Danh sách tiểu hành tinh/428001–429000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428001 2006 BM38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428002 2006 BO45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428003 2006 BK67 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
428004 2006 BX67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428005 2006 BT68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428006 2006 BP84 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428007 2006 BA86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428008 2006 BL92 26/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
428009 2006 BL108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428010 2006 BK111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428011 2006 BM113 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
428012 2006 BS114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428013 2006 BW120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428014 2006 BE134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428015 2006 BL143 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
428016 2006 BE153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
428017 2006 BB159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428018 2006 BP159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
428019 2006 BO184 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428020 2006 BA219 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428021 2006 BS219 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428022 2006 BS231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428023 2006 BB237 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428024 2006 BE257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428025 2006 BB259 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428026 2006 BH275 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428027 2006 BZ276 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
428028 2006 BX279 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428029 2006 BX280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428030 2006 CW1 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
428031 2006 CH46 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428032 2006 CG62 06/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
428033 2006 DF12 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428034 2006 DG16 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428035 2006 DC17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428036 2006 DA30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428037 2006 DA31 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428038 2006 DL34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428039 2006 DT35 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428040 2006 DH43 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428041 2006 DB48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428042 2006 DL54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428043 2006 DR82 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428044 2006 DJ85 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428045 2006 DP117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428046 2006 DA128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428047 2006 DY128 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428048 2006 DD135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428049 2006 DA138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428050 2006 DM142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428051 2006 DG160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428052 2006 DG189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428053 2006 DM197 24/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
428054 2006 DZ203 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428055 2006 DF217 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
428056 2006 EO 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428057 2006 ES 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428058 2006 EO13 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428059 2006 EW15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428060 2006 EK18 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428061 2006 EJ20 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428062 2006 ER39 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428063 2006 EU53 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428064 2006 EU64 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428065 2006 FL21 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
428066 2006 FE43 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428067 2006 GM3 07/04/2006 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
428068 2006 GE7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428069 2006 HM8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428070 2006 HP22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428071 2006 HY44 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428072 2006 HP52 02/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
428073 2006 HQ52 18/04/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
428074 2006 HC76 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428075 2006 HY97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
428076 2006 HH106 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428077 2006 HO132 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428078 2006 JG20 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428079 2006 JL52 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
428080 2006 JG80 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428081 2006 JR80 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428082 2006 KN12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428083 2006 KL46 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
428084 2006 KT71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428085 2006 KB85 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428086 2006 NM 03/07/2006 Siding Spring SSS AMO 2,0 km MPC · JPL
428087 2006 OP9 24/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
428088 2006 OQ9 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428089 2006 PK32 15/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
428090 2006 PU32 15/08/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
428091 2006 QH4 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428092 2006 QO4 18/08/2006 Vicques M. Ory 5,2 km MPC · JPL
428093 2006 QE16 17/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
428094 2006 QK41 21/06/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
428095 2006 QE59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
428096 2006 QA63 24/08/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
428097 2006 QT65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
428098 2006 QO68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428099 2006 QZ126 16/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
428100 2006 QJ132 22/08/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428101 2006 QD135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
428102 Rolandwagner 2006 QO137 30/08/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 750 m MPC · JPL
428103 2006 QU162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428104 2006 QT182 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428105 2006 QP187 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
428106 2006 RQ 28/08/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
428107 2006 RO6 14/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
428108 2006 RY8 12/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
428109 2006 RN32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428110 2006 RR52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428111 2006 RM54 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428112 2006 RA56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428113 2006 RB66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
428114 2006 RS68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
428115 2006 RB82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428116 2006 RZ87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428117 2006 RK99 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428118 2006 RP100 14/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
428119 2006 RC104 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
428120 2006 RX108 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 820 m MPC · JPL
428121 2006 RZ110 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 650 m MPC · JPL
428122 2006 SJ2 16/09/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
428123 2006 SD10 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
428124 2006 SX16 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428125 2006 SV41 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
428126 2006 SW41 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
428127 2006 SG52 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
428128 2006 SU65 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
428129 2006 SZ67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428130 2006 SO72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428131 2006 SM73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428132 2006 ST75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428133 2006 SK93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428134 2006 SV95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428135 2006 SQ103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
428136 2006 SJ109 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
428137 2006 SH123 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
428138 2006 SR124 19/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
428139 2006 SN132 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
428140 2006 SG145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428141 2006 SB156 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428142 2006 SQ158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428143 2006 SX167 17/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
428144 2006 SM168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
428145 2006 SN170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
428146 2006 SP172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428147 2006 SZ175 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
428148 2006 ST185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428149 2006 SK215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
428150 2006 SY222 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
428151 2006 SL234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428152 2006 SR235 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428153 2006 SM236 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
428154 2006 SD256 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428155 2006 SS267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428156 2006 SR268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428157 2006 SB272 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
428158 2006 SX279 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
428159 2006 SS289 19/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
428160 2006 SM306 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428161 2006 SD311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428162 2006 SX338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428163 2006 SU346 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428164 2006 SB361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428165 2006 SG363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
428166 2006 SY366 20/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
428167 2006 SM373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
428168 2006 SY385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
428169 2006 SP392 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428170 2006 SO395 17/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 550 m MPC · JPL
428171 2006 SL398 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428172 2006 SS411 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428173 2006 TZ21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
428174 2006 TC30 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428175 2006 TR35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
428176 2006 TV46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428177 2006 TT71 30/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
428178 2006 TH83 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428179 2006 TF88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428180 2006 TT95 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
428181 2006 TW114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
428182 2006 UY3 22/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
428183 2006 UY9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428184 2006 UW47 16/09/2006 Catalina CSS 43176| 4,2 km MPC · JPL
428185 2006 UY60 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428186 2006 UO68 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428187 2006 UP71 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
428188 2006 UC84 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428189 2006 UE87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428190 2006 UG87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
428191 2006 UC103 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428192 2006 UL110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
428193 2006 UW121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
428194 2006 UC133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428195 2006 UW140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428196 2006 UM156 21/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
428197 2006 UZ161 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428198 2006 UA164 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
428199 2006 UN166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
428200 2006 US220 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428201 2006 UU230 21/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
428202 2006 UO252 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428203 2006 UQ268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
428204 2006 UX269 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428205 2006 UO278 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
428206 2006 UL280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428207 2006 UO281 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428208 2006 UB330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 680 m MPC · JPL
428209 2006 VC 01/11/2006 Catalina CSS APO · 360 m MPC · JPL
428210 2006 VQ7 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
428211 2006 VK16 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428212 2006 VS18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428213 2006 VQ20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
428214 2006 VC32 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428215 2006 VH36 11/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
428216 2006 VA48 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428217 2006 VP74 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428218 2006 VD111 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
428219 2006 VB114 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428220 2006 VR120 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428221 2006 VY123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428222 2006 VV136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428223 2006 WW 17/11/2006 Catalina CSS APO 2,1 km MPC · JPL
428224 2006 WX34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428225 2006 WU35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428226 2006 WW47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428227 2006 WD95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428228 2006 WP114 15/11/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
428229 2006 WU124 15/11/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
428230 2006 WD153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
428231 2006 WX153 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428232 2006 WP167 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428233 2006 WC168 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428234 2006 WV182 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
428235 2006 XE11 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
428236 2006 XO13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
428237 2006 XO22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428238 2006 XP28 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
428239 2006 XL58 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
428240 2006 XS61 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428241 2006 XF70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
428242 2006 YF10 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
428243 2006 YE19 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428244 2006 YH22 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
428245 2006 YQ31 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428246 2006 YS52 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428247 2007 AP2 08/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
428248 2007 AY15 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
428249 2007 BE1 16/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
428250 2007 BS7 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428251 2007 BT21 24/01/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
428252 2007 BC22 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428253 2007 BV49 25/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
428254 2007 BO58 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428255 2007 BQ61 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428256 2007 BS69 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428257 2007 BW72 25/01/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
428258 2007 BG100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428259 2007 CA6 05/02/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,0 km MPC · JPL
428260 2007 CZ17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
428261 2007 CW25 17/01/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
428262 2007 CT60 10/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
428263 2007 CR63 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428264 2007 CO65 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428265 2007 CG66 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428266 2007 DG28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428267 2007 DB33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428268 2007 DR43 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428269 2007 DW47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
428270 2007 DO55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428271 2007 DM61 19/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
428272 2007 DN63 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428273 2007 DM64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428274 2007 DT91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
428275 2007 DM111 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
428276 2007 EJ25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
428277 2007 ED34 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
428278 2007 EJ53 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428279 2007 EX59 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
428280 2007 ED67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428281 2007 ER84 12/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
428282 2007 EA85 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
428283 2007 ET96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
428284 2007 EL100 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428285 2007 EK102 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428286 2007 EN103 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428287 2007 EC117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428288 2007 EX120 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428289 2007 EJ126 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428290 2007 EH130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428291 2007 EL131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428292 2007 EX137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428293 2007 EL139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428294 2007 EL145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
428295 2007 ED149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428296 2007 EE174 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428297 2007 EN182 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428298 2007 EY192 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
428299 2007 EL198 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428300 2007 EB214 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428301 2007 EG214 12/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
428302 2007 EB218 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
428303 2007 EF223 15/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
428304 2007 FG6 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
428305 2007 FY12 13/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
428306 2007 FN16 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428307 2007 FP18 20/03/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
428308 2007 FC25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
428309 2007 FX39 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
428310 2007 FH44 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
428311 2007 FY49 20/03/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
428312 2007 GF3 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428313 2007 GT8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428314 2007 GD20 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428315 2007 GG22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428316 2007 GV33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428317 2007 GM44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428318 2007 GY49 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
428319 2007 GN67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
428320 2007 GV68 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
428321 2007 GL77 15/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
428322 2007 HC13 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428323 2007 HH25 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428324 2007 HL30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428325 2007 HL45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428326 2007 HW46 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428327 2007 HJ52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428328 2007 HP56 22/04/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
428329 2007 HW68 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
428330 2007 HP73 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428331 2007 HV73 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
428332 2007 HV77 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
428333 2007 HK84 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
428334 2007 HT86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428335 2007 HA87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428336 2007 HL90 23/04/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
428337 2007 HB97 16/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
428338 2007 HC98 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
428339 2007 JL2 07/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
428340 2007 KR4 24/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428341 2007 KS6 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428342 2007 KE8 17/05/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
428343 2007 LA2 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428344 2007 LB2 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
428345 2007 LQ4 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428346 2007 LS23 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428347 2007 LR30 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 8,0 km MPC · JPL
428348 2007 MV1 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428349 2007 MQ5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428350 2007 MA17 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
428351 2007 OT5 22/07/2007 Lulin Observatory LUSS 2,0 km MPC · JPL
428352 2007 OV7 13/05/2007 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
428353 2007 PD32 08/08/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
428354 2007 PZ49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428355 2007 QS13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428356 2007 RW21 03/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
428357 2007 RK30 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
428358 2007 RH47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428359 2007 RT48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
428360 2007 RW57 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
428361 2007 RL59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428362 2007 RW64 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428363 2007 RQ94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
428364 2007 RH96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428365 2007 RH102 11/09/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
428366 2007 RR112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428367 2007 RX132 13/09/2007 Altschwendt W. Ries 3,1 km MPC · JPL
428368 2007 RV136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428369 2007 RQ182 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
428370 2007 RL195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428371 2007 RZ202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428372 2007 RU206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428373 2007 RO212 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
428374 2007 RQ215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428375 2007 RB234 12/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
428376 2007 RG252 13/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
428377 2007 RG253 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
428378 2007 RL258 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428379 2007 RS261 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428380 2007 RK280 13/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
428381 2007 RX283 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428382 2007 RE285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428383 2007 RL292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
428384 2007 RX292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428385 2007 RH294 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428386 2007 RB299 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428387 2007 RH300 14/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
428388 2007 RR301 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428389 2007 RW315 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
428390 2007 RM319 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
428391 2007 RG320 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
428392 2007 RE321 13/09/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
428393 2007 RH324 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428394 2007 SS8 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428395 2007 SX8 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428396 2007 SY10 21/09/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,8 km MPC · JPL
428397 2007 SH17 12/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
428398 2007 SZ22 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428399 2007 SO23 21/09/2007 XuYi PMO NEO 2,6 km MPC · JPL
428400 2007 TA3 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428401 2007 TZ14 08/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
428402 2007 TQ32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428403 2007 TL39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428404 2007 TZ48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428405 2007 TY52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428406 2007 TK55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428407 2007 TF57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428408 2007 TT79 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428409 2007 TP91 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
428410 2007 TY94 07/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
428411 2007 TV96 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428412 2007 TX97 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428413 2007 TA117 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
428414 2007 TS119 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428415 2007 TS122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428416 2007 TV128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428417 2007 TZ130 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428418 2007 TR140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
428419 2007 TA153 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
428420 2007 TE173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428421 2007 TR177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428422 2007 TW178 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428423 2007 TE192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428424 2007 TY196 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428425 2007 TE197 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428426 2007 TV199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428427 2007 TD203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428428 2007 TD206 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428429 2007 TZ210 10/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
428430 2007 TE214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
428431 2007 TA226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
428432 2007 TN231 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428433 2007 TV233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428434 2007 TL250 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428435 2007 TW253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428436 2007 TN267 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428437 2007 TE273 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428438 2007 TY274 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428439 2007 TL275 11/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
428440 2007 TK317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428441 2007 TY317 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428442 2007 TE322 10/10/2007 Lulin LUSS 650 m MPC · JPL
428443 2007 TP325 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
428444 2007 TV361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428445 2007 TL377 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428446 2007 TJ381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428447 2007 TF384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428448 2007 TF387 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 43176| 3,9 km MPC · JPL
428449 2007 TH388 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428450 2007 TM390 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428451 2007 TJ407 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
428452 2007 TL421 11/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
428453 2007 TY425 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428454 2007 TD426 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
428455 2007 TY432 08/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
428456 2007 TK443 07/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
428457 2007 TL445 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
428458 2007 TB448 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428459 2007 TJ451 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
428460 2007 TZ451 13/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
428461 2007 US1 11/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
428462 2007 UA26 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428463 2007 UA42 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
428464 2007 UE46 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428465 2007 UB67 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428466 2007 UY75 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428467 2007 UA76 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428468 2007 UU86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428469 2007 UQ91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428470 2007 UG96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428471 2007 UN108 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428472 2007 UT120 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428473 2007 VM24 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
428474 2007 VT31 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
428475 2007 VC47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
428476 2007 VZ52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428477 2007 VO58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
428478 2007 VZ64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428479 2007 VC76 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428480 2007 VE99 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428481 2007 VK100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
428482 2007 VR100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428483 2007 VX121 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428484 2007 VS125 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 780 m MPC · JPL
428485 2007 VO133 02/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
428486 2007 VK149 07/11/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
428487 2007 VW163 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428488 2007 VD172 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428489 2007 VC188 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
428490 2007 VZ203 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428491 2007 VG204 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428492 2007 VP218 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
428493 2007 VA241 11/11/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
428494 2007 VM272 11/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
428495 2007 VW273 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
428496 2007 VF319 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428497 2007 VD325 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428498 2007 VO330 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428499 2007 WZ3 17/11/2007 Vicques M. Ory 4,0 km MPC · JPL
428500 2007 WZ12 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428501 2007 WP24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428502 2007 WN31 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428503 2007 WQ34 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428504 2007 XS22 10/12/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
428505 2007 XW24 12/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
428506 2007 XU52 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428507 2007 XQ56 03/12/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
428508 2007 YE15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
428509 2007 YP18 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428510 2007 YH21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428511 2007 YK21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
428512 2007 YN41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428513 2007 YL51 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428514 2007 YO62 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
428515 2007 YT63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
428516 2007 YV64 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428517 2007 YW69 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428518 2008 AR7 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428519 2008 AQ8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
428520 2008 AS21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428521 2008 AA27 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428522 2008 AQ38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428523 2008 AO43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428524 2008 AG74 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428525 2008 AD77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428526 2008 AD80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428527 2008 AW82 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428528 2008 AJ89 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
428529 2008 AO93 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428530 2008 AB98 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
428531 2008 AE103 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428532 2008 AX109 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428533 2008 AF111 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428534 2008 AK127 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
428535 2008 BW3 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428536 2008 BK16 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428537 2008 BY20 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428538 2008 BF32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428539 2008 BF49 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428540 2008 CN7 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
428541 2008 CT16 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428542 2008 CW16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428543 2008 CC19 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428544 2008 CM24 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428545 2008 CL36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
428546 2008 CG37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428547 2008 CF41 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428548 2008 CY43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428549 2008 CA60 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428550 2008 CP64 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428551 2008 CQ64 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428552 2008 CV66 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428553 2008 CF73 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428554 2008 CM73 06/02/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
428555 2008 CR74 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428556 2008 CE75 10/02/2008 Marly P. Kocher 980 m MPC · JPL
428557 2008 CS109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428558 2008 CJ115 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
428559 2008 CP115 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428560 2008 CQ128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
428561 2008 CJ132 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428562 2008 CB143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428563 2008 CE145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428564 2008 CJ152 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428565 2008 CT153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428566 2008 CP156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428567 2008 CP158 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
428568 2008 CQ165 10/02/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
428569 2008 CA166 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428570 2008 CG197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428571 2008 DF6 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428572 2008 DZ11 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428573 2008 DE20 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428574 2008 DE23 31/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
428575 2008 DU23 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428576 2008 DM24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428577 2008 DA30 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
428578 2008 DW86 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428579 2008 DE87 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428580 2008 DG87 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
428581 2008 DD88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
428582 2008 EH9 09/03/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
428583 2008 EE10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
428584 2008 EP12 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
428585 2008 ED17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428586 2008 ET20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428587 2008 EA26 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428588 2008 EZ30 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428589 2008 EP40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428590 2008 EZ48 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
428591 2008 EO52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428592 2008 EY52 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428593 2008 EE54 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
428594 2008 EY56 07/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
428595 2008 EG57 07/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
428596 2008 EN59 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428597 2008 EX70 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428598 2008 EF73 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428599 2008 EE74 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428600 2008 EK77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428601 2008 ET92 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428602 2008 EP94 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428603 2008 ED123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428604 2008 ED124 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428605 2008 EX128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428606 2008 EV137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
428607 2008 EN143 14/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
428608 2008 EK148 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428609 2008 EY148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428610 2008 EV149 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
428611 2008 EW149 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
428612 2008 ER150 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428613 2008 EK160 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428614 2008 EX162 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
428615 2008 FL4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428616 2008 FN5 28/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
428617 2008 FQ10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428618 2008 FA15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428619 2008 FC33 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428620 2008 FD38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428621 2008 FL46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428622 2008 FS48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
428623 2008 FC50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428624 2008 FA51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
428625 2008 FO55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428626 2008 FH59 29/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
428627 2008 FO62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
428628 2008 FG63 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428629 2008 FD68 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428630 2008 FZ68 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
428631 2008 FB79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428632 2008 FH81 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
428633 2008 FQ87 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428634 2008 FZ90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428635 2008 FT99 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428636 2008 FN113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428637 2008 FB121 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428638 2008 FU127 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
428639 2008 FN128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428640 2008 FG129 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428641 2008 FC135 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
428642 2008 GJ3 13/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
428643 2008 GL4 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
428644 2008 GW5 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
428645 2008 GD7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428646 2008 GR9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428647 2008 GH10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428648 2008 GJ23 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
428649 2008 GR30 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
428650 2008 GW35 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428651 2008 GK43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428652 2008 GW46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428653 2008 GO50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
428654 2008 GE53 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428655 2008 GR55 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428656 2008 GD72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
428657 2008 GB78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428658 2008 GJ82 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428659 2008 GM83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428660 2008 GP91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
428661 2008 GJ92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
428662 2008 GF96 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428663 2008 GU99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
428664 2008 GV99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428665 2008 GS107 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428666 2008 GZ113 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
428667 2008 GN115 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428668 2008 GA121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
428669 2008 GA123 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428670 2008 GE145 05/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
428671 2008 GM146 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428672 2008 HV8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428673 2008 HE10 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428674 2008 HB11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428675 2008 HL11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428676 2008 HM12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
428677 2008 HV15 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428678 2008 HV54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428679 2008 HQ55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428680 2008 HR70 30/04/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
428681 2008 JA8 05/05/2008 Siding Spring SSS AMO 890 m MPC · JPL
428682 2008 JV29 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
428683 2008 KQ20 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
428684 2008 KP33 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
428685 2008 KZ36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
428686 2008 KT38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428687 2008 KC41 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428688 2008 LR9 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
428689 2008 LE15 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
428690 2008 LH17 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428691 2008 MD5 29/06/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
428692 2008 NN3 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
428693 2008 OZ4 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428694 Saule 2008 OS9 29/07/2008 Baldone K. Černis, I. Eglītis 470 m MPC · JPL
428695 2008 ON18 28/07/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
428696 2008 PM6 02/08/2008 Eygalayes Obs. P. Sogorb 2,4 km MPC · JPL
428697 2008 PE19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428698 2008 QG1 23/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
428699 2008 QG2 23/08/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
428700 2008 QM19 03/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428701 2008 QU24 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
428702 2008 QL38 23/08/2008 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
428703 2008 QY38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428704 2008 QT42 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428705 2008 QT44 23/08/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
428706 2008 QP45 31/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
428707 2008 QZ45 26/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
428708 2008 RR2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428709 2008 RO21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428710 2008 RN24 05/09/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
428711 2008 RR25 05/09/2008 Needville J. Dellinger, C. Sexton 2,7 km MPC · JPL
428712 2008 RB26 07/09/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
428713 2008 RT32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428714 2008 RE34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428715 2008 RG38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428716 2008 RN40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428717 2008 RO40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428718 2008 RR41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
428719 2008 RH43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428720 2008 RY48 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
428721 2008 RP53 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428722 2008 RQ57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428723 2008 RK59 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428724 2008 RQ64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428725 2008 RC68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428726 2008 RF70 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
428727 2008 RJ74 06/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
428728 2008 RB82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428729 2008 RG85 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428730 2008 RF87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428731 2008 RN87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428732 2008 RG99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
428733 2008 RV104 06/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
428734 2008 RW105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428735 2008 RX107 09/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
428736 2008 RS109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428737 2008 RY110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428738 2008 RG112 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428739 2008 RH126 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428740 2008 RT129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
428741 2008 RO131 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428742 2008 RC138 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428743 2008 RR145 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428744 2008 SL1 22/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 2,8 km MPC · JPL
428745 2008 SL3 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
428746 2008 SQ4 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
428747 2008 SW5 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
428748 2008 SX15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428749 2008 SD19 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428750 2008 SR23 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428751 2008 SH42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428752 2008 SG46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428753 2008 SO58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428754 2008 SX58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428755 2008 SH72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428756 2008 SF73 22/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
428757 2008 SC92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428758 2008 SP96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428759 2008 SY101 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428760 2008 SN108 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428761 2008 SN121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428762 2008 SW121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428763 2008 SA134 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428764 2008 SQ146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428765 2008 SY152 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
428766 2008 SE155 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
428767 2008 SO167 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428768 2008 SP167 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
428769 2008 ST173 22/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
428770 2008 SQ181 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428771 2008 SE194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
428772 2008 SE195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428773 2008 SF200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428774 2008 SF204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428775 2008 SW206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428776 2008 ST217 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428777 2008 SW217 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428778 2008 SB220 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428779 2008 SP226 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
428780 2008 SA232 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
428781 2008 SO241 29/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
428782 2008 SN256 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
428783 2008 SN258 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428784 2008 SC275 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428785 2008 SX275 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428786 2008 SV278 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428787 2008 SC280 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428788 2008 SU280 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428789 2008 SE286 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
428790 2008 SN286 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428791 2008 SS287 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428792 2008 SG292 25/01/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
428793 2008 SB293 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
428794 2008 SD293 22/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
428795 2008 SK293 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428796 2008 SE295 23/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
428797 2008 SB296 28/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
428798 2008 SH303 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
428799 2008 ST305 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
428800 2008 TM2 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428801 2008 TN5 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428802 2008 TB9 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428803 2008 TH9 07/10/2008 Kachina J. Hobart 570 m MPC · JPL
428804 2008 TV9 07/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 1,7 km MPC · JPL
428805 2008 TC23 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428806 2008 TC26 09/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 750 m MPC · JPL
428807 2008 TH33 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428808 2008 TA36 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428809 2008 TF36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428810 2008 TK36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428811 2008 TE37 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428812 2008 TJ50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428813 2008 TG57 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428814 2008 TR62 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428815 2008 TP65 02/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
428816 2008 TX68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428817 2008 TG73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428818 2008 TT78 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428819 2008 TV80 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428820 2008 TD91 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
428821 2008 TM105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428822 2008 TA106 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428823 2008 TE109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
428824 2008 TH109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
428825 2008 TK112 06/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
428826 2008 TV116 23/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
428827 2008 TZ117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428828 2008 TF123 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428829 2008 TV127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428830 2008 TP141 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
428831 2008 TC143 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428832 2008 TN146 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428833 2008 TN163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428834 2008 TF175 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
428835 2008 TX176 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428836 2008 TZ182 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428837 2008 TC186 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
428838 2008 UC2 22/09/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
428839 2008 UK5 25/10/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
428840 2008 UD10 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428841 2008 UG11 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428842 2008 UU31 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428843 2008 UZ35 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428844 2008 UC44 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428845 2008 UH51 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428846 2008 UJ51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428847 2008 UO56 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428848 2008 US58 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428849 2008 UG62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428850 2008 UT65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428851 2008 UT75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428852 2008 US84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428853 2008 UD88 24/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
428854 2008 UC103 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428855 2008 UG106 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428856 2008 UJ109 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428857 2008 UC114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428858 2008 UG117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428859 2008 UA121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
428860 2008 UT121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428861 2008 UN124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428862 2008 UK125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428863 2008 UW126 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428864 2008 UQ130 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428865 2008 UF133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428866 2008 UB143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428867 2008 UE163 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428868 2008 UE165 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428869 2008 UT167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428870 2008 UA183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428871 2008 UO188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428872 2008 UF193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428873 2008 UJ197 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428874 2008 UG220 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428875 2008 UB229 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428876 2008 UL247 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428877 2008 UY265 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428878 2008 UO287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428879 2008 UL290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428880 2008 UB299 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428881 2008 UQ300 29/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
428882 2008 UP304 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428883 2008 UL306 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428884 2008 UO306 30/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
428885 2008 UR306 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428886 2008 UJ315 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428887 2008 UG328 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428888 2008 UW334 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428889 2008 UW335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428890 2008 UD337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428891 2008 UK339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428892 2008 UE341 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428893 2008 UN342 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
428894 2008 UK348 24/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
428895 2008 UH350 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428896 2008 UK352 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
428897 2008 UY353 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428898 2008 UF357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428899 2008 UJ357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428900 2008 UP359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428901 2008 UA363 07/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
428902 2008 UA369 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
428903 2008 VZ 01/11/2008 Needville J. Dellinger, C. Sexton 3,2 km MPC · JPL
428904 2008 VG11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
428905 2008 VS22 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428906 2008 VL24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428907 2008 VV26 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428908 2008 VN34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428909 2008 VX39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428910 2008 VE43 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428911 2008 VH59 07/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
428912 2008 VL62 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428913 2008 VY62 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428914 2008 VT67 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428915 2008 VX69 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428916 2008 VA70 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428917 2008 VK70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428918 2008 VQ74 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428919 2008 WE10 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428920 2008 WX11 18/11/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
428921 2008 WN17 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
428922 2008 WC43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428923 2008 WY52 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428924 2008 WV54 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428925 2008 WA61 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428926 2008 WE67 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428927 2008 WJ89 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428928 2008 WO89 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428929 2008 WJ104 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428930 2008 WO110 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428931 2008 WB112 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428932 2008 WE116 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428933 2008 WG118 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428934 2008 WU119 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428935 2008 WP125 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
428936 2008 WS128 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428937 2008 WF129 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428938 2008 WJ130 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428939 2008 WX133 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
428940 2008 XA 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
428941 2008 XU14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
428942 2008 XX21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428943 2008 XY21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428944 2008 XY33 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428945 2008 XV35 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428946 2008 XG48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428947 2008 XT49 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
428948 2008 XS51 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428949 2008 YV8 23/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,1 km MPC · JPL
428950 2008 YG11 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428951 2008 YJ22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
428952 2008 YR26 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
428953 2008 YL40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
428954 2008 YG42 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428955 2008 YB49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
428956 2008 YN58 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428957 2008 YE70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428958 2008 YM91 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428959 2008 YL98 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428960 2008 YK100 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428961 2008 YN105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428962 2008 YD109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428963 2008 YP121 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428964 2008 YA122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428965 2008 YL132 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428966 2008 YD133 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428967 2008 YM139 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
428968 2008 YF140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428969 2008 YZ140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428970 2008 YD147 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428971 2008 YS150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428972 2008 YT152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428973 2008 YG155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428974 2008 YT157 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
428975 2008 YV157 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,9 km MPC · JPL
428976 2008 YW158 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428977 2008 YM160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428978 2008 YP160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428979 2008 YS161 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428980 2008 YW162 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428981 2008 YF163 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428982 2008 YL164 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
428983 2008 YC168 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428984 2009 AC4 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428985 2009 AC10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428986 2009 AU12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
428987 2009 AY12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428988 2009 AY13 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428989 2009 AO25 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428990 2009 AU25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428991 2009 AE26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
428992 2009 AR30 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
428993 2009 AH50 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428994 2009 BO4 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428995 2009 BU10 25/01/2009 Mayhill A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
428996 2009 BL28 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
428997 2009 BU30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428998 2009 BQ31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428999 2009 BU35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429000 2009 BD37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

424.000s  • 425.000s  • 426.000s  • 427.000s  • 428.000s  • 429.000s  • 430.000s  • 431.000s  • 432.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001