Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/239001–240000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239001 2006 CG49 03/02/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239002 2006 CL50 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239003 2006 CX61 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
239004 2006 DT5 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
239005 2006 DY5 20/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
239006 2006 DH8 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
239007 2006 DA21 20/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
239008 2006 DW21 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239009 2006 DW22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
239010 2006 DE24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
239011 2006 DC26 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239012 2006 DZ47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
239013 2006 DH48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
239014 2006 DW52 24/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
239015 2006 DE70 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
239016 2006 DA73 22/02/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
239017 2006 DV81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239018 2006 DC82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
239019 2006 DK94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239020 2006 DR102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
239021 2006 DH104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239022 2006 DD107 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
239023 2006 DC108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239024 2006 DC110 25/02/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
239025 2006 DF110 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
239026 2006 DX113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
239027 2006 DN116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
239028 2006 DY120 22/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
239029 2006 DO121 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
239030 2006 DP123 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
239031 2006 DT126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239032 2006 DM134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239033 2006 DY138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
239034 2006 DO139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
239035 2006 DZ145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239036 2006 DS147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239037 2006 DH148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239038 2006 DZ160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
239039 2006 DK175 27/02/2006 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
239040 2006 DJ187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
239041 2006 DO190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
239042 2006 DB193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
239043 2006 DH198 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
239044 2006 DX201 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
239045 2006 DV202 22/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
239046 Judysyd 2006 DQ212 25/02/2006 USNO Flagstaff S. Levine, A. Henden 1,4 km MPC · JPL
239047 2006 DO214 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
239048 2006 EV16 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
239049 2006 ET37 04/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
239050 2006 ED41 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239051 2006 EU41 04/03/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
239052 2006 EF46 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
239053 2006 EX48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239054 2006 EU51 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239055 2006 EH53 05/03/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
239056 2006 EA60 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239057 2006 FO4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
239058 2006 FW9 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
239059 2006 FA17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239060 2006 FV24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239061 2006 FF32 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
239062 2006 FA37 23/03/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
239063 2006 FW39 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
239064 2006 FA42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
239065 2006 FD48 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
239066 2006 FY49 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
239067 2006 FC50 31/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
239068 2006 FC53 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
239069 2006 FY53 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
239070 2006 FO54 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239071 Penghu 2006 GF 01/04/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,8 km MPC · JPL
239072 2006 GL14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239073 2006 GY14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239074 2006 GG16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239075 2006 GK19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239076 2006 GF28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239077 2006 GP31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239078 2006 GX36 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
239079 2006 GN40 06/04/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
239080 2006 GB45 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
239081 2006 GM49 06/04/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
239082 2006 GG51 02/04/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
239083 2006 GJ51 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
239084 2006 GY52 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239085 2006 GZ53 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
239086 2006 HO3 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
239087 2006 HY10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
239088 2006 HW14 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
239089 2006 HA19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239090 2006 HJ19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239091 2006 HA27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
239092 2006 HT35 19/04/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
239093 2006 HP38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
239094 2006 HY38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239095 2006 HE39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239096 2006 HF44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
239097 2006 HR47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
239098 2006 HC48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239099 2006 HX48 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
239100 2006 HZ49 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239101 2006 HN53 19/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
239102 2006 HU54 21/04/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
239103 2006 HB56 22/04/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
239104 2006 HN56 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
239105 Marcocattaneo 2006 HP57 28/04/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,7 km MPC · JPL
239106 2006 HA58 29/04/2006 Marly P. Kocher 2,8 km MPC · JPL
239107 2006 HH58 23/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
239108 2006 HN75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239109 2006 HL77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
239110 2006 HJ80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
239111 2006 HQ80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239112 2006 HD81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239113 2006 HY86 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239114 2006 HY89 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
239115 2006 HR93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
239116 2006 HZ93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239117 2006 HM94 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
239118 2006 HD102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239119 2006 HR103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
239120 2006 HH105 25/04/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
239121 2006 HM111 26/04/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
239122 2006 HG113 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
239123 2006 HF114 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
239124 2006 HA117 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239125 2006 HF120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239126 2006 HY146 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
239127 2006 HW152 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
239128 2006 JU2 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
239129 2006 JC5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
239130 2006 JE6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
239131 2006 JA9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239132 2006 JE13 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239133 2006 JW18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
239134 2006 JX18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
239135 2006 JZ27 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
239136 2006 JR28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239137 2006 JB30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239138 2006 JJ30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239139 2006 JR34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239140 2006 JW35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
239141 2006 JC40 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239142 2006 JS41 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
239143 2006 JQ43 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239144 2006 JP44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239145 2006 JA45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
239146 2006 JZ45 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239147 2006 JT48 08/05/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
239148 2006 JD53 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239149 2006 JJ55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
239150 2006 JK58 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
239151 2006 KX 18/05/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
239152 2006 KD9 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
239153 2006 KS9 19/05/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
239154 2006 KX9 19/05/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
239155 2006 KK11 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
239156 2006 KR15 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239157 2006 KC16 20/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
239158 2006 KH17 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
239159 2006 KP17 20/05/2006 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
239160 2006 KY17 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
239161 2006 KJ20 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
239162 2006 KY29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239163 2006 KZ30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
239164 2006 KC33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239165 2006 KG37 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
239166 2006 KF41 19/05/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
239167 2006 KE47 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
239168 2006 KK47 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239169 2006 KT47 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239170 2006 KE48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239171 2006 KE49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239172 2006 KF50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
239173 2006 KF51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
239174 2006 KE60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239175 2006 KZ62 22/05/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
239176 2006 KQ66 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239177 2006 KW71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239178 2006 KM74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239179 2006 KS77 24/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
239180 2006 KW78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
239181 2006 KY78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239182 2006 KU83 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
239183 2006 KW85 21/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
239184 2006 KG92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239185 2006 KM93 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239186 2006 KA100 29/05/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
239187 2006 KW100 24/05/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
239188 2006 KA103 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
239189 2006 KR103 30/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,7 km MPC · JPL
239190 2006 KQ104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
239191 2006 KV104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239192 2006 KT114 27/05/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
239193 2006 KB123 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239194 2006 KU123 26/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
239195 2006 LN 01/06/2006 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
239196 2006 LW2 07/06/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
239197 2006 MS1 18/06/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
239198 2006 MP5 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
239199 2006 MJ11 21/06/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
239200 Luoyang 2006 MD13 23/06/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, T.-C. Yang 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239201 2006 ML13 23/06/2006 Lulin Q.-z. Ye 1,4 km MPC · JPL
239202 2006 OX 19/07/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
239203 Simeon 2006 OK14 27/07/2006 Zvezdno Obshtestvo F. Fratev 3,0 km MPC · JPL
239204 2006 ON16 19/07/2006 Lulin Observatory LUSS 2,1 km MPC · JPL
239205 2006 OT17 18/07/2006 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
239206 2006 ON18 20/07/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
239207 2006 PQ18 13/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
239208 2006 PN27 13/08/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
239209 2006 PR28 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
239210 2006 PH38 14/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
239211 2006 QY23 22/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
239212 2006 QH34 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239213 2006 QS55 22/08/2006 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
239214 2006 QA56 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239215 2006 QD98 22/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
239216 2006 QK105 28/08/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
239217 2006 QH152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
239218 2006 QO169 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
239219 2006 RC14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
239220 2006 RN56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
239221 2006 RB78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
239222 2006 RC99 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239223 2006 SR11 16/09/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
239224 2006 SY22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
239225 2006 SD32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
239226 2006 SY40 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239227 2006 SY54 18/09/2006 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
239228 2006 SC56 19/09/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
239229 2006 SU60 18/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
239230 2006 SW90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
239231 2006 SL111 22/09/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
239232 2006 SH119 18/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
239233 2006 SU129 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
239234 2006 SG141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
239235 2006 SM164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
239236 2006 SH206 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
239237 2006 SV224 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
239238 2006 SW246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
239239 2006 SS295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
239240 2006 ST323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239241 2006 SZ352 30/09/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
239242 2006 SZ380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,5 km MPC · JPL
239243 2006 TJ12 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
239244 2006 TZ42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
239245 2006 TB44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239246 2006 TA60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
239247 2006 TS75 11/10/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
239248 2006 TJ94 15/10/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
239249 2006 UA67 16/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
239250 2006 UH142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
239251 2006 UT143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
239252 2006 UP199 21/10/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
239253 2006 UH269 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
239254 2006 UL323 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
239255 2006 UA333 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,1 km MPC · JPL
239256 2006 VM29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
239257 2006 YN1 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
239258 2007 DO39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239259 2007 DB53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
239260 2007 DW60 23/02/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
239261 2007 EJ52 11/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
239262 2007 EH54 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239263 2007 EH132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
239264 2007 GH12 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
239265 2007 GB18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
239266 2007 GN19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
239267 2007 HT22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
239268 2007 HY87 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239269 2007 JW16 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239270 2007 JC35 11/05/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
239271 2007 JV36 09/05/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
239272 2007 JC45 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
239273 2007 KS1 17/05/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
239274 2007 KW1 18/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 770 m MPC · JPL
239275 2007 KL7 28/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,6 km MPC · JPL
239276 2007 LP26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
239277 2007 NV6 15/07/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
239278 2007 OP 17/07/2007 Eskridge G. Hug 1,6 km MPC · JPL
239279 2007 OC1 16/07/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
239280 2007 OO5 21/07/2007 Lulin LUSS 2,2 km MPC · JPL
239281 2007 OL6 20/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 910 m MPC · JPL
239282 Kevinmccarron 2007 OC8 24/07/2007 Charleston R. Holmes 1,5 km MPC · JPL
239283 2007 PG 03/08/2007 Eskridge G. Hug 1,0 km MPC · JPL
239284 2007 PK3 06/08/2007 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
239285 2007 PK5 06/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
239286 2007 PF11 13/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
239287 2007 PQ11 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239288 2007 PW11 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239289 2007 PZ11 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239290 2007 PX12 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
239291 2007 PF13 08/08/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
239292 2007 PS15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239293 2007 PX16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
239294 2007 PM22 10/08/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
239295 2007 PS22 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
239296 2007 PH26 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
239297 2007 PA30 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
239298 2007 PC34 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
239299 2007 PP34 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
239300 2007 PQ37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239301 2007 PO39 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
239302 2007 PO40 15/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
239303 2007 PB43 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
239304 2007 PB48 11/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
239305 2007 PQ48 08/08/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
239306 2007 QH2 18/08/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
239307 Kruchynenko 2007 QS3 24/08/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,7 km MPC · JPL
239308 2007 QU5 20/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
239309 2007 QW7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
239310 2007 QO8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
239311 2007 QZ9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239312 2007 QY15 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
239313 2007 RM16 13/09/2007 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
239314 2007 RN21 03/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
239315 2007 RD23 03/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
239316 2007 RQ24 04/09/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
239317 2007 RG34 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
239318 2007 RV34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
239319 2007 RP36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
239320 2007 RM37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
239321 2007 RK38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
239322 2007 RG40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239323 2007 RE41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
239324 2007 RK41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
239325 2007 RM41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
239326 2007 RR41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
239327 2007 RV47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
239328 2007 RZ49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239329 2007 RN50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239330 2007 RY69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
239331 2007 RZ69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239332 2007 RE75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
239333 2007 RT77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
239334 2007 RQ80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239335 2007 RJ95 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
239336 2007 RU97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
239337 2007 RT98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
239338 2007 RQ101 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239339 2007 RG103 11/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
239340 2007 RD104 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
239341 2007 RM107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
239342 2007 RQ109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239343 2007 RB113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239344 2007 RS114 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239345 2007 RX125 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
239346 2007 RY139 13/09/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
239347 2007 RJ143 14/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
239348 2007 RE147 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
239349 2007 RM149 12/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
239350 2007 RN157 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
239351 2007 RL161 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
239352 2007 RF165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239353 2007 RG165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
239354 2007 RD170 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239355 2007 RD174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239356 2007 RH179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
239357 2007 RK179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
239358 2007 RQ179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
239359 2007 RU181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
239360 2007 RP185 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
239361 2007 RE204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
239362 2007 RO214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239363 2007 RR214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239364 2007 RH219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
239365 2007 RZ220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
239366 2007 RG222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
239367 2007 RW228 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
239368 2007 RR230 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239369 2007 RD245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
239370 2007 RH259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
239371 2007 RG279 06/09/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
239372 2007 RA284 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
239373 2007 RF285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
239374 2007 RR285 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
239375 2007 RA286 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239376 2007 RW289 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
239377 2007 RV308 03/09/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
239378 2007 RC313 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
239379 2007 RQ319 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239380 2007 SQ 18/09/2007 Mayhill A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
239381 2007 SM1 18/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
239382 2007 SM6 22/09/2007 Altschwendt W. Ries 4,6 km MPC · JPL
239383 2007 SC11 22/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
239384 2007 SZ11 22/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,9 km MPC · JPL
239385 2007 SK13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
239386 2007 SE14 20/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
239387 2007 SG14 20/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
239388 2007 SJ19 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
239389 2007 TE9 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
239390 2007 TA15 08/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
239391 2007 TF18 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239392 2007 TG20 07/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
239393 2007 TZ21 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
239394 2007 TE22 08/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
239395 2007 TJ23 09/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,4 km MPC · JPL
239396 2007 TH25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
239397 2007 TF29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
239398 2007 TV36 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239399 2007 TJ38 04/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
239400 2007 TL40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239401 2007 TP41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239402 2007 TU41 06/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
239403 2007 TX41 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239404 2007 TX44 07/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
239405 2007 TF48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239406 2007 TX48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239407 2007 TD49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239408 2007 TF50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239409 2007 TL55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
239410 2007 TX56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
239411 2007 TZ58 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239412 2007 TY62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
239413 2007 TD68 10/10/2007 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
239414 2007 TG74 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
239415 2007 TK74 11/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
239416 2007 TY91 04/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
239417 2007 TR92 05/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,1 km MPC · JPL
239418 2007 TY93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239419 2007 TA95 07/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
239420 2007 TW106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
239421 2007 TA112 08/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
239422 2007 TF124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239423 2007 TJ124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239424 2007 TJ138 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
239425 2007 TG140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
239426 2007 TU141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
239427 2007 TM146 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
239428 2007 TR147 07/10/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
239429 2007 TK148 07/10/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
239430 2007 TP153 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
239431 2007 TV154 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
239432 2007 TY154 09/10/2007 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
239433 2007 TQ161 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
239434 2007 TX161 11/10/2007 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
239435 2007 TB163 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
239436 2007 TH163 11/10/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
239437 2007 TT163 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
239438 2007 TU164 11/10/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
239439 2007 TQ168 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
239440 2007 TR171 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
239441 2007 TO175 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239442 2007 TJ177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239443 2007 TY177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
239444 2007 TQ178 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
239445 2007 TO180 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
239446 2007 TA186 13/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
239447 2007 TX186 13/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
239448 2007 TD190 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
239449 2007 TW207 10/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
239450 2007 TR215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239451 2007 TQ217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
239452 2007 TC226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239453 2007 TY229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
239454 2007 TY234 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239455 2007 TS237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
239456 2007 TB242 08/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
239457 2007 TG256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
239458 2007 TC269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
239459 2007 TO278 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
239460 2007 TH281 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
239461 2007 TQ281 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
239462 2007 TK289 11/10/2007 Lulin LUSS 3,9 km MPC · JPL
239463 2007 TX316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
239464 2007 TT347 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239465 2007 TZ373 14/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
239466 2007 TJ375 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
239467 2007 TO375 15/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
239468 2007 TR388 13/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
239469 2007 TG428 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
239470 2007 TS443 10/10/2007 Lulin LUSS 4,8 km MPC · JPL
239471 2007 UZ8 16/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
239472 2007 UF12 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239473 2007 UT14 17/10/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
239474 2007 UF17 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
239475 2007 UX20 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239476 2007 UF21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
239477 2007 UB26 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239478 2007 UJ29 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239479 2007 UX35 19/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
239480 2007 UW37 19/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
239481 2007 UX40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239482 2007 UM59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
239483 2007 UF80 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
239484 2007 UC84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
239485 2007 UQ86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239486 2007 UT95 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239487 2007 UD105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
239488 2007 UL107 31/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
239489 2007 UA113 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239490 2007 UN118 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239491 2007 UE128 19/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
239492 2007 UQ133 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
239493 2007 VO34 03/11/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
239494 2007 VN52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
239495 2007 VU52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239496 2007 VV57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
239497 2007 VR73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239498 2007 VF84 02/11/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
239499 2007 VP97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239500 2007 VF122 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239501 2007 VF127 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
239502 2007 VP164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
239503 2007 VH165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
239504 2007 VJ171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
239505 2007 VR189 12/11/2007 Magdalena Ridge W. H. Ryan 3,4 km MPC · JPL
239506 2007 VD204 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239507 2007 VL214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
239508 2007 VG215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239509 2007 VP232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239510 2007 VY232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
239511 2007 VF269 14/11/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
239512 2007 VM275 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
239513 2007 VY286 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
239514 2007 VN298 11/11/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
239515 2007 WH23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
239516 2007 WX60 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
239517 2007 XD23 13/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,3 km MPC · JPL
239518 2008 AL8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239519 2008 DJ54 27/02/2008 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
239520 2008 GD90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
239521 2008 HX3 26/04/2008 Dauban F. Kugel 15 km MPC · JPL
239522 2008 OG24 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239523 2008 PG 01/08/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
239524 2008 QA31 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
239525 2008 RW8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
239526 2008 RE22 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
239527 2008 RC32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
239528 2008 RX35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
239529 2008 RO57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239530 2008 RL94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239531 2008 RK96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
239532 2008 RT97 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
239533 2008 SS5 22/09/2008 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
239534 2008 SO12 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239535 2008 SF26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
239536 2008 ST29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239537 2008 SW31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
239538 2008 SW38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239539 2008 SJ39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
239540 2008 SG44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
239541 2008 SW81 25/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 2,0 km MPC · JPL
239542 2008 SS90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
239543 2008 SZ92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
239544 2008 SH93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239545 2008 SC98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
239546 2008 SN98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
239547 2008 SZ101 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
239548 2008 SL103 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
239549 2008 SW105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
239550 2008 SF115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
239551 2008 SZ130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239552 2008 SH136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239553 2008 SL138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
239554 2008 SG147 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
239555 2008 SD156 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
239556 2008 SO163 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
239557 2008 SX173 22/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
239558 2008 SQ176 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
239559 2008 SX176 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239560 2008 SO189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239561 2008 SK196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239562 2008 SM204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239563 2008 SG279 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
239564 2008 SE285 29/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
239565 2008 SH296 29/09/2008 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
239566 2008 SV299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
239567 2008 SD302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
239568 2008 TE5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
239569 2008 TU39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239570 2008 TC54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239571 2008 TV57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
239572 2008 TR59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
239573 2008 TH74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239574 2008 TY86 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
239575 2008 TY89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239576 2008 TS93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 840 m MPC · JPL
239577 2008 TD103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239578 2008 TO110 06/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
239579 2008 TF118 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
239580 2008 TP140 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
239581 2008 TT165 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
239582 2008 TX169 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
239583 2008 TC172 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239584 2008 TL185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239585 2008 UU7 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
239586 2008 UY9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
239587 2008 UH18 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239588 2008 UU30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
239589 2008 UW32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
239590 2008 UY33 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
239591 2008 UX37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
239592 2008 UO54 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
239593 Tianwenbang 2008 UD55 20/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 1,1 km MPC · JPL
239594 2008 UL58 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
239595 2008 UN74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
239596 2008 UZ75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239597 2008 UL98 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
239598 2008 UE114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239599 2008 UQ114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239600 2008 UO140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239601 2008 UY141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239602 2008 UE148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239603 2008 UA149 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
239604 2008 UH154 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
239605 2008 UP156 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
239606 2008 UC167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239607 2008 US192 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
239608 2008 UL197 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
239609 2008 UU202 27/10/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
239610 2008 UY211 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
239611 Likwohting 2008 UC212 23/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
239612 2008 UU212 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239613 2008 UW220 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
239614 2008 UB223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239615 2008 UR238 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239616 2008 US239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
239617 2008 UM245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239618 2008 UT250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
239619 2008 US253 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239620 2008 UR270 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
239621 2008 UO290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
239622 2008 UZ320 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
239623 2008 UG338 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
239624 2008 UZ351 26/10/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
239625 2008 UR358 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239626 2008 UK369 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239627 2008 VW1 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
239628 2008 VM10 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
239629 2008 VB11 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
239630 2008 VV14 05/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 980 m MPC · JPL
239631 2008 VU41 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
239632 2008 VW59 07/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
239633 2008 VN70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
239634 2008 VD76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239635 2008 WW12 19/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,4 km MPC · JPL
239636 2008 WX13 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
239637 2008 WP24 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239638 2008 WT25 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
239639 2008 WF35 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239640 2008 WV38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
239641 2008 WX41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239642 2008 WO45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
239643 2008 WQ46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239644 2008 WX53 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239645 2008 WQ58 20/11/2008 Weihai Shandong University Obs. 5,1 km MPC · JPL
239646 2008 WS66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239647 2008 WW66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239648 2008 WJ68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
239649 2008 WB69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239650 2008 WT70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239651 2008 WK76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
239652 2008 WA94 24/11/2008 Sierra Stars F. Tozzi 1,5 km MPC · JPL
239653 2008 WF98 21/11/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
239654 2008 WX100 24/11/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
239655 2008 WQ107 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239656 2008 WR123 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
239657 2008 WL124 24/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
239658 2008 WG125 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239659 2008 WM130 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239660 2008 WR132 20/11/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
239661 2008 WQ134 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
239662 2008 WU134 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239663 2008 WV135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
239664 2008 XE 01/12/2008 Tzec Maun L. Elenin 4,8 km MPC · JPL
239665 2008 XJ36 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239666 2008 XS39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239667 2008 XT51 05/12/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
239668 2008 XU53 01/12/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
239669 2008 XZ55 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239670 2008 XC56 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
239671 2008 XD56 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
239672 SOFIA 2008 YS1 21/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 2,2 km MPC · JPL
239673 2008 YV22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
239674 2008 YD23 18/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
239675 Mottez 2008 YW24 26/12/2008 Saint-Sulpice B. Christophe 1,4 km MPC · JPL
239676 2008 YM32 30/12/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,6 km MPC · JPL
239677 2008 YM37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
239678 2008 YW51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
239679 2008 YA55 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
239680 2008 YM57 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
239681 2008 YL60 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
239682 2008 YY63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
239683 2008 YA64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
239684 2008 YR80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
239685 2008 YJ86 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239686 2008 YE90 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239687 2008 YJ100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239688 2008 YZ101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
239689 2008 YC104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239690 2008 YC111 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
239691 2008 YY120 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239692 2008 YV124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
239693 2008 YP132 31/12/2008 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
239694 2008 YL139 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
239695 2008 YJ144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
239696 2008 YN146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
239697 2008 YV146 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239698 2008 YA155 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
239699 2008 YF156 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239700 2008 YU156 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239701 2008 YC157 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239702 2008 YM163 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239703 2008 YZ167 21/12/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
239704 2008 YG168 30/12/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
239705 2009 AS1 03/01/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,8 km MPC · JPL
239706 2009 AB2 03/01/2009 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
239707 2009 AP4 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
239708 2009 AS10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
239709 2009 AZ16 02/01/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
239710 2009 AM25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239711 2009 AA30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239712 2009 AZ40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239713 2009 AD43 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239714 2009 AY45 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
239715 2009 BT2 19/01/2009 Mayhill A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
239716 Felixbaumgartner 2009 BF12 25/01/2009 Gaisberg R. Gierlinger 2,8 km MPC · JPL
239717 2009 BM15 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239718 2009 BU18 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
239719 2009 BN21 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239720 2009 BP35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239721 2009 BP50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
239722 2009 BD51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
239723 2009 BR53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
239724 2009 BY69 25/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
239725 2009 BO91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239726 2009 BZ114 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239727 2009 BP115 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239728 2009 BG143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
239729 2009 BZ150 28/01/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
239730 2009 BL170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239731 2009 BR173 20/01/2009 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
239732 2009 BG177 28/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
239733 2009 CY15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
239734 2009 CG34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239735 2009 CH44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
239736 2009 CK57 01/02/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
239737 2009 DB6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
239738 2009 DJ10 20/02/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
239739 2009 DB51 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
239740 2009 EL3 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
239741 2009 FF7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
239742 2009 FO30 25/03/2009 Sierra Stars F. Tozzi 4,9 km MPC · JPL
239743 2009 FP43 30/03/2009 Sierra Stars F. Tozzi 3,0 km MPC · JPL
239744 2009 WQ166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
239745 2009 XD15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
239746 2009 YF4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
239747 2009 YZ11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
239748 2009 YH16 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
239749 2009 YS24 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
239750 2010 AZ2 07/01/2010 Mayhill A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
239751 2010 AV18 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
239752 2010 AM31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239753 2010 AW43 06/01/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
239754 2010 AB53 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239755 2010 AT55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239756 2010 AN59 06/01/2010 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
239757 2010 AG74 13/01/2010 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
239758 2010 AU75 10/01/2010 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
239759 2010 BY2 21/01/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
239760 2010 CX3 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
239761 2010 CU18 13/02/2010 Mayhill iTelescope Obs. 3,4 km MPC · JPL
239762 2010 CV18 13/02/2010 Mayhill iTelescope Obs. 1,2 km MPC · JPL
239763 2010 CZ28 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
239764 2010 CD29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
239765 2010 CO34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
239766 2010 CT40 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239767 2010 CW40 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
239768 2010 CS42 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
239769 2010 CX56 13/02/2010 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
239770 2010 CK57 14/02/2010 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
239771 2010 CR58 13/02/2010 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
239772 2010 CL62 09/02/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
239773 2010 CN65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
239774 2010 CY68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239775 2010 CF69 12/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
239776 2010 CB76 13/02/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
239777 2010 CW82 13/02/2010 Črni Vrh Črni Vrh 4,9 km MPC · JPL
239778 2010 CK94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239779 2010 CU94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239780 2010 CB95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
239781 2010 CD99 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239782 2010 CZ103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239783 2010 CJ117 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
239784 2010 CP156 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
239785 2010 CC163 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239786 2010 CU166 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
239787 2010 CW179 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
239788 2010 DW38 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239789 2010 DB45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239790 2010 DY76 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
239791 2010 EW33 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239792 Hankakováčová 2010 EM34 09/03/2010 LightBuckets T. Vorobjov 1,4 km MPC · JPL
239793 2010 EV40 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
239794 6715 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
239795 1273 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
239796 2300 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
239797 3037 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
239798 1981 EZ31 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
239799 1993 OU9 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
239800 1993 PR1 14/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239801 1994 CA11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
239802 1995 UD14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239803 1995 WE4 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
239804 1995 WL18 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239805 1995 XB5 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239806 1996 GJ5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
239807 1996 PG 07/08/1996 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
239808 1996 TK9 12/10/1996 Kleť Kleť Obs. 4,7 km MPC · JPL
239809 1997 AY12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
239810 1997 EC26 11/03/1997 Cloudcroft W. Offutt 2,6 km MPC · JPL
239811 1997 MR2 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
239812 1997 PP 01/08/1997 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
239813 1997 TG11 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
239814 1997 WC12 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239815 1997 WO15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239816 1998 BJ5 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239817 1998 BZ33 31/01/1998 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
239818 1998 FD92 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
239819 1998 MH23 24/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239820 1998 OA2 16/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239821 1998 RD11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239822 1998 RY31 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
239823 1998 RX47 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
239824 1998 SE51 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
239825 1998 SO133 26/09/1998 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
239826 1998 UZ25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
239827 1998 VL10 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
239828 1998 VW42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239829 1998 WK29 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239830 1998 XK2 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
239831 1998 YX4 17/12/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
239832 1998 YS31 23/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
239833 1999 BD30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
239834 1999 ET6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
239835 1999 FU10 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
239836 1999 FY83 20/03/1999 Apache Point SDSS 6,6 km MPC · JPL
239837 1999 FX90 21/03/1999 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
239838 1999 GL33 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
239839 1999 LF2 08/06/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
239840 1999 NC56 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
239841 1999 RQ191 11/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239842 1999 SM21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239843 1999 TR71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239844 1999 TP132 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
239845 1999 TX132 06/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
239846 1999 TZ175 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
239847 1999 TC191 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
239848 1999 TC221 02/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
239849 1999 VO11 07/11/1999 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
239850 1999 VZ89 05/11/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
239851 1999 VG152 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
239852 1999 VR190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
239853 1999 VC202 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239854 1999 VL214 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
239855 1999 WA19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
239856 1999 XJ28 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
239857 1999 XJ104 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
239858 1999 XV145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239859 1999 XF213 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
239860 1999 YA15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239861 2000 AL123 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
239862 2000 AX219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
239863 2000 AK224 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
239864 2000 BL13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239865 2000 CY26 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
239866 2000 CY98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239867 2000 CQ125 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
239868 2000 EM74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
239869 2000 GD53 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239870 2000 HD29 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
239871 2000 HU52 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
239872 2000 JY11 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239873 2000 JO67 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
239874 2000 JN83 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
239875 2000 KQ78 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
239876 2000 NW 04/07/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
239877 2000 NH4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239878 2000 OV8 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
239879 2000 PL14 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239880 2000 QM35 28/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,3 km MPC · JPL
239881 2000 QW55 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
239882 2000 QU66 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
239883 2000 QS92 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
239884 2000 QX119 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
239885 2000 QN141 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
239886 2000 QW160 31/08/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
239887 2000 QU163 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
239888 2000 QE171 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
239889 2000 RF 01/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
239890 Edudeldon 2000 RX11 01/09/2000 Saltsjöbaden A. Brandeker 910 m MPC · JPL
239891 2000 RW17 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
239892 2000 RE65 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
239893 2000 RO74 03/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
239894 2000 RD75 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
239895 2000 SF32 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
239896 2000 SD52 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
239897 2000 SG62 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
239898 2000 ST62 24/09/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
239899 2000 SL78 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
239900 2000 SP87 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239901 2000 SR122 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
239902 2000 SU125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
239903 2000 SF129 26/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
239904 2000 SV132 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
239905 2000 SP151 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
239906 2000 SQ161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
239907 2000 SP164 26/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
239908 2000 SH223 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
239909 2000 SN233 21/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
239910 2000 SQ240 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
239911 2000 SC246 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
239912 2000 SV254 24/09/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
239913 2000 SM285 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
239914 2000 SX323 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
239915 2000 SA334 26/09/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
239916 2000 SM338 25/09/2000 Haleakala NEAT 840 m MPC · JPL
239917 2000 TD7 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
239918 2000 TC40 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
239919 2000 TA48 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
239920 2000 TN62 02/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
239921 2000 UR5 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
239922 2000 UW33 26/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
239923 2000 UK34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239924 2000 UR40 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
239925 2000 UZ45 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
239926 2000 UB46 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
239927 2000 UZ85 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
239928 2000 WJ21 21/11/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
239929 2000 WO90 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
239930 2000 WQ138 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
239931 2000 WL162 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
239932 2000 WY191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
239933 2000 XR5 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
239934 2000 XD36 05/12/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
239935 2000 YW36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
239936 2000 YQ58 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
239937 2000 YP82 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
239938 2001 AE9 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
239939 2001 AZ30 04/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
239940 2001 BD13 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
239941 2001 BN16 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
239942 2001 CS12 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
239943 2001 CU26 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239944 2001 CV29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
239945 2001 CZ39 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
239946 2001 CA41 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
239947 2001 DT43 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
239948 2001 DB87 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239949 2001 DC107 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239950 2001 EE4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
239951 2001 FG17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
239952 2001 FS75 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
239953 2001 FU95 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
239954 2001 FG120 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239955 2001 FY169 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
239956 2001 FF186 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
239957 2001 GD1 13/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
239958 2001 GH9 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
239959 2001 GV11 15/04/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
239960 2001 HS36 29/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
239961 2001 JJ10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
239962 2001 KB52 16/05/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
239963 2001 MX1 18/06/2001 Wise Wise Obs. 2,9 km MPC · JPL
239964 2001 MB2 19/06/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
239965 2001 NC6 14/07/2001 Emerald Lane L. Ball 6,3 km MPC · JPL
239966 2001 OW11 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
239967 2001 PH4 07/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
239968 2001 PM33 10/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
239969 2001 PW33 10/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
239970 2001 QX53 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
239971 2001 QP125 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
239972 2001 QF157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
239973 2001 QV226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
239974 2001 QN257 25/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
239975 2001 QS269 19/08/2001 Kvistaberg UDAS 970 m MPC · JPL
239976 2001 QU293 22/08/2001 Kiso Y. Ohba 4,8 km MPC · JPL
239977 2001 QO329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
239978 2001 QG330 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
239979 2001 RR30 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
239980 2001 RB96 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
239981 2001 RH115 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
239982 2001 RT117 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239983 2001 RC118 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
239984 2001 RH126 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
239985 2001 RS130 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
239986 2001 RT130 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
239987 2001 RF138 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
239988 2001 RW154 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
239989 2001 SS7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
239990 2001 SL8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239991 2001 SX15 16/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
239992 2001 SS36 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
239993 2001 SP82 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
239994 2001 SH90 20/09/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
239995 2001 SC193 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
239996 2001 SV202 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
239997 2001 SU215 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
239998 2001 SF233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
239999 2001 SR233 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240000 2001 SY244 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

235.000s  • 236.000s  • 237.000s  • 238.000s  • 239.000s  • 240.000s  • 241.000s  • 242.000s  • 243.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001