Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/323001–324000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323001 2002 PM52 08/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
323002 2002 PH55 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
323003 2002 PK67 06/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
323004 2002 PA72 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
323005 2002 PN103 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
323006 2002 PA116 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
323007 2002 PW116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
323008 2002 PX125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
323009 2002 PD131 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
323010 2002 PK134 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
323011 2002 PQ154 12/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
323012 2002 PQ155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 710 m MPC · JPL
323013 2002 PT161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,7 km MPC · JPL
323014 2002 PJ167 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
323015 2002 PJ169 08/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
323016 2002 PU169 08/08/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
323017 2002 PV171 08/08/2002 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
323018 2002 PN175 11/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
323019 2002 PB176 11/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
323020 2002 PP191 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
323021 2002 PC193 15/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
323022 2002 QV4 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
323023 2002 QX21 27/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
323024 2002 QV23 28/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
323025 2002 QS28 29/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
323026 2002 QT47 31/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
323027 2002 QG66 29/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
323028 2002 QP72 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
323029 2002 QY96 18/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
323030 2002 QN104 17/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
323031 2002 QV108 17/08/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
323032 2002 QY109 17/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
323033 2002 QO116 18/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
323034 2002 QW129 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
323035 2002 QX130 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
323036 2002 RY3 02/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
323037 2002 RS13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
323038 2002 RH22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
323039 2002 RF29 03/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
323040 2002 RP30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
323041 2002 RF35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
323042 2002 RQ45 05/09/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
323043 2002 RK56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
323044 2002 RT67 03/09/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
323045 2002 RT89 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323046 2002 RH91 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
323047 2002 RR140 12/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
323048 2002 RP143 11/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
323049 2002 RN169 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
323050 2002 RF180 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
323051 2002 RP180 14/09/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
323052 2002 RW190 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323053 2002 RS193 12/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
323054 2002 RM194 12/09/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
323055 2002 RU201 13/09/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
323056 2002 RJ219 15/09/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
323057 2002 RB254 14/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
323058 2002 RZ267 04/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
323059 2002 SZ4 27/09/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
323060 2002 SV31 28/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
323061 2002 SU38 30/09/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
323062 2002 SU39 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
323063 2002 SP45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323064 2002 SK51 16/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
323065 2002 ST66 16/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
323066 2002 TT5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
323067 2002 TU19 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
323068 2002 TS54 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
323069 2002 TF57 03/10/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
323070 2002 TT78 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
323071 2002 TV88 03/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
323072 2002 TB94 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
323073 2002 TJ96 04/10/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
323074 2002 TS96 10/10/2002 Uccle Uccle Obs. 960 m MPC · JPL
323075 2002 TB103 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323076 2002 TL106 04/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
323077 2002 TR112 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
323078 2002 TB116 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
323079 2002 TW129 04/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
323080 2002 TK146 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
323081 2002 TE175 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323082 2002 TJ182 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
323083 2002 TQ261 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
323084 2002 TL281 10/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
323085 2002 TZ323 05/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
323086 2002 TJ325 05/10/2002 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
323087 2002 TB387 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
323088 2002 UX54 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
323089 2002 VT20 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
323090 2002 VP21 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
323091 2002 VL26 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
323092 2002 VR35 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
323093 2002 VM42 05/11/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
323094 2002 VS46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
323095 2002 VP82 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
323096 2002 VE102 11/11/2002 Kvistaberg UDAS 1,4 km MPC · JPL
323097 2002 VA114 13/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
323098 2002 VF145 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
323099 2002 WC9 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
323100 2002 WR22 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323101 2002 XE5 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
323102 2002 XD10 02/12/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
323103 2002 XR25 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
323104 2002 XJ36 05/12/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
323105 2002 YW5 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
323106 2002 YM6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
323107 2002 YW7 30/12/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,1 km MPC · JPL
323108 2002 YV8 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
323109 2002 YR20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
323110 2002 YO28 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
323111 2002 YL29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
323112 2002 YS31 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
323113 2003 AS 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
323114 2003 AK13 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
323115 2003 AG16 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
323116 2003 AP23 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
323117 2003 AF32 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323118 2003 AQ36 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
323119 2003 AB38 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
323120 2003 AF46 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
323121 2003 AE59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
323122 2003 AC61 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
323123 2003 AJ68 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
323124 2003 AL71 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323125 2003 AT84 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
323126 2003 BU4 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,9 km MPC · JPL
323127 2003 BP16 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
323128 2003 BZ21 27/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
323129 2003 BH23 25/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
323130 2003 BK43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
323131 2003 BC55 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
323132 2003 BQ68 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323133 2003 BB72 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
323134 2003 BJ75 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
323135 2003 BN75 29/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
323136 2003 BE76 29/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
323137 2003 BM80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
323138 2003 BU92 26/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
323139 2003 CG1 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
323140 2003 CO7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
323141 2003 DC3 22/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
323142 2003 DB4 22/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
323143 2003 DG14 26/02/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
323144 2003 DT17 27/02/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
323145 2003 DS24 28/09/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
323146 2003 EF15 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
323147 2003 ER18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
323148 2003 EB27 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
323149 2003 EC40 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
323150 2003 EL59 10/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
323151 2003 EE63 12/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
323152 2003 EL63 09/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
323153 2003 EM63 09/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
323154 2003 FD 22/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
323155 2003 FH20 23/03/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
323156 2003 FM20 23/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
323157 2003 FG27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
323158 2003 FB50 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
323159 2003 FH51 25/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
323160 2003 FB56 26/03/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
323161 2003 FW67 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
323162 2003 FB69 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323163 2003 FE78 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
323164 2003 FZ91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
323165 2003 FZ93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
323166 2003 FN94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
323167 2003 FD95 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
323168 2003 FO117 25/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
323169 2003 FV126 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
323170 2003 GU3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
323171 2003 GK10 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
323172 2003 GL10 02/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
323173 2003 GC13 01/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
323174 2003 GY19 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323175 2003 GY22 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
323176 2003 GA27 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323177 2003 GH35 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
323178 2003 HT1 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
323179 2003 HR32 29/04/2003 Haleakala NEAT APO 1,2 km MPC · JPL
323180 2003 HZ32 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
323181 2003 KC13 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323182 2003 MQ5 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
323183 2003 NJ 21/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
323184 2003 NT4 05/07/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
323185 2003 NW12 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
323186 2003 OE16 24/07/2003 Wise Wise Obs. 3,1 km MPC · JPL
323187 2003 OV27 24/07/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
323188 2003 ON33 25/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
323189 2003 QJ1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
323190 2003 QL10 21/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
323191 2003 QC15 20/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
323192 2003 QP16 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
323193 2003 QP35 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
323194 2003 QA45 23/07/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
323195 2003 QS48 21/08/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
323196 2003 QB68 25/08/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
323197 2003 QU70 23/08/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
323198 2003 QQ74 24/08/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
323199 2003 QV75 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
323200 2003 QT104 29/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323201 2003 QF120 28/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
323202 2003 RS18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
323203 2003 RS19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
323204 2003 RY22 15/09/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
323205 2003 SY 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
323206 2003 SB2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
323207 2003 SP2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
323208 2003 SL10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
323209 2003 SG13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
323210 2003 SO25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
323211 2003 SZ26 18/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
323212 2003 SN30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
323213 2003 SP36 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
323214 2003 SE38 16/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
323215 2003 SO38 16/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
323216 2003 ST39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
323217 2003 SD44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
323218 2003 SL54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
323219 2003 SS71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
323220 2003 SJ78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
323221 2003 SC79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
323222 2003 SD84 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323223 2003 SH86 16/09/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
323224 2003 SX95 19/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
323225 2003 SN98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
323226 2003 SY111 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
323227 2003 SG113 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
323228 2003 SF123 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
323229 2003 SW139 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
323230 2003 SJ146 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
323231 2003 SK154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
323232 2003 SB156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
323233 2003 ST158 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
323234 2003 SM168 21/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
323235 2003 SX171 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
323236 2003 SA172 18/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
323237 2003 SB174 18/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
323238 2003 SO176 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
323239 2003 SO178 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
323240 2003 SC188 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
323241 2003 SH189 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
323242 2003 SQ194 20/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
323243 2003 SO201 23/09/2003 Emerald Lane L. Ball 680 m MPC · JPL
323244 2003 SK205 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
323245 2003 SA227 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
323246 2003 SD228 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
323247 2003 SN230 24/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
323248 2003 SA233 25/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
323249 2003 SG233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
323250 2003 SZ233 25/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
323251 2003 SL237 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
323252 2003 SR238 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
323253 2003 SM244 25/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
323254 2003 SY253 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
323255 2003 SQ260 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
323256 2003 SG268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
323257 2003 SW272 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
323258 2003 SX279 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323259 2003 SP285 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
323260 2003 SK315 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
323261 2003 SW321 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
323262 2003 SB323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
323263 2003 SD325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
323264 2003 SS325 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
323265 2003 SL327 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323266 2003 SZ327 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
323267 2003 SX334 26/09/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
323268 2003 SD337 28/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
323269 2003 SY337 21/09/2003 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
323270 2003 SA346 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
323271 2003 SW363 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
323272 2003 SW365 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
323273 2003 SN379 26/09/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
323274 2003 SQ390 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
323275 2003 SK403 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
323276 2003 SB410 28/09/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
323277 2003 SP427 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
323278 2003 SR429 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
323279 2003 SW429 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
323280 2003 SB430 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
323281 2003 SP431 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
323282 2003 SJ432 03/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
323283 2003 SQ432 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
323284 2003 SU432 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,7 km MPC · JPL
323285 2003 TC1 04/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 6,2 km MPC · JPL
323286 2003 TB9 03/10/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
323287 2003 TR11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
323288 2003 TC14 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
323289 2003 TU18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
323290 2003 TU19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
323291 2003 TJ20 14/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
323292 2003 TT25 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
323293 2003 TZ37 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
323294 2003 TN41 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
323295 2003 TC53 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
323296 2003 UV5 18/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
323297 2003 UX7 18/10/2003 Kleť Kleť Obs. 4,0 km MPC · JPL
323298 2003 UT12 17/10/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
323299 2003 UE17 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
323300 2003 UD22 23/10/2003 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323301 2003 UG23 22/10/2003 Kvistaberg UDAS 920 m MPC · JPL
323302 2003 UF29 23/10/2003 Kvistaberg UDAS 900 m MPC · JPL
323303 2003 UZ34 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
323304 2003 UA35 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323305 2003 UE62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
323306 2003 UU72 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
323307 2003 UF81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
323308 2003 UH81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
323309 2003 UK95 18/10/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
323310 2003 UQ95 29/09/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
323311 2003 UZ95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
323312 2003 UT96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
323313 2003 US101 20/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
323314 2003 UZ107 19/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
323315 2003 UF111 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
323316 2003 UA112 20/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
323317 2003 UY114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
323318 2003 UE115 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
323319 2003 US117 30/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
323320 2003 UB118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
323321 2003 UZ131 19/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
323322 2003 UJ133 22/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
323323 2003 UD135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
323324 2003 UL135 21/10/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
323325 2003 UR141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
323326 2003 UZ150 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
323327 2003 UK156 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
323328 2003 UJ164 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
323329 2003 UD167 22/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
323330 2003 UM172 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
323331 2003 UC175 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323332 2003 UJ178 21/10/2003 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
323333 2003 UG185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
323334 2003 UW185 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
323335 2003 UD191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
323336 2003 UL193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
323337 2003 UT203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
323338 2003 UW212 23/10/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
323339 2003 UE219 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
323340 2003 UF222 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
323341 2003 UC233 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
323342 2003 UK261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
323343 2003 US267 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323344 2003 UQ277 25/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
323345 2003 UM295 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
323346 2003 UP299 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
323347 2003 UH304 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
323348 2003 UP325 17/10/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
323349 2003 UM328 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
323350 2003 US331 18/10/2003 Apache Point SDSS 770 m MPC · JPL
323351 2003 UV332 18/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
323352 2003 UQ337 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323353 2003 UQ343 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
323354 2003 UV360 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
323355 2003 US362 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
323356 2003 UW373 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
323357 2003 UZ375 22/10/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
323358 2003 UX376 22/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
323359 2003 US377 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323360 2003 UU400 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
323361 2003 WQ3 16/11/2003 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
323362 2003 WF6 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
323363 2003 WB7 18/11/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
323364 2003 WD17 18/11/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
323365 2003 WF24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323366 2003 WA34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
323367 2003 WC60 18/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
323368 2003 WK65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
323369 2003 WA71 20/11/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
323370 2003 WH93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
323371 2003 WB102 21/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
323372 2003 WL109 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
323373 2003 WW110 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
323374 2003 WY116 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
323375 2003 WX117 20/11/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
323376 2003 WG143 23/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
323377 2003 WY148 24/11/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
323378 2003 XG4 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
323379 2003 XC29 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
323380 2003 YY 17/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
323381 2003 YB16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
323382 2003 YA31 18/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
323383 2003 YX58 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
323384 2003 YX59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
323385 2003 YQ69 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
323386 2003 YU73 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323387 2003 YE74 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
323388 2003 YS90 20/12/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
323389 2003 YG93 21/12/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
323390 2003 YL96 19/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
323391 2003 YV103 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323392 2003 YZ105 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
323393 2003 YE116 27/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
323394 2003 YF116 27/12/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
323395 2003 YV135 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
323396 2004 AE3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
323397 2004 AU12 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323398 2004 AR20 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
323399 2004 BZ 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
323400 2004 BH21 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323401 2004 BM22 17/01/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
323402 2004 BP23 18/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
323403 2004 BZ29 18/01/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
323404 2004 BK36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323405 2004 BQ55 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323406 2004 BB86 29/01/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
323407 2004 BD125 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
323408 2004 BX132 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
323409 2004 CK43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
323410 2004 CK84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
323411 2004 CQ110 14/02/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
323412 2004 CB116 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
323413 2004 CE119 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323414 2004 DQ19 17/02/2004 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
323415 2004 DM56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
323416 2004 EE1 14/03/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
323417 2004 EQ1 11/03/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
323418 2004 EH6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
323419 2004 EF10 14/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
323420 2004 EB25 15/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
323421 2004 EF77 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
323422 2004 EJ84 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
323423 2004 FQ2 17/03/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
323424 2004 FK3 16/03/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
323425 2004 FV4 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
323426 2004 FA32 24/03/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
323427 2004 FP46 17/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
323428 2004 FR54 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
323429 2004 FK103 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
323430 2004 FZ116 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323431 2004 FG120 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323432 2004 FN138 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
323433 2004 FY147 16/03/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
323434 2004 FF165 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
323435 2004 GC17 10/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
323436 2004 GD21 11/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
323437 2004 GZ21 12/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
323438 2004 GM28 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
323439 2004 GA49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323440 2004 GY84 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323441 2004 HT 17/04/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
323442 2004 HB1 19/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
323443 2004 HP9 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
323444 2004 HG11 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
323445 2004 HV27 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
323446 2004 HM28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
323447 2004 HS28 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
323448 2004 HL29 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323449 2004 HY30 21/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
323450 2004 HF33 22/04/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
323451 2004 HN35 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323452 2004 HT52 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323453 2004 HQ53 25/04/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
323454 2004 HL55 24/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
323455 2004 HQ58 24/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
323456 2004 HJ74 28/04/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
323457 2004 JH4 10/05/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
323458 2004 JW10 12/05/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
323459 2004 JW17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
323460 2004 JO18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
323461 2004 JZ26 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
323462 2004 JM28 12/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323463 2004 JA44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
323464 2004 KM3 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
323465 2004 KM12 22/05/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
323466 2004 KR13 21/05/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
323467 2004 KX13 22/05/2004 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
323468 2004 KA15 19/05/2004 Needville Needville Obs. 2,0 km MPC · JPL
323469 2004 KH18 16/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
323470 2004 KJ18 20/05/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
323471 2004 LY1 10/06/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
323472 2004 LM3 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
323473 2004 LS3 10/06/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,5 km MPC · JPL
323474 2004 LU4 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323475 2004 LQ5 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
323476 2004 LD7 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
323477 2004 LG25 15/06/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
323478 2004 LX26 12/06/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
323479 2004 LP31 12/06/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
323480 2004 NS10 09/07/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
323481 2004 NY19 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
323482 2004 NC28 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
323483 2004 OW8 18/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323484 2004 OL15 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
323485 2004 PO8 06/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
323486 2004 PM25 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
323487 2004 PV37 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
323488 2004 PU45 07/08/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
323489 2004 PP53 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
323490 2004 PJ55 08/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
323491 2004 PX56 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
323492 2004 PV71 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
323493 2004 PK73 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
323494 2004 PB95 11/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
323495 2004 PH100 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
323496 2004 PO106 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
323497 2004 PK115 11/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
323498 2004 QE1 19/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
323499 2004 QA4 16/08/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
323500 2004 QL8 16/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323501 2004 QL9 21/08/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
323502 2004 QV10 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
323503 2004 QA12 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
323504 2004 QC13 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
323505 2004 QT25 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
323506 2004 QF28 23/08/2004 Wise Wise Obs. 1,9 km MPC · JPL
323507 2004 RZ11 07/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,0 km MPC · JPL
323508 2004 RU33 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
323509 2004 RS35 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
323510 2004 RR38 07/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
323511 2004 RJ39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
323512 2004 RU55 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
323513 2004 RE57 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
323514 2004 RF64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
323515 2004 RJ66 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
323516 2004 RP68 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
323517 2004 RB82 08/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
323518 2004 RP93 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
323519 2004 RC99 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
323520 2004 RT100 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
323521 2004 RX100 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
323522 2004 RC103 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
323523 2004 RF113 06/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
323524 2004 RY115 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
323525 2004 RD135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323526 2004 RO135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
323527 2004 RO147 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
323528 2004 RR158 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
323529 2004 RY173 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
323530 2004 RG176 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
323531 2004 RX179 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
323532 2004 RN186 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
323533 2004 RF187 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
323534 2004 RP190 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
323535 2004 RY196 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
323536 2004 RR228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
323537 2004 RG253 15/09/2004 Three Buttes G. R. Jones 2,8 km MPC · JPL
323538 2004 RA257 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
323539 2004 RQ270 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
323540 2004 RA271 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
323541 2004 RS273 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323542 2004 RG278 14/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
323543 2004 RX279 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323544 2004 RZ307 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
323545 2004 RS345 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
323546 2004 RA357 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
323547 2004 SA15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
323548 2004 SY25 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
323549 2004 SR30 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
323550 2004 SM44 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
323551 2004 SR44 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
323552 Trudybell 2004 TB 02/10/2004 Wrightwood J. W. Young 3,4 km MPC · JPL
323553 2004 TT5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
323554 2004 TK25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323555 2004 TY27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
323556 2004 TD36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323557 2004 TK37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
323558 2004 TH53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
323559 2004 TK54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
323560 2004 TK58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323561 2004 TR73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
323562 2004 TA81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323563 2004 TC85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
323564 2004 TS85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323565 2004 TY86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
323566 2004 TV88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
323567 2004 TO92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323568 2004 TJ103 06/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
323569 2004 TG113 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
323570 2004 TN114 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
323571 2004 TV116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
323572 2004 TT129 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
323573 2004 TO132 07/10/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
323574 2004 TB144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
323575 2004 TX147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
323576 2004 TQ172 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
323577 2004 TV172 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
323578 2004 TA187 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
323579 2004 TN188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323580 2004 TT196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
323581 2004 TP201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323582 2004 TF205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323583 2004 TJ213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323584 2004 TG214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323585 2004 TK215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323586 2004 TL227 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323587 2004 TM228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323588 2004 TW238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
323589 2004 TY250 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323590 2004 TZ264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323591 2004 TW265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
323592 2004 TZ266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
323593 2004 TD279 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
323594 2004 TV279 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
323595 2004 TB281 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323596 2004 TC294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
323597 2004 TB295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
323598 2004 TO296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
323599 2004 TD302 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
323600 2004 TB327 14/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323601 2004 TM327 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
323602 2004 TA328 04/10/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
323603 2004 TK331 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323604 2004 TX332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
323605 2004 TL344 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
323606 2004 TU344 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
323607 2004 TT346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
323608 2004 TU355 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
323609 2004 TA356 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
323610 2004 TR356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
323611 2004 TD368 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
323612 2004 TK369 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
323613 2004 UA6 20/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
323614 2004 VT7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
323615 2004 VL13 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
323616 2004 VO19 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
323617 2004 VD27 04/11/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
323618 2004 VX29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
323619 2004 VV35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
323620 2004 VH39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
323621 2004 VH41 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
323622 2004 VG54 04/11/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
323623 2004 VM54 04/11/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
323624 2004 VY54 09/11/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
323625 2004 VC57 05/11/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
323626 2004 VM72 05/11/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
323627 2004 VS74 12/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
323628 2004 VX79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
323629 2004 VW80 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
323630 2004 VR91 03/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
323631 2004 VC94 10/11/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
323632 2004 WH4 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,7 km MPC · JPL
323633 2004 XV 01/12/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
323634 2004 XW6 02/12/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
323635 2004 XZ7 02/12/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
323636 2004 XU21 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
323637 2004 XE40 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
323638 2004 XT41 09/12/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 800 m MPC · JPL
323639 2004 XE42 08/12/2004 Needville Needville Obs. 4,6 km MPC · JPL
323640 2004 XC79 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
323641 2004 XP110 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
323642 2004 XJ113 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
323643 2004 XQ130 11/12/2004 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,3 km MPC · JPL
323644 2004 XA157 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
323645 2004 YB2 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
323646 2004 YB17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
323647 2004 YJ23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
323648 2005 AP3 06/01/2005 Begues J. Manteca 900 m MPC · JPL
323649 2005 AK48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323650 2005 BC17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323651 2005 BR20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
323652 2005 BX28 31/01/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
323653 2005 CM22 01/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
323654 2005 CH30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
323655 2005 CF33 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
323656 2005 CD60 03/02/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
323657 2005 CS69 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
323658 2005 EY5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323659 2005 EW7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
323660 2005 EE8 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
323661 2005 EA20 03/03/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
323662 2005 EX24 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
323663 2005 EQ38 03/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323664 2005 EF44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
323665 2005 EZ47 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
323666 2005 EM82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
323667 2005 ES82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
323668 2005 EC87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
323669 2005 ER92 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
323670 2005 EM117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
323671 2005 EW137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
323672 2005 EG140 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
323673 2005 EQ144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
323674 2005 EB159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
323675 2005 EP164 11/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
323676 2005 EA185 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
323677 2005 EN195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
323678 2005 EN221 10/03/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
323679 2005 ED223 10/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
323680 2005 EH236 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
323681 2005 EB270 11/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
323682 2005 EJ324 10/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 980 m MPC · JPL
323683 2005 EZ330 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
323684 2005 FU7 30/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
323685 2005 GC6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
323686 2005 GW20 03/04/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323687 2005 GX72 04/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
323688 2005 GB77 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
323689 2005 GL79 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
323690 2005 GG80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
323691 2005 GH84 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
323692 2005 GU84 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
323693 2005 GN86 04/04/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
323694 2005 GU88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
323695 2005 GY93 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
323696 2005 GS98 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
323697 2005 GJ108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
323698 2005 GQ112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
323699 2005 GP116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
323700 2005 GR119 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323701 2005 GN127 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
323702 2005 GS133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323703 2005 GF140 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
323704 2005 GK153 13/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
323705 2005 GY160 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
323706 2005 GK161 13/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
323707 2005 GW167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
323708 2005 GD178 15/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
323709 2005 HZ5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
323710 2005 HK7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
323711 2005 JS 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
323712 2005 JR2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323713 2005 JK14 01/05/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
323714 2005 JC17 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
323715 2005 JH32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
323716 2005 JW33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
323717 2005 JG34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323718 2005 JC36 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
323719 2005 JT40 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
323720 2005 JG48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
323721 2005 JX51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
323722 2005 JH55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323723 2005 JX57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
323724 2005 JC107 12/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
323725 2005 JD120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
323726 2005 JK128 12/05/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
323727 2005 JJ153 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
323728 2005 JE168 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
323729 2005 JQ183 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
323730 2005 LM4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
323731 2005 LT16 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
323732 2005 LC17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323733 2005 LH18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
323734 2005 LS23 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
323735 2005 LP26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
323736 2005 LH30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
323737 2005 MZ11 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
323738 2005 MW17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323739 2005 MK22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323740 2005 MH23 23/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
323741 2005 MK30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323742 2005 ME42 28/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
323743 2005 MX44 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323744 2005 MQ48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323745 2005 MW48 29/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
323746 2005 MY53 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
323747 2005 MD54 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
323748 2005 NC27 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
323749 2005 NV32 05/07/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
323750 2005 NB75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323751 2005 NR122 03/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
323752 2005 NB123 05/07/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
323753 2005 OL 16/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323754 2005 OV3 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
323755 2005 OC6 28/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
323756 2005 OG7 28/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
323757 2005 OU10 27/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
323758 2005 OR18 30/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
323759 2005 OA21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
323760 2005 OP22 31/07/2005 Siding Spring SSS 960 m MPC · JPL
323761 2005 OM26 29/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
323762 2005 OY28 27/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
323763 2005 PD4 06/08/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
323764 2005 PB7 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
323765 2005 PM18 11/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
323766 2005 QK4 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
323767 2005 QK14 25/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
323768 2005 QU19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
323769 2005 QV21 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
323770 2005 QJ25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
323771 2005 QV35 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
323772 2005 QJ37 25/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
323773 2005 QW38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 970 m MPC · JPL
323774 2005 QJ39 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
323775 2005 QF48 26/08/2005 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
323776 2005 QW48 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
323777 2005 QF51 26/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
323778 2005 QY55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323779 2005 QJ56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323780 2005 QK60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
323781 2005 QH63 26/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
323782 2005 QR79 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
323783 2005 QS90 25/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
323784 2005 QZ90 25/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
323785 2005 QU91 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
323786 2005 QF103 27/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
323787 2005 QL108 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
323788 2005 QY112 27/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
323789 2005 QZ112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
323790 2005 QK121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323791 2005 QR130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323792 2005 QD136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323793 2005 QY140 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323794 2005 QV148 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
323795 2005 QH149 27/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
323796 2005 QV150 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323797 2005 QB151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323798 2005 QH151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323799 2005 QT151 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
323800 2005 QK155 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323801 2005 QT156 30/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
323802 2005 QA157 30/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
323803 2005 QC161 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323804 2005 QU161 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
323805 2005 QT165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
323806 2005 QP173 29/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
323807 2005 QD181 30/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
323808 2005 QX190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323809 2005 RA9 08/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
323810 2005 RU13 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
323811 2005 RL24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
323812 2005 RE27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
323813 2005 RF31 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
323814 2005 SW 22/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
323815 2005 SC2 18/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
323816 2005 SG6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323817 2005 SN11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323818 2005 SJ16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323819 2005 ST17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323820 2005 SG22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323821 2005 SU30 23/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
323822 2005 SM31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323823 2005 SR33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
323824 2005 SA38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
323825 2005 SJ38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
323826 2005 SV38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323827 2005 SE42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
323828 2005 SZ42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
323829 2005 SE44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323830 2005 SW50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323831 2005 SL51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323832 2005 SN51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323833 2005 SX51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323834 2005 SB54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
323835 2005 SK58 26/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
323836 2005 SU59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
323837 2005 ST62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323838 2005 SF66 26/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
323839 2005 SP66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323840 2005 SK75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323841 2005 SZ75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323842 2005 SV76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
323843 2005 SH81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323844 2005 SO81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323845 2005 SJ85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323846 2005 SS86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323847 2005 SX86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
323848 2005 SJ87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323849 2005 SG90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
323850 2005 ST97 25/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
323851 2005 SU102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
323852 2005 SZ102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323853 2005 SO108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323854 2005 SA110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323855 2005 SP116 27/09/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
323856 2005 SU117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
323857 2005 ST122 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
323858 2005 SV122 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
323859 2005 SG126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
323860 2005 SE127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
323861 2005 ST142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323862 2005 SO143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323863 2005 SG148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323864 2005 SO151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
323865 2005 ST153 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
323866 2005 SU155 26/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
323867 2005 SN156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323868 2005 SP159 26/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
323869 2005 SM161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
323870 2005 SN162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
323871 2005 SL163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323872 2005 SR165 28/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
323873 2005 SY167 29/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
323874 2005 SD169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
323875 2005 SK170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323876 2005 SA172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
323877 2005 SH172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
323878 2005 SA183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
323879 2005 SA204 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
323880 2005 SL206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
323881 2005 SN207 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
323882 2005 SV220 29/09/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
323883 2005 SG227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323884 2005 SE238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323885 2005 SL238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
323886 2005 SO242 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323887 2005 ST243 30/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
323888 2005 SW245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
323889 2005 SH246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323890 2005 SR246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323891 2005 SM255 22/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
323892 2005 SD270 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
323893 2005 SL278 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323894 2005 SS287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
323895 2005 SA288 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
323896 2005 SR293 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
323897 2005 TM1 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
323898 2005 TU1 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
323899 2005 TY4 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
323900 2005 TD10 02/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323901 2005 TZ11 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323902 2005 TZ24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
323903 2005 TW27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
323904 2005 TY27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
323905 2005 TQ28 25/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
323906 2005 TL35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323907 2005 TY38 01/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
323908 2005 TT60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
323909 2005 TZ69 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323910 2005 TM74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
323911 2005 TH75 02/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
323912 2005 TD78 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
323913 2005 TL79 08/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
323914 2005 TQ80 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
323915 2005 TG81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323916 2005 TV81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323917 2005 TP83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323918 2005 TN84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323919 2005 TG88 05/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
323920 2005 TW95 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
323921 2005 TQ96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
323922 2005 TL97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
323923 2005 TT101 07/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
323924 2005 TD104 08/10/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
323925 2005 TW105 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
323926 2005 TZ115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323927 2005 TW116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323928 2005 TW127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323929 2005 TX129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323930 2005 TS134 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
323931 2005 TC137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323932 2005 TO142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
323933 2005 TU161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
323934 2005 TT163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
323935 2005 TM164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
323936 2005 TX178 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323937 2005 TL188 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323938 2005 TE194 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323939 2005 TG195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323940 2005 UR3 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
323941 2005 UP13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323942 2005 US15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
323943 2005 UW16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
323944 2005 UA18 22/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
323945 2005 UX21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323946 2005 UU25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323947 2005 UR27 23/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
323948 2005 UC28 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323949 2005 UM36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323950 2005 UH38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
323951 2005 UP38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
323952 2005 UG45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
323953 2005 UW47 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
323954 2005 UA48 22/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
323955 2005 UO48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323956 2005 UU50 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
323957 2005 UA52 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
323958 2005 UB61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
323959 2005 US61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
323960 2005 UC69 23/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
323961 2005 UF83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323962 2005 UV84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
323963 2005 UG86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323964 2005 UO91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323965 2005 UT91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323966 2005 UA93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323967 2005 UV93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
323968 2005 UU96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
323969 2005 UA105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323970 2005 UC108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323971 2005 UR108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323972 2005 UP115 23/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
323973 2005 UG125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323974 2005 UV126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323975 2005 UH134 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323976 2005 UW146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323977 2005 UZ148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
323978 2005 UD149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323979 2005 UG149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323980 2005 UH150 26/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
323981 2005 UT153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323982 2005 UX174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
323983 2005 UY176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
323984 2005 UD179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323985 2005 US189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
323986 2005 UE192 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
323987 2005 UH198 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
323988 2005 UO198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323989 2005 UY203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
323990 2005 UF213 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
323991 2005 UN220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323992 2005 UA221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
323993 2005 UL232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
323994 2005 UB234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
323995 2005 UB235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
323996 2005 UG235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323997 2005 UC241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323998 2005 UM241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323999 2005 UP248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324000 2005 UD251 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

319.000s  • 320.000s  • 321.000s  • 322.000s  • 323.000s  • 324.000s  • 325.000s  • 326.000s  • 327.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001