Danh sách tiểu hành tinh/317001–318000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317001 2001 PP34 10/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317002 2001 PV38 11/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317003 2001 PN57 01/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
317004 2001 PV60 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
317005 2001 PK67 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
317006 2001 QK 16/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
317007 2001 QM21 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
317008 2001 QA46 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
317009 2001 QU50 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
317010 2001 QV92 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317011 2001 QU96 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317012 2001 QT100 20/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
317013 2001 QE125 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317014 2001 QY129 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
317015 2001 QV159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
317016 2001 QN164 10/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
317017 2001 QJ184 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
317018 2001 QB193 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317019 2001 QH205 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317020 2001 QW206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
317021 2001 QL217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
317022 2001 QW217 17/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
317023 2001 QD221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
317024 2001 QC224 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
317025 2001 QP227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
317026 2001 QH229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
317027 2001 QJ229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
317028 2001 QC230 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
317029 2001 QM245 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317030 2001 QZ254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
317031 2001 QU267 20/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
317032 2001 QH275 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
317033 2001 QX277 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317034 2001 QF330 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317035 2001 RZ7 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317036 2001 RN14 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317037 2001 RP22 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317038 2001 RF55 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317039 2001 RE60 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317040 2001 RV74 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
317041 2001 RX74 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
317042 2001 RJ91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
317043 2001 RL113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317044 2001 RN125 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317045 2001 RP130 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317046 2001 RA138 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
317047 2001 RB142 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317048 2001 SM8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317049 2001 SO49 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317050 2001 SF51 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
317051 2001 SH60 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
317052 2001 SF61 17/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317053 2001 SV84 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317054 2001 SZ89 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317055 2001 SC91 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317056 2001 SL92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317057 2001 SE100 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317058 2001 SM100 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317059 2001 SM102 20/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
317060 2001 SP104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317061 2001 SK117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317062 2001 SM119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317063 2001 SO128 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317064 2001 SW139 16/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
317065 2001 ST141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317066 2001 SL180 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317067 2001 SO202 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
317068 2001 SY205 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317069 2001 SB206 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
317070 2001 SM206 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
317071 2001 SP206 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317072 2001 SR207 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
317073 2001 SM209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317074 2001 SS219 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
317075 2001 SY219 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317076 2001 SG228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317077 2001 SU237 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317078 2001 SE253 19/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
317079 2001 SU255 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317080 2001 SZ258 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317081 2001 SD278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
317082 2001 SQ294 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317083 2001 SQ303 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317084 2001 SS303 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317085 2001 SH309 22/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317086 2001 SX322 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317087 2001 SY337 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
317088 2001 SA342 21/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317089 2001 SW344 23/09/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
317090 2001 SP349 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
317091 2001 SO351 18/09/2001 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
317092 2001 TV1 06/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317093 2001 TX11 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
317094 2001 TQ14 07/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
317095 2001 TP16 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317096 2001 TD36 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317097 2001 TR82 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317098 2001 TT84 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317099 2001 TB90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317100 2001 TF102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317101 2001 TQ127 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
317102 2001 TK130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
317103 2001 TC141 10/10/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
317104 2001 TD145 10/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
317105 2001 TL156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317106 2001 TW166 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
317107 2001 TS177 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317108 2001 TU178 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
317109 2001 TZ198 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
317110 2001 TR201 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317111 2001 TE221 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317112 2001 TY221 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317113 2001 TQ222 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317114 2001 TT226 14/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317115 2001 TH240 07/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
317116 2001 TL240 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
317117 2001 TD242 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
317118 2001 TA251 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
317119 2001 TJ255 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
317120 2001 TS256 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
317121 2001 TF258 08/10/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
317122 2001 TJ261 12/11/2001 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
317123 2001 US15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
317124 2001 UW28 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
317125 2001 UA36 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
317126 2001 UG39 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317127 2001 UW40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317128 2001 UQ45 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317129 2001 UU51 17/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
317130 2001 UE63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317131 2001 UT64 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317132 2001 UV67 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
317133 2001 UX68 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
317134 2001 UC88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
317135 2001 UE89 20/10/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
317136 2001 UC97 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
317137 2001 UR101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317138 2001 UZ119 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317139 2001 UO123 22/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
317140 2001 UU128 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317141 2001 UD130 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
317142 2001 UR147 23/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
317143 2001 UF158 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317144 2001 UQ171 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317145 2001 UN182 16/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
317146 2001 UG190 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317147 2001 UT203 19/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317148 2001 UZ224 23/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317149 2001 UB228 19/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
317150 2001 UC228 19/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
317151 2001 UK230 16/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
317152 2001 UQ230 25/10/2001 Apache Point SDSS 960 m MPC · JPL
317153 2001 VY13 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317154 2001 VB39 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317155 2001 VC69 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
317156 2001 VT71 13/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,8 km MPC · JPL
317157 2001 VS75 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
317158 2001 VK87 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
317159 2001 VZ103 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
317160 2001 VO116 12/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317161 2001 VW129 11/11/2001 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
317162 2001 VD131 11/11/2001 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
317163 2001 VG133 11/11/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
317164 2001 WL33 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
317165 2001 WJ43 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317166 2001 WF53 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
317167 2001 WP56 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
317168 2001 WX56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317169 2001 WR58 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
317170 2001 WS69 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317171 2001 WX71 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
317172 2001 WC72 20/11/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
317173 2001 WR81 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317174 2001 XH71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317175 2001 XF111 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
317176 2001 XO123 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
317177 2001 XU123 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
317178 2001 XX132 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317179 2001 XS149 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317180 2001 XD178 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317181 2001 XT225 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317182 2001 XY228 15/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317183 2001 XA235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317184 2001 XP248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
317185 2001 XQ258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
317186 2001 XY258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
317187 2001 XF262 13/12/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317188 2001 XA266 15/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
317189 2001 YG2 19/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317190 2001 YK2 16/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
317191 2001 YE55 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317192 2001 YO77 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317193 2001 YR80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317194 2001 YG103 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317195 2001 YJ159 18/12/2001 Apache Point SDSS 4,9 km MPC · JPL
317196 2002 AK46 09/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317197 2002 AE49 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317198 2002 AZ49 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
317199 2002 AX72 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317200 2002 AD91 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317201 2002 AU126 13/01/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
317202 2002 AN136 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317203 2002 AD149 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317204 2002 AM180 12/01/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,2 km MPC · JPL
317205 2002 AN205 09/01/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
317206 2002 CY1 03/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
317207 2002 CH10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317208 2002 CE16 10/02/2002 Cima Ekar ADAS 5,0 km MPC · JPL
317209 2002 CV22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317210 2002 CE25 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
317211 2002 CT36 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317212 2002 CW46 11/02/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
317213 2002 CW50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
317214 2002 CD60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317215 2002 CL68 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
317216 2002 CT72 07/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
317217 2002 CE81 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317218 2002 CJ87 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
317219 2002 CV87 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317220 2002 CO88 07/02/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
317221 2002 CA90 05/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
317222 2002 CD101 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
317223 2002 CS115 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317224 2002 CF121 07/02/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
317225 2002 CD153 11/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
317226 2002 CL158 07/02/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
317227 2002 CU162 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317228 2002 CY166 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317229 2002 CU171 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
317230 2002 CY179 12/01/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317231 2002 CJ180 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
317232 2002 CS184 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317233 2002 CB186 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
317234 2002 CD189 18/01/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
317235 2002 CZ190 08/02/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
317236 2002 CB201 07/02/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
317237 2002 CQ201 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
317238 2002 CZ205 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317239 2002 CJ208 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
317240 2002 CO214 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317241 2002 CJ220 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317242 2002 CM230 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
317243 2002 CM234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317244 2002 CR252 04/02/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
317245 2002 CA258 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
317246 2002 CS272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
317247 2002 CA273 08/02/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
317248 2002 CS274 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
317249 2002 CZ290 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
317250 2002 CA291 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317251 2002 CU291 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317252 2002 CT307 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317253 2002 CM310 06/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317254 2002 CH315 06/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
317255 2002 DJ5 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
317256 2002 DC12 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
317257 2002 EO5 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317258 2002 EY14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
317259 2002 EV17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
317260 2002 EE23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
317261 2002 EA25 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
317262 2002 EW36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
317263 2002 EK37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
317264 2002 EA51 13/03/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
317265 2002 EZ52 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
317266 2002 EQ63 13/03/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
317267 2002 EY63 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
317268 2002 EF69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317269 2002 EZ71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317270 2002 EJ76 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
317271 2002 EO96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317272 2002 EQ106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
317273 2002 ED110 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317274 2002 ED116 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
317275 2002 EL118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
317276 2002 EB123 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
317277 2002 EQ127 12/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
317278 2002 EG136 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
317279 2002 EJ137 12/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317280 2002 EE148 15/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
317281 2002 EC151 15/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
317282 2002 EB162 11/03/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
317283 2002 ED162 05/03/2002 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
317284 2002 FQ7 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
317285 2002 FE9 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317286 2002 FH34 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317287 2002 FR36 22/03/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
317288 2002 GR1 05/04/2002 Emerald Lane L. Ball 3,9 km MPC · JPL
317289 2002 GK13 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317290 2002 GF47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317291 2002 GD48 04/04/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
317292 2002 GF52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
317293 2002 GJ60 08/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
317294 2002 GN60 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
317295 2002 GG69 08/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317296 2002 GJ73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
317297 2002 GR73 09/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317298 2002 GF77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
317299 2002 GV84 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317300 2002 GT85 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317301 2002 GN89 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
317302 2002 GX91 09/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317303 2002 GV98 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317304 2002 GB100 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317305 2002 GQ108 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317306 2002 GH110 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317307 2002 GR110 10/04/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317308 2002 GW127 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317309 2002 GX131 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317310 2002 GP141 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317311 2002 GM153 12/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317312 2002 GA170 09/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
317313 2002 GG179 13/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
317314 2002 GY183 09/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317315 2002 GE185 09/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
317316 2002 GJ188 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
317317 2002 HU3 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
317318 2002 HG11 21/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
317319 2002 HH15 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317320 2002 HY16 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
317321 2002 JZ1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
317322 2002 JF4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317323 2002 JZ6 03/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317324 2002 JC8 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
317325 2002 JH8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317326 2002 JG24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317327 2002 JV26 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317328 2002 JT28 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317329 2002 JS36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
317330 2002 JJ58 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317331 2002 JD67 10/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317332 2002 JB72 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
317333 2002 JN84 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317334 2002 JH87 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317335 2002 JT94 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
317336 2002 JC101 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317337 2002 JB103 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
317338 2002 JD103 09/05/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317339 2002 JA104 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
317340 2002 JW120 05/05/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
317341 2002 JO122 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317342 2002 JZ122 06/05/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
317343 2002 JA137 09/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317344 2002 JN147 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
317345 2002 KB1 16/05/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
317346 2002 KK15 30/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317347 2002 LF27 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317348 2002 LC32 10/06/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
317349 2002 LB38 30/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317350 2002 LV38 10/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317351 2002 LX44 05/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
317352 2002 LT60 03/06/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
317353 2002 LL62 12/06/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
317354 2002 LB64 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 3,2 km MPC · JPL
317355 2002 LU64 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
317356 2002 MD7 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
317357 2002 MN7 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317358 2002 NW1 04/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317359 2002 NJ9 03/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317360 2002 NZ9 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317361 2002 NF13 04/07/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
317362 2002 NZ15 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317363 2002 NU21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317364 2002 NH29 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
317365 2002 NK34 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317366 2002 NG41 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317367 2002 NX57 14/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
317368 2002 NO60 05/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317369 2002 NP60 04/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
317370 2002 NE61 14/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
317371 2002 NJ61 14/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
317372 2002 NS63 09/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317373 2002 NE66 09/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317374 2002 NP70 09/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317375 2002 NH74 04/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
317376 2002 NS74 14/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317377 2002 ND79 06/09/2005 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
317378 2002 OT22 31/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317379 2002 OW22 31/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
317380 2002 OM27 21/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317381 2002 OQ28 21/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317382 2002 OG32 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
317383 2002 OK32 21/07/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
317384 2002 OA35 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
317385 2002 OA36 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
317386 2002 OD36 17/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317387 2002 OG36 02/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,6 km MPC · JPL
317388 2002 OP36 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
317389 2002 PS2 03/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
317390 2002 PQ3 03/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317391 2002 PK7 06/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
317392 2002 PQ39 07/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
317393 2002 PV48 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317394 2002 PZ48 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317395 2002 PN81 17/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
317396 2002 PX83 10/08/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
317397 2002 PP89 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317398 2002 PY96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317399 2002 PC113 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
317400 2002 PE114 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317401 2002 PG114 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
317402 2002 PF122 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
317403 2002 PV131 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317404 2002 PT132 14/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
317405 2002 PW135 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
317406 2002 PE136 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317407 2002 PY150 29/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317408 2002 PW158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
317409 2002 PM159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
317410 2002 PV174 15/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
317411 2002 PP175 11/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317412 2002 PC176 15/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317413 2002 PG190 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
317414 2002 PM194 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317415 2002 PV194 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
317416 2002 PB195 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
317417 2002 PE195 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
317418 2002 PG196 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
317419 2002 PD197 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317420 2002 PG197 01/08/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
317421 2002 PM198 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317422 2002 PE199 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317423 2002 QA8 19/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
317424 2002 QV10 24/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317425 2002 QW10 24/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317426 2002 QT15 21/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
317427 2002 QX17 28/08/2002 Palomar NEAT 950 m MPC · JPL
317428 2002 QX18 26/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
317429 2002 QH23 27/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
317430 2002 QE25 27/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
317431 2002 QW25 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
317432 2002 QB29 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
317433 2002 QS33 29/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317434 2002 QX35 29/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317435 2002 QN49 30/08/2002 Palomar R. Matson 1,9 km MPC · JPL
317436 2002 QJ51 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
317437 2002 QN60 16/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
317438 2002 QQ77 29/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317439 2002 QM80 28/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
317440 2002 QH82 29/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317441 2002 QR91 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317442 2002 QY102 19/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317443 2002 QC110 17/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317444 2002 QZ110 17/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
317445 2002 QG112 17/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317446 2002 QY113 27/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
317447 2002 QF124 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317448 2002 QH125 27/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
317449 2002 QJ137 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
317450 2002 QM137 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
317451 2002 QR138 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
317452 Wurukang 2002 QT140 07/08/2010 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
317453 2002 QK146 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317454 2002 QT146 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
317455 2002 QE149 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
317456 2002 RP 02/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák 590 m MPC · JPL
317457 2002 RH11 04/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317458 2002 RJ18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
317459 2002 RY21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
317460 2002 RF50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317461 2002 RG60 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317462 2002 RS68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
317463 2002 RF123 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
317464 2002 RL127 10/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317465 2002 RY129 10/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317466 2002 RK137 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317467 2002 RL142 11/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
317468 2002 RM142 11/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317469 2002 RJ143 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317470 2002 RK147 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317471 2002 RV158 11/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
317472 2002 RX163 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317473 2002 RW173 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317474 2002 RE175 13/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
317475 2002 RH192 12/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
317476 2002 RX192 12/09/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
317477 2002 RT198 13/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
317478 2002 RF216 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
317479 2002 RT219 15/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317480 2002 RV239 01/09/2002 Palomar S. F. Hönig 630 m MPC · JPL
317481 2002 RO248 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
317482 2002 RQ262 13/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
317483 2002 RX264 15/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317484 2002 RS271 04/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
317485 2002 RD283 15/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317486 2002 RH290 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
317487 2002 RW290 09/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
317488 2002 SX5 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317489 2002 SD8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317490 2002 SJ9 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317491 2002 SO11 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317492 2002 SL17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317493 2002 SU34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
317494 2002 SL39 30/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
317495 2002 SO51 17/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
317496 2002 SO52 17/09/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
317497 2002 SD69 26/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
317498 2002 SJ70 26/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317499 2002 TW 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
317500 2002 TN1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317501 2002 TZ3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
317502 2002 TK5 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317503 2002 TS10 02/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
317504 2002 TJ15 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317505 2002 TH18 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317506 2002 TO22 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317507 2002 TM31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317508 2002 TQ31 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317509 2002 TO33 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317510 2002 TJ54 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317511 2002 TX67 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317512 2002 TL71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317513 2002 TT72 03/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317514 2002 TQ75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
317515 2002 TF82 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
317516 2002 TN87 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317517 2002 TK101 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317518 2002 TX123 04/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
317519 2002 TS142 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317520 2002 TR147 04/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
317521 2002 TM148 05/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317522 2002 TS162 05/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
317523 2002 TE174 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
317524 2002 TK184 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
317525 2002 TL197 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317526 2002 TV204 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317527 2002 TM226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
317528 2002 TP236 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
317529 2002 TR239 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317530 2002 TE269 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317531 2002 TB280 10/10/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
317532 2002 TP288 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317533 2002 TS307 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
317534 2002 TR309 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
317535 2002 TR312 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
317536 2002 TJ324 05/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
317537 2002 TK326 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
317538 2002 TS350 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
317539 2002 TG351 10/10/2002 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
317540 2002 TR356 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
317541 2002 UC 16/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317542 2002 UH4 28/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
317543 2002 UB5 26/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
317544 2002 UC8 28/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317545 2002 UH12 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
317546 2002 UE15 30/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317547 2002 UW18 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
317548 2002 UQ30 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
317549 2002 UM34 30/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317550 2002 UE39 31/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
317551 2002 UP40 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
317552 2002 UD41 31/10/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
317553 2002 UM45 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317554 2002 UD60 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
317555 2002 UH72 30/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317556 2002 UA78 31/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317557 2002 VD3 01/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317558 2002 VF7 04/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317559 2002 VC19 04/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
317560 2002 VN19 04/11/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
317561 2002 VY44 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
317562 2002 VE47 05/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
317563 2002 VD62 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317564 2002 VG72 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317565 2002 VR73 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317566 2002 VS107 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317567 2002 VV109 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317568 2002 VL114 13/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317569 2002 VY115 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317570 2002 VO118 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
317571 2002 VB120 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317572 2002 VG125 13/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317573 2002 VS126 13/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
317574 2002 VE140 11/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
317575 2002 VZ142 14/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317576 2002 VQ143 15/11/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
317577 2002 VX143 04/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317578 2002 VB145 04/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317579 2002 WD11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
317580 2002 WV13 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
317581 2002 WX14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
317582 2002 WL15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
317583 2002 WW19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 680 m MPC · JPL
317584 2002 WH26 16/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317585 2002 WW27 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
317586 2002 XG9 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317587 2002 XN11 03/12/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
317588 2002 XO13 03/12/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317589 2002 XA20 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317590 2002 XW20 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317591 2002 XX23 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
317592 2002 XK29 05/12/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 2,8 km MPC · JPL
317593 2002 XT31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317594 2002 XW38 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317595 2002 XJ39 09/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
317596 2002 XK39 09/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
317597 2002 XO42 07/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317598 2002 XL52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317599 2002 XG69 13/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
317600 2002 XE74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317601 2002 XZ75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317602 2002 XM94 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317603 2002 XA112 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317604 2002 XZ113 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317605 2002 YG12 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317606 2002 YQ15 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317607 2002 YA25 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317608 2003 AS7 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317609 2003 AW18 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317610 2003 AO21 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
317611 2003 AY40 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
317612 2003 AV47 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317613 2003 AW50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317614 2003 AZ55 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317615 2003 AS56 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317616 2003 AW68 09/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
317617 2003 AC73 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317618 2003 BR13 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
317619 2003 BR16 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
317620 2003 BL31 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
317621 2003 BK35 27/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317622 2003 BG42 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
317623 2003 BP64 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
317624 2003 BN73 29/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317625 2003 BV75 29/01/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
317626 2003 BP76 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
317627 2003 BX78 31/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317628 2003 BD83 31/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
317629 2003 CT2 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317630 2003 CX14 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
317631 2003 CB20 11/02/2003 La Silla R. Michelsen, G. Masi 2,5 km MPC · JPL
317632 2003 CM20 09/02/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317633 2003 CY20 13/02/2003 La Silla R. Michelsen, G. Masi 1,1 km MPC · JPL
317634 2003 CL25 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
317635 2003 DO6 22/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317636 2003 DK11 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
317637 2003 EZ1 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317638 2003 EQ11 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317639 2003 EB23 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
317640 2003 ER23 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317641 2003 EH30 06/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
317642 2003 EX40 08/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317643 2003 FH1 24/03/2003 Socorro LINEAR APO 810 m MPC · JPL
317644 2003 FU1 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
317645 2003 FT11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
317646 2003 FY21 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
317647 2003 FE27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317648 2003 FM30 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
317649 2003 FM34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
317650 2003 FD46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
317651 2003 FU61 26/03/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
317652 2003 FV62 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317653 2003 FO76 27/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
317654 2003 FT79 27/03/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
317655 2003 FU85 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
317656 2003 FO105 26/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317657 2003 FT106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
317658 2003 FH112 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317659 2003 FY117 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
317660 2003 FN118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
317661 2003 FR120 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317662 2003 FY122 31/03/2003 Cerro Tololo DLS 3,9 km MPC · JPL
317663 2003 FS124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
317664 2003 FJ131 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
317665 2003 GF16 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
317666 2003 GV25 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
317667 2003 GW26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317668 2003 GA38 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
317669 2003 HE4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
317670 2003 HZ13 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
317671 2003 HL19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
317672 2003 HU39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317673 2003 HR42 30/04/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317674 2003 HO50 30/04/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
317675 2003 HX58 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
317676 2003 JB3 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
317677 2003 JL5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317678 2003 JH18 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
317679 2003 KT 20/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
317680 2003 KU3 22/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
317681 2003 KQ7 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
317682 2003 KX32 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
317683 2003 MS 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
317684 2003 MY5 26/06/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
317685 2003 NO4 05/07/2003 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
317686 2003 NZ10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
317687 2003 OD5 22/07/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
317688 2003 OD8 25/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
317689 2003 OF12 22/07/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
317690 2003 OA17 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
317691 2003 OG23 31/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
317692 2003 OF24 24/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317693 2003 OP24 24/07/2003 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
317694 2003 OK26 24/07/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
317695 2003 OA33 24/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317696 2003 PF5 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317697 2003 PO5 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317698 2003 PF6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317699 2003 PP9 01/08/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
317700 2003 QY 19/08/2003 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317701 2003 QZ2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
317702 2003 QN3 17/08/2003 Wise D. Polishook 1,6 km MPC · JPL
317703 2003 QS6 20/08/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317704 2003 QJ8 20/08/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
317705 2003 QW8 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
317706 2003 QP15 20/08/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
317707 2003 QO18 22/08/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
317708 2003 QL19 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
317709 2003 QM20 22/08/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
317710 2003 QM25 22/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
317711 2003 QK26 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
317712 2003 QO26 22/08/2003 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
317713 2003 QG28 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 880 m MPC · JPL
317714 2003 QN28 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317715 Guydetienne 2003 QJ31 24/08/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 3,4 km MPC · JPL
317716 2003 QR32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317717 2003 QB33 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
317718 2003 QJ40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317719 2003 QX40 26/07/2003 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
317720 2003 QP41 22/08/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
317721 2003 QR43 22/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317722 2003 QE48 20/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
317723 2003 QT48 21/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317724 2003 QC49 22/08/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
317725 2003 QS54 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317726 2003 QU67 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317727 2003 QP86 25/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 780 m MPC · JPL
317728 2003 QY93 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
317729 2003 QY119 28/08/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
317730 2003 RP 01/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317731 2003 RO1 02/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
317732 2003 RG16 15/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
317733 2003 RF23 13/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
317734 2003 RV24 15/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
317735 2003 SF3 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
317736 2003 SD4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
317737 2003 SN8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
317738 2003 SM12 16/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317739 2003 SR12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
317740 2003 SY13 16/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
317741 2003 SS15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
317742 2003 SN25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
317743 2003 SM35 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317744 2003 SY35 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
317745 2003 SF38 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317746 2003 SS45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
317747 2003 SW48 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317748 2003 SY48 18/09/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
317749 2003 ST57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
317750 2003 SD58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
317751 2003 SK58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
317752 2003 ST61 17/09/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
317753 2003 SS68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
317754 2003 SF70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
317755 2003 SH72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
317756 2003 SL72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
317757 2003 SV75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317758 2003 SR77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
317759 2003 SY77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
317760 2003 SP80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317761 2003 SY81 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
317762 2003 SS88 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
317763 2003 SR89 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
317764 2003 SW91 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317765 2003 SB93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317766 2003 SD96 19/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
317767 2003 SG104 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
317768 2003 SP104 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317769 2003 SA105 20/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
317770 2003 SO117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317771 2003 SS117 16/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
317772 2003 SR124 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
317773 2003 SN126 19/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
317774 2003 SW127 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
317775 2003 SE128 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
317776 2003 ST130 20/09/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
317777 2003 SM131 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317778 2003 SP133 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317779 2003 SE138 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
317780 2003 SU147 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
317781 2003 ST153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
317782 2003 SN154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
317783 2003 SG157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
317784 2003 SA161 17/09/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
317785 2003 SY161 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
317786 2003 SG162 19/09/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317787 2003 SE163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
317788 2003 SM164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
317789 2003 SM165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
317790 2003 SU171 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
317791 2003 SF172 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317792 2003 ST173 18/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
317793 2003 SD176 18/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
317794 2003 SF179 19/09/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
317795 2003 SR182 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 740 m MPC · JPL
317796 2003 SX182 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
317797 2003 SN183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
317798 2003 SS188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
317799 2003 SL195 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
317800 2003 SS198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317801 2003 ST206 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
317802 2003 SV206 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317803 2003 SR207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317804 2003 ST212 25/09/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
317805 2003 SH216 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
317806 2003 ST219 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
317807 2003 SV221 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
317808 2003 SK225 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
317809 Marot 2003 SL228 24/09/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 860 m MPC · JPL
317810 2003 SR228 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
317811 2003 SR231 24/09/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
317812 2003 SX233 25/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
317813 2003 SF236 26/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317814 2003 SX248 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317815 2003 SD253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
317816 2003 SH263 28/09/2003 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
317817 2003 SO264 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317818 2003 SU264 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317819 2003 SB265 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317820 2003 ST267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
317821 2003 SP276 30/09/2003 Uccle T. Pauwels 770 m MPC · JPL
317822 2003 SV277 30/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317823 2003 SP282 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
317824 2003 SF284 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317825 2003 SX288 28/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
317826 2003 SZ288 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317827 2003 SX307 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317828 2003 SE308 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
317829 2003 SK320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
317830 2003 SZ320 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
317831 2003 SC321 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
317832 2003 SO325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
317833 2003 SJ326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
317834 2003 SP326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
317835 2003 SH333 20/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317836 2003 SK345 18/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
317837 2003 SS363 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
317838 2003 SL366 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
317839 2003 SZ366 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
317840 2003 SB404 27/09/2003 Apache Point SDSS 6,5 km MPC · JPL
317841 2003 SH420 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
317842 2003 SM423 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
317843 2003 SH424 25/09/2003 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,3 km MPC · JPL
317844 2003 SU426 25/09/2003 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,6 km MPC · JPL
317845 2003 SG428 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
317846 2003 SK428 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317847 2003 SW432 21/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
317848 2003 TG7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
317849 2003 TT10 14/10/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
317850 2003 TE14 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
317851 2003 TC15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
317852 2003 TQ15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
317853 2003 TR17 15/10/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
317854 2003 TU17 15/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
317855 2003 TL27 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
317856 2003 TC34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
317857 2003 TL36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
317858 2003 TQ38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
317859 2003 TM55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
317860 2003 UT 16/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317861 2003 UC2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317862 2003 UE18 19/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
317863 2003 UT23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
317864 2003 UC26 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317865 2003 UU27 22/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
317866 2003 UR28 20/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
317867 2003 UR34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317868 2003 UJ39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
317869 2003 UO39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
317870 2003 UQ47 24/10/2003 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
317871 2003 UD52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
317872 2003 UG55 18/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317873 2003 UJ59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
317874 2003 UJ67 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
317875 2003 UX75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
317876 2003 UW78 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
317877 2003 UQ93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
317878 2003 UY112 20/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317879 2003 US113 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317880 2003 UP115 20/10/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
317881 2003 UT116 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317882 2003 UA117 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317883 2003 UB120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
317884 2003 UK122 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
317885 2003 UU138 16/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
317886 2003 UR145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
317887 2003 UM150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317888 2003 UD154 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317889 2003 UZ159 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317890 2003 UY160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
317891 2003 UL163 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317892 2003 UC165 21/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
317893 2003 UQ178 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
317894 2003 UP188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
317895 2003 UD203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
317896 2003 UE203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
317897 2003 UK209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
317898 2003 UQ211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
317899 2003 US215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
317900 2003 UU217 21/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317901 2003 UM223 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317902 2003 UU230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
317903 2003 UP236 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
317904 2003 UO240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317905 2003 UM249 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317906 2003 UW257 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
317907 2003 UU258 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317908 2003 UG261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317909 2003 UN265 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
317910 2003 UN269 29/10/2003 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
317911 2003 UO278 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317912 2003 UP279 27/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
317913 2003 UA288 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
317914 2003 UA291 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317915 2003 UW303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
317916 2003 UL307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317917 Jodelle 2003 UH313 21/10/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 3,0 km MPC · JPL
317918 2003 UF323 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
317919 2003 US325 17/10/2003 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
317920 2003 UJ328 17/10/2003 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
317921 2003 UM333 18/10/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
317922 2003 UJ337 18/10/2003 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
317923 2003 UJ338 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
317924 2003 UY344 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
317925 2003 UE345 19/10/2003 Apache Point SDSS 790 m MPC · JPL
317926 2003 UH347 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
317927 2003 UK349 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
317928 2003 UP369 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
317929 2003 US374 22/10/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
317930 2003 UW388 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
317931 2003 VW1 02/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317932 2003 WC2 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317933 2003 WM4 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
317934 2003 WJ11 18/11/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
317935 2003 WS31 18/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317936 2003 WX32 18/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317937 2003 WP35 19/11/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
317938 2003 WC47 18/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
317939 2003 WD48 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
317940 2003 WB51 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
317941 2003 WF54 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
317942 2003 WJ57 18/11/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
317943 2003 WT59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317944 2003 WS63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317945 2003 WP67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
317946 2003 WS75 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
317947 2003 WX80 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317948 2003 WU84 19/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
317949 2003 WO93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
317950 2003 WO113 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
317951 2003 WV132 21/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
317952 2003 WM135 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317953 2003 WT150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
317954 2003 WP160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
317955 2003 WC161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
317956 2003 WV175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
317957 2003 WW194 16/11/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
317958 2003 XG 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
317959 2003 XA15 15/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317960 2003 XE16 14/12/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
317961 2003 YM19 21/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317962 2003 YU21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317963 2003 YM36 21/12/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
317964 2003 YZ47 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317965 2003 YQ53 19/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317966 2003 YX53 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317967 2003 YH54 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
317968 2003 YO63 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317969 2003 YG67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317970 2003 YQ72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317971 2003 YC78 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317972 2003 YN78 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317973 2003 YT88 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
317974 2003 YD111 27/12/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
317975 2003 YC116 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317976 2003 YC118 23/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
317977 2003 YJ141 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317978 2003 YA146 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317979 2003 YU146 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
317980 2003 YU149 29/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
317981 2003 YM172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
317982 2004 AV 12/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317983 2004 AT6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
317984 2004 BC11 16/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317985 2004 BQ16 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317986 2004 BB25 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
317987 2004 BQ34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317988 2004 BT36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317989 2004 BT49 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317990 2004 BK69 26/01/2004 Kingsnake J. V. McClusky 1,4 km MPC · JPL
317991 2004 BD71 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317992 2004 BC78 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317993 2004 BO116 27/01/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
317994 2004 BS116 27/01/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
317995 2004 BM120 31/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317996 2004 BH136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
317997 2004 BU147 16/01/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
317998 2004 BK148 16/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
317999 2004 BL150 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
318000 2004 CP12 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

313.000s  • 314.000s  • 315.000s  • 316.000s  • 317.000s  • 318.000s  • 319.000s  • 320.000s  • 321.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001