004 2013 WV58 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472005 2013 WE59 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
472006 2013 WB62 24/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
472007 2013 WA66 16/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
472008 2013 WR71 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
472009 2013 WO80 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472010 2013 WK84 03/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472011 2013 WA90 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472012 2013 WC105 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472013 2013 WX105 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472014 2013 XT 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472015 2013 XW 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472016 2013 XM5 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
472017 2013 XR7 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472018 2013 XD13 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472019 2013 XW17 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
472020 2013 XF18 31/03/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
472021 2013 XH18 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472022 2013 XQ19 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472023 2013 XU19 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472024 2013 XQ25 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472025 2013 YW4 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472026 2013 YH5 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472027 2013 YW8 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
472028 2013 YB11 27/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
472029 2013 YT12 02/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
472030 2013 YQ13 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472031 2013 YN17 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
472032 2013 YX19 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472033 2013 YL23 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472034 2013 YR28 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472035 2013 YL29 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
472036 2013 YB30 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472037 2013 YN31 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472038 2013 YQ31 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472039 2013 YO34 26/12/2013 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
472040 2013 YS37 07/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
472041 2013 YQ39 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472042 2013 YS39 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472043 2013 YZ39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
472044 2013 YD40 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472045 2013 YS41 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472046 2013 YY42 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
472047 2013 YL43 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472048 2013 YD46 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472049 2013 YS46 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472050 2013 YE49 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472051 2013 YY49 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472052 2013 YE50 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
472053 2013 YJ52 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
472054 2013 YA55 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472055 2013 YK56 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472056 2013 YM58 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472057 2013 YE61 06/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
472058 2013 YS62 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
472059 2013 YE65 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
472060 2013 YX68 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
472061 2013 YB69 28/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
472062 2013 YO69 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
472063 2013 YV69 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472064 2013 YW73 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472065 2013 YY74 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472066 2013 YZ80 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472067 2013 YB83 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
472068 2013 YQ83 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
472069 2013 YM84 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472070 2013 YB87 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472071 2013 YW89 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472072 2013 YJ90 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472073 2013 YN90 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472074 2013 YR92 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472075 2013 YS93 26/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
472076 2013 YL95 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472077 2013 YS96 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
472078 2013 YM99 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472079 2013 YZ102 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472080 2013 YF107 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472081 2013 YT110 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472082 2013 YR114 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472083 2013 YP115 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472084 2013 YK117 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472085 2013 YG125 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472086 2013 YM128 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
472087 2013 YK129 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472088 2013 YQ129 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472089 2013 YP143 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
472090 2013 YG144 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472091 2013 YO144 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472092 2013 YA148 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472093 2013 YU148 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472094 2013 YD149 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472095 2014 AB2 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472096 2014 AU7 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472097 2014 AD8 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472098 2014 AM21 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472099 2014 AB22 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472100 2014 AF22 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472101 2014 AF27 09/02/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
472102 2014 AU29 15/04/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
472103 2014 AV29 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472104 2014 AA31 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472105 2014 AC36 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472106 2014 AP42 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472107 2014 AT42 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472108 2014 AE43 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472109 2014 AS52 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472110 2014 AB53 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472111 2014 AJ54 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472112 2014 BK2 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472113 2014 BU3 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472114 2014 BJ4 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472115 2014 BB8 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472116 2014 BH10 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472117 2014 BK13 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472118 2014 BW13 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472119 2014 BP19 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
472120 2014 BR19 21/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472121 2014 BD23 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472122 2014 BH23 21/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
472123 2014 BO23 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472124 2014 BM24 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472125 2014 BV24 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472126 2014 BY28 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472127 2014 BL30 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472128 2014 BA32 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472129 2014 BM34 23/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
472130 2014 BK37 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
472131 2014 BK40 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472132 2014 BE43 16/02/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
472133 2014 BM44 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472134 2014 BQ53 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472135 2014 BW53 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472136 2014 BG54 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472137 2014 BY57 31/12/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
472138 2014 BJ61 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472139 2014 BW63 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472140 2014 BJ64 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472141 2014 BM64 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472142 2014 BN64 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
472143 2014 CK2 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472144 2014 CH3 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472145 2014 CG6 16/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
472146 2014 CD8 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472147 2014 CD10 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472148 2014 CN17 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472149 2014 CK20 11/02/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
472150 2014 CL20 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472151 2014 CO20 13/02/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
472152 2014 DA1 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472153 2014 DX5 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
472154 2014 DW6 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472155 2014 DM11 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472156 2014 DP11 04/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
472157 2014 DE14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472158 2014 DB15 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472159 2014 DQ18 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
472160 2014 DK19 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472161 2014 DC23 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472162 2014 DQ23 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
472163 2014 DP24 26/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
472164 2014 DU25 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472165 2014 DW26 30/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472166 2014 DJ29 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472167 2014 DA38 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472168 2014 DF38 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472169 2014 DK40 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472170 2014 DN42 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472171 2014 DV42 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472172 2014 DM50 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472173 2014 DC55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472174 2014 DG63 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
472175 2014 DC64 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472176 2014 DL83 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472177 2014 DJ85 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472178 2014 DD91 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472179 2014 DK91 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472180 2014 DT97 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
472181 2014 DC103 21/05/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
472182 2014 DB104 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472183 2014 DX104 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472184 2014 DF105 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472185 2014 DB106 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472186 2014 DW108 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472187 2014 DT111 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472188 2014 DG116 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472189 2014 DU123 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472190 2014 DR128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472191 2014 DW128 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472192 2014 DW129 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
472193 2014 DK130 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472194 2014 DC131 14/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
472195 2014 DK133 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472196 2014 DE142 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472197 2014 EG 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472198 2014 EQ6 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472199 2014 EH8 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
472200 2014 EJ8 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472201 2014 EK10 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
472202 2014 EU10 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472203 2014 EX13 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472204 2014 EY15 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472205 2014 EJ17 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472206 2014 EQ17 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
472207 2014 EU20 20/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
472208 2014 EY21 16/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
472209 2014 EE22 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472210 2014 EJ22 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472211 2014 EL26 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
472212 2014 EM29 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472213 2014 EM38 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472214 2014 EF39 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472215 2014 EH39 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472216 2014 EH46 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472217 2014 EH47 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472218 2014 EA48 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472219 2014 FB 16/07/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
472220 2014 FB3 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472221 2014 FK4 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472222 2014 FN4 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472223 2014 FV45 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472224 2014 FR49 28/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
472225 2014 FD51 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472226 2014 FU53 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472227 2014 FF64 16/10/2012 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
472228 2014 FL64 18/06/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
472229 2014 FD66 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
472230 2014 FG66 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
472231 2014 FU71 28/03/2014 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. cubewano ( 352 km MPC · JPL
472232 2014 FW71 27/03/2014 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. cubewano ( 307 km MPC · JPL
472233 2014 GG32 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
472234 2014 GA41 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472235 Zhulong 2014 GE45 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS res · 233 km MPC · JPL
472236 2014 HF12 29/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
472237 2014 HE43 25/10/2011 XuYi PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
472238 2014 HZ77 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472239 2014 HS119 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472240 2014 HM141 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472241 2014 HH146 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
472242 2014 JO69 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472243 2014 KJ2 05/11/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
472244 2014 KY9 30/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
472245 2014 KE78 28/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
472246 2014 LF10 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472247 2014 LH18 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472248 2014 MH19 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
472249 2014 MW39 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472250 2014 MD41 07/02/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
472251 2014 MX57 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472252 2014 MP58 25/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
472253 2014 NA 21/01/2001 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
472254 2014 OH49 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472255 2014 ON69 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472256 2014 OM108 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472257 2014 OG208 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472258 2014 OP222 17/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
472259 2014 PU5 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
472260 2014 QR169 06/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472261 2014 QH364 12/02/2011 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
472262 2014 QN441 18/08/2014 Cerro Tololo-DEC CTIO-DES 212 km MPC · JPL
472263 2014 RP12 06/09/2014 SONEAR SONEAR Obs. 810 m MPC · JPL
472264 2014 SF128 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
472265 2014 SR303 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 25 km MPC · JPL
472266 2014 SR338 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
472267 2014 TC34 27/10/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
472268 2014 TN35 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
472269 2014 TF49 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
472270 2014 UJ1 17/04/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
472271 2014 UM33 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey cubewano ( 509 km MPC · JPL
472272 2014 UY34 19/11/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
472273 2014 UK51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472274 2014 UC84 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472275 2014 UG116 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472276 2014 UN132 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472277 2014 UO140 08/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
472278 2014 UB170 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472279 2014 UW192 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472280 2014 UY197 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472281 2014 UG209 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472282 2014 VW10 05/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
472283 2014 WK4 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
472284 2014 WP49 03/03/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
472285 2014 WW62 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
472286 2014 WQ71 29/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472287 2014 WU119 14/05/2013 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
472288 2014 WT120 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472289 2014 WM124 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472290 2014 WT165 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472291 2014 WG195 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
472292 2014 WK205 30/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
472293 2014 WX353 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
472294 2014 WB355 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472295 2014 WW362 03/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
472296 2014 WP389 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
472297 2014 WR389 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
472298 2014 WP393 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
472299 2014 WC428 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
472300 2014 WN429 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472301 2014 WY480 02/11/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
472302 2014 WO481 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472303 2014 WK493 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472304 2014 WP493 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472305 2014 WH495 18/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
472306 2014 WG496 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472307 2014 WC499 23/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
472308 2014 XN9 29/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
472309 2014 XM14 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472310 2014 YP4 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472311 2014 YK6 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472312 2014 YO6 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472313 2014 YV6 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
472314 2014 YV8 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
472315 2014 YA10 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472316 2014 YD10 17/02/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
472317 2014 YR21 09/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
472318 2014 YR28 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
472319 2014 YT32 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472320 2014 YO35 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472321 2014 YT43 16/01/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
472322 2014 YB44 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
472323 2014 YF45 06/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
472324 2014 YA47 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
472325 2015 AU56 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
472326 2015 AP76 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472327 2015 AJ139 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
472328 2015 AF149 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472329 2015 AS165 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472330 2015 AY170 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
472331 2015 AM203 26/08/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
472332 2015 AV205 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472333 2015 AS222 25/08/2012 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
472334 2015 AS224 03/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
472335 2015 AU229 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472336 2015 AF230 18/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,2 km MPC · JPL
472337 2015 AO239 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472338 2015 AN241 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472339 2015 AR241 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472340 2015 AC245 21/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472341 2015 AO245 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472342 2015 AC248 14/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
472343 2015 AE254 29/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472344 2015 AE261 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
472345 2015 AA263 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472346 2015 AS274 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
472347 2015 AP275 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
472348 2015 BU 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
472349 2015 BM2 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472350 2015 BR6 23/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
472351 2015 BH11 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
472352 2015 BR17 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472353 2015 BF18 18/03/2004 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
472354 2015 BS24 21/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
472355 2015 BV26 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
472356 2015 BR28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
472357 2015 BT28 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472358 2015 BL29 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472359 2015 BF30 30/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
472360 2015 BG30 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472361 2015 BN30 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
472362 2015 BW30 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472363 2015 BX30 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472364 2015 BJ31 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
472365 2015 BZ32 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
472366 2015 BJ34 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
472367 2015 BQ35 07/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472368 2015 BZ36 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
472369 2015 BN58 29/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472370 2015 BX59 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
472371 2015 BD60 17/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
472372 2015 BD63 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472373 2015 BC65 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472374 2015 BV65 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472375 2015 BA66 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
472376 2015 BO71 18/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
472377 2015 BL72 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472378 2015 BM72 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472379 2015 BM88 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472380 2015 BC89 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
472381 2015 BW90 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472382 2015 BN92 15/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
472383 2015 BX93 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472384 2015 BE100 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
472385 2015 BY100 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472386 2015 BZ101 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
472387 2015 BH104 06/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
472388 2015 BZ122 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
472389 2015 BF130 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472390 2015 BS130 30/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
472391 2015 BU132 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
472392 2015 BK139 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
472393 2015 BQ143 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
472394 2015 BU143 16/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
472395 2015 BZ146 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472396 2015 BE157 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
472397 2015 BY158 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472398 2015 BD184 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472399 2015 BQ186 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
472400 2015 BW193 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472401 2015 BC196 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472402 2015 BO197 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
472403 2015 BE227 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
472404 2015 BP240 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472405 2015 BT241 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472406 2015 BM242 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
472407 2015 BX243 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472408 2015 BC244 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472409 2015 BY245 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472410 2015 BR246 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472411 2015 BE250 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472412 2015 BR250 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472413 2015 BR252 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472414 2015 BN254 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472415 2015 BB259 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472416 2015 BD261 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472417 2015 BU262 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472418 2015 BV262 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472419 2015 BU263 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472420 2015 BT264 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472421 2015 BV268 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
472422 2015 BO269 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472423 2015 BB273 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472424 2015 BB276 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472425 2015 BE277 05/09/2013 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
472426 2015 BN277 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
472427 2015 BA278 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472428 2015 BU278 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472429 2015 BD296 09/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
472430 2015 BK297 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
472431 2015 BZ297 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
472432 2015 BG298 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472433 2015 BK299 13/04/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
472434 2015 BF300 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472435 2015 BJ300 05/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
472436 2015 BW300 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472437 2015 BL303 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
472438 2015 BV303 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
472439 2015 BV304 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
472440 2015 BE305 06/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
472441 2015 BO306 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
472442 2015 BZ306 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
472443 2015 BM312 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
472444 2015 BN313 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472445 2015 BK318 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472446 2015 BY318 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472447 2015 BK321 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472448 2015 BL323 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472449 2015 BV325 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
472450 2015 BJ326 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472451 2015 BY332 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
472452 2015 BO350 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
472453 2015 BR354 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
472454 2015 BF356 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472455 2015 BZ388 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472456 2015 BQ390 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472457 2015 BA407 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
472458 2015 BJ407 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472459 2015 BF408 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472460 2015 BU413 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472461 2015 BN414 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
472462 2015 BD415 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472463 2015 BR416 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472464 2015 BN417 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472465 2015 BW422 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
472466 2015 BJ425 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
472467 2015 BB438 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472468 2015 BZ440 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472469 2015 BV441 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472470 2015 BR451 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472471 2015 BL459 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472472 2015 BH461 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472473 2015 BJ463 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472474 2015 BD468 20/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
472475 2015 BF468 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472476 2015 BH472 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
472477 2015 BP482 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472478 2015 BT486 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
472479 2015 BK491 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472480 2015 BE499 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472481 2015 BZ500 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
472482 2015 BC502 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472483 2015 BK512 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472484 2015 BL512 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
472485 2015 BC513 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
472486 2015 CH5 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472487 2015 CN7 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
472488 2015 CU8 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472489 2015 CF9 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472490 2015 CB10 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
472491 2015 CK10 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472492 2015 CL11 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
472493 2015 CO11 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472494 2015 CU11 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472495 2015 CV11 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472496 2015 CB15 04/04/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
472497 2015 CC17 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
472498 2015 CH20 20/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
472499 2015 CN21 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
472500 2015 CA23 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472501 2015 CR23 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
472502 2015 CS23 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472503 2015 CD27 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
472504 2015 CB28 23/02/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
472505 2015 CO28 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472506 2015 CT29 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472507 2015 CD30 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472508 2015 CM30 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472509 2015 CZ31 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
472510 2015 CF32 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472511 2015 CW32 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472512 2015 CM35 12/03/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
472513 2015 CM36 16/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
472514 2015 CZ36 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
472515 2015 CQ38 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472516 2015 CY38 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
472517 2015 CN39 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472518 2015 CL41 10/02/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
472519 2015 CM43 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
472520 2015 CL44 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472521 2015 CO46 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472522 2015 CF47 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472523 2015 CP48 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472524 2015 CR48 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472525 2015 CX49 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
472526 2015 CL51 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
472527 2015 CZ52 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
472528 2015 CD54 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472529 2015 CW57 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472530 2015 CP58 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472531 2015 CJ61 10/02/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
472532 2015 CW61 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472533 2015 DE 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472534 2015 DG 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472535 2015 DS2 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472536 2015 DS3 06/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
472537 2015 DC17 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472538 2015 DC19 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
472539 2015 DE21 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472540 2015 DL22 07/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472541 2015 DW23 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
472542 2015 DW25 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472543 2015 DN26 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472544 2015 DJ29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
472545 2015 DL31 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472546 2015 DH32 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472547 2015 DN32 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472548 2015 DN33 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
472549 2015 DL34 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472550 2015 DY36 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472551 2015 DM38 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
472552 2015 DT38 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472553 2015 DD41 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472554 2015 DX44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
472555 2015 DF45 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472556 2015 DO45 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472557 2015 DQ45 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472558 2015 DM49 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472559 2015 DO52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472560 2015 DE53 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472561 2015 DD60 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472562 2015 DY61 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
472563 2015 DQ62 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472564 2015 DO68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
472565 2015 DR73 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
472566 2015 DP74 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
472567 2015 DF80 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472568 2015 DD81 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472569 2015 DB82 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472570 2015 DN84 20/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
472571 2015 DE90 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472572 2015 DK94 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472573 2015 DD95 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
472574 2015 DU96 07/11/2012 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
472575 2015 DD101 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472576 2015 DK109 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472577 2015 DU110 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472578 2015 DV113 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472579 2015 DC117 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
472580 2015 DW117 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472581 2015 DC118 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
472582 2015 DJ118 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472583 2015 DL120 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
472584 2015 DN120 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472585 2015 DU120 18/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
472586 2015 DH121 02/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
472587 2015 DE122 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
472588 2015 DL122 20/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
472589 2015 DC124 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472590 2015 DO125 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472591 2015 DT130 10/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
472592 2015 DZ133 25/03/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
472593 2015 DC134 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
472594 2015 DJ136 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472595 2015 DV136 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472596 2015 DE137 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472597 2015 DX137 29/12/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
472598 2015 DZ137 04/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
472599 2015 DB138 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472600 2015 DG138 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472601 2015 DG145 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472602 2015 DZ147 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472603 2015 DZ151 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
472604 2015 DJ152 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
472605 2015 DQ152 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472606 2015 DE154 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
472607 2015 DR154 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472608 2015 DH156 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472609 2015 DQ157 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
472610 2015 DA158 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472611 2015 DA162 16/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
472612 2015 DT163 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472613 2015 DF165 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472614 2015 DP165 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
472615 2015 DJ166 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472616 2015 DC167 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
472617 2015 DL167 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472618 2015 DR168 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472619 2015 DZ175 13/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
472620 2015 DC176 01/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
472621 2015 DH178 31/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
472622 2015 DB181 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472623 2015 DL181 16/05/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
472624 2015 DC188 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472625 2015 DR194 05/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472626 2015 DS197 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472627 2015 DV197 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
472628 2015 DA198 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
472629 2015 DP199 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
472630 2015 DB205 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472631 2015 DS206 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472632 2015 DW206 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472633 2015 DD207 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
472634 2015 DG207 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472635 2015 DN207 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472636 2015 DK208 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472637 2015 DA209 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
472638 2015 DR209 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472639 2015 DV210 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472640 2015 DG211 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472641 2015 DN211 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
472642 2015 DZ211 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
472643 2015 DF212 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
472644 2015 DG212 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472645 2015 DL212 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472646 2015 DR212 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472647 2015 DA213 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472648 2015 DF213 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472649 2015 DN213 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472650 2015 DV213 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472651 2015 DB216 27/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 93 km MPC · JPL
472652 2015 DF217 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472653 2015 DD218 25/07/1998 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
472654 2015 DE218 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472655 2015 DH218 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472656 2015 DY218 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472657 2015 DK219 26/02/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
472658 2015 DU219 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472659 2015 DY219 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472660 2015 DM221 26/07/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
472661 2015 DU221 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472662 2015 DM222 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472663 2015 DB223 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472664 2015 EB3 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
472665 2015 ED3 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472666 2015 EJ3 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
472667 2015 ER7 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472668 2015 ER8 22/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
472669 2015 EC9 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472670 2015 EE11 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
472671 2015 EY14 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
472672 2015 EX15 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
472673 2015 EC20 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472674 2015 EQ22 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472675 2015 EF24 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
472676 2015 EV24 31/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
472677 2015 EB27 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
472678 2015 EU37 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472679 2015 ED43 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472680 2015 EO46 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472681 2015 EY53 12/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
472682 2015 EA54 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
472683 2015 EN62 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
472684 2015 EP62 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472685 2015 ER63 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472686 2015 EV63 14/07/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
472687 2015 EZ63 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
472688 2015 EG64 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
472689 2015 EL64 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472690 2015 ES64 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472691 2015 EZ64 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472692 2015 EB65 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472693 2015 FY2 31/01/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
472694 2015 FM5 11/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
472695 2015 FD8 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472696 2015 FZ19 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472697 2015 FQ20 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472698 2015 FV22 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
472699 2015 FC23 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
472700 2015 FX24 02/05/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472701 2015 FS37 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
472702 2015 FT38 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472703 2015 FY38 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472704 2015 FX39 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472705 2015 FX40 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472706 2015 FA42 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472707 2015 FH42 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
472708 2015 FN42 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472709 2015 FT42 08/07/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
472710 2015 FW42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472711 2015 FM43 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472712 2015 FA45 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472713 2015 FD45 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472714 2015 FF45 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472715 2015 FJ45 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
472716 2015 FD48 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472717 2015 FY48 12/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
472718 2015 FB56 19/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472719 2015 FK67 09/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472720 2015 FE68 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472721 2015 FW68 13/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
472722 2015 FN71 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
472723 2015 FB72 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
472724 2015 FJ72 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472725 2015 FP72 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472726 2015 FA73 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472727 2015 FR73 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472728 2015 FW74 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472729 2015 FY74 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472730 2015 FD75 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472731 2015 FL75 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472732 2015 FL76 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472733 2015 FP77 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472734 2015 FW77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
472735 2015 FF78 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472736 2015 FL78 24/01/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
472737 2015 FM78 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
472738 2015 FW78 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472739 2015 FS84 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472740 2015 FQ94 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472741 2015 FR94 28/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
472742 2015 FA96 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472743 2015 FH96 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472744 2015 FB97 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472745 2015 FY97 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472746 2015 FV99 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472747 2015 FG101 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472748 2015 FM101 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472749 2015 FY101 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
472750 2015 FZ101 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472751 2015 FH102 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472752 2015 FK103 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472753 2015 FP111 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472754 2015 FN112 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472755 2015 FO113 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472756 2015 FQ113 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472757 2015 FZ114 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472758 2015 FH115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472759 2015 FX116 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
472760 2015 FZ117 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 34 km MPC · JPL
472761 2015 FZ118 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472762 2015 FR119 26/03/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
472763 2015 FV120 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472764 2015 FY120 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472765 2015 FP121 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
472766 2015 FZ121 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472767 2015 FE122 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
472768 2015 FX122 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472769 2015 FU123 16/05/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
472770 2015 FB124 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472771 2015 FX133 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472772 2015 FY134 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472773 2015 FU136 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
472774 2015 FS137 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
472775 2015 FT138 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472776 2015 FG141 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472777 2015 FS142 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472778 2015 FS147 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472779 2015 FO148 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472780 2015 FQ148 01/11/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
472781 2015 FZ148 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
472782 2015 FV149 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472783 2015 FC150 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472784 2015 FD150 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472785 2015 FE150 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472786 2015 FF150 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472787 2015 FH150 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472788 2015 FO150 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472789 2015 FL151 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
472790 2015 FS151 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
472791 2015 FW151 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472792 2015 FC152 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472793 2015 FE152 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472794 2015 FQ152 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472795 2015 FS152 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472796 2015 FT152 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472797 2015 FT153 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472798 2015 FL156 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472799 2015 FX156 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472800 2015 FL157 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472801 2015 FM158 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
472802 2015 FV159 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472803 2015 FQ160 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472804 2015 FR160 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
472805 2015 FT160 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472806 2015 FW160 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472807 2015 FC161 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472808 2015 FE161 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472809 2015 FP161 08/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472810 2015 FT161 28/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472811 2015 FG162 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472812 2015 FK162 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472813 2015 FO162 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
472814 2015 FS162 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472815 2015 FV162 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
472816 2015 FD163 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472817 2015 FR166 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
472818 2015 FW166 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
472819 2015 FB169 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472820 2015 FM171 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472821 2015 FE173 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472822 2015 FP173 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472823 2015 FS173 24/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
472824 2015 FT174 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472825 2015 FH175 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472826 2015 FH176 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472827 2015 FK176 06/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472828 2015 FS177 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472829 2015 FO182 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472830 2015 FL183 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
472831 2015 FR184 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472832 2015 FU201 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
472833 2015 FE214 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472834 2015 FX220 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472835 2015 FE224 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472836 2015 FB226 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
472837 2015 FF231 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472838 2015 FT237 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472839 2015 FZ238 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472840 2015 FE239 15/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472841 2015 FN264 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472842 2015 FR271 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472843 2015 FX272 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472844 2015 FM275 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472845 2015 FE278 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472846 2015 FJ284 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472847 2015 FG285 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472848 2015 FY285 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
472849 2015 FR286 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472850 2015 FD287 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
472851 2015 FE287 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472852 2015 FB288 09/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
472853 2015 FH290 16/09/2012 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
472854 2015 FV292 17/06/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
472855 2015 FC293 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472856 2015 FH293 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
472857 2015 FK293 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472858 2015 FE294 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
472859 2015 FQ294 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472860 2015 FB295 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
472861 2015 FE295 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472862 2015 FY295 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
472863 2015 FD296 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472864 2015 FE296 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
472865 2015 FJ296 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472866 2015 FZ296 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
472867 2015 FB297 23/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
472868 2015 FY298 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
472869 2015 FB299 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472870 2015 FP301 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472871 2015 FW301 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472872 2015 FD302 29/03/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
472873 2015 FJ302 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472874 2015 FO302 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472875 2015 FT302 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
472876 2015 FY304 28/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
472877 2015 FO307 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
472878 2015 FW309 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472879 2015 FG310 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
472880 2015 FZ313 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472881 2015 FK314 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472882 2015 FH315 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472883 2015 FR315 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472884 2015 FN317 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472885 2015 FA318 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472886 2015 FT318 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
472887 2015 FS321 16/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472888 2015 FH323 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472889 2015 FQ323 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472890 2015 FT325 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472891 2015 FB326 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472892 2015 FO326 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472893 2015 FT326 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472894 2015 FC327 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472895 2015 FU327 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472896 2015 FA329 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
472897 2015 FM331 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472898 2015 FD332 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472899 2015 FF334 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472900 2015 FD336 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472901 2015 FA338 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
472902 2015 FS340 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472903 2015 FU340 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472904 2015 FK341 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472905 2015 FO341 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472906 2015 FR341 24/10/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
472907 2015 FS341 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472908 2015 FL342 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472909 2015 FN343 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
472910 2015 FA344 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472911 2015 FK344 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472912 2015 FQ344 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472913 2015 GR2 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472914 2015 GT2 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
472915 2015 GU2 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472916 2015 GT3 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,8 km MPC · JPL
472917 2015 GZ3 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
472918 2015 GX4 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472919 2015 GJ5 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472920 2015 GS7 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472921 2015 GS9 11/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
472922 2015 GF10 17/04/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
472923 2015 GM16 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472924 2015 GW16 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472925 2015 GM18 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472926 2015 GS18 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472927 2015 GC20 28/01/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
472928 2015 GM20 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472929 2015 GO20 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472930 2015 GS20 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472931 2015 GZ20 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472932 2015 GC22 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472933 2015 GL23 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
472934 2015 GT23 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472935 2015 GZ23 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472936 2015 GB24 31/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
472937 2015 GU24 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472938 2015 GG25 24/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
472939 2015 GQ25 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472940 2015 GV25 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472941 2015 GA26 07/04/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
472942 2015 GU26 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
472943 2015 GL27 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
472944 2015 GH28 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472945 2015 GV28 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472946 2015 GD29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472947 2015 GV29 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472948 2015 GE30 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472949 2015 GV30 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472950 2015 GC31 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472951 2015 GE31 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472952 2015 GV31 04/03/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
472953 2015 GW31 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472954 2015 GE32 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472955 2015 GN32 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472956 2015 GJ33 16/02/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
472957 2015 GQ33 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472958 2015 GF34 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472959 2015 GK34 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
472960 2015 GP37 15/09/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
472961 2015 GS37 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472962 2015 GK38 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472963 2015 GL38 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472964 2015 GA39 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
472965 2015 GE39 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
472966 2015 GG39 16/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472967 2015 GL39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472968 2015 GS40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
472969 2015 GA41 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472970 2015 GM41 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472971 2015 GX42 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472972 2015 GE44 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472973 2015 GF44 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472974 2015 GO44 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472975 2015 GD50 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
472976 2015 GG50 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472977 2015 HX1 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472978 2015 HO3 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472979 2015 HP3 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472980 2015 HP4 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472981 2015 HZ8 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472982 2015 HP11 03/03/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
472983 2015 HV12 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472984 2015 HZ12 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472985 2015 HB13 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472986 2015 HT14 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
472987 2015 HU14 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472988 2015 HO15 24/02/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
472989 2015 HL17 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472990 2015 HM20 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472991 2015 HG21 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
472992 2015 HJ21 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
472993 2015 HT21 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472994 2015 HJ22 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472995 2015 HR23 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472996 2015 HH24 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
472997 2015 HU28 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
472998 2015 HD29 22/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
472999 2015 HL29 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473000 2015 HU29 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

468.000s  • 469.000s  • 470.000s  • 471.000s  • 472.000s  • 473.000s  • 474.000s  • 475.000s  • 476.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001