Danh sách tiểu hành tinh/612001–613000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
612001 2007 MS17 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
612002 2007 MX22 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
612003 2007 MC23 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
612004 2007 MR24 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
612005 2007 MS26 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
612006 2007 MG27 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
612007 2007 MW27 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
612008 2007 MZ27 23/06/2007 Siding Spring SSS 1.2 km MPC · JPL
612009 2007 MT28 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
612010 2007 MY28 03/02/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
612011 2007 MF30 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
612012 1983 LC 13/06/1983 Palomar Mountain E. F. Helin, R. S. Dunbar 460 m MPC · JPL
612013 1991 TF3 02/10/1991 Palomar Mountain C. S. Shoemaker 490 m MPC · JPL
612014 1991 VO8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
612015 1992 DD1 23/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
612016 1992 YB3 24/12/1992 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
612017 1993 TL6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
612018 1993 WG 21/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
612019 1994 EV3 13/03/1994 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. X. Luu 174 km MPC · JPL
612020 1994 RL11 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
612021 1994 SG11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
612022 1994 UK10 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
612023 1994 VX3 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
612024 1994 WA13 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
612025 1995 CD10 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
612026 1995 DC2 24/02/1995 Mauna Kea J. X. Luu, D. C. Jewitt 159 km MPC · JPL
612027 1995 FJ 29/03/1995 La Silla S. Mottola 260 m MPC · JPL
612028 1995 FX10 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
612029 1995 HM5 26/04/1995 Cerro Tololo J. X. Luu 120 km MPC · JPL
612030 1995 SG6 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
612031 1995 SR14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
612032 1995 SC48 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
612033 1995 SL51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
612034 1995 SN63 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
612035 1995 SX67 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
612036 1995 SO72 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
612037 1995 SW74 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612038 1995 SX86 27/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
612039 1995 TN3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
612040 1995 UG51 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
612041 1995 UC72 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
612042 1996 GT4 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
612043 1996 RS7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
612044 1996 RG16 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
612045 1996 RR20 15/09/1996 La Palma La Palma Obs. 188 km MPC · JPL
612046 1996 TN5 09/10/1996 Haleakala-NEAT/GEO NEAT 1.7 km MPC · JPL
612047 1996 TK66 09/10/1996 Cerro Tololo B. Schmidt 236 km MPC · JPL
612048 1996 TS66 12/10/1996 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 257 km MPC · JPL
612049 1997 CT29 02/02/1997 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 216 km MPC · JPL
612050 1997 GL3 07/04/1997 Socorro LINEAR 530 m MPC · JPL
612051 1997 SZ10 24/09/1997 Mauna Kea D. C. Jewitt 86 km MPC · JPL
612052 1997 SH12 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
612053 1997 SA33 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
612054 1997 TH 01/10/1997 Mauna Kea C. Veillet, R. Shank 2.2 km MPC · JPL
612055 1997 UH3 24/10/1997 Peking SCAP 870 m MPC · JPL
612056 1998 EX3 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
612057 1998 FJ74 31/03/1998 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
612058 1998 HN3 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
612059 1998 HO4 21/04/1998 Klet Kleť Obs. 980 m MPC · JPL
612060 1998 HH151 28/04/1998 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 95 km MPC · JPL
612061 1998 MR24 30/06/1998 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
612062 1998 OS4 26/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 1.2 km MPC · JPL
612063 1998 QD2 19/08/1998 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
612064 1998 QQ52 27/08/1998 Socorro LINEAR 210 m MPC · JPL
612065 1998 QP63 31/08/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
612066 1998 RR2 14/09/1998 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
612067 1998 RC3 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
612068 1998 RE43 14/09/1998 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
612069 1998 SQ7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
612070 1998 ST12 23/09/1998 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
612071 1998 ST18 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
612072 1998 SU36 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
612073 1998 SB41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
612074 1998 SH41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
612075 1998 SV48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
612076 1998 SE94 26/09/1998 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
612077 1998 SE150 26/09/1998 Socorro LINEAR 1.9 km MPC · JPL
612078 1998 UQ1 19/10/1998 Socorro LINEAR 1.9 km MPC · JPL
612079 1998 UR11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
612080 1998 VH42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
612081 1998 WG24 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 198 km MPC · JPL
612082 1998 WY24 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 192 km MPC · JPL
612083 1998 WX31 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 199 km MPC · JPL
612084 1999 CF119 11/02/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 165 km MPC · JPL
612085 1999 CL119 11/02/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 265 km MPC · JPL
612086 1999 CX131 11/02/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 168 km MPC · JPL
612087 1999 CU153 12/02/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 160 km MPC · JPL
612088 1999 CM158 11/02/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 121 km MPC · JPL
612089 1999 FJ21 22/03/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 320 m MPC · JPL
612090 1999 FH76 20/03/1999 Apache Point Apache Point Obs. 560 m MPC · JPL
612091 1999 HV1 18/04/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. +1km 1.1 km MPC · JPL
612092 1999 HV11 18/04/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 133 km MPC · JPL
612093 1999 LE31 12/06/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 13 km MPC · JPL
612094 1999 NW2 13/07/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 79 m MPC · JPL
612095 1999 OJ4 18/07/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 172 km MPC · JPL
612096 1999 RV29 08/09/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 2.1 km MPC · JPL
612097 1999 RC31 08/09/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 1.2 km MPC · JPL
612098 1999 RM45 14/09/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 400 m MPC · JPL
612099 1999 RA176 14/09/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 570 m MPC · JPL
612100 1999 RC215 06/09/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 187 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
612101 1999 RJ215 07/09/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 147 km MPC · JPL
612102 1999 RK215 07/09/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 141 km MPC · JPL
612103 1999 SK10 30/09/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 380 m MPC · JPL
612104 1999 SL13 16/09/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.8 km MPC · JPL
612105 1999 TT46 04/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.9 km MPC · JPL
612106 1999 TO50 04/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.0 km MPC · JPL
612107 1999 TZ53 06/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 640 m MPC · JPL
612108 1999 TT56 06/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 450 m MPC · JPL
612109 1999 TH60 07/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 410 m MPC · JPL
612110 1999 TT60 07/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 490 m MPC · JPL
612111 1999 TA64 08/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 660 m MPC · JPL
612112 1999 TU82 12/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 570 m MPC · JPL
612113 1999 TN153 07/10/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 970 m MPC · JPL
612114 1999 TG205 13/10/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 900 m MPC · JPL
612115 1999 TX250 09/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 810 m MPC · JPL
612116 1999 TS312 07/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.5 km MPC · JPL
612117 1999 TO336 11/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 350 m MPC · JPL
612118 1999 UK5 29/10/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 1.6 km MPC · JPL
612119 1999 UZ32 31/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.5 km MPC · JPL
612120 1999 UM34 31/10/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 450 m MPC · JPL
612121 1999 VL3 01/11/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 670 m MPC · JPL
612122 1999 VR5 04/11/1999 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
612123 1999 VX18 02/11/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 660 m MPC · JPL
612124 1999 VA40 11/11/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 930 m MPC · JPL
612125 1999 VO42 04/11/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.1 km MPC · JPL
612126 1999 VZ72 12/11/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 1.1 km MPC · JPL
612127 1999 VL76 05/11/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.6 km MPC · JPL
612128 1999 VF87 01/11/1999 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
612129 1999 VS91 07/11/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 800 m MPC · JPL
612130 1999 VU99 09/11/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 2.8 km MPC · JPL
612131 1999 VU121 04/11/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.2 km MPC · JPL
612132 1999 VN123 05/11/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 940 m MPC · JPL
612133 1999 VM131 09/11/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.4 km MPC · JPL
612134 1999 VL147 13/11/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 1.3 km MPC · JPL
612135 1999 VB215 01/11/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 450 m MPC · JPL
612136 1999 WR11 28/11/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.0 km MPC · JPL
612137 1999 WP18 30/11/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 790 m MPC · JPL
612138 1999 WG24 28/11/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 520 m MPC · JPL
612139 1999 XD106 10/12/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 1.7 km MPC · JPL
612140 1999 XK141 13/12/1999 Socorro Lincoln Lab ETS 830 m MPC · JPL
612141 1999 XY143 14/12/1999 Whipple Whipple Obs. 256 km MPC · JPL
612142 2000 AP209 05/01/2000 Kitt Peak 3.7 km MPC · JPL
612143 2000 BO28 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 380 m MPC · JPL
612144 2000 CP104 06/02/2000 Kitt Peak 198 km MPC · JPL
612145 2000 CQ104 06/02/2000 Kitt Peak 113 km MPC · JPL
612146 2000 CE105 05/02/2000 Kitt Peak 156 km MPC · JPL
612147 2000 CF105 05/02/2000 Kitt Peak 168 km MPC · JPL
612148 2000 CG105 05/02/2000 Kitt Peak 209 km MPC · JPL
612149 2000 CJ105 05/02/2000 Kitt Peak 269 km MPC · JPL
612150 2000 CO105 05/02/2000 Kitt Peak 304 km MPC · JPL
612151 2000 CX110 06/02/2000 Kitt Peak 600 m MPC · JPL
612152 2000 DV110 28/02/2000 Socorro 510 m MPC · JPL
612153 2000 EV52 03/03/2000 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
612154 2000 EV53 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
612155 2000 FJ6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
612156 2000 FF8 29/03/2000 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 129 km MPC · JPL
612157 2000 FG8 29/03/2000 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 133 km MPC · JPL
612158 2000 FV53 31/03/2000 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 108 km MPC · JPL
612159 2000 HQ3 25/04/2000 Anderson Mesa 510 m MPC · JPL
612160 2000 JD3 02/05/2000 Socorro 1.3 km MPC · JPL
612161 2000 KK4 26/05/2000 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 249 km MPC · JPL
612162 2000 LK 01/06/2000 Anderson Mesa 730 m MPC · JPL
612163 Thelowes 2000 LG10 Bản mẫu:MoMP 03/06/2000 Mauna Kea 890 m MPC · JPL
612164 2000 LP26 07/06/2000 Kitt Peak 950 m MPC · JPL
612165 2000 OA22 29/07/2000 Anderson Mesa 1.1 km MPC · JPL
612166 2000 ON67 31/07/2000 Cerro Tololo 194 km MPC · JPL
612167 2000 OU69 29/07/2000 Cerro Tololo 194 km MPC · JPL
612168 2000 PF3 01/08/2000 Socorro 830 m MPC · JPL
612169 2000 PS3 03/08/2000 Socorro 1.1 km MPC · JPL
612170 2000 PZ5 02/08/2000 Socorro 1.7 km MPC · JPL
612171 2000 QT7 24/08/2000 Socorro 310 m MPC · JPL
612172 2000 QA115 24/08/2000 Socorro 610 m MPC · JPL
612173 2000 QR210 31/08/2000 Socorro 1.5 km MPC · JPL
612174 2000 QC226 29/08/2000 La Silla 189 km MPC · JPL
612175 2000 QE226 29/08/2000 La Silla 228 km MPC · JPL
612176 2000 QL251 25/08/2000 Cerro Tololo twotino · moon · critical 209 km MPC · JPL
612177 2000 RQ80 01/09/2000 Socorro 770 m MPC · JPL
612178 2000 RH96 04/09/2000 Haleakala 920 m MPC · JPL
612179 2000 SR8 22/09/2000 Prescott 770 m MPC · JPL
612180 2000 SJ15 23/09/2000 Socorro 740 m MPC · JPL
612181 2000 SO83 24/09/2000 Socorro 580 m MPC · JPL
612182 2000 SQ163 24/09/2000 Socorro 970 m MPC · JPL
612183 2000 SP183 20/09/2000 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
612184 2000 SX206 24/09/2000 Socorro 890 m MPC · JPL
612185 2000 SO296 28/09/2000 Socorro 1.2 km MPC · JPL
612186 2000 SO303 28/09/2000 Socorro 710 m MPC · JPL
612187 2000 SZ308 30/09/2000 Socorro 770 m MPC · JPL
612188 2000 SV366 23/09/2000 Anderson Mesa 780 m MPC · JPL
612189 2000 TU 01/10/2000 Socorro 640 m MPC · JPL
612190 2000 TW7 01/10/2000 Socorro 550 m MPC · JPL
612191 2000 TM15 01/10/2000 Socorro 1.8 km MPC · JPL
612192 2000 TA33 04/10/2000 Socorro 940 m MPC · JPL
612193 2000 TE43 01/10/2000 Socorro 680 m MPC · JPL
612194 2000 UV50 24/10/2000 Socorro 970 m MPC · JPL
612195 2000 UZ111 29/10/2000 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
612196 2000 VF19 01/11/2000 Socorro 680 m MPC · JPL
612197 2000 WP19 21/11/2000 Socorro ATE 92 m MPC · JPL
612198 2000 WX37 20/11/2000 Socorro 560 m MPC · JPL
612199 2000 WL63 26/11/2000 Socorro 350 m MPC · JPL
612200 2000 WM131 20/11/2000 Kitt Peak 740 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
612201 2000 WC132 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
612202 2000 WO148 29/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 280 m MPC · JPL
612203 2000 WT169 23/11/2000 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 262 km MPC · JPL
612204 2000 WB187 26/11/2000 Mauna Kea S. S. Sheppard, D. C. Jewitt 2.4 km MPC · JPL
612205 2000 WD194 24/11/2000 Kitt Peak DLS 1.1 km MPC · JPL
612206 2000 XM15 05/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1.9 km MPC · JPL
612207 2000 XL47 15/12/2000 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
612208 2000 YH2 17/12/2000 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 121 km MPC · JPL
612209 2000 YM141 20/12/2000 Kitt Peak DLS 1.8 km MPC · JPL
612210 2001 BP61 26/01/2001 Socorro LINEAR 290 m MPC · JPL
612211 2001 DX79 20/02/2001 Haleakala NEAT 720 m MPC · JPL
612212 2001 FC50 18/03/2001 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
612213 2001 FK185 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 128 km MPC · JPL
612214 2001 FK193 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 193 km MPC · JPL
612215 2001 FC208 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 570 m MPC · JPL
612216 2001 FY225 22/03/2001 Kitt Peak SKADS 850 m MPC · JPL
612217 2001 HZ58 26/04/2001 La Silla O. R. Hainaut, A. C. Delsanti 215 km MPC · JPL
612218 2001 KD77 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 335 km MPC · JPL
612219 2001 MM8 20/06/2001 Siding Spring R. H. McNaught 880 m MPC · JPL
612220 2001 OA10 19/07/2001 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
612221 2001 PA17 09/08/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
612222 2001 PJ60 13/08/2001 Haleakala NEAT 1.3 km MPC · JPL
612223 2001 QF6 16/08/2001 Socorro LINEAR 3.5 km MPC · JPL
612224 2001 QJ6 16/08/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
612225 2001 QA32 17/08/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
612226 2001 QZ33 16/08/2001 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
612227 2001 QC34 17/08/2001 Palomar NEAT 320 m MPC · JPL
612228 2001 QL72 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
612229 2001 QD107 23/08/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
612230 2001 QP110 20/08/2001 Ondrejov P. Pravec, P. Kušnirák 2.0 km MPC · JPL
612231 2001 QZ114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
612232 2001 QS121 19/08/2001 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
612233 2001 QS129 20/08/2001 Socorro LINEAR 2.8 km MPC · JPL
612234 2001 QN187 21/08/2001 Haleakala NEAT 1.9 km MPC · JPL
612235 2001 QV264 26/08/2001 Haleakala NEAT 670 m MPC · JPL
612236 2001 QO297 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 208 km MPC · JPL
612237 2001 QP297 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 187 km MPC · JPL
612238 2001 QR297 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 200 km MPC · JPL
612239 2001 QC298 21/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 205 km MPC · JPL
612240 2001 QE298 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 128 km MPC · JPL
612241 2001 QH298 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 107 km MPC · JPL
612242 2001 QQ322 21/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 213 km MPC · JPL
612243 2001 QR322 21/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 105 km MPC · JPL
612244 2001 QS322 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 178 km MPC · JPL
612245 2001 QX322 19/08/2001 La Palma La Palma Obs. 223 km MPC · JPL
612246 2001 RM9 09/09/2001 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
612247 2001 RB55 12/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
612248 2001 RZ59 12/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
612249 2001 RB117 12/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
612250 2001 RJ117 12/09/2001 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
612251 2001 RT121 12/09/2001 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
612252 2001 RJ130 12/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
612253 2001 RS131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
612254 2001 SN17 16/09/2001 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
612255 2001 SV38 16/09/2001 Socorro LINEAR 2.6 km MPC · JPL
612256 2001 SS97 20/09/2001 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
612257 2001 SO99 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
612258 2001 SA128 16/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
612259 2001 ST139 16/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
612260 2001 SD146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
612261 2001 SJ154 17/09/2001 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
612262 2001 SV168 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
612263 2001 SX193 19/09/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
612264 2001 SY216 19/09/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
612265 2001 SX225 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
612266 2001 SE269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
612267 2001 SG286 27/09/2001 Socorro LINEAR 230 m MPC · JPL
612268 2001 SP297 20/09/2001 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
612269 2001 SB298 20/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
612270 2001 SL303 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
612271 2001 SW309 23/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
612272 2001 SA324 26/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
612273 2001 SY349 19/09/2001 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
612274 2001 SX354 26/09/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
612275 2001 TS1 10/10/2001 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
612276 2001 TK71 13/10/2001 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
612277 2001 TZ103 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1.7 km MPC · JPL
612278 2001 TP162 11/10/2001 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
612279 2001 TW175 14/10/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
612280 2001 TU183 14/10/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
612281 2001 TW186 14/10/2001 Socorro LINEAR 1.9 km MPC · JPL
612282 2001 TN193 15/10/2001 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
612283 2001 TU231 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
612284 2001 TV232 15/10/2001 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
612285 2001 TH245 14/10/2001 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
612286 2001 TF247 14/10/2001 Apache Point SDSS 870 m MPC · JPL
612287 2001 TW251 14/10/2001 Apache Point SDSS 730 m MPC · JPL
612288 2001 TA253 14/10/2001 Apache Point SDSS 2.2 km MPC · JPL
612289 2001 TC260 14/10/2001 Apache Point SDSS 1.9 km MPC · JPL
612290 2001 UC18 25/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
612291 2001 UW55 17/10/2001 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
612292 2001 US56 17/10/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
612293 2001 UN68 20/10/2001 Socorro LINEAR 2.6 km MPC · JPL
612294 2001 UO70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612295 2001 UT71 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
612296 2001 UG88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
612297 2001 UC104 20/10/2001 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
612298 2001 UE129 20/10/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
612299 2001 UZ141 23/10/2001 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
612300 2001 UQ190 18/10/2001 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
612301 2001 UN194 18/10/2001 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
612302 2001 UA205 19/10/2001 Palomar NEAT 480 m MPC · JPL
612303 2001 UA227 16/10/2001 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
612304 2001 VL22 09/11/2001 Socorro LINEAR 2.9 km MPC · JPL
612305 2001 VQ64 10/11/2001 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
612306 2001 VX77 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
612307 2001 VH124 09/11/2001 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
612308 2001 VU124 09/11/2001 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
612309 2001 VO127 11/11/2001 Apache Point SDSS 2.5 km MPC · JPL
612310 2001 WC4 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
612311 2001 WU15 22/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
612312 2001 WF24 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
612313 2001 WO36 17/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
612314 2001 WC43 18/11/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
612315 2001 WE66 20/11/2001 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
612316 2001 WQ66 20/11/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
612317 2001 WC71 20/11/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
612318 2001 XW31 14/12/2001 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
612319 2001 XH49 10/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
612320 2001 XE104 15/12/2001 Socorro LINEAR 1.00 km MPC · JPL
612321 2001 YF158 18/12/2001 Apache Point SDSS 1.4 km MPC · JPL
612322 2002 AJ92 12/01/2002 Cerro Tololo DLS 1.9 km MPC · JPL
612323 2002 AD110 09/01/2002 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
612324 2002 AR129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky +1km 910 m MPC · JPL
612325 2002 AT194 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
612326 2002 CD14 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 290 m MPC · JPL
612327 2002 CD26 10/02/2002 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
612328 2002 CJ50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1.5 km MPC · JPL
612329 2002 CF77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
612330 2002 CT85 07/02/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
612331 2002 CT133 07/02/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
612332 2002 CW224 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 165 km MPC · JPL
612333 2002 CZ224 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 180 km MPC · JPL
612334 2002 CF293 11/02/2002 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
612335 2002 CO316 07/02/2002 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
612336 2002 EN1 06/03/2002 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
612337 2002 EY2 06/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
612338 2002 EN27 09/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
612339 2002 ET49 12/03/2002 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
612340 2002 EJ51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
612341 2002 EO131 13/03/2002 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
612342 2002 FC 16/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 520 m MPC · JPL
612343 2002 FT6 23/03/2002 Socorro LINEAR 100 m MPC · JPL
612344 2002 FJ8 16/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
612345 2002 GA3 05/04/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
612346 2002 GQ5 11/04/2002 Palomar NEAT 240 m MPC · JPL
612347 2002 GS8 04/04/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
612348 2002 GZ8 12/04/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
612349 2002 GH32 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 248 km MPC · JPL
612350 2002 GP32 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 171 km MPC · JPL
612351 2002 GV32 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 147 km MPC · JPL
612352 2002 GY32 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 146 km MPC · JPL
612353 2002 GK110 10/04/2002 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
612354 2002 GQ178 08/04/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
612355 2002 GS186 08/04/2002 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
612356 2002 JX8 04/05/2002 Socorro LINEAR 290 m MPC · JPL
612357 2002 JC9 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
612358 2002 JE9 06/05/2002 Socorro LINEAR 190 m MPC · JPL
612359 2002 JG14 08/05/2002 Haleakala NEAT 2.3 km MPC · JPL
612360 2002 JH37 09/05/2002 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
612361 2002 JC100 11/05/2002 Socorro LINEAR 3.5 km MPC · JPL
612362 2002 JQ100 13/05/2002 Socorro LINEAR 380 m MPC · JPL
612363 2002 KK3 18/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
612364 2002 LE31 10/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 330 m MPC · JPL
612365 2002 LT62 10/06/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
612366 2002 MO3 28/06/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
612367 2002 NU7 09/07/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
612368 2002 NX46 12/07/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
612369 2002 NU52 14/07/2002 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
612370 2002 NG58 09/07/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
612371 2002 NK70 09/07/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
612372 2002 NW70 09/07/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
612373 2002 NZ71 09/07/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
612374 2002 OW21 29/07/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
612375 2002 OX25 21/07/2002 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
612376 2002 OW28 29/07/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
612377 2002 OP29 17/07/2002 Palomar NEAT 4.9 km MPC · JPL
612378 2002 PX5 04/08/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
612379 2002 PC6 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 880 m MPC · JPL
612380 2002 PF43 10/08/2002 Socorro LINEAR 240 m MPC · JPL
612381 2002 PP63 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
612382 2002 PW70 11/08/2002 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
612383 2002 PO75 12/08/2002 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
612384 2002 PO100 14/08/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
612385 2002 PC131 06/08/2002 Palomar NEAT 410 m MPC · JPL
612386 2002 PJ152 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 690 m MPC · JPL
612387 2002 PM170 07/08/2002 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
612388 2002 PV170 05/08/2002 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 245 km MPC · JPL
612389 2002 PO185 15/08/2002 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
612390 2002 PD186 14/08/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
612391 2002 PS186 11/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
612392 2002 PJ187 11/08/2002 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
612393 2002 PL187 11/08/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
612394 2002 PB191 15/08/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
612395 2002 QC 16/08/2002 Haleakala NEAT 670 m MPC · JPL
612396 2002 QP10 16/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
612397 2002 QS10 17/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
612398 2002 QO11 26/08/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
612399 2002 QD47 30/08/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
612400 2002 QB49 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
612401 2002 QG50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 770 m MPC · JPL
612402 2002 QC51 28/08/2002 Palomar R. Matson 630 m MPC · JPL
612403 2002 QQ51 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 550 m MPC · JPL
612404 2002 QB55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 600 m MPC · JPL
612405 2002 QC55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 750 m MPC · JPL
612406 2002 QV59 19/08/2002 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
612407 2002 QR64 18/08/2002 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
612408 2002 QJ70 18/08/2002 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
612409 2002 QQ70 28/08/2002 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
612410 2002 QH72 29/08/2002 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
612411 2002 QU75 17/08/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
612412 2002 QV76 18/08/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
612413 2002 QR80 19/08/2002 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
612414 2002 QB85 16/08/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
612415 2002 QK87 29/08/2002 Palomar NEAT 4.2 km MPC · JPL
612416 2002 QP87 27/08/2002 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
612417 2002 QQ88 27/08/2002 Palomar NEAT 460 m MPC · JPL
612418 2002 QC91 30/08/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
612419 2002 QN94 27/08/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
612420 2002 QO98 18/08/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
612421 2002 QD99 16/08/2002 Palomar NEAT 500 m MPC · JPL
612422 2002 QE100 18/08/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
612423 2002 QF105 27/08/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
612424 2002 QQ105 29/08/2002 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
612425 2002 QA106 19/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
612426 2002 QP106 19/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
612427 2002 QQ107 27/08/2002 Palomar NEAT 470 m MPC · JPL
612428 2002 QU107 27/08/2002 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
612429 2002 QE112 27/08/2002 Palomar NEAT 500 m MPC · JPL
612430 2002 QC115 29/08/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
612431 2002 QP115 18/08/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
612432 2002 QF116 19/08/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
612433 2002 QE123 27/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
612434 2002 QS123 29/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
612435 2002 QC124 16/08/2002 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
612436 2002 QH127 30/08/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
612437 2002 QR127 29/08/2002 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
612438 2002 QH128 29/08/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
612439 2002 QG129 18/08/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
612440 2002 QU133 28/08/2002 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
612441 2002 QA138 17/08/2002 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
612442 2002 QH139 26/08/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
612443 2002 RR25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 220 m MPC · JPL
612444 2002 RY65 06/09/2002 Klet Kleť Obs. 810 m MPC · JPL
612445 2002 RD109 06/09/2002 Needville Needville Obs. 620 m MPC · JPL
612446 2002 RF112 06/09/2002 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
612447 2002 RE125 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 770 m MPC · JPL
612448 2002 RP148 11/09/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
612449 2002 RD149 11/09/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
612450 2002 RR157 11/09/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
612451 2002 RR192 12/09/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
612452 2002 RA209 14/09/2002 Palomar NEAT 4.4 km MPC · JPL
612453 2002 RG210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
612454 2002 RD211 14/09/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
612455 2002 RD219 15/09/2002 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
612456 2002 RD222 15/09/2002 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
612457 2002 RJ225 13/09/2002 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
612458 2002 RQ225 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
612459 2002 RH240 14/09/2002 Palomar R. Matson 2.4 km MPC · JPL
612460 2002 RY240 14/09/2002 Palomar R. Matson 530 m MPC · JPL
612461 2002 RM242 04/09/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
612462 2002 RG247 15/09/2002 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
612463 2002 RD251 01/09/2002 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
612464 2002 RV251 12/09/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
612465 2002 RO259 15/09/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
612466 2002 RN261 11/09/2002 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
612467 2002 RA267 04/09/2002 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
612468 2002 RQ268 04/09/2002 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
612469 2002 RK278 10/09/2002 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
612470 2002 SB 16/09/2002 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
612471 2002 SJ 18/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
612472 2002 SQ 21/09/2002 Palomar NEAT 370 m MPC · JPL
612473 2002 SD12 27/09/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
612474 2002 SF22 26/09/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
612475 2002 SQ47 30/09/2002 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
612476 2002 SA64 28/09/2002 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
612477 2002 ST73 26/09/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
612478 2002 TO17 02/10/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
612479 2002 TZ17 02/10/2002 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
612480 2002 TR25 02/10/2002 Socorro LINEAR 3.0 km MPC · JPL
612481 2002 TM50 02/10/2002 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
612482 2002 TR55 02/10/2002 Haleakala NEAT 670 m MPC · JPL
612483 2002 TV65 03/10/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
612484 2002 TS67 07/10/2002 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
612485 2002 TU68 08/10/2002 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
612486 2002 TK78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 480 m MPC · JPL
612487 2002 TC98 03/10/2002 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
612488 2002 TJ148 05/10/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
612489 2002 TP190 13/10/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
612490 2002 TA228 05/10/2002 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
612491 2002 TE230 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612492 2002 TP232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
612493 2002 TX261 10/10/2002 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
612494 2002 TT264 10/10/2002 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
612495 2002 TN306 04/10/2002 Apache Point SDSS 2.4 km MPC · JPL
612496 2002 TU324 05/10/2002 Apache Point SDSS 2.1 km MPC · JPL
612497 2002 TV328 05/10/2002 Apache Point SDSS 500 m MPC · JPL
612498 2002 TB338 05/10/2002 Apache Point SDSS 540 m MPC · JPL
612499 2002 TG342 05/10/2002 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
612500 2002 TN343 05/10/2002 Apache Point SDSS 630 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
612501 2002 TN345 05/10/2002 Apache Point SDSS 1.7 km MPC · JPL
612502 2002 TY361 10/10/2002 Apache Point SDSS 1.3 km MPC · JPL
612503 2002 TC364 10/10/2002 Apache Point SDSS 500 m MPC · JPL
612504 2002 TR380 05/10/2002 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
612505 2002 TA381 09/10/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
612506 2002 TB383 15/10/2002 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
612507 2002 TS384 04/10/2002 Apache Point SDSS 570 m MPC · JPL
612508 2002 TP385 15/10/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
612509 2002 UK11 29/10/2002 Palomar NEAT 150 m MPC · JPL
612510 2002 UL13 28/10/2002 Haleakala NEAT 950 m MPC · JPL
612511 2002 UU43 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
612512 2002 UJ58 29/10/2002 Apache Point SDSS 720 m MPC · JPL
612513 2002 UV58 29/10/2002 Apache Point SDSS 690 m MPC · JPL
612514 2002 UX58 29/10/2002 Apache Point SDSS 700 m MPC · JPL
612515 2002 UH59 29/10/2002 Apache Point SDSS 1.9 km MPC · JPL
612516 2002 UG62 30/10/2002 Apache Point SDSS 3.5 km MPC · JPL
612517 2002 UD73 29/10/2002 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
612518 2002 UF78 29/10/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
612519 2002 UQ78 31/10/2002 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
612520 2002 VT51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 700 m MPC · JPL
612521 2002 VB58 06/11/2002 Haleakala NEAT 570 m MPC · JPL
612522 2002 VP69 11/11/2002 Socorro LINEAR +1km · PHA 810 m MPC · JPL
612523 2002 VT103 12/11/2002 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
612524 2002 VD130 07/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 152 km MPC · JPL
612525 2002 VM143 14/11/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
612526 2002 VN146 05/11/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
612527 2002 WR11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1.0 km MPC · JPL
612528 2002 WJ23 24/11/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
612529 2002 XP40 11/12/2002 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
612530 2002 XF46 10/12/2002 Socorro LINEAR 3.0 km MPC · JPL
612531 2002 XR58 11/12/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
612532 2002 XR89 09/12/2002 Mount Graham W. H. Ryan, L. Stewart 2.0 km MPC · JPL
612533 2002 XV93 10/12/2002 Palomar Palomar Obs. 466 km MPC · JPL
612534 2002 YJ22 31/12/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
612535 2002 YT32 27/12/2002 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
612536 2003 AA3 03/01/2003 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
612537 2003 AG71 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
612538 2003 AP83 04/01/2003 Kitt Peak DLS 980 m MPC · JPL
612539 2003 BX2 23/01/2003 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
612540 2003 BR35 27/01/2003 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
612541 2003 DA16 28/02/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
612542 2003 FP2 23/03/2003 Eskridge G. Hug 2.7 km MPC · JPL
612543 2003 HL 22/04/2003 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
612544 2003 HH7 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
612545 2003 HW18 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
612546 2003 HA53 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
612547 2003 HD57 26/04/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 121 km MPC · JPL
612548 2003 HE57 26/04/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 150 km MPC · JPL
612549 2003 HG57 26/04/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 224 km MPC · JPL
612550 2003 JE4 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
612551 2003 KJ8 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
612552 2003 KW16 29/05/2003 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
612553 2003 MZ2 26/06/2003 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
612554 2003 NA6 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
612555 2003 NB6 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
612556 2003 OA3 20/07/2003 Palomar NEAT 420 m MPC · JPL
612557 2003 OF3 23/07/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
612558 2003 OB4 23/07/2003 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
612559 2003 OX7 24/07/2003 Palomar NEAT 460 m MPC · JPL
612560 2003 OX16 30/07/2003 Socorro LINEAR 480 m MPC · JPL
612561 2003 PQ 02/08/2003 Klet J. Tichá, M. Tichý 640 m MPC · JPL
612562 2003 PB11 05/08/2003 Socorro LINEAR 460 m MPC · JPL
612563 2003 QA 16/08/2003 Costitx OAM Obs. 710 m MPC · JPL
612564 2003 QO28 22/08/2003 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
612565 2003 QX28 23/08/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
612566 2003 QV32 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 950 m MPC · JPL
612567 2003 QN36 22/08/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
612568 2003 QC43 22/08/2003 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
612569 2003 QQ56 23/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
612570 2003 QQ68 25/08/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
612571 2003 QY72 24/08/2003 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
612572 2003 QL90 28/08/2003 Cerro Tololo I. P. Griffin 660 m MPC · JPL
612573 2003 QV90 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 168 km MPC · JPL
612574 2003 QB91 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 198 km MPC · JPL
612575 2003 QK91 25/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 159 km MPC · JPL
612576 2003 QO91 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 167 km MPC · JPL
612577 2003 QQ91 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 123 km MPC · JPL
612578 2003 QR91 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 206 km MPC · JPL
612579 2003 QT91 25/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 160 km MPC · JPL
612580 2003 QA92 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 196 km MPC · JPL
612581 2003 QX111 25/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 178 km MPC · JPL
612582 2003 QY111 25/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 166 km MPC · JPL
612583 2003 QZ111 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 163 km MPC · JPL
612584 2003 QX113 31/08/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 435 km MPC · JPL
612585 2003 RV 01/09/2003 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
612586 2003 RL7 04/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
612587 2003 RS8 07/09/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
612588 2003 RM9 04/09/2003 Socorro LINEAR 3.1 km MPC · JPL
612589 2003 RW10 14/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 490 m MPC · JPL
612590 2003 SW5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
612591 2003 SU7 16/09/2003 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
612592 2003 SE15 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
612593 2003 SQ15 18/09/2003 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
612594 2003 SC42 19/09/2003 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
612595 2003 SM58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.0 km MPC · JPL
612596 2003 SJ76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
612597 2003 SQ83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
612598 2003 ST83 18/09/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
612599 2003 SC84 18/09/2003 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
612600 2003 SM84 20/09/2003 Socorro LINEAR 88 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
612601 2003 SD95 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
612602 2003 SV104 20/09/2003 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
612603 2003 SF111 16/09/2003 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
612604 2003 SC124 18/09/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
612605 2003 SE139 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.1 km MPC · JPL
612606 2003 SN167 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
612607 2003 SX190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
612608 2003 SD201 26/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
612609 2003 SJ208 23/09/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
612610 2003 SO215 19/09/2003 Mount Graham VATT 500 m MPC · JPL
612611 2003 SJ239 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612612 2003 SP241 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
612613 2003 SU261 27/09/2003 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
612614 2003 SE262 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
612615 2003 SU267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
612616 2003 SC278 30/09/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
612617 2003 SM280 18/09/2003 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
612618 2003 SB307 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
612619 2003 SN317 25/09/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 218 km MPC · JPL
612620 2003 SQ317 25/09/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 205 km MPC · JPL
612621 2003 SR317 25/09/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 124 km MPC · JPL
612622 2003 SW322 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
612623 2003 SN323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
612624 2003 SA325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
612625 2003 SC325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
612626 2003 SX328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
612627 2003 SN330 26/09/2003 Apache Point SDSS 2.1 km MPC · JPL
612628 2003 SW334 26/09/2003 Apache Point SDSS 2.8 km MPC · JPL
612629 2003 SQ336 27/09/2003 Apache Point SDSS 2.3 km MPC · JPL
612630 2003 SP338 26/09/2003 Apache Point SDSS 1.7 km MPC · JPL
612631 2003 SH341 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
612632 2003 SC349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
612633 2003 SZ353 22/09/2003 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
612634 2003 SN354 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 640 m MPC · JPL
612635 2003 SZ354 24/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
612636 2003 SJ357 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
612637 2003 SJ358 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
612638 2003 ST359 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612639 2003 SD360 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
612640 2003 SL362 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
612641 2003 SR362 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
612642 2003 SA364 26/09/2003 Apache Point SDSS 1.5 km MPC · JPL
612643 2003 SL391 26/09/2003 Apache Point SDSS 2.3 km MPC · JPL
612644 2003 SB397 26/09/2003 Apache Point SDSS 2.1 km MPC · JPL
612645 2003 SQ407 27/09/2003 Apache Point SDSS 1.3 km MPC · JPL
612646 2003 SD423 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
612647 2003 SC428 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
612648 2003 SJ429 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
612649 2003 SY429 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
612650 2003 SL430 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
612651 2003 SU431 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
612652 2003 SC432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
612653 2003 SF432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
612654 2003 TN17 15/10/2003 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
612655 2003 TG26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
612656 2003 TC38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612657 2003 TO38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
612658 2003 TH58 03/10/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 156 km MPC · JPL
612659 2003 TD59 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612660 2003 UK 16/10/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
612661 2003 UT3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
612662 2003 UC8 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
612663 2003 UB32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
612664 2003 UD34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
612665 2003 UW36 16/10/2003 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
612666 2003 UM52 18/10/2003 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
612667 2003 UH57 26/10/2003 Uppsala-Kvistaberg UDAS 830 m MPC · JPL
612668 2003 UF71 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
612669 2003 UD77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
612670 2003 UJ78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.6 km MPC · JPL
612671 2003 UU95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
612672 2003 UB127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612673 2003 UF137 21/10/2003 Socorro LINEAR 2.8 km MPC · JPL
612674 2003 US181 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
612675 2003 UP182 21/10/2003 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
612676 2003 UZ182 21/10/2003 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
612677 2003 UM189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
612678 2003 UM191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
612679 2003 UC207 22/10/2003 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
612680 2003 UM210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
612681 2003 US232 24/10/2003 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
612682 2003 UQ234 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
612683 2003 UB236 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
612684 2003 UZ247 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
612685 2003 UP248 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
612686 2003 UH269 29/10/2003 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
612687 2003 UN284 24/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 143 km MPC · JPL
612688 2003 UT292 24/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 170 km MPC · JPL
612689 2003 UY295 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
612690 2003 UQ317 23/10/2003 Apache Point SDSS 1.1 km MPC · JPL
612691 2003 UE325 17/10/2003 Apache Point SDSS 2.6 km MPC · JPL
612692 2003 UR325 17/10/2003 Apache Point SDSS 1.9 km MPC · JPL
612693 2003 UE329 17/10/2003 Apache Point SDSS 2.0 km MPC · JPL
612694 2003 UU332 18/10/2003 Apache Point SDSS 460 m MPC · JPL
612695 2003 UY334 18/10/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
612696 2003 UU335 18/10/2003 Apache Point SDSS 1.6 km MPC · JPL
612697 2003 UX336 18/10/2003 Apache Point SDSS 1.1 km MPC · JPL
612698 2003 UC342 19/10/2003 Apache Point SDSS 2.1 km MPC · JPL
612699 2003 UC347 19/10/2003 Apache Point SDSS 2.0 km MPC · JPL
612700 2003 UH359 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
612701 2003 UX378 22/10/2003 Apache Point SDSS 510 m MPC · JPL
612702 2003 UP380 22/10/2003 Apache Point SDSS 1.4 km MPC · JPL
612703 2003 UC397 22/10/2003 Apache Point SDSS 2.4 km MPC · JPL
612704 2003 VA3 14/11/2003 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
612705 2003 VK7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
612706 2003 WA3 18/11/2003 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
612707 2003 WP4 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
612708 2003 WQ14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
612709 2003 WX17 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
612710 2003 WH23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
612711 2003 WW30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
612712 2003 WQ36 19/11/2003 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
612713 2003 WP87 22/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
612714 2003 WP102 21/11/2003 Socorro LINEAR 3.1 km MPC · JPL
612715 2003 WT104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
612716 2003 WK105 21/11/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
612717 2003 WJ116 20/11/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
612718 2003 WS142 21/11/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
612719 2003 WU188 24/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 236 km MPC · JPL
612720 2003 XK21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
612721 2003 XC22 03/12/2003 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
612722 2003 XR30 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
612723 2003 YP17 20/12/2003 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
612724 2003 YO80 18/12/2003 Socorro LINEAR 3.5 km MPC · JPL
612725 2003 YV97 19/12/2003 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
612726 2003 YT110 27/12/2003 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
612727 2003 YG115 27/12/2003 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
612728 2003 YG139 28/12/2003 Socorro LINEAR 3.4 km MPC · JPL
612729 2003 YF148 29/12/2003 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
612730 2003 YC157 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612731 2003 YX162 17/12/2003 Socorro LINEAR 3.7 km MPC · JPL
612732 2003 YQ179 24/12/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 171 km MPC · JPL
612733 2003 YU179 24/12/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 182 km MPC · JPL
612734 2003 YB181 21/12/2003 Apache Point SDSS 3.4 km MPC · JPL
612735 2004 AV2 13/01/2004 Mount Graham VATT 1.8 km MPC · JPL
612736 2004 AR10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
612737 2004 AN25 12/01/2004 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
612738 2004 BM68 22/01/2004 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
612739 2004 BR92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1.2 km MPC · JPL
612740 2004 BC100 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
612741 2004 BF101 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
612742 2004 BC103 31/01/2004 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
612743 2004 BA118 29/01/2004 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
612744 2004 BR140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
612745 2004 BP143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
612746 2004 BN148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
612747 2004 CQ19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
612748 2004 CT25 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
612749 2004 CN29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
612750 2004 CP49 14/02/2004 Haleakala NEAT 480 m MPC · JPL
612751 2004 CH52 14/02/2004 Catalina CSS 300 m MPC · JPL
612752 2004 CQ90 12/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
612753 2004 CO119 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
612754 2004 CE122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
612755 2004 DX1 18/02/2004 Nogales Tenagra II Obs. 600 m MPC · JPL
612756 2004 DG29 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
612757 2004 DN57 23/02/2004 Socorro LINEAR 4.2 km MPC · JPL
612758 2004 EH9 14/03/2004 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
612759 2004 EO16 12/03/2004 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
612760 2004 EO20 15/03/2004 Socorro LINEAR 110 m MPC · JPL
612761 2004 EU20 15/03/2004 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
612762 2004 EW24 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
612763 2004 EY24 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
612764 2004 EU29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
612765 2004 EH54 11/03/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
612766 2004 EQ58 15/03/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
612767 2004 FC22 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
612768 2004 FJ61 19/03/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
612769 2004 FG84 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
612770 2004 FF103 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
612771 2004 FE132 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612772 2004 FU148 16/03/2004 Kitt Peak M. W. Buie 145 km MPC · JPL
612773 2004 GX88 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
612774 2004 HK12 21/04/2004 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
612775 2004 HB48 22/04/2004 Siding Spring SSS 1.9 km MPC · JPL
612776 2004 KF5 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
612777 2004 LU3 12/06/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
612778 2004 LR22 14/06/2004 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
612779 2004 LH31 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
612780 2004 MD 16/06/2004 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
612781 2004 MW2 20/06/2004 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
612782 2004 NL 08/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1.1 km MPC · JPL
612783 2004 NV19 14/07/2004 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
612784 2004 NO20 14/07/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
612785 2004 NH26 11/07/2004 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
612786 2004 PJ2 08/08/2004 Socorro LINEAR 170 m MPC · JPL
612787 2004 PP26 08/08/2004 Piszkesteto K. Sárneczky, G. Szabó 860 m MPC · JPL
612788 2004 PW27 09/08/2004 Siding Spring SSS 1.3 km MPC · JPL
612789 2004 PF45 07/08/2004 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
612790 2004 PH62 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 660 m MPC · JPL
612791 2004 PR78 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2.4 km MPC · JPL
612792 2004 PU104 15/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2.3 km MPC · JPL
612793 2004 PW107 13/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 173 km MPC · JPL
612794 2004 PY107 14/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 227 km MPC · JPL
612795 2004 PA108 14/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 180 km MPC · JPL
612796 2004 PS108 10/08/2004 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
612797 2004 PJ109 12/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 620 m MPC · JPL
612798 2004 PA112 13/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 141 km MPC · JPL
612799 2004 QB15 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
612800 2004 QC17 25/08/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
612801 2004 QD17 25/08/2004 Socorro LINEAR 380 m MPC · JPL
612802 2004 QQ26 17/08/2004 Mauna Kea D. J. Tholen 49 km MPC · JPL
612803 2004 RP9 06/09/2004 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
612804 2004 RC10 07/09/2004 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
612805 2004 RD23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
612806 2004 RR24 08/09/2004 Klet Kleť Obs. 680 m MPC · JPL
612807 2004 RU36 07/09/2004 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
612808 2004 RJ41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
612809 2004 RL53 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
612810 2004 RO75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
612811 2004 RM80 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
612812 2004 RQ80 08/09/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
612813 2004 RF84 10/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
612814 2004 RG84 10/09/2004 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
612815 2004 RS84 08/09/2004 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
612816 2004 RK85 09/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 630 m MPC · JPL
612817 2004 RG103 08/09/2004 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
612818 2004 RO107 09/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
612819 2004 RV109 11/09/2004 Socorro LINEAR 1.9 km MPC · JPL
612820 2004 RJ111 10/09/2004 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
612821 2004 RD117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
612822 2004 RH131 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
612823 2004 RH146 09/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
612824 2004 RM146 09/09/2004 Socorro LINEAR 1.9 km MPC · JPL
612825 2004 RJ151 09/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
612826 2004 RH154 10/09/2004 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
612827 2004 RY154 10/09/2004 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
612828 2004 RM168 08/09/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
612829 2004 RA172 09/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
612830 2004 RV183 10/09/2004 Socorro LINEAR 1.9 km MPC · JPL
612831 2004 RZ194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
612832 2004 RF199 10/09/2004 Socorro LINEAR 1.00 km MPC · JPL
612833 2004 RL201 10/09/2004 Eskridge Farpoint Obs. 1.5 km MPC · JPL
612834 2004 RK208 11/09/2004 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
612835 2004 RF219 11/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
612836 2004 RA234 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
612837 2004 RS240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
612838 2004 RL270 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
612839 2004 RT275 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
612840 2004 RK276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
612841 2004 RQ278 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
612842 2004 RK279 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
612843 2004 RD282 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
612844 2004 RS289 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
612845 2004 RG290 08/09/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
612846 2004 RF299 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
612847 2004 RO307 13/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
612848 2004 RO312 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 600 m MPC · JPL
612849 2004 RJ318 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
612850 2004 RE337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
612851 2004 RK340 06/09/2004 Socorro LINEAR 3.6 km MPC · JPL
612852 2004 ST7 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
612853 2004 SJ17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
612854 2004 SJ23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
612855 2004 SL34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
612856 2004 TP1 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 250 m MPC · JPL
612857 2004 TM3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
612858 2004 TN12 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
612859 2004 TP14 10/10/2004 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
612860 2004 TC15 07/10/2004 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
612861 2004 TA17 10/10/2004 Socorro LINEAR 3.1 km MPC · JPL
612862 2004 TW25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
612863 2004 TD64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
612864 2004 TF64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
612865 2004 TB83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
612866 2004 TK87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
612867 2004 TY90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
612868 2004 TW96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612869 2004 TZ100 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
612870 2004 TK112 07/10/2004 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
612871 2004 TH120 06/10/2004 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
612872 2004 TP130 07/10/2004 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
612873 2004 TK139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
612874 2004 TL150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
612875 2004 TC155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
612876 2004 TF161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
612877 2004 TY165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
612878 2004 TL182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
612879 2004 TS185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
612880 2004 TH194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
612881 2004 TY203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
612882 2004 TU229 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
612883 2004 TF282 15/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 245 km MPC · JPL
612884 2004 TJ283 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
612885 2004 TU291 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
612886 2004 TT310 10/10/2004 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
612887 2004 TX323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
612888 2004 TP334 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
612889 2004 TS337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
612890 2004 TG347 06/10/2004 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
612891 2004 TT357 15/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 116 km MPC · JPL
612892 2004 TV357 15/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 194 km MPC · JPL
612893 2004 TU368 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
612894 2004 UF5 18/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 670 m MPC · JPL
612895 2004 VT11 03/11/2004 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
612896 2004 VH35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
612897 2004 VD69 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
612898 2004 VV74 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 520 m MPC · JPL
612899 2004 VG82 10/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1.1 km MPC · JPL
612900 2004 XX5 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
612901 2004 XP14 10/12/2004 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
612902 2004 XH18 08/12/2004 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
612903 2004 XJ22 08/12/2004 Socorro LINEAR 2.6 km MPC · JPL
612904 2004 XT30 10/12/2004 Needville J. Dellinger, D. Wells 840 m MPC · JPL
612905 2004 XF51 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
612906 2004 XX71 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
612907 2004 XC90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
612908 2004 XH105 11/12/2004 Socorro LINEAR 3.2 km MPC · JPL
612909 2004 XR133 15/12/2004 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
612910 2004 XK143 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
612911 2004 XR190 11/12/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 581 km MPC · JPL
612912 2004 YF 17/12/2004 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
612913 2004 YS13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
612914 2004 YB26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
612915 2005 AY 01/01/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
612916 2005 AR22 07/01/2005 Nogales Tenagra II Obs. 970 m MPC · JPL
612917 2005 AO24 07/01/2005 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
612918 2005 AN31 11/01/2005 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
612919 2005 AD32 11/01/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
612920 2005 AL32 11/01/2005 Socorro LINEAR 3.7 km MPC · JPL
612921 2005 AY42 15/01/2005 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
612922 2005 BY1 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
612923 2005 BX45 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1.2 km MPC · JPL
612924 2005 CL 02/02/2005 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
612925 2005 CT3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
612926 2005 CU7 04/02/2005 Socorro LINEAR 4.1 km MPC · JPL
612927 2005 CF13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
612928 2005 CB19 02/02/2005 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
612929 2005 CR37 08/02/2005 Crni Vrh H. Mikuž 1.2 km MPC · JPL
612930 2005 CM55 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
612931 2005 CA79 01/02/2005 Palomar Palomar Obs. 402 km MPC · JPL
612932 2005 CP80 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
612933 2005 EH9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
612934 2005 ER38 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
612935 2005 EZ82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
612936 2005 EO90 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
612937 2005 EZ92 08/03/2005 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
612938 2005 EH110 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
612939 2005 EE135 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
612940 2005 EU159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
612941 2005 EZ164 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
612942 2005 EZ165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
612943 2005 EO192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
612944 2005 EH208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
612945 2005 EB212 04/03/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
612946 2005 EE220 10/03/2005 Moletai Molėtai Obs. 2.0 km MPC · JPL
612947 2005 EH235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
612948 2005 EB237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
612949 2005 EQ255 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
612950 2005 EY296 09/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1.5 km MPC · JPL
612951 2005 EB299 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 92 km MPC · JPL
612952 2005 EZ300 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 134 km MPC · JPL
612953 2005 ER318 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 110 km MPC · JPL
612954 2005 FF3 22/03/2005 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
612955 2005 GK 01/04/2005 Catalina CSS 290 m MPC · JPL
612956 2005 GM26 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
612957 2005 GE47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
612958 2005 GM50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612959 2005 GB61 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2.3 km MPC · JPL
612960 2005 GW64 02/04/2005 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
612961 2005 GC73 04/04/2005 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
612962 2005 GG109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
612963 2005 GL131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
612964 2005 GQ177 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
612965 2005 GX189 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 520 m MPC · JPL
612966 2005 GL190 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 620 m MPC · JPL
612967 2005 GF195 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 630 m MPC · JPL
612968 2005 GN203 09/04/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 720 m MPC · JPL
612969 2005 GH217 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
612970 2005 HN3 21/04/2005 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
612971 2005 HM7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
612972 2005 JW12 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1.2 km MPC · JPL
612973 2005 JD13 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 790 m MPC · JPL
612974 2005 JL18 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
612975 2005 JO19 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
612976 2005 JP26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612977 2005 JO52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
612978 2005 JW68 06/05/2005 Socorro LINEAR 2.8 km MPC · JPL
612979 2005 JL80 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
612980 2005 JZ80 02/05/2005 Kitt Peak DLS 2.5 km MPC · JPL
612981 2005 JR86 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
612982 2005 JU108 14/05/2005 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
612983 2005 JP117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
612984 2005 JA140 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
612985 2005 JA175 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 271 km MPC · JPL
612986 2005 LZ23 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
612987 2005 LM25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
612988 2005 LP39 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
612989 2005 LW39 15/06/2005 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
612990 2005 LT40 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
612991 2005 MX1 21/06/2005 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
612992 2005 MY6 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
612993 2005 MW32 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
612994 2005 NU1 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
612995 2005 NU9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
612996 2005 ND10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
612997 2005 NG16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
612998 2005 NN33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
612999 2005 NA37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
613000 2005 NX38 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL

608.000s  • 609.000s  • 610.000s  • 611.000s  • 612.000s  • 613.000s  • 614.000s  • 615.000s  • 616.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001