Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/204001–205000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204001 2003 TV38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
204002 2003 TT51 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204003 2003 UQ7 16/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 4,4 km MPC · JPL
204004 2003 UG9 18/10/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
204005 2003 UH13 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
204006 2003 UK14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204007 2003 UQ14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204008 2003 UR21 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,8 km MPC · JPL
204009 2003 UD27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
204010 2003 US27 22/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
204011 2003 UX29 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
204012 2003 UW35 16/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
204013 2003 UU38 27/10/2003 Ondřejov P. Kušnirák 2,4 km MPC · JPL
204014 2003 UA39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
204015 2003 UK39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
204016 2003 UW41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204017 2003 UM43 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204018 2003 UE51 18/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
204019 2003 UB61 16/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
204020 2003 UJ61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
204021 2003 UB64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
204022 2003 UE65 16/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
204023 2003 UX74 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
204024 2003 UU77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
204025 2003 UA79 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204026 2003 UN85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204027 2003 UJ88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
204028 2003 US88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
204029 2003 UK92 20/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
204030 2003 UU92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
204031 2003 UP100 19/10/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
204032 2003 UO115 20/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
204033 2003 UF118 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
204034 2003 UG131 19/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
204035 2003 UP133 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
204036 2003 UX140 16/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
204037 2003 UE152 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204038 2003 UP152 21/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
204039 2003 UJ155 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
204040 2003 UW158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204041 2003 UE165 21/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
204042 2003 UY170 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204043 2003 UY177 21/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
204044 2003 UZ185 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
204045 2003 UN194 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
204046 2003 UG209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
204047 2003 UY212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
204048 2003 UY220 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
204049 2003 UV223 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
204050 2003 UQ230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204051 2003 UW230 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204052 2003 UK232 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
204053 2003 UX236 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204054 2003 UG237 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
204055 2003 UM237 23/10/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
204056 2003 US245 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204057 2003 UK256 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
204058 2003 UJ257 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
204059 2003 UV261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204060 2003 UA263 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
204061 2003 UQ270 17/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
204062 2003 UX271 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
204063 2003 US278 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204064 2003 UU290 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204065 2003 UQ295 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204066 2003 UY296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
204067 2003 UB300 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
204068 2003 UY307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204069 2003 UR316 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
204070 2003 UU336 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204071 2003 UG379 22/10/2003 Apache Point SDSS 830 m MPC · JPL
204072 2003 US398 22/10/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
204073 2003 VS7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204074 2003 VR11 01/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204075 2003 WK 16/11/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
204076 2003 WX15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204077 2003 WK16 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204078 2003 WX16 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
204079 2003 WA19 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
204080 2003 WX26 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204081 2003 WX27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204082 2003 WK32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204083 2003 WE34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204084 2003 WG39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204085 2003 WY47 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
204086 2003 WT53 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
204087 2003 WU54 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204088 2003 WW57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204089 2003 WV59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204090 2003 WW63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204091 2003 WX69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
204092 2003 WZ69 19/11/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
204093 2003 WX70 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204094 2003 WW77 20/11/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
204095 2003 WL79 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
204096 2003 WP79 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
204097 2003 WD80 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
204098 2003 WM86 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204099 2003 WC99 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
204100 2003 WO99 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204101 2003 WW100 21/11/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
204102 2003 WG106 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
204103 2003 WD108 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
204104 2003 WN114 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
204105 2003 WR114 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
204106 2003 WB126 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
204107 2003 WN129 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
204108 2003 WJ135 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
204109 2003 WV140 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
204110 2003 WH142 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204111 2003 WL148 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204112 2003 WT148 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
204113 2003 WF154 26/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
204114 2003 WW154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204115 2003 WA155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
204116 2003 WQ156 29/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
204117 2003 WJ157 24/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
204118 2003 WW161 30/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
204119 2003 WY163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204120 2003 WM166 24/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
204121 2003 WB192 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
204122 2003 XB7 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
204123 2003 XU7 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
204124 2003 XY10 10/12/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
204125 2003 XN12 14/12/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
204126 2003 XF19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
204127 2003 XM25 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
204128 2003 XU28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204129 2003 XG37 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
204130 2003 XH40 14/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
204131 2003 YL 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 390 m MPC · JPL
204132 2003 YO9 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
204133 2003 YS19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204134 2003 YM26 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
204135 2003 YW29 17/12/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
204136 2003 YA35 18/12/2003 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
204137 2003 YV40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204138 2003 YU46 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204139 2003 YD48 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204140 2003 YE56 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
204141 2003 YZ63 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204142 2003 YJ64 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
204143 2003 YO68 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
204144 2003 YH94 21/12/2003 Catalina CSS 9,5 km MPC · JPL
204145 2003 YD104 21/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
204146 2003 YH104 21/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204147 2003 YB110 23/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
204148 2003 YF111 21/12/2003 Needville W. G. Dillon, M. Knewtson 3,8 km MPC · JPL
204149 2003 YG113 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
204150 2003 YV114 25/12/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
204151 2003 YY127 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204152 2003 YZ138 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204153 2003 YZ168 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
204154 2003 YJ169 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
204155 2003 YM171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
204156 2004 AD4 14/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
204157 2004 AA5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
204158 2004 AT13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
204159 2004 AO15 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
204160 2004 BM5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204161 2004 BJ9 16/01/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
204162 2004 BX15 18/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
204163 2004 BH17 17/01/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
204164 2004 BW19 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
204165 2004 BW25 20/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204166 2004 BT29 18/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
204167 2004 BP31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
204168 2004 BW31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
204169 2004 BV32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
204170 2004 BC33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204171 2004 BW33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204172 2004 BD35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204173 2004 BL35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204174 2004 BH37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
204175 2004 BP40 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
204176 2004 BP41 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
204177 2004 BF44 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
204178 2004 BO49 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
204179 2004 BZ49 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
204180 2004 BL51 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
204181 2004 BL52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
204182 2004 BZ52 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
204183 2004 BL53 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
204184 2004 BG54 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
204185 2004 BX55 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204186 2004 BC56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
204187 2004 BN58 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
204188 2004 BB65 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
204189 2004 BL76 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
204190 2004 BO77 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204191 2004 BW79 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
204192 2004 BX88 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204193 2004 BB90 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204194 2004 BE95 28/01/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
204195 2004 BX103 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204196 2004 BU107 28/01/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
204197 2004 BE121 31/01/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
204198 2004 BG137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204199 2004 BW143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204200 2004 BY147 16/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204201 2004 BS150 17/01/2004 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
204202 2004 CA 02/02/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
204203 2004 CT5 10/02/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
204204 2004 CP8 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
204205 2004 CX9 11/02/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
204206 2004 CC14 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
204207 2004 CG17 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
204208 2004 CL22 11/02/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
204209 2004 CO29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204210 2004 CU42 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204211 2004 CX42 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
204212 2004 CL44 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
204213 2004 CH54 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
204214 2004 CW58 10/02/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
204215 2004 CA67 15/02/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
204216 2004 CM68 11/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
204217 2004 CB80 11/02/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
204218 2004 CQ80 11/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
204219 2004 CY82 12/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
204220 2004 CJ85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
204221 2004 CO85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
204222 2004 CF88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204223 2004 CS90 12/02/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
204224 2004 CZ92 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204225 2004 CX98 14/02/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
204226 2004 CK102 12/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
204227 2004 CA113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
204228 2004 CB114 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
204229 2004 CD116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
204230 2004 CV128 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204231 2004 CC129 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204232 2004 DG2 19/02/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
204233 2004 DA7 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204234 2004 DZ17 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
204235 2004 DQ30 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
204236 2004 DB33 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
204237 2004 DR33 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204238 2004 DS33 18/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
204239 2004 DS39 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204240 2004 DL42 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
204241 2004 DU48 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
204242 2004 DV48 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
204243 2004 DH50 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
204244 2004 DN54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
204245 2004 DT54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
204246 2004 DQ56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
204247 2004 DC58 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
204248 2004 EG1 14/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
204249 2004 EU4 11/03/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
204250 2004 EH26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
204251 2004 EQ28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204252 2004 EA38 14/03/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
204253 2004 EB39 14/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
204254 2004 ET54 14/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
204255 2004 EB57 15/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
204256 2004 EW68 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
204257 2004 EL74 13/03/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
204258 2004 EL84 15/03/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
204259 2004 EZ84 15/03/2004 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
204260 2004 FA1 17/03/2004 Mount Graham W. H. Ryan, C. T. Martinez 4,2 km MPC · JPL
204261 2004 FH16 26/03/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
204262 2004 FZ21 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204263 2004 FG30 19/03/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
204264 2004 FL31 17/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
204265 2004 FG32 30/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
204266 2004 FC33 16/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
204267 2004 FD38 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
204268 2004 FZ48 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
204269 2004 FQ83 18/03/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
204270 2004 FJ92 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
204271 2004 FP102 22/03/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
204272 2004 FV119 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
204273 2004 FP130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
204274 2004 FL142 27/03/2004 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
204275 2004 FD144 29/03/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
204276 2004 FU145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204277 2004 GJ19 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204278 2004 HG1 17/04/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
204279 2004 HV5 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204280 2004 HJ34 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204281 2004 HL50 23/04/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
204282 2004 KR16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204283 2004 LY8 12/06/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
204284 2004 LX14 11/06/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
204285 2004 LM23 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204286 2004 ME1 16/06/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204287 2004 NK13 11/07/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
204288 2004 OH5 16/07/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
204289 2004 PP3 03/08/2004 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
204290 2004 PV21 08/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
204291 2004 PH27 08/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
204292 2004 PR33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
204293 2004 PD34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
204294 2004 PA39 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204295 2004 PO45 07/08/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
204296 2004 PT61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204297 2004 PV61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204298 2004 PR63 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204299 2004 PM72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204300 2004 PT79 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204301 2004 PU84 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204302 2004 PG85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204303 2004 PK88 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
204304 2004 PW90 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204305 2004 PM91 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
204306 2004 PE98 15/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
204307 2004 PG99 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204308 2004 PN100 12/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
204309 2004 RQ3 04/09/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
204310 2004 RX20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
204311 2004 RH29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
204312 2004 RG30 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
204313 2004 RL32 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
204314 2004 RA33 07/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
204315 2004 RN34 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204316 2004 RX46 08/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
204317 2004 RB53 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
204318 2004 RM66 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204319 2004 RU66 08/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
204320 2004 RN75 08/09/2004 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
204321 2004 RC81 08/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
204322 2004 RP81 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204323 2004 RL82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204324 2004 RU88 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204325 2004 RE101 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204326 2004 RY105 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
204327 2004 RN106 08/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
204328 2004 RF132 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204329 2004 RJ175 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204330 2004 RC183 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204331 2004 RU186 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204332 2004 RJ211 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204333 2004 RD228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204334 2004 RW233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204335 2004 RM234 10/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
204336 2004 RD236 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204337 2004 RJ251 14/09/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
204338 2004 RF253 15/09/2004 Three Buttes G. R. Jones 1,1 km MPC · JPL
204339 2004 RX254 06/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
204340 2004 RX287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
204341 2004 RH315 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204342 2004 RB316 07/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
204343 2004 RU319 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
204344 2004 RF324 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
204345 2004 RD325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
204346 2004 RR339 08/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
204347 2004 RG341 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
204348 2004 RX345 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204349 2004 SF23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
204350 2004 SR29 17/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
204351 2004 SG39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
204352 2004 SV39 17/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
204353 2004 SB47 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
204354 2004 SR53 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204355 2004 TH6 02/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
204356 2004 TP6 03/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
204357 2004 TS6 03/10/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
204358 2004 TC9 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
204359 2004 TM9 06/10/2004 Yamagata Yamagata Obs. 1,0 km MPC · JPL
204360 2004 TX14 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
204361 2004 TB30 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
204362 2004 TW33 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
204363 2004 TS34 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
204364 2004 TE36 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
204365 2004 TP37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204366 2004 TK44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
204367 2004 TA57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
204368 2004 TT68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
204369 2004 TD69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
204370 Ferdinandvaněk 2004 TH70 05/10/2004 Kleť KLENOT 1,1 km MPC · JPL
204371 2004 TE75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
204372 2004 TG79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
204373 2004 TP93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
204374 2004 TT94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
204375 2004 TY94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204376 2004 TV103 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
204377 2004 TG108 07/10/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
204378 2004 TL115 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
204379 2004 TB121 06/10/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
204380 2004 TR121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
204381 2004 TO122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
204382 2004 TU125 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204383 2004 TG126 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
204384 2004 TW127 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
204385 2004 TL131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
204386 2004 TK143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204387 2004 TR143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204388 2004 TV143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204389 2004 TN147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204390 2004 TV183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204391 2004 TX221 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204392 2004 TY246 07/10/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
204393 2004 TY263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204394 2004 TG269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204395 2004 TE275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204396 2004 TE281 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204397 2004 TY287 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204398 2004 TE296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204399 2004 TT296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
204400 2004 TX296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204401 2004 TS329 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
204402 2004 UU9 19/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
204403 2004 VT 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
204404 2004 VJ2 03/11/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
204405 2004 VQ3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204406 2004 VA4 03/11/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
204407 2004 VT8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
204408 2004 VT14 04/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
204409 2004 VL15 04/11/2004 Needville J. Dellinger, D. Wells 1,4 km MPC · JPL
204410 2004 VP31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204411 2004 VB34 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204412 2004 VS39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
204413 2004 VH42 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204414 2004 VP44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204415 2004 VP51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204416 2004 VC53 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
204417 2004 VT56 04/11/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
204418 2004 VR57 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204419 2004 VU61 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
204420 2004 VX62 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204421 2004 VF63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204422 2004 VC69 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204423 2004 VP74 15/11/2004 Cordell-Lorenz D. T. Durig 980 m MPC · JPL
204424 2004 VR74 12/11/2004 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
204425 2004 WM3 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
204426 2004 WC7 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204427 2004 XC10 02/12/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
204428 2004 XN13 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204429 2004 XF17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204430 2004 XA19 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204431 2004 XW28 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
204432 2004 XN41 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
204433 2004 XV44 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
204434 2004 XN48 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204435 2004 XB49 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
204436 2004 XL59 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
204437 2004 XC69 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,7 km MPC · JPL
204438 2004 XY76 10/12/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
204439 2004 XT81 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204440 2004 XP85 12/12/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
204441 2004 XJ88 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204442 2004 XW106 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
204443 2004 XB108 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
204444 2004 XG108 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204445 2004 XA119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204446 2004 XP119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204447 2004 XP122 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204448 2004 XY122 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204449 2004 XC132 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
204450 2004 XJ137 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
204451 2004 XA140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
204452 2004 XO143 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204453 2004 XD155 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204454 2004 XH171 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204455 2004 YJ6 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
204456 2004 YJ13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
204457 2004 YM13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
204458 2004 YT14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
204459 2004 YB15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
204460 2004 YV17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
204461 2004 YR25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
204462 2004 YA30 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204463 2005 AL14 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
204464 2005 AR18 08/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
204465 2005 AX20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204466 2005 AE22 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
204467 2005 AH24 07/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
204468 2005 AE25 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
204469 2005 AZ25 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
204470 2005 AU26 13/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
204471 2005 AV31 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
204472 2005 AK32 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
204473 2005 AD36 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
204474 2005 AV38 13/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
204475 2005 AC40 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
204476 2005 AG47 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204477 2005 AF48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
204478 2005 AS54 15/01/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
204479 2005 AW54 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
204480 2005 AP57 15/01/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
204481 2005 AS61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204482 2005 AM67 13/01/2005 RAS A. Lowe 2,2 km MPC · JPL
204483 2005 AZ67 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204484 2005 AB76 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
204485 2005 AU77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204486 2005 AE78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204487 2005 BJ4 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204488 2005 BB10 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204489 2005 BL13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
204490 2005 BO22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204491 2005 BR28 31/01/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
204492 2005 BG29 31/01/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
204493 2005 CJ1 01/02/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
204494 2005 CN2 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
204495 2005 CC3 01/02/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
204496 2005 CH4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
204497 2005 CP16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
204498 2005 CM19 02/02/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
204499 2005 CB27 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
204500 2005 CK27 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204501 2005 CK31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204502 2005 CE36 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
204503 2005 CB37 06/02/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
204504 2005 CR45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204505 2005 CE48 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204506 2005 CR56 09/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
204507 2005 CE65 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
204508 2005 CW70 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
204509 2005 CN71 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204510 2005 CS76 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
204511 2005 CP79 01/02/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
204512 2005 EF1 02/03/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 3,0 km MPC · JPL
204513 2005 EN7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
204514 2005 EF17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204515 2005 EF19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204516 2005 EH21 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
204517 2005 EL21 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
204518 2005 EM25 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
204519 2005 EE28 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
204520 2005 ER33 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
204521 2005 EQ50 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
204522 2005 EQ53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204523 2005 EG66 04/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
204524 2005 EN74 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
204525 2005 EW79 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
204526 2005 EC86 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
204527 2005 EH86 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
204528 2005 EP87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
204529 2005 EF90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
204530 2005 EE102 03/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
204531 2005 EC104 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
204532 2005 EY110 04/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
204533 2005 EQ115 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
204534 2005 EP118 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
204535 2005 EC136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
204536 2005 ET139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
204537 2005 EM141 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
204538 2005 EE145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
204539 2005 EW146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
204540 2005 EW157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
204541 2005 EF170 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
204542 2005 EP170 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
204543 2005 EU182 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204544 2005 EZ183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
204545 2005 ER186 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
204546 2005 EW187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
204547 2005 EV188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
204548 2005 EP189 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
204549 2005 ER191 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
204550 2005 EE193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
204551 2005 EU194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
204552 2005 EV194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
204553 2005 ED218 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
204554 2005 ES222 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
204555 2005 EY249 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
204556 2005 EA261 12/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
204557 2005 EQ262 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
204558 2005 EP264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204559 2005 EG265 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
204560 2005 EY274 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
204561 2005 EY276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
204562 2005 EQ277 09/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
204563 2005 EO281 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
204564 2005 EQ281 10/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
204565 2005 EF290 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
204566 2005 EL299 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
204567 2005 ER304 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
204568 2005 EK309 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
204569 2005 EV311 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
204570 2005 EA317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
204571 2005 EX317 09/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,5 km MPC · JPL
204572 2005 EM323 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204573 2005 EF327 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204574 2005 FC4 18/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
204575 2005 FS7 30/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
204576 2005 GN9 03/04/2005 Kleť Kleť Obs. 4,2 km MPC · JPL
204577 2005 GC11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
204578 2005 GX12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
204579 2005 GV23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
204580 2005 GV27 03/04/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
204581 2005 GE35 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
204582 2005 GG43 05/04/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
204583 2005 GD44 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
204584 2005 GE46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
204585 2005 GP57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
204586 2005 GQ58 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
204587 2005 GQ67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
204588 2005 GE70 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204589 2005 GF74 04/04/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
204590 2005 GB90 06/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
204591 2005 GB104 09/04/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
204592 2005 GC107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
204593 2005 GH113 08/04/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204594 2005 GJ113 08/04/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
204595 2005 GA122 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
204596 2005 GA137 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
204597 2005 GO146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204598 2005 GP157 11/04/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
204599 2005 GA158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204600 2005 GJ171 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204601 2005 GJ179 13/04/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
204602 2005 GC205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
204603 2005 JW3 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
204604 2005 JZ4 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
204605 2005 JG14 01/05/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
204606 2005 JB19 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
204607 2005 JA29 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
204608 2005 JB43 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
204609 2005 JO46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204610 2005 JQ73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
204611 2005 JN109 11/05/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 4,4 km MPC · JPL
204612 2005 JE124 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
204613 2005 JU137 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
204614 2005 JC146 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
204615 2005 JM156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
204616 2005 KB12 31/05/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
204617 2005 LB5 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204618 2005 LL10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
204619 2005 LB37 13/06/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 15 km MPC · JPL
204620 2005 LD38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
204621 2005 LU49 11/06/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
204622 2005 MD8 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
204623 2005 ML23 24/06/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
204624 2005 PF21 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
204625 2005 RH34 15/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
204626 2005 SF10 26/09/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
204627 2005 WK54 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204628 2005 WK102 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
204629 2005 XF38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204630 2005 XW57 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
204631 2005 XH64 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204632 2005 XY114 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
204633 2005 YD65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204634 2005 YB73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
204635 2005 YC131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
204636 2005 YW201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204637 2005 YG208 29/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
204638 2006 AV4 02/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
204639 2006 AD17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
204640 2006 AS20 05/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
204641 2006 AX86 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
204642 2006 AA94 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204643 2006 BZ18 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
204644 2006 BK32 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204645 2006 BE38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204646 2006 BK54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
204647 2006 BY57 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
204648 2006 BB65 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
204649 2006 BT79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
204650 2006 BN99 29/01/2006 Jarnac Jarnac Obs. 1,3 km MPC · JPL
204651 2006 BW123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204652 2006 BO125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204653 2006 BF158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204654 2006 BJ161 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
204655 2006 BJ193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
204656 2006 BU248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204657 2006 BO262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204658 2006 BK265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
204659 2006 CB18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204660 2006 CV18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204661 2006 CU21 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204662 2006 CA22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204663 2006 CM62 11/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
204664 2006 DA4 20/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
204665 2006 DB4 20/02/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
204666 2006 DB6 20/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
204667 2006 DP9 21/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
204668 2006 DP15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204669 2006 DP20 20/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
204670 2006 DC24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204671 2006 DG31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
204672 2006 DJ32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
204673 2006 DO33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
204674 2006 DQ57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
204675 2006 DE72 22/02/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
204676 2006 DL76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204677 2006 DQ76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204678 2006 DH81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204679 2006 DU84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204680 2006 DF96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204681 2006 DQ110 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
204682 2006 DF115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204683 2006 DJ152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204684 2006 DF164 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
204685 2006 DF166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204686 2006 DT183 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204687 2006 DD190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
204688 2006 DM199 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
204689 2006 DO206 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
204690 2006 DC210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204691 2006 DC215 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
204692 2006 ET 04/03/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
204693 2006 EM1 02/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,9 km MPC · JPL
204694 2006 EL2 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,6 km MPC · JPL
204695 2006 ER7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204696 2006 EW11 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204697 2006 EX16 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
204698 2006 EB18 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
204699 2006 EO45 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,9 km MPC · JPL
204700 2006 EB55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204701 2006 EM65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204702 Péquignat 2006 FN9 19/03/2006 Vicques M. Ory 3,9 km MPC · JPL
204703 2006 FD24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204704 2006 FD36 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204705 2006 FY37 30/03/2006 Nyukasa A. Nakanishi, F. Futaba 5,4 km MPC · JPL
204706 2006 FC47 23/03/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
204707 2006 FB52 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
204708 2006 FG52 26/03/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
204709 2006 FN54 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204710 Gaoxing 2006 GE 01/04/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,1 km MPC · JPL
204711 Luojialun 2006 GN 01/04/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,1 km MPC · JPL
204712 2006 GP13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204713 2006 GM14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
204714 2006 GR19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204715 2006 GZ22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
204716 2006 GV23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
204717 2006 GQ25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204718 2006 GR38 06/04/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
204719 2006 GD40 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204720 2006 GH41 07/04/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
204721 2006 GN43 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204722 2006 HK2 18/04/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
204723 2006 HO2 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204724 2006 HU7 20/04/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
204725 2006 HK11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204726 2006 HF25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204727 2006 HT26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
204728 2006 HP35 19/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
204729 2006 HR39 21/04/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
204730 2006 HZ39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204731 2006 HK43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
204732 2006 HH49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204733 2006 HP63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
204734 2006 HY66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
204735 2006 HX67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
204736 2006 HF72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204737 2006 HC74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204738 2006 HW83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204739 2006 HA85 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
204740 2006 HB87 29/04/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
204741 2006 HQ88 30/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
204742 2006 HD100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204743 2006 HK102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
204744 2006 HG103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
204745 2006 HJ114 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204746 2006 HM152 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204747 2006 JF2 01/05/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204748 2006 JL3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
204749 2006 JZ13 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
204750 2006 JM14 04/05/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
204751 2006 JN18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
204752 2006 JG21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
204753 2006 JK24 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
204754 2006 JK30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
204755 2006 JK35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204756 2006 JF36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204757 2006 JL37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
204758 2006 JS39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
204759 2006 JF45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
204760 2006 JN50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
204761 2006 JU53 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
204762 2006 JC54 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
204763 2006 JP56 07/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
204764 2006 JW59 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
204765 2006 KH 16/05/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
204766 2006 KW3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
204767 2006 KD4 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
204768 2006 KX4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
204769 2006 KG8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
204770 2006 KB10 19/05/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
204771 2006 KB20 18/05/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
204772 2006 KR29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
204773 2006 KD38 16/05/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
204774 2006 KH39 18/05/2006 Siding Spring SSS 6,9 km MPC · JPL
204775 2006 KA41 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
204776 2006 KF43 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204777 2006 KV43 20/05/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
204778 2006 KS46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
204779 2006 KX46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
204780 2006 KA52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
204781 2006 KX64 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
204782 2006 KU75 24/05/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
204783 2006 KW89 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
204784 2006 KL93 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204785 2006 KT102 28/05/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
204786 Wehlau 2006 KU131 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,1 km MPC · JPL
204787 2006 NB1 06/07/2006 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
204788 2006 PG11 13/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
204789 2006 PE37 12/08/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
204790 2006 QN10 21/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 5,1 km MPC · JPL
204791 2006 QK58 27/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
204792 2006 QS59 19/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
204793 2006 QD79 23/08/2006 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
204794 2006 QD81 24/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
204795 2006 QK87 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
204796 2006 QX102 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204797 2006 QO116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
204798 2006 QU129 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
204799 2006 RW4 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204800 2006 RL26 14/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204801 2006 RS59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204802 2006 SS22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
204803 2006 SQ98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
204804 2006 SU373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 5,2 km MPC · JPL
204805 Šipöcz 2006 TS9 11/10/2006 Modra Modra Obs. 4,4 km MPC · JPL
204806 2007 GX10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204807 2007 GQ23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
204808 2007 GH27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204809 2007 HJ27 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
204810 2007 JQ30 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
204811 2007 LO33 11/06/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
204812 2007 ME3 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
204813 2007 MM6 21/06/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,5 km MPC · JPL
204814 2007 MD10 21/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
204815 2007 NP1 10/07/2007 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
204816 Andreacamilleri 2007 OZ 16/07/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,5 km MPC · JPL
204817 2007 OE1 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
204818 2007 OE4 22/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,2 km MPC · JPL
204819 2007 PU1 06/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
204820 2007 PY2 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
204821 2007 PJ10 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204822 2007 PZ10 11/08/2007 OAM Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
204823 2007 PX13 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204824 2007 PP17 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
204825 2007 PS18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204826 2007 PL20 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
204827 2007 PR20 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
204828 2007 PF22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204829 2007 PJ24 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204830 2007 PP25 13/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
204831 Levski 2007 PQ28 14/08/2007 Zvezdno Obshtestvo Zvezdno Obshtestvo Obs. 3,4 km MPC · JPL
204832 2007 PH31 05/08/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204833 2007 PY34 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204834 2007 PN35 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
204835 2007 PC45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
204836 Xiexiaosi 2007 QS1 16/08/2007 XuYi PMO NEO 8,0 km MPC · JPL
204837 2007 QM2 21/08/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 2,9 km MPC · JPL
204838 2007 QQ6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
204839 Suzhouyuanlin 2007 QK13 16/08/2007 XuYi PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
204840 2007 RD3 03/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
204841 2007 RJ13 03/09/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
204842 Fengchia 2007 RN19 05/09/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,8 km MPC · JPL
204843 2007 RF21 03/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
204844 2007 RT23 03/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
204845 2007 RG38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
204846 2007 RD48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
204847 2007 RN63 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
204848 2007 RK70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204849 2007 RK105 11/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
204850 2007 RD121 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
204851 2007 RW130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
204852 Frankfurt 2007 RH133 15/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 3,7 km MPC · JPL
204853 2007 RB136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
204854 2007 RF140 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
204855 2007 RT140 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204856 2007 RS155 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
204857 2007 RM156 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
204858 2007 RN176 10/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
204859 2007 RF180 11/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
204860 2007 RX193 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
204861 2007 RP204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204862 2007 RC206 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
204863 2007 RF211 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204864 2007 RK211 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
204865 2007 RU233 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
204866 2007 RE235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
204867 2007 RQ242 15/09/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
204868 2007 RE267 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
204869 2007 RL275 06/09/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
204870 2007 RJ278 05/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
204871 2007 RB285 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
204872 2007 RE295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
204873 FAIR 2007 SW1 17/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,3 km MPC · JPL
204874 2007 SR4 20/09/2007 Altschwendt W. Ries 3,1 km MPC · JPL
204875 2007 SZ8 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204876 2007 TZ1 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
204877 2007 TF5 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204878 2007 TE14 03/10/2007 Hibiscus Hibiscus Obs. 4,6 km MPC · JPL
204879 2007 TM32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204880 2007 TQ66 10/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,9 km MPC · JPL
204881 2007 TR95 07/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
204882 2007 TJ127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
204883 2007 TR128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
204884 2007 TB136 08/10/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
204885 2007 TD144 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
204886 2007 TC145 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204887 2007 TX148 08/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
204888 2007 TH187 13/10/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
204889 2007 TR269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204890 2007 TR305 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
204891 2007 TY323 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
204892 2007 TQ331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
204893 2007 TD355 11/10/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
204894 2007 TF372 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
204895 2007 TS375 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
204896 Giorgiobocca 2007 UQ1 16/10/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 5,6 km MPC · JPL
204897 2007 UL19 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
204898 2007 UA30 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
204899 2007 UE56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
204900 2007 UR90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204901 2007 US93 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
204902 2007 UB126 17/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
204903 2007 UO133 30/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
204904 2007 VS80 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
204905 2007 VR84 07/11/2007 OAM Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
204906 2007 VM270 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
204907 2007 VP291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
204908 2007 WS10 17/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
204909 2008 DP43 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
204910 2008 HU12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204911 2008 QE5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
204912 2008 RH94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
204913 2008 RG108 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
204914 2008 SQ35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
204915 2008 ST52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
204916 2008 SU54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
204917 2008 SY82 26/09/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,6 km MPC · JPL
204918 2008 SW142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
204919 2008 SH147 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
204920 2008 SR163 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
204921 2008 SE173 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
204922 2008 SY206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204923 2008 SZ260 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204924 2008 SN266 24/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
204925 2008 TG5 01/10/2008 OAM Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
204926 2008 TX8 06/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
204927 2008 TM52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
204928 2008 TZ68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204929 2008 TV82 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204930 2008 TD105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204931 2008 UJ34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204932 2008 UV35 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
204933 2008 UE42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
204934 2008 UO99 29/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
204935 2008 UZ108 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
204936 2008 UG142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
204937 2008 UF156 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
204938 2008 UW159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
204939 2008 UV172 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204940 2008 UR193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
204941 2008 UD198 24/10/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
204942 2008 UT256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
204943 2008 UA263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204944 2008 UM279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
204945 2008 UB287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
204946 2008 UN302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
204947 2008 UE315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204948 2008 UG325 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204949 2008 VT 02/11/2008 RAS A. Lowe 5,3 km MPC · JPL
204950 2008 VU46 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
204951 2008 VR53 06/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
204952 2008 VM57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
204953 2008 WN4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204954 2008 WS24 18/11/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
204955 2008 WF60 19/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
204956 2008 WS61 22/11/2008 OAM Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
204957 2008 WK68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204958 2008 WQ88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204959 2008 WT98 23/11/2008 OAM Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
204960 4713 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
204961 6377 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
204962 5057 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
204963 1981 EW29 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,9 km MPC · JPL
204964 1981 EN46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 980 m MPC · JPL
204965 1989 SY4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
204966 1990 QX3 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
204967 1991 TH7 03/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 970 m MPC · JPL
204968 1991 TM11 11/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204969 1991 VU11 08/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204970 1992 DQ6 29/02/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
204971 1993 FG9 17/03/1993 La Silla UESAC 5,7 km MPC · JPL
204972 1993 QV8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
204973 1993 SN9 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
204974 1993 TO7 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204975 1993 TW35 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
204976 1994 JT1 01/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
204977 1994 SZ8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
204978 1994 SE12 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
204979 1994 TW10 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204980 1994 TO11 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204981 1995 EX6 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
204982 1995 FT3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204983 1995 GV4 05/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
204984 1995 UL9 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204985 1995 UW13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204986 1995 UB22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204987 1995 UN40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
204988 1995 US58 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204989 1995 UX65 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
204990 1995 YP14 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204991 1996 EZ3 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204992 1996 ES4 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204993 1996 EV9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204994 1996 RJ14 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204995 1996 TZ2 03/10/1996 Xinglong SCAP 7,0 km MPC · JPL
204996 1996 TU5 03/10/1996 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
204997 1996 VE13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204998 1996 VV13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204999 1996 VD14 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
205000 1996 VA16 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

200.000s  • 201.000s  • 202.000s  • 203.000s  • 204.000s  • 205.000s  • 206.000s  • 207.000s  • 208.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001