Đóng góp của thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Địa chỉ IP này đang bị cấm toàn cục. Hãy tham khảo nhật trình cấm toàn cục bên dưới:
  • 12:19, ngày 19 tháng 6 năm 2018: -revi (meta.wikimedia.org) đã cấm 54.145.0.0/16 trên toàn hệ thống (lúc ngày 19 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- AWS -->)
Tìm kiếm đóng góp
 
 
      
 
   

Không tìm thấy thay đổi nào khớp với yêu cầu.