Danh sách tiểu hành tinh/454001–455000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454001 2012 DT5 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454002 2012 DU5 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454003 2012 DH7 16/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454004 2012 DD19 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454005 2012 DC24 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454006 2012 DD32 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454007 2012 DQ33 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454008 2012 DB34 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454009 2012 DF35 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454010 2012 DL36 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454011 2012 DX39 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454012 2012 DW40 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
454013 2012 DZ41 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454014 2012 DO44 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454015 2012 DA45 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
454016 2012 DG45 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454017 2012 DW53 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454018 2012 DO61 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454019 2012 DC63 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454020 2012 DM68 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454021 2012 DX68 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454022 2012 DK69 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454023 2012 DD73 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454024 2012 DX88 13/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
454025 2012 DP90 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454026 2012 DB97 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454027 2012 DY97 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
454028 2012 EE8 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454029 2012 EU16 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454030 2012 FE14 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
454031 2012 FS17 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454032 2012 FG25 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454033 2012 FH26 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454034 2012 FD31 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454035 2012 FB32 02/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
454036 2012 FT32 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454037 2012 FQ36 29/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454038 2012 FW36 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454039 2012 FX46 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454040 2012 FE48 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454041 2012 FS49 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454042 2012 FO53 20/02/2012 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
454043 2012 FS72 14/03/2012 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
454044 2012 GC3 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454045 2012 GW4 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454046 2012 GY6 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454047 2012 GA20 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454048 2012 GE24 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454049 2012 GU27 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454050 2012 GB28 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454051 2012 GY38 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
454052 2012 HE13 20/02/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
454053 2012 HP26 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
454054 2012 HY27 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454055 2012 HX53 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454056 2012 HE70 24/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
454057 2012 HS82 03/03/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
454058 2012 JM15 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454059 2012 JJ20 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454060 2012 JX23 29/04/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
454061 2012 JD25 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454062 2012 JS39 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454063 2012 JY60 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454064 2012 KF19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454065 2012 KA27 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454066 2012 KG35 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
454067 2012 KZ49 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
454068 2012 LZ20 19/04/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
454069 2012 OX2 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454070 2012 SH65 22/03/2001 Cima Ekar ADAS 5,1 km MPC · JPL
454071 2012 TH20 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454072 2012 TU30 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454073 2012 TL52 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
454074 2012 UB135 16/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
454075 2012 UJ153 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454076 2012 UE174 13/03/2011 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
454077 2012 VP7 10/11/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
454078 2012 VV93 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 3,0 km MPC · JPL
454079 2012 WF24 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454080 2012 XZ112 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
454081 2013 AM36 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454082 2013 AC58 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454083 2013 AB59 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
454084 2013 AC68 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454085 2013 AX101 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
454086 2013 AH111 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454087 2013 AJ122 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454088 2013 AN150 09/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454089 2013 AB170 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454090 2013 BJ8 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454091 2013 BS25 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454092 2013 BX34 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454093 2013 BL44 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454094 2013 BZ45 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 170 m MPC · JPL
454095 2013 BW50 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454096 2013 BR55 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454097 2013 BX61 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454098 2013 BG65 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454099 2013 BV67 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454100 2013 BO73 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454101 2013 BP73 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
454102 2013 BM80 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454103 2013 CZ3 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454104 2013 CF6 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454105 2013 CT8 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454106 2013 CR10 01/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
454107 2013 CE12 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454108 2013 CE14 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
454109 2013 CT30 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454110 2013 CR68 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454111 2013 CP71 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
454112 2013 CA76 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454113 2013 CR77 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454114 2013 CE79 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454115 2013 CH84 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454116 2013 CM84 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
454117 2013 CM86 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
454118 2013 CV89 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454119 2013 CF97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454120 2013 CS117 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454121 2013 CE119 18/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
454122 2013 CZ142 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
454123 2013 CW143 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454124 2013 CM153 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
454125 2013 CC157 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
454126 2013 CH162 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
454127 2013 CD165 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454128 2013 CP165 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454129 2013 CZ165 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454130 2013 CR175 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
454131 2013 CN181 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
454132 2013 CV185 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
454133 2013 CC188 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
454134 2013 CR188 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454135 2013 CN192 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454136 2013 CZ198 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
454137 2013 CO201 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
454138 2013 DC2 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454139 2013 DA11 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
454140 2013 DV12 22/04/2010 WISE WISE 13314| 2,5 km MPC · JPL
454141 2013 EF4 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454142 2013 EL4 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454143 2013 EW17 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
454144 2013 EH30 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454145 2013 EB33 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454146 2013 EX35 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454147 2013 EU45 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454148 2013 EE51 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454149 2013 EY51 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
454150 2013 EK57 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454151 2013 EV68 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454152 2013 EG76 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454153 2013 EM79 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454154 2013 EK87 25/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
454155 2013 EK92 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454156 2013 EF94 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454157 2013 EL101 27/07/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
454158 2013 ET102 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454159 2013 EO111 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
454160 2013 EZ118 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454161 2013 EL119 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
454162 2013 EN123 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
454163 2013 FF4 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454164 2013 FU11 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
454165 2013 FX12 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
454166 2013 FM14 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454167 2013 FX14 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454168 2013 FU15 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454169 2013 FS18 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
454170 2013 FT18 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454171 2013 FJ19 05/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454172 2013 GL1 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
454173 2013 GE11 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454174 2013 GP21 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
454175 2013 GX21 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454176 2013 GC24 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454177 2013 GJ35 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS AMO 2,5 km MPC · JPL
454178 2013 GJ37 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454179 2013 GD38 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454180 2013 GU45 01/06/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
454181 2013 GD53 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454182 2013 GP53 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454183 2013 GZ53 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
454184 2013 GP56 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
454185 2013 GB76 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
454186 2013 GJ76 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454187 2013 GW81 03/03/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
454188 2013 GN82 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
454189 2013 GR86 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454190 2013 GY90 14/03/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
454191 2013 GC96 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
454192 2013 GX100 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454193 2013 GZ101 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454194 2013 GV102 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
454195 2013 GK104 13/03/2013 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
454196 2013 GC106 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454197 2013 GU109 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454198 2013 GZ112 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454199 2013 GC126 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454200 2013 GN131 11/03/2013 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454201 2013 HO12 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
454202 2013 HV13 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
454203 2013 HY16 20/04/2013 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
454204 2013 HS18 16/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454205 2013 HL27 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
454206 2013 HU27 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454207 2013 HV27 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454208 2013 HJ31 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454209 2013 HS41 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454210 2013 HB47 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454211 2013 HD60 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454212 2013 HN65 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454213 2013 HQ72 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454214 2013 HR72 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454215 2013 HN90 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
454216 2013 HH107 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
454217 2013 HZ110 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454218 2013 HB124 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454219 2013 JK5 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454220 2013 JU8 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454221 2013 JK9 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454222 2013 JP15 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454223 2013 JG18 26/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
454224 2013 JW18 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454225 2013 JQ28 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454226 2013 JQ36 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
454227 2013 JH37 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454228 2013 JJ38 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454229 2013 JR42 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454230 2013 JA50 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454231 2013 JE50 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454232 2013 JG51 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454233 2013 JO51 07/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
454234 2013 JP54 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
454235 2013 JA55 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454236 2013 JQ61 22/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454237 2013 JY62 03/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
454238 2013 KE11 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454239 2013 KV14 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454240 2013 LH1 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454241 2013 LT1 28/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
454242 2013 LP4 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454243 2013 LB7 28/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
454244 2013 LJ10 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
454245 2013 LK10 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454246 2013 LS19 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454247 2013 LT22 29/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
454248 2013 LB24 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454249 2013 LJ28 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454250 2013 NO9 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454251 2013 OZ1 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454252 2013 OX5 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454253 2013 PL22 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454254 2013 PM47 13/01/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
454255 2013 QQ44 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
454256 2013 RD85 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
454257 2013 RH98 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
454258 2013 SD10 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
454259 2013 SH23 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454260 2013 TO 31/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
454261 2013 TM33 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454262 2014 BG9 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454263 2014 DC124 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454264 2014 EP24 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
454265 2014 EY32 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
454266 2014 FM7 01/10/2008 Siding Spring SSS 590 m MPC · JPL
454267 2014 FS20 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454268 2014 FN55 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454269 2014 FC68 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454270 2014 GM30 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
454271 2014 HN 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454272 2014 HJ2 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
454273 2014 HU10 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454274 2014 HQ20 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
454275 2014 HR28 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454276 2014 HU30 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454277 2014 HB31 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
454278 2014 HX36 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454279 2014 HO47 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454280 2014 HE101 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454281 2014 HP125 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454282 2014 HA133 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454283 2014 HE133 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
454284 2014 HU145 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454285 2014 HZ160 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
454286 2014 HV178 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454287 2014 HV186 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
454288 2014 JL2 12/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
454289 2014 JA4 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454290 2014 JE7 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
454291 2014 JG8 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
454292 2014 JS8 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
454293 2014 JX14 20/09/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
454294 2014 JB23 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454295 2014 JT24 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454296 2014 JF26 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
454297 2014 JJ28 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454298 2014 JW30 05/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
454299 2014 JA37 10/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
454300 2014 JC39 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454301 2014 JW41 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454302 2014 JX41 09/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
454303 2014 JR43 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454304 2014 JN55 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454305 2014 JW64 31/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
454306 2014 JU65 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454307 2014 JJ66 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454308 2014 JR66 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454309 2014 JS69 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
454310 2014 JR70 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
454311 2014 JC71 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454312 2014 JH73 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454313 2014 JJ74 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
454314 2014 KK6 13/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
454315 2014 KF12 16/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454316 2014 KS18 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454317 2014 KK19 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454318 2014 KR20 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
454319 2014 KV20 25/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
454320 2014 KC32 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
454321 2014 KQ40 28/08/2011 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
454322 2014 KF44 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454323 2014 KK45 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454324 2014 KP45 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
454325 2014 KR45 01/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
454326 Donlee 2014 KB52 17/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
454327 2014 KP54 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454328 2014 KX56 15/11/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
454329 Ericpiquette 2014 KL59 10/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
454330 2014 KZ75 16/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
454331 2014 KQ80 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
454332 2014 KA85 10/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
454333 2014 KP86 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454334 2014 KU87 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
454335 2014 KW90 09/08/2010 XuYi PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
454336 2014 KM95 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454337 2014 KM98 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454338 2014 KW98 25/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
454339 2014 LM 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
454340 2014 LY12 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454341 2014 LS13 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454342 2014 LC15 03/06/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
454343 2014 LL15 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454344 2014 LQ15 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454345 2014 LE18 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454346 2014 LH19 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454347 2014 LB21 18/11/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
454348 2014 LP22 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454349 2014 LY22 25/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
454350 Paolaamico 2014 LH24 30/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
454351 2014 LH25 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454352 Majidzandian 2014 LO26 03/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
454353 2014 LD28 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454354 2014 ME 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454355 2014 MJ7 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454356 2014 MK7 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
454357 2014 MZ11 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454358 2014 MZ12 21/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
454359 2014 MF17 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454360 2014 MD21 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454361 2014 MY23 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454362 2014 MZ23 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454363 2014 MF24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454364 2014 MX36 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454365 2014 MH38 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
454366 2014 MR39 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454367 2014 MW42 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454368 2014 MJ43 14/09/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
454369 2014 MT43 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454370 2014 MC44 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454371 2014 MX45 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454372 2014 MQ46 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454373 2014 ME47 26/08/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
454374 2014 ML47 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454375 2014 MT48 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454376 2014 MM49 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454377 2014 MR52 12/03/2013 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
454378 2014 MP55 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454379 2014 MD56 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
454380 2014 ME56 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454381 2014 MM57 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454382 2014 MJ58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454383 2014 MF61 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
454384 2014 MR62 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454385 2014 MH63 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454386 2014 MZ63 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454387 2014 MD64 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
454388 2014 ME69 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454389 2014 MJ69 26/06/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
454390 2014 ND11 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454391 2014 NG17 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454392 2014 NB18 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454393 2014 NS18 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454394 2014 NF21 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454395 2014 NO21 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454396 2014 NL26 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454397 2014 NU30 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454398 2014 NY30 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454399 2014 NJ31 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454400 2014 NK31 09/10/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454401 2014 NF34 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
454402 2014 NM35 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454403 2014 NW35 16/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454404 2014 NF37 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454405 2014 NZ38 23/10/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
454406 2014 NT43 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454407 2014 NA44 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454408 2014 NJ44 06/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
454409 Markusloose 2014 NP44 25/05/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
454410 2014 NS45 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454411 2014 NC47 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454412 2014 NY47 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454413 2014 NL50 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454414 2014 NJ54 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454415 2014 NN54 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454416 2014 NZ54 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454417 2014 NV56 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
454418 2014 NJ57 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454419 Hansklausreif 2014 NJ58 21/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
454420 2014 NJ59 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454421 2014 NA61 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454422 2014 NZ61 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
454423 2014 NH62 15/12/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
454424 2014 NZ63 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454425 2014 OF 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454426 2014 OK3 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454427 2014 OW6 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454428 2014 OD13 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454429 2014 OP13 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
454430 2014 OL14 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454431 2014 OR14 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
454432 2014 OD15 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454433 2014 OS16 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454434 2014 OA18 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454435 2014 OH19 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454436 2014 OK19 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
454437 2014 OQ19 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454438 2014 OG22 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454439 2014 OZ24 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454440 2014 OB26 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454441 2014 OK26 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454442 2014 OT26 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454443 2014 OQ29 29/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
454444 2014 OD30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,4 km MPC · JPL
454445 2014 OF30 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454446 2014 ON30 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454447 2014 OD31 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454448 2014 OF35 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454449 2014 OC37 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454450 2014 OY37 16/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
454451 2014 OM39 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454452 2014 OW39 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454453 2014 OR40 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
454454 2014 OS41 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454455 2014 OL42 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
454456 2014 OQ42 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
454457 2014 OW43 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454458 2014 OC44 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
454459 2014 OV45 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454460 2014 OY47 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454461 2014 OC52 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454462 2014 OX52 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454463 2014 OY52 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
454464 2014 OS53 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454465 2014 OQ54 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454466 2014 OF58 22/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
454467 2014 OY58 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
454468 2014 OT66 28/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454469 2014 OB71 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
454470 2014 OL71 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454471 2014 OH73 31/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
454472 2014 OT88 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454473 2014 OT91 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454474 2014 OG94 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
454475 2014 OU98 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454476 2014 OM100 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454477 2014 ON103 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
454478 2014 OM107 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454479 2014 OP108 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454480 2014 OY108 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
454481 2014 OQ115 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454482 2014 OY121 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454483 2014 OO123 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454484 2014 OK126 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
454485 2014 OG130 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454486 2014 OC137 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454487 2014 OL138 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454488 2014 OV138 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454489 2014 OZ138 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454490 2014 OB139 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454491 2014 ON141 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
454492 2014 OW143 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454493 2014 OS144 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454494 2014 OR150 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454495 2014 OW151 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
454496 2014 OP155 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
454497 2014 OP170 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454498 2014 OM175 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454499 2014 OU176 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454500 2014 OD178 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454501 2014 OF178 07/01/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
454502 2014 OX178 11/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
454503 2014 OY178 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454504 2014 OD180 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454505 Suntharalingam 2014 OS180 20/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
454506 2014 OB181 13/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
454507 2014 OK182 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454508 2014 OQ184 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454509 2014 OG185 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454510 2014 OU185 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454511 2014 OJ197 08/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
454512 2014 OT201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454513 2014 OB205 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454514 2014 OA210 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454515 2014 OG212 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454516 2014 ON214 23/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
454517 2014 OK215 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454518 2014 OA218 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454519 2014 OL220 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454520 2014 OM224 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454521 2014 OH226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454522 2014 OX226 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454523 2014 OR240 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454524 2014 OB241 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454525 2014 OD243 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
454526 2014 ON246 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454527 2014 OM263 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454528 2014 OZ273 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
454529 2014 OQ276 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454530 2014 OW282 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454531 2014 OT286 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454532 2014 OP291 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454533 2014 OG308 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454534 2014 OH309 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454535 2014 OB311 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454536 2014 OX317 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454537 2014 OD333 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
454538 2014 OW333 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454539 2014 OE334 23/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454540 2014 OF334 31/03/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
454541 2014 OA336 20/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
454542 2014 OS341 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454543 2014 OK342 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454544 2014 ON351 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454545 2014 OE353 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454546 2014 OP354 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454547 2014 OA355 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454548 2014 OT364 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454549 2014 ON377 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
454550 2014 OG385 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454551 2014 OJ385 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454552 2014 OU385 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454553 2014 OZ385 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454554 2014 OA386 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454555 2014 OB386 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454556 2014 OS388 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454557 2014 OY388 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454558 2014 OZ388 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454559 2014 PF 09/04/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
454560 2014 PH1 01/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454561 2014 PK2 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454562 2014 PN2 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454563 2014 PS3 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454564 2014 PW5 14/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
454565 2014 PC6 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454566 2014 PM6 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454567 2014 PS7 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454568 2014 PV7 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454569 2014 PR8 12/11/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
454570 2014 PE9 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454571 2014 PK9 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454572 2014 PZ10 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454573 2014 PO13 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
454574 2014 PS14 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
454575 2014 PD16 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454576 2014 PZ16 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
454577 2014 PE18 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454578 2014 PG18 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454579 2014 PW19 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
454580 2014 PG22 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454581 2014 PU24 14/02/1997 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
454582 2014 PV24 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454583 2014 PW25 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454584 2014 PN26 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454585 2014 PZ28 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454586 2014 PM30 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454587 2014 PA33 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
454588 2014 PZ35 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
454589 2014 PX37 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454590 2014 PJ39 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454591 2014 PW41 16/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
454592 2014 PT42 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454593 2014 PC44 27/03/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
454594 2014 PV44 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454595 2014 PK47 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454596 2014 PC48 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454597 2014 PV49 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454598 2014 PE57 07/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
454599 2014 PF58 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
454600 2014 PT62 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454601 2014 PM65 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454602 2014 PB66 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454603 2014 PF66 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,2 km MPC · JPL
454604 2014 QJ15 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454605 2014 QN19 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454606 2014 QD22 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454607 2014 QX26 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
454608 2014 QL27 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454609 2014 QN30 04/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
454610 2014 QD35 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 16286| 2,1 km MPC · JPL
454611 2014 QP40 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454612 2014 QW44 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454613 2014 QO45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454614 2014 QU45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454615 2014 QX46 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454616 2014 QN59 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
454617 2014 QR66 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
454618 2014 QY72 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
454619 2014 QT90 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
454620 2014 QF105 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454621 2014 QE117 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454622 2014 QM119 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454623 2014 QV126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454624 2014 QG130 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454625 2014 QD132 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454626 2014 QT132 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454627 2014 QO133 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
454628 2014 QX135 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454629 2014 QA143 15/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454630 2014 QD168 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
454631 2014 QR173 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454632 2014 QV175 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454633 2014 QE179 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
454634 2014 QT181 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454635 2014 QK188 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454636 2014 QV194 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
454637 2014 QM201 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454638 2014 QL207 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454639 2014 QZ213 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454640 2014 QU215 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454641 2014 QB219 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
454642 2014 QK220 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454643 2014 QP237 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454644 2014 QK244 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454645 2014 QL247 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
454646 2014 QY253 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454647 2014 QU257 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
454648 2014 QE266 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454649 2014 QB267 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454650 2014 QK273 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454651 2014 QZ276 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
454652 2014 QX278 19/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
454653 2014 QE298 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454654 2014 QB301 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454655 2014 QW303 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454656 2014 QV305 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454657 2014 QG314 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454658 2014 QH317 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454659 2014 QW319 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454660 2014 QX323 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454661 2014 QN336 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454662 2014 QM337 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454663 2014 QT337 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454664 2014 QB346 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
454665 2014 QP349 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454666 2014 QB370 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454667 2014 QM370 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454668 2014 QY370 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
454669 2014 QA371 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
454670 2014 QB376 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
454671 2014 QS377 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454672 2014 QZ377 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454673 2014 QD378 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454674 2014 QF386 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454675 2014 QZ387 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454676 2014 QD402 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454677 2014 QX402 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454678 2014 QL410 13/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
454679 2014 QQ414 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454680 2014 QG418 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454681 2014 QB425 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454682 2014 QR426 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454683 2014 QA437 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
454684 2014 QZ439 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454685 2014 RL3 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454686 2014 RX4 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454687 2014 RR16 14/03/2012 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
454688 2014 RF20 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454689 2014 RJ21 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454690 2014 RW21 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454691 2014 RE22 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454692 2014 RN24 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454693 2014 RP34 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454694 2014 RC35 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
454695 2014 RQ35 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454696 2014 SF12 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454697 2014 SX48 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
454698 2014 SW52 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 17392| 1,7 km MPC · JPL
454699 2014 SZ90 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454700 2014 SP91 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454701 2014 SV92 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
454702 2014 SZ100 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454703 2014 SP102 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454704 2014 SZ103 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454705 2014 SJ107 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454706 2014 SO111 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454707 2014 SU114 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454708 2014 SS117 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454709 2014 SS124 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454710 2014 SX125 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454711 2014 SP130 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454712 2014 SZ158 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454713 2014 SK162 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454714 2014 SR172 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454715 2014 SW178 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
454716 2014 SN189 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454717 2014 SM212 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
454718 2014 SY220 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
454719 2014 SS222 16/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
454720 2014 SV222 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454721 2014 SJ223 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
454722 2014 SN223 16/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
454723 2014 SF264 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
454724 2014 ST265 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454725 2014 SB267 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
454726 2014 SB278 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
454727 2014 SQ289 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454728 2014 TR12 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454729 2014 TR37 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454730 2014 TY41 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
454731 2014 TZ63 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454732 2014 TW81 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454733 2014 TO85 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
454734 2014 UL8 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454735 2014 UM13 23/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
454736 2014 UW17 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
454737 2014 UL18 14/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
454738 2014 US89 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454739 2014 UC92 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454740 2014 UX92 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454741 2014 UB106 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454742 2014 UW124 13/10/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
454743 2014 UH126 14/05/2007 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
454744 2014 UL133 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
454745 2014 UT140 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454746 2014 UA187 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454747 2014 UX194 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454748 2014 UA204 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454749 2014 UG204 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454750 2014 UP216 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
454751 2014 VU5 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454752 2014 VU9 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
454753 2014 VQ12 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
454754 2014 VP15 06/03/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
454755 2014 VZ16 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454756 2014 WV6 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
454757 2014 WD23 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454758 2014 WV23 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454759 2014 WG32 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454760 2014 WF48 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
454761 2014 WX67 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454762 2014 WU115 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454763 2014 WJ116 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454764 2014 WW172 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
454765 2014 WJ213 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454766 2014 WF228 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
454767 2014 WV235 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
454768 2014 WN237 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
454769 2014 WC243 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
454770 2014 WE253 13/08/2009 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
454771 2014 WR277 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454772 2014 WK288 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454773 2014 WO318 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
454774 2014 WR320 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454775 2014 WH400 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
454776 2014 WL400 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454777 2014 WA423 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
454778 2014 WE464 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454779 2014 XZ3 30/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
454780 2014 XE6 01/03/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
454781 2014 XK11 10/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
454782 2014 XY28 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
454783 2014 YR16 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454784 2014 YD21 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454785 2014 YW25 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454786 2015 AJ1 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454787 2015 NW6 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454788 2015 OT24 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
454789 2015 OQ27 14/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
454790 2015 OF36 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454791 2015 OU76 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
454792 2015 PT10 08/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
454793 2015 PL12 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454794 2015 PZ218 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454795 2015 PO275 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454796 2015 QO7 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454797 2015 QM9 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
454798 2015 QU10 23/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
454799 2015 QV10 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454800 2015 RY1 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454801 2015 RK28 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454802 2015 RA34 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
454803 2015 RE38 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454804 2015 RH53 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
454805 2015 RY53 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454806 2015 RH60 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454807 2015 RS61 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454808 2015 RJ73 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
454809 2015 RU73 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454810 2015 RY89 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
454811 2015 RP93 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454812 2015 RV94 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454813 2015 RB96 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454814 2015 RH99 11/11/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
454815 2015 RG102 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
454816 2015 RQ102 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454817 2015 RC106 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454818 2015 RO106 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
454819 2015 RM107 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454820 2015 RH108 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454821 2015 RH115 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454822 2015 RT116 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454823 2015 RA117 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454824 2015 RB117 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
454825 2015 RS118 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
454826 2015 RB134 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454827 2015 RJ145 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454828 2015 RH185 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454829 2015 RF193 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454830 2015 RS201 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454831 2015 RU205 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454832 2015 RZ207 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454833 2015 RA209 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454834 2015 RM209 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
454835 2015 RW213 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454836 2015 RY213 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
454837 2015 RB217 11/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454838 2015 RS222 02/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454839 2015 RB226 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
454840 2015 RS226 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454841 2015 RC227 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454842 2015 RY227 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454843 2015 RH228 24/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
454844 2015 RJ233 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454845 2015 RW234 31/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
454846 2015 RX237 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454847 2015 RD238 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454848 2015 RG239 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
454849 2015 RV239 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454850 2015 RX239 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454851 2015 RF240 27/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
454852 2015 RX243 02/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
454853 2015 RG244 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454854 2015 SU5 17/10/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
454855 2015 SN6 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
454856 2015 SY9 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454857 2015 SS10 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454858 2015 SS12 06/08/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
454859 2015 SB13 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454860 2015 SH16 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
454861 2015 SE18 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454862 2015 SP18 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454863 2015 SN19 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454864 2015 SU19 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
454865 2015 TE3 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454866 2015 TF13 23/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
454867 2015 TK22 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454868 2015 TB23 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454869 2015 TY43 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
454870 2015 TB57 10/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454871 2015 TD62 03/10/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
454872 2015 TZ62 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454873 2015 TK63 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454874 2015 TD64 17/08/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
454875 2015 TZ64 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454876 2015 TD67 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454877 2015 TR68 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454878 2015 TU68 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454879 2015 TH69 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454880 2015 TX69 22/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
454881 2015 TJ72 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454882 2015 TN72 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454883 2015 TL75 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454884 2015 TD76 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454885 2015 TE76 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
454886 2015 TW77 21/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
454887 2015 TM78 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454888 2015 TD79 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
454889 2015 TU79 14/10/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
454890 2015 TL80 25/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
454891 2015 TR86 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454892 2015 TH88 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
454893 2015 TN89 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454894 2015 TB90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
454895 2015 TJ90 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454896 2015 TQ93 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454897 2015 TR95 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
454898 2015 TP97 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454899 2015 TR99 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454900 2015 TK102 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454901 2015 TF103 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
454902 2015 TG103 22/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
454903 2015 TA110 17/11/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
454904 2015 TW113 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
454905 2015 TF114 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454906 2015 TE122 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454907 2015 TX129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454908 2015 TA130 29/07/1998 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
454909 2015 TK131 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454910 2015 TB132 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454911 2015 TE132 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454912 2015 TM133 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454913 2015 TT135 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454914 2015 TC136 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454915 2015 TJ136 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454916 2015 TN136 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454917 2015 TX137 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
454918 2015 TW139 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454919 2015 TR146 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454920 2015 TR147 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454921 2015 TV147 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454922 2015 TH150 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454923 2015 TR151 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454924 2015 TE153 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
454925 2015 TP154 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454926 2015 TL155 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
454927 2015 TU157 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454928 2015 TV157 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454929 2015 TG158 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454930 2015 TS158 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454931 2015 TC159 19/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
454932 2015 TG159 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
454933 2015 TB162 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
454934 2015 TC169 15/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
454935 2015 TG171 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
454936 2015 TL175 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454937 2015 TL176 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454938 2015 TN177 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454939 2015 TZ177 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
454940 2015 TD180 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454941 2015 TJ180 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454942 2015 TL184 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454943 2015 TY187 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
454944 2015 TS188 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454945 2015 TH191 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454946 2015 TY191 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
454947 2015 TE192 17/09/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
454948 2015 TJ192 29/08/2011 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
454949 2015 TK192 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454950 2015 TZ192 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454951 2015 TJ193 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
454952 2015 TM193 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454953 2015 TO193 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454954 2015 TK196 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454955 2015 TA197 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454956 2015 TN197 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454957 2015 TY197 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454958 2015 TJ198 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454959 2015 TK198 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454960 2015 TB199 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454961 2015 TH199 10/07/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
454962 2015 TM200 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
454963 2015 TP202 17/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
454964 2015 TZ202 29/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
454965 2015 TF203 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
454966 2015 TQ204 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
454967 2015 TS204 09/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
454968 2015 TU204 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454969 2015 TV204 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454970 2015 TD205 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
454971 2015 TE206 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454972 2015 TL207 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454973 2015 TU208 14/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
454974 2015 TV208 03/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454975 2015 TF209 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454976 2015 TG209 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454977 2015 TX209 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
454978 2015 TU210 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454979 2015 TC211 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454980 2015 TA214 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
454981 2015 TS219 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454982 2015 TU219 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454983 2015 TG221 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454984 2015 TT223 11/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
454985 2015 TC224 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
454986 2015 TJ224 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
454987 2015 TS229 05/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
454988 2015 TG231 29/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
454989 2015 TV231 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
454990 2015 TZ232 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
454991 2015 TG233 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454992 2015 TY233 10/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
454993 2015 TG241 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454994 2015 TE242 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
454995 2015 TV242 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454996 2015 TM243 20/10/1998 Caussols ODAS 520 m MPC · JPL
454997 2015 TP243 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454998 2015 TQ243 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454999 2015 TH246 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455000 2015 TD248 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

450.000s  • 451.000s  • 452.000s  • 453.000s  • 454.000s  • 455.000s  • 456.000s  • 457.000s  • 458.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001