Đóng góp của thành viên

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Địa chỉ IP này đang bị cấm toàn cục. Hãy tham khảo nhật trình cấm toàn cục bên dưới:
  • 10:45, ngày 27 tháng 1 năm 2017: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 54.158.0.0/16 trên toàn hệ thống (lúc ngày 27 tháng 4 năm 2017, chỉ cấm vô danh) (Open proxy: +LTA)
Tìm kiếm đóng góp
 
 
      
 
   

Không tìm thấy thay đổi nào khớp với yêu cầu.