Danh sách tiểu hành tinh/368001–369000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368001 2012 FT44 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
368002 2012 FU44 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
368003 2012 FT45 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
368004 2012 FB53 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
368005 2012 FS53 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
368006 2012 FQ56 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368007 2012 FL58 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
368008 2012 FT58 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
368009 2012 FA59 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
368010 2012 FW59 26/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
368011 2012 FX61 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
368012 2012 FS63 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
368013 2012 FB66 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368014 2012 FX66 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
368015 2012 FW69 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368016 2012 FL70 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
368017 2012 FV71 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
368018 2012 FB72 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368019 2012 FW76 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368020 2012 FM77 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
368021 2012 FW77 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368022 2012 FL80 08/01/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
368023 2012 FM80 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368024 2012 FR82 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368025 2012 GS2 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
368026 2012 GJ7 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
368027 2012 GD19 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368028 2012 GM19 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368029 2012 GX19 09/04/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
368030 2012 GX27 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
368031 2012 GG30 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368032 2012 GT30 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
368033 2012 GJ33 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
368034 2012 GK34 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
368035 2012 GW34 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368036 2012 GP38 22/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
368037 2012 HD4 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
368038 2012 HJ5 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368039 2012 HS8 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
368040 2012 HY8 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
368041 2012 HG11 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
368042 2012 HW12 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368043 2012 HK21 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
368044 2012 HP21 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
368045 2012 HM25 10/01/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
368046 2012 HR26 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
368047 2012 HS26 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368048 2012 HJ27 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
368049 2012 HR31 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
368050 2012 HS31 21/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
368051 2012 HK36 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368052 2012 HB37 09/06/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
368053 2012 HM42 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
368054 2012 HH43 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368055 2012 HF45 22/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368056 2012 HB51 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
368057 2012 HH53 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
368058 2012 HK57 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368059 2012 HX58 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
368060 2012 HN62 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368061 2012 HZ63 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 2,9 km MPC · JPL
368062 2012 HG66 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
368063 2012 HE69 24/10/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
368064 2012 HE72 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
368065 2012 HH75 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
368066 2012 JU3 28/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
368067 2012 JU5 01/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368068 2012 JL8 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
368069 2012 JB14 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368070 2012 JF41 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
368071 2012 JP58 25/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
368072 2012 JS59 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
368073 2012 KP 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368074 2012 KB14 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368075 2012 KV14 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
368076 2012 KM32 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
368077 2012 KZ46 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
368078 2012 LB8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
368079 2012 MR 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
368080 2012 MZ15 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368081 2012 QG14 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
368082 2012 RR11 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368083 2012 ST64 20/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
368084 2012 TL226 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
368085 2012 TE296 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
368086 2012 TE297 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
368087 2012 UM112 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
368088 2012 US130 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
368089 2012 VF33 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368090 2012 XT118 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368091 2012 XC140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
368092 2013 AK4 17/05/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
368093 2013 AN29 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368094 2013 AR42 03/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
368095 2013 AF44 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368096 2013 AP64 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368097 2013 BN 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
368098 2013 BP70 06/06/2010 ESA OGS ESA OGS 820 m MPC · JPL
368099 2013 CP 16/06/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
368100 2013 CU1 02/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368101 2013 CF9 24/07/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
368102 2013 CW191 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
368103 2013 EN 03/05/2005 Kitt Peak DLS 680 m MPC · JPL
368104 2013 EK86 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
368105 2013 EZ105 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 5,8 km MPC · JPL
368106 2013 EE121 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368107 2013 FJ14 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
368108 2013 GE19 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
368109 2013 GX36 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
368110 2013 GA39 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368111 2013 GV39 03/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
368112 2013 GK52 16/03/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
368113 2013 GS56 22/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
368114 2013 GP70 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
368115 2013 GQ79 11/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
368116 2013 GU92 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
368117 2013 GY100 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
368118 2013 GQ110 23/04/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
368119 2013 GC114 03/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
368120 2013 GM116 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
368121 2013 GL130 27/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
368122 2013 GW130 04/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
368123 2013 HB4 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
368124 2013 HQ18 12/04/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
368125 2013 HM21 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
368126 2013 JH8 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
368127 2013 JO15 13/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
368128 2013 JF18 06/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
368129 2013 JL32 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
368130 2013 JM32 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
368131 2013 JH35 17/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
368132 2013 JL35 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368133 2013 JZ36 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368134 2013 JM37 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368135 2013 JU37 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
368136 2013 JW39 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368137 2013 KA1 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368138 2013 KW6 08/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368139 2013 KN13 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368140 2013 KV13 25/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
368141 2013 LC5 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
368142 2013 LF12 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
368143 2013 LW13 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368144 2013 LZ15 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
368145 2013 LG17 21/03/1999 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
368146 2013 LD21 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
368147 2013 LM21 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
368148 2013 LV21 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
368149 2013 LX22 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
368150 1992 DC 26/02/1992 Palomar C. S. Shoemaker 1,1 km MPC · JPL
368151 1995 SO12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
368152 1995 SF15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
368153 1995 UX1 22/10/1995 Modra Modra Obs. 1,5 km MPC · JPL
368154 1997 WS10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
368155 1998 BS29 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
368156 1998 OL3 23/07/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
368157 1998 RM44 14/09/1998 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
368158 1998 SE53 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
368159 1998 XO23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368160 1999 HW2 20/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
368161 1999 RU23 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
368162 1999 RU67 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
368163 1999 RE198 09/09/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
368164 1999 RR208 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
368165 1999 UF34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
368166 1999 UE38 17/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368167 1999 VV65 04/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
368168 1999 VA106 09/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
368169 1999 VS128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368170 1999 VX175 01/11/1999 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
368171 1999 XZ5 04/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
368172 1999 XJ147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
368173 2000 AW43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368174 2000 AT215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
368175 2000 BO10 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
368176 2000 BQ12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
368177 2000 DA117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
368178 2000 KW9 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368179 2000 QM163 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
368180 2000 RD14 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
368181 2000 RR14 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368182 2000 RJ16 01/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
368183 2000 RC63 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368184 2000 RN77 08/09/2000 Socorro LINEAR 380 m MPC · JPL
368185 2000 RU97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
368186 2000 SU19 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
368187 2000 SV51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
368188 2000 SZ72 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
368189 2000 SX133 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
368190 2000 SV184 20/09/2000 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
368191 2000 SW246 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
368192 2000 UU24 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
368193 2000 UZ64 25/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
368194 2000 WO4 19/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
368195 2000 WU197 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
368196 2000 YM 16/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
368197 2000 YZ54 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
368198 2001 BY29 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
368199 2001 DE18 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
368200 2001 FB139 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368201 2001 FV173 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368202 2001 HJ19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
368203 2001 KO2 21/05/2001 Haleakala NEAT APO · 300 m MPC · JPL
368204 2001 MO31 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
368205 2001 PU45 12/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
368206 2001 QG151 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
368207 2001 QG259 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
368208 2001 QH333 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
368209 2001 RG5 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368210 2001 RK10 10/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
368211 2001 RT14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
368212 2001 RA23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368213 2001 RG40 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368214 2001 RR42 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368215 2001 SR93 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
368216 2001 SR150 17/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
368217 2001 SP172 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
368218 2001 ST349 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
368219 2001 SM353 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
368220 2001 TW25 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
368221 2001 TF80 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368222 2001 TU83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368223 2001 TR89 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
368224 2001 TA118 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368225 2001 TE159 11/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
368226 2001 TY161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368227 2001 TG168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368228 2001 TP204 11/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
368229 2001 TV217 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368230 2001 TJ237 08/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
368231 2001 UR16 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
368232 2001 UY37 17/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
368233 2001 UK52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368234 2001 UL57 17/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
368235 2001 UJ96 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
368236 2001 UZ96 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
368237 2001 UZ114 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368238 2001 UO133 21/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
368239 2001 UP134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368240 2001 UX157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
368241 2001 UY221 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
368242 2001 VN10 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368243 2001 VQ11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
368244 2001 VJ105 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
368245 2001 VJ110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
368246 2001 WE55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368247 2001 WT65 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
368248 2001 WU100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368249 2001 WN101 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368250 2001 XM19 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
368251 2001 XD65 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
368252 2001 XN83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368253 2001 XE102 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
368254 2001 XE103 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
368255 2001 XK138 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
368256 2001 XR162 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368257 2001 XR178 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
368258 2001 XT237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368259 2001 XD239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368260 2001 XG262 13/12/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
368261 2001 YO71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
368262 2001 YF110 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368263 2001 YF137 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
368264 2002 AW144 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368265 2002 AV180 23/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
368266 2002 CN14 08/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
368267 2002 CN58 12/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
368268 2002 CK68 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
368269 2002 CV70 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368270 2002 CG199 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368271 2002 CV206 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368272 2002 CB215 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
368273 2002 CC255 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
368274 2002 CQ304 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
368275 2002 EN2 05/03/2002 Eskridge Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
368276 2002 GG27 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
368277 2002 JX9 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
368278 2002 JZ100 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368279 2002 JG138 09/05/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
368280 2002 LK55 14/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
368281 2002 MY5 17/06/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
368282 2002 NH7 10/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
368283 2002 NO17 12/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368284 2002 NH31 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368285 2002 NM31 08/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
368286 2002 ND32 13/07/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
368287 2002 NU49 13/07/2002 Haleakala NEAT 690 m MPC · JPL
368288 2002 NX63 08/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
368289 2002 NC74 14/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
368290 2002 NV75 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
368291 2002 NM78 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
368292 2002 NV80 05/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
368293 2002 ON23 22/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
368294 2002 OF24 23/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
368295 2002 OS26 19/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
368296 2002 OL27 22/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
368297 2002 OU30 20/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
368298 2002 OA34 22/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
368299 2002 OP34 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
368300 2002 OV34 10/03/2005 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368301 2002 OH35 29/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
368302 2002 OL35 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368303 2002 OQ35 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368304 2002 ON37 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368305 2002 PV2 03/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
368306 2002 PB6 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
368307 2002 PK20 06/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
368308 2002 PP23 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
368309 2002 PM65 05/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
368310 2002 PA67 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
368311 2002 PD80 04/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
368312 2002 PP100 11/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
368313 2002 PY103 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
368314 2002 PQ104 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
368315 2002 PU105 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
368316 2002 PQ114 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
368317 2002 PG122 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
368318 2002 PH131 14/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
368319 2002 PR131 15/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
368320 2002 PE140 14/08/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 780 m MPC · JPL
368321 2002 PA163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
368322 2002 PW176 07/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
368323 2002 PT179 07/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
368324 2002 PV181 15/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
368325 2002 PH184 11/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
368326 2002 PX186 11/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
368327 2002 PE189 07/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
368328 2002 PS195 15/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
368329 2002 PA198 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
368330 2002 PO199 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
368331 2002 PQ201 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
368332 2002 PB202 06/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
368333 2002 PD202 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
368334 2002 QB 16/08/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
368335 2002 QZ 16/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
368336 2002 QC4 16/08/2002 Haleakala NEAT 630 m MPC · JPL
368337 2002 QX8 13/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
368338 2002 QP13 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
368339 2002 QK19 26/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
368340 2002 QL37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368341 2002 QJ60 16/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
368342 2002 QS64 18/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
368343 2002 QX66 18/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
368344 2002 QQ84 26/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
368345 2002 QP88 19/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
368346 2002 QE89 27/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
368347 2002 QG100 18/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
368348 2002 QB104 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
368349 2002 QH104 26/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
368350 2002 QJ104 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
368351 2002 QK113 27/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
368352 2002 QD115 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
368353 2002 QC117 22/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
368354 2002 QE120 29/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
368355 2002 QF121 16/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
368356 2002 QM121 28/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
368357 2002 QP121 16/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
368358 2002 QP124 16/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
368359 2002 QS128 18/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
368360 2002 QB139 17/08/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
368361 2002 QW140 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
368362 2002 QZ140 16/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
368363 2002 QM142 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
368364 2002 QF147 19/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
368365 2002 QN150 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
368366 2002 QW151 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
368367 2002 QX151 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368368 2002 QN153 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
368369 2002 QK154 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368370 2002 RS6 01/09/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
368371 2002 RS9 04/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
368372 2002 RS15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
368373 2002 RN22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
368374 2002 RZ23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
368375 2002 RG71 04/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
368376 2002 RP86 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
368377 2002 RZ88 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
368378 2002 RR96 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
368379 2002 RM102 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
368380 2002 RG127 10/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
368381 2002 RU153 12/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
368382 2002 RQ183 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
368383 2002 RJ209 14/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
368384 2002 RB211 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
368385 2002 RV219 15/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
368386 2002 RK242 16/08/2002 Palomar R. Matson 1,9 km MPC · JPL
368387 2002 RS265 05/09/2002 Haleakala NEAT 620 m MPC · JPL
368388 2002 RW270 01/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
368389 2002 RQ271 04/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
368390 2002 RK276 14/09/2002 Palomar Palomar Obs. 3,1 km MPC · JPL
368391 2002 RS279 14/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
368392 2002 SN6 27/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
368393 2002 SZ7 27/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
368394 2002 SR11 27/09/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
368395 2002 SQ18 26/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
368396 2002 SQ22 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368397 2002 SU48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368398 2002 SO63 27/09/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
368399 2002 TK17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368400 2002 TW22 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368401 2002 TP50 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
368402 2002 TV57 22/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
368403 2002 TZ75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
368404 2002 TG84 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
368405 2002 TO99 04/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
368406 2002 TV144 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
368407 2002 TL148 05/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
368408 2002 TX148 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
368409 2002 TB155 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
368410 2002 TZ165 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
368411 2002 TA166 03/10/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
368412 2002 TA171 03/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
368413 2002 TB189 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368414 2002 TF225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
368415 2002 TG234 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
368416 2002 TK237 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
368417 2002 TQ244 10/10/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
368418 2002 TP264 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
368419 2002 TA274 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
368420 2002 TT278 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
368421 2002 TF313 17/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
368422 2002 TL336 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
368423 2002 TH357 10/10/2002 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
368424 2002 TR364 10/10/2002 Apache Point SDSS 790 m MPC · JPL
368425 2002 UM2 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368426 2002 UY2 28/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
368427 2002 UE4 28/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
368428 2002 UD12 30/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
368429 2002 UP16 30/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
368430 2002 UY55 29/10/2002 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
368431 2002 VT5 02/11/2002 La Palma La Palma Obs. 720 m MPC · JPL
368432 2002 VL8 16/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
368433 2002 VE20 04/11/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
368434 2002 VM47 05/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
368435 2002 VW59 03/11/2002 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
368436 2002 VA76 07/11/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
368437 2002 VB125 13/11/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
368438 2002 VU147 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368439 2002 WH15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
368440 2002 WH23 23/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
368441 2002 XP7 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
368442 2002 XH16 03/12/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
368443 2002 XZ84 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
368444 2002 XQ96 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
368445 2003 BH11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
368446 2003 EZ21 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
368447 2003 EV37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
368448 2003 FM35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368449 2003 GR13 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368450 2003 GE45 26/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
368451 2003 GM56 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368452 2003 JL16 08/05/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
368453 2003 OX31 25/07/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
368454 2003 QU23 21/08/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
368455 2003 QA46 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368456 2003 QH112 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 580 m MPC · JPL
368457 2003 SP49 18/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
368458 2003 SB77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368459 2003 SG79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
368460 2003 SU89 18/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
368461 2003 SS93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368462 2003 SC101 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
368463 2003 SE102 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
368464 2003 SL102 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
368465 2003 SR132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368466 2003 SZ135 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
368467 2003 SB146 20/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
368468 2003 SY166 28/08/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
368469 2003 SX179 19/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
368470 2003 SM180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
368471 2003 SU185 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
368472 2003 SQ191 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368473 2003 SY192 20/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368474 2003 SM199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
368475 2003 SY223 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368476 2003 SM226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
368477 2003 SX253 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368478 2003 SV255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
368479 2003 SP283 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
368480 2003 SD286 20/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
368481 2003 SG291 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368482 2003 ST292 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
368483 2003 SM296 22/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
368484 2003 SZ296 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
368485 2003 SK303 17/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368486 2003 SM313 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368487 2003 SU327 19/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
368488 2003 SN378 26/09/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
368489 2003 TF 01/10/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
368490 2003 TN35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
368491 2003 TE36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368492 2003 TT44 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368493 2003 UC1 16/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
368494 2003 UE21 22/10/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
368495 2003 UA25 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
368496 2003 UY59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
368497 2003 UH60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
368498 2003 UR75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
368499 2003 UH77 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
368500 2003 UZ92 20/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368501 2003 UL104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
368502 2003 UQ120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
368503 2003 UY127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
368504 2003 UY139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
368505 2003 UH145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
368506 2003 UY147 18/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368507 2003 UD155 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
368508 2003 US192 23/10/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
368509 2003 UQ199 21/10/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
368510 2003 UK212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
368511 2003 UR225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
368512 2003 UH232 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368513 2003 UC239 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368514 2003 UG242 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
368515 2003 UK254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368516 2003 UJ258 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
368517 2003 UF326 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368518 2003 UW355 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
368519 2003 UD374 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368520 2003 UL382 22/10/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
368521 2003 WP8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368522 2003 WX18 19/11/2003 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
368523 2003 WZ18 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
368524 2003 WS19 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
368525 2003 WV32 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
368526 2003 WE43 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
368527 2003 WZ43 19/11/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
368528 2003 WA47 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368529 2003 WX55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368530 2003 WN70 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368531 2003 WN82 19/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368532 2003 WK91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
368533 2003 WK92 18/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
368534 2003 WC102 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
368535 2003 WH114 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
368536 2003 WH115 20/11/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
368537 2003 WL119 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
368538 2003 WH131 21/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
368539 2003 WN148 24/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
368540 2003 WZ157 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
368541 2003 WV158 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
368542 2003 WO165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
368543 2003 WO168 19/11/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
368544 2003 WC192 19/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
368545 2003 YL1 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368546 2003 YX22 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
368547 2003 YP57 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
368548 2003 YR75 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
368549 2003 YR81 18/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
368550 2003 YY95 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
368551 2003 YZ120 27/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
368552 2003 YD124 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
368553 2003 YB140 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
368554 2003 YJ143 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
368555 2003 YC154 29/12/2003 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
368556 2003 YT163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
368557 2004 BX19 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368558 2004 BC22 16/01/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
368559 2004 BN36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
368560 2004 BF57 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
368561 2004 BM83 28/01/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
368562 2004 BZ85 29/01/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
368563 2004 CU1 11/02/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
368564 2004 CB84 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368565 2004 FE5 22/03/2004 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
368566 2004 GM9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368567 2004 GO44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368568 2004 GY46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368569 2004 JP20 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
368570 2004 JN44 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
368571 2004 KK 16/05/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
368572 2004 LN8 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368573 2004 NO24 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
368574 2004 PN1 07/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
368575 2004 PC3 03/08/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
368576 2004 PE35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
368577 2004 PZ42 07/08/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
368578 2004 PH56 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
368579 2004 PX67 06/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
368580 2004 PC70 07/08/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
368581 2004 PE92 12/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
368582 2004 PD105 15/08/2004 Kleť Kleť Obs. 3,5 km MPC · JPL
368583 2004 QX4 21/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
368584 2004 QZ7 16/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
368585 2004 QV20 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368586 2004 RG22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368587 2004 RA23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
368588 Lazrek 2004 RP24 08/09/2004 Vicques M. Ory 3,5 km MPC · JPL
368589 2004 RD29 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
368590 2004 RN43 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
368591 2004 RQ43 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
368592 2004 RO66 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
368593 2004 RO67 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
368594 2004 RJ81 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
368595 2004 RP88 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
368596 2004 RG101 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
368597 2004 RM104 08/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
368598 2004 RE105 08/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
368599 2004 RA160 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
368600 2004 RR187 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368601 2004 RY195 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
368602 2004 RV196 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
368603 2004 RR206 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
368604 2004 RD210 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
368605 2004 RA212 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
368606 2004 RJ212 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368607 2004 RJ215 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
368608 2004 RQ217 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
368609 2004 RT222 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
368610 2004 RG239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
368611 2004 RY252 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
368612 2004 RF258 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
368613 2004 RD309 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368614 2004 RZ321 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
368615 2004 SP4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368616 2004 SJ5 19/09/2004 CBA-NOVAC D. R. Skillman 2,3 km MPC · JPL
368617 Sebastianotero 2004 TM10 05/10/2004 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 2,9 km MPC · JPL
368618 2004 TV19 14/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
368619 2004 TR21 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368620 2004 TG58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368621 2004 TD70 05/10/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
368622 2004 TO188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368623 2004 TF195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368624 2004 TW210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368625 2004 TC216 12/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 3,3 km MPC · JPL
368626 2004 TL228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368627 2004 TS355 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
368628 2004 UJ10 20/10/2004 Mérida Llano del Hato Obs. 3,0 km MPC · JPL
368629 2004 VH5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
368630 2004 VC24 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
368631 2004 VN74 12/11/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
368632 2004 XM18 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
368633 2004 XB41 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368634 2004 XF107 11/12/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
368635 2004 XK145 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
368636 2004 YU14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
368637 2004 YE20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
368638 2004 YM20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
368639 2005 AH59 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
368640 2005 CV1 01/02/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
368641 2005 CG10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
368642 2005 CP18 02/02/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
368643 2005 CO44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
368644 2005 CW78 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
368645 2005 CR80 01/02/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
368646 2005 ES12 02/03/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
368647 2005 EJ18 09/02/2005 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
368648 2005 EV82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
368649 2005 EK118 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
368650 2005 ET129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
368651 2005 EH146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
368652 2005 EX161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
368653 2005 EN171 04/03/2005 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
368654 2005 EK180 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
368655 2005 EV190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
368656 2005 ER203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
368657 2005 EZ213 07/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
368658 2005 EJ223 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
368659 2005 EM324 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
368660 2005 GK18 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
368661 2005 GO31 10/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
368662 2005 GX81 03/03/2005 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
368663 2005 GR110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
368664 2005 JA22 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
368665 2005 JW84 08/05/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
368666 2005 JN96 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
368667 2005 JD106 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
368668 2005 JF164 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
368669 2005 LL23 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368670 2005 NU 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
368671 2005 NX35 05/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
368672 2005 OZ13 30/07/2005 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
368673 2005 QJ13 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368674 2005 QF22 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
368675 2005 QX22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368676 2005 QQ29 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
368677 2005 QB68 28/08/2005 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
368678 2005 QN81 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368679 2005 QC90 25/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
368680 2005 QZ155 30/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
368681 2005 QW188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368682 2005 RY1 01/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
368683 2005 RB5 06/09/2005 Uccle T. Pauwels 2,2 km MPC · JPL
368684 2005 RB6 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
368685 2005 RK20 01/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
368686 2005 SD14 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
368687 2005 SN16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368688 2005 SA34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368689 2005 SN42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
368690 2005 SC43 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368691 2005 SW57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
368692 2005 SF75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368693 2005 SY77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
368694 2005 SG91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
368695 2005 SN91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368696 2005 SA115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368697 2005 SQ116 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
368698 2005 SU153 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368699 2005 SR155 26/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
368700 2005 SR160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368701 2005 SZ171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368702 2005 SA200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368703 2005 SC223 28/09/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,4 km MPC · JPL
368704 Roelgathier 2005 SD223 21/09/2005 Uccle T. Pauwels 1,2 km MPC · JPL
368705 2005 SQ241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
368706 2005 SR241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368707 2005 SQ265 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
368708 2005 SD281 30/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
368709 2005 SN293 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368710 2005 TK17 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
368711 2005 TY25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
368712 2005 TN39 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
368713 2005 TZ101 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
368714 2005 TO106 04/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
368715 2005 TP128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
368716 2005 TX153 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
368717 2005 TU159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368718 2005 TH163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
368719 Asparuh 2005 UT12 25/10/2005 Plana F. Fratev 2,0 km MPC · JPL
368720 2005 UF16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368721 2005 UK29 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
368722 2005 UX44 22/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
368723 2005 UY50 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368724 2005 UZ50 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
368725 2005 UN56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
368726 2005 UO60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368727 2005 UR70 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368728 2005 UG77 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368729 2005 UN98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368730 2005 UD110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368731 2005 UM110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368732 2005 UY167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368733 2005 UK171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368734 2005 UA202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368735 2005 UL217 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
368736 2005 UP229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368737 2005 UA268 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
368738 2005 UQ274 27/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
368739 2005 UD289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368740 2005 UN302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
368741 2005 UD307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
368742 2005 UU342 03/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
368743 2005 UP346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368744 2005 UM377 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368745 2005 US407 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368746 2005 UB416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368747 2005 UC421 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368748 2005 UJ446 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
368749 2005 UF452 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
368750 2005 UZ454 28/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
368751 2005 UG456 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
368752 2005 UB481 25/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368753 2005 UY487 23/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
368754 2005 UX509 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
368755 2005 UF514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 780 m MPC · JPL
368756 2005 UM522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
368757 2005 VW2 03/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
368758 2005 VK6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
368759 2005 VF49 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
368760 2005 VB66 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
368761 2005 VB74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
368762 2005 VW75 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
368763 2005 VP87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368764 2005 VC101 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
368765 2005 VV111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
368766 2005 VC120 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
368767 2005 VX135 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
368768 2005 WA3 20/11/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
368769 2005 WZ9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368770 2005 WS14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368771 2005 WC19 22/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
368772 2005 WW26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368773 2005 WZ29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368774 2005 WZ48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368775 2005 WF68 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368776 2005 WT82 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
368777 2005 WJ105 29/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
368778 2005 WG113 25/11/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
368779 2005 WB121 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368780 2005 WH149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368781 2005 WG157 25/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
368782 2005 WM166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
368783 2005 WR174 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368784 2005 WV179 21/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
368785 2005 WG189 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
368786 2005 WK196 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
368787 2005 XO2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368788 2005 XM3 01/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
368789 2005 XF8 07/12/2005 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
368790 2005 XK8 07/12/2005 Catalina CSS 390 m MPC · JPL
368791 2005 XC40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
368792 2005 XZ49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368793 2005 XL51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
368794 2005 XW53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
368795 2005 XJ78 01/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368796 2005 XB80 02/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
368797 2005 YR17 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
368798 2005 YT36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368799 2005 YP37 21/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
368800 2005 YU41 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368801 2005 YT62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368802 2005 YN71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
368803 2005 YJ73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
368804 2005 YC89 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368805 2005 YV96 23/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
368806 2005 YY98 28/12/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
368807 2005 YK117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368808 2005 YR118 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368809 2005 YP134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368810 2005 YE181 22/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
368811 2005 YK186 29/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
368812 2006 AA11 04/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
368813 2006 AM20 05/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
368814 2006 AZ65 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
368815 2006 AF79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368816 2006 AP92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
368817 2006 AP104 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
368818 2006 BK12 21/01/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
368819 2006 BG19 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368820 2006 BH44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
368821 2006 BW52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
368822 2006 BS94 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
368823 2006 BD108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368824 2006 BS147 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
368825 2006 BD211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368826 2006 BC236 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368827 2006 CD11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368828 2006 CT17 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
368829 2006 CT22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
368830 2006 CC36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
368831 2006 CD53 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
368832 2006 CH65 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368833 2006 DB13 22/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
368834 2006 DQ21 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368835 2006 DM30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
368836 2006 DC61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368837 2006 DZ71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
368838 2006 DQ90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368839 2006 DP111 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
368840 2006 DP134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368841 2006 DZ151 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368842 2006 DJ200 24/02/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
368843 2006 EB8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368844 2006 EP12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
368845 2006 EM16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368846 2006 EM19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368847 2006 EW55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368848 2006 EF60 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368849 2006 EQ63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368850 2006 FN18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368851 2006 FN21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
368852 2006 GG19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368853 2006 HU75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368854 2006 HP94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
368855 2006 HG102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368856 2006 HG119 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
368857 2006 HH134 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
368858 2006 JB2 01/05/2006 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
368859 2006 JX39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
368860 2006 JO49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
368861 2006 OL4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
368862 2006 OL13 21/07/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
368863 2006 PC23 12/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368864 2006 PT31 14/08/2006 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
368865 2006 PG34 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
368866 2006 QL25 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368867 2006 QU48 21/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
368868 2006 QD82 24/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
368869 2006 QZ104 28/08/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
368870 2006 QC105 28/08/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
368871 2006 QB112 22/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
368872 2006 QE128 17/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
368873 2006 QN131 22/08/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
368874 2006 QG161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368875 2006 QA185 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368876 2006 RZ8 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368877 2006 RL15 14/09/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
368878 2006 RS18 14/09/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
368879 2006 RU86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368880 2006 RC88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
368881 2006 SL 17/09/2006 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
368882 2006 SU20 20/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
368883 2006 SO32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
368884 2006 SL55 18/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
368885 2006 SM55 18/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368886 2006 SY56 20/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
368887 2006 SL71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368888 2006 SH90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
368889 2006 SF91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
368890 2006 SY98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
368891 2006 SS107 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
368892 2006 SU117 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
368893 2006 SY132 16/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368894 2006 SY165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368895 2006 SN193 26/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
368896 2006 SN211 26/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
368897 2006 SX218 26/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 980 m MPC · JPL
368898 2006 SS253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
368899 2006 SJ257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
368900 2006 SL257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368901 2006 SS327 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
368902 2006 SU342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
368903 2006 SW356 30/09/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
368904 2006 TT1 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368905 2006 TY21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368906 2006 TE26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368907 2006 TM36 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
368908 2006 TB37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368909 2006 TA65 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368910 2006 TG68 11/10/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
368911 2006 TL79 12/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
368912 2006 TR86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368913 2006 TG104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
368914 2006 UA34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
368915 2006 UV47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
368916 2006 UL66 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368917 2006 UX77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
368918 2006 UN87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
368919 2006 UU110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368920 2006 UT142 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
368921 2006 UM188 17/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
368922 2006 UC194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368923 2006 UU265 27/10/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
368924 2006 UE286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
368925 2006 UU323 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
368926 2006 UF329 21/10/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 580 m MPC · JPL
368927 2006 VK8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
368928 2006 VG36 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
368929 2006 VC42 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
368930 2006 VS43 28/08/1995 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,0 km MPC · JPL
368931 2006 VS46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
368932 2006 VN53 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
368933 2006 VU69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368934 2006 VY99 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
368935 2006 VM123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
368936 2006 VZ138 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
368937 2006 VA154 08/11/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
368938 2006 WF4 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368939 2006 WS107 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368940 2006 WW107 13/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
368941 2006 WA116 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
368942 2006 WR133 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
368943 2006 WH149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
368944 2006 WV166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
368945 2006 WP197 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
368946 2006 XM8 09/12/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
368947 2006 XD60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
368948 2006 XC72 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
368949 2006 YN 16/12/2006 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
368950 2006 YL3 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368951 2006 YM41 22/12/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
368952 2007 AZ 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
368953 2007 AL18 09/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
368954 2007 AF19 15/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
368955 2007 AH25 15/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368956 2007 BC1 16/01/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
368957 2007 BR3 16/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368958 2007 BV3 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
368959 2007 BY4 17/01/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
368960 2007 BE29 24/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,5 km MPC · JPL
368961 2007 BA43 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368962 2007 BZ43 24/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
368963 2007 BG44 24/01/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
368964 2007 BY68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
368965 2007 BB73 27/01/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
368966 2007 BW100 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
368967 2007 BX101 25/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
368968 2007 CO 05/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
368969 2007 CB5 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
368970 2007 CX7 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368971 2007 CW21 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
368972 2007 CL29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
368973 2007 CA46 08/02/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
368974 2007 CF60 10/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
368975 2007 CC62 25/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
368976 2007 DT20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368977 2007 EL7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
368978 2007 EZ34 10/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
368979 2007 EQ52 11/03/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
368980 2007 EY64 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368981 2007 EK83 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
368982 2007 EV87 14/03/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
368983 2007 EA89 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
368984 2007 EX127 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368985 2007 ER135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
368986 2007 EB147 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368987 2007 EN153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
368988 2007 EB159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
368989 2007 EC169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368990 2007 EA170 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
368991 2007 EY173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368992 2007 EE223 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
368993 2007 FR2 21/02/2007 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
368994 2007 FC7 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
368995 2007 FN15 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368996 2007 FR15 19/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
368997 2007 FG26 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
368998 2007 GB5 07/04/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
368999 2007 GF42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369000 2007 GT75 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

364.000s  • 365.000s  • 366.000s  • 367.000s  • 368.000s  • 369.000s  • 370.000s  • 371.000s  • 372.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001