Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/527001–528000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
527001 2007 RO137 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
527002 2007 RD138 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527003 2007 RX139 13/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
527004 2007 RO144 14/09/2007 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
527005 2007 RC149 12/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
527006 2007 RU158 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
527007 2007 RQ161 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527008 2007 RH168 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
527009 2007 RK170 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527010 2007 RM170 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527011 2007 RS170 03/09/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
527012 2007 RP172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
527013 2007 RK180 11/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
527014 2007 RB182 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527015 2007 RL185 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527016 2007 RO204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
527017 2007 RT204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527018 2007 RN209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527019 2007 RE214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527020 2007 RG223 13/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
527021 2007 RR227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527022 2007 RY233 12/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
527023 2007 RF236 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527024 2007 RB239 07/09/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
527025 2007 RB243 03/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
527026 2007 RG244 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
527027 2007 RS247 13/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
527028 2007 RD257 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
527029 2007 RL261 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527030 2007 RS263 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
527031 2007 RU266 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527032 2007 RD270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
527033 2007 RB272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527034 2007 RV272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527035 2007 RM280 13/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
527036 2007 RF288 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527037 2007 RZ288 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527038 2007 RU289 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527039 2007 RX289 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527040 2007 RK290 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527041 2007 RZ290 02/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 590 m MPC · JPL
527042 2007 RR291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527043 2007 RW293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
527044 2007 RP294 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527045 2007 RX295 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527046 2007 RJ296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527047 2007 RG301 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
527048 2007 RV301 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
527049 2007 RX301 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527050 2007 RY302 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
527051 2007 RA303 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527052 2007 RY307 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527053 2007 RV309 14/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
527054 2007 RX309 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527055 2007 RW310 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527056 2007 RA312 10/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
527057 2007 RU312 15/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
527058 2007 RF313 05/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
527059 2007 RO315 12/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
527060 2007 RO316 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527061 2007 RS316 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527062 2007 RL318 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
527063 2007 RW324 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
527064 2007 RK327 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527065 2007 RV327 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
527066 2007 RW327 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527067 2007 RX327 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527068 2007 RY327 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
527069 2007 RC328 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527070 2007 RD328 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527071 2007 RJ328 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
527072 2007 RK328 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
527073 2007 RQ328 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527074 2007 RC329 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
527075 2007 RE329 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
527076 2007 RF329 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
527077 2007 RJ329 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527078 2007 RN329 03/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
527079 2007 RT329 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527080 2007 RZ329 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527081 2007 RF330 12/08/2007 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
527082 2007 RP330 12/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
527083 2007 RV330 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
527084 2007 RD331 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
527085 2007 RG331 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527086 2007 RJ331 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527087 2007 RM331 13/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
527088 2007 RN331 13/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
527089 2007 RE332 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
527090 2007 RG332 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
527091 2007 RL332 14/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
527092 2007 RN332 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
527093 2007 RO332 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527094 2007 SN3 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
527095 2007 ST3 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
527096 2007 SZ3 16/09/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
527097 2007 SG8 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527098 2007 ST8 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527099 2007 SW13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527100 2007 SJ16 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
527101 2007 SV16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527102 2007 SC17 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527103 2007 SM21 20/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
527104 2007 SA22 21/09/2007 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
527105 2007 SG22 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
527106 2007 SW22 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527107 2007 SN23 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527108 2007 SS24 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527109 2007 SW24 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
527110 2007 SX24 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
527111 2007 TP1 03/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527112 2007 TS6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
527113 2007 TZ10 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
527114 2007 TH13 06/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
527115 2007 TD14 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
527116 2007 TU20 09/10/2007 Altschwendt W. Ries 2,1 km MPC · JPL
527117 2007 TZ20 05/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
527118 2007 TS21 04/10/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
527119 2007 TN24 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
527120 2007 TE28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527121 2007 TH28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527122 2007 TO28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
527123 2007 TC31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527124 2007 TJ32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527125 2007 TB39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527126 2007 TF39 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
527127 2007 TT40 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527128 2007 TP43 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
527129 2007 TA45 07/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
527130 2007 TE49 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527131 2007 TT49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527132 2007 TE50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527133 2007 TK50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527134 2007 TP52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
527135 2007 TD53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
527136 2007 TV55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527137 2007 TM58 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527138 2007 TQ60 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
527139 2007 TX60 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
527140 2007 TY61 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527141 2007 TV62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
527142 2007 TG63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
527143 2007 TT75 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527144 2007 TF76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
527145 2007 TA77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
527146 2007 TD77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527147 2007 TJ77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527148 2007 TU77 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
527149 2007 TW78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527150 2007 TF79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527151 2007 TD81 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
527152 2007 TW82 08/10/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
527153 2007 TS86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527154 2007 TQ88 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
527155 2007 TS89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527156 2007 TH90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
527157 2007 TO91 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527158 2007 TN92 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527159 2007 TG100 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
527160 2007 TS103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527161 2007 TL104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527162 2007 TR104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
527163 2007 TW105 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527164 2007 TL106 13/08/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
527165 2007 TC108 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
527166 2007 TG109 07/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
527167 2007 TR111 08/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
527168 2007 TC114 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527169 2007 TW115 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527170 2007 TY116 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
527171 2007 TN120 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
527172 2007 TQ122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527173 2007 TF123 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
527174 2007 TR123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
527175 2007 TU128 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527176 2007 TW128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527177 2007 TX128 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527178 2007 TY128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527179 2007 TV129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
527180 2007 TA130 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
527181 2007 TX131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527182 2007 TY132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527183 2007 TV133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
527184 2007 TK134 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527185 2007 TE135 12/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
527186 2007 TS135 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
527187 2007 TT139 09/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
527188 2007 TD140 09/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
527189 2007 TO140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
527190 2007 TV149 09/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
527191 2007 TD152 07/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
527192 2007 TN158 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527193 2007 TS161 11/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
527194 2007 TU161 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527195 2007 TZ161 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527196 2007 TA163 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527197 2007 TJ164 11/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
527198 2007 TP164 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527199 2007 TD167 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527200 2007 TG170 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
527201 2007 TL174 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527202 2007 TQ174 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
527203 2007 TZ175 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
527204 2007 TL177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
527205 2007 TL178 06/10/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
527206 2007 TY178 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527207 2007 TO183 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527208 2007 TS185 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
527209 2007 TV191 04/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
527210 2007 TP194 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
527211 2007 TG200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
527212 2007 TO200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527213 2007 TR200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527214 2007 TM203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527215 2007 TV204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
527216 2007 TO208 10/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
527217 2007 TJ210 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527218 2007 TS212 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
527219 2007 TO213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527220 2007 TC214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
527221 2007 TQ214 07/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
527222 2007 TS216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527223 2007 TJ217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527224 2007 TK217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527225 2007 TX217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527226 2007 TJ225 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527227 2007 TT230 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527228 2007 TW233 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
527229 2007 TQ235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527230 2007 TO236 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
527231 2007 TS236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527232 2007 TG239 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527233 2007 TH242 08/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
527234 2007 TQ246 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527235 2007 TB249 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527236 2007 TE249 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
527237 2007 TU252 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
527238 2007 TZ252 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
527239 2007 TC260 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
527240 2007 TK260 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527241 2007 TB262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
527242 2007 TT262 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527243 2007 TJ265 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527244 2007 TZ267 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527245 2007 TN268 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527246 2007 TX272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
527247 2007 TE275 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
527248 2007 TE278 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
527249 2007 TL278 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527250 2007 TK280 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
527251 2007 TP280 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527252 2007 TS283 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
527253 2007 TK284 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527254 2007 TH288 11/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
527255 2007 TY291 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527256 2007 TM295 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527257 2007 TX295 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527258 2007 TQ296 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527259 2007 TG300 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
527260 2007 TM301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527261 2007 TG302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527262 2007 TF303 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
527263 2007 TP303 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527264 2007 TL307 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
527265 2007 TB308 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527266 2007 TU312 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527267 2007 TO315 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527268 2007 TO316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527269 2007 TP318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527270 2007 TA323 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527271 2007 TC323 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
527272 2007 TK328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527273 2007 TU329 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
527274 2007 TB330 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527275 2007 TB331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527276 2007 TN333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527277 2007 TA334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527278 2007 TQ335 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
527279 2007 TE337 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527280 2007 TR344 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527281 2007 TL345 12/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
527282 2007 TV346 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527283 2007 TA347 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527284 2007 TV353 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527285 2007 TW354 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527286 2007 TY357 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
527287 2007 TB361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527288 2007 TP361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
527289 2007 TM363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527290 2007 TX366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527291 2007 TV367 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527292 2007 TB370 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
527293 2007 TQ371 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
527294 2007 TR371 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527295 2007 TV372 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527296 2007 TA374 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527297 2007 TG375 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
527298 2007 TE376 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527299 2007 TD377 12/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
527300 2007 TE381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
527301 2007 TA382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527302 2007 TP382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527303 2007 TT384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
527304 2007 TV384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
527305 2007 TG385 04/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
527306 2007 TQ385 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
527307 2007 TB388 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
527308 2007 TM388 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
527309 2007 TT389 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527310 2007 TW390 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527311 2007 TA394 14/09/2007 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
527312 2007 TF394 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527313 2007 TW396 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527314 2007 TT397 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
527315 2007 TX399 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527316 2007 TE400 15/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
527317 2007 TZ400 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527318 2007 TZ402 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
527319 2007 TR403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527320 2007 TV404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527321 2007 TS405 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
527322 2007 TR407 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527323 2007 TA410 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527324 2007 TR411 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527325 2007 TB413 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
527326 2007 TE414 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527327 2007 TT414 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
527328 2007 TK422 06/10/2007 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 61 km MPC · JPL
527329 2007 TA423 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527330 2007 TB423 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527331 2007 TG423 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
527332 2007 TN423 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527333 2007 TL424 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527334 2007 TN424 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527335 2007 TZ425 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
527336 2007 TN426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527337 2007 TY426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527338 2007 TJ429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
527339 2007 TY429 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527340 2007 TD430 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527341 2007 TV434 11/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
527342 2007 TD438 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
527343 2007 TK438 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527344 2007 TW440 08/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
527345 2007 TH441 08/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
527346 2007 TU441 08/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
527347 2007 TN442 08/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
527348 2007 TG444 07/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
527349 2007 TK444 08/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
527350 2007 TK445 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527351 2007 TB447 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
527352 2007 TF448 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
527353 2007 TH448 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527354 2007 TO449 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527355 2007 TE450 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527356 2007 TO451 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527357 2007 TS452 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527358 2007 TH455 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527359 2007 TS455 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527360 2007 TC456 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527361 2007 TG456 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527362 2007 TH456 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
527363 2007 TJ456 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
527364 2007 TK456 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
527365 2007 TL456 04/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
527366 2007 TN456 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527367 2007 TZ456 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527368 2007 TA457 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527369 2007 TH457 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527370 2007 TK457 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527371 2007 TL457 09/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
527372 2007 TQ457 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527373 2007 TS457 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527374 2007 TX457 10/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
527375 2007 TE458 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527376 2007 TG458 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527377 2007 TJ458 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527378 2007 TL458 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527379 2007 TP458 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527380 2007 TQ458 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
527381 2007 TR458 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527382 2007 TS458 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527383 2007 TT458 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
527384 2007 TU458 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527385 2007 TW458 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527386 2007 TC459 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527387 2007 TK459 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527388 2007 TM459 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527389 2007 UJ7 09/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
527390 2007 UV7 09/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
527391 2007 UH11 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
527392 2007 UL13 16/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
527393 2007 UF20 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527394 2007 UG20 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
527395 2007 UB22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
527396 2007 UV28 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527397 2007 UV29 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527398 2007 UQ34 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
527399 2007 UR34 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527400 2007 UF39 20/10/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
527401 2007 UU43 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527402 2007 UV45 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527403 2007 UH46 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
527404 2007 UE51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527405 2007 UW53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527406 2007 UX53 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527407 2007 UC54 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527408 2007 UF56 12/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
527409 2007 UJ58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527410 2007 UT61 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527411 2007 UZ61 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527412 2007 UJ62 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527413 2007 UU63 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527414 2007 UF65 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527415 2007 UD69 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527416 2007 UC73 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527417 2007 UQ75 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
527418 2007 UL77 31/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
527419 2007 UP83 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527420 2007 UK84 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527421 2007 UJ86 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527422 2007 US86 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527423 2007 UV86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527424 2007 UT87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527425 2007 UN88 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
527426 2007 UY90 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527427 2007 UZ93 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527428 2007 UJ94 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527429 2007 UB95 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527430 2007 UK98 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527431 2007 UF102 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527432 2007 UA104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527433 2007 UZ105 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527434 2007 UL106 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527435 2007 UB108 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
527436 2007 UD114 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527437 2007 UO114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
527438 2007 UR114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527439 2007 UW117 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527440 2007 UL119 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
527441 2007 UY119 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527442 2007 UR120 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
527443 2007 UM126 30/10/2007 Apache Point SDSS 35 km MPC · JPL
527444 2007 UA127 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527445 2007 UE127 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527446 2007 UU127 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527447 2007 UG128 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527448 2007 UJ128 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527449 2007 UO128 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
527450 2007 UA134 16/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
527451 2007 US134 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527452 2007 UF135 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
527453 2007 UN135 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
527454 2007 UZ137 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
527455 2007 UK143 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527456 2007 UO143 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527457 2007 UQ143 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527458 2007 UR143 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527459 2007 UV143 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527460 2007 UY143 17/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
527461 2007 UG144 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527462 2007 UH144 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
527463 2007 UK144 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527464 2007 UN144 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527465 2007 UO144 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527466 2007 UR144 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
527467 2007 UA145 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527468 2007 UD145 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527469 2007 UF145 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
527470 2007 UH145 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527471 2007 UK145 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527472 2007 UL145 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
527473 2007 UM145 30/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
527474 2007 UR145 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
527475 2007 UT145 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527476 2007 UW145 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527477 2007 VA 01/11/2007 Charleston ARO 2,2 km MPC · JPL
527478 2007 VN1 08/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
527479 2007 VH6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
527480 2007 VU13 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527481 2007 VA15 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527482 2007 VN15 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527483 2007 VO18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527484 2007 VB19 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527485 2007 VL19 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
527486 2007 VC25 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527487 2007 VT30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527488 2007 VF32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
527489 2007 VK32 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
527490 2007 VO32 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
527491 2007 VU32 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
527492 2007 VK41 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527493 2007 VF44 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527494 2007 VL44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527495 2007 VB45 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527496 2007 VG45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527497 2007 VO45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527498 2007 VR45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527499 2007 VG48 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527500 2007 VX48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
527501 2007 VM51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527502 2007 VS52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
527503 2007 VN53 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
527504 2007 VB57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527505 2007 VC60 21/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
527506 2007 VW64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
527507 2007 VQ66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527508 2007 VJ67 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527509 2007 VO71 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
527510 2007 VS71 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527511 2007 VV74 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527512 2007 VC75 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
527513 2007 VB78 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
527514 2007 VD78 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
527515 2007 VO82 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
527516 2007 VU82 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527517 2007 VV86 12/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
527518 2007 VW87 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
527519 2007 VZ88 09/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
527520 2007 VK90 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527521 2007 VU90 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
527522 2007 VO96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527523 2007 VY96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
527524 2007 VB109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
527525 2007 VV111 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
527526 2007 VP114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527527 2007 VJ118 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
527528 2007 VR118 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527529 2007 VD120 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527530 2007 VV126 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
527531 2007 VP127 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527532 2007 VK132 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
527533 2007 VC134 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527534 2007 VP134 08/10/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
527535 2007 VO138 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527536 2007 VB140 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527537 2007 VN142 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527538 2007 VX143 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527539 2007 VX144 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527540 2007 VN146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527541 2007 VW146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
527542 2007 VH149 07/11/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
527543 2007 VU149 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527544 2007 VS152 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527545 2007 VV154 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527546 2007 VF156 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
527547 2007 VJ156 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527548 2007 VO156 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527549 2007 VA158 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527550 2007 VL158 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527551 2007 VW159 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527552 2007 VE163 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527553 2007 VO164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
527554 2007 VU165 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
527555 2007 VA173 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527556 2007 VB180 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527557 2007 VP183 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527558 2007 VJ186 02/11/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
527559 2007 VZ186 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527560 2007 VY190 15/11/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
527561 2007 VY192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527562 2007 VZ194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527563 2007 VA196 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
527564 2007 VC204 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527565 2007 VO210 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527566 2007 VX210 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527567 2007 VC214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527568 2007 VT214 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527569 2007 VX217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527570 2007 VZ217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527571 2007 VS220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527572 2007 VS225 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527573 2007 VV226 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
527574 2007 VV229 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527575 2007 VB230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527576 2007 VS230 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
527577 2007 VZ231 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527578 2007 VB233 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
527579 2007 VZ234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
527580 2007 VW236 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527581 2007 VC237 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
527582 2007 VB238 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527583 2007 VS239 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527584 2007 VW242 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
527585 2007 VZ245 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527586 2007 VE260 07/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
527587 2007 VR260 21/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
527588 2007 VY260 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527589 2007 VD261 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527590 2007 VD269 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527591 2007 VH269 20/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
527592 2007 VK277 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
527593 2007 VJ278 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527594 2007 VX280 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
527595 2007 VR284 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527596 2007 VW284 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
527597 2007 VR286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527598 2007 VT287 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527599 2007 VK290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
527600 2007 VD297 11/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
527601 2007 VY297 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
527602 2007 VF298 10/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
527603 2007 VJ305 04/11/2007 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 148 km MPC · JPL
527604 2007 VL305 04/11/2007 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 106 km MPC · JPL
527605 2007 VY305 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
527606 2007 VU306 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527607 2007 VL309 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
527608 2007 VT311 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
527609 2007 VB312 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527610 2007 VK312 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
527611 2007 VU313 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
527612 2007 VP315 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
527613 2007 VG318 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527614 2007 VT319 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527615 2007 VU319 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527616 2007 VP320 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
527617 2007 VX320 02/11/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
527618 2007 VJ321 08/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
527619 2007 VD322 11/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
527620 2007 VX323 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527621 2007 VA328 08/11/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
527622 2007 VD330 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
527623 2007 VK331 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
527624 2007 VN333 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527625 2007 VC338 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527626 2007 VE338 08/11/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
527627 2007 VO338 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
527628 2007 VX338 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527629 2007 VY338 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527630 2007 VD339 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527631 2007 VG339 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527632 2007 VL339 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527633 2007 VT339 16/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
527634 2007 VV339 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
527635 2007 VY339 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527636 2007 VA340 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
527637 2007 VC340 02/11/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
527638 2007 VF340 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
527639 2007 VK340 02/11/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
527640 2007 VS340 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527641 2007 VU340 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
527642 2007 VZ340 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
527643 2007 VH341 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
527644 2007 VN341 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527645 2007 VQ341 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527646 2007 VT341 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527647 2007 VX341 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527648 2007 VY341 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
527649 2007 VA342 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527650 2007 VC342 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527651 2007 VD342 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
527652 2007 VF342 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527653 2007 WG 16/11/2007 Charleston ARO 2,5 km MPC · JPL
527654 2007 WA1 09/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
527655 2007 WE2 18/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
527656 2007 WZ5 17/11/2007 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
527657 2007 WC12 10/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
527658 2007 WF18 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527659 2007 WQ22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527660 2007 WB24 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527661 2007 WC27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
527662 2007 WJ27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527663 2007 WS27 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
527664 2007 WK30 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527665 2007 WJ37 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527666 2007 WZ37 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
527667 2007 WN45 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527668 2007 WW52 08/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
527669 2007 WD53 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
527670 2007 WT53 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527671 2007 WF55 29/11/2007 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
527672 2007 WQ59 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
527673 2007 WK62 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
527674 2007 WU64 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
527675 2007 WY64 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
527676 2007 WH65 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527677 2007 WJ65 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527678 2007 WK65 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527679 2007 XJ 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
527680 2007 XS5 04/12/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
527681 2007 XF6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527682 2007 XR8 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
527683 2007 XR11 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527684 2007 XC12 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
527685 2007 XH12 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527686 2007 XG13 04/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
527687 2007 XE16 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527688 2007 XN30 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527689 2007 XK34 16/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
527690 2007 XS42 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
527691 2007 XH46 05/12/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
527692 2007 XB47 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527693 2007 XP52 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
527694 2007 XF55 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
527695 2007 XL60 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527696 2007 XR60 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527697 2007 XS60 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
527698 2007 XT60 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
527699 2007 XY60 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527700 2007 XB61 16/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
527701 2007 XD61 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527702 2007 XF61 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527703 2007 YH4 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527704 2007 YL5 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527705 2007 YD16 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527706 2007 YY27 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527707 2007 YF28 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527708 2007 YA33 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527709 2007 YH41 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
527710 2007 YL44 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527711 2007 YX48 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527712 2007 YR52 20/11/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
527713 2007 YR54 31/12/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
527714 2007 YG55 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
527715 2007 YQ56 31/12/2007 Anderson Mesa LONEOS 370 m MPC · JPL
527716 2007 YG58 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527717 2007 YV58 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
527718 2007 YZ61 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527719 2007 YZ62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527720 2007 YM65 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527721 2007 YV65 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527722 2007 YX73 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527723 2007 YG74 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527724 2007 YS75 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527725 2007 YV75 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
527726 2007 YW75 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
527727 2007 YX75 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
527728 2007 YB76 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527729 2007 YE76 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527730 2007 YK76 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
527731 2007 YM76 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
527732 2007 YR76 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527733 2007 YS76 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527734 2007 YT76 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527735 2007 YW76 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527736 2007 YY76 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527737 2007 YG77 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527738 2007 YK77 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
527739 2007 YR77 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
527740 2007 YS77 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527741 2008 AS3 09/01/2008 Eskridge G. Hug 590 m MPC · JPL
527742 2008 AF9 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
527743 2008 AP9 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527744 2008 AO11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
527745 2008 AB12 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527746 2008 AZ12 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527747 2008 AD15 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
527748 2008 AG15 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527749 2008 AK17 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
527750 2008 AF18 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527751 2008 AL18 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527752 2008 AN18 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527753 2008 AB19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
527754 2008 AK19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
527755 2008 AT24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527756 2008 AP31 07/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
527757 2008 AJ36 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527758 2008 AD40 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527759 2008 AV42 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
527760 2008 AW43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
527761 2008 AG46 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527762 2008 AW48 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527763 2008 AB49 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527764 2008 AT49 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527765 2008 AP52 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527766 2008 AZ54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527767 2008 AG57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527768 2008 AJ61 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527769 2008 AB63 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527770 2008 AC64 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527771 2008 AT65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527772 2008 AN67 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527773 2008 AT68 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527774 2008 AP71 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527775 2008 AM73 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
527776 2008 AR75 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527777 2008 AM81 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527778 2008 AZ81 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527779 2008 AT87 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
527780 2008 AO88 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
527781 2008 AW89 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527782 2008 AX93 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527783 2008 AX97 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527784 2008 AB100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
527785 2008 AJ102 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
527786 2008 AN103 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
527787 2008 AT103 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
527788 2008 AU103 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527789 2008 AT104 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527790 2008 AZ106 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527791 2008 AB107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527792 2008 AY112 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527793 2008 AJ113 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
527794 2008 AL116 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527795 2008 AP116 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527796 2008 AR116 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527797 2008 AK117 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527798 2008 AM117 11/01/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
527799 2008 AG118 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
527800 2008 AB130 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
527801 2008 AT134 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527802 2008 AU135 11/01/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
527803 2008 AD136 12/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
527804 2008 AT137 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527805 2008 AW138 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527806 2008 AD139 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
527807 2008 AE139 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527808 2008 AF139 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527809 2008 AJ139 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527810 2008 AM139 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527811 2008 AS139 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
527812 2008 AX139 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527813 2008 BA 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527814 2008 BB6 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
527815 2008 BH7 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527816 2008 BF11 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527817 2008 BR16 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
527818 2008 BN27 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527819 2008 BY34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527820 2008 BP36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
527821 2008 BW36 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
527822 2008 BK38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527823 2008 BZ41 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527824 2008 BE46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527825 2008 BE47 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527826 2008 BR47 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527827 2008 BY47 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
527828 2008 BG53 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527829 2008 BR53 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
527830 2008 BU53 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527831 2008 BS54 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527832 2008 BX54 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
527833 2008 BY54 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527834 2008 BZ54 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527835 2008 BB55 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527836 2008 BC55 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527837 2008 BE55 11/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
527838 2008 BK55 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527839 2008 BM55 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
527840 2008 BR55 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
527841 2008 CR1 03/02/2008 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
527842 2008 CH2 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
527843 2008 CT9 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
527844 2008 CZ10 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527845 2008 CL11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527846 2008 CO11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527847 2008 CO13 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527848 2008 CL17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527849 2008 CP21 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527850 2008 CS21 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527851 2008 CL28 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527852 2008 CB32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527853 2008 CE32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527854 2008 CU37 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527855 2008 CU44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527856 2008 CQ46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527857 2008 CA55 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527858 2008 CC56 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
527859 2008 CW56 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527860 2008 CK58 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
527861 2008 CN59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
527862 2008 CU60 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527863 2008 CH61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527864 2008 CJ65 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527865 2008 CQ66 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
527866 2008 CG72 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527867 2008 CY72 13/01/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
527868 2008 CD75 10/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
527869 2008 CM76 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
527870 2008 CT78 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527871 2008 CG80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
527872 2008 CX85 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
527873 2008 CV90 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527874 2008 CU99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527875 2008 CG103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527876 2008 CF107 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
527877 2008 CY117 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
527878 2008 CB118 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527879 2008 CE121 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527880 2008 CV122 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527881 2008 CO123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527882 2008 CZ130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527883 2008 CT131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
527884 2008 CU133 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
527885 2008 CE135 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527886 2008 CO135 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527887 2008 CU137 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
527888 2008 CW137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527889 2008 CW138 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527890 2008 CR144 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
527891 2008 CT145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
527892 2008 CK146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
527893 2008 CO150 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527894 2008 CE154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
527895 2008 CE159 09/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
527896 2008 CW165 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
527897 2008 CZ167 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
527898 2008 CV171 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
527899 2008 CF174 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
527900 2008 CB184 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
527901 2008 CS188 03/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
527902 2008 CM190 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
527903 2008 CJ192 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
527904 2008 CZ196 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527905 2008 CS198 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
527906 2008 CU198 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527907 2008 CK202 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527908 2008 CB203 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
527909 2008 CN206 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527910 2008 CX208 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
527911 2008 CJ210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527912 2008 CS211 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
527913 2008 CE214 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527914 2008 CX217 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
527915 2008 CD218 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527916 2008 CL218 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527917 2008 CS218 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
527918 2008 CG219 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
527919 2008 CO219 13/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
527920 2008 DQ 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527921 2008 DU1 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
527922 2008 DS3 02/02/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
527923 2008 DS6 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
527924 2008 DB8 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527925 2008 DZ8 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527926 2008 DT11 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527927 2008 DT12 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527928 2008 DU12 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
527929 2008 DS13 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527930 2008 DC19 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
527931 2008 DV28 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527932 2008 DQ35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527933 2008 DH42 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
527934 2008 DD49 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
527935 2008 DL49 29/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
527936 2008 DW50 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
527937 2008 DM58 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527938 2008 DO58 07/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
527939 2008 DY58 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
527940 2008 DK69 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
527941 2008 DE73 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527942 2008 DA75 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527943 2008 DC75 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527944 2008 DL77 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
527945 2008 DG89 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
527946 2008 DD90 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527947 2008 DJ90 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
527948 2008 DL90 30/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
527949 2008 EL8 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
527950 2008 EQ8 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
527951 2008 ET8 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
527952 2008 EH10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527953 2008 EB12 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
527954 2008 EU12 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
527955 2008 ET16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
527956 2008 EW19 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
527957 2008 ET30 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
527958 2008 ER31 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527959 2008 EB32 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
527960 2008 EL32 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
527961 2008 EY34 02/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
527962 2008 EG37 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527963 2008 EO38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
527964 2008 EH42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527965 2008 EY46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
527966 2008 EZ49 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527967 2008 EN53 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527968 2008 EE55 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
527969 2008 ES55 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527970 2008 EJ56 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527971 2008 EC58 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
527972 2008 EE60 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
527973 2008 EJ61 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527974 2008 EB65 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
527975 2008 EO65 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
527976 2008 EA66 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
527977 2008 EY68 11/03/2008 Socorro LINEAR 120 m MPC · JPL
527978 2008 EF72 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
527979 2008 EJ74 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527980 2008 EH75 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
527981 2008 EY75 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527982 2008 EK81 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
527983 2008 EP87 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
527984 2008 ER92 03/03/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
527985 2008 ES96 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
527986 2008 ER97 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527987 2008 EW103 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
527988 2008 EX109 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
527989 2008 EY109 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
527990 2008 EW110 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
527991 2008 ER112 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
527992 2008 EF114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
527993 2008 EC118 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
527994 2008 EB119 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
527995 2008 EX121 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
527996 2008 EX123 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
527997 2008 EH124 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
527998 2008 ED126 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
527999 2008 EO129 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
528000 2008 ES130 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

523.000s  • 524.000s  • 525.000s  • 526.000s  • 527.000s  • 528.000s  • 529.000s  • 530.000s  • 531.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001