Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/418001–419000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418001 2007 TB405 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418002 2007 TR418 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418003 2007 TC429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418004 2007 TM433 10/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
418005 2007 TA443 11/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
418006 2007 TE446 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
418007 2007 TN446 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418008 2007 TW450 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
418009 2007 TD451 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418010 2007 TH451 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
418011 2007 TC452 14/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
418012 2007 UZ2 16/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
418013 2007 UG4 18/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
418014 2007 UZ6 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418015 2007 UN24 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418016 2007 UG34 09/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
418017 2007 UQ42 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
418018 2007 UP43 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
418019 2007 UA52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418020 2007 UP58 30/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
418021 2007 UV60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418022 2007 UW75 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418023 2007 UF78 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
418024 2007 UF84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418025 2007 UZ87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418026 2007 UP94 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418027 2007 UL98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418028 2007 UG102 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418029 2007 UB104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
418030 2007 UK115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418031 2007 UW118 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418032 2007 UQ119 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
418033 2007 UV134 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418034 2007 VH 01/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 820 m MPC · JPL
418035 2007 VD9 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418036 2007 VO12 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418037 2007 VV17 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418038 2007 VE22 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418039 2007 VG26 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
418040 2007 VM61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
418041 2007 VL75 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418042 2007 VU78 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418043 2007 VF83 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418044 2007 VV95 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418045 2007 VL96 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418046 2007 VV106 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418047 2007 VU107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418048 2007 VW111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418049 2007 VX115 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418050 2007 VL121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418051 2007 VQ127 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418052 2007 VC136 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418053 2007 VV141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418054 2007 VS142 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
418055 2007 VP152 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418056 2007 VU154 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418057 2007 VS159 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418058 2007 VC162 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418059 2007 VB164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418060 2007 VD168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418061 2007 VE181 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418062 2007 VA189 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418063 2007 VE190 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
418064 2007 VQ192 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418065 2007 VO194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
418066 2007 VX197 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
418067 2007 VJ199 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418068 2007 VY200 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
418069 2007 VP210 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418070 2007 VL216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418071 2007 VH221 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418072 2007 VU221 12/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 940 m MPC · JPL
418073 2007 VT226 09/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
418074 2007 VT235 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418075 2007 VW238 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418076 2007 VX251 12/11/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
418077 2007 VQ269 12/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
418078 2007 VB280 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
418079 2007 VZ283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418080 2007 VL285 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418081 2007 VW293 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
418082 2007 VK307 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418083 2007 VV307 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
418084 2007 VR310 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418085 2007 VC311 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
418086 2007 VN312 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
418087 2007 VP323 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418088 2007 VN326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418089 2007 VT327 08/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
418090 2007 VB328 08/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
418091 2007 VA333 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
418092 2007 VD333 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418093 2007 VH334 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
418094 2007 WV4 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
418095 2007 WN6 17/11/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
418096 2007 WN8 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418097 2007 WB34 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418098 2007 WC58 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418099 2007 WS60 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418100 2007 WZ61 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418101 2007 WG63 20/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
418102 2007 XZ3 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418103 2007 XB12 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418104 2007 XP16 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418105 2007 XJ25 15/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
418106 2007 XV27 14/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
418107 2007 XC43 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
418108 2007 XS50 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418109 2007 XV56 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418110 2007 XY58 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418111 2007 YD2 18/12/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
418112 2007 YU4 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418113 2007 YN11 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
418114 2007 YT12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418115 2007 YA13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418116 2007 YU16 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418117 2007 YJ31 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418118 2007 YM32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418119 2007 YN35 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418120 2007 YO37 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418121 2007 YH40 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418122 2007 YQ42 30/12/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
418123 2007 YY47 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418124 2007 YD58 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418125 2007 YW61 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
418126 2007 YD64 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
418127 2007 YK64 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418128 2007 YY64 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
418129 2007 YE69 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418130 2007 YO73 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418131 2008 AR9 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418132 2008 AY13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418133 2008 AN25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
418134 2008 AB27 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
418135 2008 AG33 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
418136 2008 AN35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418137 2008 AY35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
418138 2008 AK43 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418139 2008 AC44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418140 2008 AG50 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418141 2008 AR52 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
418142 2008 AF59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418143 2008 AJ59 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
418144 2008 AA60 11/01/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
418145 2008 AA65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
418146 2008 AT67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418147 2008 AF72 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418148 2008 AK78 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418149 2008 AR79 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418150 2008 AL84 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418151 2008 AV85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418152 2008 AS86 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418153 2008 AR90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
418154 2008 AZ90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418155 2008 AS94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418156 2008 AW97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418157 2008 AH98 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418158 2008 AR101 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418159 2008 AB106 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
418160 2008 AK107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418161 2008 AU107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
418162 2008 AY111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418163 2008 AR113 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418164 2008 AK115 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418165 2008 AW133 06/01/2008 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 620 m MPC · JPL
418166 2008 AY137 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
418167 2008 BA3 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
418168 2008 BA4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418169 2008 BF4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418170 2008 BD12 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418171 2008 BD21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418172 2008 BQ21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418173 2008 BY21 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418174 2008 BU22 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
418175 2008 BW27 30/01/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
418176 2008 BU30 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
418177 2008 BX31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418178 2008 BQ33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418179 2008 BP34 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418180 2008 BU34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418181 2008 BD46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
418182 2008 BK51 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
418183 2008 CC2 03/02/2008 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
418184 2008 CU4 02/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
418185 2008 CP5 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418186 2008 CE8 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418187 2008 CH8 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
418188 2008 CS12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418189 2008 CN16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418190 2008 CO24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418191 2008 CF25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418192 2008 CH28 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418193 2008 CV32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418194 2008 CX41 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
418195 2008 CR43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
418196 2008 CB56 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418197 2008 CG59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418198 2008 CN70 09/02/2008 Siding Spring SSS 560 m MPC · JPL
418199 2008 CY77 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418200 2008 CB80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418201 2008 CZ88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418202 2008 CW92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
418203 2008 CD102 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418204 2008 CE110 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418205 2008 CF122 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418206 2008 CQ127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418207 2008 CY128 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
418208 2008 CX129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418209 2008 CU139 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418210 2008 CN147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418211 2008 CF154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418212 2008 CG158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
418213 2008 CB159 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418214 2008 CT159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
418215 2008 CS160 28/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418216 2008 CQ164 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418217 2008 CO166 10/02/2008 Črni Vrh Črni Vrh 650 m MPC · JPL
418218 2008 CB170 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418219 2008 CY170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
418220 Kestutis 2008 CL177 03/02/2008 Baldone K. Černis, I. Eglītis 630 m MPC · JPL
418221 2008 CY181 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418222 2008 CY186 02/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
418223 2008 CN194 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
418224 2008 CY196 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418225 2008 CJ203 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418226 2008 CK203 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418227 2008 CC204 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418228 2008 CM207 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418229 2008 CD208 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418230 2008 CJ208 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
418231 2008 CR208 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418232 2008 CA209 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418233 2008 DV 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 780 m MPC · JPL
418234 2008 DW9 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418235 2008 DA20 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418236 2008 DS26 27/02/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
418237 2008 DG30 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
418238 2008 DR30 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418239 2008 DW31 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418240 2008 DY36 27/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
418241 2008 DH40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418242 2008 DO40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418243 2008 DF47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418244 2008 DN56 26/02/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
418245 2008 DZ57 28/02/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
418246 2008 DO61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418247 2008 DT64 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
418248 2008 DL67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418249 2008 DO72 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
418250 2008 DM77 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
418251 2008 DS80 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418252 2008 DH82 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418253 2008 DU82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418254 2008 DM85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418255 2008 DF88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418256 2008 DE89 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
418257 2008 EG6 03/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
418258 2008 EF7 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
418259 2008 EF12 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
418260 2008 EG12 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
418261 2008 EL14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418262 2008 EO24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418263 2008 EA29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
418264 2008 EW29 04/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
418265 2008 EA32 10/03/2008 Catalina CSS ATI 1,9 km MPC · JPL
418266 2008 EH33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418267 2008 ES38 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
418268 2008 EO44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
418269 2008 EM46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418270 2008 EO47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418271 2008 EW52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418272 2008 ES58 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
418273 2008 EE80 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418274 2008 EB82 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418275 2008 ED86 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418276 2008 EJ90 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418277 2008 EW96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418278 2008 EQ107 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418279 2008 EL111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418280 2008 EX111 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418281 2008 EC113 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418282 2008 EQ120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418283 2008 EA131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418284 2008 ED132 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
418285 2008 EC137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418286 2008 EX139 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418287 2008 EC153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418288 2008 EU155 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418289 2008 EH158 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418290 2008 EN161 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418291 2008 EY161 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418292 2008 EN166 19/09/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
418293 2008 FF 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
418294 2008 FS8 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
418295 2008 FA11 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418296 2008 FA25 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418297 2008 FU28 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418298 2008 FZ28 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418299 2008 FD37 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418300 2008 FT38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418301 2008 FJ40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
418302 2008 FO40 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
418303 2008 FS42 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418304 2008 FU49 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418305 2008 FU51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418306 2008 FK53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418307 2008 FV53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
418308 2008 FL56 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418309 2008 FJ57 31/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
418310 2008 FR66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418311 2008 FN70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
418312 2008 FF88 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
418313 2008 FN96 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418314 2008 FO97 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418315 2008 FY98 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
418316 2008 FN99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418317 2008 FO99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418318 2008 FZ101 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418319 2008 FB104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418320 2008 FR104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418321 2008 FS111 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418322 2008 FW116 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418323 2008 FP118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
418324 2008 FU124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418325 2008 FD127 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418326 2008 FO128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418327 2008 FP128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418328 2008 FZ134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
418329 2008 GC3 07/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
418330 2008 GF4 07/04/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,4 km MPC · JPL
418331 2008 GH6 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
418332 2008 GE7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418333 2008 GH7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418334 2008 GQ7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
418335 2008 GK9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
418336 2008 GZ13 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418337 2008 GS16 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
418338 2008 GD21 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418339 2008 GL21 04/04/2008 Mayhill W. G. Dillon 790 m MPC · JPL
418340 2008 GZ34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418341 2008 GR35 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
418342 2008 GF37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418343 2008 GG46 21/09/2001 Apache Point SDSS 9,7 km MPC · JPL
418344 2008 GJ48 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418345 2008 GB61 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418346 2008 GX62 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418347 2008 GN69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418348 2008 GL76 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418349 2008 GM81 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418350 2008 GB88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418351 2008 GL90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418352 2008 GC93 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
418353 2008 GC97 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418354 2008 GD97 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418355 2008 GM98 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
418356 2008 GV100 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418357 2008 GX100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418358 2008 GA102 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
418359 2008 GL104 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
418360 2008 GT107 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418361 2008 GQ111 08/04/2008 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
418362 2008 GP115 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
418363 2008 GV117 11/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
418364 2008 GY117 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
418365 2008 GT119 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418366 2008 GD123 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418367 2008 GB127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
418368 2008 GL127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418369 2008 GO132 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
418370 2008 GJ133 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418371 2008 GU133 11/04/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
418372 2008 GB138 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
418373 2008 GX138 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
418374 2008 GM141 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
418375 2008 GA145 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418376 2008 GG146 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
418377 2008 HA5 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418378 2008 HC5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418379 2008 HK6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418380 2008 HF9 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418381 2008 HX15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
418382 2008 HE16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418383 2008 HM17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418384 2008 HJ21 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
418385 2008 HQ22 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
418386 2008 HK29 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
418387 2008 HL34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418388 2008 HE45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418389 2008 HH57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418390 2008 HV57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418391 2008 HP60 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418392 2008 HT66 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418393 2008 HG67 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
418394 2008 HO69 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
418395 2008 HG70 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418396 2008 JL4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418397 2008 JS4 02/05/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
418398 2008 JJ21 07/04/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
418399 2008 JT22 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
418400 2008 JL27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418401 2008 JP32 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418402 2008 KH7 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
418403 2008 KD12 12/05/2008 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
418404 2008 KX16 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418405 2008 KB18 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418406 2008 KF18 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418407 2008 KG21 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
418408 2008 KD29 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
418409 2008 KC31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
418410 2008 LL 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418411 2008 LH3 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418412 2008 LP5 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418413 2008 LU8 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
418414 2008 LH10 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
418415 2008 LV10 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
418416 2008 LV16 15/06/2008 Catalina CSS 310 m MPC · JPL
418417 2008 LV17 04/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418418 2008 LW17 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418419 2008 MT1 28/06/2008 Vicques M. Ory 4,4 km MPC · JPL
418420 2008 MK5 27/06/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
418421 2008 NB4 11/07/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
418422 2008 NA5 10/07/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
418423 2008 NK5 01/07/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
418424 2008 NM5 08/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418425 2008 OR 25/07/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,8 km MPC · JPL
418426 2008 OQ3 25/07/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
418427 2008 OM7 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418428 2008 OF11 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
418429 2008 OC17 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418430 2008 OP22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418431 2008 OO24 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418432 2008 OF25 30/07/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
418433 2008 PV 11/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
418434 2008 PX2 03/08/2008 Dauban F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
418435 2008 PE9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418436 2008 PG10 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
418437 2008 PX10 30/07/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
418438 2008 PX21 06/08/2008 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
418439 2008 QH5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418440 2008 QM5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418441 2008 QS8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
418442 2008 QF11 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418443 2008 QC18 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
418444 2008 QM23 29/08/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 2,7 km MPC · JPL
418445 2008 QN26 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
418446 2008 QA34 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
418447 2008 QW43 23/08/2008 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
418448 2008 QN45 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
418449 2008 QR46 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
418450 2008 QN47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418451 2008 QY47 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418452 2008 RN5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
418453 2008 RS5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418454 2008 RL9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418455 2008 RB15 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418456 2008 RK24 05/09/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
418457 2008 RK28 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418458 2008 RY32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418459 2008 RP37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418460 2008 RA40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418461 2008 RR40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418462 2008 RU41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418463 2008 RR42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418464 2008 RX46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418465 2008 RD49 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418466 2008 RT52 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
418467 2008 RM54 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418468 2008 RT56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418469 2008 RD64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418470 2008 RV85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418471 2008 RY85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418472 2008 RT87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418473 2008 RZ87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418474 2008 RA88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418475 2008 RQ92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418476 2008 RZ92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418477 2008 RW93 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418478 2008 RG96 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
418479 2008 RQ96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
418480 2008 RH102 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418481 2008 RF104 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
418482 2008 RN104 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418483 2008 RQ104 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418484 2008 RF106 06/09/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
418485 2008 RT106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418486 2008 RJ111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418487 2008 RT112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418488 2008 RM114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
418489 2008 RA117 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
418490 2008 RG118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418491 2008 RG122 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418492 2008 RG124 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
418493 2008 RV129 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
418494 2008 RB131 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418495 2008 RF135 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418496 2008 RG140 08/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
418497 2008 RH141 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
418498 2008 RR143 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418499 2008 RZ144 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418500 2008 RD145 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418501 2008 RF146 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
418502 2008 RK146 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418503 2008 RL146 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418504 2008 SA3 19/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
418505 2008 SZ4 07/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
418506 2008 SA6 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
418507 2008 SH21 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418508 2008 SY26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418509 2008 SA35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418510 2008 SD35 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418511 2008 SR38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
418512 2008 SN39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418513 2008 SS39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418514 2008 ST40 20/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
418515 2008 SB45 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418516 2008 SL53 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
418517 2008 SL56 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
418518 2008 SU56 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
418519 2008 SX57 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418520 2008 ST59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418521 2008 SX59 20/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
418522 2008 SA61 20/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
418523 2008 SO62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
418524 2008 SS63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
418525 2008 SH64 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
418526 2008 SY65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418527 2008 SW71 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
418528 2008 SE72 22/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
418529 2008 SK73 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418530 2008 SS78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418531 2008 SB84 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418532 Saruman 2008 SZ84 27/09/2008 Taunus E. Schwab, U. Zimmer 2,5 km MPC · JPL
418533 2008 SC87 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418534 2008 SZ87 20/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
418535 2008 SV88 20/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
418536 2008 SW90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
418537 2008 SG92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418538 2008 SS98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418539 2008 SK101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418540 2008 SR102 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418541 2008 SW102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
418542 2008 SY102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
418543 2008 SZ102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418544 2008 SB104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
418545 2008 SQ107 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418546 2008 SS107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418547 2008 ST107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
418548 2008 SQ113 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418549 2008 SO115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
418550 2008 SF117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418551 2008 SF119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
418552 2008 SJ119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418553 2008 SD121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418554 2008 SH121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
418555 2008 SG122 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
418556 2008 SD123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418557 2008 SM123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418558 2008 SH125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418559 2008 SU130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418560 2008 SD139 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
418561 2008 SE140 24/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
418562 2008 SL140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418563 2008 SM140 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418564 2008 SY144 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418565 2008 SN150 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418566 2008 SM154 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
418567 2008 ST154 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
418568 2008 SM156 23/09/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
418569 2008 ST157 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418570 2008 SD161 28/09/2008 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
418571 2008 SE169 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418572 2008 SP172 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418573 2008 SA173 08/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
418574 2008 SU177 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418575 2008 SY184 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418576 2008 SD186 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418577 2008 SJ188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
418578 2008 SO188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418579 2008 SM196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418580 2008 SB200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418581 2008 SM200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418582 2008 SM201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418583 2008 SS206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418584 2008 SM211 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418585 2008 SJ217 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418586 2008 SP218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
418587 2008 SL233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
418588 2008 SO233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418589 2008 SB235 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418590 2008 SM240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418591 2008 SS241 29/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
418592 2008 SY242 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418593 2008 SY246 30/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
418594 2008 SC248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418595 2008 SY253 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418596 2008 SO257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418597 2008 SX258 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418598 2008 ST259 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
418599 2008 SC260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418600 2008 SA261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418601 2008 SH262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418602 2008 SP265 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418603 2008 SM269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418604 2008 SY270 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418605 2008 SM271 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418606 2008 SJ274 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418607 2008 SF277 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418608 2008 SX277 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418609 2008 SZ279 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
418610 2008 SV286 23/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
418611 2008 SQ287 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418612 2008 SK288 24/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
418613 2008 SH291 21/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
418614 2008 SJ291 22/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
418615 2008 SH300 23/09/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
418616 2008 SL300 23/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
418617 2008 SK302 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418618 2008 SO308 30/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
418619 2008 TW5 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
418620 2008 TS7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
418621 2008 TJ10 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418622 2008 TO14 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418623 2008 TU19 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418624 2008 TZ31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
418625 2008 TD33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418626 2008 TX33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418627 2008 TD34 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418628 2008 TW34 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418629 2008 TC37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418630 2008 TF37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418631 2008 TT40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
418632 2008 TM42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418633 2008 TB45 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418634 2008 TL47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418635 2008 TA48 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418636 2008 TE51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418637 2008 TE52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418638 2008 TL52 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
418639 2008 TM53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418640 2008 TM55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418641 2008 TD56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418642 2008 TS58 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418643 2008 TO59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
418644 2008 TU61 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418645 2008 TH63 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
418646 2008 TT65 02/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
418647 2008 TJ66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418648 2008 TU72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
418649 2008 TQ76 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418650 2008 TT76 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418651 2008 TQ83 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418652 2008 TZ83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418653 2008 TT84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
418654 2008 TV84 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418655 2008 TK87 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418656 2008 TN91 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
418657 2008 TM92 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418658 2008 TV93 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418659 2008 TJ101 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
418660 2008 TF105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
418661 2008 TO112 06/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
418662 2008 TO118 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418663 2008 TW118 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418664 2008 TP127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418665 2008 TZ128 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
418666 2008 TG130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
418667 2008 TO130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418668 2008 TU130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418669 2008 TK131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
418670 2008 TW131 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
418671 2008 TY131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
418672 2008 TS138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
418673 2008 TW147 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418674 2008 TD151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418675 2008 TA164 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418676 2008 TO164 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418677 2008 TZ166 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
418678 2008 TE168 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418679 2008 TC169 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
418680 2008 TP171 06/10/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
418681 2008 TB172 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418682 2008 TJ172 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418683 2008 TC174 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418684 2008 TM175 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418685 2008 TB181 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418686 2008 TJ189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
418687 2008 UG2 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418688 2008 UT3 22/10/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
418689 Gema 2008 UQ4 24/10/2008 La Cañada La Cañada Obs. 4,3 km MPC · JPL
418690 2008 UE6 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
418691 2008 UR6 22/10/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,5 km MPC · JPL
418692 2008 UW7 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418693 2008 UP9 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418694 2008 UP10 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418695 2008 UF12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418696 2008 UH14 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418697 2008 UV16 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418698 2008 UB17 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418699 2008 UB24 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418700 2008 UM24 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418701 2008 US29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418702 2008 UY30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
418703 2008 UE31 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418704 2008 UP36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418705 2008 UU37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418706 2008 UL41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
418707 2008 UH42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418708 2008 UO42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418709 2008 UC48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418710 2008 UO48 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418711 2008 UG53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418712 2008 US60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
418713 2008 UK61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418714 2008 UO66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418715 2008 UC75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
418716 2008 UQ78 21/10/2008 Lulin LUSS 2,5 km MPC · JPL
418717 2008 UR80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418718 2008 UP83 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418719 2008 UQ83 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
418720 2008 UT87 24/10/2008 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
418721 2008 UX88 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418722 2008 UY90 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418723 2008 UG96 29/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
418724 2008 UK99 30/10/2008 Magdalena Ridge W. H. Ryan 3,1 km MPC · JPL
418725 2008 UO103 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
418726 2008 UN106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418727 2008 UD110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418728 2008 UC111 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418729 2008 UX111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418730 2008 UE113 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418731 2008 UX114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418732 2008 UK118 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418733 2008 UX124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
418734 2008 UQ127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418735 2008 UC130 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418736 2008 UU133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
418737 2008 UX133 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418738 2008 UK135 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418739 2008 UH139 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
418740 2008 UO144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418741 2008 UQ145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
418742 2008 UG149 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418743 2008 UO149 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418744 2008 UR152 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418745 2008 UQ155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418746 2008 UC157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
418747 2008 UP157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418748 2008 UM158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
418749 2008 UF162 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418750 2008 UB165 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418751 2008 UR168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418752 2008 UQ169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418753 2008 UP177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418754 2008 UA188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418755 2008 UK189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418756 2008 UC197 27/10/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
418757 2008 UJ199 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
418758 2008 UT204 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418759 2008 UZ204 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418760 2008 UU208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418761 2008 UO209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418762 2008 UF211 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418763 2008 UD224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418764 2008 UA227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418765 2008 UY227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
418766 2008 UU239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418767 2008 UP242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418768 2008 UX242 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418769 2008 UB254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
418770 2008 UW262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418771 2008 UZ262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
418772 2008 UW263 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418773 2008 UQ264 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418774 2008 UA265 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
418775 2008 UO267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418776 2008 UZ267 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418777 2008 UX272 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418778 2008 UJ276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418779 2008 UV276 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
418780 2008 UU280 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418781 2008 UP290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418782 2008 UG298 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418783 2008 UU302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
418784 2008 UB314 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
418785 2008 US322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418786 2008 UU322 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418787 2008 UH323 31/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
418788 2008 UF330 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418789 2008 UR337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418790 2008 UJ346 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
418791 2008 UR347 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418792 2008 UX357 25/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
418793 2008 UD358 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418794 2008 UP364 28/10/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
418795 2008 UM366 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418796 2008 UN366 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418797 2008 VF 01/11/2008 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
418798 2008 VY 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418799 2008 VN10 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418800 2008 VT14 09/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418801 2008 VO15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418802 2008 VN16 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418803 2008 VG18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
418804 2008 VU20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418805 2008 VT22 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418806 2008 VO25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418807 2008 VL26 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
418808 2008 VB29 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418809 2008 VO30 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418810 2008 VJ32 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418811 2008 VQ36 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
418812 2008 VF39 02/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
418813 2008 VP39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418814 2008 VC41 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
418815 2008 VQ45 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
418816 2008 VY46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418817 2008 VE56 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
418818 2008 VP57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418819 2008 VQ61 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
418820 2008 VF66 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418821 2008 VH67 07/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
418822 2008 VO71 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
418823 2008 VX76 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418824 2008 VY78 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
418825 2008 VQ79 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
418826 2008 VB80 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418827 2008 VQ80 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
418828 2008 WN3 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418829 2008 WB4 09/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
418830 2008 WJ5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418831 2008 WA6 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418832 2008 WM8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418833 2008 WJ18 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418834 2008 WH22 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418835 2008 WH23 18/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
418836 2008 WL28 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
418837 2008 WW29 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418838 2008 WD33 17/11/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,2 km MPC · JPL
418839 2008 WM33 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418840 2008 WX33 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418841 2008 WZ34 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418842 2008 WT48 18/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
418843 2008 WW51 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418844 2008 WZ55 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418845 2008 WM59 18/11/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
418846 2008 WJ60 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 200 m MPC · JPL
418847 2008 WR60 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418848 2008 WL62 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
418849 2008 WM64 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 270 m MPC · JPL
418850 2008 WQ66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418851 2008 WE75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418852 2008 WH78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418853 2008 WJ87 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
418854 2008 WO88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
418855 2008 WM92 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418856 2008 WT92 29/09/2008 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
418857 2008 WD98 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418858 2008 WA102 30/11/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
418859 2008 WL102 19/11/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
418860 2008 WF105 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418861 2008 WG105 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418862 2008 WM109 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418863 2008 WA110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418864 2008 WS133 11/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
418865 2008 WR134 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418866 2008 WR135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418867 2008 WJ137 22/11/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
418868 2008 WA139 30/11/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
418869 2008 WN139 30/11/2008 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
418870 2008 XV4 03/12/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
418871 2008 XB5 04/12/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
418872 2008 XS7 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418873 2008 XL11 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
418874 2008 XR25 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418875 2008 XM44 08/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418876 2008 XR52 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
418877 2008 YK21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
418878 2008 YB22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
418879 2008 YN28 28/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 4,4 km MPC · JPL
418880 2008 YT33 28/12/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
418881 2008 YN65 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418882 2008 YD74 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
418883 2008 YH88 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418884 2008 YW99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418885 2008 YQ104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418886 2008 YV104 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418887 2008 YF115 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
418888 2008 YB126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418889 2008 YP135 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
418890 2008 YE148 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418891 Vizi 2008 YK148 31/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 4,6 km MPC · JPL
418892 2008 YC167 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
418893 2008 YQ170 30/12/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
418894 2008 YT171 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418895 2009 AM1 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
418896 2009 AK15 06/01/2009 Siding Spring SSS 470 m MPC · JPL
418897 2009 AC25 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
418898 2009 AT37 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
418899 2009 AY49 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
418900 2009 BE2 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418901 2009 BX22 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
418902 2009 BE47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418903 2009 BB48 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418904 2009 BZ69 25/01/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
418905 2009 BX72 29/01/2009 Dauban F. Kugel 780 m MPC · JPL
418906 2009 BA76 25/01/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
418907 2009 BY79 31/01/2009 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
418908 2009 BX92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418909 2009 BS148 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418910 2009 BO158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418911 2009 BZ164 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418912 2009 BR172 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
418913 2009 BU177 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
418914 2009 BW177 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418915 2009 BN181 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418916 2009 BX182 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418917 2009 BH188 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418918 2009 CT26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418919 2009 CN27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418920 2009 CZ31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418921 2009 CV32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418922 2009 CL36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418923 2009 CH39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418924 2009 CO39 14/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 4,5 km MPC · JPL
418925 2009 CZ45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418926 2009 CG51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
418927 2009 CQ62 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418928 2009 DJ1 18/02/2009 Wildberg R. Apitzsch 780 m MPC · JPL
418929 2009 DM1 19/02/2009 Catalina CSS AMO 1,4 km MPC · JPL
418930 2009 DG2 16/02/2009 Dauban F. Kugel 4,8 km MPC · JPL
418931 2009 DM6 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418932 2009 DL11 19/02/2009 Dauban F. Kugel 680 m MPC · JPL
418933 2009 DV20 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
418934 2009 DL21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418935 2009 DJ59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418936 2009 DU59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
418937 2009 DT72 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418938 2009 DB74 26/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
418939 2009 DH78 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418940 2009 DA89 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418941 2009 DJ92 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418942 2009 DC95 14/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418943 2009 DQ102 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418944 2009 DB106 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
418945 2009 DA129 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418946 2009 DV135 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418947 2009 ED3 15/03/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
418948 2009 EU20 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
418949 2009 EM22 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418950 2009 EK24 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418951 2009 ER30 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
418952 2009 FW6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
418953 2009 FN24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
418954 2009 FN31 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418955 2009 FW51 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418956 2009 FY62 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418957 2009 FR70 21/03/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
418958 2009 FZ70 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
418959 2009 FW74 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418960 2009 FG76 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418961 2009 GH 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418962 2009 GC6 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418963 2009 HC4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
418964 2009 HL13 17/04/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
418965 2009 HP14 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
418966 2009 HO21 16/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
418967 2009 HE29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418968 2009 HX34 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
418969 2009 HX50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
418970 2009 HA56 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418971 2009 HQ62 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418972 2009 HV68 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418973 2009 HW74 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418974 2009 HE90 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418975 2009 HW91 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418976 2009 HA100 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
418977 2009 HM100 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418978 2009 HG105 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418979 2009 HJ106 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
418980 2009 JO7 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418981 2009 JG8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418982 2009 JQ11 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418983 2009 KS1 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
418984 2009 KZ1 18/05/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
418985 2009 KL6 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418986 2009 KJ9 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
418987 2009 KX11 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
418988 2009 KT14 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
418989 2009 KA16 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418990 2009 KY18 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
418991 2009 LB6 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
418992 2009 ME3 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418993 2009 MS9 25/06/2009 Mauna Kea J.-M. Petit, B. Gladman, J. J. Kavelaars 39 km MPC · JPL
418994 2009 NG 04/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
418995 2009 OP 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
418996 2009 OH10 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
418997 2009 OP10 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
418998 2009 OY10 28/07/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
418999 2009 OE12 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419000 2009 OW13 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

414.000s  • 415.000s  • 416.000s  • 417.000s  • 418.000s  • 419.000s  • 420.000s  • 421.000s  • 422.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001