Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/258001–259000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258001 2001 FO9 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
258002 2001 FG13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
258003 2001 FU25 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258004 2001 FG28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258005 2001 FC46 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
258006 2001 FT56 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
258007 2001 FR58 24/03/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
258008 2001 FS60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258009 2001 FE62 19/03/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
258010 2001 FE63 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
258011 2001 FS73 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258012 2001 FX81 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258013 2001 FF85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
258014 2001 FJ88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
258015 2001 FG115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
258016 2001 FR120 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258017 2001 FM126 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258018 2001 FJ131 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
258019 2001 FY138 21/03/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
258020 2001 FQ141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
258021 2001 FM145 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
258022 2001 FQ145 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
258023 2001 FA152 25/03/2001 Powell Powell Obs. 1,4 km MPC · JPL
258024 2001 FP160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
258025 2001 FM168 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
258026 2001 GQ1 15/04/2001 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
258027 2001 HB3 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258028 2001 HF17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
258029 2001 HL20 26/04/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
258030 2001 HX40 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258031 2001 HA42 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258032 2001 HC63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
258033 2001 HH64 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
258034 2001 HC66 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
258035 2001 JH3 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
258036 2001 JD11 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
258037 2001 KX29 21/05/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
258038 2001 KB38 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258039 2001 KF41 23/05/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
258040 2001 KT43 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
258041 2001 KJ70 23/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
258042 2001 KZ75 29/05/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258043 2001 MT6 22/06/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258044 2001 MY6 17/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
258045 2001 MK12 21/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
258046 2001 NL1 12/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
258047 2001 NS1 10/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
258048 2001 NN4 13/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
258049 2001 NZ 14/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
258050 2001 NO10 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
258051 2001 NK18 12/07/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258052 2001 NV18 13/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
258053 2001 ND19 14/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
258054 2001 NG19 14/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
258055 2001 OW5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
258056 2001 OK18 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
258057 2001 OQ20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
258058 2001 OK30 19/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
258059 2001 OC44 23/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
258060 2001 ON48 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
258061 2001 OV50 20/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
258062 2001 OD52 21/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
258063 2001 OG52 21/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
258064 2001 OP54 22/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
258065 2001 OR55 22/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
258066 2001 OC57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
258067 2001 OU66 23/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
258068 2001 OW69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
258069 2001 OZ71 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
258070 2001 OF99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
258071 2001 OW103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
258072 2001 OH113 27/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
258073 2001 PW2 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
258074 2001 PO3 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
258075 2001 PT10 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
258076 2001 PO11 10/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
258077 2001 PR16 09/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
258078 2001 PE21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
258079 2001 PO22 10/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
258080 2001 PA31 10/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258081 2001 PV35 11/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258082 2001 PZ36 11/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
258083 2001 PK62 13/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
258084 2001 PN65 12/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
258085 2001 QS6 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258086 2001 QZ53 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258087 2001 QK57 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258088 2001 QC82 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258089 2001 QE82 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258090 2001 QB87 17/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
258091 2001 QF114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258092 2001 QW115 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258093 2001 QK133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258094 2001 QJ134 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258095 2001 QZ137 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258096 2001 QR146 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
258097 2001 QT149 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
258098 2001 QG156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
258099 2001 QC162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
258100 2001 QA164 20/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258101 2001 QZ164 22/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
258102 2001 QO170 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258103 2001 QK177 22/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
258104 2001 QX185 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
258105 2001 QJ187 21/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
258106 2001 QC191 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
258107 2001 QM200 22/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
258108 2001 QU200 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258109 2001 QE208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
258110 2001 QW213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
258111 2001 QO222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
258112 2001 QZ227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
258113 2001 QY228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
258114 2001 QG237 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258115 2001 QT252 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258116 2001 QV253 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
258117 2001 QM260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258118 2001 QG276 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258119 2001 QR280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258120 2001 QY280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258121 2001 QB288 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
258122 2001 QX292 16/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
258123 2001 QK293 31/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
258124 2001 QX327 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258125 2001 QB328 23/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
258126 2001 RV15 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258127 2001 RY20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258128 2001 RQ23 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
258129 2001 RX24 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258130 2001 RB25 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
258131 2001 RH31 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258132 2001 RN42 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258133 2001 RP48 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258134 2001 RW54 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258135 2001 RL64 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258136 2001 RU65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258137 2001 RM68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258138 2001 RY84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
258139 2001 RM110 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258140 2001 RY111 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258141 2001 RF112 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
258142 2001 RP113 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258143 2001 RV117 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258144 2001 RW120 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
258145 2001 RY130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258146 2001 RF133 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258147 2001 RV145 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
258148 2001 RY149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
258149 2001 SM4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
258150 2001 ST6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
258151 2001 SX11 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258152 2001 SA25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258153 2001 SB25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258154 2001 SO43 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
258155 2001 SZ57 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258156 2001 SA59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258157 2001 SS59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258158 2001 SQ63 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258159 2001 SK67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258160 2001 SH75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
258161 2001 SE84 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258162 2001 SU85 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258163 2001 SB91 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258164 2001 SL97 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258165 2001 SC98 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258166 2001 SY104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258167 2001 SF116 22/09/2001 Eskridge G. Hug 2,5 km MPC · JPL
258168 2001 SE118 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258169 2001 SR121 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
258170 2001 SJ129 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258171 2001 SX132 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258172 2001 SJ133 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258173 2001 SK134 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258174 2001 SF145 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258175 2001 SO146 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258176 2001 SC153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258177 2001 SW153 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258178 2001 SS159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258179 2001 SL166 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258180 2001 SY170 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258181 2001 SQ178 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
258182 2001 ST179 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258183 2001 SG185 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258184 2001 SJ190 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258185 2001 SE194 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258186 2001 SG194 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258187 2001 SG196 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258188 2001 SD208 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258189 2001 SX218 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258190 2001 SZ222 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258191 2001 SU233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258192 2001 SF234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258193 2001 SU242 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258194 2001 SA250 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
258195 2001 SM273 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
258196 2001 SP278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
258197 2001 SW285 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,5 km MPC · JPL
258198 2001 SL288 28/09/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
258199 2001 SR304 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258200 2001 SN305 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258201 2001 SM306 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258202 2001 SS314 23/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258203 2001 SU315 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258204 2001 SH318 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258205 2001 ST326 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
258206 2001 SW326 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
258207 2001 SJ332 19/09/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
258208 2001 ST335 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258209 2001 SF348 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258210 2001 SA350 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258211 2001 SR351 18/09/2001 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
258212 2001 SQ354 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
258213 2001 TT4 08/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
258214 2001 TN5 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258215 2001 TP11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258216 2001 TM17 14/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
258217 2001 TL19 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258218 2001 TV26 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258219 2001 TW33 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258220 2001 TV35 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
258221 2001 TE58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258222 2001 TH60 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258223 2001 TH61 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258224 2001 TE62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258225 2001 TH64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258226 2001 TB67 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258227 2001 TZ75 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258228 2001 TO82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258229 2001 TN83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258230 2001 TL88 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258231 2001 TN101 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258232 2001 TF110 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258233 2001 TP110 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258234 2001 TK113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258235 2001 TG116 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258236 2001 TZ117 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258237 2001 TF119 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258238 2001 TA121 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258239 2001 TX121 15/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
258240 2001 TP134 13/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
258241 2001 TY136 14/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
258242 2001 TD141 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
258243 2001 TC143 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258244 2001 TC155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
258245 2001 TH160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
258246 2001 TB163 11/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258247 2001 TX165 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258248 2001 TJ168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258249 2001 TK170 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
258250 2001 TC171 15/10/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
258251 2001 TZ178 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258252 2001 TA179 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258253 2001 TY179 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258254 2001 TQ181 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258255 2001 TN186 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258256 2001 TP189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258257 2001 TF195 15/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
258258 2001 TP202 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258259 2001 TN205 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258260 2001 TZ206 11/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
258261 2001 TJ212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
258262 2001 TJ216 13/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
258263 2001 TS218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
258264 2001 TM220 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258265 2001 TX228 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258266 2001 TV231 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
258267 2001 TY233 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
258268 2001 TF235 15/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
258269 2001 TB236 15/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
258270 2001 TW245 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
258271 2001 TM257 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258272 2001 TN258 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
258273 2001 TF259 08/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
258274 2001 US 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258275 2001 UV8 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258276 2001 UG12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
258277 2001 UV18 16/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
258278 2001 UE20 16/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
258279 2001 UZ23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258280 2001 UG24 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258281 2001 UD36 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258282 2001 UP36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258283 2001 UC37 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258284 2001 UP37 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258285 2001 UV41 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258286 2001 UT43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258287 2001 UD54 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258288 2001 UL64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258289 2001 UU70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
258290 2001 UY72 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258291 2001 UX79 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258292 2001 UX82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258293 2001 UF90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
258294 2001 UQ91 18/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
258295 2001 UX92 19/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258296 2001 UJ95 19/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
258297 2001 UO95 19/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
258298 2001 UT99 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258299 2001 UG100 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258300 2001 UK100 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258301 2001 UB107 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258302 2001 UY122 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258303 2001 UK136 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258304 2001 UH138 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258305 2001 UL141 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258306 2001 UR158 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258307 2001 UC165 23/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
258308 2001 US169 21/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
258309 2001 UM171 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258310 2001 UN173 18/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
258311 2001 UY185 17/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
258312 2001 UX190 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258313 2001 UC192 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258314 2001 UK192 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258315 2001 UC193 18/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
258316 2001 UJ199 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
258317 2001 UY199 19/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258318 2001 UW203 19/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
258319 2001 UR204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
258320 2001 UH206 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
258321 2001 UX220 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258322 2001 UA225 24/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
258323 2001 UR225 16/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258324 2001 UP230 25/10/2001 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
258325 2001 VB2 07/11/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
258326 2001 VH6 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258327 2001 VV6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258328 2001 VC14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258329 2001 VO17 10/11/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
258330 2001 VQ21 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258331 2001 VK29 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258332 2001 VW67 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
258333 2001 VA68 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258334 2001 VD68 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258335 2001 VJ68 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258336 2001 VL68 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258337 2001 VK72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
258338 2001 VS72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
258339 2001 VU77 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
258340 2001 VG85 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258341 2001 VK90 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258342 2001 VQ90 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258343 2001 VQ95 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258344 2001 VK101 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258345 2001 VL101 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258346 2001 VN101 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258347 2001 VP108 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258348 2001 VU109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258349 2001 VA111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258350 2001 VL111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258351 2001 VH114 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258352 2001 WL 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
258353 2001 WZ2 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
258354 2001 WQ8 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258355 2001 WM16 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258356 2001 WM42 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258357 2001 WM44 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258358 2001 WB48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
258359 2001 WL48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
258360 2001 WJ53 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258361 2001 WS58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258362 2001 WO62 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258363 2001 WX64 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258364 2001 WA65 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258365 2001 WW65 20/11/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
258366 2001 WL85 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258367 2001 WT87 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258368 2001 WQ89 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258369 2001 WV90 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258370 2001 WN96 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
258371 2001 XS 07/12/2001 Eskridge G. Hug 3,1 km MPC · JPL
258372 2001 XH3 08/12/2001 Uccle H. Boffin 1,3 km MPC · JPL
258373 2001 XC11 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258374 2001 XJ12 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258375 2001 XK13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258376 2001 XN20 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
258377 2001 XB21 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
258378 2001 XC34 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258379 2001 XR34 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258380 2001 XB36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258381 2001 XG40 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
258382 2001 XC43 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258383 2001 XM52 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258384 2001 XX55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258385 2001 XV56 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258386 2001 XF61 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258387 2001 XY66 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258388 2001 XU69 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258389 2001 XX73 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258390 2001 XQ74 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258391 2001 XN77 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258392 2001 XJ82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258393 2001 XZ83 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258394 2001 XA88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
258395 2001 XO94 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258396 2001 XQ96 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258397 2001 XV101 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258398 2001 XR104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
258399 2001 XU111 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258400 2001 XM117 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258401 2001 XR122 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258402 2001 XX122 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258403 2001 XG125 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258404 2001 XF127 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
258405 2001 XD134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
258406 2001 XT134 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258407 2001 XD135 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258408 2001 XH135 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258409 2001 XD139 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258410 2001 XG146 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258411 2001 XK147 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258412 2001 XH150 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258413 2001 XM150 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258414 2001 XY157 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
258415 2001 XC161 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258416 2001 XK164 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258417 2001 XW176 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258418 2001 XB178 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
258419 2001 XG181 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258420 2001 XM182 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258421 2001 XN183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258422 2001 XR185 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258423 2001 XG187 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258424 2001 XM188 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258425 2001 XB191 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258426 2001 XK198 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
258427 2001 XL198 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258428 2001 XU198 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258429 2001 XS204 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258430 2001 XE205 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258431 2001 XB206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258432 2001 XC210 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258433 2001 XL214 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258434 2001 XD225 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258435 2001 XJ226 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258436 2001 XP226 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258437 2001 XU229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258438 2001 XZ230 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258439 2001 XF231 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258440 2001 XX234 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258441 2001 XF237 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258442 2001 XP241 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258443 2001 XX241 14/12/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
258444 2001 XA242 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258445 2001 XJ249 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
258446 2001 XP250 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258447 2001 XD251 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258448 2001 XO251 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258449 2001 XT256 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258450 2001 XS266 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258451 2001 YX8 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258452 2001 YA12 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258453 2001 YT51 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258454 2001 YK56 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258455 2001 YE74 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
258456 2001 YL78 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258457 2001 YW89 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
258458 2001 YA103 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258459 2001 YW106 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258460 2001 YS107 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
258461 2001 YL120 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258462 2001 YB123 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
258463 2001 YC123 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258464 2001 YA126 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258465 2001 YX126 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258466 2001 YK130 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258467 2001 YS131 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258468 2001 YY133 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
258469 2001 YK135 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
258470 2001 YG145 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258471 2001 YP150 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258472 2001 YT153 19/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
258473 2001 YW160 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
258474 2002 AE12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
258475 2002 AL12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
258476 2002 AN13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
258477 2002 AC17 05/01/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
258478 2002 AY18 15/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258479 2002 AB20 05/01/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
258480 2002 AY22 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
258481 2002 AL24 08/01/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
258482 2002 AX25 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
258483 2002 AS35 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258484 2002 AD37 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
258485 2002 AT39 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
258486 2002 AK43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258487 2002 AO44 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
258488 2002 AG45 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258489 2002 AM45 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258490 2002 AQ45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258491 2002 AY46 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258492 2002 AY49 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258493 2002 AE53 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258494 2002 AW57 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
258495 2002 AO61 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258496 2002 AA63 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258497 2002 AU65 12/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258498 2002 AV65 12/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258499 2002 AG66 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258500 2002 AO79 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258501 2002 AD101 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258502 2002 AF107 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
258503 2002 AJ108 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258504 2002 AT110 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258505 2002 AD114 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258506 2002 AX114 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258507 2002 AC124 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
258508 2002 AK124 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258509 2002 AE125 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258510 2002 AA126 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258511 2002 AO133 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258512 2002 AB136 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258513 2002 AZ141 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258514 2002 AR142 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258515 2002 AK152 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258516 2002 AF162 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
258517 2002 AD171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258518 2002 AF176 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258519 2002 AS182 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
258520 2002 AS186 08/01/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
258521 2002 AS193 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258522 2002 AP197 14/01/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
258523 2002 AT199 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
258524 2002 AY204 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
258525 2002 AF207 13/01/2002 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
258526 2002 AW208 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258527 2002 BL 18/01/2002 Powell Powell Obs. 700 m MPC · JPL
258528 2002 BT2 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
258529 2002 BQ4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
258530 2002 BS5 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258531 2002 BG8 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258532 2002 BT15 19/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
258533 2002 BV15 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258534 2002 BG19 21/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258535 2002 BN22 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258536 2002 BB27 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258537 2002 BE28 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258538 2002 BL31 22/01/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
258539 2002 CD2 03/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
258540 2002 CD16 04/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,7 km MPC · JPL
258541 2002 CR18 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
258542 2002 CX18 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
258543 2002 CP20 04/02/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
258544 2002 CY23 06/02/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
258545 2002 CG24 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
258546 2002 CQ27 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258547 2002 CU28 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258548 2002 CD30 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
258549 2002 CU39 04/02/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
258550 2002 CV40 07/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
258551 2002 CM47 03/02/2002 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
258552 2002 CW48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
258553 2002 CZ54 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258554 2002 CK57 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258555 2002 CK62 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258556 2002 CJ63 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258557 2002 CP65 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258558 2002 CN67 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258559 2002 CX68 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
258560 2002 CM73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258561 2002 CU77 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258562 2002 CX78 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258563 2002 CW79 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258564 2002 CK85 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258565 2002 CL88 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258566 2002 CS93 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258567 2002 CC94 07/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
258568 2002 CP109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258569 2002 CT117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
258570 2002 CH120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258571 2002 CA125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258572 2002 CV131 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258573 2002 CJ135 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258574 2002 CZ135 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258575 2002 CU136 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
258576 2002 CF143 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258577 2002 CM147 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
258578 2002 CQ149 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258579 2002 CH151 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258580 2002 CS153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
258581 2002 CH161 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
258582 2002 CC164 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
258583 2002 CZ164 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258584 2002 CX167 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258585 2002 CD172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258586 2002 CO173 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
258587 2002 CH175 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
258588 2002 CZ183 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258589 2002 CG184 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258590 2002 CK185 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258591 2002 CP192 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258592 2002 CH193 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258593 2002 CR194 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258594 2002 CG196 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258595 2002 CZ198 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258596 2002 CS203 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258597 2002 CJ204 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
258598 2002 CG221 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258599 2002 CZ226 06/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
258600 2002 CQ232 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258601 2002 CD235 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
258602 2002 CA236 13/02/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
258603 2002 CH241 11/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
258604 2002 CK253 03/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,4 km MPC · JPL
258605 2002 CT253 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
258606 2002 CT256 04/02/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
258607 2002 CW265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
258608 2002 CP271 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
258609 2002 CM284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
258610 2002 CR290 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
258611 2002 CJ302 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258612 2002 CR302 12/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258613 2002 CT305 03/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
258614 2002 CY308 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258615 2002 CD310 06/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
258616 2002 CM313 13/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
258617 2002 CG314 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258618 2002 CE315 06/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
258619 2002 CF315 06/02/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
258620 2002 CQ315 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
258621 2002 CF316 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
258622 2002 DJ11 20/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
258623 2002 DP12 22/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258624 2002 DM13 16/02/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
258625 2002 DH14 16/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
258626 2002 DS14 16/02/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
258627 2002 DA15 16/02/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
258628 2002 DW15 16/02/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
258629 2002 EU 03/03/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
258630 2002 EE1 05/03/2002 Eskridge Farpoint Obs. 5,1 km MPC · JPL
258631 2002 EZ7 11/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
258632 2002 ES8 11/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
258633 2002 ES27 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258634 2002 EN29 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258635 2002 ET31 09/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258636 2002 EU31 09/03/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
258637 2002 EA32 09/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258638 2002 EM33 11/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
258639 2002 ES34 11/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258640 2002 ER36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
258641 2002 ER37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
258642 2002 EZ37 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
258643 2002 EL40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258644 2002 EB42 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258645 2002 EP46 11/03/2002 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
258646 2002 EK51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
258647 2002 EU51 09/03/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
258648 2002 EW51 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258649 2002 EC58 13/03/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
258650 2002 EB59 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
258651 2002 EM60 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258652 2002 EA66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258653 2002 EH67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258654 2002 EU67 13/03/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
258655 2002 EQ73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258656 2002 ES76 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
258657 2002 EJ82 13/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
258658 2002 ED84 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258659 2002 EM93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258660 2002 EP95 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258661 2002 EV95 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258662 2002 EY99 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
258663 2002 ET100 05/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
258664 2002 EK101 06/03/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258665 2002 EN101 06/03/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
258666 2002 EM102 06/03/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
258667 2002 EH105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
258668 2002 EQ105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
258669 2002 ET118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
258670 2002 ED120 10/03/2002 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
258671 2002 EU126 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
258672 2002 EV126 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258673 2002 EZ126 12/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
258674 2002 EC128 12/03/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
258675 2002 EF129 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258676 2002 EG130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
258677 2002 EU130 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
258678 2002 EA132 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
258679 2002 EP147 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
258680 2002 EN149 15/03/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
258681 2002 EY150 15/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
258682 2002 EK154 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258683 2002 EX154 06/03/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
258684 2002 EX157 13/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
258685 2002 EK160 12/03/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
258686 2002 EB163 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
258687 2002 FZ4 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258688 2002 FR16 16/03/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
258689 2002 FO25 19/03/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
258690 2002 FA33 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
258691 2002 FC36 21/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
258692 2002 FB38 30/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
258693 2002 FW40 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
258694 2002 GM3 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258695 2002 GT3 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
258696 2002 GD16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258697 2002 GN17 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258698 2002 GO29 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 9,7 km MPC · JPL
258699 2002 GS34 02/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
258700 2002 GE37 02/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258701 2002 GV38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
258702 2002 GV40 04/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258703 2002 GZ48 04/04/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
258704 2002 GP55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
258705 2002 GL59 08/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
258706 2002 GU61 08/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258707 2002 GX66 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258708 2002 GV67 08/04/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
258709 2002 GF69 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258710 2002 GZ69 08/04/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
258711 2002 GA73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
258712 2002 GL73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
258713 2002 GT76 08/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258714 2002 GX77 09/04/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
258715 2002 GX78 10/04/2002 Kvistaberg UDAS 8,4 km MPC · JPL
258716 2002 GM79 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258717 2002 GJ81 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
258718 2002 GB82 10/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
258719 2002 GH82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258720 2002 GH84 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258721 2002 GS84 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258722 2002 GW88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258723 2002 GR90 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
258724 2002 GU92 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258725 2002 GB97 09/04/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
258726 2002 GT98 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
258727 2002 GP101 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258728 2002 GH104 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
258729 2002 GT117 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258730 2002 GA118 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258731 2002 GB120 12/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
258732 2002 GY121 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
258733 2002 GB123 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258734 2002 GS123 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258735 2002 GG130 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
258736 2002 GV132 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258737 2002 GW132 12/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258738 2002 GQ148 14/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258739 2002 GE151 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258740 2002 GN152 12/04/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
258741 2002 GX158 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258742 2002 GM159 14/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
258743 2002 GF161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
258744 2002 GY161 14/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258745 2002 GJ163 14/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258746 2002 GH165 14/04/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
258747 2002 GN177 05/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 940 m MPC · JPL
258748 2002 GR177 05/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 1,0 km MPC · JPL
258749 2002 GZ177 05/04/2002 Palomar R. Matson 730 m MPC · JPL
258750 2002 GV178 04/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258751 2002 GK182 09/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
258752 2002 GW184 12/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
258753 2002 HL 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
258754 2002 HB2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258755 2002 HF3 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258756 2002 HR3 16/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
258757 2002 HM12 20/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
258758 2002 HE15 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258759 2002 HQ15 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258760 2002 HW15 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258761 2002 HT16 18/04/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
258762 2002 HX17 17/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
258763 2002 JC11 02/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
258764 2002 JG17 07/05/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
258765 2002 JT17 07/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
258766 2002 JJ18 07/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
258767 2002 JL28 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258768 2002 JR28 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258769 2002 JJ29 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258770 2002 JK31 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258771 2002 JQ32 09/05/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
258772 2002 JT42 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258773 2002 JG59 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258774 2002 JQ61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258775 2002 JG64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258776 2002 JL72 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258777 2002 JF77 11/05/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
258778 2002 JZ78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258779 2002 JR79 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
258780 2002 JF87 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258781 2002 JU87 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258782 2002 JH88 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
258783 2002 JU91 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
258784 2002 JT100 15/05/2002 Nogales Tenagra II Obs. 3,1 km MPC · JPL
258785 2002 JS132 09/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
258786 2002 JV134 09/05/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
258787 2002 JD135 09/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
258788 2002 JO138 09/05/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258789 2002 JC140 10/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258790 2002 JD143 12/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
258791 2002 JF144 13/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
258792 2002 JS146 09/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
258793 2002 KN13 18/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
258794 2002 LA 01/06/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
258795 2002 LY2 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
258796 2002 LD4 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258797 2002 LQ5 01/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
258798 2002 LX8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258799 2002 LA9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258800 2002 LR20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258801 2002 LA25 02/06/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258802 2002 LK51 09/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258803 2002 LV52 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
258804 2002 LT55 14/06/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
258805 2002 LX56 10/06/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258806 2002 LA61 10/06/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
258807 2002 LS61 01/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
258808 2002 ME 17/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258809 2002 NV6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 870 m MPC · JPL
258810 2002 NH9 03/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
258811 2002 NN9 03/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258812 2002 NJ14 04/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
258813 2002 NO21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258814 2002 NH28 09/07/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 870 m MPC · JPL
258815 2002 NP34 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258816 2002 NR35 09/07/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
258817 2002 NY57 04/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
258818 2002 NG59 04/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
258819 2002 NH60 14/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
258820 2002 NW62 05/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
258821 2002 NA68 15/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
258822 2002 NY74 05/07/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
258823 2002 OF2 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258824 2002 OM2 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
258825 2002 OF19 22/07/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
258826 2002 OZ20 22/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258827 2002 OL23 21/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258828 2002 OH27 22/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258829 2002 OY27 18/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
258830 2002 OB28 18/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
258831 2002 OB31 29/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
258832 2002 PA10 05/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258833 2002 PB10 05/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
258834 2002 PF13 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258835 2002 PH14 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258836 2002 PN14 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
258837 2002 PZ25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
258838 2002 PS26 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258839 2002 PA28 06/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
258840 2002 PP29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258841 2002 PP32 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258842 2002 PJ35 06/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
258843 2002 PB63 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258844 2002 PY65 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 740 m MPC · JPL
258845 2002 PH84 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258846 2002 PE86 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258847 2002 PC93 14/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258848 2002 PD95 13/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
258849 2002 PE95 13/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258850 2002 PK96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258851 2002 PC99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258852 2002 PF103 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258853 2002 PL105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258854 2002 PD111 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
258855 2002 PP117 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258856 2002 PM136 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258857 2002 PH139 12/08/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
258858 2002 PY139 13/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
258859 2002 PJ142 12/08/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
258860 2002 PO154 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258861 2002 PA156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
258862 2002 PW160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
258863 2002 PB163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
258864 2002 PF163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 750 m MPC · JPL
258865 2002 PN164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
258866 2002 PL166 15/08/2002 Palomar R. Matson 940 m MPC · JPL
258867 2002 PV167 11/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258868 2002 PQ172 07/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
258869 2002 PG175 11/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
258870 2002 PD179 03/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
258871 2002 PG179 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
258872 2002 PH182 08/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
258873 2002 PO190 15/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
258874 2002 PS190 15/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
258875 2002 QP2 16/08/2002 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
258876 2002 QG12 26/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258877 2002 QH14 26/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
258878 2002 QD29 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258879 2002 QV29 29/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
258880 2002 QM34 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258881 2002 QS44 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
258882 2002 QL46 30/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258883 2002 QA49 29/08/2002 Palomar R. Matson 1,0 km MPC · JPL
258884 2002 QJ49 17/08/2002 Palomar S. F. Hönig 820 m MPC · JPL
258885 2002 QP55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 660 m MPC · JPL
258886 2002 QO61 28/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
258887 2002 QV61 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258888 2002 QA63 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258889 2002 QL63 18/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
258890 2002 QH64 30/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
258891 2002 QR66 29/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258892 2002 QZ68 16/08/2002 Haleakala NEAT 660 m MPC · JPL
258893 2002 QL69 28/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
258894 2002 QB74 30/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
258895 2002 QQ75 18/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258896 2002 QW75 30/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
258897 2002 QU76 16/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
258898 2002 QE80 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
258899 2002 QZ85 19/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
258900 2002 QH86 17/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258901 2002 QT87 27/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258902 2002 QX89 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258903 2002 QA94 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258904 2002 QA100 18/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258905 2002 QT108 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
258906 2002 QQ112 27/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
258907 2002 QP113 27/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
258908 2002 QQ114 28/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258909 2002 QY115 18/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
258910 2002 QL118 30/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258911 2002 QD129 29/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
258912 2002 QG130 30/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
258913 2002 QM132 16/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
258914 2002 RP5 03/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258915 2002 RA10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258916 2002 RC17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
258917 2002 RH20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
258918 2002 RS29 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
258919 2002 RD37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
258920 2002 RB38 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258921 2002 RM38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
258922 2002 RJ41 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258923 2002 RA42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258924 2002 RF49 05/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
258925 2002 RX53 05/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
258926 2002 RV60 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258927 2002 RC67 03/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258928 2002 RL67 03/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
258929 2002 RJ74 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258930 2002 RJ77 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258931 2002 RB80 05/09/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
258932 2002 RS88 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258933 2002 RC90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258934 2002 RV91 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258935 2002 RL95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258936 2002 RX126 10/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
258937 2002 RO128 10/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
258938 2002 RO136 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258939 2002 RG142 11/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
258940 2002 RA144 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258941 2002 RD160 12/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258942 2002 RG160 12/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258943 2002 RV160 12/09/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
258944 2002 RV169 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258945 2002 RF206 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258946 2002 RJ206 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
258947 2002 RT210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
258948 2002 RN211 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
258949 2002 RK215 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
258950 2002 RU219 15/09/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
258951 2002 RF220 15/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
258952 2002 RS221 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258953 2002 RV235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 4,7 km MPC · JPL
258954 2002 RH238 09/09/2002 Haleakala R. Matson 830 m MPC · JPL
258955 2002 RE239 08/09/2002 Haleakala R. Matson 1,5 km MPC · JPL
258956 2002 RK245 15/09/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
258957 2002 RY252 15/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258958 2002 RS259 15/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258959 2002 RJ277 15/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258960 2002 RY279 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258961 2002 SN1 26/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258962 2002 SJ8 27/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258963 2002 SA13 27/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
258964 2002 SF13 27/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
258965 2002 SM21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258966 2002 SB23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258967 2002 SZ28 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258968 2002 SQ32 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
258969 2002 SF33 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258970 2002 SZ33 29/09/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
258971 2002 SL37 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
258972 2002 SS38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258973 2002 ST41 28/09/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
258974 2002 SD44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
258975 2002 SV54 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
258976 2002 SX57 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
258977 2002 SB64 27/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
258978 2002 SL67 27/09/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
258979 2002 SQ70 17/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
258980 2002 SN71 26/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258981 2002 TP5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
258982 2002 TP7 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258983 2002 TQ10 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258984 2002 TE18 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258985 2002 TO24 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258986 2002 TP28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258987 2002 TH29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258988 2002 TB32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258989 2002 TR33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258990 2002 TA37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258991 2002 TP48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258992 2002 TU48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258993 2002 TN53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258994 2002 TH60 03/10/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
258995 2002 TC63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
258996 2002 TS65 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258997 2002 TQ68 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
258998 2002 TD69 08/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258999 2002 TZ74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259000 2002 TE92 03/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

254.000s  • 255.000s  • 256.000s  • 257.000s  • 258.000s  • 259.000s  • 260.000s  • 261.000s  • 262.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001