Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/378001–379000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378001 2006 RR98 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378002 ʻAkialoa 2006 RK112 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 590 m MPC · JPL
378003 2006 SW 17/09/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 820 m MPC · JPL
378004 2006 SX25 16/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
378005 2006 SR31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378006 2006 SX32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378007 2006 SQ38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378008 2006 SO43 16/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
378009 2006 SG46 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378010 2006 SP60 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
378011 2006 SK69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
378012 2006 SU70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
378013 2006 SV71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378014 2006 SP149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378015 2006 SM156 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378016 2006 SS161 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
378017 2006 SB163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
378018 2006 SW164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
378019 2006 SL185 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
378020 2006 SQ256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378021 2006 SM259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378022 2006 SD283 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
378023 2006 SS311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378024 2006 SV314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378025 2006 SX321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378026 2006 SQ324 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378027 2006 SX326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378028 2006 SU337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378029 2006 SZ337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
378030 2006 SG352 30/09/2006 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
378031 2006 SZ355 30/09/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
378032 2006 SH363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378033 2006 SQ391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
378034 2006 SH392 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378035 2006 SE394 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
378036 2006 SD398 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378037 2006 SE401 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
378038 2006 SM402 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
378039 2006 SP405 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378040 2006 SY410 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
378041 2006 SX411 28/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
378042 2006 TN12 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
378043 2006 TX20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
378044 2006 TT22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378045 2006 TR23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378046 2006 TX23 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378047 2006 TH32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
378048 2006 TD33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378049 2006 TM34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378050 2006 TJ39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
378051 2006 TY46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
378052 2006 TA51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378053 2006 TC60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378054 2006 TF60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
378055 2006 TN64 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378056 2006 TM74 11/10/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
378057 2006 TW83 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378058 2006 TY84 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
378059 2006 TL86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
378060 2006 TE91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378061 2006 TZ91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
378062 2006 TH93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378063 2006 TL98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378064 2006 TU99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378065 2006 TL125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
378066 2006 TN129 02/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
378067 2006 UD6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378068 2006 UP13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378069 2006 UT14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
378070 2006 US23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378071 2006 UB31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378072 2006 UY51 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
378073 2006 UB53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378074 2006 UK54 17/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
378075 2006 UJ62 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378076 Campani 2006 UQ64 23/10/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,0 km MPC · JPL
378077 2006 UE67 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378078 2006 UQ69 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378079 2006 US69 16/10/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
378080 2006 UW71 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378081 2006 UY72 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
378082 2006 UW82 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
378083 2006 UH85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378084 2006 UM87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378085 2006 UT88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
378086 2006 UB89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
378087 2006 UG90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
378088 2006 UM92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378089 2006 UY93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
378090 2006 UD96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378091 2006 UD107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
378092 2006 UY108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
378093 2006 UH111 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
378094 2006 UF134 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
378095 2006 UP142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
378096 2006 UY147 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378097 2006 UJ156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378098 2006 UV169 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378099 2006 UF170 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378100 2006 UZ171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378101 2006 UG173 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
378102 2006 UR184 28/09/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
378103 2006 UG200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
378104 2006 UR210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378105 2006 UD218 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
378106 2006 UG219 26/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
378107 2006 UH219 16/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
378108 2006 UO223 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
378109 2006 UU224 19/10/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
378110 2006 UK236 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
378111 2006 UQ237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378112 2006 UG239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378113 2006 UM244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
378114 2006 UW253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
378115 2006 UV257 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378116 2006 UC259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
378117 2006 UH280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
378118 2006 UK280 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378119 2006 UW319 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 650 m MPC · JPL
378120 2006 UC328 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
378121 2006 UU329 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378122 2006 UC335 16/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
378123 2006 UK338 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
378124 2006 VT2 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch APO 850 m MPC · JPL
378125 2006 VO7 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378126 2006 VO9 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
378127 2006 VH10 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
378128 2006 VA16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378129 2006 VB16 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378130 2006 VJ17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378131 2006 VZ20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378132 2006 VR25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
378133 2006 VV29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
378134 2006 VK35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378135 2006 VE36 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
378136 2006 VX41 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
378137 2006 VS44 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378138 2006 VW45 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378139 2006 VW46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
378140 2006 VF60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378141 2006 VP67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378142 2006 VR78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
378143 2006 VT78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378144 2006 VG79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378145 2006 VP83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378146 2006 VZ89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378147 2006 VW90 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378148 2006 VF107 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378149 2006 VR113 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378150 2006 VY114 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378151 2006 VS115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378152 2006 VQ117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
378153 2006 VK140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378154 2006 VT140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
378155 2006 VU140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378156 2006 VV146 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
378157 2006 VQ150 09/11/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
378158 2006 VM153 08/11/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
378159 2006 VB170 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378160 2006 WX1 19/11/2006 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
378161 2006 WK4 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
378162 2006 WQ7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378163 2006 WC8 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
378164 2006 WT39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378165 2006 WC43 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378166 2006 WV45 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
378167 2006 WR51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378168 2006 WC60 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378169 2006 WF75 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
378170 2006 WF79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
378171 2006 WY79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
378172 2006 WV96 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378173 2006 WN106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
378174 2006 WF110 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378175 2006 WA129 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378176 2006 WB162 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
378177 2006 WY167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
378178 2006 WG171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378179 2006 WL182 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
378180 2006 WY183 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
378181 2006 WG198 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
378182 2006 WU202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
378183 2006 XK7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378184 2006 XD10 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
378185 2006 XF11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378186 2006 XZ16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
378187 2006 XG17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
378188 2006 XA23 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378189 2006 XD29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378190 2006 XO33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
378191 2006 XP33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
378192 2006 XH43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
378193 2006 XF45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378194 2006 XN53 14/12/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
378195 2006 XA55 15/12/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
378196 2006 XT58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378197 2006 XG70 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378198 2006 XJ70 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378199 2006 YL21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
378200 2006 YL26 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378201 2006 YY29 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378202 2006 YV36 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
378203 2006 YW42 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
378204 Bettyhesser 2006 YF49 26/12/2006 Mauna Kea D. D. Balam 1,0 km MPC · JPL
378205 2006 YP49 28/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
378206 2006 YQ55 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
378207 2007 AH1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378208 2007 AK1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378209 2007 AA4 08/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
378210 2007 AR8 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378211 2007 AK9 13/01/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 780 m MPC · JPL
378212 2007 AO9 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378213 2007 AF11 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
378214 Sauron 2007 AP11 14/01/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 860 m MPC · JPL
378215 2007 AZ12 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378216 2007 AZ18 16/07/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
378217 2007 AB25 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378218 2007 BD12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378219 2007 BY16 17/01/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
378220 2007 BD17 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378221 2007 BO17 17/01/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
378222 2007 BW18 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378223 2007 BJ21 24/01/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
378224 2007 BW21 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
378225 2007 BD27 24/01/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
378226 2007 BK27 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
378227 2007 BT29 24/01/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
378228 2007 BD39 24/01/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
378229 2007 BO55 24/01/2007 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
378230 2007 BY64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
378231 2007 BF74 17/01/2007 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
378232 2007 BO77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
378233 2007 BJ78 24/01/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
378234 2007 BJ81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378235 2007 BO96 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 940 m MPC · JPL
378236 2007 BD101 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378237 2007 CF 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378238 2007 CB1 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378239 2007 CJ5 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
378240 2007 CJ7 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378241 2007 CY10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
378242 2007 CR12 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
378243 2007 CU22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378244 2007 CN36 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378245 2007 CZ40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378246 2007 CD44 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
378247 2007 CK61 15/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
378248 2007 CX63 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
378249 2007 DK4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378250 2007 DW9 17/02/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
378251 2007 DN10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
378252 2007 DP18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378253 2007 DT19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378254 2007 DD20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
378255 2007 DP35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378256 2007 DO37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378257 2007 DS48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
378258 2007 DW51 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378259 2007 DO69 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378260 2007 DN73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378261 2007 DD78 23/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
378262 2007 DH101 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378263 2007 DC103 21/02/2007 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
378264 2007 DX111 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378265 2007 ES8 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
378266 2007 ED10 10/03/2007 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
378267 2007 EE10 10/03/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 980 m MPC · JPL
378268 2007 EM12 09/03/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
378269 2007 ER14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378270 2007 EA22 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378271 2007 ER30 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378272 2007 EJ40 12/03/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
378273 2007 EB51 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
378274 2007 EB53 17/02/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
378275 2007 ET54 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
378276 2007 EO69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378277 2007 EU69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378278 2007 EE70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378279 2007 EH86 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
378280 2007 EL89 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378281 2007 EM89 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378282 2007 EA96 09/03/2007 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
378283 2007 EW116 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
378284 2007 ES118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
378285 2007 EQ119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
378286 2007 EM129 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378287 2007 EF131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378288 2007 EX132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
378289 2007 EH134 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
378290 2007 EF136 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
378291 2007 ER146 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378292 2007 EP150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378293 2007 EW153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378294 2007 EO157 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378295 2007 EP157 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
378296 2007 EC158 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378297 2007 EL176 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378298 2007 ES178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378299 2007 EX180 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378300 2007 EG191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378301 2007 EH200 12/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
378302 2007 EE212 08/03/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
378303 2007 EP214 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
378304 2007 EN217 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
378305 2007 FC1 18/03/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
378306 2007 FB11 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
378307 2007 FO12 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378308 2007 FD14 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378309 2007 FK21 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378310 2007 FB27 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378311 2007 FR36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378312 2007 FY43 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
378313 2007 FF45 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
378314 2007 FV46 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378315 2007 FL47 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
378316 2007 FM49 20/03/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
378317 2007 FA50 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378318 2007 GC4 11/04/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
378319 2007 GM5 14/04/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
378320 2007 GR6 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
378321 2007 GC17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378322 2007 GX26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378323 2007 GS36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378324 2007 GO37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378325 2007 GT40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378326 2007 GH45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378327 2007 GA46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
378328 2007 GQ55 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378329 2007 GG56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378330 2007 GO64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378331 2007 GX64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378332 2007 GY75 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
378333 2007 HW6 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378334 2007 HM9 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
378335 2007 HS9 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
378336 2007 HM13 18/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
378337 2007 HP31 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378338 2007 HX31 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378339 2007 HB35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378340 2007 HV42 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378341 2007 HV47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378342 2007 HP48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378343 2007 HR51 19/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
378344 2007 HS59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
378345 2007 HQ63 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378346 2007 HN69 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378347 2007 HS80 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378348 2007 HA83 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378349 2007 HK87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378350 2007 HP87 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378351 2007 HF97 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378352 2007 JC9 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
378353 2007 JR21 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
378354 2007 JU23 08/05/2007 Lulin Observatory LUSS 2,2 km MPC · JPL
378355 2007 KG2 18/05/2007 Antares ARO 15 km MPC · JPL
378356 2007 KL2 19/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,3 km MPC · JPL
378357 2007 KS3 23/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378358 2007 LD 07/06/2007 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
378359 2007 LX2 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
378360 2007 LH7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378361 2007 LA14 30/09/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
378362 2007 LZ15 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378363 2007 LK17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378364 2007 LU24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378365 2007 LL25 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378366 2007 MR2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378367 2007 MB5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378368 2007 MR5 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
378369 2007 ME16 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378370 Orton 2007 ON5 24/07/2007 Wrightwood J. W. Young 3,7 km MPC · JPL
378371 2007 PH13 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
378372 2007 PA14 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
378373 2007 PU14 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
378374 2007 PP23 09/06/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
378375 2007 PZ23 12/08/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
378376 2007 PM25 13/08/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
378377 2007 PY29 08/08/2007 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
378378 2007 PF34 13/08/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
378379 2007 QM 16/08/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
378380 2007 QN10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378381 2007 QG13 21/08/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
378382 2007 QB14 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378383 2007 QN14 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378384 2007 QR14 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378385 2007 QB15 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378386 2007 QH15 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378387 2007 QR16 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
378388 2007 QW17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
378389 2007 RL3 03/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
378390 2007 RX6 08/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
378391 2007 RX28 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378392 2007 RP29 04/09/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
378393 2007 RG31 05/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
378394 2007 RC40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378395 2007 RU45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378396 2007 RO46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
378397 2007 RQ52 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
378398 2007 RN53 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
378399 2007 RY55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
378400 2007 RM59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378401 2007 RD70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378402 2007 RE71 03/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
378403 2007 RL74 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378404 2007 RS77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378405 2007 RS90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
378406 2007 RB95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
378407 2007 RQ96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
378408 2007 RV108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378409 2007 RZ108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378410 2007 RR118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
378411 2007 RS119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 2,6 km MPC · JPL
378412 2007 RJ128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
378413 2007 RR128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
378414 2007 RX129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378415 2007 RL130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
378416 2007 RU143 14/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
378417 2007 RV166 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378418 2007 RV174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
378419 2007 RU187 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
378420 2007 RR201 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378421 2007 RX205 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378422 2007 RP207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378423 2007 RM209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
378424 2007 RK212 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378425 2007 RY220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378426 2007 RV221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378427 2007 RU222 14/09/2007 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
378428 2007 RD224 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378429 2007 RL224 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
378430 2007 RE230 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378431 2007 RV232 11/09/2007 XuYi PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
378432 2007 RP239 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
378433 2007 RT246 12/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
378434 2007 RT249 13/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
378435 2007 RA250 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378436 2007 RG267 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378437 2007 RJ269 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
378438 2007 RO272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378439 2007 RJ285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378440 2007 RO289 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378441 2007 RO292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378442 2007 RO293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
378443 2007 RQ293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
378444 2007 RA296 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378445 2007 RA301 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378446 2007 RD301 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
378447 2007 RS310 12/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
378448 2007 RS311 03/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
378449 2007 RP312 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378450 2007 RS312 14/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
378451 2007 RY312 03/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
378452 2007 RA313 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
378453 2007 RD315 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
378454 2007 RZ317 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378455 2007 RA318 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
378456 2007 RO318 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
378457 2007 RZ318 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
378458 2007 ST 18/09/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
378459 2007 SG6 21/09/2007 Schiaparelli Schiaparelli Obs. 4,6 km MPC · JPL
378460 2007 SL23 18/09/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
378461 2007 TV 11/09/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
378462 2007 TF6 06/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,8 km MPC · JPL
378463 2007 TN7 07/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,1 km MPC · JPL
378464 2007 TP15 03/10/2007 Eskridge G. Hug 3,3 km MPC · JPL
378465 2007 TV19 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
378466 2007 TF20 07/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
378467 2007 TK24 11/10/2007 Eskridge G. Hug 2,1 km MPC · JPL
378468 2007 TL26 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
378469 2007 TA32 05/10/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
378470 2007 TV59 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
378471 2007 TH68 11/10/2007 Alter Satzberg Obs. M. Pietschnig 3,4 km MPC · JPL
378472 2007 TS76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378473 2007 TL90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378474 2007 TV103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
378475 2007 TJ106 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
378476 2007 TM110 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
378477 2007 TO115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
378478 2007 TU117 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
378479 2007 TJ123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378480 2007 TM138 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378481 2007 TD148 04/10/2007 XuYi PMO NEO 4,2 km MPC · JPL
378482 2007 TY150 18/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
378483 2007 TF152 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
378484 2007 TB156 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
378485 2007 TV157 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
378486 2007 TT168 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
378487 2007 TS173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
378488 2007 TT180 08/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
378489 2007 TB182 08/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
378490 2007 TB212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
378491 2007 TA222 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
378492 2007 TE235 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
378493 2007 TL259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
378494 2007 TZ274 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
378495 2007 TL280 12/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
378496 2007 TL281 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
378497 2007 TJ300 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
378498 2007 TE311 11/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
378499 2007 TU311 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
378500 2007 TG379 13/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378501 2007 TE393 12/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,1 km MPC · JPL
378502 2007 TW404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378503 2007 TR413 11/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
378504 2007 TK418 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378505 2007 TS421 12/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
378506 2007 TB438 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
378507 2007 TH445 03/10/2007 Las Campanas Las Campanas Obs. 6,1 km MPC · JPL
378508 2007 TH449 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
378509 2007 UP9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
378510 2007 UB14 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
378511 2007 UO14 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378512 2007 UE19 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
378513 2007 UN23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
378514 2007 UX28 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
378515 2007 UU56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
378516 2007 UG62 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
378517 2007 UF88 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378518 2007 UP93 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
378519 2007 UT121 11/10/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
378520 2007 VP20 02/11/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
378521 2007 VB26 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378522 2007 VV67 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378523 2007 VY88 02/11/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
378524 2007 VP154 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
378525 2007 VV177 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378526 2007 VH186 11/11/2007 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
378527 2007 VK243 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
378528 2007 WT63 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
378529 2007 YC22 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378530 2007 YF51 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378531 2008 AR8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
378532 2008 AP28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
378533 2008 AB55 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378534 2008 AZ91 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
378535 2008 AN98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378536 2008 AX100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
378537 2008 AY127 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378538 2008 AC138 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
378539 2008 BA6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
378540 2008 BF36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
378541 2008 BO36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
378542 2008 CE4 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378543 2008 CY11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378544 2008 CA25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378545 2008 CJ25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378546 2008 CP34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378547 2008 CU43 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378548 2008 CW44 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
378549 2008 CW80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378550 2008 CU103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
378551 2008 CM108 09/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
378552 2008 CZ110 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
378553 2008 CN138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378554 2008 CD147 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378555 2008 CW152 09/02/2008 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
378556 2008 CL156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378557 2008 CY159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378558 2008 CB164 10/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
378559 2008 CW170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378560 2008 CH172 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
378561 2008 CC183 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
378562 2008 CG184 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
378563 2008 CU193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378564 2008 CF197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
378565 2008 CK201 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
378566 2008 CL205 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
378567 2008 CM205 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
378568 2008 CM213 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
378569 2008 CP214 12/02/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
378570 2008 DY14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378571 2008 DX31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
378572 2008 DY31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
378573 2008 DR53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378574 2008 DY53 29/02/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
378575 2008 DF55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
378576 2008 DB56 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
378577 2008 DC56 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378578 2008 DE56 28/02/2008 Nogales Tenagra II Obs. 6,1 km MPC · JPL
378579 2008 DT59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378580 2008 DA60 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
378581 2008 DV67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378582 2008 DK82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378583 2008 DM84 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378584 2008 DK89 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378585 2008 EY6 03/03/2008 Dauban F. Kugel 610 m MPC · JPL
378586 2008 EJ15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378587 2008 ER20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378588 2008 EQ21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378589 2008 EZ22 03/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
378590 2008 EA23 03/03/2008 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
378591 2008 EO35 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378592 2008 EK42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
378593 2008 EV44 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378594 2008 EO46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378595 2008 EK47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378596 2008 EH48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
378597 2008 EV52 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
378598 2008 EL58 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378599 2008 EP88 07/03/2008 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
378600 2008 EM89 09/03/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378601 2008 EA108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
378602 2008 EQ116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378603 2008 EG121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378604 2008 ER137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378605 2008 EF149 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
378606 2008 EN154 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
378607 2008 EW156 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378608 2008 EW157 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
378609 2008 ES164 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
378610 2008 FT6 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,2 km MPC · JPL
378611 2008 FY15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378612 2008 FW39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378613 2008 FE41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378614 2008 FK42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
378615 2008 FQ53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378616 2008 FN55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378617 2008 FS66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
378618 2008 FT66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378619 2008 FW66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378620 2008 FY66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
378621 2008 FV68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378622 2008 FE69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378623 2008 FY74 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378624 2008 FV76 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378625 2008 FM83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378626 2008 FY89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
378627 2008 FP97 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
378628 2008 FK102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378629 2008 FZ102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378630 2008 FT104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
378631 2008 FV107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378632 2008 FX107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378633 2008 FD115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
378634 2008 FM116 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378635 2008 FQ127 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378636 2008 FM128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378637 2008 FM129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
378638 2008 FT129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378639 2008 FG130 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378640 2008 FC133 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
378641 2008 FX134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
378642 2008 FR136 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378643 2008 FT137 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378644 2008 GG4 07/04/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
378645 2008 GU10 23/02/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
378646 2008 GQ27 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
378647 2008 GF35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378648 2008 GM35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
378649 2008 GH37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378650 2008 GS37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378651 2008 GF41 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
378652 2008 GR41 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
378653 2008 GY46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378654 2008 GZ52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
378655 2008 GY72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378656 2008 GB73 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378657 2008 GO77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378658 2008 GV82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378659 2008 GU97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
378660 2008 GQ100 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378661 2008 GR103 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378662 2008 GK104 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378663 2008 GU106 12/04/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
378664 2008 GL107 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378665 2008 GB116 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
378666 2008 GS117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378667 2008 GK137 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378668 2008 GN140 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
378669 Rivas 2008 HO4 29/04/2008 Vicques M. Ory 940 m MPC · JPL
378670 2008 HR8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378671 2008 HZ11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378672 2008 HD13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
378673 2008 HT19 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378674 2008 HV21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378675 2008 HW39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
378676 2008 HB42 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378677 2008 HX45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378678 2008 HG50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
378679 2008 HU55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378680 2008 HX62 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
378681 2008 HJ64 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
378682 2008 JD4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378683 2008 JZ11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378684 2008 JC17 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378685 2008 JJ22 01/05/2008 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
378686 2008 JW26 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
378687 2008 JM30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378688 2008 JN38 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
378689 2008 KT4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378690 2008 KL5 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378691 2008 KU7 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
378692 2008 KO10 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378693 2008 KE15 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378694 2008 KT28 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
378695 2008 KG30 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378696 2008 KU38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
378697 2008 LS 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378698 2008 LT11 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378699 2008 LE17 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378700 2008 MU 26/06/2008 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378701 2008 NJ1 01/07/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 710 m MPC · JPL
378702 2008 OV3 25/07/2008 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
378703 2008 OS19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378704 2008 OR20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378705 2008 OQ23 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378706 2008 OD24 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378707 2008 PP6 02/08/2008 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
378708 2008 PD13 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
378709 2008 PP14 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
378710 2008 PN15 07/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
378711 2008 PP16 26/07/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
378712 2008 PO20 02/08/2008 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
378713 2008 PT20 05/08/2008 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
378714 2008 PY20 02/08/2008 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
378715 2008 PH21 06/08/2008 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
378716 2008 QK1 23/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
378717 2008 QL6 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
378718 2008 QH9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
378719 2008 QJ10 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378720 2008 QQ13 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378721 Thizy 2008 QP14 27/08/2008 Pises J.-M. Lopez, C. Cavadore 2,9 km MPC · JPL
378722 2008 QG17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
378723 2008 QH21 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
378724 2008 QO22 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378725 2008 QS26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
378726 2008 QL28 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,1 km MPC · JPL
378727 2008 QJ36 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
378728 2008 QH38 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378729 2008 QD42 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
378730 2008 QD43 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378731 2008 QK45 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
378732 2008 QA46 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
378733 2008 QJ47 19/08/2008 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
378734 2008 RN3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378735 2008 RH4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
378736 2008 RB16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
378737 2008 RH18 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378738 2008 RJ28 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
378739 2008 RK33 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
378740 2008 RC35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
378741 2008 RK36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378742 2008 RA41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378743 2008 RJ58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378744 2008 RR67 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
378745 2008 RS67 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378746 2008 RR69 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378747 2008 RM77 06/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
378748 2008 RW91 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
378749 2008 RR92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378750 2008 RD94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378751 2008 RB95 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
378752 2008 RB99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378753 2008 RV101 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378754 2008 RV103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378755 2008 RJ105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
378756 2008 RD111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378757 2008 RT113 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378758 2008 RF116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
378759 2008 RS117 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378760 2008 RF118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378761 2008 RU118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378762 2008 RF120 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
378763 2008 RX121 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378764 2008 RH124 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378765 2008 RM125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378766 2008 RP126 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378767 2008 RL130 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378768 2008 RQ140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378769 2008 RM142 07/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
378770 2008 RD143 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378771 2008 RS143 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378772 2008 RN146 09/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
378773 2008 SJ1 22/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 1,7 km MPC · JPL
378774 2008 SH5 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
378775 2008 SH9 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378776 2008 SY14 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
378777 2008 SV24 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378778 2008 SL27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
378779 2008 SC28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378780 2008 SG29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378781 2008 SU30 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378782 2008 SH31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378783 2008 SK33 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
378784 2008 SD48 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
378785 2008 SV50 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378786 2008 SW54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
378787 2008 SR67 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378788 2008 SF71 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
378789 2008 SU75 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378790 2008 SA79 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378791 2008 SQ84 27/09/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 2,4 km MPC · JPL
378792 2008 SY86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378793 2008 SR92 21/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
378794 2008 SL99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378795 2008 SU99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378796 2008 SE103 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
378797 2008 SQ110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
378798 2008 SG114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378799 2008 SS121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
378800 2008 SF134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378801 2008 SZ137 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
378802 2008 ST164 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
378803 2008 SW172 22/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
378804 2008 SJ173 22/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
378805 2008 SD187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378806 2008 ST188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378807 2008 SH189 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
378808 2008 SJ196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378809 2008 SX206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
378810 2008 SG209 28/09/2008 Charleston ARO 540 m MPC · JPL
378811 2008 SB210 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
378812 2008 SL212 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378813 2008 SC215 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378814 2008 SY217 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
378815 2008 SO225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
378816 2008 SC233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
378817 2008 SW250 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378818 2008 SO254 22/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
378819 2008 SE259 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378820 2008 SF259 23/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
378821 2008 SY259 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
378822 2008 ST260 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378823 2008 SB261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378824 2008 SK264 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378825 2008 SN270 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
378826 2008 SH271 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378827 2008 ST272 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
378828 2008 SD273 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
378829 2008 SV276 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
378830 2008 SM278 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378831 2008 SA279 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378832 2008 SV280 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
378833 2008 SW281 24/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
378834 2008 SK282 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
378835 2008 SH283 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
378836 2008 SK283 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378837 2008 SF288 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
378838 2008 SR290 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
378839 2008 SG291 21/09/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
378840 2008 SS307 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378841 2008 SU307 29/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
378842 2008 TD4 07/10/2008 Catalina CSS 410 m MPC · JPL
378843 2008 TX6 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378844 2008 TX15 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
378845 2008 TE17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
378846 2008 TF18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378847 2008 TS18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
378848 2008 TR19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378849 2008 TW23 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
378850 2008 TK29 01/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
378851 2008 TG30 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378852 2008 TJ30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378853 2008 TC31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378854 2008 TK51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378855 2008 TP53 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
378856 2008 TC61 02/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
378857 2008 TE64 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378858 2008 TT74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378859 2008 TE77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
378860 2008 TD83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378861 2008 TN83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378862 2008 TZ85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378863 2008 TX88 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378864 2008 TS96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
378865 2008 TR98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378866 2008 TH99 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378867 2008 TU101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378868 2008 TE103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378869 2008 TB106 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
378870 2008 TB113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378871 2008 TX119 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
378872 2008 TB120 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378873 2008 TY124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378874 2008 TQ125 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378875 2008 TB127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378876 2008 TJ132 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
378877 2008 TZ134 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378878 2008 TN137 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378879 2008 TF147 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378880 2008 TD149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
378881 2008 TW149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378882 2008 TB167 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378883 2008 TN169 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378884 2008 TJ174 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378885 2008 TK175 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
378886 2008 TW176 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
378887 2008 TQ183 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378888 2008 TY184 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
378889 2008 TQ188 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378890 2008 UK7 10/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
378891 2008 UV10 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378892 2008 UG13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378893 2008 UH26 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378894 2008 UC29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378895 2008 UF32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378896 2008 UK32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378897 2008 UZ36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
378898 2008 UM38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378899 2008 UB39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378900 2008 UR42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378901 2008 UX45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
378902 2008 UZ45 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378903 2008 UX48 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378904 2008 UL51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
378905 2008 UF54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378906 2008 UV57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378907 2008 UK60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378908 2008 UP60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378909 2008 UD63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378910 2008 UM63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378911 2008 UX66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378912 2008 UM71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
378913 2008 UX75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
378914 2008 UN76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
378915 2008 UD80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378916 2008 UV84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
378917 Stefankarge 2008 UP91 28/10/2008 Tzec Maun E. Schwab 1,8 km MPC · JPL
378918 2008 UQ91 28/10/2008 Wrightwood J. W. Young 5,1 km MPC · JPL
378919 2008 UH93 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
378920 2008 UP95 24/10/2008 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 2,1 km MPC · JPL
378921 2008 UU97 26/10/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
378922 2008 UD106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378923 2008 UA109 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
378924 2008 UW109 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378925 2008 UT111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378926 2008 UG112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
378927 2008 UQ116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378928 2008 UA119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378929 2008 UM120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
378930 2008 UZ121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
378931 2008 UR125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
378932 2008 UK126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378933 2008 UC127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378934 2008 UH132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378935 2008 UB133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378936 2008 UT135 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378937 2008 UM138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
378938 2008 UT138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
378939 2008 UZ139 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378940 2008 UP141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378941 2008 UZ142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
378942 2008 UN144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378943 2008 UC147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378944 2008 UM148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378945 2008 UO157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378946 2008 UQ159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
378947 2008 UZ166 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378948 2008 UP176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
378949 2008 UM177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378950 2008 UM178 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378951 2008 UU184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378952 2008 UH185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378953 2008 UQ185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378954 2008 UK187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378955 2008 UH188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
378956 2008 UC189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
378957 2008 UN189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378958 2008 UP189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
378959 2008 UY190 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
378960 2008 UL196 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378961 2008 UH204 25/08/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
378962 2008 UK207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378963 2008 UC210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378964 2008 UF217 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
378965 2008 UO217 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
378966 2008 UU218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378967 2008 UR221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378968 2008 UC226 25/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
378969 2008 UV229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378970 2008 UN237 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378971 2008 UT239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378972 2008 UN240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378973 2008 UQ240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
378974 2008 UD242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
378975 2008 UT242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378976 2008 UH244 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
378977 2008 UG247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378978 2008 UV258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378979 2008 UJ259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
378980 2008 UH263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378981 2008 UJ263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378982 2008 US267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378983 2008 UB270 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
378984 2008 UC272 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378985 2008 UF279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
378986 2008 US282 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378987 2008 UO288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
378988 2008 UG289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378989 2008 UW289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378990 2008 UC290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378991 2008 UV291 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378992 2008 UF295 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378993 2008 US300 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
378994 2008 UK308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378995 2008 UG309 30/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
378996 2008 UD314 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
378997 2008 UK316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378998 2008 UZ316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378999 2008 UY324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
379000 2008 UN330 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

374.000s  • 375.000s  • 376.000s  • 377.000s  • 378.000s  • 379.000s  • 380.000s  • 381.000s  • 382.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001