Danh sách tiểu hành tinh/375001–376000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375001 2007 FX13 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375002 2007 FK16 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375003 2007 FZ27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375004 2007 FP37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375005 Newsome 2007 FM42 26/03/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 620 m MPC · JPL
375006 2007 GU 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
375007 Buxy 2007 GQ5 14/04/2007 Nogales J.-C. Merlin 2,3 km MPC · JPL
375008 2007 GO9 08/04/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
375009 2007 GN15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
375010 2007 GW19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
375011 2007 GD21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
375012 2007 GD22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375013 2007 GE22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
375014 2007 GD28 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375015 2007 GA34 13/04/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
375016 2007 GQ36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375017 2007 GO39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
375018 2007 GN40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375019 2007 GA41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375020 2007 GP49 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375021 2007 GY51 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375022 2007 GJ56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375023 2007 GJ63 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375024 2007 GE66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375025 2007 GR72 15/04/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
375026 2007 GU74 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
375027 2007 GD76 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375028 2007 GK76 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375029 2007 HP6 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
375030 2007 HH14 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375031 2007 HM17 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
375032 2007 HC18 16/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
375033 2007 HS18 16/04/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
375034 2007 HH40 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375035 2007 HO60 20/04/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
375036 2007 HW61 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375037 2007 HU63 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375038 2007 HC76 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375039 2007 HF76 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375040 2007 HC77 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375041 2007 HL87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375042 2007 JC5 08/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
375043 Zengweizhou 2007 JV22 11/05/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,9 km MPC · JPL
375044 2007 JZ23 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375045 2007 JV27 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375046 2007 JJ31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375047 2007 JN40 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
375048 2007 LY10 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375049 2007 LS11 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375050 2007 LJ22 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375051 2007 LL24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375052 2007 LW27 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375053 2007 NW4 13/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
375054 2007 PF6 08/08/2007 Socorro LINEAR APO · 260 m MPC · JPL
375055 2007 PB10 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
375056 2007 PY26 07/08/2007 Palomar Palomar Obs. 3,0 km MPC · JPL
375057 2007 PS29 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
375058 2007 PU35 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
375059 2007 PM46 16/02/1999 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
375060 2007 PA49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
375061 2007 PM50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
375062 2007 PQ50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375063 2007 PV50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375064 2007 QH 16/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,8 km MPC · JPL
375065 2007 QS17 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375066 2007 RZ4 31/08/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2,4 km MPC · JPL
375067 Hewins 2007 RJ6 06/09/2007 Vicques M. Ory 3,8 km MPC · JPL
375068 2007 RU14 11/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,4 km MPC · JPL
375069 2007 RE20 12/09/2007 Hibiscus N. Teamo, J.-C. Pelle 3,4 km MPC · JPL
375070 2007 RF31 05/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
375071 2007 RM40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375072 2007 RR40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375073 2007 RC48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375074 2007 RK59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
375075 2007 RR59 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
375076 2007 RQ60 10/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
375077 2007 RW60 10/09/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
375078 2007 RQ61 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
375079 2007 RD69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375080 2007 RD73 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
375081 2007 RY82 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
375082 2007 RP111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375083 2007 RQ135 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375084 2007 RJ172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375085 2007 RR189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
375086 2007 RW191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375087 2007 RC208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375088 2007 RR212 12/09/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
375089 2007 RA219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
375090 2007 RJ242 15/09/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
375091 2007 RP291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375092 2007 RC298 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
375093 2007 RC310 04/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
375094 2007 RD313 04/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
375095 2007 RL317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
375096 2007 RM320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
375097 2007 RU321 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375098 2007 SL10 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
375099 2007 TM1 02/10/2007 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
375100 2007 TU9 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375101 2007 TB44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375102 2007 TT52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
375103 2007 TD71 13/10/2007 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
375104 2007 TL75 04/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
375105 2007 TS79 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
375106 2007 TT128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
375107 2007 TN130 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
375108 2007 TE144 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
375109 2007 TX170 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,5 km MPC · JPL
375110 2007 TX219 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
375111 2007 TG255 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375112 2007 TD280 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
375113 2007 TF284 11/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
375114 2007 TP286 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375115 2007 TK294 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
375116 2007 TO308 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
375117 2007 TW339 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
375118 2007 TW410 15/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
375119 2007 TS440 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
375120 2007 TU446 10/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
375121 2007 TB451 14/10/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
375122 2007 UR25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375123 2007 UX77 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375124 2007 UC119 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375125 2007 VH127 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
375126 2007 VY184 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 620 m MPC · JPL
375127 2007 VZ184 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 780 m MPC · JPL
375128 2007 VR218 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
375129 2007 VM250 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
375130 2007 VH266 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375131 2007 VL300 14/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
375132 2007 WR39 17/11/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
375133 2007 WS49 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
375134 2007 WU57 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
375135 2007 YF54 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
375136 2007 YF70 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
375137 2007 YA74 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375138 2008 AK11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375139 2008 AF31 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375140 2008 AU43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
375141 2008 AS76 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375142 2008 AC80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
375143 2008 AL118 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
375144 2008 AO134 03/01/2008 XuYi PMO NEO 940 m MPC · JPL
375145 2008 AK137 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
375146 2008 BD11 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
375147 2008 BR22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375148 2008 BQ25 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
375149 2008 BA46 30/01/2008 Eskridge G. Hug 650 m MPC · JPL
375150 2008 CD11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
375151 2008 CN24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375152 2008 CZ34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375153 2008 CS39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
375154 2008 CO43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375155 2008 CR87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
375156 2008 CZ116 11/02/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 620 m MPC · JPL
375157 2008 CA132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
375158 2008 CG138 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
375159 2008 CX139 08/02/2008 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
375160 2008 CN140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
375161 2008 CS153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
375162 2008 CM159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
375163 2008 CM162 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375164 2008 CF179 06/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
375165 2008 CH179 06/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
375166 2008 CZ194 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375167 2008 CX196 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375168 2008 CO212 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
375169 2008 CG213 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
375170 2008 CV214 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
375171 2008 CG215 13/02/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
375172 2008 CS215 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375173 2008 DV4 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
375174 2008 DD9 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375175 2008 DA17 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375176 Béziau 2008 DN21 28/02/2008 Nogales J.-C. Merlin 980 m MPC · JPL
375177 2008 DN23 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
375178 2008 DR27 01/04/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 780 m MPC · JPL
375179 2008 DS36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
375180 2008 DB38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375181 2008 DS53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
375182 2008 DU55 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375183 2008 DV63 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
375184 2008 DM73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
375185 2008 DO75 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
375186 2008 DA76 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
375187 2008 DM82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375188 2008 DT82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
375189 2008 DY84 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
375190 2008 DR88 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375191 2008 EE1 03/03/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
375192 2008 EF14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375193 2008 EW22 03/03/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
375194 2008 EM29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
375195 2008 EZ31 06/03/2008 Jarnac Jarnac Obs. 860 m MPC · JPL
375196 2008 EC33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
375197 2008 EJ33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375198 2008 EZ38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
375199 2008 EH40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375200 2008 EC70 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375201 2008 EK74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375202 2008 EE90 13/03/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
375203 2008 EB96 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
375204 2008 EO98 03/03/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
375205 2008 EA102 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
375206 2008 EG111 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
375207 2008 EB117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
375208 2008 ED121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
375209 2008 EC135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
375210 2008 EG148 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
375211 2008 EQ163 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
375212 2008 FA3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
375213 2008 FX11 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
375214 2008 FQ12 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375215 2008 FJ15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375216 2008 FR26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
375217 2008 FS26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
375218 2008 FE35 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
375219 2008 FX42 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
375220 2008 FN46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
375221 2008 FD50 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
375222 2008 FE51 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375223 2008 FV52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375224 2008 FG54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
375225 2008 FN57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375226 2008 FU65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
375227 2008 FP68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
375228 2008 FK77 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
375229 2008 FE83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
375230 2008 FJ87 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
375231 2008 FZ93 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
375232 2008 FA99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375233 2008 FS101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
375234 2008 FX103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375235 2008 FB112 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
375236 2008 FN116 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375237 2008 FA136 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
375238 2008 GW1 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375239 2008 GX8 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
375240 2008 GL9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375241 2008 GM11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
375242 2008 GP28 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
375243 2008 GF32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375244 2008 GV36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
375245 2008 GX44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375246 2008 GH51 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
375247 2008 GG54 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375248 2008 GJ67 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375249 2008 GO67 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375250 2008 GQ69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375251 2008 GE82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375252 2008 GH89 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
375253 2008 GO91 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
375254 2008 GQ91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
375255 2008 GU91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375256 2008 GL94 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375257 2008 GW100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
375258 2008 GS105 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375259 2008 GL115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
375260 2008 GC116 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
375261 2008 GN117 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375262 2008 GT130 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375263 2008 GC131 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375264 2008 GR139 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
375265 2008 GJ141 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
375266 2008 GV141 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
375267 2008 GJ143 06/04/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
375268 2008 HA7 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
375269 2008 HY11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375270 2008 HL16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375271 2008 HC22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375272 2008 HE38 30/04/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
375273 2008 HA42 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375274 2008 HD47 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
375275 2008 HP51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375276 2008 HJ54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375277 2008 HF58 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
375278 2008 HM61 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375279 2008 HT67 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375280 2008 HA68 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375281 2008 JT36 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375282 2008 KH2 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375283 2008 KZ12 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375284 2008 KJ20 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
375285 2008 KT27 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375286 2008 KG37 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375287 2008 KM40 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375288 2008 LE1 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
375289 2008 LL5 24/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
375290 2008 LB13 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375291 2008 LR13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375292 2008 LH16 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375293 2008 OL1 26/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
375294 2008 OU3 25/07/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
375295 2008 OP9 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,1 km MPC · JPL
375296 2008 PH7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
375297 2008 PQ7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
375298 2008 PP10 07/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
375299 2008 PZ10 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
375300 2008 PN16 28/07/2008 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375301 2008 PS16 11/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,2 km MPC · JPL
375302 2008 PJ21 06/08/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
375303 2008 QU12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
375304 2008 QM21 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375305 2008 QR21 26/08/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
375306 2008 QT33 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
375307 2008 QT39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375308 2008 RV10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375309 2008 RJ17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375310 2008 RR18 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375311 2008 RM26 08/09/2008 Altschwendt W. Ries 3,5 km MPC · JPL
375312 2008 RY34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375313 2008 RD39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375314 2008 RG41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375315 2008 RG48 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
375316 2008 RK62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375317 2008 RC69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375318 2008 RO79 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
375319 2008 RK82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375320 2008 RW83 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
375321 2008 RV87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375322 2008 RJ98 02/09/2008 Moletai Molėtai Obs. 3,2 km MPC · JPL
375323 2008 RQ101 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375324 2008 RA102 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375325 2008 RZ102 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375326 2008 RY107 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375327 2008 RM117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375328 2008 RN117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
375329 2008 RJ130 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
375330 2008 RZ131 06/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
375331 2008 RR136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375332 2008 RD142 05/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
375333 2008 RJ143 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375334 2008 RF145 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375335 2008 SN 18/09/2008 Sandlot G. Hug 2,9 km MPC · JPL
375336 2008 SV 21/09/2008 Hibiscus N. Teamo 3,4 km MPC · JPL
375337 2008 SM3 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
375338 2008 SN8 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
375339 2008 SN20 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375340 2008 SZ20 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375341 2008 SL21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375342 2008 SU27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375343 2008 SJ30 07/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
375344 2008 SV31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375345 2008 SZ49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
375346 2008 SA50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
375347 2008 SU50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
375348 2008 SX51 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375349 2008 SE52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375350 2008 SE58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375351 2008 SL58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375352 2008 SS58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375353 2008 SP60 20/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
375354 2008 SX76 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375355 2008 SR80 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
375356 2008 SL88 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375357 2008 SB95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
375358 2008 SU101 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
375359 2008 SX102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375360 2008 SA106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375361 2008 SN116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375362 2008 SW119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375363 2008 SG120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
375364 2008 SR121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375365 2008 SB124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
375366 2008 SU124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375367 2008 SY128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375368 2008 SZ128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375369 2008 SS130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375370 2008 SS132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375371 2008 SD133 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375372 2008 SF136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375373 2008 SN140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
375374 2008 SS146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375375 2008 SR147 25/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
375376 2008 SF149 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375377 2008 SR149 28/09/2008 Dauban F. Kugel 3,6 km MPC · JPL
375378 2008 SX153 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375379 2008 SP163 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375380 2008 SJ168 30/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
375381 2008 SN180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375382 2008 SU183 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
375383 2008 SY197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
375384 2008 SE198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375385 2008 SO198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
375386 2008 SJ200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375387 2008 SW201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375388 2008 SB204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375389 2008 SP219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
375390 2008 SU220 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375391 2008 SK224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375392 2008 SP224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
375393 2008 SX236 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375394 2008 SJ238 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375395 2008 SC240 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375396 2008 SN242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375397 2008 SO242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375398 2008 ST249 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375399 2008 SS250 24/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
375400 2008 SU250 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375401 2008 SX252 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
375402 2008 SQ254 22/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
375403 2008 SM255 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375404 2008 SO258 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
375405 2008 ST262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375406 2008 SO265 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
375407 2008 SW265 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375408 2008 SL268 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375409 2008 SK269 21/09/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
375410 2008 SA274 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375411 2008 SP282 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375412 2008 SM283 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375413 2008 ST283 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375414 2008 SR285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375415 2008 SZ286 23/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
375416 2008 SF293 29/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
375417 2008 SJ297 29/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
375418 2008 SJ298 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375419 2008 SE302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375420 2008 SD306 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
375421 2008 SM307 29/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
375422 2008 SV307 29/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
375423 2008 SP308 30/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
375424 2008 SZ309 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
375425 2008 TT6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
375426 2008 TF10 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
375427 2008 TJ12 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
375428 2008 TM27 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
375429 2008 TN30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375430 2008 TA33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375431 2008 TK38 01/10/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
375432 2008 TY51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375433 2008 TZ51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
375434 2008 TZ52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375435 2008 TK56 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375436 2008 TW58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375437 2008 TQ70 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375438 2008 TO74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375439 2008 TK77 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375440 2008 TL77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
375441 2008 TG78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
375442 2008 TT79 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375443 2008 TM84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375444 2008 TN86 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375445 2008 TQ87 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375446 2008 TZ87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375447 2008 TA90 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375448 2008 TS90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375449 2008 TL92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
375450 2008 TA94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
375451 2008 TV95 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375452 2008 TO96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375453 2008 TO100 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375454 2008 TY102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375455 2008 TC106 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375456 2008 TZ108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
375457 2008 TC122 07/10/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
375458 2008 TT124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
375459 2008 TA125 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375460 2008 TS128 08/10/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
375461 2008 TG148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375462 2008 TQ151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375463 2008 TD153 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
375464 2008 TF164 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
375465 2008 TN165 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
375466 2008 TA166 06/10/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
375467 2008 TM169 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375468 2008 TZ171 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375469 2008 TZ177 01/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
375470 2008 TZ183 03/10/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
375471 2008 TD186 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
375472 2008 TB188 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375473 2008 UH1 21/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 2,4 km MPC · JPL
375474 2008 US7 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375475 2008 UB12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375476 2008 UT17 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
375477 2008 UU19 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375478 2008 UQ21 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375479 2008 UB25 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
375480 2008 UE29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375481 2008 UL30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375482 2008 UY31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375483 2008 UE32 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375484 2008 UD33 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375485 2008 UA38 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
375486 2008 UW40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375487 2008 UM42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375488 2008 UC46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375489 2008 UK46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375490 2008 UR47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375491 2008 UB52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375492 2008 UV53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375493 2008 UC58 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375494 2008 UH59 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375495 2008 UL60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375496 2008 UL63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375497 2008 UO71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
375498 2008 UR71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
375499 2008 UL74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
375500 2008 UW74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375501 2008 UP76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375502 2008 UJ77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
375503 2008 UX77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
375504 2008 UJ86 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375505 2008 UN90 27/10/2008 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
375506 2008 UC99 29/10/2008 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
375507 2008 UH101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375508 2008 UL105 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
375509 2008 UZ110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
375510 2008 UF111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375511 2008 UO111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375512 2008 UJ112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375513 2008 UX112 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375514 2008 UA117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375515 2008 UE122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
375516 2008 UG125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375517 2008 UX125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
375518 2008 US129 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
375519 2008 UT133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375520 2008 UC140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375521 2008 UQ140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375522 2008 US142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375523 2008 UU145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375524 2008 UJ150 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
375525 2008 UV153 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375526 2008 UD159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375527 2008 UR159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
375528 2008 UU168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375529 2008 US169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375530 2008 UV175 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
375531 2008 UV182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
375532 2008 UJ184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375533 2008 UZ184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375534 2008 UY185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375535 2008 UX186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
375536 2008 UN188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375537 2008 UJ193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
375538 2008 UB201 28/10/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
375539 2008 UK201 28/10/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
375540 2008 US206 22/10/2008 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
375541 2008 UC214 24/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
375542 2008 UG214 24/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
375543 2008 UL216 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375544 2008 UX219 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
375545 2008 UN232 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375546 2008 UL251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375547 2008 UO251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375548 2008 UQ257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375549 2008 US268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
375550 2008 UA270 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
375551 2008 UG271 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375552 2008 UQ283 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
375553 2008 UL293 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375554 2008 UC297 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375555 2008 UW303 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
375556 2008 UQ309 30/10/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
375557 2008 UD311 04/09/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
375558 2008 UV312 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375559 2008 UB313 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375560 2008 UD313 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375561 2008 UE316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375562 2008 UV321 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375563 2008 UM322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
375564 2008 UL323 31/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
375565 2008 UO327 30/10/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
375566 2008 UZ329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375567 2008 US331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
375568 2008 UA335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375569 2008 UR336 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
375570 2008 UB337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375571 2008 UU337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375572 2008 UB343 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375573 2008 UG344 30/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
375574 2008 UL348 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375575 2008 UD349 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
375576 2008 UT349 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375577 2008 UP353 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375578 2008 UV355 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
375579 2008 UL358 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
375580 2008 UA361 25/10/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
375581 2008 UU369 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
375582 2008 UK370 29/10/2008 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
375583 2008 VB2 02/11/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
375584 2008 VX2 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
375585 2008 VD12 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
375586 2008 VB14 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
375587 2008 VJ16 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375588 2008 VK19 01/11/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
375589 2008 VJ20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375590 2008 VR25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375591 2008 VP29 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375592 2008 VX38 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
375593 2008 VZ39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
375594 2008 VZ40 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375595 2008 VK48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375596 2008 VN58 07/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375597 2008 VJ61 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
375598 2008 VA74 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
375599 2008 VY76 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
375600 2008 VB77 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375601 2008 VV78 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375602 2008 WO5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375603 2008 WZ5 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
375604 2008 WU12 18/11/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
375605 2008 WY12 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
375606 2008 WE17 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375607 2008 WL24 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375608 2008 WB25 18/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
375609 2008 WQ35 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375610 2008 WQ36 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375611 2008 WA40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375612 2008 WY41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375613 2008 WG45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375614 2008 WY46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375615 2008 WY47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375616 2008 WZ47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375617 2008 WX60 19/11/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
375618 2008 WS75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375619 2008 WJ85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375620 2008 WF88 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
375621 2008 WH93 17/11/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
375622 2008 WL103 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
375623 2008 WX105 02/11/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
375624 2008 WZ114 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375625 2008 WM116 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375626 2008 WP121 29/11/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
375627 2008 WK122 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
375628 2008 WX136 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
375629 2008 XB3 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375630 2008 XW13 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
375631 2008 XZ14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375632 2008 XV16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
375633 2008 XA18 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375634 2008 XO29 05/12/2008 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
375635 2008 XN48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375636 2008 XJ56 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
375637 2008 YC5 22/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 5,9 km MPC · JPL
375638 2008 YK12 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375639 2008 YX27 28/12/2008 Taunus S. Karge, R. Kling 3,3 km MPC · JPL
375640 2008 YV42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375641 2008 YL66 29/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
375642 2008 YK84 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
375643 2008 YL87 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375644 2008 YF99 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
375645 2008 YR110 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375646 2008 YK128 30/12/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
375647 2008 YY155 22/12/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
375648 2009 AX 01/01/2009 Kachina J. Hobart 3,7 km MPC · JPL
375649 2009 BZ 16/01/2009 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
375650 2009 BV17 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375651 2009 BC27 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
375652 2009 BZ31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375653 2009 BJ60 16/01/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
375654 2009 BW97 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
375655 2009 BV154 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
375656 2009 BA182 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
375657 2009 CP5 14/02/2009 Catalina CSS 180 m MPC · JPL
375658 2009 CU27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
375659 2009 CQ33 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375660 2009 CB45 30/01/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
375661 2009 DT17 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
375662 2009 DB48 20/02/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
375663 2009 DW109 19/02/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
375664 2009 DZ127 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
375665 2009 DS141 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
375666 2009 EU3 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375667 2009 EP20 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
375668 2009 FW1 17/03/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 540 m MPC · JPL
375669 2009 FA32 26/03/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 12 km MPC · JPL
375670 2009 FX50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
375671 2009 FE54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375672 2009 FS65 19/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,6 km MPC · JPL
375673 2009 FP73 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375674 2009 HD5 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
375675 2009 HC6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
375676 2009 HU13 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
375677 2009 HF20 17/04/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
375678 2009 HH28 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
375679 2009 HO37 17/04/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
375680 2009 HW40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
375681 2009 HL41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
375682 2009 HV94 29/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,1 km MPC · JPL
375683 2009 HD104 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
375684 2009 HV105 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
375685 2009 JF 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
375686 2009 KZ14 26/05/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
375687 2009 KG21 29/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375688 2009 KN22 31/05/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,1 km MPC · JPL
375689 2009 KT23 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375690 2009 KH36 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375691 2009 ME1 22/06/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 890 m MPC · JPL
375692 2009 MY8 28/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
375693 2009 NG2 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
375694 2009 OM4 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
375695 2009 OY4 27/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
375696 2009 OB5 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
375697 2009 OD21 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
375698 2009 OE25 20/07/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
375699 2009 ON25 22/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
375700 2009 PY1 15/08/2009 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375701 2009 PY3 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 780 m MPC · JPL
375702 2009 PC4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
375703 2009 PD5 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
375704 2009 PJ6 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
375705 2009 PU6 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
375706 2009 PN7 15/08/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
375707 2009 PT10 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
375708 2009 PF12 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
375709 2009 PZ13 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375710 2009 PD18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
375711 2009 PC19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375712 2009 PK19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375713 2009 PK21 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
375714 2009 QE9 19/08/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,5 km MPC · JPL
375715 2009 QF19 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
375716 2009 QJ20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 880 m MPC · JPL
375717 2009 QO20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
375718 2009 QU20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
375719 2009 QK21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
375720 2009 QF23 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
375721 2009 QG32 10/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375722 2009 QK32 25/08/2009 Plana F. Fratev 720 m MPC · JPL
375723 2009 QM38 29/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
375724 2009 QO40 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
375725 2009 QD44 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375726 2009 QB45 27/08/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
375727 2009 QD47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
375728 2009 QM47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
375729 2009 QT56 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
375730 2009 QK63 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375731 2009 RY7 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
375732 2009 RM12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375733 2009 RC31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375734 2009 RQ34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375735 2009 RC35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375736 2009 RA39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375737 2009 RL47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375738 2009 RU50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375739 2009 RF54 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375740 2009 RU58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375741 2009 RE62 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375742 2009 RW71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375743 2009 SG12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375744 2009 SG29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375745 2009 SU33 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375746 2009 SY39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375747 2009 SP40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375748 2009 ST40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375749 2009 SL41 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
375750 2009 SJ42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375751 2009 SU42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375752 2009 SU52 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
375753 2009 SL56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375754 2009 SX63 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
375755 2009 SF77 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375756 2009 SJ77 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
375757 2009 SV81 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
375758 2009 SP96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375759 2009 SU100 20/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,4 km MPC · JPL
375760 2009 ST110 17/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
375761 2009 SS112 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375762 2009 SN118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
375763 2009 SN125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375764 2009 SJ130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375765 2009 SV131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375766 2009 SC134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375767 2009 SM137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375768 2009 SJ138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375769 2009 SN146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375770 2009 SU149 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
375771 2009 ST150 01/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
375772 2009 SX152 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
375773 2009 SD156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375774 2009 SX156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375775 2009 SL160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375776 2009 SZ200 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375777 2009 SH230 16/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
375778 2009 SA239 16/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
375779 2009 SK245 23/09/2009 Tiki N. Teamo 940 m MPC · JPL
375780 2009 SU281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375781 2009 SU284 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
375782 2009 SE285 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375783 2009 SC290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375784 2009 SZ291 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375785 2009 SF295 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375786 2009 SZ296 21/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
375787 2009 SB309 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
375788 2009 SR309 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375789 2009 SU327 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375790 2009 SN328 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375791 2009 SO332 21/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
375792 2009 SN339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
375793 2009 SR339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
375794 2009 SA346 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375795 2009 SW356 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375796 2009 SY358 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
375797 2009 SU363 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375798 Divini 2009 TA4 12/10/2009 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,1 km MPC · JPL
375799 2009 TO11 13/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
375800 2009 TM12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375801 2009 TC14 20/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,4 km MPC · JPL
375802 2009 TM14 11/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
375803 2009 TQ15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
375804 2009 TW15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
375805 2009 TY19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
375806 2009 TE22 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
375807 2009 TV36 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
375808 2009 TR38 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
375809 2009 TS39 14/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
375810 2009 TG42 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375811 2009 TZ45 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375812 2009 UA2 17/10/2009 Mayhill A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
375813 2009 UU4 17/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,0 km MPC · JPL
375814 2009 UF16 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375815 2009 UT25 18/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
375816 2009 UP26 21/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
375817 2009 UW27 22/10/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
375818 2009 UZ27 22/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
375819 2009 UO35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375820 2009 UV41 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375821 2009 UC47 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
375822 2009 UN47 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375823 2009 UB62 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375824 2009 UA69 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375825 2009 UQ72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375826 2009 UC73 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375827 2009 UO78 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375828 2009 UD81 22/10/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
375829 2009 UB86 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
375830 2009 UF87 24/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
375831 2009 UO87 15/10/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
375832 Yurijmedvedev 2009 UH92 22/10/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,8 km MPC · JPL
375833 2009 UQ100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375834 2009 UW108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375835 2009 UV112 26/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
375836 2009 UB117 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375837 2009 UR123 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
375838 2009 UF128 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375839 2009 UO130 24/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
375840 2009 UR136 24/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
375841 2009 UY137 24/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
375842 2009 UQ141 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375843 2009 UK148 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375844 2009 UT149 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375845 2009 UJ151 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375846 2009 UR151 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375847 2009 UQ152 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375848 2009 UZ152 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375849 2009 VL6 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375850 2009 VD7 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375851 2009 VE9 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375852 2009 VZ11 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375853 2009 VG13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
375854 2009 VA14 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375855 2009 VQ14 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375856 2009 VZ16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
375857 2009 VG17 08/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
375858 2009 VW18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375859 2009 VC22 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375860 2009 VX22 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
375861 2009 VM28 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375862 2009 VV32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375863 2009 VL33 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375864 2009 VZ33 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375865 2009 VP35 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375866 2009 VV38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375867 2009 VR39 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375868 2009 VW39 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375869 2009 VV41 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375870 2009 VM45 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375871 2009 VK46 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375872 2009 VL46 09/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
375873 2009 VQ50 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375874 2009 VT50 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
375875 2009 VO51 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375876 2009 VC57 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
375877 2009 VY57 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
375878 2009 VL58 15/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
375879 2009 VU58 12/11/2009 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
375880 2009 VX60 14/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
375881 2009 VH61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375882 2009 VL62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375883 2009 VS62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375884 2009 VD63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375885 2009 VE63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375886 2009 VO71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375887 2009 VR71 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375888 2009 VG72 14/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
375889 2009 VJ72 14/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
375890 2009 VN72 14/11/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
375891 2009 VZ75 15/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
375892 2009 VQ82 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375893 2009 VB83 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375894 2009 VL85 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375895 2009 VF86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375896 2009 VZ86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375897 2009 VN87 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375898 2009 VU91 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
375899 2009 VQ92 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375900 2009 VP94 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375901 2009 VA95 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375902 2009 VB95 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375903 2009 VQ96 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375904 2009 VJ105 10/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
375905 2009 VU107 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
375906 2009 VL110 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375907 2009 VX113 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375908 2009 VZ113 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375909 2009 VH114 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375910 2009 WP9 19/11/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
375911 2009 WP10 19/11/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
375912 2009 WY14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375913 2009 WY18 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375914 2009 WV23 19/11/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
375915 2009 WL26 13/04/2007 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
375916 2009 WF28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375917 2009 WL28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375918 2009 WY35 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375919 2009 WE37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375920 2009 WB41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375921 2009 WK41 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375922 2009 WY41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375923 2009 WB43 17/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
375924 2009 WE44 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375925 2009 WV46 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375926 2009 WX46 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375927 2009 WY52 22/11/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
375928 2009 WU62 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375929 2009 WZ64 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375930 2009 WD65 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375931 2009 WH68 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375932 2009 WP75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375933 2009 WQ75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375934 2009 WW75 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375935 2009 WU82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375936 2009 WG84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375937 2009 WR87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375938 2009 WT87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375939 2009 WH88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375940 2009 WF101 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375941 2009 WE102 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375942 2009 WB104 10/11/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
375943 2009 WG121 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375944 2009 WJ126 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375945 2009 WA131 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375946 2009 WY133 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375947 2009 WG142 24/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
375948 2009 WM153 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375949 2009 WH165 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375950 2009 WL165 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375951 2009 WX166 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375952 2009 WU168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375953 2009 WD169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375954 2009 WB170 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375955 2009 WR172 22/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
375956 2009 WP175 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375957 2009 WN178 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375958 2009 WS178 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375959 2009 WM180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
375960 2009 WO195 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375961 2009 WC198 25/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
375962 2009 WM200 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375963 2009 WJ203 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375964 2009 WW203 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
375965 2009 WE205 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375966 2009 WZ205 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375967 2009 WL208 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375968 2009 WR211 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375969 2009 WP212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375970 2009 WB216 22/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
375971 2009 WR217 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375972 2009 WU217 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375973 2009 WS220 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375974 2009 WK223 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375975 2009 WN229 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375976 2009 WJ233 17/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
375977 2009 WB234 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375978 2009 WS236 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375979 2009 WU239 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375980 2009 WA246 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375981 2009 WC246 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375982 2009 WG248 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375983 2009 WY248 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375984 2009 WZ251 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375985 2009 WG257 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375986 2009 WN257 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375987 2009 WB263 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375988 2009 WG264 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
375989 2009 XU3 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375990 2009 XL6 12/12/2009 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
375991 2009 XF9 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375992 2009 XP9 12/12/2009 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
375993 2009 XS16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375994 2009 XH20 15/12/2009 Dauban F. Kugel 1,5 km MPC · JPL
375995 2009 XP24 10/12/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
375996 2009 YM2 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
375997 2009 YD10 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375998 2009 YU10 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375999 2009 YG24 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376000 2010 AU4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

371.000s  • 372.000s  • 373.000s  • 374.000s  • 375.000s  • 376.000s  • 377.000s  • 378.000s  • 379.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001