Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/447001–448000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447001 2004 BH160 21/01/2004 Cerro Paranal Paranal Obs. 570 m MPC · JPL
447002 2004 CH27 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
447003 2004 CH29 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447004 2004 DS13 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447005 2004 EM41 15/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
447006 2004 EU57 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
447007 2004 EG58 15/03/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
447008 2004 EF96 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
447009 2004 FS13 16/03/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
447010 2004 FO59 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
447011 2004 FJ106 19/03/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
447012 2004 FJ125 18/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
447013 2004 FE143 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
447014 2004 GO20 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
447015 2004 HF4 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447016 2004 HK22 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447017 2004 HH54 26/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
447018 2004 KH11 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
447019 2004 LS7 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
447020 2004 LE10 14/06/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
447021 2004 LP14 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447022 2004 NO 09/07/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
447023 2004 NZ12 11/07/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
447024 2004 OY8 18/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
447025 2004 OH9 20/07/2004 Great Shefford P. Birtwhistle 3,1 km MPC · JPL
447026 2004 OC12 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 900 m MPC · JPL
447027 2004 OH13 18/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 550 m MPC · JPL
447028 2004 PV22 08/08/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
447029 2004 PC34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
447030 2004 PM60 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
447031 2004 PW73 08/08/2004 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
447032 2004 PS82 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
447033 2004 PL86 11/08/2004 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
447034 2004 QW28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447035 2004 RR14 06/09/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
447036 2004 RV16 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
447037 2004 RA22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447038 2004 RF25 06/09/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
447039 2004 RQ48 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
447040 2004 RP49 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
447041 2004 RV57 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
447042 2004 RN70 08/09/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
447043 2004 RH76 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
447044 2004 RL88 07/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
447045 2004 RL91 21/08/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
447046 2004 RK125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447047 2004 RW140 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
447048 2004 RB154 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
447049 2004 RO160 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447050 2004 RR172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
447051 2004 RK186 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
447052 2004 RZ211 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
447053 2004 RB224 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
447054 2004 RN230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447055 2004 RA231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447056 2004 RS232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
447057 2004 RE242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447058 2004 RV245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447059 2004 RY245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
447060 2004 RF252 13/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
447061 2004 RY261 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447062 2004 RQ265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447063 2004 RB268 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447064 2004 RP282 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447065 2004 RS303 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447066 2004 RY307 11/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
447067 2004 RJ308 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
447068 2004 RR316 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
447069 2004 RB322 13/09/2004 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
447070 2004 RH327 13/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
447071 2004 RG345 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447072 2004 RD347 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
447073 2004 RK356 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447074 2004 SP8 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
447075 2004 SH21 21/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
447076 2004 SB39 17/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
447077 2004 SS58 18/09/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
447078 2004 TF8 04/10/2004 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
447079 2004 TV22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447080 2004 TH32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447081 2004 TL36 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447082 2004 TX40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447083 2004 TC42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447084 2004 TX43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447085 2004 TP44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
447086 2004 TV47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447087 2004 TZ51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447088 2004 TL60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
447089 2004 TG63 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447090 2004 TT65 23/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
447091 2004 TN67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
447092 2004 TM95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447093 2004 TZ99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447094 2004 TP100 06/10/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
447095 2004 TZ110 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447096 2004 TW118 05/10/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
447097 2004 TL119 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
447098 2004 TB125 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
447099 2004 TR135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
447100 2004 TQ145 22/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447101 2004 TP153 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447102 2004 TM154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447103 2004 TQ155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447104 2004 TL162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447105 2004 TB172 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
447106 2004 TN175 09/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
447107 2004 TV177 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
447108 2004 TD181 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
447109 2004 TS190 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447110 2004 TH198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
447111 2004 TS198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447112 2004 TC206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447113 2004 TM237 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
447114 2004 TZ239 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
447115 2004 TJ252 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
447116 2004 TO252 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447117 2004 TJ276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447118 2004 TP276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
447119 2004 TR280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
447120 2004 TR336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447121 2004 TK339 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447122 2004 TM370 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
447123 2004 VF3 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
447124 2004 VQ8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
447125 2004 VF19 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
447126 2004 VM27 05/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447127 2004 VC38 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
447128 2004 VN42 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447129 2004 VL45 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
447130 2004 XJ9 02/12/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
447131 2004 XJ11 03/12/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
447132 2004 XZ29 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
447133 2004 XS93 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447134 2004 XY103 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447135 2004 XG112 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
447136 2004 XN131 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
447137 2004 YK8 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
447138 2005 AB44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447139 2005 CP23 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
447140 2005 EO22 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
447141 2005 EP140 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
447142 2005 EQ203 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
447143 2005 EN210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
447144 2005 EQ247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447145 2005 EX276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447146 2005 GZ25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447147 2005 GQ72 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447148 2005 GY77 30/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
447149 2005 GG78 06/04/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447150 2005 GE91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447151 2005 GR94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447152 2005 GJ177 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
447153 2005 GM177 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447154 2005 GC178 15/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
447155 2005 HE10 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447156 2005 HF10 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447157 2005 JE1 03/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
447158 2005 JD17 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
447159 2005 JC20 04/05/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
447160 2005 JK71 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447161 2005 JJ131 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447162 2005 JN139 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447163 2005 JQ143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
447164 2005 JH162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447165 2005 JU167 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447166 2005 KH3 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447167 2005 LS18 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447168 2005 MX50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447169 2005 NC28 05/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
447170 2005 NW46 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
447171 2005 NJ65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447172 2005 NQ76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
447173 2005 NP98 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447174 2005 QH22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447175 2005 QZ50 26/08/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
447176 2005 QQ56 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
447177 2005 QU124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447178 2005 RO43 03/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 161 km MPC · JPL
447179 2005 SH34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447180 2005 SN36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447181 2005 SO55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447182 2005 SK69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447183 2005 SN85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447184 2005 ST85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447185 2005 SP99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447186 2005 SG107 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
447187 2005 SM108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447188 2005 SW112 23/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
447189 2005 SF114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447190 2005 SP128 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447191 2005 ST129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447192 2005 SV160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447193 2005 SL185 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447194 2005 SH186 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447195 2005 SV186 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447196 2005 SP189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447197 2005 SV196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
447198 2005 SN213 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447199 2005 SX216 30/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
447200 2005 SB239 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447201 2005 SV239 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
447202 2005 SM259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
447203 2005 SF262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447204 2005 SZ262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447205 2005 TU7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447206 2005 TW25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447207 2005 TH48 07/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
447208 2005 TG54 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
447209 2005 TF56 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447210 2005 TN58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447211 2005 TX59 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
447212 2005 TY62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
447213 2005 TP90 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
447214 2005 TY96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
447215 2005 TN127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447216 2005 TC128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447217 2005 TH169 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447218 2005 TP171 10/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
447219 2005 TK175 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
447220 2005 TO187 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447221 2005 UO5 27/10/2005 Siding Spring SSS 260 m MPC · JPL
447222 2005 UG15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447223 2005 UM16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
447224 2005 UG27 23/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
447225 2005 UK35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447226 2005 UR78 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
447227 2005 UZ81 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447228 2005 UJ83 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
447229 2005 UZ95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447230 2005 UE97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447231 2005 UQ102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447232 2005 UP118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447233 2005 UL127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447234 2005 UB129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447235 2005 UR165 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447236 2005 US165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447237 2005 UA176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447238 2005 US191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447239 2005 UK202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447240 2005 UV202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447241 2005 UW202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447242 2005 UK204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447243 2005 UM208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447244 2005 UO211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447245 2005 UV212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
447246 2005 UX213 22/10/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
447247 2005 UB220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
447248 2005 UM221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447249 2005 UF236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447250 2005 UN243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447251 2005 UD248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447252 2005 UA255 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447253 2005 UT262 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447254 2005 UP280 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447255 2005 UB294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447256 2005 UG297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447257 2005 UE299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447258 2005 UC311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447259 2005 UM320 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447260 2005 UU323 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447261 2005 UY324 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
447262 2005 UC325 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447263 2005 UR331 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447264 2005 UL346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
447265 2005 UF347 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447266 2005 UE348 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447267 2005 UE366 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447268 2005 UJ378 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
447269 2005 UE396 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447270 2005 UJ424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447271 2005 UX426 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447272 2005 UC429 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447273 2005 UV433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
447274 2005 UY442 30/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
447275 2005 UZ445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
447276 2005 UO448 30/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
447277 2005 UK454 29/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447278 2005 UA473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447279 2005 UD479 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447280 2005 UL515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
447281 2005 VQ13 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
447282 2005 VJ20 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447283 2005 VU49 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
447284 2005 VE67 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447285 2005 VR67 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
447286 2005 WA2 22/11/2005 Wrightwood J. W. Young 3,0 km MPC · JPL
447287 2005 WU9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447288 2005 WE18 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447289 2005 WE32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
447290 2005 WN35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447291 2005 WH37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
447292 2005 WZ37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447293 2005 WB48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447294 2005 WS62 25/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
447295 2005 WQ66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447296 2005 WR77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447297 2005 WM78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
447298 2005 WR82 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
447299 2005 WM83 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
447300 2005 WL88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447301 2005 WK103 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
447302 2005 WU114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
447303 2005 WR138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447304 2005 WJ140 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
447305 2005 WA142 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447306 2005 WR142 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447307 2005 WR144 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447308 2005 WX148 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
447309 2005 WS161 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
447310 2005 WE174 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
447311 2005 WG175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447312 2005 WF177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447313 2005 WE189 30/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
447314 2005 XF6 01/12/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
447315 2005 XG12 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447316 2005 XL16 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447317 2005 XX24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447318 2005 XL48 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
447319 2005 XG50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447320 2005 XD51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447321 2005 XP68 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447322 2005 XD77 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447323 2005 XT85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447324 2005 XD86 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
447325 2005 XA105 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
447326 2005 YC3 21/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
447327 2005 YX8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447328 2005 YP14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447329 2005 YW21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447330 2005 YE22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447331 2005 YF25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
447332 2005 YM28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447333 2005 YE36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447334 2005 YA47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447335 2005 YR49 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
447336 2005 YF70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
447337 2005 YZ83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447338 2005 YO88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
447339 2005 YK95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
447340 2005 YN114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447341 2005 YD134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447342 2005 YK148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
447343 2005 YQ148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447344 2005 YA149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447345 2005 YO150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447346 2005 YG164 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447347 2005 YY180 22/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
447348 2005 YU188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
447349 2005 YU190 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447350 2005 YS191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
447351 2005 YL201 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
447352 2005 YM227 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
447353 2005 YM235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447354 2005 YR239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447355 2005 YG244 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
447356 2005 YU246 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
447357 2005 YY253 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
447358 2005 YR260 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
447359 2005 YL268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
447360 2005 YK274 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
447361 2005 YJ281 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
447362 2006 AK3 06/01/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
447363 2006 AN15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447364 2006 AG20 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
447365 2006 AV22 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
447366 2006 AJ23 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447367 2006 AO34 06/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
447368 2006 AU38 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447369 2006 AT40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447370 2006 AQ44 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447371 2006 AM48 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447372 2006 AS48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
447373 2006 AW50 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447374 2006 AP53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
447375 2006 AY55 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
447376 2006 AM56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447377 2006 AB67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447378 2006 AR81 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
447379 2006 AQ85 07/01/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
447380 2006 AD89 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447381 2006 AB95 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
447382 2006 BX9 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
447383 2006 BB17 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
447384 2006 BX20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
447385 2006 BY31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
447386 2006 BB40 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447387 2006 BY43 06/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
447388 2006 BV52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447389 2006 BK53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447390 2006 BA62 22/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
447391 2006 BU67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
447392 2006 BR71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447393 2006 BC72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447394 2006 BX75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
447395 2006 BG112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447396 2006 BH112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447397 2006 BK114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447398 2006 BV120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447399 2006 BC121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447400 2006 BX122 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447401 2006 BS128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
447402 2006 BV133 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447403 2006 BX136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
447404 2006 BT144 23/01/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
447405 2006 BN151 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447406 2006 BV161 26/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
447407 2006 BW163 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447408 2006 BF168 26/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
447409 2006 BE173 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447410 2006 BB177 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447411 2006 BV185 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
447412 2006 BP192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
447413 2006 BL203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
447414 2006 BK207 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447415 2006 BK208 31/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
447416 2006 BD237 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
447417 2006 BX238 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
447418 2006 BG256 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447419 2006 BD257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447420 2006 BR278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447421 2006 BC280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447422 2006 CC24 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447423 2006 CX39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447424 2006 CW48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447425 2006 CZ48 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
447426 2006 CD59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
447427 2006 CB62 07/02/2006 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
447428 2006 DH 17/02/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,7 km MPC · JPL
447429 2006 DS16 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
447430 2006 DT31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
447431 2006 DE42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447432 2006 DV105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447433 2006 DZ116 27/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
447434 2006 DJ148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
447435 2006 DH163 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
447436 2006 DP182 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447437 2006 DM184 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447438 2006 DF190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447439 2006 DX204 27/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
447440 2006 DY209 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447441 2006 DB214 27/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
447442 2006 DZ216 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
447443 2006 ET6 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447444 2006 EJ9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447445 2006 EL12 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
447446 2006 EC32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447447 2006 EF36 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447448 2006 EE37 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
447449 2006 ED72 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447450 2006 FZ44 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
447451 2006 GV1 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
447452 2006 GE32 06/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447453 2006 HS12 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
447454 2006 HQ69 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
447455 2006 HJ101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447456 2006 HN153 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447457 2006 JQ22 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447458 2006 JB29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
447459 2006 JK38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447460 2006 JH55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447461 2006 JS57 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447462 2006 KO95 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447463 2006 MU4 02/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
447464 2006 NU 01/07/2006 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 1,3 km MPC · JPL
447465 2006 PH15 15/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
447466 2006 QJ4 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447467 2006 QF5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447468 2006 QK5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447469 2006 QC25 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
447470 2006 QE38 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
447471 2006 QF38 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
447472 2006 QQ68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447473 2006 QN102 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447474 2006 QB114 25/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,0 km MPC · JPL
447475 2006 QL114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
447476 2006 QH119 28/08/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
447477 2006 QG123 29/08/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
447478 2006 QL166 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
447479 2006 QD167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
447480 2006 QA184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447481 2006 QC184 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447482 2006 RL20 31/08/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
447483 2006 RV31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447484 2006 RU32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447485 2006 RV32 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
447486 2006 RM45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447487 2006 RY48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447488 2006 RR49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447489 2006 RY50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447490 2006 RN51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447491 2006 RX51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447492 2006 RC61 15/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
447493 2006 RG71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447494 2006 RK71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447495 2006 RO74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447496 2006 RO80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447497 2006 RS80 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
447498 2006 RZ82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447499 2006 RQ89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447500 2006 RF97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447501 2006 RL101 14/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
447502 2006 RV121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447503 2006 SB14 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447504 2006 SH15 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
447505 2006 SH16 17/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
447506 2006 SJ41 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447507 2006 SK49 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
447508 2006 SQ53 16/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447509 2006 SK54 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
447510 2006 SK62 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
447511 2006 SV62 18/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
447512 2006 SR74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447513 2006 SW78 16/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447514 2006 SC79 17/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
447515 2006 SK79 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
447516 2006 SX92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447517 2006 SK96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447518 2006 SW107 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447519 2006 SK110 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
447520 2006 SD118 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447521 2006 SB124 19/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447522 2006 SH125 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447523 2006 SS126 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
447524 2006 SL127 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
447525 2006 SY128 17/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447526 2006 SF139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
447527 2006 SC141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
447528 2006 SS159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447529 2006 SE165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447530 2006 SC170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447531 2006 SP174 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447532 2006 SG200 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447533 2006 SW216 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447534 2006 SP227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447535 2006 SM230 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447536 2006 SZ232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447537 2006 SC240 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447538 2006 SE245 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447539 2006 SD252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447540 2006 SJ253 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,9 km MPC · JPL
447541 2006 SG260 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447542 2006 SQ262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
447543 2006 SS262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
447544 2006 SS286 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
447545 2006 SK287 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
447546 2006 SH289 26/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
447547 2006 SE292 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447548 2006 SO292 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447549 2006 SY299 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447550 2006 SL307 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447551 2006 SC317 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447552 2006 SQ328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447553 2006 SP329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447554 2006 SL331 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447555 2006 SP362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447556 2006 ST378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
447557 2006 SX384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
447558 2006 SO394 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447559 2006 SS396 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447560 2006 SU399 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447561 2006 SK413 26/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
447562 2006 TM 02/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
447563 2006 TG3 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
447564 2006 TS16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447565 2006 TJ19 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447566 2006 TJ25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447567 2006 TU29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447568 2006 TO33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447569 2006 TJ59 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447570 2006 TM65 27/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
447571 2006 TP65 16/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447572 2006 TN66 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
447573 2006 TO68 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447574 2006 TF69 11/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
447575 2006 TH84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447576 2006 TQ88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447577 2006 TD93 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
447578 2006 TS100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
447579 2006 TE102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447580 2006 TN106 15/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
447581 2006 TO118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
447582 2006 TY118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
447583 2006 TQ121 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447584 2006 TO123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447585 2006 UH21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447586 2006 UU25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447587 2006 UQ26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447588 2006 UA43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447589 2006 UN43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447590 2006 UW43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447591 2006 UF44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447592 2006 UC51 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447593 2006 UK56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447594 2006 UM62 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447595 2006 UL67 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
447596 2006 UW74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447597 2006 UG78 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
447598 2006 UG85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447599 2006 UL85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
447600 2006 UY98 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447601 2006 UN109 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447602 2006 UM111 27/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
447603 2006 UF115 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447604 2006 UO116 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447605 2006 UO123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,9 km MPC · JPL
447606 2006 US123 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447607 2006 UV125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447608 2006 UX127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447609 2006 UO132 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447610 2006 UW132 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447611 2006 UD139 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
447612 2006 UH140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447613 2006 UQ141 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447614 2006 UN142 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447615 2006 UV148 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447616 2006 UO149 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447617 2006 UP161 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
447618 2006 UF162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
447619 2006 UY176 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447620 2006 UR188 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
447621 2006 UE200 21/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447622 2006 UX213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447623 2006 UE216 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447624 2006 UM218 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447625 2006 UP224 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447626 2006 UO234 17/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
447627 2006 UZ242 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
447628 2006 UX250 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447629 2006 US260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
447630 2006 UJ263 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447631 2006 UM265 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447632 2006 UW279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447633 2006 UY346 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447634 2006 UJ359 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
447635 2006 VL3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447636 2006 VL9 11/11/2006 Catalina CSS 21344| 1,9 km MPC · JPL
447637 2006 VN14 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447638 2006 VR15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447639 2006 VV17 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447640 2006 VO28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447641 2006 VQ49 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
447642 2006 VK54 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447643 2006 VY58 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447644 2006 VK61 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447645 2006 VY62 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
447646 2006 VN63 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447647 2006 VE69 11/11/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
447648 2006 VZ70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447649 2006 VX76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
447650 2006 VS82 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447651 2006 VS85 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447652 2006 VT92 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447653 2006 VE131 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447654 2006 VB150 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
447655 2006 WA 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
447656 2006 WZ8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447657 2006 WO10 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
447658 2006 WX15 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447659 2006 WN17 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447660 2006 WK37 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447661 2006 WA53 20/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
447662 2006 WL57 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447663 2006 WG83 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447664 2006 WY93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447665 2006 WR94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447666 2006 WD174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447667 2006 WC185 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447668 2006 WH200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447669 2006 WU205 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447670 2006 XZ12 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
447671 2006 XD13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447672 2006 XO24 22/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
447673 2006 XL39 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447674 2006 XA41 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,1 km MPC · JPL
447675 2006 XA64 13/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447676 2006 XQ72 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447677 2006 YU9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447678 2006 YX10 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447679 2006 YC17 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447680 2006 YW34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447681 2006 YX38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447682 2007 AA20 15/01/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,8 km MPC · JPL
447683 2007 BB4 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447684 2007 BA11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447685 2007 BD11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447686 2007 BX22 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447687 2007 BE36 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447688 2007 BX39 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447689 2007 BP79 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447690 2007 CN23 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447691 2007 CH28 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447692 2007 CX40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447693 2007 CA48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
447694 2007 CH50 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
447695 2007 DO6 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447696 2007 DB9 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447697 2007 DV18 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
447698 2007 DN21 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
447699 2007 DQ55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447700 2007 DS59 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447701 2007 DY63 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
447702 2007 DX88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
447703 2007 EH11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447704 2007 EP42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447705 2007 EX45 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447706 2007 EN60 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447707 2007 EN78 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447708 2007 ED79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447709 2007 EE81 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
447710 2007 EX114 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447711 2007 EA120 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
447712 2007 EN130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
447713 2007 EW132 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447714 2007 EY132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
447715 2007 EM133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447716 2007 EX135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
447717 2007 EL146 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447718 2007 EX150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
447719 2007 EU151 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
447720 2007 EP154 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447721 2007 ET165 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447722 2007 EX165 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447723 2007 EN168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447724 2007 EN183 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447725 2007 ET192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447726 2007 EX195 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
447727 2007 EB200 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447728 2007 EM208 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
447729 2007 EH209 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447730 2007 EA217 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447731 2007 EF217 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447732 2007 EC219 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447733 2007 FR7 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447734 2007 FU17 20/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
447735 2007 FN24 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447736 2007 FP40 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447737 2007 FK46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447738 2007 GG8 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447739 2007 GM25 13/04/2007 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
447740 2007 GZ25 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447741 2007 GH32 20/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
447742 2007 GL38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447743 2007 GR64 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447744 2007 GX69 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
447745 2007 HZ6 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
447746 2007 HG17 16/04/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
447747 2007 HT20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447748 2007 HT35 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
447749 2007 HU37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447750 2007 HS47 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
447751 2007 HS67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
447752 2007 HA71 06/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
447753 2007 HL81 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447754 2007 HA95 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447755 2007 JX2 09/05/2007 Catalina CSS APO · 410 m MPC · JPL
447756 2007 JZ3 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447757 2007 JA8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
447758 2007 JZ14 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
447759 2007 JM19 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447760 2007 JH24 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447761 2007 JF25 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
447762 2007 JU26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447763 2007 LM9 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447764 2007 LV10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
447765 2007 LJ13 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447766 2007 LE14 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
447767 2007 LG19 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447768 2007 LP28 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447769 2007 LE34 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
447770 2007 MU4 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
447771 2007 PW10 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447772 2007 PC19 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
447773 2007 PZ45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447774 2007 RL13 05/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 760 m MPC · JPL
447775 2007 RA83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447776 2007 RU92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447777 2007 RH93 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447778 2007 RZ117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447779 2007 RP122 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
447780 2007 RZ146 11/09/2007 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
447781 2007 RV188 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447782 2007 RA195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
447783 2007 RC200 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447784 2007 RE219 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
447785 2007 RQ221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
447786 2007 RO259 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
447787 2007 RF296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447788 2007 RU309 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447789 2007 RZ316 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
447790 2007 RR317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447791 2007 RO324 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
447792 2007 RG325 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
447793 2007 ST17 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447794 2007 TZ6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
447795 2007 TH19 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 980 m MPC · JPL
447796 2007 TV26 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447797 2007 TK47 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447798 2007 TC56 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447799 2007 TE59 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
447800 2007 TS78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447801 2007 TV80 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
447802 2007 TK84 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447803 2007 TT93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447804 2007 TS96 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447805 2007 TY98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
447806 2007 TC134 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447807 2007 TD134 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
447808 2007 TJ145 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447809 2007 TN149 08/10/2007 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
447810 2007 TZ152 09/10/2007 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
447811 2007 TV156 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
447812 2007 TO193 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447813 2007 TV210 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
447814 2007 TP214 07/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
447815 2007 TH232 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
447816 2007 TJ237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
447817 2007 TU241 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
447818 2007 TL256 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447819 2007 TN259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447820 2007 TS260 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447821 2007 TW261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447822 2007 TA262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447823 2007 TV262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447824 2007 TO301 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447825 2007 TH332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
447826 2007 TU334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447827 2007 TW334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447828 2007 TL346 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
447829 2007 TV373 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
447830 2007 TP379 13/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
447831 2007 TN388 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447832 2007 TS404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
447833 2007 TJ405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
447834 2007 TF423 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
447835 2007 TZ449 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447836 2007 TQ450 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
447837 2007 UA22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447838 2007 UA29 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447839 2007 UP36 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
447840 2007 UL40 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447841 2007 UM46 20/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
447842 2007 UT53 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
447843 2007 UE58 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447844 2007 UR60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
447845 2007 UA72 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447846 2007 UF83 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
447847 2007 US83 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447848 2007 UV113 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
447849 2007 UG132 19/10/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
447850 2007 UJ137 19/10/2007 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
447851 2007 UL138 19/10/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
447852 2007 UA139 21/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
447853 2007 UK139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
447854 2007 UO139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447855 2007 VT1 02/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
447856 2007 VE2 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
447857 2007 VU8 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447858 2007 VN9 02/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
447859 2007 VM41 09/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
447860 2007 VN51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447861 2007 VM55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447862 2007 VB59 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
447863 2007 VG61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447864 2007 VV61 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447865 2007 VL64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447866 2007 VC67 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447867 2007 VS67 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447868 2007 VA80 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447869 2007 VP80 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447870 2007 VX96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447871 2007 VT108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447872 2007 VA112 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447873 2007 VS139 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447874 2007 VX164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447875 2007 VQ168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447876 2007 VR170 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447877 2007 VM180 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447878 2007 VZ185 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
447879 2007 VU202 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447880 2007 VN216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447881 2007 VG234 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447882 2007 VV268 12/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
447883 2007 VL289 09/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447884 2007 VB295 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
447885 2007 VE308 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447886 2007 VN324 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447887 2007 VU326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447888 2007 VJ328 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447889 2007 VN330 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447890 2007 VF334 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447891 2007 VS334 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447892 2007 WX10 17/11/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
447893 2007 WT24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
447894 2007 WS25 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
447895 2007 WG35 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
447896 2007 WD39 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447897 2007 WP49 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447898 2007 WV58 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447899 2007 WF61 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447900 2007 XM3 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447901 2007 XN5 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447902 2007 XE10 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
447903 2007 XJ20 13/12/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
447904 2007 XL20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 810 m MPC · JPL
447905 2007 XG26 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
447906 2007 XK35 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
447907 2007 XX39 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447908 2007 XG46 20/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
447909 2007 XL51 04/12/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
447910 2007 XV54 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447911 2007 XE56 02/12/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
447912 2007 YZ9 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
447913 2007 YZ18 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
447914 2007 YQ27 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
447915 2007 YB32 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447916 2007 YG42 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447917 2007 YT47 30/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
447918 2007 YN49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447919 2007 YZ52 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447920 2007 YO58 30/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447921 2007 YJ65 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447922 2007 YX69 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447923 2007 YD71 16/12/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
447924 2007 YP73 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447925 2008 AM2 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
447926 2008 AO4 09/01/2008 Lulin Observatory LUSS 860 m MPC · JPL
447927 2008 AV5 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447928 2008 AZ7 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
447929 2008 AY20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
447930 2008 AS22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
447931 2008 AT29 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447932 2008 AO38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447933 2008 AN41 10/01/2008 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
447934 2008 AZ44 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447935 2008 AQ52 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447936 2008 AL58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
447937 2008 AV61 11/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447938 2008 AB80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447939 2008 AV82 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447940 2008 AK83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447941 2008 AP93 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447942 2008 AQ99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447943 2008 AV104 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447944 2008 AD107 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447945 2008 AR108 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
447946 2008 AR115 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447947 2008 AC129 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447948 2008 AD129 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447949 2008 AU137 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447950 2008 AX137 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447951 2008 BM3 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447952 2008 BW6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447953 2008 BU8 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447954 2008 BB11 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447955 2008 BT14 28/01/2008 Altschwendt W. Ries 2,6 km MPC · JPL
447956 2008 BB19 28/01/2008 Altschwendt W. Ries 2,0 km MPC · JPL
447957 2008 BK27 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447958 2008 BZ35 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 32418| 2,8 km MPC · JPL
447959 2008 BN36 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447960 2008 BU40 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 970 m MPC · JPL
447961 2008 BC42 31/01/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
447962 2008 BY43 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447963 2008 BM50 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447964 2008 CN8 02/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447965 2008 CA14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447966 2008 CN42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447967 2008 CH47 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
447968 2008 CY65 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447969 2008 CY67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
447970 2008 CE73 06/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447971 2008 CB86 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447972 2008 CV97 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447973 2008 CE103 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447974 2008 CT107 09/02/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
447975 2008 CA115 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
447976 2008 CT116 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447977 2008 CC119 12/02/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
447978 2008 CW126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447979 2008 CG128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447980 2008 CL132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447981 2008 CX152 03/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
447982 2008 CG153 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447983 2008 CG161 09/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
447984 2008 CP163 10/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
447985 2008 CX165 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447986 2008 CE172 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447987 2008 CP175 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
447988 2008 CU177 11/01/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
447989 2008 CD187 02/02/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
447990 2008 CT192 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447991 2008 CE195 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447992 2008 CQ195 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447993 2008 CD197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447994 2008 CS197 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
447995 2008 CH199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447996 2008 CO199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
447997 2008 CR201 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447998 2008 CE202 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447999 2008 CM202 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448000 2008 CB204 14/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

443.000s  • 444.000s  • 445.000s  • 446.000s  • 447.000s  • 448.000s  • 449.000s  • 450.000s  • 451.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001