Danh sách tiểu hành tinh/566001–567000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
566001 2017 KN18 18/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
566002 2017 KO18 08/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
566003 2017 KW18 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
566004 2017 KZ18 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566005 2017 KL19 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
566006 2017 KO19 17/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
566007 2017 KR19 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
566008 2017 KU19 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
566009 2017 KL20 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
566010 2017 KY20 20/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
566011 2017 KZ20 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
566012 2017 KL21 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
566013 2017 KG23 17/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566014 2017 KL23 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
566015 2017 KC24 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566016 2017 KG24 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
566017 2017 KV24 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
566018 2017 KG25 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
566019 2017 KJ25 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
566020 2017 KX26 15/03/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 2,4 km MPC · JPL
566021 2017 KM28 25/05/2012 ESA OGS ESA OGS 3,1 km MPC · JPL
566022 2017 KH29 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
566023 2017 KJ29 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
566024 2017 KW29 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
566025 2017 KA30 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566026 2017 KC30 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566027 2017 KF30 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566028 2017 KM32 26/10/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,1 km MPC · JPL
566029 2017 KW32 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
566030 2017 KA33 21/04/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
566031 2017 KC33 19/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,4 km MPC · JPL
566032 2017 KV35 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
566033 2017 KC37 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
566034 2017 KF37 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
566035 2017 KT38 19/05/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
566036 2017 LH1 14/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
566037 2017 LR1 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
566038 2017 LS1 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566039 2017 LT1 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
566040 2017 LO2 02/06/2017 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2,4 km MPC · JPL
566041 2017 MG 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
566042 2017 MW 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
566043 2017 MH3 29/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
566044 2017 MQ3 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
566045 2017 MP4 27/06/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
566046 2017 MO5 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566047 2017 MS5 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
566048 2017 ME6 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
566049 2017 MJ9 16/08/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
566050 2017 MK9 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
566051 2017 MR9 26/08/2005 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
566052 2017 MT9 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
566053 2017 MB10 25/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
566054 2017 MQ13 11/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566055 2017 MF15 25/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
566056 2017 MD16 21/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566057 2017 ND1 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566058 2017 NF1 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
566059 2017 NV1 15/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
566060 2017 NY1 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
566061 2017 NH2 01/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
566062 2017 NQ3 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
566063 2017 NS3 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
566064 2017 NV3 03/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
566065 2017 NY5 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
566066 2017 NB6 28/07/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
566067 2017 NX6 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
566068 2017 NZ6 09/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
566069 2017 NV12 04/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566070 2017 OP 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566071 2017 OZ1 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
566072 2017 OR2 22/07/2017 Sutherland-LCO C SAAO-LCO 1,9 km MPC · JPL
566073 2017 OF4 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
566074 2017 OM4 12/08/2012 Charleston R. Holmes 3,4 km MPC · JPL
566075 2017 OO4 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566076 2017 OW6 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
566077 2017 OU7 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
566078 2017 OZ7 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
566079 2017 OT8 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566080 2017 OB9 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566081 2017 OD9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
566082 2017 OF10 21/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
566083 2017 ON11 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566084 2017 OE12 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566085 2017 OX12 26/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
566086 2017 OH15 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
566087 2017 OP16 30/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
566088 2017 OJ17 25/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
566089 2017 OX17 02/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566090 2017 OH18 26/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
566091 2017 ON18 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 340 m MPC · JPL
566092 2017 OS20 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
566093 2017 OV21 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
566094 2017 OW26 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
566095 2017 OV27 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
566096 2017 OB28 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
566097 2017 OL28 26/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566098 2017 OH30 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
566099 2017 OM30 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566100 2017 OS31 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
566101 2017 OT31 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566102 2017 OJ35 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
566103 2017 OC36 16/03/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566104 2017 OP36 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
566105 2017 OU36 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,3 km MPC · JPL
566106 2017 ON38 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
566107 2017 OD39 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566108 2017 OP40 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566109 2017 OV41 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
566110 2017 OV42 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
566111 2017 OJ43 29/07/2008 Charleston R. Holmes 1,7 km MPC · JPL
566112 2017 OP43 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
566113 2017 OM44 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
566114 2017 OG47 20/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566115 2017 OL48 27/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
566116 2017 OX48 23/07/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
566117 2017 OJ49 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
566118 2017 OM49 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566119 2017 OR49 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566120 2017 OF50 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
566121 2017 OT51 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566122 2017 OW51 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
566123 2017 OG54 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566124 2017 OS57 30/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
566125 2017 OP58 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
566126 2017 ON60 30/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566127 2017 OZ60 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
566128 2017 OB62 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566129 2017 ON62 03/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
566130 2017 OY62 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
566131 2017 OQ75 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566132 2017 OA88 25/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
566133 2017 OU88 26/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
566134 2017 OV88 25/01/2003 La Silla A. Boattini, O. R. Hainaut 2,1 km MPC · JPL
566135 2017 OW88 13/10/2012 ESA OGS ESA OGS 2,2 km MPC · JPL
566136 2017 OX88 26/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566137 2017 OB89 22/07/2017 ESA OGS ESA OGS 2,1 km MPC · JPL
566138 2017 OC89 30/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
566139 2017 OZ89 26/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566140 2017 OZ90 25/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566141 2017 PO 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
566142 2017 PY6 01/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566143 2017 PZ6 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566144 2017 PM7 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
566145 2017 PU7 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566146 2017 PL9 24/08/2006 Pises Pises Obs. 2,0 km MPC · JPL
566147 2017 PN10 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
566148 2017 PH13 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566149 2017 PM13 28/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
566150 2017 PC15 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566151 2017 PL15 24/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566152 2017 PZ18 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566153 2017 PT19 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,7 km MPC · JPL
566154 2017 PU19 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
566155 2017 PP26 07/11/2015 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
566156 2017 PD29 27/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566157 2017 PX31 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566158 2017 PA33 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566159 2017 PX33 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
566160 2017 PC34 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
566161 2017 PD34 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
566162 2017 PM34 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566163 2017 PW35 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
566164 2017 PE37 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566165 2017 PF39 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566166 2017 PD40 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
566167 2017 PE40 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566168 2017 PX40 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
566169 2017 PW56 03/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
566170 2017 QL3 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566171 2017 QC5 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
566172 2017 QR5 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
566173 2017 QA6 17/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566174 2017 QK6 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566175 2017 QO7 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566176 2017 QC15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
566177 2017 QX22 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566178 2017 QX23 03/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566179 2017 QM25 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
566180 2017 QV25 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566181 2017 QX25 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
566182 2017 QS29 12/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
566183 2017 QV30 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566184 2017 QQ31 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566185 2017 QC37 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
566186 2017 QY39 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566187 2017 QX40 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566188 2017 QS41 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566189 2017 QA42 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
566190 2017 QH42 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566191 2017 QN42 26/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
566192 2017 QK43 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566193 2017 QQ43 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566194 2017 QG44 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566195 2017 QY45 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
566196 2017 QP46 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
566197 2017 QZ46 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566198 2017 QU47 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566199 2017 QN51 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
566200 2017 QO51 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
566201 2017 QW51 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
566202 2017 QX51 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
566203 2017 QF52 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566204 2017 QH52 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
566205 2017 QN52 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
566206 2017 QF53 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
566207 2017 QY53 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
566208 2017 QS54 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566209 2017 QP55 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
566210 2017 QR55 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566211 2017 QE56 14/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
566212 2017 QT56 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566213 2017 QE57 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
566214 2017 QL57 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
566215 2017 QA58 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
566216 2017 QD58 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
566217 2017 QE58 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566218 2017 QJ58 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566219 2017 QU58 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566220 2017 QB59 21/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
566221 2017 QE59 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
566222 2017 QN60 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566223 2017 QB61 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566224 2017 QN61 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
566225 2017 QH62 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
566226 2017 QK62 12/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
566227 2017 QN62 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566228 2017 QW62 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
566229 2017 QK66 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566230 2017 QJ73 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566231 2017 QB92 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566232 2017 QX92 16/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
566233 2017 QM97 18/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
566234 2017 QV97 16/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566235 2017 QC98 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566236 2017 QM98 27/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566237 2017 RH6 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566238 2017 RG8 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
566239 2017 RC11 16/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
566240 2017 RH12 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566241 2017 RY13 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
566242 2017 RW14 11/03/2004 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
566243 2017 RZ16 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566244 2017 RV18 14/09/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,4 km MPC · JPL
566245 2017 RP22 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
566246 2017 RF26 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566247 2017 RK26 15/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566248 2017 RN27 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
566249 2017 RW27 05/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 3,1 km MPC · JPL
566250 2017 RY27 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
566251 2017 RZ27 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566252 2017 RT31 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 2,9 km MPC · JPL
566253 2017 RF32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
566254 2017 RU34 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566255 2017 RM37 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566256 2017 RX42 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566257 2017 RS44 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
566258 2017 RF45 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566259 2017 RB49 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566260 2017 RF51 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566261 2017 RD52 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566262 2017 RM53 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566263 2017 RL55 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
566264 2017 RZ57 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
566265 2017 RB58 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566266 2017 RA60 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566267 2017 RC60 06/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
566268 2017 RH61 30/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie, K. J. Meech 2,4 km MPC · JPL
566269 2017 RY62 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566270 2017 RD65 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
566271 2017 RE68 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566272 2017 RF69 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
566273 2017 RS69 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
566274 2017 RO73 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
566275 2017 RW75 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
566276 2017 RB76 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566277 2017 RN76 18/09/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,6 km MPC · JPL
566278 2017 RS76 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566279 2017 RN82 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566280 2017 RO83 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566281 2017 RQ84 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566282 2017 RA90 31/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
566283 2017 RC90 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566284 2017 RM90 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566285 2017 RZ90 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566286 2017 RQ91 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566287 2017 RY93 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
566288 2017 RD98 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 650 m MPC · JPL
566289 2017 RJ99 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
566290 2017 RV101 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566291 2017 RH103 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566292 2017 RL106 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566293 2017 RF107 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
566294 2017 RK107 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566295 2017 RY107 15/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
566296 2017 RV108 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566297 2017 RC110 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
566298 2017 SK1 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566299 2017 ST3 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566300 2017 SB8 03/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
566301 2017 SB15 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566302 2017 SV21 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566303 2017 SJ22 16/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
566304 2017 SO25 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
566305 2017 SL28 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
566306 2017 SZ33 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566307 2017 SC36 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566308 2017 SV37 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
566309 2017 SO38 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
566310 2017 SB39 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
566311 2017 SD39 28/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
566312 2017 SY39 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
566313 2017 SK44 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
566314 2017 SU46 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566315 2017 SX47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566316 2017 SY47 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566317 2017 SE49 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566318 2017 SS51 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
566319 2017 ST54 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
566320 2017 SX54 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
566321 2017 SY55 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
566322 2017 SA57 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566323 2017 SQ58 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566324 2017 SJ60 17/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
566325 2017 ST62 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
566326 2017 SV62 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566327 2017 SD63 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566328 2017 SJ63 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566329 2017 SN63 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
566330 2017 SS64 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566331 2017 SR65 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566332 2017 SF66 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
566333 2017 SN67 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566334 2017 SQ67 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566335 2017 SC68 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566336 2017 SV68 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566337 2017 SA70 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 2,8 km MPC · JPL
566338 2017 SL72 24/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
566339 2017 SH73 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
566340 2017 SJ74 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
566341 2017 SG83 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566342 2017 SO86 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566343 2017 SE88 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566344 2017 SP88 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566345 2017 SF90 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566346 2017 SP91 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566347 2017 SH93 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566348 2017 SH94 20/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
566349 2017 SY94 10/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566350 2017 SY98 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
566351 2017 SS101 28/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
566352 2017 SK103 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
566353 2017 SR105 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
566354 2017 SM106 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
566355 2017 SN108 14/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
566356 2017 SF111 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566357 2017 SW112 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
566358 2017 SZ112 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
566359 2017 ST114 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
566360 2017 SW114 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
566361 2017 SJ115 08/11/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
566362 2017 SS115 19/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
566363 2017 SG118 27/08/2017 XuYi PMO NEO 940 m MPC · JPL
566364 2017 SE127 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566365 2017 SK127 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
566366 2017 SY129 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566367 2017 SK132 25/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
566368 2017 SR192 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566369 2017 SR208 26/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
566370 2017 SF218 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
566371 2017 TQ8 15/12/2001 Apache Point SDSS Collaboration 4,2 km MPC · JPL
566372 2017 TW8 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
566373 2017 TG9 23/10/2006 Nashville R. Clingan 2,6 km MPC · JPL
566374 2017 TR12 01/12/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
566375 2017 UW1 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
566376 2017 UZ8 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
566377 2017 UE9 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
566378 2017 UP9 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566379 2017 UG10 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
566380 2017 UV12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566381 2017 UT14 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
566382 2017 UU15 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566383 2017 UC17 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566384 2017 UB18 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566385 2017 UU18 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566386 2017 UT19 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566387 2017 UK20 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566388 2017 UB21 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
566389 2017 US22 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566390 2017 UR23 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,8 km MPC · JPL
566391 2017 UP24 04/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566392 2017 UL26 15/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,2 km MPC · JPL
566393 2017 UG31 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566394 2017 UH32 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
566395 2017 UY33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566396 2017 UL35 14/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566397 2017 UK51 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
566398 2017 UF114 22/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
566399 2017 VE1 30/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
566400 2017 VU1 03/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
566401 2017 VR2 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
566402 2017 VR10 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
566403 2017 VA17 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566404 2017 VO19 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
566405 2017 VR25 26/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
566406 2017 WE4 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566407 2017 WY15 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
566408 2017 XH 30/09/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
566409 2017 XC14 04/10/2011 Crni Vrh J. Zakrajšek 3,7 km MPC · JPL
566410 2017 XP44 12/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
566411 2017 XL45 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
566412 2017 XC48 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
566413 2017 XP50 30/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
566414 2017 XO53 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
566415 2017 XK54 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566416 2017 YY1 07/07/2013 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
566417 2017 YO2 15/12/2012 ESA OGS ESA OGS 3,5 km MPC · JPL
566418 2017 YN4 01/09/2011 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
566419 2017 YZ6 17/01/2007 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
566420 2017 YR7 19/03/2010 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
566421 2017 YJ8 02/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
566422 2018 AD 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
566423 2018 AS 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
566424 2018 AZ1 27/08/2003 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
566425 2018 AS3 19/11/2017 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
566426 2018 AN4 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
566427 2018 AB14 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
566428 2018 AO15 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
566429 2018 BF 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
566430 2018 BG 14/02/2008 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
566431 2018 BA4 19/09/2011 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
566432 2018 BT4 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
566433 2018 BD23 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
566434 2018 CF 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
566435 2018 CG1 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
566436 2018 CH7 28/11/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
566437 2018 CR7 23/08/2008 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
566438 2018 CF9 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
566439 2018 DD 16/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
566440 2018 ED 02/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
566441 2018 EV 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
566442 2018 EZ1 07/03/2018 Haleakala Pan-STARRS 22 km MPC · JPL
566443 2018 EG2 24/09/2011 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
566444 2018 ED5 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
566445 2018 EQ6 30/07/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
566446 2018 FJ 08/02/2010 La Silla D. Megevand 710 m MPC · JPL
566447 2018 FS 24/09/2003 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
566448 2018 FX 03/10/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
566449 2018 FS4 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
566450 2018 FC19 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
566451 2018 FM20 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 810 m MPC · JPL
566452 2018 FN20 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
566453 2018 FT20 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
566454 2018 FN21 28/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
566455 2018 FJ25 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
566456 2018 FU25 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
566457 2018 FY28 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
566458 2018 FF32 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
566459 2018 GK 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
566460 2018 GE1 03/03/2005 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
566461 2018 GL5 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
566462 2018 GM8 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566463 2018 HA2 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
566464 2018 HJ3 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
566465 2018 HF5 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
566466 2018 JQ 11/04/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
566467 2018 JT 21/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
566468 2018 JD1 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
566469 2018 JO2 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
566470 2018 JP2 20/07/2012 Siding Spring SSS 660 m MPC · JPL
566471 2018 JE4 26/02/2011 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
566472 2018 JL6 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
566473 2018 KS1 13/05/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
566474 2018 KA3 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
566475 2018 KA4 19/11/2014 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
566476 2018 LO1 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
566477 2018 LC5 13/06/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
566478 2018 LU6 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
566479 2018 LV7 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
566480 2018 LJ11 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
566481 2018 LR14 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
566482 2018 LX14 26/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
566483 2018 MY1 23/10/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
566484 2018 MB2 07/09/2008 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
566485 2018 MK4 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
566486 2018 ML4 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
566487 2018 MO4 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
566488 2018 MY7 17/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
566489 2018 MA8 24/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
566490 2018 MH8 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
566491 2018 MT8 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
566492 2018 NV4 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
566493 2018 NX5 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
566494 2018 NY5 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
566495 2018 NE6 12/03/2013 Palomar PTF 1,4 km MPC · JPL
566496 2018 NX8 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
566497 2018 NR9 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
566498 2018 NB13 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
566499 2018 NG13 24/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 720 m MPC · JPL
566500 2018 NQ13 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
566501 2018 NU13 08/09/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
566502 2018 NB14 03/10/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 930 m MPC · JPL
566503 2018 NC14 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
566504 2018 NW14 16/11/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
566505 2018 NC22 10/07/2018 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
566506 2018 OF1 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
566507 2018 OS1 18/10/2011 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
566508 2018 OA2 26/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
566509 2018 PE 21/05/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,1 km MPC · JPL
566510 2018 PR1 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
566511 2018 PS1 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
566512 2018 PB2 16/06/2018 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
566513 2018 PR5 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
566514 2018 PS5 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
566515 2018 PX10 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
566516 2018 PM11 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
566517 2018 PK12 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
566518 2018 PQ12 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566519 2018 PE14 18/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
566520 2018 PQ14 04/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
566521 2018 PO15 03/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
566522 2018 PF16 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
566523 2018 PK19 16/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566524 2018 PK25 11/08/2007 Charleston R. Holmes 2,2 km MPC · JPL
566525 2018 PN26 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
566526 2018 PM27 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
566527 2018 PF31 01/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
566528 2018 PX31 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566529 2018 PF32 20/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566530 2018 PN33 02/07/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
566531 2018 PV54 12/08/2018 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
566532 2018 QC3 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
566533 2018 QJ3 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
566534 2018 QD5 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
566535 2018 QE5 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
566536 2018 QF6 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
566537 2018 QJ6 12/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
566538 2018 QK6 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
566539 2018 RQ6 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
566540 2018 RW7 08/09/2018 XuYi PMO NEO 170 m MPC · JPL
566541 2018 RB9 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
566542 2018 RJ12 15/07/2018 XuYi PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
566543 2018 RU12 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
566544 2018 RW13 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
566545 2018 RD14 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
566546 2018 RE14 17/08/2018 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
566547 2018 RE15 26/08/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
566548 2018 RO15 01/10/2002 Haleakala AMOS 2,4 km MPC · JPL
566549 2018 RP15 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
566550 2018 RK16 06/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
566551 2018 RM16 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
566552 2018 RQ16 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
566553 2018 RM17 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
566554 2018 RQ17 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
566555 2018 RK18 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566556 2018 RM18 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
566557 2018 RE19 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
566558 2018 RJ19 01/10/2000 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
566559 2018 RY21 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
566560 2018 RC22 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566561 2018 RP22 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
566562 2018 RH23 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
566563 2018 RS23 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
566564 2018 RA24 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566565 2018 RB24 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566566 2018 RJ24 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
566567 2018 RL24 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
566568 2018 RN24 14/08/2001 Haleakala AMOS 1,4 km MPC · JPL
566569 2018 RX24 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566570 2018 RQ25 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566571 2018 RY25 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
566572 2018 RZ26 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
566573 2018 RD27 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
566574 2018 RE27 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566575 2018 RO28 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566576 2018 RQ28 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566577 2018 RX28 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566578 2018 RB29 16/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566579 2018 RY29 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
566580 2018 RK30 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
566581 2018 RL30 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
566582 2018 RS30 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
566583 2018 RU30 02/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
566584 2018 RV30 03/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
566585 2018 RB31 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,00 km MPC · JPL
566586 2018 RN31 10/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
566587 2018 RP31 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
566588 2018 RT31 10/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
566589 2018 RY31 21/12/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
566590 2018 RB32 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
566591 2018 RK32 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
566592 2018 RP32 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
566593 2018 RU32 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
566594 2018 RW32 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
566595 2018 RB33 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
566596 2018 RG33 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
566597 2018 RM33 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
566598 2018 RC34 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566599 2018 RG34 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
566600 2018 RH34 28/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
566601 2018 RJ34 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
566602 2018 RK34 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
566603 2018 RJ35 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
566604 2018 RR35 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
566605 2018 RX35 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
566606 2018 RZ36 28/09/2011 ESA OGS ESA OGS 620 m MPC · JPL
566607 2018 RF37 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
566608 2018 RL37 16/10/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
566609 2018 RT37 12/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
566610 2018 RU37 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
566611 2018 RX37 01/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
566612 2018 RB38 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
566613 2018 RL38 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
566614 2018 RV39 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
566615 2018 RJ44 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566616 2018 RQ51 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
566617 2018 SS2 06/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
566618 2018 SB4 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
566619 2018 SM4 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
566620 2018 SS4 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
566621 2018 SB5 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
566622 2018 SC5 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
566623 2018 SD5 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
566624 2018 SL5 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566625 2018 ST5 03/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
566626 2018 SU5 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
566627 2018 SX5 19/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
566628 2018 SA6 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
566629 2018 SB6 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
566630 2018 SD6 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
566631 2018 SH6 01/11/2010 Piszkesteto Z. Kuli 1,8 km MPC · JPL
566632 2018 SV6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
566633 2018 SK7 08/10/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
566634 2018 SD8 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566635 2018 SH8 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
566636 2018 SL8 05/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
566637 2018 ST8 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
566638 2018 SW8 10/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
566639 2018 SZ8 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
566640 2018 SJ9 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
566641 2018 SK9 06/02/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
566642 2018 SR9 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
566643 2018 SS9 11/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
566644 2018 SE10 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
566645 2018 SG10 28/11/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,9 km MPC · JPL
566646 2018 SK10 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
566647 2018 SR10 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
566648 2018 SX10 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
566649 2018 SZ10 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
566650 2018 SB11 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566651 2018 SK11 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
566652 2018 SL11 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566653 2018 SX11 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
566654 2018 SZ11 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566655 2018 SJ12 17/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
566656 2018 SL12 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
566657 2018 SN12 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
566658 2018 SD13 10/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566659 2018 SS13 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
566660 2018 SC14 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566661 2018 SH14 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566662 2018 SJ14 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
566663 2018 SK14 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566664 2018 SM14 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
566665 2018 ST14 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
566666 2018 SW14 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566667 2018 SZ14 20/06/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
566668 2018 SE15 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
566669 2018 SF15 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
566670 2018 SM15 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
566671 2018 SS15 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
566672 2018 TK7 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566673 2018 TC8 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
566674 2018 TH8 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
566675 2018 TO8 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
566676 2018 TV8 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566677 2018 TY8 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566678 2018 TZ8 24/07/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
566679 2018 TC9 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
566680 2018 TD9 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
566681 2018 TJ9 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
566682 2018 TS9 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
566683 2018 TY9 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
566684 2018 TQ10 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
566685 2018 TV10 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
566686 2018 TV11 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566687 2018 TZ11 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566688 2018 TO12 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
566689 2018 TA13 31/08/2014 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
566690 2018 TF13 04/09/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
566691 2018 TK13 21/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
566692 2018 TL13 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
566693 2018 TG14 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
566694 2018 TW14 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
566695 2018 TZ16 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
566696 2018 TY18 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566697 2018 TG20 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
566698 2018 TH20 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566699 2018 TG22 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
566700 2018 TF25 15/10/2018 Haleakala Pan-STARRS 2 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
566701 2018 TG25 04/10/2018 Haleakala Pan-STARRS 2 2,0 km MPC · JPL
566702 2018 TH25 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
566703 2018 TP25 15/10/2018 Haleakala Pan-STARRS 2 2,0 km MPC · JPL
566704 2018 TO27 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566705 2018 TE29 24/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
566706 2018 UJ3 26/04/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
566707 2018 UO3 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
566708 2018 US3 30/08/2005 Campo Imperatore A. Boattini 1,8 km MPC · JPL
566709 2018 UO4 08/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
566710 2018 UQ4 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
566711 2018 UW4 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
566712 2018 UX4 14/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
566713 2018 UE5 08/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
566714 2018 UU5 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566715 2018 UX5 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566716 2018 UY5 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
566717 2018 UA6 10/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
566718 2018 UX6 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
566719 2018 UK7 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
566720 2018 UL7 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
566721 2018 UM7 22/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
566722 2018 UW7 09/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
566723 2018 UC8 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
566724 2018 UH8 23/10/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,7 km MPC · JPL
566725 2018 UC9 28/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566726 2018 UQ9 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
566727 2018 UA10 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
566728 2018 UD10 04/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566729 2018 UE10 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566730 2018 UH10 20/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
566731 2018 UN10 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566732 2018 UX10 26/09/2011 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 860 m MPC · JPL
566733 2018 UZ10 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566734 2018 UG11 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566735 2018 UK11 16/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
566736 2018 UL12 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566737 2018 UX12 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
566738 2018 UF13 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566739 2018 UG13 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
566740 2018 UM13 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
566741 2018 UR13 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
566742 2018 UX13 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
566743 2018 UV14 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
566744 2018 UW14 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566745 2018 UY14 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
566746 2018 UB15 15/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566747 2018 US15 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
566748 2018 UZ15 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566749 2018 UG16 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
566750 2018 UR16 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566751 2018 US16 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
566752 2018 UC17 06/10/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566753 2018 UE17 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566754 2018 UG17 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
566755 2018 US17 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
566756 2018 UV17 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
566757 2018 UF18 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
566758 2018 UJ18 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566759 2018 UO18 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
566760 2018 UW18 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
566761 2018 UG21 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
566762 2018 UG26 16/10/2018 Haleakala Pan-STARRS 2 1,9 km MPC · JPL
566763 2018 UQ28 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566764 2018 VX7 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566765 2018 VV10 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
566766 2018 VF11 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566767 2018 VP11 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
566768 2018 VY11 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566769 2018 VZ11 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
566770 2018 VP12 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566771 2018 VD13 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
566772 2018 VG13 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
566773 2018 VX13 13/02/2002 Apache Point SDSS Collaboration 1,9 km MPC · JPL
566774 2018 VL14 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566775 2018 VC15 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
566776 2018 VF15 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
566777 2018 VJ15 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
566778 2018 VK15 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566779 2018 VL15 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
566780 2018 VM15 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
566781 2018 VN15 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
566782 2018 VO15 13/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
566783 2018 VP15 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566784 2018 VV15 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
566785 2018 VZ15 26/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566786 2018 VG16 09/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566787 2018 VJ16 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
566788 2018 VX16 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
566789 2018 VZ16 29/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566790 2018 VF17 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
566791 2018 VH17 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
566792 2018 VK17 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
566793 2018 VS17 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
566794 2018 VU18 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566795 2018 VL19 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
566796 2018 VC20 26/04/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
566797 2018 VE20 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
566798 2018 VT20 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
566799 2018 VF21 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566800 2018 VT21 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
566801 2018 VK23 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
566802 2018 VT23 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566803 2018 VB24 03/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
566804 2018 VD24 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
566805 2018 VR24 20/04/2012 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
566806 2018 VR25 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566807 2018 VT25 16/08/2006 Lulin LUSS 2,7 km MPC · JPL
566808 2018 VV25 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566809 2018 VY25 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
566810 2018 VE26 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
566811 2018 VR26 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566812 2018 VX26 08/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
566813 2018 VJ27 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
566814 2018 VR27 17/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
566815 2018 VS27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
566816 2018 VG28 15/10/2018 Haleakala Pan-STARRS 2 2,9 km MPC · JPL
566817 2018 VC29 06/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
566818 2018 VD29 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
566819 2018 VE29 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566820 2018 VH29 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566821 2018 VU29 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
566822 2018 VW29 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
566823 2018 VP30 30/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
566824 2018 VS30 18/08/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
566825 2018 VO32 25/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566826 2018 VX32 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
566827 2018 VB33 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566828 2018 VE33 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
566829 2018 VE34 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
566830 2018 VL34 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
566831 2018 VN34 08/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566832 2018 VU34 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
566833 2018 VA35 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
566834 2018 VB35 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
566835 2018 VJ35 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
566836 2018 VP35 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
566837 2018 VS35 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566838 2018 VW35 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566839 2018 VA36 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566840 2018 VD36 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566841 2018 VE36 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566842 2018 VO36 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566843 2018 VQ36 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566844 2018 VT36 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566845 2018 VU36 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566846 2018 VK37 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566847 2018 VT37 24/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566848 2018 VY37 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566849 2018 VE38 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
566850 2018 VQ38 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566851 2018 VZ38 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566852 2018 VP39 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566853 2018 VJ40 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
566854 2018 VO40 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
566855 2018 VO42 24/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
566856 2018 VR42 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
566857 2018 VS42 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566858 2018 VC43 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566859 2018 VF43 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566860 2018 VU43 27/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
566861 2018 VV43 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566862 2018 VY43 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
566863 2018 VB44 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
566864 2018 VV44 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
566865 2018 VE45 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
566866 2018 VK45 25/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
566867 2018 VS45 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
566868 2018 VA46 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
566869 2018 VB47 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
566870 2018 VE47 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566871 2018 VE49 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
566872 2018 VH49 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
566873 2018 VQ49 23/09/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 2,6 km MPC · JPL
566874 2018 VY49 06/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566875 2018 VN50 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
566876 2018 VG51 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566877 2018 VH51 21/01/2015 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
566878 2018 VN51 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
566879 2018 VD52 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
566880 2018 VL52 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566881 2018 VD53 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
566882 2018 VF53 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
566883 2018 VG53 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
566884 2018 VD54 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
566885 2018 VT54 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
566886 2018 VS56 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566887 2018 VK57 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566888 2018 VD58 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
566889 2018 VH58 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566890 2018 VJ58 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
566891 2018 VZ58 01/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
566892 2018 VD59 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
566893 2018 VG59 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
566894 2018 VM59 27/12/2013 Oukaimeden C. Rinner 2,8 km MPC · JPL
566895 2018 VB60 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
566896 2018 VP60 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
566897 2018 VQ60 15/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
566898 2018 VX60 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566899 2018 VF61 24/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
566900 2018 VV61 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
566901 2018 VZ61 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
566902 2018 VJ62 23/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
566903 2018 VN62 21/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566904 2018 VR62 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566905 2018 VA63 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566906 2018 VG63 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
566907 2018 VL63 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
566908 2018 VP63 03/12/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
566909 2018 VT64 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
566910 2018 VX64 09/10/2013 Mayhill-ISON L. Elenin 2,4 km MPC · JPL
566911 2018 VZ64 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
566912 2018 VB65 15/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
566913 2018 VU65 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
566914 2018 VM66 25/08/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
566915 2018 VV66 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
566916 2018 VZ66 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566917 2018 VJ67 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566918 2018 VH68 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
566919 2018 VJ68 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566920 2018 VR68 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
566921 2018 VX68 19/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
566922 2018 VF69 11/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
566923 2018 VG71 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
566924 2018 VE72 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
566925 2018 VN72 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566926 2018 VE73 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566927 2018 VJ73 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566928 2018 VO73 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566929 2018 VV73 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566930 2018 VE74 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566931 2018 VR74 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566932 2018 VF75 07/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
566933 2018 VH75 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
566934 2018 VT75 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
566935 2018 VH76 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
566936 2018 VK76 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
566937 2018 VT76 18/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,1 km MPC · JPL
566938 2018 VU76 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566939 2018 VW76 25/02/2010 La Palma La Palma Obs. 2,5 km MPC · JPL
566940 2018 VY76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566941 2018 VE77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566942 2018 VJ77 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
566943 2018 VL77 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
566944 2018 VP77 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566945 2018 VR77 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
566946 2018 VZ77 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
566947 2018 VM78 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
566948 2018 VR78 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
566949 2018 VW78 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566950 2018 VX78 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566951 2018 VE79 04/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
566952 2018 VS79 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
566953 2018 VU79 26/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
566954 2018 VP80 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
566955 2018 VY80 02/05/2016 Cerro Paranal M. Altmann, T. Prusti 2,8 km MPC · JPL
566956 2018 VJ81 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
566957 2018 VM81 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
566958 2018 VQ81 09/06/2016 Cerro Tololo-LCO B CTIO-LCO 3,3 km MPC · JPL
566959 2018 VY81 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566960 2018 VE82 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
566961 2018 VP82 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
566962 2018 VJ83 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566963 2018 VL83 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
566964 2018 VO83 29/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,5 km MPC · JPL
566965 2018 VQ83 09/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
566966 2018 VS83 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
566967 2018 VU83 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566968 2018 VW83 14/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
566969 2018 VX83 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566970 2018 VA84 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
566971 2018 VK84 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
566972 2018 VL84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
566973 2018 VQ84 29/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
566974 2018 VV84 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
566975 2018 VG85 06/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
566976 2018 VQ85 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
566977 2018 VT85 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
566978 2018 VX85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566979 2018 VA86 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3,4 km MPC · JPL
566980 2018 VC86 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
566981 2018 VN86 25/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
566982 2018 VE87 17/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
566983 2018 VG87 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
566984 2018 VJ87 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
566985 2018 VT87 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
566986 2018 VX87 31/10/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 2,5 km MPC · JPL
566987 2018 VF88 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
566988 2018 VN88 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
566989 2018 VV88 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
566990 2018 VE89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
566991 2018 VA92 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
566992 2018 VC92 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
566993 2018 VS92 16/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
566994 2018 VF94 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
566995 2018 VF95 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
566996 2018 VY96 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
566997 2018 VT97 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
566998 2018 VG98 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
566999 2018 VM98 26/10/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 800 m MPC · JPL
567000 2018 VE100 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

562.000s  • 563.000s  • 564.000s  • 565.000s  • 566.000s  • 567.000s  • 568.000s  • 569.000s  • 570.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001