Danh sách tiểu hành tinh/571001–572000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
571001 2006 YF50 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571002 2006 YG50 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571003 2006 YJ50 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
571004 2006 YR55 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
571005 2006 YR56 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.1 km MPC · JPL
571006 2006 YG57 14/12/2012 ESA OGS ESA OGS 3.1 km MPC · JPL
571007 2006 YM57 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571008 2006 YS57 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
571009 2006 YV57 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
571010 2006 YK58 09/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.5 km MPC · JPL
571011 2006 YJ59 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
571012 2006 YK59 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
571013 2006 YM59 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571014 2006 YH60 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
571015 2006 YL60 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
571016 2006 YN60 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 580 m MPC · JPL
571017 2006 YR60 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
571018 2006 YQ61 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
571019 2006 YP62 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
571020 2006 YX62 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
571021 2006 YN63 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
571022 2006 YW63 18/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571023 2006 YU64 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571024 2006 YY64 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571025 2006 YC65 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571026 2006 YJ65 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
571027 2006 YS65 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
571028 2006 YW65 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
571029 2006 YX65 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571030 2006 YT66 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
571031 2006 YP67 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
571032 2006 YS67 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571033 2006 YT67 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571034 2007 AL5 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571035 2007 AC7 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
571036 2007 AD9 11/01/2007 Calar Alto J. L. Ortiz, P. Santos-Sanz 750 m MPC · JPL
571037 2007 AP9 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
571038 2007 AT24 15/01/2007 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
571039 2007 AU26 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571040 2007 AS31 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571041 2007 AU31 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
571042 2007 AF32 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
571043 2007 AP32 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
571044 2007 AF33 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
571045 2007 AG33 01/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
571046 2007 AQ33 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
571047 2007 AJ34 15/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 540 m MPC · JPL
571048 2007 AM34 05/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571049 2007 AN35 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
571050 2007 AR36 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
571051 2007 AW36 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
571052 2007 BP1 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571053 2007 BA2 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
571054 2007 BW7 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571055 2007 BB9 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
571056 2007 BA10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
571057 2007 BA15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
571058 2007 BK25 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571059 2007 BS25 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
571060 2007 BC30 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
571061 2007 BQ32 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
571062 2007 BF33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571063 2007 BN44 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
571064 2007 BT50 21/07/2004 Siding Spring SSS 2.9 km MPC · JPL
571065 2007 BL61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571066 2007 BS65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571067 2007 BM67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
571068 2007 BO71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571069 2007 BH73 16/01/2007 Socorro LINEAR 3.7 km MPC · JPL
571070 2007 BQ79 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
571071 2007 BF86 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 840 m MPC · JPL
571072 2007 BZ94 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
571073 2007 BX96 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
571074 2007 BP99 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
571075 2007 BC100 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 3.9 km MPC · JPL
571076 2007 BD104 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
571077 2007 BF104 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571078 2007 BP104 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
571079 2007 BV104 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571080 2007 BA105 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
571081 2007 BK105 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
571082 2007 BN105 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571083 2007 BO105 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
571084 2007 BP105 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
571085 2007 BH106 17/01/2007 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
571086 2007 BP106 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571087 2007 BQ107 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
571088 2007 BT108 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
571089 2007 BL109 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
571090 2007 BM109 12/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
571091 2007 BN109 25/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
571092 2007 BT109 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
571093 2007 BJ110 11/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
571094 2007 BW110 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
571095 2007 BV112 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
571096 2007 BF114 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571097 2007 BG115 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
571098 2007 BZ115 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571099 2007 BD116 24/01/2007 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
571100 2007 BT116 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
571101 2007 BX116 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
571102 2007 CG10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
571103 2007 CE14 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
571104 2007 CU14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
571105 2007 CV15 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
571106 2007 CY16 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
571107 2007 CD17 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
571108 2007 CH17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
571109 2007 CF18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571110 2007 CY26 09/02/2007 Marly P. Kocher 1.3 km MPC · JPL
571111 2007 CA33 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
571112 2007 CL40 20/12/2006 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
571113 2007 CP42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
571114 2007 CE43 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
571115 2007 CH46 10/02/2007 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
571116 2007 CE49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
571117 2007 CH61 13/12/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.5 km MPC · JPL
571118 2007 CZ67 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 750 m MPC · JPL
571119 2007 CK69 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.3 km MPC · JPL
571120 2007 CO69 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
571121 2007 CK73 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571122 2007 CX78 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
571123 2007 CQ80 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
571124 2007 CR80 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
571125 2007 CV80 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
571126 2007 CE81 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571127 2007 CJ81 09/02/2007 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
571128 2007 CQ83 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
571129 2007 CO84 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
571130 2007 CP84 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571131 2007 CV84 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
571132 2007 DN18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571133 2007 DU19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
571134 2007 DA20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
571135 2007 DC22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571136 2007 DW22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
571137 2007 DN24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571138 2007 DQ32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
571139 2007 DY41 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
571140 2007 DJ48 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
571141 2007 DW48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571142 2007 DL59 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
571143 2007 DT62 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571144 2007 DG66 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
571145 2007 DB70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
571146 2007 DY70 25/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 610 m MPC · JPL
571147 2007 DC74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
571148 2007 DX80 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571149 2007 DM81 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
571150 2007 DF83 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
571151 2007 DB84 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
571152 2007 DZ90 23/01/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 850 m MPC · JPL
571153 2007 DA92 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
571154 2007 DY95 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
571155 2007 DD97 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
571156 2007 DX102 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
571157 2007 DJ116 16/02/2007 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
571158 2007 DO116 16/02/2007 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
571159 2007 DX118 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
571160 2007 DD120 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571161 2007 DS120 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571162 2007 DL121 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
571163 2007 DV121 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
571164 2007 DT122 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
571165 2007 DW122 22/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
571166 2007 DY122 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
571167 2007 DR123 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
571168 2007 DL124 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571169 2007 DD125 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571170 2007 DP125 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
571171 2007 DT125 20/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
571172 2007 DX125 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
571173 2007 DF126 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 460 m MPC · JPL
571174 2007 DM126 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
571175 2007 DU127 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
571176 2007 DW127 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
571177 2007 DF128 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 6.7 km MPC · JPL
571178 2007 DO129 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
571179 2007 EU2 21/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
571180 2007 EJ3 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571181 2007 EO3 29/09/2005 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
571182 2007 EX3 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
571183 2007 EJ15 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
571184 2007 EY17 27/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
571185 2007 EE19 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571186 2007 EM23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571187 2007 EX23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
571188 2007 EF27 12/03/2007 Altschwendt W. Ries 2.5 km MPC · JPL
571189 2007 EG29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
571190 2007 EJ29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571191 2007 ES33 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
571192 2007 ED42 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.5 km MPC · JPL
571193 2007 EQ44 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
571194 2007 EC50 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
571195 2007 EW60 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
571196 2007 EU63 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
571197 2007 ED65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
571198 2007 EN65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571199 2007 EX71 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
571200 2007 EY72 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
571201 2007 EQ74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
571202 2007 ER77 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
571203 2007 EQ83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
571204 2007 ER83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
571205 2007 EO84 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
571206 2007 EF85 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
571207 2007 EM87 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
571208 2007 ER93 14/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.4 km MPC · JPL
571209 2007 EV93 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571210 2007 EA98 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
571211 2007 EM104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.0 km MPC · JPL
571212 2007 EZ110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
571213 2007 EA116 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
571214 2007 EY121 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
571215 2007 EF122 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
571216 2007 EW123 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
571217 2007 EN125 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
571218 2007 EC129 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
571219 2007 EM134 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
571220 2007 ER137 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
571221 2007 EC138 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571222 2007 EQ138 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
571223 2007 EN144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571224 2007 EX153 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
571225 2007 ES157 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
571226 2007 EJ163 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
571227 2007 EW165 16/03/2007 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
571228 2007 EV167 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 7.2 km MPC · JPL
571229 2007 EU168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
571230 2007 EH172 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
571231 2007 EO172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
571232 2007 EN173 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
571233 2007 ET176 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
571234 2007 EF178 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
571235 2007 EL179 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
571236 2007 EZ183 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
571237 2007 EC186 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
571238 2007 ED187 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571239 2007 EQ191 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571240 2007 EQ202 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
571241 2007 EQ204 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571242 2007 EG207 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
571243 2007 EK216 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
571244 2007 EW217 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571245 2007 EE226 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
571246 2007 ES226 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
571247 2007 EX226 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
571248 2007 EJ227 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
571249 2007 EP227 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 8.0 km MPC · JPL
571250 2007 EL228 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571251 2007 ER228 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571252 2007 EX228 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
571253 2007 EK229 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
571254 2007 EQ229 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571255 2007 ER229 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571256 2007 EQ230 16/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
571257 2007 EB231 23/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
571258 2007 EE231 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571259 2007 EJ231 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
571260 2007 EP231 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
571261 2007 EU231 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571262 2007 EL232 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
571263 2007 EE233 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
571264 2007 EA236 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571265 2007 EQ236 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
571266 2007 EB239 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
571267 2007 ER239 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
571268 2007 EY239 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571269 2007 EH241 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 7.2 km MPC · JPL
571270 2007 ER241 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571271 2007 FZ2 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1.5 km MPC · JPL
571272 2007 FZ4 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
571273 2007 FB5 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
571274 2007 FR6 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
571275 2007 FT6 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.7 km MPC · JPL
571276 2007 FJ7 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571277 2007 FM8 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571278 2007 FB17 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571279 2007 FU18 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
571280 2007 FU19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571281 2007 FL41 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571282 2007 FT41 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
571283 2007 FU42 30/03/2007 Siding Spring SSS 1.3 km MPC · JPL
571284 2007 FJ52 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
571285 2007 FK52 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
571286 2007 FU52 23/03/2007 Siding Spring SSS 1.8 km MPC · JPL
571287 2007 FP53 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
571288 2007 FS53 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
571289 2007 FX53 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571290 2007 FA54 28/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
571291 2007 FU54 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
571292 2007 FD55 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
571293 2007 FV55 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
571294 2007 FF56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
571295 2007 FQ56 28/01/2011 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
571296 2007 FY58 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
571297 2007 FA59 03/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
571298 2007 FO59 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
571299 2007 FB60 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
571300 2007 FG60 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
571301 2007 GB6 12/04/2007 Altschwendt W. Ries 3.5 km MPC · JPL
571302 2007 GN7 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
571303 2007 GH9 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571304 2007 GX13 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
571305 2007 GZ18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
571306 2007 GH26 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
571307 2007 GT37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
571308 2007 GD39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
571309 2007 GJ60 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
571310 2007 GN62 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
571311 2007 GX63 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
571312 2007 GS75 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
571313 2007 GD77 12/04/2007 Lulin LUSS 2.0 km MPC · JPL
571314 2007 GK79 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
571315 2007 GM79 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
571316 2007 GO79 28/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
571317 2007 GH80 14/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
571318 2007 GK80 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571319 2007 GB81 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
571320 2007 GF81 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
571321 2007 HN 31/03/2007 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
571322 2007 HV8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
571323 2007 HY8 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
571324 2007 HR9 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
571325 2007 HK12 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
571326 2007 HZ13 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571327 2007 HS14 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
571328 2007 HH36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
571329 2007 HL36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
571330 2007 HH37 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571331 2007 HB41 31/03/2007 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
571332 2007 HQ43 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
571333 2007 HQ44 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
571334 2007 HG54 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571335 2007 HH54 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571336 2007 HX56 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
571337 2007 HC59 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571338 2007 HA63 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571339 2007 HQ73 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
571340 2007 HR77 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
571341 2007 HJ78 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
571342 2007 HC81 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571343 2007 HJ83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571344 2007 HR84 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
571345 2007 HH86 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
571346 2007 HN88 12/03/2007 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
571347 2007 HX90 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571348 2007 HD91 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571349 2007 HQ92 21/04/2007 Cerro Tololo L. H. Wasserman 630 m MPC · JPL
571350 2007 HS99 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571351 2007 HT100 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
571352 2007 HV100 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571353 2007 HY101 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
571354 2007 HC102 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
571355 2007 HT102 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571356 2007 HW102 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
571357 2007 HU104 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571358 2007 HN111 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571359 2007 HO111 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
571360 2007 HD112 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
571361 2007 HD113 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
571362 2007 JS10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
571363 2007 JC20 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
571364 2007 JL20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571365 2007 JF27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
571366 2007 JE31 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
571367 2007 JO31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
571368 2007 JC32 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
571369 2007 JD37 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
571370 2007 JX37 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
571371 2007 JJ38 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
571372 2007 JM41 28/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
571373 2007 JW42 14/05/2007 Siding Spring SSS 2.9 km MPC · JPL
571374 2007 JX46 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571375 2007 JH47 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
571376 2007 JK47 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
571377 2007 JB48 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
571378 2007 JP48 26/02/2011 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
571379 2007 JE49 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
571380 2007 JP49 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
571381 2007 JB51 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
571382 2007 JP51 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571383 2007 KY 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571384 2007 KC1 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571385 2007 KC2 18/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
571386 2007 KZ2 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571387 2007 KA6 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
571388 2007 KE10 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571389 2007 KP10 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
571390 2007 KV11 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
571391 2007 KW11 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
571392 2007 LQ3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
571393 2007 LD7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571394 2007 LL10 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571395 2007 LU12 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571396 2007 LM20 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
571397 2007 LZ22 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
571398 2007 LP30 11/06/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.5 km MPC · JPL
571399 2007 LA31 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
571400 2007 LJ34 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
571401 2007 LR34 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571402 2007 LX38 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
571403 2007 LR39 27/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
571404 2007 MG2 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571405 2007 MP4 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
571406 2007 MR12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571407 2007 MA13 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
571408 2007 MY13 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
571409 2007 MA18 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
571410 2007 MR18 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
571411 2007 MR22 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
571412 2007 MU27 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
571413 2007 MX27 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
571414 2007 MB28 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
571415 2007 MF29 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
571416 2007 MH29 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
571417 2007 MK29 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
571418 2007 MM29 07/01/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
571419 2007 NP7 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
571420 2007 OS11 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
571421 2007 OY11 04/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
571422 2007 PQ3 07/08/2007 Siding Spring SSS 2.5 km MPC · JPL
571423 2007 PH5 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
571424 2007 PH11 12/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2.0 km MPC · JPL
571425 2007 PD31 07/07/2007 Lulin LUSS 3.1 km MPC · JPL
571426 2007 PA51 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571427 2007 PW51 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571428 2007 PL52 24/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
571429 2007 PW52 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
571430 2007 QV1 20/08/2007 Bisei SG Center S. Okumura, T. Sakamoto 2.8 km MPC · JPL
571431 2007 QG2 20/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2.0 km MPC · JPL
571432 2007 QY18 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571433 2007 QC19 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
571434 2007 QL19 18/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 700 m MPC · JPL
571435 2007 RB4 03/09/2007 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
571436 2007 RO4 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571437 2007 RT5 05/09/2007 Dauban C. Rinner, F. Kugel 890 m MPC · JPL
571438 2007 RG14 09/09/2007 Wildberg R. Apitzsch 3.2 km MPC · JPL
571439 2007 RZ16 24/02/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
571440 2007 RB30 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
571441 2007 RC32 05/09/2007 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
571442 2007 RP52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
571443 2007 RZ52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571444 2007 RR63 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
571445 2007 RJ67 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571446 2007 RO75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571447 2007 RN77 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
571448 2007 RJ81 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571449 2007 RX84 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
571450 2007 RN86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
571451 2007 RM89 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571452 2007 RS92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571453 2007 RC95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
571454 2007 RK96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
571455 2007 RX101 03/09/2007 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
571456 2007 RC115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
571457 2007 RK119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 600 m MPC · JPL
571458 2007 RB122 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
571459 2007 RC125 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571460 2007 RJ125 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
571461 2007 RK151 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
571462 2007 RV151 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571463 2007 RA156 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
571464 2007 RU156 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 640 m MPC · JPL
571465 2007 RL157 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
571466 2007 RJ176 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
571467 2007 RW178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
571468 2007 RY185 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571469 2007 RA186 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571470 2007 RR187 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
571471 2007 RB188 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
571472 2007 RP188 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
571473 2007 RA192 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
571474 2007 RV209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
571475 2007 RN211 03/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
571476 2007 RV218 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
571477 2007 RC231 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571478 2007 RV234 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571479 2007 RZ248 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
571480 2007 RG254 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571481 2007 RA260 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
571482 2007 RP261 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
571483 2007 RX268 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
571484 2007 RE283 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
571485 2007 RQ299 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
571486 2007 RT316 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571487 2007 RW323 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
571488 2007 RX329 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
571489 2007 RS330 12/09/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
571490 2007 RB332 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
571491 2007 RD332 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571492 2007 RZ332 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571493 2007 RB335 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
571494 2007 RL335 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
571495 2007 RN335 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
571496 2007 RU335 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571497 2007 RV335 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571498 2007 RX335 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571499 2007 RJ337 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
571500 2007 RR337 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
571501 2007 RX337 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571502 2007 RY337 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571503 2007 RM340 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
571504 2007 RQ340 05/09/2007 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
571505 2007 RU340 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
571506 2007 RT341 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
571507 2007 RQ342 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
571508 2007 RS342 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571509 2007 RZ342 09/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
571510 2007 RC344 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571511 2007 RC345 24/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571512 2007 RX346 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571513 2007 RB347 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571514 2007 RM350 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
571515 2007 RT350 04/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
571516 2007 RL352 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571517 2007 RP353 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
571518 2007 RX354 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571519 2007 RD355 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571520 2007 RH356 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
571521 2007 RP356 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571522 2007 RQ357 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
571523 2007 RZ357 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571524 2007 RE368 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571525 2007 SU16 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
571526 2007 SQ20 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
571527 2007 SS21 12/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
571528 2007 SC24 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571529 2007 SP26 23/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
571530 2007 SX26 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
571531 2007 SE29 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
571532 2007 TC7 07/10/2007 Dauban F. Kugel 830 m MPC · JPL
571533 2007 TH7 07/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 730 m MPC · JPL
571534 2007 TN8 08/10/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
571535 2007 TO15 02/10/2007 Charleston R. Holmes 940 m MPC · JPL
571536 2007 TO29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571537 2007 TY33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571538 2007 TM38 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
571539 2007 TS41 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
571540 2007 TU48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
571541 2007 TR50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
571542 2007 TE51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571543 2007 TF54 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571544 2007 TL57 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571545 2007 TM65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
571546 2007 TP68 08/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
571547 2007 TZ80 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
571548 2007 TW85 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
571549 2007 TY90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
571550 2007 TC94 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
571551 2007 TO100 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571552 2007 TD107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
571553 2007 TX116 20/09/2007 Catalina CSS 930 m MPC · JPL
571554 2007 TM123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
571555 2007 TH155 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
571556 2007 TK157 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
571557 2007 TW169 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
571558 2007 TN171 08/10/2007 Crni Vrh S. Matičič 840 m MPC · JPL
571559 2007 TC173 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
571560 2007 TT181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
571561 2007 TE188 15/10/2007 Lulin LUSS 920 m MPC · JPL
571562 2007 TL190 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571563 2007 TX198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
571564 2007 TA205 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
571565 2007 TF206 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
571566 2007 TP207 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
571567 2007 TG210 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
571568 2007 TV211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
571569 2007 TW219 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571570 2007 TA220 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571571 2007 TR225 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571572 2007 TL229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
571573 2007 TB232 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571574 2007 TH236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
571575 2007 TX238 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
571576 2007 TD242 13/09/2007 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
571577 2007 TA251 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
571578 2007 TB257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
571579 2007 TE259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571580 2007 TL263 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
571581 2007 TY270 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
571582 2007 TV274 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571583 2007 TG285 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
571584 2007 TA292 13/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
571585 2007 TR294 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571586 2007 TB296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571587 2007 TN298 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571588 2007 TM299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
571589 2007 TH301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
571590 2007 TF308 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
571591 2007 TN310 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
571592 2007 TU310 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571593 2007 TZ310 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
571594 2007 TE316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
571595 2007 TL316 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
571596 2007 TC319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
571597 2007 TL322 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
571598 2007 TG327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571599 2007 TV328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
571600 2007 TO329 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
571601 2007 TV331 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
571602 2007 TO342 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
571603 2007 TZ344 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
571604 2007 TT346 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571605 2007 TK366 23/08/2003 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
571606 2007 TA370 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571607 2007 TZ374 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571608 2007 TK375 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571609 2007 TR384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571610 2007 TD389 14/11/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
571611 2007 TG394 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
571612 2007 TB396 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
571613 2007 TU399 24/07/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
571614 2007 TO426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
571615 2007 TZ429 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571616 2007 TU436 25/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
571617 2007 TR439 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571618 2007 TF447 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
571619 2007 TU456 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571620 2007 TA458 08/02/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 610 m MPC · JPL
571621 2007 TZ460 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
571622 2007 TB461 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571623 2007 TD461 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
571624 2007 TZ461 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
571625 2007 TE462 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571626 2007 TT463 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
571627 2007 TZ463 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
571628 2007 TJ466 22/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571629 2007 TU466 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
571630 2007 TG467 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
571631 2007 TW469 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
571632 2007 TC470 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
571633 2007 TH470 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571634 2007 TR474 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
571635 2007 TT474 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571636 2007 TB475 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571637 2007 TD475 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571638 2007 TK475 23/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
571639 2007 TP475 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
571640 2007 TM476 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
571641 2007 TB477 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
571642 2007 TQ477 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571643 2007 TZ478 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
571644 2007 TU480 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
571645 2007 TN481 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571646 2007 TP481 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571647 2007 TJ482 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571648 2007 TA483 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571649 2007 TL484 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571650 2007 TO484 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571651 2007 TW484 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571652 2007 TC485 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571653 2007 TG486 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571654 2007 TO487 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571655 2007 TP487 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
571656 2007 TV488 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
571657 2007 TK489 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571658 2007 TN490 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
571659 2007 TZ490 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
571660 2007 TW491 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
571661 2007 TW494 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571662 2007 TY494 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571663 2007 UO13 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571664 2007 UK17 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
571665 2007 US17 13/10/2007 Dauban F. Kugel 2.8 km MPC · JPL
571666 2007 UH21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
571667 2007 UO22 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
571668 2007 UP23 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571669 2007 US28 16/10/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
571670 2007 UJ34 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571671 2007 UQ38 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
571672 2007 UK45 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
571673 2007 UK53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571674 2007 UK54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
571675 2007 UH60 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
571676 2007 UB61 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
571677 2007 UV64 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
571678 2007 UA69 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571679 2007 UK73 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571680 2007 UW73 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
571681 2007 UZ77 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571682 2007 UU79 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571683 2007 UZ82 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
571684 2007 UJ83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571685 2007 US84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
571686 2007 UQ88 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
571687 2007 UU89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
571688 2007 UH91 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571689 2007 UD92 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571690 2007 UL95 08/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 540 m MPC · JPL
571691 2007 UR100 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571692 2007 UK103 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
571693 2007 UV104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
571694 2007 UR106 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
571695 2007 UL117 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
571696 2007 UD132 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571697 2007 UW143 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571698 2007 UP144 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
571699 2007 UQ144 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
571700 2007 UY144 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
571701 2007 UY145 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
571702 2007 UK146 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
571703 2007 UN146 10/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571704 2007 UR146 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571705 2007 UH148 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
571706 2007 UW148 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571707 2007 UA149 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571708 2007 UQ149 08/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571709 2007 UC150 13/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571710 2007 UA151 12/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571711 2007 UX151 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
571712 2007 UB152 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
571713 2007 UD152 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571714 2007 UM152 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
571715 2007 UA154 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571716 2007 UD155 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571717 2007 UK155 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571718 2007 UF156 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
571719 2007 UQ156 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
571720 2007 UM161 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571721 2007 VN5 04/11/2007 La Sagra OAM Obs. 3.2 km MPC · JPL
571722 2007 VC23 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571723 2007 VE24 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
571724 2007 VJ28 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571725 2007 VL29 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571726 2007 VL32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571727 2007 VR32 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
571728 2007 VL39 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
571729 2007 VH42 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571730 2007 VN42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571731 2007 VH44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
571732 2007 VB46 20/03/2002 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 640 m MPC · JPL
571733 2007 VQ49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571734 2007 VL57 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571735 2007 VA71 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
571736 2007 VN75 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571737 2007 VJ82 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571738 2007 VP85 08/10/2007 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
571739 2007 VJ107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571740 2007 VQ113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571741 2007 VT113 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571742 2007 VM114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571743 2007 VG117 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
571744 2007 VC118 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
571745 2007 VU119 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
571746 2007 VU124 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
571747 2007 VB125 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
571748 2007 VS133 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571749 2007 VX146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
571750 2007 VW148 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571751 2007 VS151 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
571752 2007 VW151 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
571753 2007 VZ151 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
571754 2007 VN152 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
571755 2007 VL157 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571756 2007 VB159 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571757 2007 VR160 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
571758 2007 VS163 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
571759 2007 VQ164 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
571760 2007 VU172 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
571761 2007 VT181 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.6 km MPC · JPL
571762 2007 VH191 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
571763 2007 VN197 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
571764 2007 VB200 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
571765 2007 VC205 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
571766 2007 VD211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
571767 2007 VO212 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571768 2007 VA213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571769 2007 VS213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571770 2007 VM220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571771 2007 VX220 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571772 2007 VZ223 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
571773 2007 VM226 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
571774 2007 VU227 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571775 2007 VA229 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571776 2007 VP230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
571777 2007 VW231 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571778 2007 VR246 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
571779 2007 VJ261 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571780 2007 VP261 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
571781 2007 VW261 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571782 2007 VD274 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
571783 2007 VN286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
571784 2007 VV287 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571785 2007 VU288 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571786 2007 VA301 30/10/2007 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
571787 2007 VA318 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
571788 2007 VV319 02/11/2007 Socorro LINEAR 3.0 km MPC · JPL
571789 2007 VW325 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
571790 2007 VH327 07/11/2007 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
571791 2007 VX336 09/10/2007 XuYi PMO NEO 590 m MPC · JPL
571792 2007 VB338 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571793 2007 VF339 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571794 2007 VR339 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571795 2007 VP340 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
571796 2007 VQ340 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571797 2007 VZ341 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571798 2007 VP342 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571799 2007 VY343 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
571800 2007 VA344 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
571801 2007 VC344 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571802 2007 VL344 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
571803 2007 VP344 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
571804 2007 VT344 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
571805 2007 VM346 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4.2 km MPC · JPL
571806 2007 VO348 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
571807 2007 VQ348 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
571808 2007 VU348 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
571809 2007 VF350 21/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571810 2007 VB351 01/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
571811 2007 VH351 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571812 2007 VP351 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
571813 2007 VN352 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
571814 2007 VO352 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571815 2007 VQ352 02/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
571816 2007 VH355 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571817 2007 VM355 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571818 2007 VC356 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571819 2007 VE356 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571820 2007 VM359 12/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571821 2007 VN359 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571822 2007 VW359 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
571823 2007 VV360 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571824 2007 VF361 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571825 2007 VH361 06/12/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3.3 km MPC · JPL
571826 2007 VJ361 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571827 2007 VZ361 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
571828 2007 VX363 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571829 2007 VW364 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
571830 2007 VM365 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
571831 2007 VK366 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571832 2007 VQ373 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
571833 2007 VJ374 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
571834 2007 WE11 09/11/2007 Catalina CSS 3.6 km MPC · JPL
571835 2007 WB12 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571836 2007 WM14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571837 2007 WB21 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
571838 2007 WB22 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
571839 2007 WU26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
571840 2007 WU29 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
571841 2007 WA32 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
571842 2007 WL35 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
571843 2007 WQ35 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
571844 2007 WM44 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571845 2007 WK46 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571846 2007 WS48 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571847 2007 WE49 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571848 2007 WM55 30/11/2007 Vallemare Borbona V. S. Casulli 2.4 km MPC · JPL
571849 2007 WX56 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
571850 2007 WF57 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
571851 2007 WW65 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571852 2007 WD66 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
571853 2007 WJ66 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571854 2007 WC68 13/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
571855 2007 WV69 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
571856 2007 WD70 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
571857 2007 WZ70 25/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571858 2007 WE71 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571859 2007 WS71 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
571860 2007 WJ73 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
571861 2007 XD5 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
571862 2007 XZ6 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571863 2007 XW17 08/07/2003 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
571864 2007 XA27 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
571865 2007 XT31 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
571866 2007 XF35 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
571867 2007 XD40 13/12/2007 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
571868 2007 XQ44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
571869 2007 XB46 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
571870 2007 XD46 15/12/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
571871 2007 XE49 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
571872 2007 XG54 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571873 2007 XX59 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
571874 2007 XK61 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
571875 2007 XZ61 06/12/2007 Charleston R. Holmes 820 m MPC · JPL
571876 2007 XB62 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571877 2007 XK62 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
571878 2007 XZ62 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
571879 2007 XB63 12/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
571880 2007 XQ64 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571881 2007 XX64 28/08/2017 Bergisch Gladbach W. Bickel 3.1 km MPC · JPL
571882 2007 XF65 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
571883 2007 XR65 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571884 2007 XF66 31/08/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571885 2007 XH69 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571886 2007 XJ69 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571887 2007 XN69 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571888 2007 YP 16/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3.4 km MPC · JPL
571889 2007 YS 16/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.5 km MPC · JPL
571890 2007 YE3 19/12/2007 Piszkesteto K. Sárneczky 1.00 km MPC · JPL
571891 2007 YF8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571892 2007 YH8 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
571893 2007 YO8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571894 2007 YY11 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571895 2007 YF13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571896 2007 YR16 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
571897 2007 YQ21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571898 2007 YA23 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
571899 2007 YB23 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
571900 2007 YC24 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
571901 2007 YT32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
571902 2007 YV32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
571903 2007 YG37 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571904 2007 YH43 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
571905 2007 YH52 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
571906 2007 YJ57 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571907 2007 YW64 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571908 2007 YO68 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
571909 2007 YK75 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4.2 km MPC · JPL
571910 2007 YZ76 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571911 2007 YW77 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
571912 2007 YF78 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571913 2007 YK78 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
571914 2007 YZ78 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
571915 2007 YK80 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571916 2007 YM80 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
571917 2007 YY82 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
571918 2007 YG83 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571919 2007 YM85 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
571920 2007 YX85 29/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
571921 2007 YV86 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571922 2007 YL87 23/05/2015 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2.2 km MPC · JPL
571923 2007 YO87 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571924 2007 YW87 26/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
571925 2007 YV88 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
571926 2007 YW88 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571927 2007 YM89 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
571928 2007 YC90 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
571929 2007 YJ90 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
571930 2007 YV90 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571931 2007 YW90 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
571932 2007 YD91 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
571933 2007 YH91 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571934 2007 YR91 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
571935 2007 YY91 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571936 2007 YF95 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
571937 2008 AA 01/01/2008 Costitx OAM Obs. 3.4 km MPC · JPL
571938 2008 AG2 06/01/2008 Zelenchukskaya Stn Zelenchukskaya Stn. 3.5 km MPC · JPL
571939 2008 AE8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571940 2008 AG12 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
571941 2008 AR14 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
571942 2008 AM16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
571943 2008 AN16 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 3.2 km MPC · JPL
571944 2008 AO16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
571945 2008 AG23 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
571946 2008 AR23 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571947 2008 AZ40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
571948 2008 AR45 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
571949 2008 AK47 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571950 2008 AJ49 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571951 2008 AF50 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571952 2008 AY50 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2.3 km MPC · JPL
571953 2008 AF52 20/11/2003 Needville P. Garossino, D. Wells 860 m MPC · JPL
571954 2008 AB56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
571955 2008 AR57 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
571956 2008 AN66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571957 2008 AS67 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
571958 2008 AK71 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
571959 2008 AZ73 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571960 2008 AS74 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571961 2008 AW76 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571962 2008 AS81 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571963 2008 AE83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571964 2008 AR83 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
571965 2008 AK84 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
571966 2008 AG87 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571967 2008 AS87 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
571968 2008 AN89 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571969 2008 AZ89 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
571970 2008 AC90 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571971 2008 AC91 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
571972 2008 AG92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
571973 2008 AH95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571974 2008 AW96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
571975 2008 AT100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
571976 2008 AF117 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
571977 2008 AM126 06/01/2008 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
571978 2008 AL128 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
571979 2008 AK131 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
571980 2008 AX136 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
571981 2008 AO139 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
571982 2008 AU139 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
571983 2008 AN140 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
571984 2008 AR140 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
571985 2008 AW140 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
571986 2008 AY140 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
571987 2008 AB141 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
571988 2008 AJ141 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
571989 2008 AH142 28/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
571990 2008 AU142 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
571991 2008 AH143 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
571992 2008 AW143 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571993 2008 AC144 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571994 2008 AM144 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
571995 2008 AX144 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
571996 2008 AJ145 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
571997 2008 AX145 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
571998 2008 AM146 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
571999 2008 AF147 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
572000 2008 AY147 18/11/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL

567.000s  • 568.000s  • 569.000s  • 570.000s  • 571.000s  • 572.000s  • 573.000s  • 574.000s  • 575.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001