Danh sách tiểu hành tinh/129001–130000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129001 2004 TY247 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
129002 2004 TR256 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
129003 2004 TJ268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
129004 2004 TS286 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129005 2004 TK291 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
129006 2004 TV294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
129007 2004 TP296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
129008 2004 TV296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129009 2004 TT302 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
129010 2004 TB303 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129011 2004 TG306 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
129012 2004 TM307 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129013 2004 TX310 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
129014 2004 TE317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129015 2004 TJ321 11/10/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
129016 2004 TS321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129017 2004 TD324 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
129018 2004 TF324 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
129019 2004 TS325 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
129020 2004 TL328 04/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
129021 2004 TS330 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
129022 2004 TM335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129023 2004 TB336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129024 2004 TA339 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
129025 2004 TX343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
129026 Conormcmenamin 2004 TE345 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
129027 2004 TJ345 15/10/2004 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
129028 2004 TR346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
129029 2004 TQ348 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129030 2004 TR349 09/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
129031 2004 TW349 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129032 2004 TS356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
129033 2004 TV356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
129034 2004 TH360 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
129035 2004 US2 18/10/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
129036 2004 UC4 16/10/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
129037 2004 UL4 16/10/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
129038 2004 UY4 16/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
129039 2004 UC5 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129040 2004 UY5 20/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129041 2004 UV7 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
129042 2004 VF2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
129043 2004 VN3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129044 2004 VW3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
129045 2004 VR4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
129046 2004 VY4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
129047 2004 VR5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
129048 2004 VV5 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
129049 2004 VQ6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129050 Lowellcogburn 2004 VW9 03/11/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
129051 Chrismay 2004 VO10 03/11/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
129052 Nîmeshdave 2004 VC11 03/11/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
129053 Derekshannon 2004 VP12 03/11/2004 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
129054 2004 VM13 01/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
129055 2004 VC16 05/11/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
129056 2004 VQ17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
129057 2004 VL18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129058 2004 VQ18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129059 2004 VS18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
129060 Huntskretsch 2004 VH21 04/11/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
129061 Karlfortney 2004 VM22 04/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
129062 2004 VL25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
129063 Joshwood 2004 VF26 04/11/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
129064 Jeanneladewig 2004 VT26 04/11/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
129065 2004 VV27 05/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
129066 2004 VY28 07/11/2004 Wrightwood J. W. Young 3,7 km MPC · JPL
129067 2004 VD31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129068 Alexmay 2004 VU52 04/11/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
129069 2004 VD53 05/11/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
129070 2004 VV53 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
129071 Catriegle 2004 VF54 03/11/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
129072 2004 VD57 05/11/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
129073 Sandyfreund 2004 VP59 09/11/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
129074 2004 VE61 05/11/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
129075 2004 VA62 06/11/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
129076 2004 VB62 06/11/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
129077 2004 VC62 06/11/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129078 Animoo 2004 VL65 08/11/2004 Vicques M. Ory 1,5 km MPC · JPL
129079 2004 VZ70 07/11/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
129080 2004 VM73 06/11/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
129081 2004 VH75 14/11/2004 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 3,7 km MPC · JPL
129082 Oliviabillett 2004 VK76 12/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
129083 2004 VC80 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
129084 2004 VM88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
129085 2004 VY88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
129086 2004 VK89 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
129087 2004 VW90 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129088 2004 VE91 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
129089 2004 VX91 03/11/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
129090 2004 WB 17/11/2004 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
129091 2004 WE5 18/11/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
129092 Snowdonia 2004 WB10 19/11/2004 Haleakala-Faulkes Faulkes Project 3,8 km MPC · JPL
129093 2004 WR10 19/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
129094 2004 XZ 01/12/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
129095 Martyschmitzer 2004 XC1 01/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
129096 Andrewleung 2004 XU1 01/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
129097 2004 XX1 01/12/2004 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
129098 2004 XQ2 01/12/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
129099 Spoelhof 2004 XU3 03/12/2004 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 5,6 km MPC · JPL
129100 Aaronammons 2004 XY4 02/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129101 Geoffcollyer 2004 XF6 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 5,3 km MPC · JPL
129102 Charliecamarotte 2004 XO9 02/12/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
129103 2004 XG15 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
129104 2004 XW17 07/12/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
129105 2004 XT20 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
129106 2004 XD21 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
129107 2004 XH21 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
129108 Kristianwaldorff 2004 XO24 09/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
129109 2004 XF32 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
129110 2004 XM40 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
129111 2004 XE48 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
129112 2004 XZ59 12/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
129113 2004 XT63 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
129114 Oliverwalthall 2004 XZ72 09/12/2004 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
129115 2004 XE79 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
129116 2004 XN102 12/12/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
129117 2004 XZ105 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
129118 2004 XP109 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
129119 Ericmuhle 2004 XA111 14/12/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
129120 2004 XS120 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129121 2004 XS123 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
129122 2004 XA126 11/12/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
129123 2004 XY142 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
129124 2004 XB144 12/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
129125 Chrisvoth 2004 XA162 15/12/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
129126 2004 XJ165 02/12/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
129127 2004 XA167 02/12/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
129128 2004 XE182 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
129129 2004 YJ 17/12/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
129130 2004 YP20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
129131 2004 YY27 17/12/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
129132 2004 YS28 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
129133 2004 YZ31 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 22 km MPC · JPL
129134 2005 AC5 06/01/2005 Catalina CSS 20 km MPC · JPL
129135 2005 AD21 06/01/2005 Catalina CSS 20 km MPC · JPL
129136 2005 AM22 07/01/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
129137 Hippolochos 2005 AP27 13/01/2005 Vicques M. Ory 15 km MPC · JPL
129138 Williamfrost 2005 AN38 13/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
129139 2005 AV48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
129140 2005 AO50 13/01/2005 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
129141 2005 AL57 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
129142 2005 AS60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
129143 2005 BZ16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129144 2005 BP25 18/01/2005 Catalina CSS 19 km MPC · JPL
129145 2005 CE 01/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 17 km MPC · JPL
129146 Stevenglenn 2005 CF38 04/02/2005 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
129147 2005 CY70 01/02/2005 Catalina CSS 19 km MPC · JPL
129148 Sheilahaggard 2005 ET49 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
129149 Richwitherspoon 2005 EP51 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
129150 2005 EF93 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
129151 Angelaboggs 2005 EE99 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
129152 Jaystpierre 2005 EQ133 09/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
129153 2005 EL140 10/03/2005 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
129154 Georgesondecker 2005 EG188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
129155 2005 EV260 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129156 2005 EN264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
129157 2005 ET305 10/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,3 km MPC · JPL
129158 Michaelmellman 2005 FD8 30/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
129159 2005 GS16 02/04/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
129160 Ericpeters 2005 GH41 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
129161 Mykallefevre 2005 GP64 02/04/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
129162 2005 GF65 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
129163 2005 GX69 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129164 2005 GE97 07/04/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
129165 Kevinstout 2005 GP113 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
129166 2005 GX161 14/04/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129167 Dianelambert 2005 JZ18 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
129168 2005 JR27 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129169 2005 JU77 10/05/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
129170 2005 JK124 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
129171 2005 JE132 13/05/2005 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
129172 Jodizareski 2005 JP137 13/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
129173 Mattgoman 2005 JG139 13/05/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
129174 2005 JK179 14/05/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
129175 2005 KT11 30/05/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
129176 Gerardcarter 2005 LM2 02/06/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
129177 Jeanneeha 2005 LN2 02/06/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
129178 2005 LK6 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129179 2005 LN15 04/06/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129180 2005 LB17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
129181 2005 LM34 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129182 2005 LK38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129183 2005 LH39 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
129184 2005 LL41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129185 Jonburroughs 2005 LO47 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
129186 Joshgrindlay 2005 LJ48 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
129187 Danielalfred 2005 LB50 11/06/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
129188 Dangallagher 2005 MM4 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
129189 2005 ML8 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129190 2005 MW12 29/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
129191 2005 MG15 29/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
129192 2005 MQ32 28/06/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
129193 2005 MU39 29/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
129194 2005 MS40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
129195 2005 ML46 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129196 Mitchbeiser 2005 MV52 30/06/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
129197 2005 NC 02/07/2005 New Mexico Skies A. Lowe 2,0 km MPC · JPL
129198 2005 NW2 03/07/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
129199 2005 NK7 02/07/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
129200 2005 NC9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129201 Brandenallen 2005 NF10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
129202 2005 NO21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129203 2005 NF28 05/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
129204 2005 NN32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
129205 2005 NP32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
129206 2005 NU32 05/07/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
129207 2005 ND41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
129208 2005 NO56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
129209 Robertburt 2005 NP60 10/07/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
129210 2005 NZ64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
129211 2005 NC66 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
129212 2005 NA69 03/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
129213 2005 NF69 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129214 Gordoncasto 2005 NW69 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
129215 2005 NQ79 09/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 6,6 km MPC · JPL
129216 Chloecastle 2005 NQ82 10/07/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
129217 2005 NB85 03/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
129218 2005 NP96 07/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
129219 2005 NO99 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129220 2005 NK102 10/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
129221 2005 OC4 26/07/2005 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
129222 2005 OL12 29/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
129223 2005 OQ14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
129224 2005 OR14 31/07/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
129225 2005 OV14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
129226 2005 OX19 28/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
129227 2005 OY20 28/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
129228 2005 OM23 30/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
129229 2005 PB1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
129230 2005 PX1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
129231 2005 PE2 02/08/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
129232 2005 PG3 02/08/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
129233 2005 PH3 02/08/2005 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
129234 Silly 2005 PS5 08/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 1,2 km MPC · JPL
129235 2005 PS18 15/08/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,1 km MPC · JPL
129236 2005 PE19 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129237 2005 PJ19 04/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
129238 2005 QV 22/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
129239 2005 QD4 24/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
129240 2005 QK5 22/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
129241 2005 QS13 24/08/2005 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
129242 2005 QB14 24/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
129243 2005 QQ18 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
129244 2005 QC21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
129245 2005 QN24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129246 2005 QE25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129247 2005 QJ26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
129248 2005 QV33 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
129249 2005 QQ41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
129250 2005 QY41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
129251 2005 QA42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
129252 2005 QW49 26/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
129253 2005 QP66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
129254 2005 QU66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
129255 2005 QC69 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
129256 2005 QG70 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
129257 2005 QL72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
129258 2005 QZ74 24/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
129259 Tapolca 2005 QD75 25/08/2005 Piszkéstető K. Sárneczky, D. Szám 6,4 km MPC · JPL
129260 2005 QC84 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
129261 2005 QM87 31/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
129262 2005 QD89 31/08/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
129263 2005 QM95 27/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
129264 2005 QS105 27/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
129265 2005 QG110 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
129266 2005 QT112 27/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
129267 2005 QF124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129268 2005 QK126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
129269 2005 QG145 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
129270 2005 QS159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
129271 2005 QK161 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
129272 2005 QD173 29/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
129273 2005 QJ173 29/08/2005 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
129274 2005 QC176 31/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
129275 2005 RJ4 04/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
129276 2005 RJ8 08/09/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
129277 Jianxinchen 2005 RC10 06/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
129278 2005 RF10 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
129279 2005 RL11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
129280 2005 RW20 01/09/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
129281 2005 RP21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
129282 2005 RN31 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
129283 2005 RC33 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129284 2005 RX33 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
129285 2005 SG4 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
129286 2005 SW6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
129287 2005 SP14 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
129288 2005 SO18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
129289 2005 SE41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129290 2005 SQ47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
129291 2005 SJ60 26/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,7 km MPC · JPL
129292 2005 SD70 27/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
129293 2005 SX75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
129294 2005 SX105 25/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
129295 2005 SS111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129296 2005 SB117 28/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
129297 2005 SV125 29/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
129298 2005 SW131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
129299 2005 SU148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
129300 2005 SY151 25/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129301 2005 ST152 25/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
129302 2005 SE161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129303 2005 SA164 27/09/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
129304 2005 SL164 27/09/2005 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
129305 2005 SK167 28/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
129306 2005 SX186 29/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
129307 Tomconnors 2005 SL190 29/09/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
129308 2005 SB193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
129309 2005 SJ194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129310 2005 SC202 30/09/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
129311 2005 SP203 30/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
129312 Drouetdaubigny 2005 SH214 30/09/2005 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
129313 2005 SA218 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
129314 Dathongolish 2005 SM220 29/09/2005 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
129315 2005 SS257 18/09/2005 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
129316 2005 TY14 03/10/2005 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
129317 2005 TM18 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129318 Sarahschlieder 2005 TC23 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
129319 2005 TE23 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129320 2005 TV23 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
129321 Tannercampbell 2005 TS24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
129322 2005 TN45 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
129323 2005 TQ47 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
129324 Johnweirich 2005 TH72 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
129325 Jedhancock 2005 TW72 05/10/2005 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
129326 2005 TJ83 03/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129327 Davehamara 2005 TG134 10/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
129328 Loriharrison 2005 TZ171 10/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
129329 2005 TW172 13/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
129330 Karlharshman 2005 UH18 22/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
129331 2005 UZ25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129332 Markhunten 2005 UJ50 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
129333 Ashleylancaster 2005 UR55 23/10/2005 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
129334 2005 UN68 22/10/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
129335 Edwardlittle 2005 UM70 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
129336 2005 UC73 23/10/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
129337 2005 UE74 23/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
129338 Andrewlowman 2005 UZ74 23/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
129339 2005 UT109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
129340 2005 UR119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
129341 2005 UR131 24/10/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
129342 Ependes 2005 VA4 05/11/2005 Marly P. Kocher 3,0 km MPC · JPL
129343 2063 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
129344 2094 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
129345 2116 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
129346 2222 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
129347 2234 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
129348 2513 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
129349 2514 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
129350 2515 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
129351 2652 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
129352 2664 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
129353 2719 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
129354 2747 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
129355 3004 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
129356 3067 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
129357 3099 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
129358 3105 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
129359 4209 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
129360 4263 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
129361 4324 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
129362 4327 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
129363 4330 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
129364 4719 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
129365 4751 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
129366 4752 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
129367 4795 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
129368 4823 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
129369 4909 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
129370 6258 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
129371 6266 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
129372 6291 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
129373 6318 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
129374 6340 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
129375 6350 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
129376 6357 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
129377 6716 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
129378 6729 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
129379 6799 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
129380 6839 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
129381 6850 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
129382 6852 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
129383 7623 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
129384 1218 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
129385 4041 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
129386 1027 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
129387 1129 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
129388 1149 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
129389 1285 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
129390 1291 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
129391 1319 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
129392 1339 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
129393 1362 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
129394 1402 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
129395 1421 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
129396 1424 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
129397 1508 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
129398 2109 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
129399 2186 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
129400 2321 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 790 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129401 3098 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
129402 4093 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
129403 4185 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
129404 5021 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
129405 5046 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
129406 5092 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
129407 5177 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
129408 1045 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
129409 2033 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
129410 2150 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
129411 2154 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
129412 2160 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
129413 2226 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
129414 2231 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
129415 2277 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
129416 2291 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
129417 2613 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
129418 2617 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
129419 2619 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
129420 3114 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
129421 3147 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
129422 3223 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
129423 3379 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
129424 3415 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
129425 3497 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
129426 3516 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
129427 4123 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
129428 4164 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
129429 4289 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
129430 4305 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
129431 4355 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
129432 4506 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
129433 4608 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
129434 5013 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
129435 5017 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
129436 5039 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
129437 1978 NG 10/07/1978 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker 3,3 km MPC · JPL
129438 1979 MO3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
129439 1980 PX2 04/08/1980 Siding Spring Edinburgh Obs. 6,3 km MPC · JPL
129440 1981 DC1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
129441 1981 DJ3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,9 km MPC · JPL
129442 1981 EC15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
129443 1981 EP21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
129444 1981 EN23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
129445 1981 EA24 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
129446 1981 EB30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
129447 1981 EP33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 980 m MPC · JPL
129448 1989 SX1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
129449 1990 WE1 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
129450 1991 JM 05/05/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129451 1991 KD 18/05/1991 Palomar C. S. Shoemaker 3,1 km MPC · JPL
129452 1991 TJ16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
129453 1991 TO16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
129454 1991 UQ2 31/10/1991 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
129455 1992 BR2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
129456 1992 DR7 29/02/1992 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
129457 1992 EH5 01/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
129458 1992 EQ6 01/03/1992 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
129459 1992 ED10 02/03/1992 La Silla UESAC 5,5 km MPC · JPL
129460 1992 PW2 06/08/1992 Palomar H. E. Holt 4,8 km MPC · JPL
129461 1993 FJ5 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
129462 1993 FU9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
129463 1993 FA10 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
129464 1993 FF23 21/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
129465 1993 FC41 19/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
129466 1993 FM44 19/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
129467 1993 FM47 19/03/1993 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
129468 1993 FZ52 17/03/1993 La Silla UESAC 1,0 km MPC · JPL
129469 1993 FU69 21/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
129470 1993 KC 20/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129471 1993 OL8 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
129472 1993 PS5 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
129473 1993 TK 10/10/1993 Stroncone A. Vagnozzi 2,5 km MPC · JPL
129474 1993 TF16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
129475 1993 TK16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
129476 1993 TN20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
129477 1993 TB26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
129478 1993 TU27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
129479 1993 TO41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
129480 1993 UQ8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
129481 1994 CL15 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
129482 1994 GL4 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
129483 1994 GO8 15/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
129484 1994 PG15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
129485 1994 PM30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
129486 1994 PN30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
129487 1994 RX14 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
129488 1994 SW2 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
129489 1994 TN5 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
129490 1994 TP10 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
129491 1994 TA12 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
129492 1994 TF13 11/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
129493 1995 BM2 29/01/1995 Siding Spring R. H. McNaught 2,4 km MPC · JPL
129494 1995 BB15 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
129495 1995 DP6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129496 1995 EK 05/03/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
129497 1995 FA3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
129498 1995 FF4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
129499 1995 FG6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129500 1995 GW2 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129501 1995 HJ5 28/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
129502 1995 MT6 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
129503 1995 OZ1 24/07/1995 Church Stretton S. P. Laurie 1,9 km MPC · JPL
129504 1995 SU8 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129505 1995 SE24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
129506 1995 SJ32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129507 1995 SU45 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129508 1995 SO52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129509 1995 ST52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
129510 1995 SQ85 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129511 1995 TN7 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129512 1995 UZ1 21/10/1995 Ondřejov P. Pravec 2,4 km MPC · JPL
129513 1995 UD10 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129514 1995 UJ13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129515 1995 UX17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
129516 1995 UR22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
129517 1995 UM31 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
129518 1995 VU11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
129519 1995 VG16 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
129520 1995 WP3 21/11/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
129521 1995 WH40 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
129522 1995 XY3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129523 1995 XY4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
129524 1995 YK8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129525 1996 AG11 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129526 1996 AZ11 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129527 1996 AJ14 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129528 1996 BQ8 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
129529 1996 EM7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
129530 1996 EB9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
129531 1996 EX9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
129532 1996 EO13 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129533 1996 EN14 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129534 1996 HA5 19/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
129535 1996 HH7 19/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
129536 1996 JQ6 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
129537 1996 KA2 16/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129538 1996 NM 14/07/1996 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
129539 1996 NO1 15/07/1996 Lime Creek R. Linderholm 1,5 km MPC · JPL
129540 1996 PU2 13/08/1996 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
129541 1996 PQ9 09/08/1996 Nanyo T. Okuni 3,3 km MPC · JPL
129542 1996 RK5 15/09/1996 Church Stretton S. P. Laurie 9,1 km MPC · JPL
129543 1996 RU5 14/09/1996 Stroncone A. Vagnozzi 1,1 km MPC · JPL
129544 1996 RE24 07/09/1996 Nanyo T. Okuni 3,6 km MPC · JPL
129545 1996 SE3 20/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129546 1996 TZ1 03/10/1996 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
129547 1996 TC6 03/10/1996 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
129548 1996 TC7 11/10/1996 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
129549 1996 TG9 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129550 Fukuten 1996 TN14 09/10/1996 Nanyo T. Okuni 2,7 km MPC · JPL
129551 1996 TQ19 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
129552 1996 TH30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129553 1996 TZ45 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
129554 1996 TC63 06/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
129555 Armazones 1996 UB3 30/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 1,6 km MPC · JPL
129556 1996 VY5 15/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
129557 1996 XA1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
129558 1996 XQ8 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129559 1996 YH 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
129560 1997 CW12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129561 Chuhachi 1997 CS21 09/02/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 3,6 km MPC · JPL
129562 1997 CJ23 04/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129563 1997 ER8 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
129564 Christy 1997 ER40 07/03/1997 Anderson Mesa M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
129565 1997 GS1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129566 1997 GS8 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
129567 1997 GR9 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
129568 1997 GE11 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129569 1997 GJ21 06/04/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
129570 1997 GE34 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
129571 1997 GS35 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
129572 1997 GF44 06/04/1997 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
129573 1997 HY1 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129574 1997 JU8 02/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
129575 1997 LM 03/06/1997 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
129576 1997 RG2 04/09/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
129577 1997 RA8 09/09/1997 Dynic A. Sugie 1,3 km MPC · JPL
129578 1997 RM10 10/09/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
129579 1997 SF1 21/09/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
129580 1997 SV3 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
129581 1997 SB6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
129582 1997 SC9 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129583 1997 SV14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
129584 1997 SY17 29/09/1997 Needville W. G. Dillon 830 m MPC · JPL
129585 1997 SM21 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
129586 1997 TE18 03/10/1997 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 7,3 km MPC · JPL
129587 1997 TH21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
129588 1997 TN21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129589 1997 UD 20/10/1997 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
129590 1997 UN 19/10/1997 Kleť Kleť Obs. 4,6 km MPC · JPL
129591 1997 UL12 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
129592 1997 UP24 30/10/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
129593 1997 UZ24 27/10/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
129594 1997 UP25 25/10/1997 La Silla UDTS 1,3 km MPC · JPL
129595 Vand 1997 VD 02/11/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,1 km MPC · JPL
129596 1997 VR1 02/11/1997 Nanyo T. Okuni 4,4 km MPC · JPL
129597 1997 VT1 04/11/1997 Kleť Kleť Obs. 1,3 km MPC · JPL
129598 1997 VL3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
129599 1997 VD8 06/11/1997 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
129600 1997 WZ1 19/11/1997 Chichibu N. Satō 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129601 1997 WE9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129602 1997 WA12 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
129603 1997 WF12 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129604 1997 WL12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
129605 1997 WH29 30/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
129606 1997 WU57 26/11/1997 La Silla UDTS 2,4 km MPC · JPL
129607 1997 WE58 30/11/1997 La Silla UDTS 1,0 km MPC · JPL
129608 1997 YQ8 24/12/1997 Stroncone Santa Lucia Obs. 1,1 km MPC · JPL
129609 1997 YO16 31/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 1,8 km MPC · JPL
129610 1998 AA1 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
129611 1998 AE2 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
129612 1998 AS2 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129613 1998 BR6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
129614 1998 BB25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
129615 1998 BP30 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129616 1998 BP34 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
129617 1998 BV41 30/01/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,5 km MPC · JPL
129618 1998 DS11 24/02/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
129619 1998 DR17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129620 1998 EA3 01/03/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
129621 1998 ES5 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129622 1998 FV2 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129623 1998 FS20 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129624 1998 FT25 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
129625 1998 FJ133 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129626 1998 HN1 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
129627 1998 HA3 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129628 1998 HH12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129629 1998 HW31 22/04/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
129630 1998 HK32 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129631 1998 HF35 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129632 1998 HV36 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129633 1998 HD38 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
129634 1998 HP43 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
129635 1998 HN53 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129636 1998 HF89 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
129637 1998 HH96 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129638 1998 HE137 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129639 1998 HS150 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129640 1998 KB1 19/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129641 1998 KC1 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
129642 1998 KU5 19/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129643 1998 KH6 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
129644 1998 KQ8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
129645 1998 KA22 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129646 1998 KR26 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
129647 1998 LX2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
129648 1998 MB4 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
129649 1998 MM4 18/06/1998 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 3,8 km MPC · JPL
129650 1998 MC19 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129651 1998 MF24 25/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129652 1998 OA4 24/07/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
129653 1998 QL3 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129654 1998 QA12 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
129655 1998 QT15 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
129656 1998 QO16 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
129657 1998 QQ33 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
129658 1998 QV44 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
129659 1998 QZ44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
129660 1998 QJ51 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
129661 1998 QR54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
129662 1998 QJ57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129663 1998 QS57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129664 1998 QS80 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
129665 1998 QX84 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129666 1998 QT97 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129667 1998 QY104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
129668 1998 QE111 28/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
129669 1998 RY 12/09/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
129670 1998 RU6 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
129671 1998 RA23 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
129672 1998 RR24 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
129673 1998 RN27 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
129674 1998 RQ36 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129675 1998 RV36 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129676 1998 RM42 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
129677 1998 RZ43 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
129678 1998 RQ50 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
129679 1998 RP57 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
129680 1998 RF58 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
129681 1998 RB60 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
129682 1998 RQ67 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
129683 1998 RO71 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
129684 1998 RD73 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
129685 1998 RX75 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
129686 1998 RB78 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
129687 1998 SO8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129688 1998 SK14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
129689 1998 SN15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
129690 1998 SF16 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
129691 1998 SH16 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129692 1998 SR25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
129693 1998 SW39 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
129694 1998 SP46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
129695 1998 SY46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
129696 1998 SG62 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
129697 1998 SO69 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129698 1998 SH77 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
129699 1998 SN82 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
129700 1998 SS89 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129701 1998 SL93 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
129702 1998 SH118 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
129703 1998 SU120 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
129704 1998 SG124 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
129705 1998 SV135 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
129706 1998 SZ143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
129707 1998 SM147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
129708 1998 SM150 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129709 1998 SW157 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
129710 1998 SX159 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129711 1998 SH168 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
129712 1998 TH3 14/10/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
129713 1998 TR4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
129714 1998 TE19 14/10/1998 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
129715 1998 TW24 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
129716 1998 TA28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129717 1998 TT34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
129718 1998 UR13 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
129719 1998 UG14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
129720 1998 UZ30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
129721 1998 VU2 10/11/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
129722 1998 VK19 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
129723 1998 VU19 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129724 1998 VV33 11/11/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
129725 1998 VQ34 14/11/1998 Uenohara N. Kawasato 5,1 km MPC · JPL
129726 1998 VP37 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
129727 1998 VX49 11/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
129728 1998 WT9 16/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
129729 1998 WB19 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
129730 1998 WF21 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129731 1998 WC28 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
129732 1998 WP33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
129733 1998 XM13 15/12/1998 Caussols ODAS 8,1 km MPC · JPL
129734 1998 XY24 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
129735 1998 YU 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
129736 1998 YW21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129737 1999 AA9 09/01/1999 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
129738 1999 BT 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
129739 1999 CA9 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129740 1999 CK34 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129741 1999 CT51 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
129742 1999 CU65 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
129743 1999 CF82 15/02/1999 Monte Agliale S. Donati 1,4 km MPC · JPL
129744 1999 CP108 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129745 1999 CX109 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129746 1999 CE119 10/02/1999 Mauna Kea J. X. Luu, C. Trujillo, D. C. Jewitt 93 km MPC · JPL
129747 1999 CZ133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129748 1999 CB136 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129749 1999 CJ137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
129750 1999 CA143 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129751 1999 CP145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129752 1999 CX146 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129753 1999 DG3 21/02/1999 Gekko T. Kagawa 2,3 km MPC · JPL
129754 1999 EE 09/03/1999 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
129755 1999 EK8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129756 1999 EG13 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129757 1999 FX3 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
129758 1999 FG44 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129759 1999 FU60 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
129760 1999 GO2 05/04/1999 Majorca Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
129761 1999 GL6 14/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
129762 1999 GZ10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129763 1999 GD11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129764 1999 GK25 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
129765 1999 GG36 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129766 1999 GC43 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129767 1999 GT53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
129768 1999 GG61 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
129769 1999 HN 17/04/1999 Ondřejov P. Pravec 1,6 km MPC · JPL
129770 1999 HV 18/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
129771 1999 HQ1 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129772 1999 HR11 17/04/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 161 km MPC · JPL
129773 Catmerrill 1999 JJ1 08/05/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
129774 1999 JM5 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129775 1999 JU11 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
129776 1999 JL13 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129777 1999 JO23 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129778 1999 JY35 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129779 1999 JV38 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129780 1999 JJ42 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129781 1999 JK46 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129782 1999 JJ53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
129783 1999 JG55 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129784 1999 JB57 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129785 1999 JF64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
129786 1999 JU64 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129787 1999 JZ71 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129788 1999 JV73 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129789 1999 JT85 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129790 1999 JN108 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129791 1999 JC109 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
129792 1999 JR110 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
129793 1999 JH111 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129794 1999 JT116 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129795 1999 JP118 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129796 1999 JE121 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129797 1999 JW123 14/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129798 1999 JL129 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129799 1999 JT130 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129800 1999 JS131 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129801 Tommcmahon 1999 KB1 17/05/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
129802 1999 KP5 16/05/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
129803 1999 KF9 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129804 1999 KG10 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129805 1999 KR10 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129806 1999 KL11 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129807 Stefanodougherty 1999 KV17 17/05/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
129808 1999 KF18 17/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
129809 1999 LO20 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129810 1999 LD26 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129811 Stacyoliver 1999 LY33 11/06/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
129812 1999 MA1 23/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,3 km MPC · JPL
129813 1999 NJ 06/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
129814 1999 NU5 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129815 1999 NV5 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129816 1999 NC23 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129817 1999 NE25 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129818 1999 NE28 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
129819 1999 NN30 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129820 1999 NQ51 12/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129821 1999 ND53 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
129822 1999 NV53 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129823 1999 NJ55 12/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
129824 1999 NT55 12/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129825 1999 NA56 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
129826 1999 NM56 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
129827 1999 NQ56 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
129828 1999 PZ3 13/08/1999 Farpoint G. Hug 1,4 km MPC · JPL
129829 1999 RP 03/09/1999 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
129830 1999 RQ3 04/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
129831 1999 RQ7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129832 1999 RC8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
129833 1999 RC11 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129834 1999 RV13 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129835 1999 RW13 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129836 1999 RL16 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129837 1999 RR16 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129838 1999 RS20 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129839 1999 RH21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129840 1999 RU21 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
129841 1999 RG25 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129842 1999 RT25 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129843 1999 RY25 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129844 1999 RC26 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129845 1999 RG27 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129846 1999 RO29 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129847 1999 RH40 13/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
129848 1999 RY48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129849 1999 RX55 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129850 1999 RW63 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129851 1999 RV65 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129852 1999 RN91 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129853 1999 RJ94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
129854 1999 RT94 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
129855 1999 RX96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
129856 1999 RX101 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
129857 1999 RR107 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129858 1999 RW113 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
129859 1999 RV115 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
129860 1999 RJ139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129861 1999 RM142 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129862 1999 RN155 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129863 1999 RJ157 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
129864 1999 RJ161 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129865 1999 RA170 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129866 1999 RQ171 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
129867 1999 RU173 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129868 1999 RC187 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129869 1999 RJ198 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
129870 1999 RF200 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
129871 1999 RH203 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129872 1999 RW212 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
129873 1999 RH214 15/09/1999 Uccle T. Pauwels, S. I. Ipatov 1,4 km MPC · JPL
129874 1999 RN219 06/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
129875 1999 RZ248 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129876 Stevenpeterson 1999 RA254 04/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
129877 1999 SP2 22/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
129878 1999 SQ2 21/09/1999 Kleť Kleť Obs. 2,5 km MPC · JPL
129879 Tishasaltzman 1999 SV4 29/09/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
129880 1999 SX4 28/09/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 2,6 km MPC · JPL
129881 Chucksee 1999 SK16 29/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
129882 Ustica 1999 TO 01/10/1999 Campo Catino F. Mallia, M. Di Sora 3,2 km MPC · JPL
129883 1999 TO2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,2 km MPC · JPL
129884 1999 TB4 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 4,2 km MPC · JPL
129885 1999 TW7 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
129886 1999 TA9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,0 km MPC · JPL
129887 1999 TT17 15/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,4 km MPC · JPL
129888 1999 TF21 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129889 1999 TH25 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
129890 1999 TE29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129891 1999 TO29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
129892 1999 TS34 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129893 1999 TW34 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129894 1999 TK35 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
129895 1999 TM35 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129896 1999 TP35 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
129897 1999 TV35 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129898 Sanfordselznick 1999 TP39 03/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
129899 1999 TC41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129900 1999 TE44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129901 1999 TM53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
129902 1999 TO61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
129903 1999 TO64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129904 1999 TF69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
129905 1999 TV69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129906 1999 TF78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129907 1999 TN78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129908 1999 TN89 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
129909 1999 TH97 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
129910 1999 TO97 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129911 1999 TH99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129912 1999 TK99 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
129913 1999 TW99 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129914 1999 TR101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129915 1999 TA107 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
129916 1999 TJ108 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
129917 1999 TH114 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
129918 1999 TP115 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129919 1999 TJ116 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129920 1999 TY119 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129921 1999 TF123 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
129922 1999 TD124 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
129923 1999 TJ126 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129924 1999 TK127 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
129925 1999 TM127 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129926 1999 TO127 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
129927 1999 TU127 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129928 1999 TN131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129929 1999 TV141 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
129930 1999 TX141 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129931 1999 TV144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129932 1999 TB148 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
129933 1999 TE149 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
129934 1999 TA151 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
129935 1999 TJ153 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
129936 1999 TY153 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
129937 1999 TH156 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
129938 1999 TA163 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129939 1999 TH163 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129940 1999 TS166 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129941 1999 TB170 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
129942 1999 TX171 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
129943 1999 TK174 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129944 1999 TC182 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
129945 1999 TS184 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129946 1999 TQ191 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
129947 1999 TB195 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129948 1999 TL212 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
129949 1999 TG213 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
129950 1999 TH214 15/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
129951 1999 TV219 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
129952 1999 TW220 01/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
129953 1999 TE225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129954 Corksauve 1999 TA236 03/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
129955 Eriksyrstad 1999 TY248 08/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
129956 1999 TT255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129957 1999 TQ262 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129958 1999 TV265 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
129959 1999 TW272 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
129960 1999 TP276 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129961 1999 TP288 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129962 Williamverts 1999 TY294 01/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
129963 Marvinwalthall 1999 TZ296 02/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
129964 1999 TY314 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129965 1999 UZ4 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129966 Michaelward 1999 UU5 29/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
129967 1999 UL10 31/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129968 Mitchwhiteley 1999 UA15 29/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
129969 Bradwilliams 1999 UV16 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
129970 1999 UH19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
129971 1999 UM22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129972 1999 UF23 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
129973 Michaeldaly 1999 UW25 30/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
129974 1999 US33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129975 1999 UA36 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
129976 1999 UJ36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129977 1999 UK36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129978 1999 UC39 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
129979 1999 UF40 16/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129980 Catherinejohnson 1999 UN42 28/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
129981 1999 UZ44 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129982 Jeffseabrook 1999 UJ45 31/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
129983 1999 UR48 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
129984 1999 UC51 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
129985 Jimfreemantle 1999 UP51 31/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
129986 1999 UP53 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
129987 1999 UL62 31/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
129988 Camerondickinson 1999 VH4 01/11/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
129989 1999 VS5 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129990 1999 VW13 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129991 1999 VL14 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129992 1999 VQ16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
129993 1999 VN18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
129994 1999 VQ18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
129995 1999 VA20 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
129996 1999 VF25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
129997 1999 VH28 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129998 1999 VA31 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
129999 1999 VM33 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130000 1999 VX33 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

125.000s  • 126.000s  • 127.000s  • 128.000s  • 129.000s  • 130.000s  • 131.000s  • 132.000s  • 133.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001