Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/345001–346000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345001 2005 BE7 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
345002 2005 BR10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
345003 2005 BF49 16/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
345004 2005 CK1 01/02/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
345005 2005 CK5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
345006 2005 CF6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
345007 2005 CH14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345008 2005 CP14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
345009 2005 CL16 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
345010 2005 CX27 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
345011 2005 CM29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345012 2005 CL62 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
345013 2005 CZ65 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
345014 2005 DT1 28/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
345015 2005 EC2 02/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
345016 2005 EP4 01/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,6 km MPC · JPL
345017 2005 EP8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
345018 2005 EK43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
345019 2005 EZ45 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
345020 2005 EU59 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
345021 2005 EF72 02/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
345022 2005 EY77 03/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
345023 2005 EF83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
345024 2005 EV83 04/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
345025 2005 EF92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
345026 2005 EQ97 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
345027 2005 EE110 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345028 2005 EV112 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345029 2005 EV119 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
345030 2005 EU145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
345031 2005 EN148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
345032 2005 EP162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
345033 2005 EX163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345034 2005 EA165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
345035 2005 EA168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
345036 2005 EP176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
345037 2005 ED189 10/03/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
345038 2005 EJ190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
345039 2005 EB225 12/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
345040 2005 ER229 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
345041 2005 ES233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
345042 2005 EC270 12/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
345043 2005 EH284 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345044 2005 EP286 09/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
345045 2005 EC320 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
345046 2005 FJ4 30/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
345047 2005 GC2 01/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
345048 2005 GO40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
345049 2005 GP48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
345050 2005 GJ54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345051 2005 GD72 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
345052 2005 GQ73 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
345053 2005 GD103 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345054 2005 GK104 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345055 2005 GO109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
345056 2005 GJ119 11/04/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
345057 2005 GX129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
345058 2005 GY129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
345059 2005 GO133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345060 2005 GC147 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
345061 2005 GF164 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
345062 2005 GP166 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
345063 2005 GU166 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
345064 2005 GT172 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
345065 2005 GU204 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
345066 2005 JR1 03/05/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,8 km MPC · JPL
345067 2005 JY15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
345068 2005 JF27 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
345069 2005 JW32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
345070 2005 JV42 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
345071 2005 JE47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345072 2005 JC52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
345073 2005 JO65 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
345074 2005 JE69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
345075 2005 JP78 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
345076 2005 JB87 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345077 2005 JN111 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345078 2005 JX134 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
345079 2005 JW146 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
345080 2005 JO162 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
345081 2005 JH182 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345082 2005 KS1 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
345083 2005 KK3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
345084 2005 LA11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
345085 2005 LJ21 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
345086 2005 LY25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345087 2005 LA39 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345088 2005 MF 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
345089 2005 MX6 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345090 2005 MM15 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
345091 2005 MG19 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345092 2005 MD21 30/06/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
345093 2005 MO29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
345094 2005 MV35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345095 2005 MB40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345096 2005 MG40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
345097 2005 NH1 02/07/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
345098 2005 NK10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
345099 2005 NA15 04/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
345100 2005 NS24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345101 2005 NK35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
345102 2005 NO42 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
345103 2005 NA47 07/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
345104 2005 NU70 04/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
345105 2005 NY71 05/07/2005 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
345106 2005 OS4 27/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
345107 2005 OV15 29/07/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
345108 2005 PF4 07/08/2005 Needville J. Dellinger 900 m MPC · JPL
345109 2005 PS10 18/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
345110 2005 QL2 24/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
345111 2005 QX8 25/08/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
345112 2005 QD33 25/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
345113 2005 QY36 25/08/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
345114 2005 QA38 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
345115 2005 QY39 26/08/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
345116 2005 QS41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 610 m MPC · JPL
345117 2005 QM52 27/08/2005 Needville Needville Obs. 980 m MPC · JPL
345118 2005 QW59 25/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
345119 2005 QJ70 26/08/2005 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
345120 2005 QR73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
345121 2005 QQ95 27/08/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
345122 2005 QU103 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
345123 2005 QD131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345124 2005 QR148 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
345125 2005 QF157 30/08/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
345126 2005 QQ159 29/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
345127 2005 QK165 31/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
345128 2005 QH169 29/08/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
345129 2005 QN172 29/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
345130 2005 RS29 13/09/2005 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
345131 2005 SC1 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
345132 2005 SB3 23/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
345133 2005 SL4 24/09/2005 Altschwendt W. Ries 1,2 km MPC · JPL
345134 2005 SK5 23/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
345135 2005 SO22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345136 2005 SS39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345137 2005 SV43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
345138 2005 SS44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
345139 2005 SP47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
345140 2005 SH53 25/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
345141 2005 SH56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
345142 2005 SJ56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
345143 2005 SO71 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345144 2005 SV79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
345145 2005 SD83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345146 2005 SL102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
345147 2005 SW107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345148 2005 SE108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345149 2005 SY115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345150 2005 SB122 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345151 2005 SU123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
345152 2005 SJ128 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
345153 2005 SP129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
345154 2005 SP131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345155 2005 SB166 28/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
345156 2005 SQ167 28/09/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
345157 2005 SE171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345158 2005 SO193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345159 2005 SO205 11/09/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
345160 2005 SN206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
345161 2005 SM223 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
345162 2005 SK224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
345163 2005 SJ238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345164 2005 SH249 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
345165 2005 SJ260 22/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
345166 2005 SP263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345167 2005 ST265 27/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
345168 2005 SD271 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
345169 2005 SQ278 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
345170 2005 SW285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
345171 2005 TO18 01/10/2005 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
345172 2005 TJ29 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
345173 2005 TN36 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
345174 2005 TM41 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
345175 2005 TY65 02/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
345176 2005 TF72 03/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
345177 2005 TR73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
345178 2005 TS74 01/10/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
345179 2005 TG78 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
345180 2005 TA82 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
345181 2005 TL94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345182 2005 TF97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
345183 2005 TB99 07/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
345184 2005 TL103 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345185 2005 TO128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345186 2005 TC169 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
345187 2005 TM171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
345188 2005 TY178 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345189 2005 TS182 05/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
345190 2005 UX18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345191 2005 UR21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345192 2005 UD23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
345193 2005 UL28 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345194 2005 UM30 23/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
345195 2005 UD31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345196 2005 UG33 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
345197 2005 UP50 23/10/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
345198 2005 UB55 23/10/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
345199 2005 UD56 23/10/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
345200 2005 UV61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345201 2005 UB65 20/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
345202 2005 UO71 23/10/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
345203 2005 UE77 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345204 2005 UT85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
345205 2005 UW89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
345206 2005 UE91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345207 2005 UA92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345208 2005 UR93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345209 2005 UD103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345210 2005 UB108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
345211 2005 UZ109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345212 2005 UA111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
345213 2005 UB112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345214 2005 UO114 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
345215 2005 UE115 23/10/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
345216 2005 UN116 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
345217 2005 UW139 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
345218 2005 UJ152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
345219 2005 UB157 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345220 2005 UV158 29/10/2005 Eskridge Farpoint Obs. 820 m MPC · JPL
345221 2005 UH163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345222 2005 UU168 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
345223 2005 UR171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
345224 2005 UL173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345225 2005 UC176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345226 2005 UY189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
345227 2005 UY193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
345228 2005 UF198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345229 2005 UY205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345230 2005 UM214 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
345231 2005 UR214 27/10/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
345232 2005 UD215 27/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
345233 2005 UL216 25/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
345234 2005 UN216 25/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
345235 2005 UX222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
345236 2005 UT234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
345237 2005 UT239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345238 2005 UN247 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
345239 2005 UY252 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
345240 2005 UU266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch SHU · 5,3 km MPC · JPL
345241 2005 UV277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345242 2005 UF283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345243 2005 UL293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
345244 2005 UT304 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
345245 2005 UE306 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
345246 2005 UQ314 28/10/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
345247 2005 UM410 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
345248 2005 UZ410 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
345249 2005 UJ433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345250 2005 UX440 29/10/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
345251 2005 UE455 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
345252 2005 UV456 30/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
345253 2005 UJ472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
345254 2005 UT477 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
345255 2005 UR502 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
345256 2005 VE6 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
345257 2005 VT6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345258 2005 VM8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345259 2005 VT17 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345260 2005 VQ25 02/11/2005 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
345261 2005 VN28 29/10/2005 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
345262 2005 VT30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
345263 2005 VT42 04/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
345264 2005 VV51 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
345265 2005 VS59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345266 2005 VC60 19/09/1998 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
345267 2005 VQ60 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
345268 2005 VX61 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
345269 2005 VA70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
345270 2005 VZ70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
345271 2005 VO95 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
345272 2005 VG99 10/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
345273 2005 VS102 02/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
345274 2005 VY102 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
345275 2005 VE104 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
345276 2005 WP16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345277 2005 WD26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
345278 2005 WV36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
345279 2005 WF37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
345280 2005 WL39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
345281 2005 WQ41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345282 2005 WP50 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
345283 2005 WW50 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
345284 2005 WZ52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
345285 2005 WQ55 21/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
345286 2005 WM63 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
345287 2005 WT73 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
345288 2005 WS79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345289 2005 WS81 28/11/2005 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
345290 2005 WU85 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
345291 2005 WA90 26/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
345292 2005 WB102 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
345293 2005 WD103 26/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
345294 2005 WG122 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
345295 2005 WH133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345296 2005 WR141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
345297 2005 WV151 28/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
345298 2005 WN153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345299 2005 WP157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
345300 2005 WC161 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345301 2005 WJ166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
345302 2005 WA173 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
345303 2005 WL178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345304 2005 WS197 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
345305 2005 WF202 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
345306 2005 WO204 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
345307 2005 XW11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345308 2005 XA23 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
345309 2005 XM26 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
345310 2005 XQ31 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
345311 2005 XU37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345312 2005 XD38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345313 2005 XZ44 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
345314 2005 XY52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345315 2005 XQ86 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
345316 2005 XW114 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
345317 2005 YL6 21/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
345318 2005 YG22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345319 2005 YU25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345320 2005 YY25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
345321 2005 YX26 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345322 2005 YU32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
345323 2005 YS40 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345324 2005 YG42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
345325 2005 YS45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345326 2005 YX46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345327 2005 YZ48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345328 2005 YS91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
345329 2005 YP96 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
345330 2005 YU100 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345331 2005 YS103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
345332 2005 YU106 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345333 2005 YM107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
345334 2005 YD111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
345335 2005 YE111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
345336 2005 YP115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345337 2005 YP126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345338 2005 YK127 28/12/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
345339 2005 YR145 29/12/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
345340 2005 YK160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345341 2005 YL167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
345342 2005 YE175 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
345343 2005 YF178 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
345344 2005 YG179 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
345345 2005 YL179 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
345346 2005 YR179 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
345347 2005 YP188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
345348 2005 YF191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345349 2005 YU196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345350 2005 YE205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
345351 2005 YY222 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
345352 2005 YC268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
345353 2005 YP272 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
345354 2005 YW291 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
345355 2006 AC6 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
345356 2006 AP9 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
345357 2006 AY10 04/01/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
345358 2006 AP14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
345359 2006 AX27 05/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
345360 2006 AX31 05/01/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
345361 2006 AJ32 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
345362 2006 AY32 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
345363 2006 AE36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
345364 2006 AA49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
345365 2006 AK70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
345366 2006 AS70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
345367 2006 AU70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
345368 2006 AY70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345369 2006 AN71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345370 2006 AS88 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
345371 2006 AE96 04/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
345372 2006 BR9 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
345373 2006 BO11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345374 2006 BV29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 980 m MPC · JPL
345375 2006 BD31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345376 2006 BU31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345377 2006 BE36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345378 2006 BQ38 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
345379 2006 BP40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345380 2006 BS41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
345381 2006 BO51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
345382 2006 BB57 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
345383 2006 BM67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345384 2006 BR69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345385 2006 BR79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
345386 2006 BW82 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345387 2006 BG114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
345388 2006 BD118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
345389 2006 BJ120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345390 2006 BT148 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
345391 2006 BK163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
345392 2006 BP166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
345393 2006 BC169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
345394 2006 BX188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345395 2006 BC189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
345396 2006 BZ191 30/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
345397 2006 BE196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
345398 2006 BZ206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345399 2006 BP208 31/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
345400 2006 BJ221 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345401 2006 BX233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
345402 2006 BX246 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
345403 2006 BL247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345404 2006 BE251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345405 2006 BD254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345406 2006 BX255 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
345407 2006 BR260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
345408 2006 BY262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345409 2006 CO20 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345410 2006 CV20 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
345411 2006 CW35 02/02/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
345412 2006 CE42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
345413 2006 CP50 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
345414 2006 CZ66 20/11/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,3 km MPC · JPL
345415 2006 DQ8 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
345416 2006 DV17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
345417 2006 DW23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345418 2006 DL30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345419 2006 DO30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345420 2006 DY34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
345421 2006 DE35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
345422 2006 DA38 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
345423 2006 DD43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345424 2006 DU43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345425 2006 DM49 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
345426 2006 DZ49 22/02/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
345427 2006 DG73 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
345428 2006 DN77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
345429 2006 DY86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345430 2006 DY88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
345431 2006 DK90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
345432 2006 DQ93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
345433 2006 DL98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
345434 2006 DP105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
345435 2006 DR123 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345436 2006 DB132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345437 2006 DK140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345438 2006 DF155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345439 2006 DY160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
345440 2006 DD167 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
345441 2006 DN176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
345442 2006 DE182 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
345443 2006 DO211 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
345444 2006 DV216 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
345445 2006 EO3 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345446 2006 EW14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345447 2006 EM20 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345448 2006 EN20 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345449 2006 EB23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345450 2006 ET38 04/03/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
345451 2006 EA39 04/03/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
345452 2006 EQ40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
345453 2006 EX40 14/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
345454 2006 EA45 03/03/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
345455 2006 FY 19/03/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
345456 2006 FJ1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
345457 2006 FG2 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
345458 2006 FG6 23/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
345459 2006 FX10 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
345460 2006 FS35 29/03/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 3,4 km MPC · JPL
345461 2006 FC37 24/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
345462 2006 FY39 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345463 2006 FU51 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
345464 2006 GD13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
345465 2006 GU26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
345466 2006 GZ28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345467 2006 GB36 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
345468 2006 GG42 09/04/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
345469 2006 HU10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345470 2006 HU15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345471 2006 HJ21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345472 2006 HQ21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345473 2006 HP26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
345474 2006 HE35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345475 2006 HV36 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345476 2006 HM48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
345477 2006 HH63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345478 2006 HU67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
345479 2006 HN76 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345480 2006 HY80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
345481 2006 HN83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
345482 2006 HT88 30/04/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
345483 2006 HG91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
345484 2006 HU98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
345485 2006 HL100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345486 2006 HN101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345487 2006 HP103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345488 2006 HY110 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345489 2006 HO119 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
345490 2006 JV 01/05/2006 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 1,5 km MPC · JPL
345491 2006 JF1 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345492 2006 JY1 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
345493 2006 JY2 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
345494 2006 JK11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
345495 2006 JS11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345496 2006 JO16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345497 2006 JU28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
345498 2006 JX29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345499 2006 JF32 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345500 2006 JB35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345501 2006 JH37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
345502 2006 JW40 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345503 2006 JJ44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345504 2006 JU48 08/05/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
345505 2006 JO53 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
345506 2006 JG54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
345507 2006 JT55 01/05/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
345508 2006 JX67 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
345509 2006 JV80 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345510 2006 KG 16/05/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
345511 2006 KR2 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
345512 2006 KW14 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
345513 2006 KE25 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
345514 2006 KU32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345515 2006 KS40 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
345516 2006 KT46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
345517 2006 KS51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345518 2006 KT56 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345519 2006 KA58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
345520 2006 KG69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345521 2006 KK72 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
345522 2006 KN73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345523 2006 KP88 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
345524 2006 KM102 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345525 2006 KQ108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345526 2006 LT3 19/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
345527 2006 LB5 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
345528 2006 MG6 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
345529 2006 NS 05/07/2006 Lulin Observatory LUSS 8,6 km MPC · JPL
345530 2006 OC6 26/05/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
345531 2006 OV12 20/07/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
345532 2006 PF4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
345533 2006 QL9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
345534 2006 QQ27 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
345535 2006 QX69 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345536 2006 QE77 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
345537 2006 QK79 24/08/2006 Eskridge Farpoint Obs. 3,5 km MPC · JPL
345538 2006 QG83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345539 2006 QU85 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
345540 2006 QY99 24/08/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
345541 2006 QN104 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
345542 2006 QB105 28/08/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
345543 2006 QT112 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
345544 2006 QW134 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
345545 2006 QC147 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345546 2006 QE148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345547 2006 QB184 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
345548 2006 QS187 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
345549 2006 RR4 12/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
345550 2006 RP13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
345551 2006 RV15 14/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
345552 2006 RW16 14/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
345553 2006 RW21 15/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
345554 2006 RT31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
345555 2006 RT32 15/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
345556 2006 RR36 29/08/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
345557 2006 RZ40 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
345558 2006 RP42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
345559 2006 RK61 11/09/2006 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
345560 2006 RK64 13/09/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
345561 2006 RG69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
345562 2006 RO71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345563 2006 RY74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
345564 2006 RG77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345565 2006 RC80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345566 2006 RL81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345567 2006 RV81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
345568 2006 RH85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
345569 2006 RN92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
345570 2006 RE100 22/02/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
345571 2006 RR103 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
345572 2006 RW104 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345573 2006 RS112 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 3,9 km MPC · JPL
345574 2006 RN117 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 3,4 km MPC · JPL
345575 2006 SP 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
345576 2006 SU7 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
345577 2006 SD8 16/09/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
345578 2006 SZ15 17/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
345579 2006 SU17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
345580 2006 SG20 16/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
345581 2006 SG27 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
345582 2006 SL29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345583 2006 SS38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345584 2006 SX46 19/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
345585 2006 SQ49 20/09/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 2,4 km MPC · JPL
345586 2006 SC51 17/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
345587 2006 SJ56 19/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
345588 2006 SA58 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
345589 2006 SJ63 20/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
345590 2006 SN66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
345591 2006 SF70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
345592 2006 SC72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
345593 2006 SG75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345594 2006 SV82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345595 2006 SQ89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
345596 2006 SP95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
345597 2006 SK99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
345598 2006 SN102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345599 2006 SE118 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
345600 2006 SJ121 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345601 2006 SR125 20/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
345602 2006 SC132 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
345603 2006 SC139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
345604 2006 SH155 22/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
345605 2006 SM165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345606 2006 SU165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345607 2006 SP171 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
345608 2006 SD178 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
345609 2006 SN182 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
345610 2006 SV191 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
345611 2006 SF205 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
345612 2006 SS205 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
345613 2006 SC207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345614 2006 SZ209 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
345615 2006 SV213 27/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
345616 2006 SF215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345617 2006 SP226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
345618 2006 SC228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
345619 2006 SA242 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345620 2006 SX244 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
345621 2006 SV247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
345622 2006 SX253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
345623 2006 SV258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
345624 2006 SY265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
345625 2006 SM283 26/09/2006 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
345626 2006 SO283 26/09/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
345627 2006 SE287 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
345628 2006 SO300 26/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
345629 2006 SV300 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
345630 2006 SJ310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345631 2006 SU311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
345632 2006 SM313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345633 2006 SS314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
345634 2006 SD322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
345635 2006 SV338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
345636 2006 SJ349 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
345637 2006 SE350 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345638 2006 SN354 30/09/2006 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
345639 2006 SX364 30/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
345640 2006 SJ365 30/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
345641 2006 SV373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
345642 2006 SE374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
345643 2006 ST383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
345644 2006 SB385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
345645 2006 SC385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
345646 2006 TN 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
345647 2006 TV4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
345648 Adyendre 2006 TZ6 01/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Csák 3,3 km MPC · JPL
345649 2006 TD7 10/10/2006 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,5 km MPC · JPL
345650 2006 TZ14 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
345651 2006 TV20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345652 2006 TJ22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345653 2006 TH31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
345654 2006 TS41 12/10/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
345655 2006 TE60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
345656 2006 TF68 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
345657 2006 TD73 11/10/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
345658 2006 TZ77 12/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
345659 2006 TM82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
345660 2006 TK92 14/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,6 km MPC · JPL
345661 2006 TH103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345662 2006 TF117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
345663 2006 TP118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
345664 2006 TK128 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
345665 2006 UX2 16/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
345666 2006 UJ9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
345667 2006 US18 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
345668 2006 UH20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
345669 2006 UM25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345670 2006 UX26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
345671 2006 UL29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345672 2006 UN56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
345673 2006 UT56 17/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
345674 2006 UU67 16/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
345675 2006 UQ68 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
345676 2006 UK70 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345677 2006 UY73 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
345678 2006 UQ97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
345679 2006 UL100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345680 2006 UK109 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345681 2006 UZ112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345682 2006 UZ118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
345683 2006 UL119 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345684 2006 UX141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
345685 2006 UX146 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345686 2006 UT147 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
345687 2006 UV149 20/10/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
345688 2006 UG154 21/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
345689 2006 UP162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
345690 2006 UG166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
345691 2006 UK169 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
345692 2006 UT176 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
345693 2006 UW186 19/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
345694 2006 UU187 19/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
345695 2006 UT188 17/09/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
345696 2006 UN190 19/10/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
345697 2006 UU222 17/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
345698 2006 UN243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
345699 2006 UZ250 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
345700 2006 UX263 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345701 2006 UZ331 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
345702 2006 UL357 27/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,1 km MPC · JPL
345703 2006 UF359 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345704 2006 VE3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345705 2006 VB14 15/11/2006 Catalina CSS 370 m MPC · JPL
345706 2006 VX16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
345707 2006 VW51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
345708 2006 VH115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345709 2006 VZ130 15/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
345710 2006 VP140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345711 2006 VC150 09/11/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
345712 2006 VV170 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345713 2006 WC27 18/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
345714 2006 WA73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345715 2006 WF115 20/11/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
345716 2006 WP178 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
345717 2006 WD180 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345718 2006 XB6 08/12/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
345719 2006 XT10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
345720 2006 XC44 12/12/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 980 m MPC · JPL
345721 2006 YZ51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
345722 2007 BG29 21/01/2007 Socorro LINEAR ATE 650 m MPC · JPL
345723 2007 BB40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
345724 2007 BW44 25/01/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
345725 2007 BC61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
345726 2007 BH79 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
345727 2007 CV17 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
345728 2007 CF35 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345729 2007 CS43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
345730 2007 CZ43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345731 2007 CV56 15/02/2007 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
345732 2007 CR65 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
345733 2007 DB6 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
345734 2007 DD11 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345735 2007 DV23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345736 2007 DY45 21/02/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 730 m MPC · JPL
345737 2007 DZ52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345738 2007 DB64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345739 2007 DS67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345740 2007 DN72 21/08/2004 Siding Spring SSS 690 m MPC · JPL
345741 2007 DC93 23/02/2007 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
345742 2007 DJ105 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345743 2007 DC106 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
345744 2007 DU111 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345745 2007 DT113 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
345746 2007 EA3 09/03/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
345747 2007 EE5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
345748 2007 EV10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345749 2007 EN15 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
345750 2007 EF28 09/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
345751 2007 EL39 11/03/2007 Dax Dax Obs. 1,1 km MPC · JPL
345752 2007 EW42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
345753 2007 EZ55 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,1 km MPC · JPL
345754 2007 EC62 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345755 2007 EU64 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
345756 2007 ER69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345757 2007 EV69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
345758 2007 EY75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345759 2007 EK81 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345760 2007 EB82 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
345761 2007 EH87 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
345762 2007 EA88 13/03/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 750 m MPC · JPL
345763 2007 EQ88 13/03/2007 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 900 m MPC · JPL
345764 2007 EO96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
345765 2007 ES96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
345766 2007 EH105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
345767 2007 EG108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
345768 2007 EW114 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
345769 2007 EF118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345770 2007 EG119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
345771 2007 ED127 09/03/2007 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
345772 2007 EP130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
345773 2007 EE132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
345774 2007 EO132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
345775 2007 EN133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
345776 2007 EN138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345777 2007 EB140 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
345778 2007 EZ156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345779 2007 EJ166 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
345780 2007 EW169 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
345781 2007 EZ184 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
345782 2007 ES192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345783 2007 EW195 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
345784 2007 EH197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345785 2007 EN200 14/03/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
345786 2007 EP223 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345787 2007 FD16 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
345788 2007 FR19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
345789 2007 FX31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345790 2007 GD 06/04/2007 Marly P. Kocher 820 m MPC · JPL
345791 2007 GC6 13/04/2007 Altschwendt W. Ries 900 m MPC · JPL
345792 2007 GC7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
345793 2007 GD11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345794 2007 GM17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
345795 2007 GA19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345796 2007 GA24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
345797 2007 GK27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345798 2007 GG28 15/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
345799 2007 GO31 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
345800 2007 GU31 15/04/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345801 2007 GJ36 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
345802 2007 GU40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345803 2007 GL41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345804 2007 GH44 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
345805 2007 GE48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345806 2007 GB50 15/04/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
345807 2007 GO52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
345808 2007 GY59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345809 2007 GO60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345810 2007 GW61 15/04/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
345811 2007 GG75 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345812 2007 HF1 16/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
345813 2007 HX4 20/04/2007 Catalina CSS APO 1,4 km MPC · JPL
345814 2007 HA14 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
345815 2007 HA17 16/04/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
345816 2007 HA18 16/04/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
345817 2007 HR19 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345818 2007 HU19 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345819 2007 HQ22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
345820 2007 HL26 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
345821 2007 HC27 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
345822 2007 HP55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
345823 2007 HV70 20/04/2007 Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
345824 2007 HO76 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
345825 2007 HN85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345826 2007 HZ87 27/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
345827 2007 HR92 21/04/2007 Cerro Tololo M. W. Buie 580 m MPC · JPL
345828 2007 JK3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
345829 2007 JM10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
345830 2007 JX13 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345831 2007 JD19 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
345832 2007 JE34 09/05/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
345833 2007 KE3 22/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
345834 2007 KK3 22/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 940 m MPC · JPL
345835 2007 KB7 24/05/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
345836 2007 LO1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345837 2007 LZ5 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345838 2007 LL18 13/06/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,6 km MPC · JPL
345839 2007 LW18 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345840 2007 LZ21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345841 2007 LD25 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345842 Alexparker 2007 LG31 12/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 1,5 km MPC · JPL
345843 2007 ML 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345844 2007 MD3 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345845 2007 MJ27 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
345846 2007 NU1 12/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
345847 2007 OW1 19/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,3 km MPC · JPL
345848 2007 OX2 18/07/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,5 km MPC · JPL
345849 2007 OW3 18/07/2007 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
345850 2007 OS7 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345851 2007 PY3 08/08/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
345852 2007 PT6 09/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,7 km MPC · JPL
345853 2007 PU11 13/08/2007 Socorro LINEAR AMO 2,0 km MPC · JPL
345854 2007 PK14 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
345855 2007 PP14 16/07/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
345856 2007 PA21 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
345857 2007 PJ26 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
345858 2007 PE28 14/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
345859 2007 PB32 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
345860 2007 PQ40 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
345861 2007 PS46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
345862 2007 PU46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
345863 2007 PG47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345864 2007 PF49 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
345865 2007 QF 16/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,1 km MPC · JPL
345866 2007 QP 24/05/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
345867 2007 QB1 18/08/2007 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
345868 2007 QE2 19/08/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
345869 2007 QM6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
345870 2007 QO6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
345871 Xuguangxian 2007 QR6 13/08/2007 XuYi PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
345872 2007 QS9 22/08/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
345873 2007 QM11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345874 2007 QD13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345875 2007 QQ16 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
345876 2007 RQ6 04/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
345877 2007 RB8 05/09/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
345878 2007 RN10 03/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
345879 2007 RW12 11/09/2007 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
345880 2007 RQ27 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345881 2007 RT30 05/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
345882 2007 RQ43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
345883 2007 RB46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
345884 2007 RD46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345885 2007 RO50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345886 2007 RN60 10/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
345887 2007 RD65 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
345888 2007 RK71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345889 2007 RQ71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345890 2007 RE73 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345891 2007 RO78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
345892 2007 RR78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
345893 2007 RA84 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345894 2007 RU90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
345895 2007 RC93 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
345896 2007 RE96 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345897 2007 RM96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345898 2007 RB98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
345899 2007 RS99 11/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
345900 2007 RM100 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345901 2007 RB108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
345902 2007 RO114 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
345903 2007 RD119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
345904 2007 RK126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345905 2007 RU129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
345906 2007 RS140 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
345907 2007 RY148 12/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
345908 2007 RZ148 12/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
345909 2007 RS151 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
345910 2007 RY153 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345911 2007 RF154 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
345912 2007 RE163 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345913 2007 RQ167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345914 2007 RT167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
345915 2007 RR170 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345916 2007 RS172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
345917 2007 RB173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345918 2007 RU174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345919 2007 RX180 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
345920 2007 RH184 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345921 2007 RF194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345922 2007 RM205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345923 2007 RJ210 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
345924 2007 RZ214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345925 2007 RA215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
345926 2007 RO223 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
345927 2007 RC233 12/09/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
345928 2007 RK233 12/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
345929 2007 RW233 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
345930 2007 RN240 21/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
345931 2007 RH246 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
345932 2007 RR246 12/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
345933 2007 RP251 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345934 2007 RO252 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345935 2007 RP255 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345936 2007 RB268 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345937 2007 RU273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
345938 2007 RX276 05/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
345939 2007 RJ277 05/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
345940 2007 RB278 05/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
345941 2007 RC284 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
345942 2007 RU287 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
345943 2007 RY287 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
345944 2007 RZ293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345945 2007 RD303 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
345946 2007 RT314 03/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
345947 2007 RL315 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345948 2007 RA319 12/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
345949 2007 RL320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
345950 2007 RA321 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
345951 2007 RT325 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
345952 2007 SP2 20/09/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,0 km MPC · JPL
345953 2007 SL4 19/09/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
345954 2007 SX7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
345955 2007 SQ15 05/08/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
345956 2007 SS16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
345957 2007 SL18 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
345958 2007 SS19 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
345959 2007 SA23 21/09/2007 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
345960 2007 TO3 05/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,3 km MPC · JPL
345961 2007 TX4 02/10/2007 Antares ARO 1,3 km MPC · JPL
345962 2007 TM24 11/10/2007 Eskridge G. Hug 3,1 km MPC · JPL
345963 2007 TR32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
345964 2007 TX42 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
345965 2007 TS49 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345966 2007 TW53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
345967 2007 TA90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
345968 2007 TO93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345969 2007 TC102 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
345970 2007 TU103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
345971 Marktorrence 2007 TG105 14/10/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 2,9 km MPC · JPL
345972 Rufin 2007 TM105 14/10/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 1,7 km MPC · JPL
345973 2007 TN105 15/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,8 km MPC · JPL
345974 2007 TL110 08/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
345975 2007 TF115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
345976 2007 TZ117 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345977 2007 TW119 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
345978 2007 TS121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
345979 2007 TQ135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
345980 2007 TE137 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345981 2007 TZ138 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345982 2007 TL141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
345983 2007 TX145 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
345984 2007 TJ149 08/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
345985 2007 TM152 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
345986 2007 TK154 03/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
345987 2007 TT166 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
345988 2007 TW166 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
345989 2007 TP169 12/10/2007 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
345990 2007 TS172 15/10/2007 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
345991 2007 TF173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
345992 2007 TG174 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345993 2007 TO176 05/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
345994 2007 TL182 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
345995 2007 TN182 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
345996 2007 TV184 13/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 1,6 km MPC · JPL
345997 2007 TO194 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
345998 2007 TN196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
345999 2007 TX199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346000 2007 TD202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

341.000s  • 342.000s  • 343.000s  • 344.000s  • 345.000s  • 346.000s  • 347.000s  • 348.000s  • 349.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001