Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/370001–371000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370001 1999 TX128 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370002 1999 TP140 06/10/1999 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
370003 1999 TX144 07/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
370004 1999 TM145 07/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370005 1999 TO161 09/10/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
370006 1999 TF295 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
370007 1999 VT136 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370008 1999 VH161 14/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
370009 1999 WD25 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
370010 1999 XQ252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
370011 2000 AD42 06/01/2000 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
370012 2000 AO129 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370013 2000 AY212 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
370014 2000 CW74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
370015 2000 CE143 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
370016 2000 DS17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370017 2000 DE67 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
370018 2000 DC87 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370019 2000 EW33 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370020 2000 EH51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
370021 2000 EO51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
370022 2000 ES123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
370023 2000 EH178 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
370024 2000 GF 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
370025 2000 HO16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
370026 2000 OK56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
370027 2000 PK29 01/08/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
370028 2000 QO52 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370029 2000 QN64 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
370030 2000 QV81 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370031 2000 QS147 31/08/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
370032 2000 RZ18 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370033 2000 RB105 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
370034 2000 SB3 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
370035 2000 SB5 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
370036 2000 SH7 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
370037 2000 SV20 24/09/2000 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
370038 2000 SN27 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370039 2000 SO39 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
370040 2000 SC44 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370041 2000 SL69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370042 2000 SV69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370043 2000 SX81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370044 2000 SY131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
370045 2000 SA138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
370046 2000 SN152 24/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
370047 2000 SJ193 31/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
370048 2000 SF224 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
370049 2000 SP231 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
370050 2000 SX267 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370051 2000 SV296 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
370052 2000 SM308 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370053 2000 SR357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
370054 2000 TO29 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
370055 2000 TE63 03/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
370056 2000 UC76 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370057 2000 UN109 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
370058 2000 VU11 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370059 2000 WR150 19/11/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
370060 2000 WR156 30/11/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
370061 2000 YO29 28/12/2000 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
370062 2001 AR49 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
370063 2001 BP38 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
370064 2001 BS46 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370065 2001 CX47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
370066 2001 FF120 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
370067 2001 FZ147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
370068 2001 FB216 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,8 km MPC · JPL
370069 2001 NW18 13/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
370070 2001 PU48 14/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
370071 2001 QK82 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
370072 2001 QA154 28/08/2001 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
370073 2001 RZ64 10/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370074 2001 RW83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
370075 2001 RZ94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
370076 2001 RX104 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370077 2001 RR118 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370078 2001 RL138 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370079 2001 SP96 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
370080 2001 SD131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370081 2001 SJ136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370082 2001 SF152 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370083 2001 SK161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370084 2001 SY167 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370085 2001 ST209 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
370086 2001 SS220 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370087 2001 SG221 19/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
370088 2001 SN224 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370089 2001 SX233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370090 2001 SF241 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
370091 2001 SL274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
370092 2001 SR298 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
370093 2001 SZ320 23/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
370094 2001 SF333 19/09/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
370095 2001 SY338 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
370096 2001 TP6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
370097 2001 TL10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370098 2001 TX26 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370099 2001 TO59 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370100 2001 TD74 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370101 2001 TV88 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370102 2001 TZ88 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370103 2001 TT108 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370104 2001 TT110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370105 2001 TA132 11/10/2001 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
370106 2001 TT156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
370107 2001 TW161 11/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370108 2001 TU179 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370109 2001 TQ210 13/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
370110 2001 TP214 13/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370111 2001 TZ240 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
370112 2001 UJ7 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370113 2001 UJ35 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370114 2001 UY59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370115 2001 UQ71 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
370116 2001 UB83 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370117 2001 UY106 20/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370118 2001 UG109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370119 2001 UF121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370120 2001 UM150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370121 2001 UN221 23/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
370122 2001 UJ227 16/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370123 2001 VP2 07/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370124 2001 VY45 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370125 2001 VT73 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370126 2001 VZ83 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370127 2001 VU95 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370128 2001 VL109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370129 2001 VZ111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370130 2001 VN118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370131 2001 VG124 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370132 2001 VU127 11/11/2001 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
370133 2001 VB132 11/11/2001 Apache Point SDSS 880 m MPC · JPL
370134 2001 WN19 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370135 2001 WC30 17/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
370136 2001 WP35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370137 2001 WS57 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370138 2001 WM72 20/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
370139 2001 WN81 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370140 2001 WA101 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
370141 2001 XP13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370142 2001 XY44 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370143 2001 XM78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370144 2001 XC93 10/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370145 2001 XS93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370146 2001 XL95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370147 2001 XO112 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370148 2001 XG150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370149 2001 XO151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370150 2001 XA174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370151 2001 XU214 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370152 2001 XP231 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370153 2001 XN239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370154 2001 XA259 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
370155 2001 XK266 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370156 2001 YY11 23/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370157 2001 YP71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370158 2001 YO85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370159 2001 YW126 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370160 2001 YR127 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370161 2001 YB133 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370162 2001 YS149 19/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
370163 2001 YC157 20/12/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
370164 2002 AQ11 04/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
370165 2002 AY72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370166 2002 AM79 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370167 2002 AJ99 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370168 2002 AS105 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370169 2002 AF133 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370170 2002 AU136 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
370171 2002 AZ142 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
370172 2002 AP143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370173 2002 AD156 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370174 2002 AG158 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370175 2002 BW24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
370176 2002 BD25 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
370177 2002 BC26 26/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370178 2002 CO12 04/02/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
370179 2002 CZ28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370180 2002 CR34 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370181 2002 CX46 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370182 2002 CO60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370183 2002 CT61 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370184 2002 CM82 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
370185 2002 CA110 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370186 2002 CV116 11/02/2002 Eskridge G. Hug 2,1 km MPC · JPL
370187 2002 CC139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370188 2002 CM180 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370189 2002 CO182 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
370190 2002 CO183 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
370191 2002 CE199 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
370192 2002 CA204 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
370193 2002 CY217 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370194 2002 CQ220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
370195 2002 CU231 15/02/2002 Cerro Tololo DLS 920 m MPC · JPL
370196 2002 CZ253 04/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,0 km MPC · JPL
370197 2002 CT296 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
370198 2002 CL314 12/02/2002 Cima Ekar ADAS 2,5 km MPC · JPL
370199 2002 DG2 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370200 2002 DB6 16/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370201 2002 EU7 11/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 2,3 km MPC · JPL
370202 2002 EU23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
370203 2002 EV36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
370204 2002 EN64 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
370205 2002 EB122 12/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
370206 2002 FN 16/03/2002 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
370207 2002 FL21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
370208 2002 GV89 08/04/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
370209 2002 GO103 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370210 2002 GW118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
370211 2002 GO138 12/04/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
370212 2002 GG148 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370213 2002 GR162 14/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
370214 2002 GS177 14/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 3,7 km MPC · JPL
370215 2002 JK17 07/05/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
370216 2002 JA148 13/05/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
370217 2002 JB149 01/05/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
370218 2002 LB25 02/06/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
370219 2002 LS38 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
370220 2002 NE59 14/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
370221 2002 NA62 04/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
370222 2002 NH67 15/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
370223 2002 NP69 09/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370224 2002 NF75 14/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370225 2002 OS1 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
370226 2002 OG20 26/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
370227 2002 OC27 22/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
370228 2002 PD36 06/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370229 2002 PA62 08/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370230 2002 PA64 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
370231 2002 PZ68 13/08/2002 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
370232 2002 PK87 13/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
370233 2002 PY90 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370234 2002 PN102 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
370235 2002 PV115 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
370236 2002 PQ122 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
370237 2002 PR129 15/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370238 2002 PW150 06/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
370239 2002 PT155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
370240 2002 PP157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 750 m MPC · JPL
370241 2002 PU163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
370242 2002 PY164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
370243 2002 PH167 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
370244 2002 PL173 08/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370245 2002 PB174 08/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370246 2002 PL174 07/08/2002 Palomar NEAT 500 m MPC · JPL
370247 2002 PR174 15/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
370248 2002 PT174 15/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
370249 2002 PT175 07/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
370250 2002 PD181 15/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
370251 2002 PU181 15/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
370252 2002 PN183 11/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370253 2002 PP183 11/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370254 2002 PM186 11/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370255 2002 PO186 11/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
370256 2002 PT189 08/08/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
370257 2002 PT192 08/08/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
370258 2002 QA1 16/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
370259 2002 QC2 16/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
370260 2002 QO18 26/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
370261 2002 QH22 27/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
370262 2002 QR24 29/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
370263 2002 QJ29 29/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
370264 2002 QQ32 29/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370265 2002 QF37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
370266 2002 QX37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
370267 2002 QV50 29/08/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
370268 2002 QA52 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 760 m MPC · JPL
370269 2002 QL54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
370270 2002 QU57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
370271 2002 QO58 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,6 km MPC · JPL
370272 2002 QJ59 19/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
370273 2002 QU59 26/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370274 2002 QU60 28/08/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
370275 2002 QM64 18/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370276 2002 QC70 18/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
370277 2002 QL71 28/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
370278 2002 QL74 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370279 2002 QK76 26/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
370280 2002 QA83 16/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
370281 2002 QZ88 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
370282 2002 QP93 18/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370283 2002 QC94 29/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
370284 2002 QG98 18/08/2002 Palomar NEAT 500 m MPC · JPL
370285 2002 QS102 29/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370286 2002 QG104 26/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
370287 2002 QE107 17/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
370288 2002 QS109 17/08/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
370289 2002 QD121 16/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
370290 2002 QW124 26/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
370291 2002 QJ125 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
370292 2002 QZ126 19/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
370293 2002 QT130 30/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
370294 2002 QW134 30/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
370295 2002 QB138 17/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
370296 2002 QN139 27/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370297 2002 QR147 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
370298 2002 RG1 02/09/2002 Drebach T. Payer 680 m MPC · JPL
370299 2002 RB5 03/09/2002 Powell Powell Obs. 5,8 km MPC · JPL
370300 2002 RK10 04/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370301 2002 RT15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
370302 2002 RU17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
370303 2002 RM23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
370304 2002 RL29 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
370305 2002 RH31 16/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370306 2002 RV35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
370307 2002 RH52 05/09/2002 Socorro LINEAR APO 1,5 km MPC · JPL
370308 2002 RY67 03/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
370309 2002 RC70 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
370310 2002 RD70 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
370311 2002 RB74 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
370312 2002 RL75 05/09/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
370313 2002 RR75 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
370314 2002 RU76 05/09/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
370315 2002 RP112 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
370316 2002 RE120 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
370317 2002 RS121 07/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
370318 2002 RJ129 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370319 2002 RG130 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
370320 2002 RL130 10/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370321 2002 RK131 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370322 2002 RD141 10/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
370323 2002 RW143 11/09/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
370324 2002 RB144 11/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370325 2002 RG148 11/09/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
370326 2002 RU152 12/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
370327 2002 RD155 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370328 2002 RR162 12/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370329 2002 RY163 12/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
370330 2002 RV170 13/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
370331 2002 RU191 12/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
370332 2002 RN221 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
370333 2002 RC223 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
370334 2002 RZ230 15/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
370335 2002 RT237 15/09/2002 Palomar R. Matson 760 m MPC · JPL
370336 2002 RN240 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
370337 2002 RX247 03/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
370338 2002 RW250 12/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
370339 2002 RK251 01/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
370340 2002 RZ255 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
370341 2002 RK256 15/09/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
370342 2002 RY258 14/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
370343 2002 RH261 11/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
370344 2002 RQ261 13/09/2002 Palomar Palomar Obs. 5,2 km MPC · JPL
370345 2002 RO262 13/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370346 2002 RS266 13/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
370347 2002 RO267 03/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370348 2002 RX267 14/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370349 2002 RM269 04/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370350 2002 RU270 04/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
370351 2002 RN274 04/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370352 2002 RH275 04/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
370353 2002 RK277 15/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
370354 2002 RN277 15/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
370355 2002 RV278 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
370356 2002 RZ281 12/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
370357 2002 SU3 26/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
370358 2002 SQ29 28/09/2002 Haleakala NEAT 690 m MPC · JPL
370359 2002 SO35 29/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
370360 2002 SF42 28/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
370361 2002 SV55 30/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370362 2002 SE62 17/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370363 2002 SQ63 27/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
370364 2002 SX68 26/09/2002 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
370365 2002 SY70 16/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370366 2002 TF7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
370367 2002 TV7 01/10/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
370368 2002 TE8 01/10/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
370369 2002 TS18 02/10/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
370370 2002 TX28 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
370371 2002 TB34 02/10/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
370372 2002 TQ42 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
370373 2002 TH47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370374 2002 TB49 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370375 2002 TU74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
370376 2002 TN84 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
370377 2002 TO93 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
370378 2002 TS94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370379 2002 TJ107 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
370380 2002 TV120 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
370381 2002 TH122 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
370382 2002 TW122 04/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
370383 2002 TG123 04/10/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
370384 2002 TV126 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370385 2002 TE127 04/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370386 2002 TD131 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
370387 2002 TR132 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370388 2002 TS136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
370389 2002 TP145 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,7 km MPC · JPL
370390 2002 TD146 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
370391 2002 TC152 05/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370392 2002 TQ166 03/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
370393 2002 TJ167 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370394 2002 TW169 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
370395 2002 TL170 03/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
370396 2002 TU170 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
370397 2002 TQ175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
370398 2002 TE176 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
370399 2002 TW178 13/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
370400 2002 TZ193 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370401 2002 TW194 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370402 2002 TL237 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
370403 2002 TZ248 07/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
370404 2002 TM267 08/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370405 2002 TL271 09/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370406 2002 TD296 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370407 2002 TU305 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
370408 2002 TJ312 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
370409 2002 TW314 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
370410 2002 TH315 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
370411 2002 TY343 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
370412 2002 TR359 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
370413 2002 TU366 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
370414 2002 TN377 15/10/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
370415 2002 TS377 04/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370416 2002 TY378 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
370417 2002 TG381 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
370418 2002 TQ381 06/10/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
370419 2002 UH3 28/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
370420 2002 UE12 30/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
370421 2002 UA25 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370422 2002 UF30 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
370423 2002 UL35 31/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
370424 2002 UP39 31/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
370425 2002 UV59 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
370426 2002 UL71 29/10/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
370427 2002 UJ72 16/10/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
370428 2002 UC77 30/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
370429 2002 UZ78 29/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
370430 2002 VE4 02/11/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
370431 2002 VZ18 04/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
370432 2002 VH51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
370433 2002 VP59 03/11/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
370434 2002 VN64 06/11/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
370435 2002 VW69 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
370436 2002 VF86 08/11/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
370437 2002 VK92 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370438 2002 VF97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370439 2002 VM100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
370440 2002 VQ102 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
370441 2002 VH112 13/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
370442 2002 VV133 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
370443 2002 WB8 24/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370444 2002 WF14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
370445 2002 WM21 16/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
370446 2002 WC22 16/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
370447 2002 WA24 16/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370448 2002 WB24 16/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370449 2002 XY12 03/12/2002 Haleakala NEAT 720 m MPC · JPL
370450 2002 XT15 03/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
370451 2002 XX22 03/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
370452 2002 XC109 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
370453 2002 XF121 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
370454 2002 YM20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370455 2002 YS36 27/12/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
370456 2003 AV11 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370457 2003 AZ21 05/01/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
370458 2003 AV39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370459 2003 AV41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370460 2003 AA57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370461 2003 BR 24/01/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
370462 2003 BJ26 26/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
370463 2003 BZ60 27/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
370464 2003 BC66 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370465 2003 BG75 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
370466 2003 DE4 19/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
370467 2003 ES34 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370468 2003 EX46 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
370469 2003 EJ63 11/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
370470 2003 FH4 24/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370471 2003 FV33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
370472 2003 FE35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
370473 2003 FQ90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
370474 2003 FE100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
370475 2003 FF110 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
370476 2003 FM116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
370477 2003 GO45 08/04/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
370478 2003 HQ8 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
370479 2003 HA46 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
370480 2003 KY30 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370481 2003 NQ1 02/07/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
370482 2003 QA27 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
370483 2003 QS38 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
370484 2003 QX39 22/08/2003 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
370485 2003 QQ67 24/08/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
370486 2003 QD73 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370487 2003 QW95 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
370488 2003 RD16 15/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
370489 2003 RN20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
370490 2003 RR20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
370491 2003 SE 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370492 2003 SP15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
370493 2003 SR25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
370494 2003 SC26 17/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
370495 2003 SR27 18/09/2003 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
370496 2003 SU28 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370497 2003 SJ34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
370498 2003 SD36 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370499 2003 SC55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
370500 2003 SA61 17/09/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370501 2003 SE73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
370502 2003 SO73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370503 2003 SC75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
370504 2003 SM88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
370505 2003 ST93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
370506 2003 SL107 20/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370507 2003 SS128 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
370508 2003 SU158 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
370509 2003 SY160 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
370510 2003 SL163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
370511 2003 SA187 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
370512 2003 SP193 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370513 2003 SE197 20/09/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
370514 2003 SK208 03/09/2003 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
370515 2003 SK222 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 700 m MPC · JPL
370516 2003 SG225 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
370517 2003 SJ240 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
370518 2003 SN253 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
370519 2003 SN264 28/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
370520 2003 SF273 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
370521 2003 SL281 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
370522 2003 SN283 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370523 2003 SH295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
370524 2003 SM295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
370525 2003 SO306 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
370526 2003 SR306 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
370527 2003 SD320 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
370528 2003 SP320 17/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
370529 2003 SK321 20/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
370530 2003 SL321 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
370531 2003 SN326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370532 2003 SS335 26/09/2003 Apache Point SDSS 730 m MPC · JPL
370533 2003 SD338 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
370534 2003 SA339 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
370535 2003 SJ372 26/09/2003 Apache Point SDSS 530 m MPC · JPL
370536 2003 SV395 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
370537 2003 SQ406 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
370538 2003 SD410 28/09/2003 Apache Point SDSS 670 m MPC · JPL
370539 2003 SK422 26/09/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
370540 2003 SG429 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
370541 2003 SJ430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
370542 2003 SH432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
370543 2003 TU1 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
370544 2003 TA15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
370545 2003 TF15 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
370546 2003 TO17 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
370547 2003 TZ18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
370548 2003 TV23 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
370549 2003 TU26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
370550 2003 UA12 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
370551 2003 UP15 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
370552 2003 UA23 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
370553 2003 UD24 23/10/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 880 m MPC · JPL
370554 2003 UJ60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
370555 2003 UE67 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
370556 2003 UV69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
370557 2003 UE83 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
370558 2003 UU111 20/10/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
370559 2003 UF120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
370560 2003 UL136 21/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
370561 2003 UB151 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
370562 2003 UE168 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370563 2003 UM175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
370564 2003 UE180 21/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
370565 2003 UD186 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370566 2003 UM186 22/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370567 2003 UJ187 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
370568 2003 UV191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
370569 2003 UP195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
370570 2003 UQ201 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
370571 2003 UV212 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
370572 2003 US214 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
370573 2003 UL225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
370574 2003 UA246 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370575 2003 UR254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
370576 2003 UL269 29/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
370577 2003 UG270 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
370578 2003 UD285 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
370579 2003 UP305 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
370580 2003 UE309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
370581 2003 UG317 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
370582 2003 UW317 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
370583 2003 UZ338 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
370584 2003 UD363 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
370585 2003 UT376 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
370586 2003 WD14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
370587 2003 WN18 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370588 2003 WL29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370589 2003 WX29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
370590 2003 WJ31 18/11/2003 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
370591 2003 WY33 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
370592 2003 WN35 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
370593 2003 WO35 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
370594 2003 WL37 19/11/2003 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
370595 2003 WZ54 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370596 2003 WC68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
370597 2003 WN68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370598 2003 WY85 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370599 2003 WS95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
370600 2003 WD100 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370601 2003 WB120 20/11/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
370602 2003 WK132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
370603 2003 WT136 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
370604 2003 WC155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370605 2003 WE161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
370606 2003 WT161 30/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
370607 2003 WR162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
370608 2003 WE182 22/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 590 m MPC · JPL
370609 2003 WE189 19/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
370610 2003 XR16 14/12/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370611 2003 XW20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
370612 2003 YR3 18/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370613 2003 YP4 16/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
370614 2003 YX5 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
370615 2003 YK12 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
370616 2003 YO16 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
370617 2003 YL19 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
370618 2003 YS20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
370619 2003 YU22 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
370620 2003 YR27 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
370621 2003 YF28 17/12/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370622 2003 YC40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370623 2003 YN48 18/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370624 2003 YK52 18/12/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
370625 2003 YA53 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370626 2003 YS55 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
370627 2003 YY56 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
370628 2003 YB75 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370629 2003 YL107 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370630 2003 YM115 27/12/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
370631 2003 YK117 24/11/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
370632 2003 YK119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370633 2003 YK123 27/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
370634 2003 YH128 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
370635 2003 YX146 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
370636 2003 YA156 19/12/2003 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
370637 2003 YV157 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
370638 2003 YE166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
370639 2003 YR174 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370640 2003 YR176 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
370641 2004 AO17 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
370642 2004 BV17 18/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
370643 2004 BJ26 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
370644 2004 BE31 18/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
370645 2004 BB41 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370646 2004 BZ51 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370647 2004 BP55 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
370648 2004 BQ68 27/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370649 2004 BM70 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
370650 2004 BP77 22/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370651 2004 BX102 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370652 2004 BF112 24/01/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
370653 2004 BK136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370654 2004 BH149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
370655 2004 CD8 10/02/2004 Nogales Tenagra II Obs. 660 m MPC · JPL
370656 2004 CQ28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
370657 2004 CQ37 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
370658 2004 CC50 11/02/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
370659 2004 CL50 13/02/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
370660 2004 CV51 12/02/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
370661 2004 CA61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370662 2004 CA81 11/02/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
370663 2004 CV83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370664 2004 CB97 13/02/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
370665 2004 CH102 12/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
370666 2004 CA111 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
370667 2004 CO112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
370668 2004 CF115 13/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370669 2004 DN13 16/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370670 2004 DF25 19/02/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
370671 2004 DR35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370672 2004 DQ37 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370673 2004 DE38 19/02/2004 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
370674 2004 EG16 12/03/2004 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
370675 2004 EN30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
370676 2004 EK60 15/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
370677 2004 EK62 12/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370678 2004 ER64 14/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
370679 2004 ED72 15/03/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
370680 2004 EE77 15/03/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
370681 2004 ER78 15/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
370682 2004 ES98 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370683 2004 FL1 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 620 m MPC · JPL
370684 2004 FM1 17/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
370685 2004 FJ7 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
370686 2004 FS123 26/03/2004 Kitt Peak DLS 910 m MPC · JPL
370687 2004 GZ26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
370688 2004 GD28 13/04/2004 Palomar NEAT AMO 1,2 km MPC · JPL
370689 2004 GB46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
370690 2004 GZ56 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370691 2004 GL63 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
370692 2004 HW32 21/04/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
370693 2004 HA33 22/04/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
370694 2004 HA56 24/04/2004 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
370695 2004 HA61 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370696 2004 JA3 09/05/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
370697 2004 JL5 09/05/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
370698 2004 JP10 12/05/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
370699 2004 JD32 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
370700 2004 KV11 21/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370701 2004 MP5 17/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
370702 2004 NC9 15/07/2004 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
370703 2004 PS19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
370704 2004 PD21 07/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
370705 2004 PH33 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
370706 2004 PN46 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
370707 2004 PV52 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
370708 2004 PQ75 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
370709 2004 PP92 12/08/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
370710 2004 PG97 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370711 2004 PA100 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370712 2004 QK5 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370713 2004 QW12 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
370714 2004 QS21 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
370715 2004 RE4 04/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
370716 2004 RJ4 04/09/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
370717 2004 RQ11 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
370718 2004 RY11 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370719 2004 RA13 04/09/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
370720 2004 RW39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
370721 2004 RF53 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
370722 2004 RT56 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
370723 2004 RC57 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
370724 2004 RM57 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
370725 2004 RC58 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
370726 2004 RH65 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370727 2004 RA69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
370728 2004 RV69 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370729 2004 RV74 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370730 2004 RQ75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370731 2004 RJ82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370732 2004 RV84 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370733 2004 RH87 07/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
370734 2004 RV112 06/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370735 2004 RD113 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
370736 2004 RQ124 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370737 2004 RU125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
370738 2004 RV131 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
370739 2004 RN142 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370740 2004 RR146 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370741 2004 RP157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370742 2004 RC158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370743 2004 RG159 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370744 2004 RL159 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370745 2004 RT159 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
370746 2004 RZ162 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370747 2004 RY179 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370748 2004 RW181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
370749 2004 RH186 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370750 2004 RU191 19/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
370751 2004 RZ198 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370752 2004 RA209 20/08/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
370753 2004 RB214 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370754 2004 RJ228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370755 2004 RZ231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
370756 2004 RT248 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
370757 2004 RL250 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
370758 2004 RZ252 15/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
370759 2004 RR253 06/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
370760 2004 RQ255 06/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
370761 2004 RB257 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370762 2004 RH264 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
370763 2004 RZ271 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
370764 2004 RM277 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
370765 2004 RR283 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
370766 2004 RJ285 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370767 2004 RX294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
370768 2004 RN301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
370769 2004 RM303 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
370770 2004 RK304 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
370771 2004 RX309 21/08/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
370772 2004 RK314 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370773 2004 RY317 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
370774 2004 RK328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
370775 2004 RR335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
370776 2004 RW335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370777 2004 RV339 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370778 2004 RL356 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370779 2004 SO16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
370780 2004 SQ24 18/09/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
370781 2004 SA40 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370782 2004 SC43 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370783 2004 SK48 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370784 2004 SJ50 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
370785 2004 SS55 24/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
370786 2004 SD62 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
370787 2004 TB4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
370788 2004 TM27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370789 2004 TU33 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
370790 2004 TZ37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
370791 2004 TX65 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
370792 2004 TH81 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370793 2004 TE82 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
370794 2004 TK93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
370795 2004 TK96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
370796 2004 TE115 12/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 1,5 km MPC · JPL
370797 2004 TL116 25/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
370798 2004 TN119 06/10/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
370799 2004 TS125 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370800 2004 TZ147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370801 2004 TF149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370802 2004 TE151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370803 2004 TR173 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
370804 2004 TA176 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
370805 2004 TQ204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
370806 2004 TA218 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
370807 2004 TS233 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370808 2004 TT241 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
370809 2004 TV241 10/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
370810 2004 TP245 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
370811 2004 TL264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
370812 2004 TA282 11/10/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
370813 2004 TN286 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
370814 2004 TL290 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370815 2004 TF296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
370816 2004 TZ297 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
370817 2004 TL314 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
370818 2004 TU322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
370819 2004 TP346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
370820 2004 TE366 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
370821 2004 TF366 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
370822 2004 TE369 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370823 2004 UB3 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
370824 2004 UG8 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370825 2004 VX18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
370826 2004 VE26 04/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
370827 2004 VQ27 05/11/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370828 2004 VE33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
370829 2004 VL55 10/11/2004 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
370830 2004 VA80 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
370831 2004 VO80 03/11/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370832 2004 VL82 09/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
370833 2004 XR19 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
370834 2004 XP60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
370835 2004 XA62 12/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370836 2004 XW93 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
370837 2004 XT131 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370838 2004 XW161 15/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
370839 2004 YO20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
370840 2004 YT20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
370841 2005 AL44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
370842 2005 BH30 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
370843 2005 BP36 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
370844 2005 CP9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
370845 2005 CL10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
370846 2005 CY14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
370847 2005 CO21 02/02/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
370848 2005 CE38 09/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
370849 2005 CK40 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 3,1 km MPC · JPL
370850 2005 CL43 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
370851 2005 CT45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
370852 2005 CY46 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
370853 2005 CL58 02/02/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
370854 2005 CO64 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
370855 2005 CL72 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370856 2005 CA76 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
370857 2005 EK2 01/03/2005 Gnosca S. Sposetti 790 m MPC · JPL
370858 2005 EF3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
370859 2005 EO3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
370860 2005 EY11 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
370861 2005 EJ24 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370862 2005 EK24 03/03/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
370863 2005 EV26 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
370864 2005 EF27 03/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
370865 2005 ES34 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
370866 2005 EB37 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
370867 2005 EE55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
370868 2005 EX55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
370869 2005 EW62 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
370870 2005 ET72 02/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
370871 2005 EZ80 04/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,2 km MPC · JPL
370872 2005 EN83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
370873 2005 ES85 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
370874 2005 EH88 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
370875 2005 ET90 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
370876 2005 EF97 03/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
370877 2005 EQ99 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
370878 2005 EV102 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
370879 2005 EB103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
370880 2005 EV111 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
370881 2005 EO152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
370882 2005 EC158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
370883 2005 EA159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
370884 2005 EP161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
370885 2005 EH164 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
370886 2005 EZ168 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
370887 2005 EP198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
370888 2005 EO205 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
370889 2005 EJ208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
370890 2005 EC213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
370891 2005 EM224 12/03/2005 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
370892 2005 EY238 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
370893 2005 EP239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
370894 2005 EZ270 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
370895 2005 ER287 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
370896 2005 EP299 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,8 km MPC · JPL
370897 2005 ET309 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
370898 2005 EZ329 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
370899 2005 EC330 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
370900 2005 GC17 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370901 2005 GZ45 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
370902 2005 GF56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
370903 2005 GU56 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
370904 2005 GS63 02/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
370905 2005 GD73 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
370906 2005 GK75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
370907 2005 GW115 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
370908 2005 GX127 09/04/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370909 2005 GK222 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
370910 2005 GY225 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
370911 2005 JZ50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
370912 2005 JL70 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
370913 2005 JG86 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
370914 2005 JA160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
370915 2005 KJ6 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
370916 2005 LY4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
370917 2005 LP9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370918 2005 LG11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
370919 2005 LS14 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370920 2005 MA31 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
370921 2005 NO12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
370922 2005 NY35 05/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
370923 2005 NY68 03/07/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
370924 2005 NE72 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
370925 2005 NT77 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
370926 2005 NZ89 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
370927 2005 NA125 04/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370928 2005 OM6 28/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370929 2005 PG7 01/08/2005 Siding Spring SSS 7,0 km MPC · JPL
370930 2005 QM16 25/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
370931 2005 QB34 25/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370932 2005 QU54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370933 2005 QU122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370934 2005 QO129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370935 2005 QA154 27/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
370936 2005 QK166 31/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
370937 2005 QS180 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
370938 2005 RN1 01/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370939 2005 RG5 05/09/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
370940 2005 RD31 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370941 2005 RE42 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
370942 2005 RQ51 14/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
370943 2005 SK1 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
370944 2005 SO16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
370945 2005 SF32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370946 2005 SY38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
370947 2005 SM42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370948 2005 SQ44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
370949 2005 SH45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370950 2005 SL47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370951 2005 SJ49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
370952 2005 SA54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
370953 2005 SS60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
370954 2005 SH65 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370955 2005 ST76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
370956 2005 SQ79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
370957 2005 SA81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
370958 2005 SJ82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
370959 2005 SO91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
370960 2005 SU92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
370961 2005 SA96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
370962 2005 SF121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370963 2005 SB124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
370964 2005 SD131 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
370965 2005 SN131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
370966 2005 ST133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370967 2005 SB143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
370968 2005 SK160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370969 2005 SB176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
370970 2005 SE181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370971 2005 SD192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
370972 2005 SC193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370973 2005 SK211 30/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
370974 2005 SE215 30/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
370975 2005 SX222 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
370976 2005 SA233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
370977 2005 SA237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
370978 2005 SY239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
370979 2005 SG240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370980 2005 SS245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
370981 2005 SZ245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
370982 2005 SR264 25/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
370983 2005 SJ265 26/09/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370984 2005 SV280 29/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
370985 2005 SL281 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
370986 2005 SU287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,7 km MPC · JPL
370987 2005 SD289 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
370988 2005 SD291 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
370989 2005 SC292 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370990 2005 TO17 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
370991 2005 TP31 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
370992 2005 TH40 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370993 2005 TO40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
370994 2005 TC42 03/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
370995 2005 TZ45 09/10/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 1,1 km MPC · JPL
370996 2005 TM51 11/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
370997 2005 TS56 01/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
370998 2005 TB75 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
370999 2005 TK75 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
371000 2005 TD90 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

366.000s  • 367.000s  • 368.000s  • 369.000s  • 370.000s  • 371.000s  • 372.000s  • 373.000s  • 374.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001