Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/320001–321000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320001 2007 DW27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
320002 2007 DJ29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
320003 2007 DP30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320004 2007 DY33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320005 2007 DJ35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
320006 2007 DS35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320007 2007 DD38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320008 2007 DQ38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320009 2007 DU38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320010 2007 DL39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
320011 2007 DC47 21/02/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
320012 2007 DE49 22/02/2007 Altschwendt W. Ries 2,3 km MPC · JPL
320013 2007 DA53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
320014 2007 DP54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320015 2007 DG56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320016 2007 DW58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320017 2007 DG61 21/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
320018 2007 DZ64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320019 2007 DE69 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320020 2007 DO71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320021 2007 DQ74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320022 2007 DZ74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320023 2007 DT75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320024 2007 DY75 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320025 2007 DT76 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
320026 2007 DA86 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320027 2007 DB91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
320028 2007 DJ92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
320029 2007 DO94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
320030 2007 DC96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320031 2007 DC97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320032 2007 DK97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
320033 2007 DS97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320034 2007 DE98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
320035 2007 DS105 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320036 2007 DZ105 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
320037 2007 DQ107 22/02/2007 Mount Graham VATT 1,4 km MPC · JPL
320038 2007 DV108 22/02/2007 Mount Graham VATT 1,3 km MPC · JPL
320039 2007 DA109 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320040 2007 DB112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
320041 2007 DP112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320042 2007 DR114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320043 2007 DS114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320044 2007 DL116 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
320045 2007 DQ116 16/02/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
320046 2007 DB117 16/02/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
320047 2007 DH117 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
320048 2007 ED1 06/03/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
320049 2007 EY1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
320050 2007 EQ2 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
320051 2007 EZ2 09/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
320052 2007 EA7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
320053 2007 EG9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320054 2007 EO15 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
320055 2007 EK18 09/03/2007 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
320056 2007 ED21 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320057 2007 EH21 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320058 2007 EQ22 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320059 2007 EV25 10/03/2007 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
320060 2007 ET26 11/03/2007 Marly P. Kocher 3,1 km MPC · JPL
320061 2007 EM29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
320062 2007 EP29 09/03/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
320063 2007 EN32 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320064 2007 EW34 10/03/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
320065 Erbaghjolu 2007 EW38 11/03/2007 Vicques M. Ory 2,6 km MPC · JPL
320066 2007 EA40 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
320067 2007 EL40 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320068 2007 EH42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320069 2007 EL43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320070 2007 EZ43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320071 2007 EF45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320072 2007 EY48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
320073 2007 EF51 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320074 2007 EL51 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
320075 2007 EN51 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
320076 2007 EF54 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320077 2007 EY62 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320078 2007 EH63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
320079 2007 ER63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320080 2007 EL66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320081 2007 EY67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320082 2007 EZ73 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
320083 2007 ER74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320084 2007 EY74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
320085 2007 EO78 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
320086 2007 EC80 10/03/2007 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
320087 2007 EP85 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
320088 2007 EX87 14/03/2007 Wrightwood J. W. Young 4,0 km MPC · JPL
320089 2007 EU89 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
320090 2007 EZ91 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320091 2007 EF96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
320092 2007 EV97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320093 2007 ES98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
320094 2007 EC99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320095 2007 EF99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320096 2007 EA100 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320097 2007 ET100 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
320098 2007 EZ101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
320099 2007 EE106 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320100 2007 ET114 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320101 2007 EB117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
320102 2007 EK117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320103 2007 EU124 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
320104 2007 EY128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320105 2007 EY130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320106 2007 EV131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320107 2007 ET132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320108 2007 EB134 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
320109 2007 ED136 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320110 2007 EE152 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320111 2007 EL153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320112 2007 ER154 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320113 2007 EP160 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320114 2007 EY166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
320115 2007 EO169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320116 2007 EC170 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320117 2007 EW171 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320118 2007 EA172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320119 2007 EQ173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320120 2007 EZ173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320121 2007 EF176 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320122 2007 ET180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320123 2007 EZ180 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
320124 2007 EZ182 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
320125 2007 EQ185 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
320126 2007 EO187 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
320127 2007 EW190 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
320128 2007 EY195 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
320129 2007 ED196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320130 2007 EF196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320131 2007 EL196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
320132 2007 EU196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320133 2007 EP201 06/03/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
320134 2007 ET201 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320135 2007 ED205 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320136 2007 EE206 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320137 2007 EN213 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320138 2007 EN214 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320139 2007 ER214 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320140 2007 EX214 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320141 2007 EY214 12/03/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
320142 2007 EL215 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
320143 2007 EH218 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
320144 2007 EY219 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
320145 2007 EC223 11/03/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
320146 2007 EJ224 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320147 2007 FK2 16/03/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
320148 2007 FD5 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
320149 2007 FO8 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320150 2007 FF12 17/03/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320151 2007 FC19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320152 2007 FH19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
320153 Eglitis 2007 FU20 23/03/2007 Moletai K. Černis 4,6 km MPC · JPL
320154 2007 FA22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320155 2007 FP23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320156 2007 FP28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
320157 2007 FC30 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320158 2007 FK30 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
320159 2007 FJ33 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320160 2007 FG41 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
320161 2007 FU48 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320162 2007 GP 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
320163 2007 GS 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
320164 2007 GP1 08/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,3 km MPC · JPL
320165 2007 GO2 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320166 2007 GY2 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320167 2007 GZ3 11/04/2007 Altschwendt W. Ries 7,2 km MPC · JPL
320168 2007 GD5 12/04/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
320169 2007 GZ7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
320170 2007 GX8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320171 2007 GY10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
320172 2007 GD16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320173 2007 GO16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320174 2007 GV22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
320175 2007 GA23 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320176 2007 GE24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320177 2007 GY26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320178 2007 GW27 11/04/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320179 2007 GJ28 15/04/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
320180 2007 GZ28 15/04/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
320181 2007 GM31 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
320182 2007 GR31 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320183 2007 GP32 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
320184 2007 GY36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320185 2007 GZ39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
320186 2007 GO45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320187 2007 GQ47 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320188 2007 GT48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
320189 2007 GC51 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320190 2007 GK51 10/04/2007 Antares ARO 2,9 km MPC · JPL
320191 2007 GX58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320192 2007 GR60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320193 2007 GT64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320194 2007 GF65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320195 2007 GG67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320196 2007 GY68 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
320197 2007 GC69 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
320198 2007 GX76 13/04/2007 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
320199 2007 HH1 16/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
320200 2007 HO1 16/04/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320201 2007 HM7 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320202 2007 HU7 17/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
320203 2007 HB8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320204 2007 HW11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320205 2007 HX12 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
320206 2007 HJ13 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
320207 2007 HU18 16/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
320208 2007 HK25 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320209 2007 HA27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320210 2007 HL28 18/04/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
320211 2007 HY31 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320212 2007 HH32 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
320213 2007 HP35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320214 2007 HH38 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320215 2007 HK38 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320216 2007 HK44 23/04/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,1 km MPC · JPL
320217 2007 HF45 18/04/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
320218 2007 HG45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320219 2007 HW56 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
320220 2007 HE60 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320221 2007 HL71 22/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
320222 2007 HY71 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320223 2007 HG72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
320224 2007 HS74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320225 2007 HJ80 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
320226 2007 HP96 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320227 2007 HE98 22/04/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
320228 2007 JC3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
320229 2007 JB8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
320230 2007 JW8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320231 2007 JL14 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320232 2007 JP15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
320233 2007 JK17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
320234 2007 JS19 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
320235 2007 JF21 10/05/2007 Desert Moon B. L. Stevens 4,4 km MPC · JPL
320236 2007 JP21 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320237 2007 JA27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320238 2007 JD28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320239 2007 JE32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320240 2007 JG33 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320241 2007 JH35 13/05/2007 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
320242 2007 JG42 08/05/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
320243 2007 JQ43 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
320244 2007 KP1 17/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320245 2007 KH3 22/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 890 m MPC · JPL
320246 2007 KO7 16/05/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
320247 2007 LZ4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320248 2007 LD10 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320249 2007 LB16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
320250 2007 MV 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320251 2007 MG16 21/06/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
320252 2007 ML16 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320253 2007 OF 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
320254 2007 PE4 08/08/2007 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
320255 2007 PZ4 05/08/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
320256 2007 PS24 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320257 2007 PU26 12/08/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
320258 2007 PO27 14/08/2007 Altschwendt W. Ries 780 m MPC · JPL
320259 2007 PJ46 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320260 Bertout 2007 QA5 31/08/2007 Siding Spring L. Kiss, K. Sárneczky 2,1 km MPC · JPL
320261 2007 QO9 22/08/2007 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
320262 2007 RA 01/09/2007 Eskridge G. Hug 3,1 km MPC · JPL
320263 2007 RQ4 03/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
320264 2007 RD7 06/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
320265 2007 RH7 06/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 940 m MPC · JPL
320266 2007 RK9 04/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
320267 2007 RL17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
320268 2007 RG19 03/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
320269 2007 RY27 04/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320270 2007 RU43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320271 2007 RX63 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
320272 2007 RO66 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320273 2007 RR68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
320274 2007 RD72 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320275 2007 RF82 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320276 2007 RL95 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
320277 2007 RH100 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320278 2007 RV105 11/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
320279 2007 RS127 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320280 2007 RJ145 14/09/2007 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
320281 2007 RR147 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
320282 2007 RQ151 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320283 2007 RN178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320284 2007 RW182 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320285 2007 RQ185 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320286 2007 RR188 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
320287 2007 RJ190 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
320288 2007 RQ192 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
320289 2007 RM201 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320290 2007 RK204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
320291 2007 RW216 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
320292 2007 RO221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320293 2007 RX222 04/09/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
320294 2007 RP225 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320295 2007 RD242 14/09/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
320296 2007 RQ246 12/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
320297 2007 RU248 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
320298 2007 RP259 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
320299 2007 RR272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320300 2007 RR283 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320301 2007 RC290 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320302 2007 RC308 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
320303 2007 RQ309 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
320304 2007 RB316 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
320305 2007 RB320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
320306 2007 SX2 16/09/2007 Lulin Observatory LUSS 1,1 km MPC · JPL
320307 2007 SA4 16/09/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
320308 2007 SK14 20/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
320309 2007 SK21 18/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
320310 2007 SG23 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
320311 2007 TT 03/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
320312 2007 TS1 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
320313 2007 TG2 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320314 2007 TQ7 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,3 km MPC · JPL
320315 2007 TD13 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320316 2007 TK20 08/10/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
320317 2007 TP21 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320318 2007 TW21 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
320319 2007 TU22 10/10/2007 Nashville R. Clingan 820 m MPC · JPL
320320 2007 TQ25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320321 2007 TL30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320322 2007 TM31 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320323 2007 TC38 04/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
320324 2007 TR45 07/10/2007 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
320325 2007 TC47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
320326 2007 TA48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
320327 2007 TO63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320328 2007 TY64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
320329 2007 TB76 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
320330 2007 TQ92 05/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 840 m MPC · JPL
320331 2007 TL109 07/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
320332 2007 TH116 08/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
320333 2007 TZ122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320334 2007 TS123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320335 2007 TB125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320336 2007 TD129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320337 2007 TZ133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320338 2007 TO139 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
320339 2007 TC146 06/10/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
320340 2007 TJ146 06/10/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
320341 2007 TC152 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
320342 2007 TH154 09/10/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
320343 2007 TY160 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
320344 2007 TD170 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320345 2007 TL171 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
320346 2007 TF180 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320347 2007 TB183 11/10/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye 900 m MPC · JPL
320348 2007 TY183 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
320349 2007 TK186 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
320350 2007 TZ187 15/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
320351 2007 TQ192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320352 2007 TJ202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
320353 2007 TT202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
320354 2007 TP210 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
320355 2007 TT211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
320356 2007 TJ214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320357 2007 TQ227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320358 2007 TC228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320359 2007 TB231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320360 2007 TQ233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320361 2007 TR237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
320362 2007 TH241 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
320363 2007 TP247 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320364 2007 TJ289 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320365 2007 TL309 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
320366 2007 TE354 10/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320367 2007 TS362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
320368 2007 TL376 10/10/2007 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
320369 2007 TO398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
320370 2007 TP410 14/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
320371 2007 TF414 15/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
320372 2007 TA419 10/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
320373 2007 TV419 05/10/2007 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
320374 2007 TK447 11/10/2007 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
320375 2007 TJ449 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320376 2007 TV452 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
320377 2007 UP 16/10/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 670 m MPC · JPL
320378 2007 UR3 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 200 m MPC · JPL
320379 2007 UE4 18/10/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
320380 2007 UR4 17/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,5 km MPC · JPL
320381 2007 UR10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
320382 2007 UT11 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
320383 2007 UL18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
320384 2007 UR23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320385 2007 UT36 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320386 2007 UV36 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320387 2007 UZ40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
320388 2007 UT43 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320389 2007 UK47 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320390 2007 UR48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320391 2007 UU52 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
320392 2007 UE60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
320393 2007 UH65 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320394 2007 UT69 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320395 2007 UQ73 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
320396 2007 UM95 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
320397 2007 UC101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320398 2007 UD101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
320399 2007 UY105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
320400 2007 UY108 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320401 2007 UK109 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320402 2007 UC112 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
320403 2007 UD115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
320404 2007 UF119 30/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
320405 2007 UN122 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320406 2007 UC134 20/10/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
320407 2007 US138 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
320408 2007 UN139 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320409 2007 UH140 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
320410 2007 VE 01/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
320411 2007 VL1 02/11/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 890 m MPC · JPL
320412 2007 VZ1 02/11/2007 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
320413 2007 VF2 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320414 2007 VP2 02/11/2007 La Cañada J. Lacruz 2,3 km MPC · JPL
320415 2007 VV10 06/11/2007 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
320416 2007 VU12 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320417 2007 VE32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320418 2007 VO44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320419 2007 VR48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
320420 2007 VL56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320421 2007 VH58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320422 2007 VN58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320423 2007 VA59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
320424 2007 VC64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320425 2007 VO66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320426 2007 VJ86 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
320427 2007 VA88 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320428 2007 VP89 04/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
320429 2007 VN91 05/11/2007 Kitami K. Endate 770 m MPC · JPL
320430 2007 VW91 07/11/2007 Eskridge G. Hug 4,8 km MPC · JPL
320431 2007 VE94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 840 m MPC · JPL
320432 2007 VP96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
320433 2007 VF99 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
320434 2007 VF105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320435 2007 VL110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
320436 2007 VX114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
320437 2007 VM115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
320438 2007 VY141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320439 2007 VO145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320440 2007 VX150 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320441 2007 VN151 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320442 2007 VW165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320443 2007 VQ188 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 840 m MPC · JPL
320444 2007 VS190 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320445 2007 VA192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
320446 2007 VS192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
320447 2007 VU194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320448 2007 VX194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320449 2007 VN198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
320450 2007 VT200 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320451 2007 VU206 09/11/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
320452 2007 VV210 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320453 2007 VT211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320454 2007 VS217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320455 2007 VZ221 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320456 2007 VN228 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320457 2007 VD229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320458 2007 VU231 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320459 2007 VP234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320460 2007 VE236 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
320461 2007 VG245 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 870 m MPC · JPL
320462 2007 VM249 21/03/1999 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
320463 2007 VN265 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320464 2007 VY268 12/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320465 2007 VF276 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320466 2007 VR280 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
320467 2007 VM281 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
320468 2007 VV282 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
320469 2007 VK284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
320470 2007 VC292 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320471 2007 VO292 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
320472 2007 VD294 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
320473 2007 VD306 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
320474 2007 VP306 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320475 2007 VT316 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320476 2007 VP317 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320477 2007 VW319 02/11/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
320478 2007 VC320 03/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
320479 2007 VT323 04/11/2007 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
320480 2007 VE324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320481 2007 VX324 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320482 2007 VO328 09/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
320483 2007 VF329 13/11/2007 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
320484 2007 VC331 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320485 2007 VO332 08/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320486 2007 VQ332 08/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320487 2007 VM333 11/11/2007 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
320488 2007 VF335 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320489 2007 WG4 18/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 820 m MPC · JPL
320490 2007 WB7 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
320491 2007 WD12 17/11/2007 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
320492 2007 WR15 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
320493 2007 WE16 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
320494 2007 WN16 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320495 2007 WL23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320496 2007 WL42 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
320497 2007 WB45 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320498 2007 WX48 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320499 2007 WR63 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320500 2007 XG5 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320501 2007 XQ6 04/12/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
320502 2007 XE14 05/12/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
320503 2007 XO17 09/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 600 m MPC · JPL
320504 2007 XS20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
320505 2007 XE22 10/12/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
320506 2007 XN22 10/12/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
320507 2007 XJ39 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320508 2007 XX45 15/12/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
320509 2007 XA46 15/12/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
320510 2007 XN51 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
320511 2007 XU54 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320512 2007 XB56 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320513 2007 XU57 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
320514 2007 XM58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
320515 2007 YA3 18/12/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 900 m MPC · JPL
320516 2007 YP3 16/12/2007 Junk Bond D. Healy 900 m MPC · JPL
320517 2007 YT8 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320518 2007 YS18 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320519 2007 YO22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320520 2007 YZ27 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
320521 2007 YM30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320522 2007 YH37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
320523 2007 YY38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
320524 2007 YZ40 30/12/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
320525 2007 YG41 30/12/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320526 2007 YW41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320527 2007 YX43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
320528 2007 YZ45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
320529 2007 YO52 30/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
320530 2007 YX58 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320531 2007 YX61 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
320532 2007 YS62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
320533 2007 YY63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320534 2007 YU64 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
320535 2007 YY65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320536 2007 YA67 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320537 2007 YC69 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
320538 2007 YY70 16/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320539 2007 YQ71 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320540 2008 AN2 06/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
320541 2008 AD3 07/01/2008 Lulin LUSS 1,3 km MPC · JPL
320542 2008 AK10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320543 2008 AY14 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320544 2008 AJ15 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
320545 2008 AC16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320546 2008 AC17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320547 2008 AL19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320548 2008 AR30 11/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 650 m MPC · JPL
320549 2008 AD34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
320550 2008 AL36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
320551 2008 AL38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
320552 2008 AE39 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320553 2008 AD41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320554 2008 AH42 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320555 2008 AM42 10/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320556 2008 AC45 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
320557 2008 AQ49 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320558 2008 AV58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320559 2008 AG59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320560 2008 AO64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320561 2008 AJ68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320562 2008 AE74 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320563 2008 AT78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320564 2008 AG82 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320565 2008 AF83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320566 2008 AO86 18/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320567 2008 AL87 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
320568 2008 AT91 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320569 2008 AX92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
320570 2008 AP98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320571 2008 AO103 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320572 2008 AB104 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
320573 2008 AL104 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320574 2008 AP105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320575 2008 AM110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320576 2008 AA112 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320577 2008 AP115 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320578 2008 AU115 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
320579 2008 AV126 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320580 2008 AZ128 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320581 2008 AX134 10/01/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
320582 2008 AW136 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320583 2008 BE3 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320584 2008 BO10 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
320585 2008 BN12 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320586 2008 BS18 30/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
320587 2008 BW18 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
320588 2008 BE20 30/01/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
320589 2008 BN20 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
320590 2008 BE21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
320591 2008 BD25 30/01/2008 Eskridge G. Hug 1,0 km MPC · JPL
320592 2008 BT29 30/01/2008 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
320593 2008 BF30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320594 2008 BG33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320595 2008 BX33 30/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320596 2008 BD34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320597 2008 BY37 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320598 2008 BO39 30/01/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
320599 2008 BQ40 31/01/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
320600 2008 BM41 30/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320601 2008 BP41 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
320602 2008 BA50 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320603 2008 BH52 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320604 2008 BO52 27/01/2008 Antares ARO 1,3 km MPC · JPL
320605 2008 BC53 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
320606 2008 CM2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
320607 2008 CT2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320608 2008 CU6 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
320609 2008 CW6 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
320610 2008 CM10 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320611 2008 CT11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320612 2008 CM18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320613 2008 CW21 09/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
320614 2008 CL23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320615 2008 CE24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320616 2008 CV24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
320617 2008 CH27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320618 2008 CN27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320619 2008 CJ32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320620 2008 CR33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320621 2008 CA34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
320622 2008 CG34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320623 2008 CA40 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
320624 2008 CT40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320625 2008 CE42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320626 2008 CN45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320627 2008 CF49 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
320628 2008 CB69 07/02/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 850 m MPC · JPL
320629 2008 CS70 09/02/2008 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
320630 2008 CQ74 09/02/2008 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
320631 2008 CA75 10/02/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
320632 2008 CT76 06/02/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
320633 2008 CR77 06/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320634 2008 CF78 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
320635 2008 CG79 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320636 2008 CR85 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
320637 2008 CM87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
320638 2008 CU87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
320639 2008 CZ87 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
320640 2008 CY89 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
320641 2008 CM92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
320642 2008 CJ99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
320643 2008 CO105 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320644 2008 CK113 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
320645 2008 CA118 12/02/2008 Wildberg R. Apitzsch 860 m MPC · JPL
320646 2008 CL119 09/02/2008 Mayhill W. G. Dillon 1,0 km MPC · JPL
320647 2008 CO126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320648 2008 CC127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
320649 2008 CN127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320650 2008 CQ130 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
320651 2008 CW130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320652 2008 CV132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320653 2008 CD141 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
320654 2008 CB142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320655 2008 CM145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320656 2008 CN145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320657 2008 CS152 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320658 2008 CY152 09/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320659 2008 CA154 13/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320660 2008 CX159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320661 2008 CA163 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
320662 2008 CS165 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
320663 2008 CE171 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
320664 2008 CS175 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320665 2008 CM176 07/02/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
320666 2008 CB178 06/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
320667 2008 CE179 06/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
320668 2008 CS179 07/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320669 2008 CZ179 08/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320670 2008 CU183 13/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
320671 2008 CH188 06/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
320672 2008 CK188 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320673 2008 CP193 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320674 2008 CX193 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
320675 2008 CB194 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320676 2008 CL194 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320677 2008 CR197 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320678 2008 CO201 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320679 2008 CB205 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
320680 2008 CP205 17/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
320681 2008 CO209 03/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
320682 2008 CH210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320683 2008 CE211 03/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
320684 2008 CG211 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
320685 2008 CR211 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320686 2008 CR213 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320687 2008 CK214 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320688 2008 CR214 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320689 2008 CS214 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320690 2008 CK215 13/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320691 2008 CL215 13/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320692 2008 DS 24/02/2008 Junk Bond D. Healy 950 m MPC · JPL
320693 2008 DQ1 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320694 2008 DF3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
320695 2008 DY11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320696 2008 DX13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320697 2008 DQ14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
320698 2008 DZ17 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320699 2008 DT26 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320700 2008 DD27 29/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320701 2008 DU29 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320702 2008 DW32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320703 2008 DO35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320704 2008 DH36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320705 2008 DZ37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320706 2008 DT38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320707 2008 DG39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320708 2008 DG43 28/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
320709 2008 DD44 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320710 2008 DR46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320711 2008 DP48 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320712 2008 DP50 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320713 2008 DR56 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320714 2008 DO59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320715 2008 DC62 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320716 2008 DS62 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320717 2008 DY65 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320718 2008 DE68 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
320719 2008 DT68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
320720 2008 DN74 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320721 2008 DE81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320722 2008 DD82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320723 2008 DM83 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
320724 2008 DZ83 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
320725 2008 DU88 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320726 2008 DV88 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320727 2008 EH2 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320728 2008 EW3 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
320729 2008 ER10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320730 2008 EO11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320731 2008 EK15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320732 2008 EO15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320733 2008 ER21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320734 2008 EB22 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320735 2008 EP29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320736 2008 EX31 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320737 2008 EL36 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320738 2008 EN36 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320739 2008 EA37 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320740 2008 EC40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320741 2008 ED41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320742 2008 EX41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320743 2008 EY44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320744 2008 EN47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320745 2008 EF48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320746 2008 EN51 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320747 2008 EQ52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320748 2008 EB54 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320749 2008 EY54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320750 2008 EL59 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
320751 2008 EG60 08/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320752 2008 ED63 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
320753 2008 EK65 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320754 2008 EN66 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320755 2008 EH67 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320756 2008 EZ68 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
320757 2008 EQ69 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
320758 2008 EW74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320759 2008 EC75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320760 2008 EO75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320761 2008 EB76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320762 2008 EV81 04/03/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320763 2008 EM82 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
320764 2008 EA86 07/03/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
320765 2008 EW86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320766 2008 EL92 03/03/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
320767 2008 EP92 03/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
320768 2008 EE95 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320769 2008 EJ96 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320770 2008 EY96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320771 2008 EL107 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
320772 2008 EG114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320773 2008 EE118 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
320774 2008 EH118 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320775 2008 EN120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320776 2008 EY120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320777 2008 EZ120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
320778 2008 EQ121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320779 2008 ES122 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320780 2008 EQ128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320781 2008 EM130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
320782 2008 EX130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320783 2008 EJ134 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320784 2008 EL137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
320785 2008 ED140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320786 2008 EF140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
320787 2008 EH140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320788 2008 EX140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320789 2008 EN141 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320790 Anestin 2008 EN145 12/03/2008 La Silla EURONEAR 1,5 km MPC · JPL
320791 2008 ER146 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320792 2008 EL148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320793 2008 EZ148 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320794 2008 EH152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320795 2008 EL153 12/03/2008 La Silla La Silla Obs. 2,9 km MPC · JPL
320796 2008 EU153 13/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
320797 2008 EX153 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320798 2008 EO158 03/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
320799 2008 EC159 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320800 2008 EZ160 12/11/2001 Apache Point SDSS 10 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320801 2008 EF161 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320802 2008 EC162 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320803 2008 EK162 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
320804 2008 EW163 10/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320805 2008 EZ165 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
320806 2008 EB166 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320807 2008 EH166 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320808 2008 EK166 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320809 2008 EK167 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320810 2008 FM5 27/03/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 1,2 km MPC · JPL
320811 2008 FO9 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320812 2008 FC11 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320813 2008 FW12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320814 2008 FU13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
320815 2008 FZ13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
320816 2008 FZ14 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320817 2008 FD23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
320818 2008 FE24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
320819 2008 FM24 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320820 2008 FO25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
320821 2008 FO26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320822 2008 FH27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320823 2008 FA29 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320824 2008 FO31 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320825 2008 FX37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320826 2008 FB38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320827 2008 FU39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
320828 2008 FY40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320829 2008 FY43 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
320830 2008 FC44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
320831 2008 FN49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320832 2008 FR52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320833 2008 FO57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320834 2008 FM58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320835 2008 FJ60 29/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
320836 2008 FE61 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320837 2008 FF62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320838 2008 FZ62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320839 2008 FM66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320840 2008 FQ68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320841 2008 FU68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
320842 2008 FA72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320843 2008 FY76 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
320844 2008 FT78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
320845 2008 FF80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
320846 2008 FE85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320847 2008 FJ95 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320848 2008 FU95 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
320849 2008 FO100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320850 2008 FP101 30/03/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
320851 2008 FG104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320852 2008 FJ104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320853 2008 FW104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
320854 2008 FR108 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
320855 2008 FQ111 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320856 2008 FX114 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
320857 2008 FW115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320858 2008 FE116 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320859 2008 FA117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320860 2008 FZ122 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320861 2008 FR125 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320862 2008 FF126 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320863 2008 FQ126 29/03/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
320864 2008 FA130 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320865 2008 FZ136 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320866 2008 FC137 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320867 2008 FW137 31/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
320868 2008 GL1 03/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
320869 2008 GO2 05/04/2008 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
320870 2008 GC4 04/04/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,4 km MPC · JPL
320871 2008 GD4 04/04/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,8 km MPC · JPL
320872 2008 GP4 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320873 2008 GM10 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320874 2008 GA13 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320875 2008 GC13 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320876 2008 GO14 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320877 2008 GG18 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320878 2008 GH18 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
320879 2008 GQ21 12/04/2008 Mayhill W. G. Dillon 920 m MPC · JPL
320880 Cabu 2008 GV21 11/04/2008 Nogales J.-C. Merlin 2,2 km MPC · JPL
320881 2008 GY23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320882 2008 GS24 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320883 2008 GK27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320884 2008 GH32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320885 2008 GK40 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
320886 2008 GM41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320887 2008 GT46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320888 2008 GW48 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
320889 2008 GL50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320890 2008 GW50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320891 2008 GU55 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
320892 2008 GP58 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
320893 2008 GP59 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320894 2008 GL62 05/04/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
320895 2008 GU62 05/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
320896 2008 GJ66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320897 2008 GO66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320898 2008 GY68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320899 2008 GO70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
320900 2008 GJ71 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320901 2008 GW74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320902 2008 GF75 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320903 2008 GQ76 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320904 2008 GF81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320905 2008 GJ81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320906 2008 GX82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320907 2008 GA83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320908 2008 GG83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320909 2008 GW85 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320910 2008 GM86 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
320911 2008 GT88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320912 2008 GR92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
320913 2008 GK94 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320914 2008 GZ95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320915 2008 GN98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
320916 2008 GS98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320917 2008 GZ99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320918 2008 GO101 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320919 2008 GT102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320920 2008 GA103 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
320921 2008 GC104 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320922 2008 GA105 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320923 2008 GO105 11/04/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
320924 2008 GM107 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320925 2008 GR111 08/04/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
320926 2008 GG113 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320927 2008 GK113 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320928 2008 GX113 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320929 2008 GT120 12/04/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320930 2008 GZ120 12/04/2008 Dauban F. Kugel 2,1 km MPC · JPL
320931 2008 GP121 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320932 2008 GQ122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320933 2008 GJ124 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320934 2008 GS128 15/04/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
320935 2008 GD130 05/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
320936 2008 GW130 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320937 2008 GH133 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320938 2008 GT134 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320939 2008 GF141 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320940 2008 GW142 05/04/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
320941 2008 GC143 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320942 Jeanette-Jesse 320942|Jeanette-Jesse}} 05/04/2008 Anderson Mesa L. H. Wasserman 1,8 km MPC · JPL
320943 2008 GM145 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
320944 2008 HW 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
320945 2008 HG1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320946 2008 HL1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320947 2008 HN1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320948 2008 HK2 25/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
320949 2008 HR4 26/04/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
320950 2008 HZ4 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
320951 2008 HG8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320952 2008 HC11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320953 2008 HB12 24/04/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
320954 2008 HT14 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320955 2008 HY15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320956 2008 HS17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320957 2008 HX17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320958 2008 HZ18 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
320959 2008 HP21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
320960 2008 HN24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320961 2008 HL28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
320962 2008 HC34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
320963 2008 HH34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320964 2008 HT34 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320965 2008 HU34 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
320966 2008 HH36 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320967 2008 HS41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
320968 2008 HW42 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
320969 2008 HW45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
320970 2008 HC46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320971 2008 HJ47 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
320972 2008 HE61 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
320973 2008 JH3 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
320974 2008 JF4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
320975 2008 JH4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320976 2008 JR6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320977 2008 JQ8 04/05/2008 Moletai Molėtai Obs. 3,1 km MPC · JPL
320978 2008 JU8 01/05/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
320979 2008 JC9 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
320980 2008 JU10 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320981 2008 JK12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
320982 2008 JP13 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320983 2008 JC20 07/05/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
320984 2008 JW21 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320985 2008 JH23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320986 2008 JC24 08/05/2008 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
320987 2008 JH24 29/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
320988 2008 JT27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320989 2008 JA31 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
320990 2008 JZ39 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320991 2008 KE4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320992 2008 KF4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320993 2008 KN4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320994 2008 KO5 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
320995 2008 KN6 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320996 2008 KX6 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320997 2008 KX11 28/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,3 km MPC · JPL
320998 2008 KK12 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320999 2008 KA13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321000 2008 KH13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

316.000s  • 317.000s  • 318.000s  • 319.000s  • 320.000s  • 321.000s  • 322.000s  • 323.000s  • 324.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001