Danh sách tiểu hành tinh/24001–25000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24001 1999 RK34 10/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
24002 1999 RR35 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
24003 1999 RG36 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
24004 1999 RQ57 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
24005 Eddieozawa 1999 RB59 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
24006 1999 RQ86 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
24007 1999 RE91 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
24008 1999 RF94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24009 1999 RX98 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24010 Stovall 1999 RR104 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
24011 1999 RR109 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24012 1999 RO111 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24013 1999 RR113 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
24014 1999 RB118 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
24015 Pascalepinner 1999 RK123 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
24016 1999 RK126 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24017 1999 RN126 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
24018 1999 RU134 09/09/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
24019 Jeremygasper 1999 RX137 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24020 1999 RV142 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
24021 Yocum 1999 RT143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24022 1999 RA144 09/09/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
24023 1999 RX147 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
24024 Lynnejohnson 1999 RY159 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24025 Kimwallin 1999 RV164 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24026 Pusateri 1999 RN175 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24027 Downs 1999 RP176 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
24028 Veronicaduys 1999 RP182 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24029 1999 RT198 10/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
24030 1999 RT206 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
24031 1999 RV207 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24032 Aimeemcarthy 1999 RO212 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
24033 1999 RY238 08/09/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
24034 1999 SF2 22/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
24035 1999 SJ2 22/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,4 km MPC · JPL
24036 1999 SP4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
24037 1999 SB7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
24038 1999 SL8 29/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
24039 1999 SS8 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
24040 1999 ST8 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24041 1999 SO10 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24042 1999 SY11 30/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
24043 1999 SD13 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24044 Caballo 1999 SL17 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24045 Unruh 1999 ST18 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
24046 Malovany 1999 TX3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,7 km MPC · JPL
24047 1999 TD6 06/10/1999 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,8 km MPC · JPL
24048 Pedroduque 1999 TL11 10/10/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 4,1 km MPC · JPL
24049 1999 TZ18 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
24050 1999 TZ25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
24051 Hadinger 1999 TW28 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
24052 Nguyen 1999 TC33 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24053 Shinichiro 1999 TS36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
24054 1999 TZ37 01/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
24055 1999 TX71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
24056 1999 TT73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
24057 1999 TG76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
24058 1999 TR89 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24059 Halverson 1999 TE94 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24060 Schimenti 1999 TQ100 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
24061 1999 TS100 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
24062 Hardister 1999 TF112 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24063 Nanwoodward 1999 TV116 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24064 1999 TK119 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
24065 Barbfriedman 1999 TW120 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
24066 Eriksorensen 1999 TE123 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
24067 1999 TW152 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
24068 Simonsen 1999 TR156 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
24069 Barbarapener 1999 TY172 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24070 Toniwest 1999 TH173 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24071 1999 TS174 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
24072 1999 TL192 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
24073 1999 TB198 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
24074 Thomasjohnson 1999 TE198 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24075 1999 TY209 14/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
24076 1999 TL223 02/10/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
24077 1999 TD233 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24078 1999 TJ240 04/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
24079 1999 TH246 08/10/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
24080 1999 TU247 08/10/1999 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
24081 1999 TY247 08/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
24082 1999 TD248 08/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
24083 1999 TM283 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24084 Teresaswiger 1999 TG289 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24085 1999 TM291 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24086 1999 UT 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
24087 Ciambetti 1999 UT3 27/10/1999 Dossobuono Madonna di Dossobuono Obs. 2,3 km MPC · JPL
24088 1999 UQ5 29/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
24089 1999 UW7 29/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
24090 1999 UY8 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
24091 1999 UC9 29/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
24092 1999 UU13 29/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
24093 Tomoyamaguchi 1999 UM38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
24094 1999 UN60 31/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
24095 1999 VN 02/11/ 1999 Zeno T. Stafford 4,5 km MPC · JPL
24096 1999 VQ2 05/11/ 1999 High Point D. K. Chesney 3,4 km MPC · JPL
24097 1999 VB6 05/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
24098 1999 VC7 07/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
24099 1999 VF8 08/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
24100 1999 VH8 08/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24101 Cassini 1999 VA9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,1 km MPC · JPL
24102 Jacquescassini 1999 VD9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,8 km MPC · JPL
24103 Dethury 1999 VS9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,9 km MPC · JPL
24104 Vinissac 1999 VZ9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,2 km MPC · JPL
24105 Broughton 1999 VE10 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,7 km MPC · JPL
24106 1999 VA12 10/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
24107 1999 VS19 12/11/ 1999 Zeno T. Stafford 16 km MPC · JPL
24108 1999 VL20 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
24109 1999 VO20 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,0 km MPC · JPL
24110 1999 VP20 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
24111 1999 VY22 13/11/ 1999 High Point D. K. Chesney 5,3 km MPC · JPL
24112 1999 VO23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,4 km MPC · JPL
24113 1999 VQ23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
24114 1999 VV23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,0 km MPC · JPL
24115 1999 VH24 15/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,2 km MPC · JPL
24116 1999 VK24 15/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,5 km MPC · JPL
24117 1999 VQ26 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24118 Babazadeh 1999 VX28 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
24119 Katherinrose 1999 VB32 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
24120 Jeremyblum 1999 VR33 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
24121 Achandran 1999 VV33 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24122 1999 VW34 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
24123 Timothychang 1999 VU35 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24124 Dozier 1999 VH36 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
24125 Sapphozoe 1999 VS36 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24126 Gudjonson 1999 VC49 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
24127 1999 VZ52 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
24128 Hipsman 1999 VU53 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24129 Oliviahu 1999 VJ62 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
24130 Alexhuang 1999 VW63 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
24131 Jonathuggins 1999 VG65 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24132 1999 VS67 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
24133 Chunkaikao 1999 VW67 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
24134 Cliffordkim 1999 VD70 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
24135 Lisann 1999 VA71 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
24136 1999 VL72 14/11/ 1999 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
24137 1999 VP72 09/11/ 1999 Stroncone A. Vagnozzi 5,1 km MPC · JPL
24138 Benjaminlu 1999 VB81 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24139 Brianmcarthy 1999 VE89 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
24140 Evanmirts 1999 VQ89 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24141 1999 VN113 04/11/ 1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
24142 1999 VP114 09/11/ 1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
24143 1999 VY124 10/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24144 Philipmocz 1999 VU137 12/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24145 1999 VD154 13/11/ 1999 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
24146 Benjamueller 1999 VY158 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24147 Stefanmuller 1999 VH162 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
24148 Mychajliw 1999 VM169 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24149 Raghavan 1999 VL173 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
24150 1999 VN174 13/11/ 1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
24151 1999 VR184 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
24152 Ramasesh 1999 VR185 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
24153 Davidalex 1999 VE188 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24154 Ayonsen 1999 VP188 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24155 Serganov 1999 VX188 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24156 Hamsasridhar 1999 VZ188 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24157 Toshiyanagisawa 1999 VN192 01/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
24158 Kokubo 1999 VV192 01/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
24159 Shigetakahashi 1999 VY192 01/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
24160 1999 VS207 09/11/ 1999 Stroncone Santa Lucia Obs. 4,8 km MPC · JPL
24161 1999 VU219 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24162 Askaci 1999 WD 17/11/ 1999 Olathe L. Robinson 6,5 km MPC · JPL
24163 1999 WT1 25/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
24164 1999 WM3 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
24165 1999 WQ3 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
24166 1999 WW3 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
24167 1999 WC4 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
24168 Hexlein 1999 WH9 29/11/ 1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 3,3 km MPC · JPL
24169 1999 WQ11 29/11/ 1999 Oohira T. Urata 3,3 km MPC · JPL
24170 1999 WB13 29/11/ 1999 Bédoin P. Antonini 2,2 km MPC · JPL
24171 1999 XE1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
24172 1999 XG1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
24173 SLAS 1999 XS1 03/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 4,0 km MPC · JPL
24174 1999 XZ4 04/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
24175 1999 XD5 04/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
24176 1999 XP6 04/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
24177 1999 XJ7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
24178 1999 XL7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 16 km MPC · JPL
24179 1999 XS7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,3 km MPC · JPL
24180 1999 XH8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
24181 1999 XN8 02/12/1999 Kvistaberg UDAS 6,0 km MPC · JPL
24182 1999 XP11 05/12/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
24183 1999 XV11 06/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
24184 1999 XS13 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
24185 1999 XM14 03/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,5 km MPC · JPL
24186 Shivanisud 1999 XL18 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24187 1999 XO18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24188 Matthewage 1999 XS24 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
24189 Lewasserman 1999 XR25 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
24190 Xiaoyunyin 1999 XT28 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24191 Qiaochuyuan 1999 XK30 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
24192 1999 XM30 06/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24193 1999 XF32 06/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
24194 Paľuš 1999 XU35 08/12/1999 Modra A. Galád, D. Kalmančok 9,1 km MPC · JPL
24195 1999 XD36 06/12/1999 Gekko T. Kagawa 5,7 km MPC · JPL
24196 1999 XG37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,8 km MPC · JPL
24197 1999 XP37 07/12/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
24198 Xiaomengzeng 1999 XB39 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
24199 Tsarevsky 1999 XD39 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24200 Peterbrooks 1999 XB40 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24201 Davidkeith 1999 XL40 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24202 1999 XR42 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24203 1999 XA46 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24204 Trinkle 1999 XZ46 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
24205 1999 XC48 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24206 Mariealoia 1999 XH48 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24207 1999 XJ49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24208 Stelguerrero 1999 XC51 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
24209 1999 XM51 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24210 Handsberry 1999 XM52 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
24211 Barbarawood 1999 XD53 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24212 1999 XW59 07/12/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
24213 1999 XA61 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
24214 Jonchristo 1999 XC67 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
24215 Jongastel 1999 XN68 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
24216 1999 XR68 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
24217 Paulroeder 1999 XO70 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
24218 Linfrederick 1999 XV70 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24219 Chrisodom 1999 XW71 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24220 1999 XJ72 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24221 1999 XT73 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
24222 1999 XW74 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
24223 1999 XR76 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24224 Matthewdavis 1999 XU76 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
24225 1999 XV80 07/12/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
24226 Sekhsaria 1999 XM81 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
24227 1999 XU86 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
24228 1999 XC87 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24229 1999 XC90 07/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24230 1999 XE90 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
24231 1999 XN91 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
24232 Lanthrum 1999 XA92 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
24233 1999 XD94 07/12/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
24234 1999 XA95 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
24235 1999 XK95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
24236 Danielberger 1999 XS96 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
24237 1999 XL97 07/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24238 Adkerson 1999 XQ97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24239 Paulinehiga 1999 XX97 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24240 Tinagal 1999 XV99 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
24241 1999 XK100 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
24242 1999 XY100 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
24243 1999 XL101 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
24244 1999 XY101 07/12/1999 Socorro LINEAR 35 km MPC · JPL
24245 Ezratty 1999 XB102 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
24246 1999 XC102 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
24247 1999 XD105 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,3 km MPC · JPL
24248 1999 XU105 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,0 km MPC · JPL
24249 Bobbiolson 1999 XC107 04/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
24250 Luteolson 1999 XS109 04/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
24251 1999 XL117 05/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
24252 1999 XW117 05/12/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
24253 1999 XX120 05/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
24254 1999 XB122 07/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
24255 1999 XR124 07/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
24256 1999 XZ125 07/12/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
24257 1999 XQ126 07/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
24258 1999 XH127 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
24259 Chriswalker 1999 XR127 12/12/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
24260 Kriváň 1999 XW127 13/12/1999 Ondřejov P. Kušnirák 8,3 km MPC · JPL
24261 Judilegault 1999 XA130 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
24262 1999 XG133 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
24263 1999 XL133 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
24264 1999 XL143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,8 km MPC · JPL
24265 Banthonytwarog 1999 XU143 13/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 3,2 km MPC · JPL
24266 1999 XE144 13/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
24267 1999 XU144 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
24268 Charconley 1999 XN156 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24269 Kittappa 1999 XL157 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24270 Dougskinner 1999 XD158 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
24271 1999 XR159 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24272 1999 XE165 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
24273 1999 XO166 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24274 Alliswheeler 1999 XN167 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24275 1999 XW167 10/12/1999 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
24276 1999 XO169 10/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
24277 Schoch 1999 XQ169 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24278 Davidgreen 1999 XZ170 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
24279 1999 XR171 10/12/1999 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
24280 Rohenderson 1999 XE172 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
24281 1999 XT174 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
24282 1999 XB179 10/12/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
24283 1999 XE179 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
24284 1999 XJ183 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
24285 1999 XC188 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
24286 1999 XU188 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
24287 1999 XC189 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
24288 1999 XR189 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24289 Anthonypalma 1999 XO190 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24290 1999 XS190 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
24291 1999 XJ191 12/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24292 Susanragan 1999 XV191 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
24293 1999 XW191 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24294 1999 XE193 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24295 1999 XX200 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
24296 Marychristie 1999 XW212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24297 Jonbach 1999 XZ213 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24298 1999 XC221 14/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24299 1999 XE221 14/12/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
24300 1999 XX223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24301 Gural 1999 XZ233 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
24302 1999 XP242 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
24303 Michaelrice 1999 YY 16/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,1 km MPC · JPL
24304 Lynnrice 1999 YZ 16/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
24305 Darrellparnell 1999 YG4 26/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 4,4 km MPC · JPL
24306 1999 YE5 27/12/1999 Moriyama Y. Ikari 6,8 km MPC · JPL
24307 1999 YB7 30/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24308 Cowenco 1999 YC9 29/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 4,5 km MPC · JPL
24309 1999 YF9 31/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
24310 1999 YT9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
24311 1999 YS15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
24312 1999 YO22 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 26 km MPC · JPL
24313 1999 YR27 30/12/1999 Socorro LINEAR 35 km MPC · JPL
24314 2000 AQ2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
24315 2000 AV4 04/01/2000 Oaxaca J. M. Roe 9,6 km MPC · JPL
24316 Anncooper 2000 AQ11 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24317 Pukarhamal 2000 AL12 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24318 Vivianlee 2000 AE14 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24319 2000 AY15 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24320 2000 AS17 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
24321 2000 AO23 03/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
24322 2000 AM43 04/01/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,7 km MPC · JPL
24323 2000 AW49 05/01/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,6 km MPC · JPL
24324 2000 AT51 04/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
24325 Kaleighanne 2000 AB52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24326 2000 AS53 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
24327 2000 AB54 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
24328 Thomasburr 2000 AF54 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24329 2000 AR56 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
24330 2000 AC66 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
24331 Alyshaowen 2000 AL68 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24332 Shaunalinn 2000 AK69 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24333 Petermassey 2000 AA70 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24334 Conard 2000 AL71 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
24335 2000 AG76 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
24336 2000 AD77 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
24337 Johannessen 2000 AF77 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24338 2000 AE80 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24339 2000 AK84 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24340 2000 AP84 05/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
24341 2000 AJ87 05/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
24342 2000 AV87 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
24343 2000 AS88 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
24344 Brianbarnett 2000 AB99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24345 Llaverias 2000 AU99 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
24346 Lehienphan 2000 AK100 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
24347 Arthurkuan 2000 AF102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24348 2000 AO102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24349 2000 AA103 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
24350 2000 AJ103 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
24351 Fionawood 2000 AD104 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
24352 Kapilrama 2000 AE104 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24353 Patrickhsu 2000 AG104 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
24354 Caz 2000 AA105 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
24355 2000 AJ111 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24356 2000 AO114 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
24357 2000 AC115 05/01/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
24358 2000 AV117 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
24359 2000 AS118 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
24360 2000 AG120 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
24361 2000 AK120 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24362 2000 AR120 05/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
24363 2000 AH121 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
24364 2000 AK121 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
24365 2000 AE124 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
24366 2000 AY124 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
24367 2000 AC126 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
24368 2000 AQ127 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
24369 Evanichols 2000 AE132 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
24370 Marywang 2000 AX139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24371 2000 AC140 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24372 Timobauman 2000 AG140 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
24373 2000 AN143 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
24374 2000 AV143 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
24375 2000 AU144 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
24376 Ramesh 2000 AB152 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
24377 2000 AO154 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
24378 Katelyngibbs 2000 AZ154 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
24379 2000 AW158 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
24380 Dorippe 2000 AA160 03/01/2000 Socorro LINEAR 32 km MPC · JPL
24381 2000 AA166 08/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
24382 2000 AG169 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
24383 2000 AC170 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24384 2000 AR171 07/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24385 Katcagen 2000 AM172 07/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
24386 McLindon 2000 AV172 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
24387 Trettel 2000 AB174 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
24388 2000 AB175 07/01/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
24389 2000 AA177 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
24390 2000 AD177 07/01/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
24391 2000 AU178 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
24392 2000 AD179 07/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24393 2000 AG183 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
24394 2000 AD186 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24395 2000 AR186 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24396 2000 AS186 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
24397 Parkerowan 2000 AT186 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24398 2000 AZ187 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
24399 2000 AB188 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
24400 2000 AF192 08/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24401 2000 AS192 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
24402 2000 AT192 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
24403 2000 AX193 08/01/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
24404 2000 AB194 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
24405 2000 AT197 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
24406 2000 AR199 09/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
24407 2000 AJ200 09/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
24408 2000 AH214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
24409 Caninquinn 2000 AH235 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
24410 Juliewalker 2000 AZ236 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24411 Janches 2000 AU240 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
24412 Ericpalmer 2000 AM243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
24413 Britneyschmidt 2000 AN243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
24414 2000 AJ246 13/01/2000 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
24415 2000 AA251 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
24416 2000 BF2 25/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
24417 2000 BK5 27/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24418 2000 BA7 27/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
24419 2000 BE16 29/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
24420 Thasos 2000 BU22 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 22 km MPC · JPL
24421 Djorgovski 2000 BQ33 30/01/2000 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
24422 Helentressa 2000 CF3 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
24423 2000 CR3 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
24424 2000 CS5 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
24425 2000 CW6 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
24426 Belova 2000 CR12 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
24427 2000 CN21 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
24428 2000 CZ26 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
24429 2000 CV27 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
24430 2000 CN35 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
24431 2000 CR45 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
24432 Elizamcnitt 2000 CT48 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
24433 2000 CF83 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
24434 Josephhoscheidt 2000 CY112 07/02/2000 Catalina CSS 8,6 km MPC · JPL
24435 2000 DN 23/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,1 km MPC · JPL
24436 2000 ES56 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24437 2000 EW93 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
24438 Michaeloy 2000 EV94 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24439 Yanney 2000 EM144 03/03/2000 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
24440 2000 FB1 26/03/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
24441 Jopek 2000 FM29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
24442 2000 GM122 10/04/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
24443 2000 OG 21/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
24444 2000 OP32 30/07/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
24445 2000 PM8 02/08/2000 Mauna Kea C. Veillet 4,1 km MPC · JPL
24446 2000 PR25 04/08/2000 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
24447 2000 QY1 24/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
24448 2000 QE42 24/08/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
24449 2000 QL63 28/08/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
24450 Victorchang 2000 QC69 29/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
24451 2000 QS104 28/08/2000 Socorro LINEAR 41 km MPC · JPL
24452 2000 QU167 31/08/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
24453 2000 QG173 31/08/2000 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
24454 2000 QF198 29/08/2000 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
24455 Kaňuchová 2000 QF222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
24456 2000 RO25 01/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
24457 2000 RX76 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24458 2000 RP100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 26 km MPC · JPL
24459 2000 RF103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 28 km MPC · JPL
24460 2000 RF105 07/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
24461 2000 SZ3 20/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
24462 2000 SS107 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
24463 2000 SO123 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24464 Williamkalb 2000 SX124 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24465 2000 SX155 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24466 2000 SC156 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
24467 2000 SS165 23/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
24468 2000 SY221 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
24469 2000 SN287 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
24470 2000 SJ310 26/09/2000 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
24471 2000 SH313 27/09/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
24472 2000 SY317 30/09/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
24473 2000 UK98 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
24474 Ananthram 2000 VE2 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24475 2000 VN2 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
24476 2000 WE68 29/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,7 km MPC · JPL
24477 2000 WH87 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24478 2000 WC145 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
24479 2000 WU157 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
24480 Glavin 2000 WA191 19/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
24481 2000 XO9 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
24482 2000 XV49 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24483 2000 XK50 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24484 Chester 2000 YV49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
24485 2000 YL102 28/12/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
24486 2000 YR102 28/12/2000 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
24487 2000 YT105 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
24488 Eliebochner 2000 YY111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24489 2000 YC117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24490 2000 YK122 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
24491 2000 YT123 28/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
24492 Nathanmonroe 2000 YQ131 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24493 McCommon 2000 YT131 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24494 Megmoulding 2000 YH132 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
24495 Degroff 2001 AV1 02/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
24496 2001 AV17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24497 2001 AE18 02/01/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24498 2001 AC25 04/01/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
24499 2001 AL30 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
24500 2001 AX33 04/01/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24501 2001 AN37 05/01/2001 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
24502 2001 AT38 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
24503 Kero 2001 AJ42 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
24504 2001 AD45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
24505 2001 BZ 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 32 km MPC · JPL
24506 2001 BS15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 39 km MPC · JPL
24507 2001 BH18 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
24508 2001 BL26 20/01/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
24509 Joycechai 2001 BT27 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
24510 2001 BY31 20/01/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24511 2001 BM33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24512 2001 BK35 20/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24513 2001 BL35 20/01/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
24514 2001 BB58 21/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
24515 2001 BN58 21/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
24516 2001 BB66 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
24517 Omattage 2001 BN71 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
24518 2001 BR76 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
24519 2001 CH 01/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 26 km MPC · JPL
24520 Abramson 2001 CW1 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
24521 2001 CZ1 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
24522 2001 CO2 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24523 Sanaraoof 2001 CV3 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24524 Kevinhawkins 2001 CY3 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
24525 2001 CS4 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24526 Desai 2001 CA5 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24527 2001 CA6 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24528 2001 CP11 01/02/2001 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
24529 Urbach 2001 CW17 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
24530 2001 CP18 02/02/2001 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
24531 2001 CE21 02/02/2001 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
24532 Csabakiss 2001 CY21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
24533 Kokhirova 2001 CR27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
24534 2001 CX27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 30 km MPC · JPL
24535 Neslušan 2001 CA28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
24536 2001 CN33 13/02/2001 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
24537 2001 CB35 13/02/2001 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
24538 Charliexie 2001 DM5 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
24539 2001 DP5 16/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
24540 2001 DJ16 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24541 Hangzou 2001 DO16 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24542 2001 DD17 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
24543 2001 DH19 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24544 2001 DT19 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
24545 2001 DP25 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24546 Darnell 2001 DE35 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24547 Stauber 2001 DV36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
24548 Katieeverett 2001 DW42 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24549 Jaredgoodman 2001 DB69 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
24550 2001 DM71 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
24551 2048 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,1 km MPC · JPL
24552 2226 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
24553 2590 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
24554 2608 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
24555 2839 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
24556 3514 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
24557 3521 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
24558 4037 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
24559 4148 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
24560 4517 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
24561 4646 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 15 km MPC · JPL
24562 4647 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
24563 4858 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
24564 6056 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
24565 6577 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
24566 6777 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
24567 6790 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
24568 6794 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
24569 9609 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
24570 2153 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
24571 2179 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
24572 2221 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
24573 2237 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
24574 3312 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
24575 3314 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
24576 4406 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
24577 4841 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
24578 1036 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
24579 1320 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
24580 1414 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
24581 1474 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
24582 2085 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
24583 2197 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
24584 3256 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
24585 4201 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
24586 4230 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
24587 Kapaneus 4613 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 26 km MPC · JPL
24588 4733 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
24589 5128 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
24590 1156 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
24591 2139 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
24592 3039 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
24593 3041 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
24594 3138 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
24595 3230 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
24596 3574 T-3 12/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
24597 4292 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
24598 4366 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
24599 5099 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
24600 1971 UQ 26/10/1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24601 Valjean 1971 UW 26/10/1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 2,5 km MPC · JPL
24602 Mozzhorin 1972 TE 03/10/1972 Nauchnij L. V. Zhuravleva 4,6 km MPC · JPL
24603 Mekistheus 1973 SQ 24/09/1973 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
24604 Vasilermakov 1973 SP4 27/09/1973 Nauchnij L. I. Chernykh 4,6 km MPC · JPL
24605 Tsykalyuk 1975 VZ8 08/11/ 1975 Nauchnij N. S. Chernykh 6,7 km MPC · JPL
24606 1976 QK2 20/08/1976 El Leoncito Félix Aguilar Obs. 3,0 km MPC · JPL
24607 Sevnatu 1977 PC1 14/08/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 5,1 km MPC · JPL
24608 Alexveselkov 1977 SL 18/09/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 2,9 km MPC · JPL
24609 Evgenij 1978 RA2 07/09/1978 Nauchnij T. M. Smirnova 2,6 km MPC · JPL
24610 1978 RA10 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,6 km MPC · JPL
24611 Svetochka 1978 SH3 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 4,5 km MPC · JPL
24612 1978 UE6 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 4,2 km MPC · JPL
24613 1978 VL3 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
24614 1978 VY3 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
24615 1978 VO5 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
24616 1978 VC9 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
24617 1978 WU 29/11/ 1978 Palomar S. J. Bus, C. T. Kowal 3,1 km MPC · JPL
24618 1978 XD1 06/12/1978 Palomar E. Bowell, A. Warnock 3,5 km MPC · JPL
24619 1979 DA 26/02/1979 Kleť A. Mrkos 8,2 km MPC · JPL
24620 1979 MO2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
24621 1979 MS4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
24622 1979 MU5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
24623 1979 MD8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
24624 1980 FH4 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,9 km MPC · JPL
24625 1980 PC3 08/08/1980 Siding Spring Edinburgh Obs. 4,6 km MPC · JPL
24626 Astrowizard 1980 TS3 09/10/1980 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 6,5 km MPC · JPL
24627 1981 DT3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
24628 1981 EG3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
24629 1981 EA4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
24630 1981 EZ9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,4 km MPC · JPL
24631 1981 EB21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
24632 1981 ER24 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
24633 1981 EP25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
24634 1981 EX29 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
24635 1981 EN42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
24636 1981 QM2 27/08/1981 La Silla H. Debehogne 6,5 km MPC · JPL
24637 Olʹgusha 1981 RW4 08/09/1981 Nauchnij L. V. Zhuravleva 3,9 km MPC · JPL
24638 1981 UC23 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 19 km MPC · JPL
24639 Mukhametdinov 1982 US6 20/10/1982 Nauchnij L. G. Karachkina 5,4 km MPC · JPL
24640 Omiwa 1982 XW1 13/12/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 5,9 km MPC · JPL
24641 Enver 1983 RS4 01/09/1983 Nauchnij L. G. Karachkina 4,6 km MPC · JPL
24642 1984 SA 22/09/1984 Brorfelde Copenhagen Obs. 2,7 km MPC · JPL
24643 MacCready 1984 SS 28/09/1984 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 4,5 km MPC · JPL
24644 1985 DA 24/02/1985 Palomar E. F. Helin 2,0 km MPC · JPL
24645 Šegon 1985 PF 14/08/1985 Anderson Mesa E. Bowell 5,5 km MPC · JPL
24646 Stober 1985 PG 14/08/1985 Anderson Mesa E. Bowell 4,5 km MPC · JPL
24647 Maksimachev 1985 QL5 23/08/1985 Nauchnij N. S. Chernykh 2,8 km MPC · JPL
24648 Evpatoria 1985 SG2 19/09/1985 Nauchnij N. S. Chernykh, L. I. Chernykh 8,5 km MPC · JPL
24649 Balaklava 1985 SG3 19/09/1985 Nauchnij N. S. Chernykh, L. I. Chernykh 17 km MPC · JPL
24650 1986 QM 25/08/1986 La Silla H. Debehogne 6,2 km MPC · JPL
24651 1986 QU 26/08/1986 La Silla H. Debehogne 9,1 km MPC · JPL
24652 1986 QY1 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 9,1 km MPC · JPL
24653 1986 RS5 03/09/1986 Smolyan Bulgarian National Obs. 14 km MPC · JPL
24654 Fossett 1987 KL 29/05/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,7 km MPC · JPL
24655 1987 QH 25/08/1987 Palomar S. Singer-Brewster 3,8 km MPC · JPL
24656 1987 QT7 29/08/1987 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
24657 1987 SP11 17/09/1987 La Silla H. Debehogne 2,0 km MPC · JPL
24658 Misch 1987 UX 18/10/1987 Palomar J. E. Mueller 3,9 km MPC · JPL
24659 1988 AD5 14/01/1988 La Silla H. Debehogne 3,1 km MPC · JPL
24660 1988 BH5 28/01/1988 Siding Spring R. H. McNaught 4,6 km MPC · JPL
24661 1988 GQ 12/04/1988 Kleť A. Mrkos 6,4 km MPC · JPL
24662 Gryll 1988 GS 14/04/1988 Kleť A. Mrkos 3,7 km MPC · JPL
24663 Philae 1988 PV1 12/08/1988 Haute Provence E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
24664 1988 RB1 08/09/1988 Brorfelde P. Jensen 2,6 km MPC · JPL
24665 Tolerantia 1988 RN3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,8 km MPC · JPL
24666 Miesvanrohe 1988 RZ3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,4 km MPC · JPL
24667 1988 RF4 01/09/1988 La Silla H. Debehogne 2,2 km MPC · JPL
24668 1988 TV 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,7 km MPC · JPL
24669 1988 VV 02/11/ 1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,7 km MPC · JPL
24670 1988 VA5 14/11/ 1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,7 km MPC · JPL
24671 Frankmartin 1989 AD7 10/01/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 8,4 km MPC · JPL
24672 1989 OJ 27/07/1989 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
24673 1989 SB1 28/09/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
24674 1989 SZ4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
24675 1989 TZ 02/10/1989 Palomar E. F. Helin 4,7 km MPC · JPL
24676 1989 TA4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
24677 1989 TH7 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 8,9 km MPC · JPL
24678 1989 TR11 02/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
24679 Van Rensbergen 1989 VR1 03/11/ 1989 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
24680 Alleven 1989 YE4 30/12/1989 Siding Spring R. H. McNaught 2,4 km MPC · JPL
24681 Granados 1989 YE6 29/12/1989 Haute Provence E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
24682 1990 BH 22/01/1990 Palomar E. F. Helin 2,8 km MPC · JPL
24683 1990 DV3 26/02/1990 La Silla H. Debehogne 3,7 km MPC · JPL
24684 1990 EU4 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
24685 1990 FQ 23/03/1990 Palomar E. F. Helin 8,6 km MPC · JPL
24686 1990 GN 15/04/1990 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
24687 1990 HW 26/04/1990 Palomar E. F. Helin 1,7 km MPC · JPL
24688 1990 KE1 20/05/1990 Siding Spring R. H. McNaught 14 km MPC · JPL
24689 1990 OH1 20/07/1990 Palomar J. Michaud 17 km MPC · JPL
24690 1990 QX5 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 7,2 km MPC · JPL
24691 1990 RH3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 12 km MPC · JPL
24692 1990 RO7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
24693 1990 SB2 23/09/1990 Palomar B. Roman 5,2 km MPC · JPL
24694 1990 SZ2 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 5,9 km MPC · JPL
24695 Štyrský 1990 ST4 16/09/1990 Kleť A. Mrkos 2,8 km MPC · JPL
24696 1990 SC8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
24697 Rastrelli 1990 SK28 24/09/1990 Nauchnij G. R. Kastel', L. V. Zhuravleva 4,1 km MPC · JPL
24698 1990 TU4 09/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 5,5 km MPC · JPL
24699 Schwekendiek 1990 TJ7 13/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 1,7 km MPC · JPL
24700 1990 VN5 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24701 Elyu-Ene 1990 VY5 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 18 km MPC · JPL
24702 1991 OR 18/07/1991 Palomar H. E. Holt 1,8 km MPC · JPL
24703 1991 PA 03/08/1991 Kiyosato S. Otomo 8,4 km MPC · JPL
24704 1991 PM4 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
24705 1991 PV4 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
24706 1991 PA5 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
24707 1991 PL5 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
24708 1991 PX5 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
24709 Mitau 1991 PE6 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 9,1 km MPC · JPL
24710 1991 PX14 06/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
24711 Chamisso 1991 PN17 06/08/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,8 km MPC · JPL
24712 Boltzmann 1991 RP3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,3 km MPC · JPL
24713 Ekrutt 1991 RE4 12/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,9 km MPC · JPL
24714 1991 RT9 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
24715 1991 RZ15 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 8,9 km MPC · JPL
24716 1991 RB19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 8,4 km MPC · JPL
24717 1991 SA 16/09/1991 Kiyosato S. Otomo 5,6 km MPC · JPL
24718 1991 SW 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 11 km MPC · JPL
24719 1991 SE1 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,2 km MPC · JPL
24720 1991 SV1 16/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,0 km MPC · JPL
24721 1991 TJ 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,0 km MPC · JPL
24722 1991 TK 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 4,5 km MPC · JPL
24723 1991 TW8 01/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
24724 1991 UN 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
24725 1991 UD3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,8 km MPC · JPL
24726 1991 VY 02/11/ 1991 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 7,8 km MPC · JPL
24727 1991 VD1 04/11/ 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,3 km MPC · JPL
24728 Scagell 1991 VO2 11/11/ 1991 Stakenbridge B. G. W. Manning 3,9 km MPC · JPL
24729 1991 VE3 13/11/ 1991 Kiyosato S. Otomo 3,3 km MPC · JPL
24730 1991 VM5 05/11/ 1991 Kiyosato S. Otomo 3,1 km MPC · JPL
24731 1991 VN9 04/11/ 1991 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
24732 Leonardcohen 1992 CL2 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
24733 1992 DM9 29/02/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
24734 Kareness 1992 EA1 10/03/1992 Siding Spring D. I. Steel 4,4 km MPC · JPL
24735 1992 EU6 01/03/1992 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
24736 1992 EV8 02/03/1992 La Silla UESAC 5,3 km MPC · JPL
24737 1992 ED14 02/03/1992 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
24738 1992 EK14 02/03/1992 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
24739 1992 EB15 01/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
24740 1992 EW16 01/03/1992 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
24741 1992 EW17 03/03/1992 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
24742 1992 GN2 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
24743 1992 NF 02/07/1992 Palomar E. F. Helin 11 km MPC · JPL
24744 1992 OD5 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
24745 1992 QY 29/08/1992 Palomar E. F. Helin 10 km MPC · JPL
24746 1992 RH3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
24747 1992 RG5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
24748 Nernst 1992 ST13 26/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 10 km MPC · JPL
24749 Grebel 1992 SM17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 18 km MPC · JPL
24750 Ohm 1992 SR17 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,8 km MPC · JPL
24751 Kroemer 1992 SS24 21/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 11 km MPC · JPL
24752 1992 UN 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 11 km MPC · JPL
24753 1992 UU5 28/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,6 km MPC · JPL
24754 Zellyfry 1992 UE6 31/10/1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 5,0 km MPC · JPL
24755 1992 UQ6 28/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,1 km MPC · JPL
24756 1992 VF 02/11/ 1992 Uto F. Uto 2,3 km MPC · JPL
24757 1992 VN 01/11/ 1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe 4,9 km MPC · JPL
24758 1992 WZ 17/11/ 1992 Dynic A. Sugie 3,1 km MPC · JPL
24759 1992 WQ1 18/11/ 1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 6,3 km MPC · JPL
24760 1992 YY1 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
24761 Ahau 1993 BW2 28/01/1993 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 1,2 km MPC · JPL
24762 1993 DE1 25/02/1993 Oizumi T. Kobayashi 9,4 km MPC · JPL
24763 1993 DV2 20/02/1993 Caussols E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
24764 1993 DX2 20/02/1993 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
24765 1993 FE8 17/03/1993 La Silla UESAC 6,9 km MPC · JPL
24766 1993 FW9 17/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
24767 1993 FE12 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
24768 1993 FC13 17/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
24769 1993 FN24 21/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
24770 1993 FG28 21/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
24771 1993 FA32 19/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
24772 1993 FL33 19/03/1993 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
24773 1993 FQ35 19/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
24774 1993 FE38 19/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
24775 1993 FT42 19/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
24776 1993 FR43 19/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
24777 1993 JY 14/05/1993 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
24778 Nemsu 1993 KW1 24/05/1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 1,7 km MPC · JPL
24779 Presque Isle 1993 OD2 23/07/1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 4,7 km MPC · JPL
24780 1993 QA1 19/08/1993 Palomar E. F. Helin 4,4 km MPC · JPL
24781 1993 RU3 12/09/1993 Palomar PCAS 6,7 km MPC · JPL
24782 1993 SO7 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
24783 1993 SQ13 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
24784 1993 TV12 13/10/1993 Palomar H. E. Holt 4,9 km MPC · JPL
24785 1993 TM22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
24786 1993 TM24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
24787 1993 TJ27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
24788 1993 TL28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
24789 1993 TZ29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
24790 1993 TM31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
24791 1993 TK37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
24792 1993 TB46 10/10/1993 La Silla H. Debehogne 5,3 km MPC · JPL
24793 1993 UT 22/10/1993 Oohira T. Urata 6,1 km MPC · JPL
24794 Kurland 1993 UB7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
24795 1994 AC17 05/01/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,1 km MPC · JPL
24796 1994 CD18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
24797 1994 PD2 09/08/1994 Palomar PCAS 4,7 km MPC · JPL
24798 1994 PF2 09/08/1994 Palomar PCAS 2,4 km MPC · JPL
24799 1994 PW3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
24800 1994 PC13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24801 1994 PQ15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
24802 1994 PC16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
24803 1994 PP18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
24804 1994 PS31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
24805 1994 RL1 04/09/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
24806 1994 RH9 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
24807 1994 SS8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
24808 1994 TN1 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 10 km MPC · JPL
24809 1994 TW3 08/10/1994 Palomar E. F. Helin 3,3 km MPC · JPL
24810 1994 UE8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
24811 1994 VB 01/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
24812 1994 VH 01/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
24813 1994 VL1 04/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 6,9 km MPC · JPL
24814 1994 VW1 10/11/ 1994 Siding Spring G. J. Garradd 3,3 km MPC · JPL
24815 1994 VQ6 07/11/ 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 1,4 km MPC · JPL
24816 1994 VU6 01/11/ 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,5 km MPC · JPL
24817 1994 WJ 25/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
24818 Menichelli 1994 WX 23/11/ 1994 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,9 km MPC · JPL
24819 1994 XY4 06/12/1994 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
24820 1994 YK1 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
24821 1995 BJ11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
24822 1995 BW11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
24823 1995 DC10 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
24824 1995 GL7 04/04/1995 Xinglong SCAP 6,8 km MPC · JPL
24825 1995 QB2 21/08/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,0 km MPC · JPL
24826 Pascoli 1995 QN2 22/08/1995 Colleverde V. S. Casulli 2,0 km MPC · JPL
24827 Maryphil 1995 RA 02/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 5,9 km MPC · JPL
24828 1995 SE1 20/09/1995 Church Stretton S. P. Laurie 2,3 km MPC · JPL
24829 Berounurbi 1995 SH1 22/09/1995 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
24830 1995 ST3 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,6 km MPC · JPL
24831 1995 SX4 21/09/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,9 km MPC · JPL
24832 1995 SU5 25/09/1995 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
24833 1995 SM21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
24834 1995 SY30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
24835 1995 SM55 19/09/1995 Steward Observatory N. Danzl 533 km MPC · JPL
24836 1995 TO1 14/10/1995 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
24837 Mšecké Žehrovice 1995 UQ1 22/10/1995 Kleť M. Tichý 5,7 km MPC · JPL
24838 Abilunon 1995 UJ2 23/10/1995 Kleť M. Tichý 3,1 km MPC · JPL
24839 1995 UE4 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
24840 1995 UN8 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
24841 1995 UY8 30/10/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,3 km MPC · JPL
24842 1995 UQ46 20/10/1995 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
24843 1995 VZ 15/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
24844 1995 VM1 15/11/ 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,2 km MPC · JPL
24845 1995 VP17 15/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
24846 1995 WM 16/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
24847 Polesný 1995 WE6 26/11/ 1995 Kleť Kleť Obs. 2,6 km MPC · JPL
24848 1995 WO41 28/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
24849 1995 WQ41 16/11/ 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
24850 1995 XA 01/12/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,0 km MPC · JPL
24851 1995 XE 02/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
24852 1995 XX4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
24853 1995 YJ 17/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
24854 1995 YU 19/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
24855 1995 YM4 22/12/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
24856 Messidoro 1996 AA4 15/01/1996 Cima Ekar M. Tombelli, C. Casacci 4,5 km MPC · JPL
24857 Sperello 1996 AH4 15/01/1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL
24858 Diethelm 1996 BB1 21/01/1996 Ondřejov M. Wolf, P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
24859 1996 BP11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
24860 1996 CK1 11/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
24861 1996 DE1 22/02/1996 Sormano A. Testa, P. Ghezzi 3,3 km MPC · JPL
24862 Hromec 1996 DC3 27/02/1996 Modra P. Kolény, L. Kornoš 4,6 km MPC · JPL
24863 1996 EB 02/03/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,3 km MPC · JPL
24864 1996 EB1 15/03/1996 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
24865 1996 EG1 15/03/1996 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
24866 1996 ER1 15/03/1996 Haleakala NEAT 20 km MPC · JPL
24867 1996 EB7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
24868 1996 EY7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
24869 1996 FZ 18/03/1996 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
24870 1996 FJ1 19/03/1996 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
24871 1996 GV17 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
24872 1996 GT19 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
24873 1996 GG20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
24874 1996 HF14 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
24875 1996 HX16 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
24876 1996 HO19 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
24877 1996 HW20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
24878 1996 HP25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 9,7 km MPC · JPL
24879 1996 KO5 21/05/1996 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
24880 1996 OP 21/07/1996 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
24881 1996 PQ2 10/08/1996 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
24882 1996 RK30 13/09/1996 La Silla UDTS 19 km MPC · JPL
24883 1996 VG9 13/11/ 1996 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
24884 1996 XL5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
24885 1996 XQ5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
24886 1996 XJ12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
24887 1996 XT19 11/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
24888 1996 XS23 08/12/1996 Catalina Station C. W. Hergenrother 3,2 km MPC · JPL
24889 Tamurahosinomura 1996 XU32 11/12/1996 Geisei T. Seki 2,8 km MPC · JPL
24890 Amaliafinzi 1996 XV32 04/12/1996 Cima Ekar M. Tombelli, C. Casacci 8,4 km MPC · JPL
24891 1997 AT2 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
24892 1997 AD3 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
24893 1997 AK5 07/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
24894 1997 AG8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
24895 1997 AC13 09/01/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,1 km MPC · JPL
24896 1997 AT14 12/01/1997 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
24897 1997 AA17 13/01/1997 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
24898 Alanholmes 1997 AR17 14/01/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,2 km MPC · JPL
24899 Dominiona 1997 AU17 14/01/1997 NRC-DAO G. C. L. Aikman 2,2 km MPC · JPL
24900 1997 AZ17 15/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24901 1997 AV20 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
24902 1997 AR22 11/01/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
24903 1997 AS22 11/01/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
24904 1997 BM8 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
24905 1997 CO1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
24906 1997 CG4 04/02/1997 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
24907 Alfredhaar 1997 CO4 04/02/1997 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
24908 1997 CE22 13/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
24909 1997 CY28 07/02/1997 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
24910 Haruoando 1997 CK29 14/02/1997 Nanyo T. Okuni 3,0 km MPC · JPL
24911 Kojimashigemi 1997 DU 27/02/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,2 km MPC · JPL
24912 1997 EB1 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
24913 1997 EQ2 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
24914 1997 EZ2 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
24915 1997 EC6 07/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
24916 Stelzhamer 1997 EK11 07/03/1997 Davidschlag E. Meyer 1,5 km MPC · JPL
24917 1997 EH12 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
24918 Tedkooser 1997 EO17 10/03/1997 Lime Creek R. Linderholm 3,0 km MPC · JPL
24919 Teruyoshi 1997 ER17 03/03/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,1 km MPC · JPL
24920 1997 EE23 02/03/1997 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
24921 1997 EE32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
24922 Bechtel 1997 EH33 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
24923 Claralouisa 1997 EB37 05/03/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24924 1997 EY45 15/03/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
24925 1997 FW 18/03/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
24926 Jinpan 1997 GB8 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24927 Brianpalmer 1997 GP12 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
24928 Susanbehel 1997 GK13 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24929 1997 GX15 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24930 Annajamison 1997 GL17 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
24931 Noeth 1997 GO18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
24932 1997 GW22 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
24933 1997 GK25 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
24934 Natecovert 1997 GK36 06/04/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
24935 Godfreyhardy 1997 HP2 28/04/1997 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
24936 1997 HX7 30/04/1997 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
24937 1997 HD9 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
24938 1997 HY9 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
24939 Chiminello 1997 JR 01/05/1997 Bologna San Vittore Obs. 5,1 km MPC · JPL
24940 Sankichiyama 1997 JY4 01/05/1997 Nanyo T. Okuni 4,7 km MPC · JPL
24941 1997 JM14 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
24942 1997 JA15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
24943 1997 JY17 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
24944 Harish-Chandra 1997 LZ4 11/06/1997 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
24945 Houziaux 1997 LH9 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
24946 Foscolo 1997 NQ 01/07/1997 Colleverde V. S. Casulli 5,4 km MPC · JPL
24947 Hausdorff 1997 NU1 07/07/1997 Prescott P. G. Comba 6,1 km MPC · JPL
24948 Babote 1997 NU6 09/07/1997 Pises Pises Obs. 4,2 km MPC · JPL
24949 Klačka 1997 PZ1 04/08/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 7,3 km MPC · JPL
24950 Nikhilas 1997 QF 23/08/1997 Kleť Z. Moravec 6,6 km MPC · JPL
24951 1997 QK 24/08/1997 Kleť Z. Moravec 6,5 km MPC · JPL
24952 1997 QJ4 28/08/1997 Mauna Kea J. X. Luu, C. Trujillo, D. C. Jewitt, K. Berney 140 km MPC · JPL
24953 1997 SG7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
24954 1997 SL7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
24955 1997 SK10 26/09/1997 Xinglong SCAP 7,2 km MPC · JPL
24956 Qiannan 1997 SN10 26/09/1997 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
24957 1997 SF16 27/09/1997 Uenohara N. Kawasato 8,1 km MPC · JPL
24958 1997 SS31 28/09/1997 Woomera F. B. Zoltowski 12 km MPC · JPL
24959 Zielenbach 1997 TR 03/10/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 7,2 km MPC · JPL
24960 1997 TV17 06/10/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 12 km MPC · JPL
24961 1997 TO24 08/10/1997 Xinglong SCAP 8,5 km MPC · JPL
24962 Kenjitoba 1997 UX8 27/10/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 10 km MPC · JPL
24963 1997 UB11 26/10/1997 Oohira T. Urata 16 km MPC · JPL
24964 1997 UY20 27/10/1997 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
24965 Akayu 1997 WC2 19/11/ 1997 Nanyo T. Okuni 7,7 km MPC · JPL
24966 1997 YB3 24/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
24967 Frištenský 1998 AX8 14/01/1998 Ondřejov L. Kotková 6,6 km MPC · JPL
24968 Chernyakhovsky 1998 BY12 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
24969 Lucafini 1998 CD2 13/02/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,6 km MPC · JPL
24970 1998 FC12 25/03/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
24971 1998 FG77 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
24972 1998 FC116 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24973 1998 GD7 02/04/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
24974 Macúch 1998 HG3 21/04/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,2 km MPC · JPL
24975 1998 HO38 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24976 Jurajtoth 1998 HE51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
24977 Tongzhan 1998 HE87 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24978 1998 HJ151 28/04/1998 Mauna Kea J. X. Luu, C. Trujillo, D. J. Tholen, D. C. Jewitt 140 km MPC · JPL
24979 1998 JB2 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
24980 1998 KF2 22/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
24981 Shigekimurakami 1998 KB5 22/05/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 2,1 km MPC · JPL
24982 1998 KB34 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
24983 1998 KZ38 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
24984 Usui 1998 KQ42 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
24985 Benuri 1998 KW45 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
24986 Yalefan 1998 KS46 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24987 1998 KA65 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
24988 Alainmilsztajn 1998 MM2 19/06/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
24989 1998 MG13 19/06/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
24990 1998 MA26 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24991 1998 ML31 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24992 1998 MC32 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24993 1998 MC34 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24994 Prettyman 1998 MZ37 23/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
24995 1998 OQ 20/07/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
24996 1998 OD1 20/07/1998 San Marcello V. Goretti, L. Tesi 2,4 km MPC · JPL
24997 Petergabriel 1998 OO3 23/07/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
24998 Hermite 1998 OQ4 28/07/1998 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
24999 Hieronymus 1998 OY4 24/07/1998 Ondřejov P. Pravec 3,8 km MPC · JPL
25000 Astrometria 1998 OW5 28/07/1998 Prescott P. G. Comba 17 km MPC · JPL

20.000s  • 21.000s  • 22.000s  • 23.000s  • 24.000s  • 25.000s  • 26.000s  • 27.000s  • 28.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001