Danh sách tiểu hành tinh/445001–446000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445001 2008 GT106 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445002 2008 GV113 06/04/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
445003 2008 GZ119 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
445004 2008 GX123 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445005 2008 GA130 04/04/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
445006 2008 GQ137 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
445007 2008 HQ 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445008 2008 HJ2 25/04/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
445009 2008 HD11 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445010 2008 HE18 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
445011 2008 HS20 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
445012 2008 HJ26 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
445013 2008 HC37 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445014 2008 HE41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445015 2008 HK51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445016 2008 HO60 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445017 2008 HB65 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
445018 2008 JJ24 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
445019 2008 JG31 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445020 2008 KB30 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
445021 2008 KK31 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445022 2008 KE39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
445023 2008 LN11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
445024 2008 NT 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445025 2008 NS1 05/07/2008 Siding Spring SSS APO 2,1 km MPC · JPL
445026 2008 OX3 25/07/2008 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
445027 2008 PO8 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445028 2008 PD20 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
445029 2008 QT9 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445030 2008 QS37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445031 2008 QS39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445032 2008 RT14 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445033 2008 RJ24 05/09/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
445034 2008 RQ29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445035 2008 RG42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445036 2008 RR87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445037 2008 RA101 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445038 2008 RL106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445039 2008 RX115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445040 2008 RA119 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445041 2008 RY128 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
445042 2008 RZ139 07/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
445043 2008 RM141 04/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
445044 2008 RY145 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
445045 2008 SO27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445046 2008 SL28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445047 2008 SP44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445048 2008 SK47 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445049 2008 SZ52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445050 2008 SG56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445051 2008 SZ62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
445052 2008 SW68 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445053 2008 SM92 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445054 2008 SG99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445055 2008 SV123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
445056 2008 ST132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
445057 2008 SL139 06/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
445058 2008 SO195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445059 2008 SK198 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445060 2008 SE202 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445061 2008 SH202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445062 2008 SO202 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445063 2008 SS204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445064 2008 SF205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445065 2008 SO232 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
445066 2008 SD242 29/09/2008 Catalina CSS 460 m MPC · JPL
445067 2008 SA267 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445068 2008 SE268 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
445069 2008 SD285 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445070 2008 SE288 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
445071 2008 SP297 20/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
445072 2008 SQ299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445073 2008 SE300 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445074 2008 TE16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
445075 2008 TB18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445076 2008 TP18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
445077 2008 TJ27 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 500 m MPC · JPL
445078 2008 TD39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
445079 2008 TQ42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
445080 2008 TY43 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445081 2008 TL55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445082 2008 TJ74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445083 2008 TV87 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
445084 2008 TY87 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445085 2008 TR96 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445086 2008 TF109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445087 2008 TQ110 23/09/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
445088 2008 TW121 23/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
445089 2008 TV136 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445090 2008 TF146 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
445091 2008 TQ161 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445092 2008 TV161 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445093 2008 TL166 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445094 2008 TM174 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445095 2008 TG175 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445096 2008 TS179 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445097 2008 TU181 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445098 2008 UQ40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445099 2008 UG42 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445100 2008 UL45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445101 2008 UR45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445102 2008 UO52 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445103 2008 UO61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
445104 2008 UR64 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445105 2008 UE71 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445106 2008 UE73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445107 2008 UU82 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445108 2008 UU105 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445109 2008 UW122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445110 2008 UB129 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445111 2008 UL135 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
445112 2008 UM140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445113 2008 UZ151 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445114 2008 UJ154 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445115 2008 UB156 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445116 2008 UK169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
445117 2008 UQ181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445118 2008 UM197 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445119 2008 UE210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
445120 2008 UL225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445121 2008 UL256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
445122 2008 UN263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
445123 2008 UQ263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445124 2008 UC268 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
445125 2008 UD286 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,5 km MPC · JPL
445126 2008 UF300 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445127 2008 UC323 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445128 2008 UY356 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445129 2008 VE20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
445130 2008 VV39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445131 2008 VE46 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445132 2008 VD64 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445133 2008 WB3 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445134 2008 WT3 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
445135 2008 WH5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445136 2008 WR5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
445137 2008 WH12 18/11/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
445138 2008 WZ23 18/11/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
445139 2008 WD38 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
445140 2008 WR42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445141 2008 WO77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445142 2008 WY89 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
445143 2008 WX94 26/11/2008 Vicques M. Ory 780 m MPC · JPL
445144 2008 WL97 30/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
445145 2008 WG109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445146 2008 WZ129 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445147 2008 WG130 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445148 2008 WF133 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445149 2008 WT135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445150 2008 WM139 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
445151 2008 XA3 01/12/2008 Dauban F. Kugel 680 m MPC · JPL
445152 2008 XQ48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445153 2008 XY54 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
445154 2008 YW 17/12/2008 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 580 m MPC · JPL
445155 2008 YS7 21/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
445156 2008 YH31 26/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 860 m MPC · JPL
445157 2008 YW38 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
445158 2008 YT50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445159 2008 YT74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
445160 2008 YP109 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445161 2008 YU122 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445162 2008 YM137 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445163 2008 YY151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445164 2008 YF152 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
445165 2008 YD157 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445166 2008 YO157 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445167 2008 YQ171 31/12/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
445168 2009 AY17 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445169 2009 AQ28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445170 2009 BJ24 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445171 2009 BH27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
445172 2009 BM41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
445173 2009 BC46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445174 2009 BD50 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
445175 2009 BG65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
445176 2009 BR70 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
445177 2009 BO76 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445178 2009 BU83 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445179 2009 BF88 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445180 2009 BL97 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445181 2009 BC106 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445182 2009 BY112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
445183 2009 BY141 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445184 2009 BL152 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445185 2009 BE156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445186 2009 BK158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445187 2009 BM176 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
445188 2009 BB180 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445189 2009 BL187 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
445190 2009 CW3 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,4 km MPC · JPL
445191 2009 CW15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445192 2009 CW22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
445193 2009 CB38 14/02/2009 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
445194 2009 CY58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
445195 2009 CD63 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445196 2009 DN22 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445197 2009 DH43 25/02/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
445198 2009 DB54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445199 2009 DN54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
445200 2009 DX60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445201 2009 DT67 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445202 2009 DG73 25/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,2 km MPC · JPL
445203 2009 DG78 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445204 2009 DS80 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445205 2009 DZ98 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
445206 2009 DH100 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445207 2009 DZ104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445208 2009 DB105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
445209 2009 DL110 20/02/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
445210 2009 DR110 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445211 2009 DC116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445212 2009 DA119 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445213 2009 DP119 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
445214 2009 DG126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
445215 2009 EN16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445216 2009 EL17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445217 2009 FH6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445218 2009 FS8 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445219 2009 FQ9 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445220 2009 FO34 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445221 2009 FL36 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445222 2009 FC52 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
445223 2009 FX58 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445224 2009 FG63 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
445225 2009 FU64 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
445226 2009 FB73 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445227 2009 HM6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445228 2009 HQ25 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445229 2009 HD38 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
445230 2009 HK52 17/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
445231 2009 HK82 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
445232 2009 HQ82 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445233 2009 HL91 27/04/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
445234 2009 HZ103 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
445235 2009 JZ2 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445236 2009 JH14 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,0 km MPC · JPL
445237 2009 KA 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445238 2009 KN6 01/05/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
445239 2009 KS13 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445240 2009 KW18 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445241 2009 KU37 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445242 2009 OY5 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
445243 2009 OZ13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
445244 2009 OX22 19/07/2009 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
445245 2009 OM23 27/07/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
445246 2009 PF2 28/07/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
445247 2009 QD 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
445248 2009 QF13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
445249 2009 QX18 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
445250 2009 QR46 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
445251 2009 QU53 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445252 2009 QU59 17/08/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
445253 2009 QA60 22/08/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
445254 2009 QU61 27/08/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
445255 2009 QB63 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445256 2009 QG64 20/08/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
445257 2009 RY26 17/08/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
445258 2009 RD29 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
445259 2009 RR50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
445260 2009 RN55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
445261 2009 RL63 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
445262 2009 RP63 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
445263 2009 SX69 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
445264 2009 SU92 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
445265 2009 SZ97 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
445266 2009 SY161 24/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
445267 2009 SD229 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
445268 2009 SX291 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
445269 2009 SU325 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
445270 2009 SC329 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
445271 2009 SJ337 27/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
445272 2009 SS350 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
445273 2009 SL359 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
445274 2009 SV359 26/09/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
445275 2009 TH5 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445276 2009 TH34 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
445277 2009 TB43 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
445278 2009 VC45 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
445279 2009 WZ49 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445280 2009 WL77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
445281 2009 WM88 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445282 2009 WB89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
445283 2009 WJ89 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445284 2009 WH138 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445285 2009 WL153 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445286 2009 WT163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445287 2009 WC169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
445288 2009 WO217 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
445289 2009 XE19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445290 2009 XH22 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
445291 2010 AT24 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445292 2010 AF26 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445293 2010 AK27 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445294 2010 AU49 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445295 2010 AY76 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
445296 2010 AN104 12/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
445297 2010 BJ87 26/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
445298 2010 CZ21 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445299 2010 CZ23 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445300 2010 CS92 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445301 2010 CZ114 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445302 2010 CM124 29/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
445303 2010 CR131 14/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
445304 2010 CY163 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445305 2010 DM56 18/02/2010 WISE WISE 760 m MPC · JPL
445306 2010 DN79 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
445307 2010 EY8 04/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
445308 2010 ET20 07/03/2010 Plana F. Fratev 940 m MPC · JPL
445309 2010 EK42 12/03/2010 LightBuckets T. Vorobjov 820 m MPC · JPL
445310 2010 EP87 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445311 2010 ES108 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445312 2010 EC110 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445313 2010 EF132 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445314 2010 EU139 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445315 2010 FC15 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445316 2010 FC27 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
445317 2010 FQ48 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
445318 2010 FF57 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445319 2010 FN72 30/03/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
445320 2010 FW96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445321 2010 GU23 09/04/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
445322 2010 GX24 15/03/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
445323 2010 GS28 07/04/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
445324 2010 GC30 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445325 2010 GS33 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
445326 2010 GK72 13/04/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
445327 2010 GD98 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445328 2010 GE119 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445329 2010 HL108 23/01/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
445330 2010 JM15 07/04/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
445331 2010 JT36 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445332 2010 JD43 02/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
445333 2010 JL46 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445334 2010 JP75 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445335 2010 JR75 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445336 2010 JP79 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
445337 2010 JL162 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
445338 2010 KU8 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445339 2010 KR101 28/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
445340 2010 LT48 08/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
445341 2010 LU63 28/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
445342 2010 LM74 10/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
445343 2010 LB97 13/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
445344 2010 MQ23 18/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
445345 2010 MJ69 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445346 2010 MS71 25/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
445347 2010 MQ76 26/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
445348 2010 MY84 27/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
445349 2010 MU107 30/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
445350 2010 MY110 30/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
445351 2010 NP12 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
445352 2010 NS23 07/07/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
445353 2010 NM71 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445354 2010 NX80 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
445355 2010 NO88 02/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
445356 2010 NA98 12/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
445357 2010 NA104 12/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
445358 2010 NG113 13/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
445359 2010 NU117 06/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
445360 2010 OB21 18/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
445361 2010 OS33 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
445362 2010 OV33 20/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
445363 2010 OU40 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
445364 2010 OK59 24/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
445365 2010 ON90 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
445366 2010 OE98 28/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
445367 2010 OF112 30/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
445368 2010 OU120 31/07/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
445369 2010 OP126 19/07/2010 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
445370 2010 PS10 07/08/2010 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
445371 2010 PU26 07/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
445372 2010 PO27 04/08/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
445373 2010 PK30 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445374 2010 PZ36 06/08/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
445375 2010 PG48 07/08/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
445376 2010 PC55 08/08/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
445377 2010 PU71 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
445378 2010 RQ26 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
445379 2010 RH61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445380 2010 RM65 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445381 2010 RQ70 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445382 2010 RV74 01/10/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
445383 2010 RD101 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
445384 2010 RG105 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445385 2010 RO113 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
445386 2010 RG117 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
445387 2010 RH119 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
445388 2010 RF143 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
445389 2010 RE153 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
445390 2010 RM176 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445391 2010 RF184 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445392 2010 SU2 27/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
445393 2010 SZ5 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
445394 2010 SG11 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445395 2010 SV18 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445396 2010 SS26 29/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
445397 2010 TN10 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445398 2010 TZ12 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
445399 2010 TE13 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445400 2010 TQ22 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445401 2010 TB23 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
445402 2010 TE23 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
445403 2010 TB31 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445404 2010 TC34 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445405 2010 TX37 21/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
445406 2010 TZ44 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445407 2010 TO60 30/09/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
445408 2010 TO70 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445409 2010 TJ79 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445410 2010 TW81 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
445411 2010 TV87 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445412 2010 TE91 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445413 2010 TQ100 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445414 2010 TD106 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445415 2010 TV112 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
445416 2010 TT115 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
445417 2010 TY142 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
445418 2010 TL144 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
445419 2010 TZ147 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445420 2010 TT166 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
445421 2010 TG168 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
445422 2010 TJ178 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445423 2010 TU184 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
445424 2010 TL187 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
445425 2010 UL1 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
445426 2010 UJ10 31/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
445427 2010 UU16 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
445428 2010 UV21 28/10/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
445429 2010 UL25 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445430 2010 UH32 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
445431 2010 UX34 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445432 2010 UB42 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445433 2010 UK44 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
445434 2010 UL51 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
445435 2010 UY52 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
445436 2010 UM53 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
445437 2010 UU62 24/12/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
445438 2010 UY63 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445439 2010 UM65 26/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
445440 2010 US65 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
445441 2010 UY67 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
445442 2010 UP69 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
445443 2010 UH72 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445444 2010 UP73 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
445445 2010 UK77 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
445446 2010 UM78 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445447 2010 UY79 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
445448 2010 UA81 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
445449 2010 UZ87 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
445450 2010 UE88 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
445451 2010 UJ101 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
445452 2010 UL107 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
445453 2010 VT5 27/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
445454 2010 VH10 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
445455 2010 VB14 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
445456 2010 VF15 08/08/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
445457 2010 VA16 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
445458 2010 VU19 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
445459 2010 VM20 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
445460 2010 VF37 05/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
445461 2010 VJ40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
445462 2010 VU48 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445463 2010 VD61 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
445464 2010 VE64 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
445465 2010 VW69 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445466 2010 VQ73 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445467 2010 VK77 11/10/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
445468 2010 VZ77 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
445469 2010 VG82 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
445470 2010 VG84 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445471 2010 VO85 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
445472 2010 VA89 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
445473 2010 VZ98 11/11/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, M. E. Schwamb, S. Tourtellotte 390 km MPC · JPL
445474 2010 VF101 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445475 2010 VX107 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
445476 2010 VN113 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
445477 2010 VZ115 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
445478 2010 VF129 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445479 2010 VR135 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445480 2010 VM138 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
445481 2010 VH149 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445482 2010 VN152 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
445483 2010 VS152 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445484 2010 VG153 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445485 2010 VU157 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
445486 2010 VQ162 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445487 2010 VM173 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445488 2010 VE175 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
445489 2010 VY175 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
445490 2010 VJ177 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445491 2010 VH182 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
445492 2010 VZ184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445493 2010 VW187 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445494 2010 VR189 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445495 2010 VZ191 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445496 2010 VG199 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
445497 2010 VG202 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
445498 2010 VR204 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445499 2010 VL205 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
445500 2010 VH207 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445501 2010 VJ207 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445502 2010 VA209 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 3,5 km MPC · JPL
445503 2010 VW210 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
445504 2010 VP211 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
445505 2010 VH212 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
445506 2010 WY3 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445507 2010 WP6 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
445508 2010 WH8 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
445509 2010 WC11 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
445510 2010 WU13 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445511 2010 WH15 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
445512 2010 WS22 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445513 2010 WL30 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
445514 2010 WV42 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
445515 2010 WN53 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445516 2010 WW53 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445517 2010 WG56 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
445518 2010 WU71 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445519 2010 XE13 30/07/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
445520 2010 XO17 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
445521 2010 XL52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
445522 2010 XF58 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
445523 2010 XJ64 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
445524 2010 XM68 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
445525 2010 XK88 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
445526 2011 AL 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
445527 2011 AL13 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
445528 2011 AE29 29/12/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
445529 2011 AY30 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
445530 2011 AS55 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
445531 2011 BH11 06/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
445532 2011 BR120 17/08/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
445533 2011 BE161 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445534 2011 CZ86 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
445535 2011 EL24 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
445536 2011 EP24 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
445537 2011 EQ66 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445538 2011 FL23 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445539 2011 FK25 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445540 2011 FR47 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445541 2011 FW86 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445542 2011 FZ129 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445543 2011 FU154 12/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 780 m MPC · JPL
445544 2011 GT 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445545 2011 GX1 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445546 2011 GV48 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445547 2011 HT13 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445548 2011 HW18 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445549 2011 HU84 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445550 2011 HD89 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445551 2011 JE9 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445552 2011 JX30 19/03/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
445553 2011 KV8 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
445554 2011 KZ10 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445555 2011 KP33 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
445556 2011 KN48 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445557 2011 LN16 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
445558 2011 OD4 23/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445559 2011 OD8 24/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
445560 2011 OS14 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445561 2011 OE18 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
445562 2011 OU23 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
445563 2011 OA32 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445564 2011 OC49 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
445565 2011 QH7 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445566 2011 QM24 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
445567 2011 QC26 24/08/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
445568 2011 QP27 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
445569 2011 QJ28 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445570 2011 QA33 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
445571 2011 QC36 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445572 2011 QJ38 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445573 2011 QG42 01/08/2011 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
445574 2011 QL55 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
445575 2011 QY57 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445576 2011 QL59 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
445577 2011 QJ62 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
445578 2011 QD64 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
445579 2011 QQ66 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445580 2011 QD69 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445581 2011 QL74 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445582 2011 QG80 11/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
445583 2011 QC84 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445584 2011 QU87 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445585 2011 RW3 06/10/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
445586 2011 RN15 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445587 2011 SA14 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
445588 2011 SE23 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
445589 2011 SJ31 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445590 2011 SW32 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445591 2011 SC33 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
445592 2011 SH49 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
445593 2011 SO50 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445594 2011 SZ64 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
445595 2011 SC66 10/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
445596 2011 SB68 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
445597 2011 SQ68 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
445598 2011 SM74 18/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
445599 2011 SU77 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
445600 2011 SM84 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445601 2011 SR86 30/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
445602 2011 ST87 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445603 2011 SP90 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445604 2011 SV91 03/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
445605 2011 SK101 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445606 2011 SL109 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445607 2011 SP115 11/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
445608 2011 SD118 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445609 2011 ST128 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445610 2011 ST134 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445611 2011 SG135 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445612 2011 SM138 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
445613 2011 SX141 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
445614 2011 SZ142 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
445615 2011 SB147 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445616 2011 SD155 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445617 2011 SG158 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
445618 2011 SB178 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
445619 2011 SX178 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445620 2011 SY181 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445621 2011 SE187 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445622 2011 SZ190 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
445623 2011 SG193 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
445624 2011 SE211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445625 2011 SN212 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445626 2011 SR218 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445627 2011 SD229 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445628 2011 SO229 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
445629 2011 SC230 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445630 2011 SW232 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
445631 2011 SS244 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445632 2011 SZ244 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
445633 2011 SN246 21/09/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
445634 2011 SK250 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
445635 2011 SY257 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445636 2011 SM258 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445637 2011 SB259 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445638 2011 TR1 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445639 2011 TL6 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445640 2011 UX 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445641 2011 UQ5 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445642 2011 UT6 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
445643 2011 UB10 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
445644 2011 UQ11 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
445645 2011 UF12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445646 2011 UZ16 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
445647 2011 UH30 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
445648 2011 UP36 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
445649 2011 UE44 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445650 2011 UK47 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445651 2011 UG48 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
445652 2011 UK49 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445653 2011 UU51 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
445654 2011 UG54 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445655 2011 UJ65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
445656 2011 UD67 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445657 2011 UZ70 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
445658 2011 UV74 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445659 2011 UK75 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445660 2011 UK76 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445661 2011 UN76 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445662 2011 UR77 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445663 2011 UJ79 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445664 2011 UA80 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445665 2011 UO82 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
445666 2011 UU83 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445667 2011 UX84 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
445668 2011 UQ86 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
445669 2011 UE88 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
445670 2011 UP90 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
445671 2011 UK92 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445672 2011 UX92 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445673 2011 UP94 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
445674 2011 UT95 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
445675 2011 UF96 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445676 2011 UK96 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445677 2011 UV103 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
445678 2011 UG105 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
445679 2011 UJ114 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
445680 2011 UF122 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
445681 2011 UW126 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
445682 2011 UD129 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445683 2011 UJ139 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445684 2011 UP140 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445685 2011 UG145 16/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
445686 2011 UD147 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
445687 2011 UJ149 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
445688 2011 UD151 22/09/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
445689 2011 UN155 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445690 2011 UY159 24/10/2011 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
445691 2011 UX160 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
445692 2011 UC163 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
445693 2011 UJ166 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
445694 2011 UB172 08/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
445695 2011 UG173 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445696 2011 UK174 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445697 2011 UC176 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
445698 2011 UP182 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
445699 2011 UB184 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445700 2011 UC188 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445701 2011 UA191 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
445702 2011 UG193 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445703 2011 UU195 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
445704 2011 UQ196 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445705 2011 UK197 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
445706 2011 UL198 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
445707 2011 UR198 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445708 2011 UP210 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445709 2011 UW243 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445710 2011 UO245 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
445711 2011 UN252 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
445712 2011 UD255 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445713 2011 UV260 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445714 2011 UC261 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445715 2011 UA265 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445716 2011 UV266 18/10/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
445717 2011 UW269 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445718 2011 UC279 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
445719 2011 UA282 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445720 2011 UA283 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
445721 2011 UN283 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445722 2011 UO287 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445723 2011 UC289 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445724 2011 UA297 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445725 2011 UB299 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445726 2011 UC300 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
445727 2011 UY302 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445728 2011 UU310 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445729 2011 UO322 18/10/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
445730 2011 UM325 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445731 2011 UB336 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445732 2011 UT347 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445733 2011 UK359 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445734 2011 UQ359 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445735 2011 UH360 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445736 2011 UD374 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
445737 2011 UY385 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
445738 2011 UH389 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
445739 2011 UX397 27/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
445740 2011 UJ405 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
445741 2011 VS7 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
445742 2011 VG13 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
445743 2011 WE2 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
445744 2011 WO14 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
445745 2011 WS24 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445746 2011 WL30 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445747 2011 WW36 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
445748 2011 WS39 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445749 2011 WT42 01/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
445750 2011 WG43 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
445751 2011 WC57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445752 2011 WA69 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
445753 2011 WW69 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
445754 2011 WY69 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445755 2011 WV70 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445756 2011 WD73 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445757 2011 WR81 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445758 2011 WR84 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
445759 2011 WN96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445760 2011 WV96 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445761 2011 WT97 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
445762 2011 WT103 06/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445763 2011 WR105 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445764 2011 WY112 29/09/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
445765 2011 WD114 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445766 2011 WB115 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
445767 2011 WC115 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
445768 2011 WY118 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445769 2011 WH136 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
445770 2011 WD137 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
445771 2011 WX142 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
445772 2011 WD143 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445773 2011 WS151 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445774 2011 XN3 14/12/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
445775 2011 YA 16/12/2011 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
445776 2011 YP9 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
445777 2011 YU15 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
445778 2011 YW17 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
445779 2011 YU32 20/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
445780 2011 YP33 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
445781 2011 YR45 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445782 2011 YJ48 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
445783 2011 YF53 27/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
445784 2011 YD57 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445785 2011 YZ65 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
445786 2011 YR77 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
445787 2011 YA78 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445788 2012 AN2 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
445789 2012 AK4 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445790 2012 AY4 07/08/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
445791 2012 AN14 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
445792 2012 AF20 25/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
445793 2012 AO21 22/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
445794 2012 BD1 20/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
445795 2012 BC5 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
445796 2012 BN5 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445797 2012 BB16 21/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
445798 2012 BV29 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445799 2012 BY29 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
445800 2012 BQ32 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445801 2012 BD34 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
445802 2012 BD48 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
445803 2012 BN58 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
445804 2012 BJ67 26/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
445805 2012 BH76 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445806 2012 BK81 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445807 2012 BP81 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445808 2012 BK84 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445809 2012 BS86 10/01/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
445810 2012 BK89 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
445811 2012 BU90 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
445812 2012 BX110 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445813 2012 BH112 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
445814 2012 BO112 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
445815 2012 BF117 27/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
445816 2012 BH120 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
445817 2012 BM124 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
445818 2012 BR128 25/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
445819 2012 BF130 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445820 2012 BQ131 06/08/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
445821 2012 BV135 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445822 2012 BK139 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
445823 2012 BO151 21/11/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
445824 2012 BF152 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
445825 2012 CR2 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445826 2012 CQ5 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
445827 2012 CV9 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
445828 2012 CW17 10/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
445829 2012 CG18 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445830 2012 CL19 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 130 m MPC · JPL
445831 2012 CR33 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
445832 2012 CU40 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445833 2012 CT41 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
445834 2012 CX44 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
445835 2012 CN52 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445836 2012 CG53 18/01/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
445837 2012 DO7 09/08/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
445838 2012 DT10 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
445839 2012 DW12 04/11/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
445840 2012 DE25 22/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
445841 2012 DT25 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
445842 2012 DA31 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
445843 2012 DB54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
445844 2012 DS55 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
445845 2012 DD56 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445846 2012 DP89 17/01/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
445847 2012 ET16 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
445848 2012 FX26 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
445849 2012 FO45 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445850 2012 FF63 22/01/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
445851 2012 FC75 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
445852 2012 FU81 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
445853 2012 GH32 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
445854 2012 HT20 26/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
445855 2012 HG42 17/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
445856 2012 HD56 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445857 2012 MR6 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445858 2012 OL 09/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
445859 2012 SX46 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445860 2012 SD51 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445861 2012 TU10 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445862 2012 TO54 11/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
445863 2012 TS57 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445864 2012 TH66 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445865 2012 TC69 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
445866 2012 TN87 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
445867 2012 TD120 16/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445868 2012 TQ149 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
445869 2012 TU155 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
445870 2012 TS168 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
445871 2012 TZ193 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
445872 2012 TU206 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445873 2012 TB243 14/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445874 2012 TS255 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445875 2012 TA284 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
445876 2012 UQ26 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445877 2012 UT45 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
445878 2012 UH56 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
445879 2012 UG91 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445880 2012 UF99 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445881 2012 UN116 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445882 2012 UL124 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445883 2012 UR133 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445884 2012 UZ149 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445885 2012 UO163 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445886 2012 VZ 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445887 2012 VL10 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445888 2012 VJ16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
445889 2012 VB17 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
445890 2012 VA18 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445891 2012 VU24 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
445892 2012 VH34 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445893 2012 VC39 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
445894 2012 VV42 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445895 2012 VD44 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445896 2012 VY57 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445897 2012 VP73 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445898 2012 VD81 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445899 2012 VA82 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445900 2012 VH82 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445901 2012 VE85 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445902 2012 VA87 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445903 2012 VH105 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445904 2012 VY105 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
445905 2012 WV16 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445906 2012 WO25 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445907 2012 WQ27 14/09/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
445908 2012 WE35 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445909 2012 XN32 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
445910 2012 XO32 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445911 2012 XM33 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445912 2012 XC38 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
445913 2012 XJ44 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445914 2012 XH46 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445915 2012 XZ49 22/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
445916 2012 XE50 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
445917 Ola 2012 XF71 05/12/2012 Rantiga M. Kusiak, M. Żołnowski 1,2 km MPC · JPL
445918 2012 XT83 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445919 2012 XE94 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445920 2012 XH94 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
445921 2012 XQ95 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445922 2012 XF106 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445923 2012 XB113 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445924 2012 XN117 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
445925 2012 XU119 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445926 2012 XD120 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
445927 2012 XB124 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445928 2012 XY138 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445929 2012 XD145 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445930 2013 AR4 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445931 2013 AA6 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
445932 2013 AN11 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445933 2013 AJ15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445934 2013 AX24 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445935 2013 AE33 19/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
445936 2013 AQ33 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445937 2013 AR35 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445938 2013 AY39 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445939 2013 AG43 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445940 2013 AE44 03/01/2013 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
445941 2013 AK50 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
445942 2013 AM57 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445943 2013 AT57 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445944 2013 AN61 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445945 2013 AN64 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445946 2013 AS69 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445947 2013 AR70 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445948 2013 AU70 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445949 2013 AX70 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445950 2013 AU74 23/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
445951 2013 AS75 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
445952 2013 AR78 31/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
445953 2013 AA84 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
445954 2013 AL86 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445955 2013 AS88 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
445956 2013 AK89 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445957 2013 AM89 30/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
445958 2013 AR90 15/01/2013 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
445959 2013 AJ97 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445960 2013 AW99 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
445961 2013 AR102 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
445962 2013 AW104 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
445963 2013 AG112 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
445964 2013 AW115 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
445965 2013 AY115 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
445966 2013 AE122 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
445967 2013 AN125 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445968 2013 AX128 13/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
445969 2013 AP130 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445970 2013 AV132 21/12/2008 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
445971 2013 BZ7 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445972 2013 BE9 27/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
445973 2013 BO14 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
445974 2013 BJ18 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS APO · 310 m MPC · JPL
445975 2013 BM21 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445976 2013 BV21 19/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
445977 2013 BD24 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
445978 2013 BD34 07/12/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
445979 2013 BE35 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445980 2013 BL43 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
445981 2013 BS44 13/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
445982 2013 BV46 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445983 2013 BY46 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445984 2013 BB55 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445985 2013 BY59 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
445986 2013 BB60 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445987 2013 BA69 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445988 2013 BJ71 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445989 2013 BE77 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445990 2013 BY78 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445991 2013 CZ1 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
445992 2013 CW2 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445993 2013 CY4 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445994 2013 CD12 04/04/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
445995 2013 CZ14 31/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445996 2013 CW16 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445997 2013 CG19 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445998 2013 CP19 28/09/2008 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
445999 2013 CE20 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446000 2013 CV20 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

441.000s  • 442.000s  • 443.000s  • 444.000s  • 445.000s  • 446.000s  • 447.000s  • 448.000s  • 449.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001