Danh sách tiểu hành tinh/324001–325000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324001 2005 UB274 24/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
324002 2005 UL288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324003 2005 UV288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324004 2005 UL290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324005 2005 UU291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324006 2005 UK296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324007 2005 UL299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324008 2005 UG302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
324009 2005 UO303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
324010 2005 UB309 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324011 2005 UV309 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
324012 2005 UO312 29/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
324013 2005 UO313 27/10/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
324014 2005 UZ324 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
324015 2005 UW330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324016 2005 UV348 23/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
324017 2005 UT349 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
324018 2005 UE352 29/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
324019 2005 UW368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
324020 2005 UF376 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324021 2005 UB378 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
324022 2005 UH381 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
324023 2005 UO383 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324024 2005 UV389 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324025 2005 UB402 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324026 2005 UB405 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324027 2005 UF414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324028 2005 UM422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324029 2005 UY428 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
324030 2005 UJ432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324031 2005 UN436 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324032 2005 UW438 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
324033 2005 UD440 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
324034 2005 UA442 29/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
324035 2005 US442 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324036 2005 UZ446 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
324037 2005 UN455 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
324038 2005 UM479 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324039 2005 UE480 30/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
324040 2005 UX481 20/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
324041 2005 UK495 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
324042 2005 UZ495 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
324043 2005 UZ511 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
324044 2005 US516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
324045 2005 UO525 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324046 2005 UJ527 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324047 2005 VZ 03/11/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
324048 2005 VR2 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
324049 2005 VA26 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324050 2005 VB28 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324051 2005 VZ29 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324052 2005 VD31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324053 2005 VS42 04/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
324054 2005 VA53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
324055 2005 VZ53 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324056 2005 VU56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324057 2005 VG58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324058 2005 VH59 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324059 2005 VX60 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324060 2005 VC61 05/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
324061 2005 VM61 05/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
324062 2005 VF63 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324063 2005 VK66 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
324064 2005 VT77 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324065 2005 VB87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324066 2005 VL97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324067 2005 VM97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
324068 2005 VY123 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324069 2005 VC124 05/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
324070 2005 WK1 21/11/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
324071 2005 WA26 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
324072 2005 WL26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324073 2005 WA27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324074 2005 WX30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324075 2005 WH43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324076 2005 WR49 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
324077 2005 WU58 30/11/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
324078 2005 WZ67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324079 2005 WD75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324080 2005 WP75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324081 2005 WL87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324082 2005 WJ90 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
324083 2005 WW94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324084 2005 WY100 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324085 2005 WJ102 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324086 2005 WU102 25/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
324087 2005 WS114 28/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
324088 2005 WJ121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324089 2005 WC122 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
324090 2005 WR123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
324091 2005 WQ125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324092 2005 WX140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324093 2005 WB142 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324094 2005 WY144 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
324095 2005 WB153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324096 2005 WT153 29/11/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
324097 2005 WX162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
324098 2005 WJ164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
324099 2005 WR187 29/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
324100 2005 WD195 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324101 2005 WA203 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324102 2005 XJ12 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324103 2005 XK20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324104 2005 XD23 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
324105 2005 XE30 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
324106 2005 XB51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324107 2005 XE52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324108 2005 XS57 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324109 2005 XL68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324110 2005 XX73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324111 2005 XO77 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
324112 2005 XF84 07/12/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
324113 2005 XX89 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324114 2005 XU109 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
324115 2005 XL116 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324116 2005 YU7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324117 2005 YN14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324118 2005 YO16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324119 2005 YG17 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324120 2005 YP18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
324121 2005 YT18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324122 2005 YE30 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324123 2005 YF31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
324124 2005 YC32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324125 2005 YD33 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324126 2005 YR38 22/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
324127 2005 YY39 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324128 2005 YY46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324129 2005 YX52 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324130 2005 YL54 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324131 2005 YA55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324132 2005 YY55 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324133 2005 YA60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
324134 2005 YQ65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324135 2005 YZ66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
324136 2005 YD85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324137 2005 YH86 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324138 2005 YM86 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324139 2005 YY87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
324140 2005 YX89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324141 2005 YR91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
324142 2005 YF92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324143 2005 YE112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324144 2005 YH117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
324145 2005 YZ123 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
324146 2005 YP125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324147 2005 YP142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324148 2005 YY152 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324149 2005 YL153 29/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
324150 2005 YU162 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
324151 2005 YG167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324152 2005 YH168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324153 2005 YV168 29/12/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
324154 2005 YN176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324155 2005 YE177 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324156 2005 YZ178 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324157 2005 YC190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324158 2005 YY192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324159 2005 YF199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
324160 2005 YO201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324161 2005 YH205 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324162 2005 YV210 24/12/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
324163 2005 YP251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324164 2005 YZ255 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
324165 2005 YT264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324166 2005 YS268 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324167 2005 YM270 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324168 2005 YD278 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324169 2005 YK283 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
324170 2005 YS284 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324171 2006 AJ 02/01/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
324172 2006 AC4 29/12/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
324173 2006 AM7 05/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
324174 2006 AX10 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324175 2006 AU14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324176 2006 AN20 05/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
324177 2006 AV25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324178 2006 AD26 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324179 2006 AA27 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324180 2006 AX34 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324181 2006 AC35 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324182 2006 AX36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324183 2006 AU37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324184 2006 AT41 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324185 2006 AT48 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324186 2006 AS49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324187 2006 AU58 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324188 2006 AJ61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324189 2006 AV62 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324190 2006 AN63 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324191 2006 AX65 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324192 2006 AZ66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324193 2006 AJ67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324194 2006 AN68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324195 2006 AW68 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324196 2006 AN70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324197 2006 AG72 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
324198 2006 AL73 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324199 2006 AE78 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
324200 2006 AV79 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324201 2006 AB81 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324202 2006 AF85 06/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
324203 2006 AE89 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324204 2006 AT91 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
324205 2006 AC96 12/01/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
324206 2006 AW97 06/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
324207 2006 AO102 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
324208 2006 AS103 07/01/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,7 km MPC · JPL
324209 2006 BQ2 20/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
324210 2006 BN10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324211 2006 BJ19 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
324212 2006 BY23 23/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
324213 2006 BR27 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
324214 2006 BC31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324215 2006 BH33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
324216 2006 BM33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
324217 2006 BF39 24/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,4 km MPC · JPL
324218 2006 BO41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
324219 2006 BA44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
324220 2006 BP51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324221 2006 BM56 22/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
324222 2006 BK60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324223 2006 BG61 22/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
324224 2006 BV68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324225 2006 BB71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324226 2006 BW78 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
324227 2006 BE93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324228 2006 BR100 29/01/2006 Marly Naef Obs. 5,0 km MPC · JPL
324229 2006 BY100 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324230 2006 BH108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
324231 2006 BA111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324232 2006 BO113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324233 2006 BQ115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
324234 2006 BH119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324235 2006 BH121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324236 2006 BP121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
324237 2006 BJ128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
324238 2006 BG131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324239 2006 BB135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324240 2006 BZ153 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
324241 2006 BJ155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324242 2006 BA161 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
324243 2006 BC162 26/01/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
324244 2006 BJ162 07/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,1 km MPC · JPL
324245 2006 BR164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324246 2006 BJ169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
324247 2006 BW169 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324248 2006 BD172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324249 2006 BG177 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324250 2006 BX181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324251 2006 BC184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324252 2006 BT184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
324253 2006 BM185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324254 2006 BE189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324255 2006 BQ203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
324256 2006 BZ210 31/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
324257 2006 BH211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324258 2006 BH212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324259 2006 BZ214 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
324260 2006 BT217 29/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
324261 2006 BQ226 30/01/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
324262 2006 BV226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324263 2006 BN232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324264 2006 BN239 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324265 2006 BO243 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324266 2006 BR262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324267 2006 BC265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324268 2006 BM274 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
324269 2006 BT274 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324270 2006 BB275 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324271 2006 BG278 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324272 2006 BV278 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324273 2006 BS283 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324274 2006 CT2 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324275 2006 CH10 04/02/2006 Wrightwood J. W. Young 2,3 km MPC · JPL
324276 2006 CF12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324277 2006 CA26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324278 2006 CQ37 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
324279 2006 CE39 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
324280 2006 CE45 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324281 2006 CV48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
324282 2006 CU49 03/02/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
324283 2006 CM54 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324284 2006 CJ59 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
324285 2006 CG61 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
324286 2006 CA62 07/12/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
324287 2006 DO 20/02/2006 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
324288 2006 DV9 21/02/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
324289 2006 DE15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324290 2006 DG15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324291 2006 DV26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324292 2006 DK41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
324293 2006 DV45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
324294 2006 DY46 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
324295 2006 DT55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
324296 2006 DL56 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324297 2006 DA57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
324298 2006 DC71 21/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324299 2006 DC77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
324300 2006 DR84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324301 2006 DG98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324302 2006 DT101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324303 2006 DK111 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324304 2006 DP118 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
324305 2006 DL123 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
324306 2006 DD132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324307 2006 DR141 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324308 2006 DG153 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
324309 2006 DV181 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324310 2006 DQ184 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
324311 2006 DR187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324312 2006 DZ190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324313 2006 DA195 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
324314 2006 DF196 22/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
324315 2006 DR198 27/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
324316 2006 DZ199 24/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
324317 2006 EP52 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324318 2006 FY11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324319 2006 GG20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
324320 2006 GS48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
324321 2006 HS50 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
324322 2006 HB62 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324323 2006 HL90 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
324324 2006 HP92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
324325 2006 HZ144 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 750 m MPC · JPL
324326 2006 HL147 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 780 m MPC · JPL
324327 2006 JB72 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 4,7 km MPC · JPL
324328 2006 KM61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324329 2006 KU71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324330 2006 OG1 18/07/2006 Lulin Observatory LUSS 900 m MPC · JPL
324331 2006 OE12 21/07/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
324332 2006 OR12 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
324333 2006 OW16 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324334 2006 PO 05/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 610 m MPC · JPL
324335 2006 PG5 12/08/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
324336 2006 PC11 13/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
324337 2006 PV13 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
324338 2006 PZ14 15/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
324339 2006 PO16 15/08/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
324340 2006 PB21 15/08/2006 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
324341 2006 PN26 15/08/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
324342 2006 PB27 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
324343 2006 QV2 17/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
324344 2006 QH10 19/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
324345 2006 QZ11 16/08/2006 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
324346 2006 QQ16 17/08/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
324347 2006 QR18 17/08/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
324348 2006 QW24 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
324349 2006 QQ31 17/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
324350 2006 QZ33 24/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 980 m MPC · JPL
324351 2006 QY35 17/08/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
324352 2006 QC38 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
324353 2006 QR55 22/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
324354 2006 QJ57 25/08/2006 Mayhill A. Lowe 940 m MPC · JPL
324355 2006 QA61 21/08/2006 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
324356 2006 QU80 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
324357 2006 QB81 24/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
324358 2006 QB100 24/08/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
324359 2006 QL106 28/08/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
324360 2006 QG108 28/08/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
324361 2006 QV114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
324362 2006 QE116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
324363 2006 QF116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
324364 2006 QO121 29/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324365 2006 QD129 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
324366 2006 QC134 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
324367 2006 QY139 18/08/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
324368 2006 QZ165 29/08/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
324369 2006 QF166 29/08/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
324370 2006 QV167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
324371 2006 QH183 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
324372 2006 RW2 12/09/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
324373 2006 RA4 12/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
324374 2006 RE9 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
324375 2006 RN11 12/09/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
324376 2006 RY17 14/09/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
324377 2006 RZ27 14/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
324378 2006 RO33 11/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
324379 2006 RY35 14/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
324380 2006 RW37 12/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
324381 2006 RB53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
324382 2006 RH59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324383 2006 RS78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324384 2006 RJ88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
324385 2006 RN90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
324386 2006 RL95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
324387 2006 RR96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
324388 2006 RH112 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 660 m MPC · JPL
324389 2006 SV3 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
324390 2006 SM18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
324391 2006 SD21 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
324392 2006 SO22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
324393 2006 SD31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
324394 2006 SH36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
324395 2006 SB43 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
324396 2006 SR53 16/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
324397 2006 SP55 18/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
324398 2006 SX88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
324399 2006 SU91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324400 2006 SQ108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324401 2006 SZ122 19/09/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
324402 2006 SM150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324403 2006 SM151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
324404 2006 SE155 22/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
324405 2006 ST160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324406 2006 SP185 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324407 2006 SB197 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324408 2006 SH200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324409 2006 SE202 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324410 2006 SY216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324411 2006 SE217 28/09/2006 Jarnac Jarnac Obs. 1,1 km MPC · JPL
324412 2006 SL219 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
324413 2006 SH242 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324414 2006 SM247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
324415 2006 ST265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324416 2006 SN280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
324417 2006 SS290 27/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 910 m MPC · JPL
324418 2006 SX305 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
324419 2006 SE307 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324420 2006 SD315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324421 2006 SM320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324422 2006 SN320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324423 2006 SD323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324424 2006 SC325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
324425 2006 SZ350 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324426 2006 SX354 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
324427 2006 SR358 30/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
324428 2006 SD360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324429 2006 SF372 18/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
324430 2006 SL393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
324431 2006 SY403 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
324432 2006 SL408 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
324433 2006 SP408 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324434 2006 ST409 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
324435 2006 TA2 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
324436 2006 TO8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
324437 2006 TX21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
324438 2006 TP29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
324439 2006 TU30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324440 2006 TU33 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
324441 2006 TB38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324442 2006 TY50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324443 2006 TJ54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
324444 2006 TS69 11/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
324445 2006 TW75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
324446 2006 TK79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324447 2006 TR82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324448 2006 TU93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324449 2006 TR101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324450 2006 TR102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324451 2006 TA107 11/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
324452 2006 TE124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324453 2006 TH124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324454 2006 TV124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324455 2006 UH1 16/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,2 km MPC · JPL
324456 2006 UE8 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
324457 2006 UH8 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
324458 2006 UR8 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
324459 2006 UZ9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324460 2006 UJ16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
324461 2006 UP16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324462 2006 UJ20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
324463 2006 UR26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324464 2006 UW26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
324465 2006 UB33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
324466 2006 UT42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324467 2006 UP43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324468 2006 UU53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324469 2006 UC55 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324470 2006 UU69 16/10/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
324471 2006 UN73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324472 2006 UZ82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324473 2006 UC88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324474 2006 UZ89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324475 2006 UB92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324476 2006 US95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324477 2006 UU99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324478 2006 UQ100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324479 2006 UJ104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324480 2006 UN104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324481 2006 US108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324482 2006 UK133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
324483 2006 UL135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324484 2006 UO136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324485 2006 UA142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324486 2006 UY142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324487 2006 UL156 21/10/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
324488 2006 UD179 16/10/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
324489 2006 UD202 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324490 2006 UH208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324491 2006 UK210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324492 2006 US232 21/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
324493 2006 UO233 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324494 2006 UA235 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
324495 2006 UD248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324496 2006 UV260 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324497 2006 UN271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
324498 2006 UM279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
324499 2006 UG285 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
324500 2006 UJ285 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324501 2006 UQ286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324502 2006 UO288 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324503 2006 UY328 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
324504 2006 UQ334 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324505 2006 UC346 17/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
324506 2006 VZ5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324507 2006 VV20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324508 2006 VN29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
324509 2006 VZ32 11/11/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
324510 2006 VG37 11/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324511 2006 VH45 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324512 2006 VD46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324513 2006 VD51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324514 2006 VH55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324515 2006 VS55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324516 2006 VV55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324517 2006 VV72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
324518 2006 VW72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324519 2006 VC85 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324520 2006 VS87 14/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
324521 2006 VS92 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324522 2006 VJ101 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
324523 2006 VU106 13/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
324524 2006 VZ108 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324525 2006 VZ111 13/11/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
324526 2006 VX113 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324527 2006 VN119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324528 2006 VA128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324529 2006 VW135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324530 2006 VJ138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
324531 2006 VD139 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324532 2006 VR144 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324533 2006 VF146 15/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
324534 2006 VW168 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324535 2006 VZ173 15/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
324536 2006 WW9 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
324537 2006 WL11 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
324538 2006 WG12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324539 2006 WA17 17/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
324540 2006 WT27 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
324541 2006 WM30 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324542 2006 WZ34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324543 2006 WW41 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
324544 2006 WH42 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
324545 2006 WK44 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324546 2006 WO48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324547 2006 WC50 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324548 2006 WD57 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324549 2006 WN64 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324550 2006 WB68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
324551 2006 WA69 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324552 2006 WG78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324553 2006 WL80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324554 2006 WM82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324555 2006 WJ83 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
324556 2006 WP92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324557 2006 WZ97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324558 2006 WR98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324559 2006 WG102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324560 2006 WR109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324561 2006 WM111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324562 2006 WZ116 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
324563 2006 WC120 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
324564 2006 WP130 17/11/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
324565 2006 WD136 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324566 2006 WX136 19/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
324567 2006 WP140 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324568 2006 WF149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324569 2006 WM152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324570 2006 WW155 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324571 2006 WX170 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
324572 2006 WN171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
324573 2006 WR179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
324574 2006 WX190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324575 2006 WO193 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324576 2006 WH194 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324577 2006 WZ197 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324578 2006 WE198 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324579 2006 WQ198 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324580 2006 WT204 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
324581 2006 XC 08/12/2006 Sandlot Sandlot Obs. 1,4 km MPC · JPL
324582 2006 XK 09/12/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
324583 2006 XZ 09/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
324584 2006 XZ11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324585 2006 XA12 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324586 2006 XB12 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
324587 2006 XU15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
324588 2006 XH17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324589 2006 XZ19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324590 2006 XN20 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324591 2006 XF22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
324592 2006 XN34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324593 2006 XJ46 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
324594 2006 XX47 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324595 2006 XG53 14/12/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
324596 2006 XF55 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
324597 2006 XP55 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324598 2006 XD59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324599 2006 XF62 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
324600 2006 XJ65 12/12/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324601 2006 XL68 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
324602 2006 YF2 17/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
324603 2006 YB8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324604 2006 YJ8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
324605 2006 YE9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
324606 2006 YA10 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
324607 2006 YF16 21/12/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
324608 2006 YP16 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324609 2006 YT19 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324610 2006 YF20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
324611 2006 YV22 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
324612 2006 YO24 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324613 2006 YR25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324614 2006 YE33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324615 2006 YV33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324616 2006 YO37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324617 2006 YZ38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
324618 2006 YJ53 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324619 2006 YF55 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324620 2007 AG1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324621 2007 AE10 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
324622 2007 AQ10 10/01/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
324623 2007 AQ21 15/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
324624 2007 AQ23 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324625 2007 AV29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324626 2007 BT5 17/01/2007 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
324627 2007 BW5 17/01/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
324628 2007 BY6 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324629 2007 BJ13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324630 2007 BK14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324631 2007 BR14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324632 2007 BP27 24/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
324633 2007 BT27 24/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
324634 2007 BW38 24/01/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
324635 2007 BT39 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324636 2007 BA41 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
324637 2007 BU42 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324638 2007 BT47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324639 2007 BA67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324640 2007 BP71 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324641 2007 BP74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324642 2007 BB76 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
324643 2007 BG76 17/01/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
324644 2007 CV 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324645 2007 CU4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324646 2007 CU5 05/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
324647 2007 CE11 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
324648 2007 CE13 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324649 2007 CK18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
324650 2007 CQ19 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324651 2007 CL24 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324652 2007 CZ28 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324653 2007 CA32 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324654 2007 CP37 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324655 2007 CK50 08/02/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
324656 2007 CJ52 10/02/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
324657 2007 CV52 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324658 2007 CL61 15/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
324659 2007 CC65 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324660 2007 DR 18/02/2007 Mayhill A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
324661 2007 DA5 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324662 2007 DK9 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324663 2007 DZ17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324664 2007 DP19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324665 2007 DG20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324666 2007 DU28 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324667 2007 DW31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324668 2007 DO34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
324669 2007 DG40 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324670 2007 DX48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324671 2007 DH58 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324672 2007 DE61 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324673 2007 DR62 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324674 2007 DX63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324675 2007 DY72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
324676 2007 DC79 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
324677 2007 DM84 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
324678 2007 DB93 23/02/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
324679 2007 DN93 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324680 2007 DB103 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324681 2007 DL105 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
324682 2007 DE106 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324683 2007 DR113 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324684 2007 EC2 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324685 2007 ED2 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324686 2007 ED7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
324687 2007 ED9 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324688 2007 EJ10 06/03/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
324689 2007 EP16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324690 2007 EB17 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324691 2007 EC19 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
324692 2007 EF29 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324693 2007 EN38 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324694 2007 EC42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324695 2007 EM42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324696 2007 EH46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324697 2007 EP46 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324698 2007 EL56 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324699 2007 ED75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
324700 2007 EN92 10/03/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324701 2007 EQ93 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324702 2007 EL97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324703 2007 EQ100 11/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
324704 2007 EX101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324705 2007 EV109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324706 2007 EJ111 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324707 2007 EH112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324708 2007 EJ117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
324709 2007 EZ117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324710 2007 EN126 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324711 2007 EA131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324712 2007 EQ131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
324713 2007 EU133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324714 2007 EA134 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324715 2007 EG134 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324716 2007 EF135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324717 2007 EK135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
324718 2007 EB139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324719 2007 EW139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324720 2007 ER144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324721 2007 ES144 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324722 2007 EO145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324723 2007 EY146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324724 2007 ES147 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
324725 2007 EA151 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324726 2007 EG165 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324727 2007 EO166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
324728 2007 EC168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324729 2007 EH170 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324730 2007 EZ170 15/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
324731 2007 ES171 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324732 2007 EY174 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
324733 2007 EX179 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324734 2007 EO181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
324735 2007 EY182 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
324736 2007 EX190 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
324737 2007 EA191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324738 2007 EF192 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324739 2007 EF197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324740 2007 EU202 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
324741 2007 ET210 08/03/2007 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
324742 2007 EJ217 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324743 2007 EC222 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324744 2007 ES222 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324745 2007 EH223 14/03/2007 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
324746 2007 EH224 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324747 2007 FO6 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
324748 2007 FQ25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324749 2007 FW30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
324750 2007 FR32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324751 2007 FF33 21/03/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
324752 2007 FS40 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324753 2007 FQ44 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324754 2007 FQ45 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
324755 2007 FN46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
324756 2007 FQ49 26/03/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
324757 2007 GB4 06/04/2007 Antares ARO 3,5 km MPC · JPL
324758 2007 GC5 11/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
324759 2007 GL15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324760 2007 GV16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324761 2007 GC18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324762 2007 GS19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324763 2007 GB25 28/03/2007 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
324764 2007 GH29 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
324765 2007 GK33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
324766 2007 GS33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
324767 2007 GJ37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324768 2007 GA38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324769 2007 GW39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324770 2007 GR40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324771 2007 GC42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324772 2007 GD45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324773 2007 GF46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
324774 2007 GX46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324775 2007 GM48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
324776 2007 GE49 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
324777 2007 GZ51 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324778 2007 GF53 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324779 2007 GJ57 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324780 2007 GK58 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324781 2007 GW58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
324782 2007 GQ61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324783 2007 GH66 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324784 2007 GN66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324785 2007 GS66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324786 2007 GC73 15/04/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
324787 Wlodarczyk 2007 GR75 15/04/2007 Moletai K. Černis 4,9 km MPC · JPL
324788 2007 GU75 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
324789 2007 GA76 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324790 2007 HJ7 16/04/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
324791 2007 HT10 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
324792 2007 HV12 16/04/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
324793 2007 HH13 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324794 2007 HZ15 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324795 2007 HW19 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324796 2007 HZ19 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324797 2007 HG20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324798 2007 HO20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324799 2007 HD29 19/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
324800 2007 HP44 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324801 2007 HO45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324802 2007 HW45 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
324803 2007 HY46 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
324804 2007 HL48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
324805 2007 HH49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324806 2007 HN49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
324807 2007 HL50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324808 2007 HE53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
324809 2007 HB57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
324810 2007 HT59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
324811 2007 HW59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324812 2007 HY59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324813 2007 HY64 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324814 2007 HO66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
324815 2007 HU67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324816 2007 HD71 20/04/2007 Lulin LUSS 4,4 km MPC · JPL
324817 2007 HZ75 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324818 2007 HU80 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324819 2007 HZ80 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
324820 2007 HB81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
324821 2007 HR81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
324822 2007 HQ84 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324823 2007 HL86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
324824 2007 HE87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324825 2007 HY90 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324826 2007 HV91 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324827 2007 HL96 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
324828 2007 HM96 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324829 2007 HC97 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
324830 2007 HU97 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324831 2007 JU1 07/05/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
324832 2007 JG3 05/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
324833 2007 JQ3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324834 2007 JN9 09/05/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
324835 2007 JB10 11/05/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
324836 2007 JD12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324837 2007 JP12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
324838 2007 JB13 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324839 2007 JZ36 09/05/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
324840 2007 JZ42 15/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
324841 2007 JC43 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
324842 2007 JG44 12/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,9 km MPC · JPL
324843 2007 KM 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324844 2007 KW3 23/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
324845 2007 KD4 23/05/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
324846 2007 KY5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324847 2007 LS1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324848 2007 LW5 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324849 2007 LN6 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324850 2007 LS6 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324851 2007 LU7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
324852 2007 LZ7 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324853 2007 LO8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
324854 2007 LD27 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324855 2007 LH28 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324856 2007 LL33 06/06/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
324857 2007 LG34 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324858 2007 LB37 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
324859 2007 MS4 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
324860 2007 RO227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
324861 2007 RM290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
324862 2007 RU301 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
324863 2007 TC6 06/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 730 m MPC · JPL
324864 2007 TW66 12/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 620 m MPC · JPL
324865 2007 TQ119 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
324866 2007 TZ125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324867 2007 TX142 15/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 770 m MPC · JPL
324868 2007 TX171 13/10/2007 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
324869 2007 TN211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324870 2007 TU218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
324871 2007 TT231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324872 2007 TT232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
324873 2007 TV272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
324874 2007 TD275 11/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
324875 2007 TW293 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
324876 2007 TK318 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
324877 2007 TZ362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
324878 2007 TU373 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
324879 2007 TN380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
324880 2007 TT392 15/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
324881 2007 TP398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
324882 2007 TG442 11/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
324883 2007 UH14 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324884 2007 UG25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
324885 2007 UD38 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324886 2007 UE44 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
324887 2007 UN65 31/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
324888 2007 UN71 30/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324889 2007 UN101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
324890 2007 UK132 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
324891 2007 UP139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
324892 2007 VD15 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
324893 2007 VJ52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
324894 2007 VP54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324895 2007 VW95 07/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 840 m MPC · JPL
324896 2007 VL103 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
324897 2007 VO110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
324898 2007 VJ122 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324899 2007 VU126 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
324900 2007 VG141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324901 2007 VJ145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
324902 2007 VS157 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
324903 2007 VU183 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
324904 2007 VU192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
324905 2007 VD207 09/11/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
324906 2007 VP211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
324907 2007 VV216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324908 2007 VL231 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324909 2007 VP236 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
324910 2007 VX237 12/11/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
324911 2007 VP244 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
324912 2007 VZ244 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 860 m MPC · JPL
324913 2007 VN247 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
324914 2007 VB252 12/11/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
324915 2007 VV289 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324916 2007 VZ290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
324917 2007 VW292 15/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324918 2007 VW308 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324919 2007 VC309 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
324920 2007 VF311 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324921 2007 VW320 02/11/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
324922 2007 VS326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
324923 2007 VB331 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
324924 2007 VR333 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
324925 Vivantdenon 2007 WO1 17/11/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 820 m MPC · JPL
324926 2007 WW1 17/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
324927 2007 WL7 18/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
324928 2007 WC11 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
324929 2007 WE21 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
324930 2007 WJ32 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
324931 2007 WF56 30/11/2007 Lulin LUSS 1,2 km MPC · JPL
324932 2007 XC1 02/12/2007 Lulin LUSS 720 m MPC · JPL
324933 2007 XU15 08/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 840 m MPC · JPL
324934 2007 XZ20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
324935 2007 XC21 13/12/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
324936 2007 XP23 09/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 720 m MPC · JPL
324937 2007 XV34 13/12/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
324938 2007 XG37 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324939 2007 XG40 13/12/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
324940 2007 XE46 15/12/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324941 2007 XR49 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
324942 2007 XW53 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
324943 2007 XM56 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
324944 2007 XQ58 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
324945 2007 YL6 12/03/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
324946 2007 YU8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
324947 2007 YY13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324948 2007 YT26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324949 2007 YQ28 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
324950 2007 YH30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
324951 2007 YW30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324952 2007 YR43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324953 2007 YC44 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324954 2007 YL53 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
324955 2007 YE54 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
324956 2007 YY54 31/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
324957 2007 YG57 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324958 2007 YW62 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
324959 2007 YN66 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
324960 2007 YT72 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
324961 2007 YV72 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
324962 2007 YQ73 30/12/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
324963 2007 YT74 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
324964 2008 AY3 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324965 2008 AQ4 04/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
324966 2008 AM7 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
324967 2008 AC15 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
324968 2008 AY19 10/01/2008 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
324969 2008 AV20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
324970 2008 AF27 10/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324971 2008 AJ30 11/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
324972 2008 AJ32 07/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
324973 2008 AE37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
324974 2008 AM43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
324975 2008 AA46 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324976 2008 AH56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324977 2008 AH58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
324978 2008 AW64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
324979 2008 AJ71 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324980 2008 AS75 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324981 2008 AB88 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324982 2008 AL96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324983 2008 AR98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
324984 2008 AJ107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324985 2008 AQ114 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
324986 2008 AQ136 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324987 2008 AB137 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324988 2008 BA7 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
324989 2008 BJ7 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324990 2008 BW9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324991 2008 BD10 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324992 2008 BA13 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
324993 2008 BQ13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
324994 2008 BV14 28/01/2008 Altschwendt W. Ries 620 m MPC · JPL
324995 2008 BA15 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
324996 2008 BW15 28/01/2008 Lulin LUSS 900 m MPC · JPL
324997 2008 BF18 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
324998 2008 BA26 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324999 2008 BX27 30/01/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
325000 2008 BL28 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

320.000s  • 321.000s  • 322.000s  • 323.000s  • 324.000s  • 325.000s  • 326.000s  • 327.000s  • 328.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001