Danh sách tiểu hành tinh/127001–128000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127001 2002 FT36 23/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127002 2002 FE38 30/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
127003 2002 GO 03/04/2002 Kvistaberg UDAS 6,3 km MPC · JPL
127004 2002 GW1 03/04/2002 Kvistaberg UDAS 3,8 km MPC · JPL
127005 Pratchett 2002 GY1 01/04/2002 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 1,2 km MPC · JPL
127006 2002 GR5 09/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
127007 2002 GC7 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
127008 2002 GU8 12/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127009 2002 GK11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
127010 2002 GO11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
127011 2002 GT11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
127012 2002 GU11 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
127013 2002 GV11 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
127014 2002 GY11 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,4 km MPC · JPL
127015 2002 GM13 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127016 2002 GD15 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
127017 2002 GM15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127018 2002 GS15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
127019 2002 GJ16 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
127020 2002 GK16 15/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127021 2002 GP16 15/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
127022 2002 GQ18 14/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
127023 2002 GC20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127024 2002 GE20 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
127025 2002 GF21 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127026 2002 GL21 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127027 2002 GT22 14/04/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
127028 2002 GA23 15/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
127029 2002 GB26 11/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
127030 Herrington 2002 GZ28 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
127031 2002 GM33 01/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
127032 2002 GR33 01/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
127033 2002 GU33 01/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127034 2002 GP34 02/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
127035 2002 GU34 02/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127036 2002 GZ34 02/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
127037 2002 GB35 01/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
127038 2002 GR35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
127039 2002 GJ36 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
127040 2002 GS38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
127041 2002 GH39 04/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127042 2002 GV39 04/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127043 2002 GW39 04/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127044 2002 GH41 04/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
127045 2002 GA42 04/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
127046 2002 GK42 04/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127047 2002 GV42 04/04/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
127048 2002 GX43 04/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
127049 2002 GJ44 04/04/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127050 2002 GT44 04/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127051 2002 GU44 04/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
127052 2002 GH46 02/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
127053 2002 GP46 04/04/2002 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
127054 2002 GD47 04/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
127055 2002 GG47 04/04/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
127056 2002 GO47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
127057 2002 GV47 04/04/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
127058 2002 GW48 04/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
127059 2002 GJ50 05/04/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
127060 2002 GX50 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
127061 2002 GA51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
127062 2002 GT53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
127063 2002 GW53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
127064 2002 GA54 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
127065 2002 GH55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
127066 2002 GT55 05/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127067 2002 GM56 05/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
127068 2002 GG57 08/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
127069 2002 GK57 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
127070 2002 GZ58 08/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
127071 2002 GT60 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
127072 2002 GX60 08/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
127073 2002 GO61 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
127074 2002 GS61 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127075 2002 GU64 08/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
127076 2002 GY64 08/04/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127077 2002 GD65 06/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
127078 2002 GM65 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
127079 2002 GO65 08/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
127080 2002 GT65 08/04/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
127081 2002 GK67 08/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
127082 2002 GB70 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127083 2002 GO70 08/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
127084 2002 GF71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
127085 2002 GX73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
127086 2002 GD74 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127087 2002 GJ74 09/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
127088 2002 GC76 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
127089 2002 GU76 09/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
127090 2002 GB77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
127091 2002 GZ78 10/04/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
127092 2002 GD80 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127093 2002 GL81 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127094 2002 GE82 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
127095 2002 GC83 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127096 2002 GJ83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127097 2002 GB84 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127098 2002 GJ84 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
127099 2002 GN84 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
127100 2002 GR84 10/04/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127101 2002 GR85 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127102 2002 GD86 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
127103 2002 GQ87 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
127104 2002 GJ88 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
127105 2002 GL88 10/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
127106 2002 GU90 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
127107 2002 GK91 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
127108 2002 GJ93 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127109 2002 GN93 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127110 2002 GE96 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
127111 2002 GG96 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127112 2002 GP96 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127113 2002 GO97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
127114 2002 GC98 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127115 2002 GG99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127116 2002 GY99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127117 2002 GP100 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
127118 2002 GF101 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127119 2002 GK101 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127120 2002 GU101 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127121 2002 GZ101 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127122 2002 GB102 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
127123 2002 GE102 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127124 2002 GJ102 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127125 2002 GP102 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127126 2002 GW102 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
127127 2002 GQ103 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127128 2002 GJ104 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127129 2002 GQ104 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127130 2002 GG105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
127131 2002 GD106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
127132 2002 GE106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
127133 2002 GS106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
127134 2002 GM107 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127135 2002 GQ109 11/04/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
127136 2002 GB110 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127137 2002 GM111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127138 2002 GD112 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
127139 2002 GG112 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127140 2002 GT113 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127141 2002 GC114 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127142 2002 GP114 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
127143 2002 GX115 11/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
127144 2002 GK117 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
127145 2002 GO119 12/04/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127146 2002 GT120 12/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
127147 2002 GA122 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127148 2002 GT123 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127149 2002 GZ125 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127150 2002 GH126 12/04/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127151 2002 GX126 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127152 2002 GV127 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127153 2002 GD132 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127154 2002 GM133 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
127155 2002 GR135 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127156 2002 GV136 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
127157 2002 GE139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
127158 2002 GM139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
127159 2002 GA140 13/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127160 2002 GS140 13/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
127161 2002 GS143 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
127162 2002 GF144 11/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
127163 2002 GH144 11/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
127164 2002 GC149 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
127165 2002 GK149 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
127166 2002 GP149 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127167 2002 GP150 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
127168 2002 GQ151 14/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
127169 2002 GX151 12/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127170 2002 GM152 12/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
127171 2002 GL153 12/04/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127172 2002 GF154 13/04/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
127173 2002 GT155 13/04/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
127174 2002 GZ155 13/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
127175 2002 GZ157 13/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
127176 2002 GC159 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127177 2002 GK160 15/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
127178 2002 GN160 15/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
127179 2002 GB161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
127180 2002 GQ163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
127181 2002 GQ165 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127182 2002 GC166 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
127183 2002 GW167 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127184 2002 GG170 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
127185 2002 GL171 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
127186 2002 GX171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127187 2002 GB172 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127188 2002 GE172 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
127189 2002 GL172 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127190 2002 GB174 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
127191 2002 GT174 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
127192 2002 GW174 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127193 2002 GB176 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127194 2002 GF176 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127195 2002 GK177 12/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 3,1 km MPC · JPL
127196 Hanaceplechová 2002 HH 16/04/2002 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,3 km MPC · JPL
127197 2002 HO 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
127198 2002 HF1 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127199 2002 HL2 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127200 2002 HC4 16/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127201 2002 HY4 16/04/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
127202 2002 HQ5 17/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127203 2002 HP6 18/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
127204 2002 HJ7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 10 km MPC · JPL
127205 2002 HW7 20/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
127206 2002 HL9 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127207 2002 HC10 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127208 2002 HM10 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127209 2002 HB11 18/04/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
127210 2002 HE11 21/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
127211 2002 HK13 22/04/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
127212 2002 HB14 23/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
127213 2002 HS14 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127214 2002 HC15 17/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
127215 2002 HY15 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127216 2002 HC16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
127217 2002 HS17 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127218 2002 JE 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
127219 2002 JR3 03/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
127220 2002 JT3 03/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
127221 2002 JC4 05/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127222 2002 JV5 05/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
127223 2002 JW5 05/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127224 2002 JJ6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
127225 2002 JP7 04/05/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
127226 2002 JQ8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
127227 2002 JS8 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
127228 2002 JU10 07/05/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
127229 2002 JH11 02/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
127230 2002 JO14 07/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127231 2002 JM15 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
127232 2002 JQ16 06/05/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
127233 2002 JT16 06/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
127234 2002 JJ17 07/05/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
127235 2002 JW17 07/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127236 2002 JS18 07/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
127237 2002 JC19 07/05/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
127238 2002 JS20 07/05/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
127239 2002 JA21 08/05/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
127240 2002 JM25 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127241 2002 JM26 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127242 2002 JG28 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
127243 2002 JH28 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
127244 2002 JK29 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
127245 2002 JG30 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
127246 2002 JV32 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
127247 2002 JF34 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127248 2002 JK35 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
127249 2002 JM36 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127250 2002 JY37 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
127251 2002 JD38 08/05/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
127252 2002 JM39 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
127253 2002 JQ39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 12 km MPC · JPL
127254 2002 JJ42 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
127255 2002 JX42 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127256 2002 JB43 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
127257 2002 JZ43 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127258 2002 JC45 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
127259 2002 JG45 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127260 2002 JE46 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127261 2002 JE47 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127262 2002 JF48 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127263 2002 JJ49 09/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
127264 2002 JB50 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
127265 2002 JX50 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127266 2002 JU51 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127267 2002 JY53 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127268 2002 JC55 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127269 2002 JJ55 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
127270 2002 JK57 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127271 2002 JL60 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
127272 2002 JS60 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
127273 2002 JA61 11/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
127274 2002 JE61 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
127275 2002 JB63 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127276 2002 JF65 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127277 2002 JV65 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127278 2002 JC66 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127279 2002 JY66 10/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127280 2002 JK67 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
127281 2002 JA69 07/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127282 2002 JD69 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127283 2002 JQ69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127284 2002 JF70 07/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127285 2002 JG70 07/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127286 2002 JC71 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
127287 2002 JR72 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127288 2002 JV74 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127289 2002 JD75 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127290 2002 JM77 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127291 2002 JT77 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127292 2002 JJ78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127293 2002 JL78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127294 2002 JN79 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127295 2002 JE80 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
127296 2002 JV80 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
127297 2002 JD81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127298 2002 JG81 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127299 2002 JU81 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
127300 2002 JN83 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127301 2002 JX84 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127302 2002 JM85 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
127303 2002 JG86 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
127304 2002 JA87 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127305 2002 JJ87 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127306 2002 JR88 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127307 2002 JT88 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
127308 2002 JF89 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127309 2002 JN89 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127310 2002 JT90 11/05/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
127311 2002 JV90 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
127312 2002 JC91 11/05/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
127313 2002 JJ94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127314 2002 JN94 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127315 2002 JL96 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127316 2002 JW96 09/05/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
127317 2002 JA97 11/05/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
127318 2002 JT97 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127319 2002 JB99 13/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
127320 2002 JC99 13/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
127321 2002 JW99 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127322 2002 JE100 14/05/2002 Reedy Creek J. Broughton 8,1 km MPC · JPL
127323 2002 JL100 07/05/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
127324 2002 JP100 15/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 2,7 km MPC · JPL
127325 2002 JN101 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127326 2002 JL102 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
127327 2002 JS103 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127328 2002 JH105 12/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
127329 2002 JZ107 14/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
127330 2002 JL108 14/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
127331 2002 JX109 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
127332 2002 JW110 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127333 2002 JQ111 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
127334 2002 JX111 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127335 2002 JB113 13/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
127336 2002 JB115 13/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
127337 2002 JK117 04/05/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
127338 2002 JE118 04/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
127339 2002 JK118 05/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
127340 2002 JN118 05/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
127341 2002 JO118 05/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
127342 2002 JU118 05/05/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
127343 2002 JE119 05/05/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
127344 2002 JP119 05/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
127345 2002 JQ119 05/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127346 2002 JU119 05/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
127347 2002 JT120 05/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127348 2002 JV120 05/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
127349 2002 JU121 05/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
127350 2002 JB122 06/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127351 2002 JD123 06/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
127352 2002 JC124 06/05/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127353 2002 JU125 07/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
127354 2002 JF126 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
127355 2002 JX126 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
127356 2002 JB128 07/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127357 2002 JP128 07/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
127358 2002 JF129 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
127359 2002 JH129 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
127360 2002 JM132 09/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127361 2002 JY132 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127362 2002 JF134 09/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
127363 2002 JG134 09/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127364 2002 JN134 09/05/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
127365 2002 JO134 09/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
127366 2002 JG135 09/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
127367 2002 JZ135 09/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
127368 2002 JC136 09/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
127369 2002 JC143 12/05/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127370 2002 JJ144 13/05/2002 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
127371 2002 JT144 13/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127372 2002 JF145 13/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
127373 2002 JT145 14/05/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
127374 2002 KE 16/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 3,4 km MPC · JPL
127375 2002 KN 16/05/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
127376 2002 KH1 17/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
127377 2002 KP2 17/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127378 2002 KZ2 18/05/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
127379 2002 KR3 17/05/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
127380 2002 KR5 16/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127381 2002 KT5 16/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127382 2002 KQ6 27/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
127383 2002 KK7 28/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127384 2002 KS13 19/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
127385 2002 KT14 30/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127386 2002 LB2 02/06/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127387 2002 LR4 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127388 2002 LF5 06/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,4 km MPC · JPL
127389 2002 LW6 01/06/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127390 2002 LO8 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
127391 2002 LT8 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
127392 2002 LJ9 05/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127393 2002 LL10 05/06/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
127394 2002 LR11 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127395 2002 LP13 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
127396 2002 LQ17 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127397 2002 LQ18 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127398 2002 LD19 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127399 2002 LT21 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
127400 2002 LW24 02/06/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127401 2002 LK25 03/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
127402 2002 LP27 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
127403 2002 LT29 09/06/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
127404 2002 LX30 03/06/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
127405 2002 LT32 03/06/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
127406 2002 LD33 03/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127407 2002 LA35 09/06/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127408 2002 LP37 12/06/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
127409 2002 LE38 05/06/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
127410 2002 LF45 05/06/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
127411 2002 LS48 10/06/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
127412 2002 LA51 08/06/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
127413 2002 LS53 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
127414 2002 LQ57 12/06/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127415 2002 NG6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
127416 2002 NF10 04/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
127417 2002 NK11 04/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127418 2002 NB19 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127419 2002 NU24 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127420 2002 NZ26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127421 2002 OE7 20/07/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
127422 2002 OX11 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127423 2002 OF13 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
127424 2002 OJ15 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127425 2002 OL18 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
127426 2002 OV21 21/07/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
127427 2002 OE23 22/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
127428 2002 PX 01/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127429 2002 PK5 04/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
127430 2002 PD14 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
127431 2002 PB15 06/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127432 2002 PE15 06/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
127433 2002 PO16 06/08/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
127434 2002 PA17 06/08/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
127435 2002 PX21 06/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127436 2002 PD32 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
127437 2002 PZ51 08/08/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
127438 2002 PF52 08/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
127439 2002 PY59 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127440 2002 PE66 06/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127441 2002 PK66 06/08/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
127442 2002 PW66 06/08/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
127443 2002 PX69 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
127444 2002 PQ71 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127445 2002 PP84 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
127446 2002 PD102 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127447 2002 PY112 12/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
127448 2002 PY118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
127449 2002 PM124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
127450 2002 PH125 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
127451 2002 PZ140 14/08/2002 Siding Spring R. H. McNaught 6,9 km MPC · JPL
127452 2002 PN156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
127453 2002 PK163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
127454 2002 PN169 08/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127455 2002 QJ6 18/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127456 2002 QV26 29/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
127457 2002 QM28 29/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
127458 2002 QF40 30/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
127459 2002 QS42 30/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
127460 2002 QJ47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
127461 2002 QV49 29/08/2002 Palomar R. Matson 5,8 km MPC · JPL
127462 2002 QY49 29/08/2002 Palomar R. Matson 2,4 km MPC · JPL
127463 2002 QC65 16/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
127464 2002 RQ6 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
127465 2002 RY32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
127466 2002 RA40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127467 2002 RX41 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127468 2002 RC86 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
127469 2002 RP94 05/09/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
127470 2002 RY98 05/09/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
127471 2002 RD110 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127472 2002 RD113 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
127473 2002 RX125 09/09/2002 Drebach Drebach Obs. 1,2 km MPC · JPL
127474 2002 RW140 10/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
127475 2002 RC141 10/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
127476 2002 RF153 12/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
127477 Fredalee 2002 RS211 14/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
127478 2002 SX19 26/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127479 2002 SE23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
127480 2002 SU28 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
127481 2002 ST29 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
127482 2002 SK36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
127483 2002 SE44 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
127484 2002 SA45 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
127485 2002 ST54 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
127486 2002 SJ64 16/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
127487 2002 TP3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
127488 2002 TE11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127489 2002 TN16 02/10/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
127490 2002 TU18 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127491 2002 TV21 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127492 2002 TC23 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127493 2002 TU29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127494 2002 TR30 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
127495 2002 TW30 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127496 2002 TL39 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127497 2002 TS44 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127498 2002 TQ47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127499 2002 TF56 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
127500 2002 TH57 03/10/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127501 2002 TN59 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127502 2002 TP59 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
127503 2002 TR59 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127504 2002 TW66 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127505 2002 TF80 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127506 2002 TA91 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
127507 2002 TU131 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127508 2002 TU216 06/10/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
127509 2002 TP220 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127510 2002 TM229 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
127511 2002 TY233 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127512 2002 TE240 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
127513 2002 TD250 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
127514 2002 TS295 13/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
127515 Nitta 2002 TY306 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
127516 Oravetz 2002 TT307 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
127517 Kaikepan 2002 TJ371 10/10/2002 Apache Point SDSS 6,8 km MPC · JPL
127518 2002 UH16 30/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
127519 2002 UJ16 30/10/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
127520 2002 UQ29 31/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127521 2002 VK14 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
127522 2002 VD24 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127523 2002 VN47 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127524 2002 VV59 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
127525 2002 VE60 03/11/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
127526 2002 VU100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
127527 2002 VT114 13/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127528 2002 VM119 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127529 2002 VL125 13/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
127530 2002 VX127 15/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
127531 2002 WS5 23/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
127532 2002 WH9 24/11/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
127533 2002 WZ9 24/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
127534 2002 WR17 30/11/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
127535 2002 XL14 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127536 2002 XO26 03/12/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
127537 2002 XU29 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127538 2002 XV45 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
127539 2002 XV46 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127540 2002 XQ63 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127541 2002 XZ65 12/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127542 2002 XR66 10/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
127543 2002 XA73 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127544 2002 XD81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127545 Crisman 2002 XZ91 04/12/2002 Kitt Peak R. Millis 1,4 km MPC · JPL
127546 2002 XU93 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 170 km MPC · JPL
127547 2002 XG94 03/12/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
127548 2002 YM 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
127549 2002 YH1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127550 2002 YB2 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127551 2002 YQ3 28/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127552 2002 YF5 28/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127553 2002 YN9 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127554 2002 YW9 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127555 2002 YT11 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127556 2002 YW11 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
127557 2002 YA12 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127558 2002 YM23 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127559 2002 YZ23 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127560 2002 YQ26 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127561 2002 YC28 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127562 2002 YH31 31/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
127563 2002 YF32 31/12/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
127564 2003 AX 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127565 2003 AM5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127566 2003 AL6 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
127567 2003 AS8 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
127568 2003 AV9 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127569 2003 AQ13 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127570 2003 AH16 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127571 2003 AM17 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127572 2003 AR30 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127573 2003 AT30 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
127574 2003 AG34 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127575 2003 AL41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127576 2003 AT41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127577 2003 AF44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
127578 2003 AA53 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
127579 2003 AJ58 05/01/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
127580 2003 AD59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127581 2003 AW59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127582 2003 AK61 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127583 2003 AG64 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127584 2003 AD67 07/01/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
127585 2003 AW70 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127586 2003 AY79 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127587 2003 AQ82 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127588 2003 AL88 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127589 2003 AS91 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
127590 2003 BY1 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
127591 2003 BF6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
127592 2003 BB7 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
127593 2003 BC11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127594 2003 BL12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
127595 2003 BN12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
127596 2003 BA15 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
127597 2003 BK15 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
127598 2003 BH16 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
127599 2003 BE18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127600 2003 BT18 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127601 2003 BP19 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
127602 2003 BY19 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
127603 2003 BP21 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127604 2003 BD26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
127605 2003 BJ27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127606 2003 BQ28 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
127607 2003 BW30 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127608 2003 BH31 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127609 2003 BW31 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127610 2003 BK34 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
127611 2003 BB38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
127612 2003 BG39 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127613 2003 BP44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127614 2003 BX45 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127615 2003 BH49 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
127616 2003 BL50 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
127617 2003 BM53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127618 2003 BN53 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
127619 2003 BV53 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127620 2003 BY54 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
127621 2003 BN55 27/01/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
127622 2003 BM62 28/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
127623 2003 BG67 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
127624 2003 BP70 30/01/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
127625 2003 BR72 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127626 2003 BZ72 28/01/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
127627 2003 BP80 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127628 2003 BT81 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127629 2003 BJ89 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
127630 2003 BX89 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127631 2003 BD90 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127632 2003 BK90 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127633 2003 CG2 01/02/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
127634 2003 CY4 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127635 2003 CH6 01/02/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
127636 2003 CQ7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127637 2003 CU7 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
127638 2003 CE8 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127639 2003 CO8 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
127640 2003 CQ8 01/02/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
127641 2003 CL9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127642 2003 CO9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127643 2003 CY9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
127644 2003 CF10 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
127645 2003 CV10 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127646 2003 CX13 05/02/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
127647 2003 CS15 06/02/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127648 2003 CA18 07/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
127649 2003 CS19 07/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
127650 2003 DC2 21/02/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
127651 2003 DP2 22/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
127652 2003 DT3 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127653 2003 DX4 22/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
127654 2003 DY7 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
127655 2003 DJ8 22/02/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
127656 2003 DV8 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
127657 2003 DV9 24/02/2003 Uccle T. Pauwels 1,5 km MPC · JPL
127658 2003 DV10 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
127659 2003 DC11 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
127660 2003 DT12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
127661 2003 DM13 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,3 km MPC · JPL
127662 2003 DT13 25/02/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
127663 2003 DK14 24/02/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
127664 2003 DV14 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,4 km MPC · JPL
127665 2003 DE16 19/02/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
127666 2003 DM19 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127667 2003 DH20 22/02/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
127668 2003 DP20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127669 2003 EM2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127670 2003 ER2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127671 2003 ET3 06/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127672 2003 EF4 06/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
127673 2003 EK4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
127674 2003 EX4 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127675 2003 EO5 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127676 2003 EE6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127677 2003 EW7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
127678 2003 ES8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
127679 2003 EW8 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127680 2003 EX10 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127681 2003 EY10 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127682 2003 EA11 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127683 2003 EW12 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127684 2003 EV13 06/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
127685 2003 ED14 07/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127686 2003 EM14 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127687 2003 EC15 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127688 2003 EC16 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127689 Doncapone 2003 EE17 05/03/2003 Collepardo U. Tagliaferri, F. Mallia 1,4 km MPC · JPL
127690 2003 EJ17 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127691 2003 EP17 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127692 2003 EW18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
127693 2003 EG20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127694 2003 EN20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127695 2003 EO21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127696 2003 EQ22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127697 2003 EU22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127698 2003 EC23 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127699 2003 EC24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127700 2003 EE24 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127701 2003 EJ24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127702 2003 ES24 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127703 2003 EE25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127704 2003 EZ25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
127705 2003 ES27 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127706 2003 EE28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127707 2003 EN28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127708 2003 ES29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127709 2003 ET29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127710 2003 EZ31 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127711 2003 EU32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127712 2003 EN33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
127713 2003 EU33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
127714 2003 EF35 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127715 2003 EN35 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127716 2003 ES37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
127717 2003 EA38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
127718 2003 EP38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
127719 2003 EK40 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127720 2003 ES41 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
127721 2003 EV41 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
127722 2003 EV43 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127723 2003 EL45 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127724 2003 ER45 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
127725 2003 EE48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
127726 2003 EB49 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
127727 2003 EE49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
127728 2003 EU49 10/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
127729 2003 EO50 09/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127730 2003 EF52 11/03/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
127731 2003 ER52 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127732 2003 EW57 09/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127733 2003 EB58 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127734 2003 EP59 11/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127735 2003 FU 20/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
127736 2003 FN2 23/03/2003 Farpoint G. Hug 3,2 km MPC · JPL
127737 2003 FZ5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
127738 2003 FH8 21/03/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
127739 2003 FW8 28/03/2003 Needville L. Casady, P. Garossino 1,1 km MPC · JPL
127740 2003 FS9 22/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
127741 2003 FG11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
127742 2003 FC12 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
127743 2003 FH12 22/03/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127744 2003 FN12 22/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
127745 2003 FV13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
127746 2003 FG14 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
127747 2003 FR14 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127748 2003 FN16 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127749 2003 FS16 23/03/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
127750 2003 FV16 23/03/2003 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
127751 2003 FV20 23/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
127752 2003 FZ20 23/03/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
127753 2003 FB21 23/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
127754 2003 FB24 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
127755 2003 FD28 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
127756 2003 FJ28 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
127757 2003 FM28 24/03/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
127758 2003 FO30 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
127759 2003 FV31 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127760 2003 FM32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
127761 2003 FL34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
127762 2003 FC38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
127763 2003 FO38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
127764 2003 FW39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
127765 2003 FL40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
127766 2003 FA42 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
127767 2003 FS42 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
127768 2003 FS44 23/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
127769 2003 FB47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
127770 2003 FR47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
127771 2003 FP50 25/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127772 2003 FO52 25/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
127773 2003 FV52 25/03/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
127774 2003 FA53 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
127775 2003 FH53 25/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
127776 2003 FP53 25/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
127777 2003 FT53 25/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
127778 2003 FY53 25/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127779 2003 FN54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
127780 2003 FU54 25/03/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
127781 2003 FO55 26/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
127782 2003 FR57 26/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
127783 2003 FL60 26/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
127784 2003 FD63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
127785 2003 FE63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
127786 2003 FM63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127787 2003 FF66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
127788 2003 FL66 26/03/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
127789 2003 FR66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127790 2003 FC72 26/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
127791 2003 FP72 26/03/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
127792 2003 FS72 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
127793 2003 FZ72 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
127794 2003 FA73 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
127795 2003 FU73 26/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
127796 2003 FO74 26/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
127797 2003 FB75 26/03/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
127798 2003 FQ75 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
127799 2003 FB76 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
127800 2003 FL76 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127801 2003 FL77 27/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
127802 2003 FM77 27/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
127803 Johnvaneepoel 2003 FP77 27/03/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
127804 2003 FH80 27/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127805 2003 FE81 27/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127806 2003 FO81 27/03/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127807 2003 FK82 27/03/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
127808 2003 FU82 27/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
127809 2003 FQ83 27/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
127810 Michaelwright 2003 FK85 28/03/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
127811 2003 FS85 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
127812 2003 FT85 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
127813 2003 FG86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127814 2003 FT86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
127815 2003 FG87 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
127816 2003 FH88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
127817 2003 FK88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
127818 2003 FL88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
127819 2003 FZ88 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127820 2003 FV90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
127821 2003 FE91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
127822 2003 FV91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
127823 2003 FD92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
127824 2003 FK92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127825 2003 FR92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
127826 2003 FY92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
127827 2003 FB93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127828 2003 FH93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
127829 2003 FH94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
127830 2003 FP94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
127831 2003 FQ94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127832 2003 FS101 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
127833 2003 FU103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
127834 2003 FR104 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
127835 2003 FX104 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
127836 2003 FW106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
127837 2003 FP107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127838 2003 FU107 30/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127839 2003 FV107 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
127840 2003 FL108 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
127841 2003 FN108 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
127842 2003 FC109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127843 2003 FG109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
127844 2003 FL109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
127845 2003 FY109 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
127846 2003 FO111 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
127847 2003 FT111 31/03/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
127848 2003 FW111 31/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127849 2003 FY111 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127850 2003 FC112 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127851 2003 FW112 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127852 2003 FA113 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
127853 2003 FB113 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
127854 2003 FH113 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127855 2003 FQ114 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
127856 2003 FR114 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127857 2003 FZ114 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127858 2003 FJ115 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
127859 2003 FP115 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127860 2003 FS115 31/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127861 2003 FE116 22/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
127862 2003 FT116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
127863 2003 FE118 25/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
127864 2003 FM118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
127865 2003 FK119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127866 2003 FR119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
127867 2003 FS119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127868 2003 FT119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127869 2003 FW121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
127870 Vigo 2003 FE123 24/03/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 3,2 km MPC · JPL
127871 2003 FC128 31/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 176 km MPC · JPL
127872 2003 GV 04/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127873 2003 GN1 01/04/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
127874 2003 GP1 01/04/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
127875 2003 GT1 01/04/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
127876 2003 GN2 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127877 2003 GP3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127878 2003 GH4 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127879 2003 GL4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127880 2003 GS4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127881 2003 GG5 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
127882 2003 GX5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127883 2003 GB6 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127884 2003 GK6 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127885 2003 GL6 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127886 2003 GO6 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127887 2003 GT6 02/04/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
127888 2003 GO7 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127889 2003 GT8 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127890 2003 GE9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127891 2003 GG9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127892 2003 GO9 02/04/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
127893 2003 GU9 02/04/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127894 2003 GD12 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127895 2003 GA13 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127896 2003 GY14 03/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
127897 2003 GJ15 04/04/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
127898 2003 GA16 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127899 2003 GG16 02/04/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
127900 2003 GO16 03/04/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127901 2003 GD22 06/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
127902 2003 GG22 06/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
127903 2003 GT22 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
127904 2003 GB23 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
127905 2003 GE23 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
127906 2003 GV23 06/04/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
127907 2003 GW23 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127908 2003 GM26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
127909 2003 GU26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
127910 2003 GV26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
127911 2003 GG27 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
127912 2003 GY28 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
127913 2003 GD29 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
127914 2003 GK29 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127915 2003 GB35 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
127916 2003 GC38 08/04/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127917 2003 GW38 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
127918 2003 GB40 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127919 2003 GR43 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127920 2003 GH44 09/04/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
127921 2003 GL44 09/04/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
127922 2003 GM44 09/04/2003 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
127923 2003 GP46 08/04/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
127924 2003 GO47 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
127925 2003 GQ47 07/04/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127926 2003 GO48 09/04/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
127927 2003 GU49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
127928 2003 GW49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
127929 2003 GL53 09/04/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,9 km MPC · JPL
127930 2003 GX53 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
127931 2003 GA55 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
127932 2003 HB1 21/04/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
127933 Shaunoborn 2003 HF1 21/04/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
127934 2003 HK1 22/04/2003 Siding Spring R. H. McNaught 1,4 km MPC · JPL
127935 Reedmckenna 2003 HM1 21/04/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
127936 2003 HU1 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
127937 2003 HZ1 23/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
127938 2003 HN2 25/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127939 2003 HX2 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127940 2003 HE3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
127941 2003 HK3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
127942 2003 HR3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127943 2003 HW3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127944 2003 HN4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
127945 2003 HW6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
127946 2003 HD8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127947 2003 HE8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
127948 2003 HU9 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
127949 2003 HA10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
127950 2003 HK10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
127951 2003 HQ10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
127952 2003 HD11 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
127953 2003 HA13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
127954 2003 HB13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127955 2003 HY13 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
127956 2003 HR14 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
127957 2003 HF15 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
127958 2003 HD16 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
127959 2003 HD20 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
127960 2003 HP20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
127961 2003 HA21 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127962 2003 HG21 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
127963 2003 HO21 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
127964 2003 HQ21 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
127965 2003 HG22 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
127966 2003 HU26 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
127967 2003 HJ27 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127968 2003 HD28 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
127969 2003 HO31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
127970 2003 HJ36 28/04/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
127971 2003 HP36 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127972 2003 HP37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
127973 2003 HO38 29/04/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
127974 2003 HL39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127975 2003 HM39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127976 2003 HY39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
127977 2003 HF40 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127978 2003 HL40 29/04/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127979 2003 HM40 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127980 2003 HC41 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127981 2003 HS41 29/04/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
127982 2003 HY41 29/04/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
127983 2003 HW42 29/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
127984 2003 HA43 28/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
127985 2003 HM43 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127986 2003 HN43 29/04/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
127987 2003 HE45 29/04/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
127988 2003 HJ46 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127989 2003 HL46 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127990 2003 HG48 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127991 2003 HR48 30/04/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
127992 2003 HT48 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127993 2003 HU48 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127994 2003 HE49 30/04/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
127995 2003 HS49 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
127996 2003 HJ50 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
127997 2003 HQ50 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127998 2003 HA51 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127999 2003 HF51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128000 2003 HQ51 30/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

123.000s  • 124.000s  • 125.000s  • 126.000s  • 127.000s  • 128.000s  • 129.000s  • 130.000s  • 131.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001