Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/205001–206000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205001 1996 VS27 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
205002 1996 XZ4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
205003 1996 XS10 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
205004 1997 AG10 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205005 1997 AD12 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
205006 1997 AY21 15/01/1997 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 1,7 km MPC · JPL
205007 1997 CJ16 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
205008 1997 EP6 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
205009 1997 HJ14 27/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
205010 1997 KN1 27/05/1997 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
205011 1997 LH2 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
205012 1997 LX10 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
205013 1997 PS2 11/08/1997 Kleť Kleť Obs. 3,8 km MPC · JPL
205014 1997 SK9 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
205015 1997 SX31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
205016 1997 TU21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
205017 1997 UN6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
205018 1997 WR6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
205019 1997 WN19 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
205020 1997 WG35 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205021 1997 YS12 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
205022 1998 AW4 07/01/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 2,6 km MPC · JPL
205023 1998 BF5 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
205024 1998 BZ5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
205025 1998 BM22 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
205026 1998 DY6 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
205027 1998 DH12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
205028 1998 EH6 01/03/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
205029 1998 HD28 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
205030 1998 HY158 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
205031 1998 MD17 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
205032 1998 QO51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205033 1998 QL56 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
205034 1998 QD71 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
205035 1998 QD84 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
205036 1998 QG97 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205037 1998 RV31 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205038 1998 RA32 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205039 1998 SP13 21/09/1998 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
205040 1998 SO47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
205041 1998 SD88 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205042 1998 SQ96 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205043 1998 SS125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205044 1998 TM4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
205045 1998 TD21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
205046 1998 UE10 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
205047 1998 UE50 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
205048 1998 WN25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
205049 1998 WE40 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
205050 1999 AO33 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
205051 1999 CO58 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205052 1999 CP142 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
205053 1999 CW148 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
205054 1999 FV2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
205055 1999 GV46 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
205056 1999 JR7 08/05/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
205057 1999 JW44 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205058 1999 JD69 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205059 1999 JA128 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205060 1999 LB9 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
205061 1999 RC15 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205062 1999 RH29 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
205063 1999 RD39 13/09/1999 Kleť Kleť Obs. 4,0 km MPC · JPL
205064 1999 RL44 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205065 1999 RV63 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205066 1999 RF78 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205067 1999 RF87 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205068 1999 RN94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205069 1999 RF101 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205070 1999 RP104 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
205071 1999 RX105 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
205072 1999 RE129 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
205073 1999 RO157 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
205074 1999 RL213 13/09/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
205075 1999 RU218 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
205076 1999 RL238 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
205077 1999 RO246 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
205078 1999 SM2 16/09/1999 Uccle T. Pauwels, S. I. Ipatov 980 m MPC · JPL
205079 1999 SV15 30/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
205080 1999 SA19 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205081 1999 TX14 12/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,2 km MPC · JPL
205082 1999 TM15 12/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 900 m MPC · JPL
205083 1999 TU22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205084 1999 TD23 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
205085 1999 TQ32 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205086 1999 TT33 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205087 1999 TW67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
205088 1999 TC82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
205089 1999 TZ128 06/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205090 1999 TJ131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205091 1999 TS135 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205092 1999 TJ146 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205093 1999 TY158 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
205094 1999 TD162 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205095 1999 TH167 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205096 1999 TX172 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205097 1999 TW176 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205098 1999 TU179 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205099 1999 TX209 14/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
205100 1999 TE214 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205101 1999 TE218 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205102 1999 TC223 03/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
205103 1999 TH226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
205104 1999 TZ227 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
205105 1999 TC234 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
205106 1999 TQ260 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
205107 1999 TP267 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205108 1999 TK279 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205109 1999 UW32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
205110 1999 UE33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
205111 1999 UQ40 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
205112 1999 UQ52 31/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
205113 1999 VN4 01/11/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
205114 1999 VQ8 08/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
205115 1999 VP17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
205116 1999 VF20 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
205117 1999 VK42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
205118 1999 VB67 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205119 1999 VO71 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205120 1999 VQ82 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205121 1999 VL83 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
205122 1999 VE92 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
205123 1999 VR92 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205124 1999 VC94 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205125 1999 VD102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205126 1999 VH129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205127 1999 VF147 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205128 1999 VV152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
205129 1999 VO157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205130 1999 VO159 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205131 1999 VL166 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205132 1999 VJ168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205133 1999 VK171 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205134 1999 VQ181 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
205135 1999 VM183 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
205136 1999 VM193 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
205137 1999 VG198 03/11/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
205138 1999 VP201 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
205139 1999 VW221 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
205140 1999 WC11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
205141 1999 WR14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
205142 1999 WQ15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
205143 1999 WD18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
205144 1999 XX9 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
205145 1999 XK36 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
205146 1999 XC43 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205147 1999 XR53 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205148 1999 XR89 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
205149 1999 XS110 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
205150 1999 XD124 07/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
205151 1999 XE147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
205152 1999 XK156 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205153 1999 XV186 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205154 1999 XP187 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205155 1999 XE197 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205156 1999 XM199 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205157 1999 XL223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
205158 1999 XR234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
205159 1999 XE236 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
205160 1999 XT238 05/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
205161 1999 XU254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
205162 2000 AV44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
205163 2000 AK133 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
205164 2000 AC134 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205165 2000 AS149 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
205166 2000 AL168 13/01/2000 Kleť Kleť Obs. 3,1 km MPC · JPL
205167 2000 AR196 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205168 2000 AC214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
205169 2000 AV215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
205170 2000 AH218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
205171 2000 AB232 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205172 2000 AY232 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
205173 2000 AS238 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
205174 2000 BO 16/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
205175 2000 BL5 27/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
205176 2000 BV21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
205177 2000 CU3 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205178 2000 CC12 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
205179 2000 CG17 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205180 2000 CG74 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
205181 2000 CS82 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
205182 2000 CR110 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
205183 2000 CM113 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
205184 2000 DC4 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205185 2000 DO6 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
205186 2000 DZ10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
205187 2000 DT18 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205188 2000 DR42 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205189 2000 DH46 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
205190 2000 DH47 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
205191 2000 DK47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205192 2000 DS62 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205193 2000 DO68 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205194 2000 ES5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
205195 2000 EN56 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205196 2000 EC71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
205197 2000 EX81 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205198 2000 ES98 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
205199 2000 ED117 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205200 2000 EU122 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205201 2000 EG138 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
205202 2000 ES164 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205203 2000 EQ174 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
205204 2000 EO178 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205205 2000 FA1 26/03/2000 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
205206 2000 GU30 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205207 2000 GB40 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205208 2000 GG43 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205209 2000 GA61 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205210 2000 GK86 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
205211 2000 GJ133 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205212 2000 HW8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
205213 2000 HC32 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205214 2000 JG67 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
205215 2000 JH94 04/05/2000 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
205216 2000 MU2 27/06/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
205217 2000 ON40 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
205218 2000 OB46 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205219 2000 OA56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
205220 2000 PP27 05/08/2000 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
205221 2000 QS31 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205222 2000 QV43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205223 2000 QQ52 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
205224 2000 QT54 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205225 2000 QK60 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205226 2000 QS71 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205227 2000 QV75 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
205228 2000 QH100 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205229 2000 QK103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205230 2000 QW103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205231 2000 QY110 24/08/2000 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
205232 2000 QF115 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205233 2000 QO118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205234 2000 QZ120 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205235 2000 QH129 31/08/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
205236 2000 QB131 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205237 2000 QQ160 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205238 2000 QU161 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205239 2000 QV173 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205240 2000 QT175 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205241 2000 QV177 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205242 2000 QQ185 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205243 2000 QT185 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205244 2000 QA189 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205245 2000 QR192 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205246 2000 QA201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205247 2000 QD203 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205248 2000 QT203 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
205249 2000 QY204 31/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205250 2000 QV206 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205251 2000 QT211 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205252 2000 QH221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
205253 2000 RH42 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205254 2000 RP43 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205255 2000 RY46 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205256 2000 RS78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
205257 2000 RT78 09/09/2000 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
205258 2000 RO83 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205259 2000 RA89 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
205260 2000 RO93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
205261 2000 RR100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
205262 2000 SJ16 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205263 2000 ST30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205264 2000 SV33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205265 2000 SB38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205266 2000 SM51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205267 2000 SE55 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205268 2000 SG55 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205269 2000 SN56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205270 2000 SM65 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205271 2000 SM70 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205272 2000 SG76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205273 2000 SD81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205274 2000 SC87 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205275 2000 SD96 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205276 2000 SY97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205277 2000 SC104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205278 2000 SL105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205279 2000 SP113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205280 2000 SU118 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205281 2000 SH138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205282 2000 SU140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205283 2000 ST148 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
205284 2000 SQ154 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205285 2000 SD156 24/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205286 2000 SL167 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205287 2000 SY173 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
205288 2000 SX203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205289 2000 SZ208 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
205290 2000 SH210 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205291 2000 SV210 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205292 2000 SQ229 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205293 2000 SH249 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205294 2000 ST253 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205295 2000 SF259 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205296 2000 SY260 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205297 2000 SL263 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205298 2000 SS265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205299 2000 SN266 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205300 2000 SW267 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205301 2000 SG271 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205302 2000 SM271 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205303 2000 ST291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205304 2000 SF293 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205305 2000 SS303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205306 2000 SH304 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205307 2000 SD345 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
205308 2000 SW368 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
205309 2000 SQ376 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205310 2000 TH11 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205311 2000 TS12 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
205312 2000 TS16 01/10/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205313 2000 TM18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205314 2000 TN19 01/10/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205315 2000 TG41 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
205316 2000 TW48 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
205317 2000 TJ61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
205318 2000 UA22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205319 2000 UY24 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205320 2000 UK25 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205321 2000 UF28 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205322 2000 UW29 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205323 2000 UJ34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205324 2000 UT38 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205325 2000 UY38 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205326 2000 UG41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
205327 2000 UY48 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205328 2000 UF65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205329 2000 UM66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205330 2000 UA84 31/10/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
205331 2000 UG90 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205332 2000 UC92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205333 2000 UK93 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205334 2000 UF94 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205335 2000 UB98 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205336 2000 UJ101 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205337 2000 VN7 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205338 2000 VH12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205339 2000 VQ53 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205340 2000 VK55 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
205341 2000 VN57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205342 2000 WW5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205343 2000 WP7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205344 2000 WF18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205345 2000 WC26 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205346 2000 WC29 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205347 2000 WM30 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
205348 2000 WR52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205349 2000 WN66 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205350 2000 WC85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205351 2000 WP103 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205352 2000 WC107 29/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205353 2000 WY126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
205354 2000 WT135 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
205355 2000 WZ153 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205356 2000 WZ172 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205357 2000 XB7 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
205358 2000 XT26 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205359 2000 XS31 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205360 2000 XT38 06/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 4,7 km MPC · JPL
205361 2000 XQ50 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
205362 2000 XF54 15/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
205363 2000 YW16 21/12/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
205364 2000 YE28 26/12/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
205365 2000 YE37 30/12/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
205366 2000 YO44 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205367 2000 YH54 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205368 2000 YS83 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205369 2000 YO106 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205370 2000 YM124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
205371 2001 AX 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205372 2001 AL10 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205373 2001 AH21 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
205374 2001 AJ28 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205375 2001 AQ48 04/01/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
205376 2001 BU5 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205377 2001 BR9 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205378 2001 BJ16 18/01/2001 Haleakala NEAT 650 m MPC · JPL
205379 2001 BX23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205380 2001 BT31 20/01/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
205381 2001 BM38 21/01/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
205382 2001 BJ44 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205383 2001 BV47 21/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
205384 2001 BP69 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205385 2001 CW36 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
205386 2001 CX44 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205387 2001 DJ3 16/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
205388 2001 DV8 17/02/2001 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
205389 2001 DU10 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205390 2001 DS13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
205391 2001 DA20 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205392 2001 DX35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205393 2001 DQ50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205394 2001 DY54 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
205395 2001 DV77 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205396 2001 DP92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
205397 2001 DA99 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205398 2001 EO3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
205399 2001 EX3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
205400 2001 EO10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205401 2001 ED11 02/03/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
205402 2001 EY16 03/03/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
205403 2001 EO21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
205404 2001 FO7 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
205405 2001 FL9 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
205406 2001 FG14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
205407 2001 FJ14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
205408 2001 FV20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
205409 2001 FB44 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205410 2001 FU56 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
205411 2001 FP68 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205412 2001 FP85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
205413 2001 FX85 26/03/2001 Cerro Tololo DLS 2,9 km MPC · JPL
205414 2001 FF93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205415 2001 FP95 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
205416 2001 FB117 19/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
205417 2001 FC129 30/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
205418 2001 FT135 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
205419 2001 FS154 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205420 2001 FN176 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205421 2001 FX176 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
205422 2001 FP190 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
205423 2001 FM196 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
205424 Bibracte 2001 GY3 13/04/2001 Le Creusot J.-C. Merlin 2,8 km MPC · JPL
205425 2001 GD9 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
205426 2001 HT16 25/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
205427 2001 HM17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205428 2001 HD66 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
205429 2001 HR66 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
205430 2001 JC3 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
205431 2001 JD8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
205432 2001 JN8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
205433 2001 KE 16/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205434 2001 KV27 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
205435 2001 KU34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205436 2001 KV55 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
205437 2001 MU11 21/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
205438 2001 ML12 21/06/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
205439 2001 MQ29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
205440 2001 NW20 14/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205441 2001 NF21 14/07/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
205442 2001 OY3 18/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
205443 2001 OP7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
205444 2001 OK29 18/07/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
205445 2001 OJ44 23/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
205446 2001 OE69 18/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
205447 2001 PW6 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
205448 2001 PW19 10/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
205449 2001 PU31 10/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
205450 2001 PQ32 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
205451 2001 PC39 11/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
205452 2001 PH50 15/08/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
205453 2001 PU55 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
205454 2001 PX66 12/08/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
205455 2001 QR1 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205456 2001 QV10 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
205457 2001 QY12 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205458 2001 QA13 16/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205459 2001 QQ34 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
205460 2001 QA37 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205461 2001 QX40 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
205462 2001 QB46 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205463 2001 QP65 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
205464 2001 QH73 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
205465 2001 QK86 16/08/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
205466 2001 QB100 18/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
205467 2001 QF112 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205468 2001 QJ112 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205469 2001 QY113 26/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,8 km MPC · JPL
205470 2001 QV117 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205471 2001 QY123 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
205472 2001 QS152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,2 km MPC · JPL
205473 2001 QE155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
205474 2001 QE158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
205475 2001 QM162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
205476 2001 QT186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
205477 2001 QM187 21/08/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
205478 2001 QP190 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
205479 2001 QB203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
205480 2001 QQ205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
205481 2001 QZ208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
205482 2001 QJ214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
205483 2001 QU223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
205484 2001 QY236 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205485 2001 QP238 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205486 2001 QG240 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
205487 2001 QP242 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
205488 2001 QL248 24/08/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
205489 2001 QT248 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205490 2001 QR255 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
205491 2001 QG266 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205492 2001 QM267 20/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
205493 2001 QP268 20/08/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
205494 2001 QH294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
205495 2001 QF295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205496 2001 QN327 16/08/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
205497 2001 QQ327 16/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
205498 2001 RX8 10/09/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
205499 2001 RD17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
205500 2001 RE21 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205501 2001 RJ24 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205502 2001 RX26 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205503 2001 RU37 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205504 2001 RS41 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205505 2001 RV59 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205506 2001 RE62 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205507 2001 RL90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
205508 2001 RV111 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
205509 2001 RB116 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
205510 2001 RQ138 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
205511 2001 RW140 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
205512 2001 RN149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
205513 2001 SG3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
205514 2001 SP9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,5 km MPC · JPL
205515 2001 SP12 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
205516 2001 SL23 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205517 2001 SR29 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
205518 2001 SO48 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205519 2001 SF63 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
205520 2001 SZ64 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205521 2001 SE90 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205522 2001 SF94 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
205523 2001 SU94 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205524 2001 SJ101 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
205525 2001 SA114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
205526 2001 SE114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
205527 2001 SD117 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205528 2001 SU118 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205529 2001 SJ119 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
205530 2001 SH125 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
205531 2001 SO126 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
205532 2001 SV126 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205533 2001 SL134 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
205534 2001 SJ151 17/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
205535 2001 SW166 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
205536 2001 SY166 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205537 2001 SB168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205538 2001 SO169 22/09/2001 Eskridge G. Hug 4,2 km MPC · JPL
205539 2001 ST172 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
205540 2001 SU172 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
205541 2001 SD173 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205542 2001 SM173 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205543 2001 SD175 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205544 2001 SY196 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
205545 2001 SX197 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205546 2001 SC200 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
205547 2001 SJ200 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205548 2001 SE202 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205549 2001 SN205 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
205550 2001 SD214 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205551 2001 SB218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205552 2001 SR221 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205553 2001 SN229 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205554 2001 SH243 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205555 2001 SV250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205556 2001 SH256 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205557 2001 SU272 25/09/2001 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 4,3 km MPC · JPL
205558 2001 SF273 27/09/2001 Emerald Lane L. Ball 3,5 km MPC · JPL
205559 2001 SK274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
205560 2001 SC282 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
205561 2001 SW288 28/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
205562 2001 SH291 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
205563 2001 SS295 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205564 2001 SS299 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
205565 2001 SR303 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205566 2001 SE307 21/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
205567 2001 SP309 23/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205568 2001 SL322 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
205569 2001 SY323 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205570 2001 SU324 16/09/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
205571 2001 SS336 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
205572 2001 SC338 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
205573 2001 TM5 10/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
205574 2001 TF12 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205575 2001 TC36 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205576 2001 TL46 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
205577 2001 TO47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 5,6 km MPC · JPL
205578 2001 TE55 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205579 2001 TX55 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
205580 2001 TS72 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
205581 2001 TN84 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
205582 2001 TT95 14/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
205583 2001 TD136 13/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
205584 2001 TU139 10/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
205585 2001 TY144 10/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
205586 2001 TQ145 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
205587 2001 TE150 10/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
205588 2001 TW150 10/10/2001 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
205589 2001 TW173 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205590 2001 TU176 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
205591 2001 TH179 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205592 2001 TR191 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205593 2001 TR198 11/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205594 2001 TT199 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
205595 2001 TF201 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205596 2001 TK228 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205597 2001 TR230 15/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
205598 2001 TX232 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
205599 Walkowicz 2001 TE243 14/10/2001 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
205600 2001 TA248 14/10/2001 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205601 2001 TY256 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 5,2 km MPC · JPL
205602 2001 UT25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205603 2001 UM31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205604 2001 UD59 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
205605 2001 UL90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
205606 2001 UK103 20/10/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
205607 2001 UU104 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
205608 2001 UK128 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
205609 2001 UV152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205610 2001 UP156 23/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
205611 2001 UZ156 23/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
205612 2001 UN166 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
205613 2001 UF168 19/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205614 2001 UU172 18/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
205615 2001 UJ179 26/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
205616 2001 UG191 18/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
205617 2001 UQ197 19/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
205618 2001 UB205 19/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
205619 2001 UA206 19/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
205620 2001 UQ217 24/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
205621 2001 UP220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205622 2001 VO2 06/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205623 2001 VC16 08/11/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
205624 2001 VN17 09/11/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
205625 2001 VZ20 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205626 2001 VK35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205627 2001 VP50 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205628 2001 VP66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205629 2001 VW69 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205630 2001 VU80 10/11/2001 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
205631 2001 VB89 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205632 2001 WK13 17/11/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
205633 2001 WS23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
205634 2001 WA27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205635 2001 WA53 19/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
205636 2001 WX69 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
205637 2001 WC74 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
205638 2001 WV88 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205639 2001 WO93 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205640 2001 XQ4 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205641 2001 XY13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205642 2001 XU23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205643 2001 XP41 09/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
205644 2001 XN55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205645 2001 XZ64 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205646 2001 XO90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205647 2001 XQ91 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
205648 2001 XD98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205649 2001 XN99 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205650 2001 XS101 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205651 2001 XB103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205652 2001 XR108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205653 2001 XU108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205654 2001 XT122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205655 2001 XT142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205656 2001 XT143 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
205657 2001 XL146 14/12/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
205658 2001 XY147 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205659 2001 XO150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205660 2001 XK153 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205661 2001 XT158 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205662 2001 XH166 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205663 2001 XD169 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205664 2001 XZ173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205665 2001 XU174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205666 2001 XS178 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205667 2001 XY178 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205668 2001 XB187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205669 2001 XQ191 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205670 2001 XD192 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205671 2001 XZ199 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205672 2001 XD200 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205673 2001 XA201 15/12/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
205674 2001 XT229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205675 2001 XB231 15/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
205676 2001 XR242 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205677 2001 XT253 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205678 2001 XZ253 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205679 2001 YA2 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205680 2001 YU2 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
205681 2001 YN3 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
205682 2001 YR19 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205683 2001 YG38 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205684 2001 YO66 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205685 2001 YW77 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205686 2001 YK91 17/12/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
205687 2001 YY100 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205688 2001 YV110 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
205689 2001 YM113 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205690 2001 YM115 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205691 2001 YR123 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205692 2001 YT125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205693 2001 YT126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205694 2001 YG127 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205695 2001 YR132 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205696 2001 YB139 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
205697 2001 YM151 19/12/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
205698 Troiani 2002 AO3 08/01/2002 Desert Moon B. L. Stevens 1,6 km MPC · JPL
205699 2002 AJ6 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205700 2002 AY12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205701 2002 AC13 11/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
205702 2002 AQ16 04/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
205703 2002 AQ23 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
205704 2002 AE30 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205705 2002 AH33 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205706 2002 AE35 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205707 2002 AR35 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205708 2002 AA48 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205709 2002 AE50 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205710 2002 AY53 09/01/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
205711 2002 AV60 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205712 2002 AB66 12/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
205713 2002 AP71 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
205714 2002 AR74 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205715 2002 AE78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205716 2002 AQ78 08/01/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
205717 2002 AW84 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205718 2002 AL86 09/01/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
205719 2002 AY87 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205720 2002 AX89 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205721 2002 AD100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205722 2002 AU102 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205723 2002 AL106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205724 2002 AC113 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205725 2002 AT114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205726 2002 AP124 09/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
205727 2002 AN134 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205728 2002 AQ142 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205729 2002 AZ146 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205730 2002 AH151 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205731 2002 AU151 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205732 2002 AZ151 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205733 2002 AM160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205734 2002 AM163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205735 2002 AM164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205736 2002 AG171 14/01/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
205737 2002 AS171 14/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205738 2002 AF177 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205739 2002 AF196 12/01/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
205740 2002 AM197 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205741 2002 AA203 14/01/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
205742 2002 BW13 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205743 2002 BZ13 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205744 2002 BK25 25/01/2002 Palomar NEAT APO 810 m MPC · JPL
205745 2002 CK4 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
205746 2002 CY15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
205747 2002 CG17 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205748 2002 CT18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205749 2002 CW18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205750 2002 CY18 06/02/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
205751 2002 CX19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
205752 2002 CM21 05/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
205753 2002 CR22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205754 2002 CU23 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205755 2002 CN25 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205756 2002 CS26 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205757 2002 CY26 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205758 2002 CT28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205759 2002 CD34 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205760 2002 CN34 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205761 2002 CC35 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205762 2002 CE35 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205763 2002 CM35 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205764 2002 CZ37 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205765 2002 CB38 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205766 2002 CU38 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205767 2002 CO43 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205768 2002 CB55 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205769 2002 CC62 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205770 2002 CD63 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205771 2002 CV66 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
205772 2002 CX66 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205773 2002 CY66 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205774 2002 CH67 07/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
205775 2002 CV67 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205776 2002 CK70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205777 2002 CE71 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205778 2002 CC72 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205779 2002 CR74 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205780 2002 CZ75 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205781 2002 CO77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205782 2002 CQ79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205783 2002 CD87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205784 2002 CV90 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205785 2002 CP92 07/02/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
205786 2002 CR95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205787 2002 CN105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205788 2002 CX119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205789 2002 CO122 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205790 2002 CT123 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205791 2002 CL126 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205792 2002 CT126 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205793 2002 CY126 07/02/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
205794 2002 CA127 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205795 2002 CX132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205796 2002 CK139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205797 2002 CE141 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
205798 2002 CH153 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205799 2002 CW156 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205800 2002 CR158 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205801 2002 CM161 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205802 2002 CP164 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205803 2002 CT164 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205804 2002 CV165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205805 2002 CK167 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205806 2002 CO167 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205807 2002 CA169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205808 2002 CJ170 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205809 2002 CV195 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205810 2002 CO198 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205811 2002 CF201 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205812 2002 CY201 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205813 2002 CR208 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205814 2002 CF209 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205815 2002 CU209 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205816 2002 CW212 10/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205817 2002 CS215 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205818 2002 CN219 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205819 2002 CX237 11/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205820 2002 CO240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205821 2002 CD246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
205822 2002 CT259 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
205823 2002 CP264 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
205824 2002 CG269 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205825 2002 CC280 07/02/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
205826 2002 CU282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
205827 2002 CA290 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205828 2002 CU303 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
205829 2002 CV305 03/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
205830 2002 DM10 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205831 2002 DO14 16/02/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
205832 2002 DB15 16/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
205833 2002 ES 05/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
205834 2002 EZ1 09/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,1 km MPC · JPL
205835 2002 EN9 14/03/2002 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
205836 2002 EB13 11/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
205837 2002 EB18 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205838 2002 EA20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205839 2002 EL22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
205840 2002 EC26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
205841 2002 EA28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205842 2002 EZ31 09/03/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
205843 2002 ED34 11/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
205844 2002 EF38 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
205845 2002 EL39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205846 2002 EB46 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
205847 2002 ED46 11/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
205848 2002 ER47 12/03/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
205849 2002 EL54 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205850 2002 EX54 09/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
205851 2002 EH57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205852 2002 EY61 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205853 2002 EB65 13/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205854 2002 EJ68 13/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
205855 2002 EE70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205856 2002 EF78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
205857 2002 EV78 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
205858 2002 EM79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
205859 2002 EZ79 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205860 2002 EQ80 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
205861 2002 EA86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205862 2002 EQ87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205863 2002 EO88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205864 2002 EF90 12/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
205865 2002 EL93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205866 2002 EB94 14/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205867 2002 ES96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
205868 2002 EC97 15/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
205869 2002 EQ103 09/03/2002 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
205870 2002 EC104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
205871 2002 EV104 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205872 2002 ER105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
205873 2002 ES105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
205874 2002 EW108 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
205875 2002 EO110 09/03/2002 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
205876 2002 EV110 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
205877 2002 ES116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
205878 2002 EP127 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
205879 2002 ES128 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205880 2002 EU142 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205881 2002 EK144 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
205882 2002 EO146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
205883 2002 EH155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
205884 2002 FC2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
205885 2002 FB10 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205886 2002 FP15 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
205887 2002 FM39 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205888 2002 GE8 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
205889 2002 GF10 01/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
205890 2002 GC12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
205891 2002 GM12 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205892 2002 GY42 04/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
205893 2002 GO46 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
205894 2002 GG50 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
205895 2002 GH51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
205896 2002 GX52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
205897 2002 GK59 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205898 2002 GT61 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205899 2002 GA66 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
205900 2002 GB69 08/04/2002 Palomar NEAT 950 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205901 2002 GO72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
205902 2002 GS73 09/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
205903 2002 GV74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
205904 2002 GZ74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
205905 2002 GJ78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205906 2002 GA80 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205907 2002 GG84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205908 2002 GV95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205909 2002 GM97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
205910 2002 GD100 10/04/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
205911 2002 GA104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205912 2002 GC107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205913 2002 GY110 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205914 2002 GX111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205915 2002 GO118 12/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
205916 2002 GU127 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205917 2002 GT135 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205918 2002 GM136 12/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205919 2002 GT139 13/04/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
205920 2002 GB143 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
205921 2002 GY159 14/04/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
205922 2002 GQ170 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205923 2002 GG171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205924 2002 HZ7 20/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205925 2002 HH9 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205926 2002 HV12 22/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205927 2002 JF10 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205928 2002 JS11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
205929 2002 JO17 07/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
205930 2002 JB19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
205931 2002 JD20 06/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
205932 2002 JA22 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205933 2002 JD26 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
205934 2002 JF29 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205935 2002 JW33 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
205936 2002 JE36 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205937 2002 JT39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
205938 2002 JB41 08/05/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
205939 2002 JG42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205940 2002 JA46 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
205941 2002 JW50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205942 2002 JQ53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205943 2002 JU55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205944 2002 JV62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205945 2002 JH71 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205946 2002 JH77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205947 2002 JP80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205948 2002 JO86 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205949 2002 JZ89 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205950 2002 JS95 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
205951 2002 JK104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205952 2002 JS121 05/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
205953 2002 JH122 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
205954 2002 JR122 06/05/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
205955 2002 JC133 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205956 2002 JA138 09/05/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
205957 2002 JZ141 11/05/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205958 2002 KN5 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205959 2002 KQ10 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205960 2002 KR14 30/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
205961 2002 KG15 23/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
205962 2002 LE4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205963 2002 LD14 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205964 2002 LU20 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
205965 2002 LH29 09/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
205966 2002 LV29 09/06/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
205967 2002 LX39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205968 2002 LT61 03/06/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
205969 2002 LO62 14/06/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
205970 2002 NL2 06/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
205971 2002 NO3 08/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
205972 2002 NY4 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
205973 2002 NO6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
205974 2002 NQ18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205975 2002 ND20 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205976 2002 NH21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205977 2002 NA23 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205978 2002 NZ39 14/07/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
205979 2002 NB42 14/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
205980 2002 NC42 14/07/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
205981 2002 NG44 12/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
205982 2002 NN45 13/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
205983 2002 NT45 13/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
205984 2002 NN48 13/07/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
205985 2002 NY58 04/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
205986 2002 NX62 14/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
205987 2002 NX64 02/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
205988 2002 NR67 05/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
205989 2002 NY67 14/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
205990 2002 OE12 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
205991 2002 OP22 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205992 2002 OD24 23/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
205993 2002 OZ24 23/07/2002 Palomar S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
205994 2002 OO25 30/07/2002 Haleakala A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
205995 2002 OB29 22/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
205996 2002 PK9 05/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
205997 2002 PM16 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
205998 2002 PH20 06/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
205999 2002 PY25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
206000 2002 PH31 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

201.000s  • 202.000s  • 203.000s  • 204.000s  • 205.000s  • 206.000s  • 207.000s  • 208.000s  • 209.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001