Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/556001–557000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
556001 2014 HM191 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
556002 2014 HR191 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
556003 2014 HX194 28/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
556004 2014 HA200 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 495 km MPC · JPL
556005 2014 HN202 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
556006 2014 HS205 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
556007 2014 HB208 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
556008 2014 HS211 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
556009 2014 HR224 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
556010 2014 JL 26/07/2001 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
556011 2014 JB4 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
556012 2014 JP4 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
556013 2014 JS4 02/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
556014 2014 JY6 29/04/2014 ESA OGS ESA OGS 790 m MPC · JPL
556015 2014 JC7 14/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
556016 2014 JQ7 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
556017 2014 JN9 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
556018 2014 JV9 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 800 m MPC · JPL
556019 2014 JL10 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
556020 2014 JD14 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556021 2014 JG14 24/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
556022 2014 JU14 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
556023 2014 JY18 28/07/2011 Siding Spring SSS 640 m MPC · JPL
556024 2014 JE19 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
556025 2014 JB20 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
556026 2014 JW21 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
556027 2014 JX21 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 930 m MPC · JPL
556028 2014 JR23 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
556029 2014 JS28 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
556030 2014 JC29 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
556031 2014 JW31 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
556032 2014 JQ33 31/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
556033 2014 JX33 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
556034 2014 JC34 10/04/2000 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 840 m MPC · JPL
556035 2014 JT35 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
556036 2014 JZ36 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
556037 2014 JM37 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
556038 2014 JZ37 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
556039 2014 JA39 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 660 m MPC · JPL
556040 2014 JT44 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
556041 2014 JD46 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
556042 2014 JZ46 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
556043 2014 JO51 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
556044 2014 JT51 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556045 2014 JF55 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
556046 2014 JT56 08/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
556047 2014 JV57 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
556048 2014 JD59 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
556049 2014 JK60 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
556050 2014 JG61 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
556051 2014 JQ62 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
556052 2014 JK63 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
556053 2014 JD64 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
556054 2014 JQ65 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
556055 2014 JS65 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
556056 2014 JU66 04/09/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
556057 2014 JD67 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
556058 2014 JE68 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
556059 2014 JB69 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
556060 2014 JT70 20/03/2010 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
556061 2014 JF71 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
556062 2014 JR71 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
556063 2014 JU73 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
556064 2014 JA78 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
556065 2014 JQ78 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
556066 2014 JR78 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
556067 2014 JK80 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 233 km MPC · JPL
556068 2014 JR80 08/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 423 km MPC · JPL
556069 2014 JT88 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
556070 2014 JT89 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
556071 2014 JA95 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
556072 2014 JE100 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
556073 2014 JP100 02/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
556074 2014 JX108 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
556075 2014 JG109 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
556076 2014 JT113 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
556077 2014 JO114 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
556078 2014 JJ118 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,8 km MPC · JPL
556079 2014 KN3 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
556080 2014 KN6 26/09/2000 Haleakala AMOS 980 m MPC · JPL
556081 2014 KW6 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
556082 2014 KY6 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
556083 2014 KQ13 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
556084 2014 KW13 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
556085 2014 KC16 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
556086 2014 KS17 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
556087 2014 KB18 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 870 m MPC · JPL
556088 2014 KK18 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
556089 2014 KP18 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
556090 2014 KR19 22/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
556091 2014 KX24 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
556092 2014 KH29 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
556093 2014 KL29 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
556094 2014 KP29 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
556095 2014 KO31 13/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
556096 2014 KE32 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
556097 2014 KD33 21/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
556098 2014 KG33 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
556099 2014 KC37 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
556100 2014 KR37 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
556101 2014 KT40 20/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
556102 2014 KX40 21/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
556103 2014 KY42 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
556104 2014 KQ45 09/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
556105 2014 KV46 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
556106 2014 KX46 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
556107 2014 KB47 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
556108 2014 KX54 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
556109 2014 KZ60 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
556110 2014 KX62 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
556111 2014 KP63 18/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
556112 2014 KZ70 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
556113 2014 KG74 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
556114 2014 KL74 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
556115 2014 KC75 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
556116 2014 KS78 12/09/2007 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
556117 2014 KY78 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
556118 2014 KM81 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
556119 2014 KR81 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
556120 2014 KL83 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
556121 2014 KU84 20/11/2003 Apache Point SDSS Collaboration 880 m MPC · JPL
556122 2014 KT89 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
556123 2014 KJ93 21/07/2007 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
556124 2014 KD94 30/12/2005 Flagstaff L. H. Wasserman 690 m MPC · JPL
556125 2014 KE95 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556126 2014 KC96 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556127 2014 KP98 23/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
556128 2014 KY99 29/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
556129 2014 KZ100 20/07/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
556130 2014 KV101 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 147 km MPC · JPL
556131 2014 KQ106 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
556132 2014 KR106 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
556133 2014 KZ106 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
556134 2014 KG107 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
556135 2014 KN107 28/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
556136 2014 KV112 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556137 2014 KN117 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
556138 2014 KO124 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
556139 2014 LE 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
556140 2014 LU 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
556141 2014 LX 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
556142 2014 LY1 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
556143 2014 LR2 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
556144 2014 LE3 06/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 770 m MPC · JPL
556145 2014 LC4 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
556146 2014 LZ5 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
556147 2014 LC6 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
556148 2014 LM7 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
556149 2014 LZ9 23/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
556150 2014 LS11 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
556151 2014 LG12 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
556152 2014 LR13 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
556153 2014 LG16 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
556154 2014 LL22 28/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
556155 2014 LS22 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
556156 2014 LA24 06/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
556157 2014 LP24 09/07/2010 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
556158 2014 LK25 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
556159 2014 LZ28 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
556160 2014 LN29 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
556161 2014 LW29 09/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
556162 2014 LZ31 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
556163 2014 LH33 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
556164 2014 MK1 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
556165 2014 MW4 04/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
556166 2014 MC7 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
556167 2014 MU8 08/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
556168 2014 MF16 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
556169 2014 MU16 03/04/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
556170 2014 MC19 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556171 2014 MB20 25/03/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
556172 2014 MN21 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
556173 2014 MU21 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 700 m MPC · JPL
556174 2014 MD23 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
556175 2014 MH23 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
556176 2014 MJ23 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
556177 2014 MK23 18/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
556178 2014 MB25 21/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
556179 2014 MQ27 15/08/2004 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
556180 2014 ME28 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
556181 2014 MA30 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
556182 2014 MQ31 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
556183 2014 MU31 01/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
556184 2014 MT33 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
556185 2014 MW33 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
556186 2014 MQ35 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
556187 2014 MW35 18/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
556188 2014 MX35 20/09/2003 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
556189 2014 MQ37 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
556190 2014 MT40 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
556191 2014 MM41 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
556192 2014 MW41 14/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
556193 2014 MM42 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
556194 2014 ME44 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
556195 2014 MA49 29/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
556196 2014 MP49 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
556197 2014 MA51 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556198 2014 MR51 01/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 460 m MPC · JPL
556199 2014 MB52 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556200 2014 MX52 23/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
556201 2014 MF53 30/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556202 2014 MA57 08/07/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
556203 2014 MT57 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
556204 2014 MC58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
556205 2014 MN58 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
556206 2014 MM60 31/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
556207 2014 MA63 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
556208 2014 MQ63 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
556209 2014 MM64 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
556210 2014 ML65 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
556211 2014 MY71 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556212 2014 MZ72 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
556213 2014 ML73 20/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556214 2014 MZ74 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
556215 2014 MS75 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
556216 2014 MY75 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
556217 2014 MN76 16/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
556218 2014 MD78 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
556219 2014 MN78 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
556220 2014 MH79 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
556221 2014 MP79 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
556222 2014 MO80 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
556223 2014 MP92 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
556224 2014 MQ93 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
556225 2014 NF1 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
556226 2014 NB4 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
556227 2014 NV8 17/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
556228 2014 NP11 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
556229 2014 NW19 02/07/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
556230 2014 NP24 15/09/2004 Mauna Kea J. Pittichová, J. Bedient 3,9 km MPC · JPL
556231 2014 NE26 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
556232 2014 NG30 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
556233 2014 NP31 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
556234 2014 NU32 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
556235 2014 NP35 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
556236 2014 NU36 11/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
556237 2014 NK40 17/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
556238 2014 NH41 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
556239 2014 NK41 11/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
556240 2014 NZ42 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556241 2014 NA43 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
556242 2014 ND44 03/02/2003 Haleakala AMOS 630 m MPC · JPL
556243 2014 NE44 15/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
556244 2014 NZ44 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
556245 2014 NL47 03/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
556246 2014 NL48 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
556247 2014 NX48 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
556248 2014 NT50 24/07/2003 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
556249 2014 NX50 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
556250 2014 NJ51 14/09/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
556251 2014 NN51 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
556252 2014 NQ53 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
556253 2014 NR54 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
556254 2014 NO56 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556255 2014 NK63 26/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
556256 2014 NS67 01/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
556257 2014 NJ69 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
556258 2014 NS70 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
556259 2014 NW70 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
556260 2014 NL72 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
556261 2014 NB74 05/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
556262 2014 NM77 05/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
556263 2014 NM79 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
556264 2014 OZ 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
556265 2014 OC1 21/07/2014 Elena Remote A. Oreshko 850 m MPC · JPL
556266 2014 OX2 16/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
556267 2014 OH4 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
556268 2014 OG8 19/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
556269 2014 OJ11 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
556270 2014 OU15 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
556271 2014 OQ18 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
556272 2014 OA22 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 680 m MPC · JPL
556273 2014 OB31 25/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
556274 2014 OL39 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
556275 2014 OX40 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
556276 2014 OW41 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
556277 2014 ON46 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
556278 2014 OT48 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
556279 2014 OQ52 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
556280 2014 OM54 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
556281 2014 OY54 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
556282 2014 OT55 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556283 2014 OP58 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
556284 2014 OK60 19/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556285 2014 OH70 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
556286 2014 OU71 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
556287 2014 OL73 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
556288 2014 ON73 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
556289 2014 OR73 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556290 2014 OW73 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
556291 2014 OH74 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
556292 2014 OF75 04/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
556293 2014 OK77 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
556294 2014 OY78 29/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
556295 2014 OU79 02/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
556296 2014 OF80 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
556297 2014 OZ80 16/02/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
556298 2014 ON82 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
556299 2014 OV82 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
556300 2014 OW83 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
556301 2014 OL86 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556302 2014 OC87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
556303 2014 OY89 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
556304 2014 OW90 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
556305 2014 OW92 20/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 840 m MPC · JPL
556306 2014 OW93 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
556307 2014 OY95 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
556308 2014 OR96 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
556309 2014 OU97 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
556310 2014 OT100 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
556311 2014 OD102 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
556312 2014 OA103 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
556313 2014 OQ103 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556314 2014 OU103 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
556315 2014 OY106 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
556316 2014 OB119 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556317 2014 OC126 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
556318 2014 OB127 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
556319 2014 OK129 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
556320 2014 OQ132 04/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
556321 2014 OR132 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
556322 2014 OY134 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
556323 2014 OW139 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
556324 2014 OQ144 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
556325 2014 OT146 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
556326 2014 OY146 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
556327 2014 OJ147 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
556328 2014 OV153 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
556329 2014 OP156 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
556330 2014 OO157 20/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
556331 2014 OP157 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
556332 2014 OL162 18/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
556333 2014 OF164 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
556334 2014 OS164 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
556335 2014 OK171 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556336 2014 OV175 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
556337 2014 OM176 20/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
556338 2014 OE179 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
556339 2014 OG179 21/01/2012 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
556340 2014 OJ180 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 820 m MPC · JPL
556341 2014 OP182 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
556342 2014 OD188 30/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
556343 2014 OP188 11/06/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
556344 2014 OR188 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556345 2014 OB189 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
556346 2014 OA191 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
556347 2014 OB192 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
556348 2014 OJ194 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
556349 2014 OS194 31/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
556350 2014 OG195 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
556351 2014 OH198 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
556352 2014 OJ200 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
556353 2014 OZ202 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
556354 2014 OQ205 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
556355 2014 OO208 22/01/2004 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
556356 2014 OT208 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
556357 2014 OV208 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
556358 2014 OD212 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
556359 2014 OS213 04/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
556360 2014 OP216 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
556361 2014 OT218 17/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
556362 2014 OG225 07/02/2008 Altschwendt W. Ries 2,7 km MPC · JPL
556363 2014 ON227 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
556364 2014 OE231 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
556365 2014 OO231 23/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
556366 2014 OO235 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
556367 2014 OG236 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
556368 2014 OF238 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
556369 2014 OK238 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
556370 2014 OG239 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
556371 2014 OF242 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
556372 2014 OO249 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
556373 2014 OM250 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
556374 2014 OF259 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
556375 2014 OS259 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
556376 2014 OL262 20/12/2011 ESA OGS ESA OGS 1,5 km MPC · JPL
556377 2014 OB268 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556378 2014 OR270 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
556379 2014 OV273 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
556380 2014 OH276 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
556381 2014 OE281 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
556382 2014 OJ286 25/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
556383 2014 OX291 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
556384 2014 OZ294 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 620 m MPC · JPL
556385 2014 OX295 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556386 2014 OU299 18/09/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
556387 2014 OE306 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
556388 2014 ON306 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
556389 2014 OS309 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
556390 2014 OF317 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
556391 2014 OP319 28/08/2006 Pises Pises Obs. 650 m MPC · JPL
556392 2014 ON324 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
556393 2014 OT330 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
556394 2014 OT336 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
556395 2014 OP342 28/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
556396 2014 OT343 26/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
556397 2014 OE349 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556398 2014 OL354 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
556399 2014 OS356 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
556400 2014 ON358 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
556401 2014 OS358 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
556402 2014 OK359 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
556403 2014 OR359 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
556404 2014 OE363 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
556405 2014 OX368 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
556406 2014 OL371 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
556407 2014 OQ373 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
556408 2014 OW375 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
556409 2014 OQ381 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
556410 2014 OY381 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
556411 2014 OD383 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
556412 2014 OB389 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
556413 2014 OL390 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
556414 2014 OR390 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 860 m MPC · JPL
556415 2014 OL391 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
556416 2014 OE394 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 486 km MPC · JPL
556417 2014 OT398 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
556418 2014 OW399 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 750 m MPC · JPL
556419 2014 OK400 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
556420 2014 OL400 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
556421 2014 OU400 19/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
556422 2014 OV400 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
556423 2014 OC401 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
556424 2014 OJ401 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
556425 2014 OS401 26/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
556426 2014 OW401 12/09/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
556427 2014 OZ401 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
556428 2014 OM402 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
556429 2014 OP403 08/02/1999 Mauna Kea C. Veillet, J. Anderson 1,0 km MPC · JPL
556430 2014 OD404 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
556431 2014 OS404 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556432 2014 OL405 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
556433 2014 OD406 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
556434 2014 OL409 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
556435 2014 OG410 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
556436 2014 OD412 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
556437 2014 OA414 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
556438 2014 OG414 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556439 2014 OL415 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
556440 2014 OP415 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,3 km MPC · JPL
556441 2014 OE429 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
556442 2014 OZ432 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
556443 2014 OS441 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
556444 2014 OG443 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
556445 2014 PD1 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
556446 2014 PY1 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
556447 2014 PM2 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
556448 2014 PV5 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556449 2014 PQ7 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
556450 2014 PT8 22/08/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
556451 2014 PU8 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
556452 2014 PT9 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
556453 2014 PA12 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
556454 2014 PR13 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
556455 2014 PO17 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
556456 2014 PV18 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
556457 2014 PP23 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
556458 2014 PP28 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
556459 2014 PE30 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
556460 2014 PL31 17/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
556461 2014 PA34 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
556462 2014 PF36 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
556463 2014 PX36 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
556464 2014 PU37 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
556465 2014 PF38 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
556466 2014 PT39 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
556467 2014 PN43 19/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,9 km MPC · JPL
556468 2014 PP43 04/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
556469 2014 PD51 04/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
556470 2014 PN53 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
556471 2014 PY53 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556472 2014 PG55 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
556473 2014 PL60 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
556474 2014 PT60 24/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
556475 2014 PC61 20/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
556476 2014 PU62 08/07/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
556477 2014 PG64 27/07/2014 ESA OGS ESA OGS 830 m MPC · JPL
556478 2014 PZ65 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
556479 2014 PK67 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
556480 2014 PJ72 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
556481 2014 PA73 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
556482 2014 PX74 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
556483 2014 PY76 06/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
556484 2014 PW77 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
556485 2014 PV79 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
556486 2014 PA81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
556487 2014 PK81 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
556488 2014 PC82 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556489 2014 PE82 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556490 2014 PF90 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
556491 2014 QW1 25/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
556492 2014 QQ4 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556493 2014 QE5 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
556494 2014 QW5 06/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
556495 2014 QU6 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
556496 2014 QW6 01/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
556497 2014 QA13 30/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
556498 2014 QP13 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556499 2014 QR14 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
556500 2014 QV18 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
556501 2014 QY18 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
556502 2014 QZ18 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
556503 2014 QK19 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
556504 2014 QA20 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
556505 2014 QN22 11/07/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
556506 2014 QQ22 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
556507 2014 QU22 26/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
556508 2014 QJ23 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
556509 2014 QN23 18/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
556510 2014 QV24 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
556511 2014 QG26 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
556512 2014 QM28 23/09/2005 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
556513 2014 QP28 30/07/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
556514 2014 QC29 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
556515 2014 QF29 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556516 2014 QC31 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
556517 2014 QX31 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556518 2014 QY31 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
556519 2014 QE36 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
556520 2014 QU36 15/09/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
556521 2014 QM38 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
556522 2014 QS39 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
556523 2014 QH40 04/11/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
556524 2014 QP42 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,2 km MPC · JPL
556525 2014 QT42 07/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556526 2014 QL43 13/03/2013 Palomar PTF 920 m MPC · JPL
556527 2014 QZ46 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
556528 2014 QR48 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
556529 2014 QX48 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
556530 2014 QR49 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
556531 2014 QZ55 20/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 620 m MPC · JPL
556532 2014 QZ57 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
556533 2014 QT66 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
556534 2014 QK67 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
556535 2014 QC68 14/03/2013 Palomar PTF 820 m MPC · JPL
556536 2014 QF68 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
556537 2014 QM68 22/08/2006 Cerro Tololo L. H. Wasserman 1,2 km MPC · JPL
556538 2014 QP70 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
556539 2014 QH71 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
556540 2014 QK71 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
556541 2014 QZ71 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
556542 2014 QS72 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556543 2014 QE73 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
556544 2014 QL76 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 910 m MPC · JPL
556545 2014 QS76 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
556546 2014 QF81 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
556547 2014 QD91 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
556548 2014 QM92 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
556549 2014 QA95 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
556550 2014 QU95 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556551 2014 QC107 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
556552 2014 QM108 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
556553 2014 QO111 15/03/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
556554 2014 QW112 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
556555 2014 QA113 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556556 2014 QS116 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
556557 2014 QY118 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
556558 2014 QJ123 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
556559 2014 QS123 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 710 m MPC · JPL
556560 2014 QK138 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
556561 2014 QF142 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
556562 2014 QC144 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
556563 2014 QZ150 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
556564 2014 QB151 20/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,1 km MPC · JPL
556565 2014 QM151 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
556566 2014 QN151 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
556567 2014 QK155 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
556568 2014 QS155 12/01/2008 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
556569 2014 QM161 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
556570 2014 QW161 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
556571 2014 QA162 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
556572 2014 QF162 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
556573 2014 QZ162 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
556574 2014 QA164 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
556575 2014 QN166 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
556576 2014 QU168 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
556577 2014 QN169 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
556578 2014 QM172 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
556579 2014 QG173 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
556580 2014 QZ175 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556581 2014 QE176 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
556582 2014 QD181 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556583 2014 QD183 28/08/2006 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
556584 2014 QR183 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
556585 2014 QE189 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556586 2014 QH190 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
556587 2014 QM191 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
556588 2014 QU191 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
556589 2014 QK200 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
556590 2014 QD205 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
556591 2014 QO205 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556592 2014 QO207 29/10/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
556593 2014 QA209 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
556594 2014 QY209 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
556595 2014 QZ211 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
556596 2014 QJ212 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556597 2014 QG215 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
556598 2014 QU219 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
556599 2014 QE220 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
556600 2014 QG223 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
556601 2014 QW224 10/04/2000 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1,3 km MPC · JPL
556602 2014 QR228 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556603 2014 QB229 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
556604 2014 QY229 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
556605 2014 QA231 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
556606 2014 QH233 01/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,6 km MPC · JPL
556607 2014 QU236 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
556608 2014 QC237 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
556609 2014 QH237 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
556610 2014 QB238 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 860 m MPC · JPL
556611 2014 QE238 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
556612 2014 QG239 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
556613 2014 QW241 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556614 2014 QD250 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
556615 2014 QG250 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
556616 2014 QN252 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
556617 2014 QT254 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
556618 2014 QX254 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
556619 2014 QA255 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
556620 2014 QJ255 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556621 2014 QR256 26/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
556622 2014 QK259 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556623 2014 QY260 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
556624 2014 QZ261 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
556625 2014 QH265 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556626 2014 QR265 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556627 2014 QA268 06/08/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
556628 2014 QS273 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
556629 2014 QZ273 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
556630 2014 QL281 24/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
556631 2014 QN283 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 900 m MPC · JPL
556632 2014 QY283 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
556633 2014 QS285 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
556634 2014 QR288 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556635 2014 QS289 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556636 2014 QA290 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
556637 2014 QK290 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
556638 2014 QT290 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
556639 2014 QO292 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556640 2014 QQ292 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
556641 2014 QY292 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
556642 2014 QZ293 09/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
556643 2014 QE305 29/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
556644 2014 QN313 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
556645 2014 QT314 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
556646 2014 QS316 19/03/2013 Palomar PTF 940 m MPC · JPL
556647 2014 QM318 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556648 2014 QX320 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556649 2014 QZ321 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
556650 2014 QT322 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
556651 2014 QO324 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
556652 2014 QJ326 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
556653 2014 QF327 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
556654 2014 QK327 05/03/2013 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
556655 2014 QP327 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556656 2014 QQ327 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
556657 2014 QU327 28/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
556658 2014 QD328 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
556659 2014 QE331 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
556660 2014 QP332 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
556661 2014 QQ332 16/03/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
556662 2014 QC335 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556663 2014 QQ337 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
556664 2014 QB338 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
556665 2014 QA340 15/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
556666 2014 QL340 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
556667 2014 QY341 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
556668 2014 QB343 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
556669 2014 QY343 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
556670 2014 QD344 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
556671 2014 QR344 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
556672 2014 QJ345 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556673 2014 QK347 26/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
556674 2014 QM349 30/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
556675 2014 QR350 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
556676 2014 QY350 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
556677 2014 QF352 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
556678 2014 QQ353 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
556679 2014 QK356 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
556680 2014 QY356 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556681 2014 QE357 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
556682 2014 QR358 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556683 2014 QD359 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
556684 2014 QL360 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
556685 2014 QZ361 28/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
556686 2014 QF362 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
556687 2014 QZ364 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
556688 2014 QH366 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556689 2014 QG368 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556690 2014 QH368 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
556691 2014 QJ368 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
556692 2014 QK368 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556693 2014 QM368 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
556694 2014 QN369 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
556695 2014 QP372 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
556696 2014 QX379 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
556697 2014 QX380 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
556698 2014 QO381 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
556699 2014 QB382 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
556700 2014 QC382 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
556701 2014 QR385 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
556702 2014 QH388 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
556703 2014 QR389 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
556704 2014 QE390 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
556705 2014 QR390 31/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
556706 2014 QV391 24/06/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 900 m MPC · JPL
556707 2014 QT397 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
556708 2014 QA403 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
556709 2014 QL403 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
556710 2014 QN404 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556711 2014 QA405 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
556712 2014 QU405 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
556713 2014 QV406 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556714 2014 QA407 29/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
556715 2014 QZ410 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
556716 2014 QH412 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
556717 2014 QT412 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
556718 2014 QK415 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
556719 2014 QZ415 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
556720 2014 QE419 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
556721 2014 QG423 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
556722 2014 QU423 12/09/2001 Kitt Peak L. H. Wasserman, E. L. Ryan 1,7 km MPC · JPL
556723 2014 QE425 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
556724 2014 QW428 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
556725 2014 QC431 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
556726 2014 QN432 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
556727 2014 QU437 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
556728 2014 QU438 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
556729 2014 QT440 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
556730 2014 QT441 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
556731 2014 QZ446 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
556732 2014 QQ447 28/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
556733 2014 QK448 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
556734 2014 QN448 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
556735 2014 QO449 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
556736 2014 QA450 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
556737 2014 QC450 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556738 2014 QJ450 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
556739 2014 QK450 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
556740 2014 QL450 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
556741 2014 QK452 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
556742 2014 QN452 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556743 2014 QX452 30/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
556744 2014 QA454 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
556745 2014 QG455 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556746 2014 QJ457 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
556747 2014 QR458 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
556748 2014 QC460 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
556749 2014 QY460 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
556750 2014 QA463 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
556751 2014 QB463 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556752 2014 QS463 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
556753 2014 QF465 14/11/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
556754 2014 QG465 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
556755 2014 QJ466 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
556756 2014 QN466 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
556757 2014 QS466 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556758 2014 QX466 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
556759 2014 QP467 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
556760 2014 QU468 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
556761 2014 QL469 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
556762 2014 QY469 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,5 km MPC · JPL
556763 2014 QN470 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
556764 2014 QK471 29/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
556765 2014 QU471 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556766 2014 QO473 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
556767 2014 QG474 19/05/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
556768 2014 QN474 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
556769 2014 QT474 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
556770 2014 QG475 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
556771 2014 QL475 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
556772 2014 QX475 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
556773 2014 QY476 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
556774 2014 QE478 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
556775 2014 QG478 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
556776 2014 QH480 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
556777 2014 QZ482 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
556778 2014 QN483 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
556779 2014 QA484 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 750 m MPC · JPL
556780 2014 QO484 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
556781 2014 QJ487 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
556782 2014 QF488 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
556783 2014 QD490 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
556784 2014 QH490 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
556785 2014 QD493 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
556786 2014 QZ493 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
556787 2014 QR495 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556788 2014 QB496 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
556789 2014 QE496 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
556790 2014 QL496 31/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
556791 2014 QP496 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
556792 2014 QA501 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
556793 2014 QQ505 29/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556794 2014 QS506 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
556795 2014 QP516 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
556796 2014 QW518 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
556797 2014 QX518 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
556798 2014 QG519 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
556799 2014 QW521 19/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556800 2014 QC522 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
556801 2014 QQ522 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556802 2014 QD527 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556803 2014 QK536 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
556804 2014 QS538 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
556805 2014 QW538 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
556806 2014 QH540 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
556807 2014 RN5 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
556808 2014 RL6 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
556809 2014 RZ6 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
556810 2014 RX7 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
556811 2014 RR11 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
556812 2014 RW12 02/06/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,9 km MPC · JPL
556813 2014 RN17 20/08/2006 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
556814 2014 RR17 11/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
556815 2014 RS19 29/10/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
556816 2014 RH24 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
556817 2014 RV26 06/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
556818 2014 RT28 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
556819 2014 RG30 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
556820 2014 RR30 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
556821 2014 RA31 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556822 2014 RG32 04/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
556823 2014 RX34 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
556824 2014 RR39 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
556825 2014 RN40 03/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
556826 2014 RM41 26/08/2014 ESA OGS ESA OGS 880 m MPC · JPL
556827 2014 RC42 29/10/2010 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
556828 2014 RJ43 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
556829 2014 RE44 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
556830 2014 RM44 14/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
556831 2014 RK49 18/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556832 2014 RK52 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
556833 2014 RH53 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
556834 2014 RO56 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
556835 2014 RE59 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
556836 2014 RW60 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
556837 2014 RH62 06/11/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
556838 2014 RD64 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
556839 2014 RS64 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
556840 2014 RT64 31/08/2014 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
556841 2014 RT65 09/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
556842 2014 RV67 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
556843 2014 RY67 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556844 2014 RM68 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
556845 2014 RO68 13/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
556846 2014 RC69 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
556847 2014 RB70 14/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
556848 2014 RK70 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556849 2014 RM70 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556850 2014 RS70 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
556851 2014 RW76 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
556852 2014 RT80 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
556853 2014 RA81 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
556854 2014 SG 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
556855 2014 SF5 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
556856 2014 SK5 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
556857 2014 SC7 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
556858 2014 SV7 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
556859 2014 SG11 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556860 2014 SC13 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
556861 2014 SE13 19/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
556862 2014 SP14 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556863 2014 SW14 11/10/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
556864 2014 SO16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
556865 2014 ST18 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
556866 2014 SY18 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556867 2014 SZ21 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556868 2014 SR23 30/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
556869 2014 SZ26 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
556870 2014 SP29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
556871 2014 SG37 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556872 2014 SY37 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
556873 2014 SU43 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
556874 2014 SM45 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
556875 2014 SE48 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
556876 2014 SZ48 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
556877 2014 ST55 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
556878 2014 SB56 17/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
556879 2014 SE56 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
556880 2014 SB58 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556881 2014 SN58 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
556882 2014 SE60 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
556883 2014 ST61 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
556884 2014 SD63 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
556885 2014 SK64 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
556886 2014 SG67 23/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
556887 2014 SC69 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
556888 2014 SU69 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
556889 2014 SX72 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
556890 2014 SL73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
556891 2014 SL74 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556892 2014 SA76 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556893 2014 ST77 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
556894 2014 SE79 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
556895 2014 ST79 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
556896 2014 SP80 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
556897 2014 SY80 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
556898 2014 SP81 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
556899 2014 SY86 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
556900 2014 SH87 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
556901 2014 SM87 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
556902 2014 SY93 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
556903 2014 SE98 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
556904 2014 SH98 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
556905 2014 SM99 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
556906 2014 SO100 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556907 2014 SO104 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
556908 2014 SA107 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
556909 2014 SZ107 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
556910 2014 SP109 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
556911 2014 SE111 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
556912 2014 SE113 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
556913 2014 SY113 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556914 2014 SA117 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556915 2014 SE117 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
556916 2014 SL117 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556917 2014 SW118 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
556918 2014 SD119 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
556919 2014 SY121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
556920 2014 SP122 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
556921 2014 SZ131 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556922 2014 SS133 12/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 710 m MPC · JPL
556923 2014 SM134 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
556924 2014 SR134 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
556925 2014 SX136 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
556926 2014 SM137 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
556927 2014 SN140 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
556928 2014 SM141 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
556929 2014 SC142 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
556930 2014 SL143 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
556931 2014 SB144 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
556932 2014 ST145 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
556933 2014 SF148 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
556934 2014 SH148 06/03/2008 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
556935 2014 SQ149 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
556936 2014 SB151 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
556937 2014 SS152 28/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
556938 2014 SU152 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
556939 2014 SX152 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
556940 2014 SG153 14/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
556941 2014 SD154 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
556942 2014 SN154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
556943 2014 SB155 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
556944 2014 SD157 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
556945 2014 SD158 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
556946 2014 SE158 14/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
556947 2014 SQ159 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556948 2014 SU159 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
556949 2014 SU160 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
556950 2014 SC161 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
556951 2014 SK161 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
556952 2014 SQ162 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
556953 2014 ST166 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
556954 2014 SW168 02/09/2014 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
556955 2014 SB179 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
556956 2014 SN179 21/09/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
556957 2014 SY182 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556958 2014 SZ183 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
556959 2014 SD185 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
556960 2014 SF185 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
556961 2014 SB187 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
556962 2014 SQ187 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
556963 2014 SR187 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
556964 2014 SK188 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
556965 2014 SM190 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
556966 2014 SO198 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
556967 2014 SP198 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
556968 2014 SO200 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
556969 2014 SO201 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
556970 2014 SB202 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556971 2014 SO208 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
556972 2014 SB210 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
556973 2014 SH210 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
556974 2014 SA211 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
556975 2014 SN214 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
556976 2014 SG215 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
556977 2014 SQ216 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
556978 2014 SJ218 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
556979 2014 SX219 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
556980 2014 SC220 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
556981 2014 SQ220 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
556982 2014 SV221 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
556983 2014 SW221 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
556984 2014 SA222 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
556985 2014 SK223 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
556986 2014 SC226 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
556987 2014 ST230 07/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
556988 2014 SK231 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
556989 2014 SQ232 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
556990 2014 SZ232 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556991 2014 SM234 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
556992 2014 SX235 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
556993 2014 SV238 22/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
556994 2014 ST239 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
556995 2014 SJ240 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
556996 2014 SL240 30/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
556997 2014 SB241 16/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
556998 2014 SF246 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
556999 2014 SR246 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557000 2014 SV247 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

552.000s  • 553.000s  • 554.000s  • 555.000s  • 556.000s  • 557.000s  • 558.000s  • 559.000s  • 560.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001