Danh sách tiểu hành tinh/25001–26000

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25001 Pacheco 1998 OW6 31/07/1998 Majorca Á. López J. 8,3 km MPC · JPL
25002 1998 OP7 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
25003 1998 OZ8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
25004 1998 OF10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
25005 1998 OU12 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
25006 1998 OD13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
25007 1998 PJ 05/08/1998 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
25008 1998 PL 08/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,7 km MPC · JPL
25009 1998 PG1 15/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,7 km MPC · JPL
25010 1998 PL1 14/08/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 4,3 km MPC · JPL
25011 1998 PP1 13/08/1998 Xinglong SCAP 17 km MPC · JPL
25012 1998 QC 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,1 km MPC · JPL
25013 1998 QR 17/08/1998 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
25014 Christinepalau 1998 QT 18/08/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 4,0 km MPC · JPL
25015 Lairdclose 1998 QN2 19/08/1998 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
25016 1998 QJ4 18/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
25017 1998 QG6 24/08/1998 Caussols ODAS 8,8 km MPC · JPL
25018 Valbousquet 1998 QN6 24/08/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
25019 Walentosky 1998 QO10 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25020 Tinyacheng 1998 QY13 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25021 Nischaykumar 1998 QV17 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25022 Hemalibatra 1998 QK18 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25023 Sundaresh 1998 QA19 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25024 Calebmcgraw 1998 QL19 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
25025 Joshuavo 1998 QW20 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25026 1998 QF23 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25027 1998 QN25 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25028 1998 QL26 25/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,2 km MPC · JPL
25029 Ludwighesse 1998 QO28 26/08/1998 Prescott P. G. Comba 5,5 km MPC · JPL
25030 1998 QL29 22/08/1998 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
25031 1998 QM30 23/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,4 km MPC · JPL
25032 Randallray 1998 QV31 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25033 1998 QM32 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25034 Lesliemarie 1998 QS32 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25035 Scalesse 1998 QN33 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
25036 Elizabethof 1998 QT36 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
25037 1998 QC37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25038 Matebezdek 1998 QK37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25039 Chensun 1998 QF38 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25040 1998 QF40 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25041 1998 QX40 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25042 Qiujun 1998 QN42 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
25043 Fangxing 1998 QQ42 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25044 1998 QE43 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25045 Baixuefei 1998 QU43 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25046 Suyihan 1998 QK44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25047 Tsuitehsin 1998 QN44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25048 1998 QJ45 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
25049 Christofnorn 1998 QS45 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
25050 Michmadsen 1998 QN50 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25051 Vass 1998 QE53 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
25052 Rudawska 1998 QG54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
25053 Matthewknight 1998 QB55 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
25054 1998 QN55 26/08/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
25055 1998 QM57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
25056 1998 QP57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
25057 1998 QW62 30/08/1998 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
25058 Shanegould 1998 QO63 25/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
25059 1998 QA69 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25060 1998 QP69 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25061 1998 QQ69 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25062 Rasmussen 1998 QH71 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
25063 1998 QV74 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25064 1998 QN85 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
25065 Lautakkin 1998 QW85 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25066 1998 QN86 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
25067 1998 QW86 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25068 1998 QV88 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25069 1998 QF89 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25070 1998 QY90 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25071 1998 QN92 28/08/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
25072 1998 QB93 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25073 Lautakshing 1998 QM94 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25074 Honami 1998 QF96 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25075 Kiyomoto 1998 QK98 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25076 1998 QM98 28/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
25077 1998 QJ99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
25078 1998 QV99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
25079 1998 QU103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
25080 1998 QX103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
25081 1998 QR108 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25082 Williamhodge 1998 RP1 15/09/1998 Prescott P. G. Comba 5,2 km MPC · JPL
25083 1998 RV1 14/09/1998 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
25084 Jutzi 1998 RP5 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
25085 Melena 1998 RM6 14/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
25086 1998 RU8 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
25087 Kaztaniguchi 1998 RK17 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25088 Yoshimura 1998 RR19 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25089 Sanabria-Rivera 1998 RN25 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25090 1998 RA39 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25091 Sanchez-Claudio 1998 RH41 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25092 1998 RV42 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25093 Andmikhaylov 1998 RO45 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25094 Zemtsov 1998 RF46 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25095 Churinov 1998 RT46 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25096 1998 RW46 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25097 1998 RK47 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25098 Gridnev 1998 RQ47 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25099 Mashinskiy 1998 RS47 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
25100 Zhaiweichao 1998 RY47 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25101 1998 RJ48 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
25102 Zhaoye 1998 RW50 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25103 Kimdongyoung 1998 RC51 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25104 Chohyunghoon 1998 RY51 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25105 Kimnayeon 1998 RJ52 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25106 Ryoojungmin 1998 RC53 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25107 1998 RL54 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
25108 Boström 1998 RV55 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
25109 Hofving 1998 RR56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
25110 1998 RC61 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25111 Klokun 1998 RG64 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25112 Mymeshkovych 1998 RL65 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25113 Benwasserman 1998 RS65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25114 1998 RJ66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25115 Drago 1998 RP66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25116 Jonathanwang 1998 RW68 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25117 1998 RX68 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25118 Kevlin 1998 RM71 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25119 Kakani 1998 RA72 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
25120 Yvetteleung 1998 RN73 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25121 1998 RL75 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25122 Kaitlingus 1998 RJ77 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25123 1998 RA78 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25124 Zahramaarouf 1998 RC78 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25125 Brodallan 1998 RN78 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25126 1998 RO78 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25127 Laurentbrunetto 1998 SZ 16/09/1998 Caussols ODAS 6,1 km MPC · JPL
25128 1998 SK1 16/09/1998 Caussols ODAS 8,7 km MPC · JPL
25129 Uranoscope 1998 SP1 16/09/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
25130 1998 SV1 16/09/1998 Caussols ODAS 8,3 km MPC · JPL
25131 Katiemelua 1998 SY3 18/09/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
25132 1998 SO9 17/09/1998 Xinglong SCAP 8,5 km MPC · JPL
25133 Douglin 1998 SU14 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
25134 1998 SC17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
25135 1998 SX21 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,2 km MPC · JPL
25136 1998 SE22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,0 km MPC · JPL
25137 Seansolomon 1998 SS23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
25138 Jaumann 1998 SM24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
25139 Roatsch 1998 SN25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
25140 Schmedemann 1998 SU25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
25141 1998 SC27 20/09/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
25142 Hopf 1998 SA28 26/09/1998 Prescott P. G. Comba 4,9 km MPC · JPL
25143 Itokawa 1998 SF36 26/09/1998 Socorro LINEAR 330 m MPC · JPL
25144 1998 SC43 23/09/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
25145 1998 SH43 23/09/1998 Xinglong SCAP 8,6 km MPC · JPL
25146 1998 SN43 24/09/1998 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
25147 1998 SZ45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
25148 1998 SE47 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
25149 1998 SM49 22/09/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,8 km MPC · JPL
25150 1998 SB51 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
25151 Stefanschröder 1998 SS53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
25152 Toplis 1998 SX53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
25153 Tomhockey 1998 SY53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
25154 Ayers 1998 SZ54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
25155 van Belle 1998 SA55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
25156 Shkolnik 1998 SL55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
25157 Fabian 1998 SA56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
25158 Berman 1998 SF57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
25159 Michaelwest 1998 SN57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
25160 Joellama 1998 SN58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
25161 Strosahl 1998 SR58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
25162 Beckage 1998 ST59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
25163 Williammcdonald 1998 SC60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
25164 Sonomastate 1998 SJ62 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
25165 Leget 1998 SK62 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
25166 Thompson 1998 SM62 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
25167 1998 SO64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
25168 1998 SC65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
25169 1998 SR65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
25170 1998 SB66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
25171 1998 SX66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
25172 1998 SF67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
25173 1998 SN71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
25174 1998 SQ72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
25175 Lukeandraka 1998 SX75 29/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25176 Thomasaunins 1998 ST81 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25177 1998 ST84 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25178 Shreebose 1998 SA96 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25179 1998 SG100 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
25180 Kenyonconlin 1998 SM107 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25181 1998 SN108 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
25182 Siddhawan 1998 ST110 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25183 Grantfisher 1998 SJ115 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25184 Taylorgaines 1998 SL115 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25185 1998 SR115 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
25186 1998 SY115 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25187 1998 SH116 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25188 1998 SR117 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
25189 Glockner 1998 SD118 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25190 Thomasgoodin 1998 SM118 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25191 Rachelouise 1998 SE123 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
25192 1998 SU124 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25193 Taliagreene 1998 SV126 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25194 1998 ST132 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
25195 1998 SR133 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
25196 1998 SH134 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
25197 1998 SX137 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25198 Kylienicole 1998 SC138 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25199 Jiahegu 1998 SB139 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25200 1998 SK139 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25201 1998 SV140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25202 1998 SW140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25203 1998 SP143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
25204 1998 SP144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
25205 1998 SQ144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
25206 1998 SX145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
25207 1998 SY145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
25208 1998 SK146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
25209 1998 SO146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
25210 1998 SE147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
25211 1998 SU147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
25212 Ayushgupta 1998 SU149 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25213 1998 SP159 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
25214 1998 SS162 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25215 1998 SC164 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
25216 Enricobernardi 1998 TU1 10/10/1998 Pleiade F. Castellani, I. Dal Prete 4,4 km MPC · JPL
25217 1998 TX1 13/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
25218 1998 TZ1 13/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
25219 1998 TM5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
25220 1998 TQ6 15/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
25221 1998 TJ10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
25222 1998 TT13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
25223 1998 TT26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
25224 1998 TD27 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
25225 Patrickbenson 1998 TN30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
25226 Brasch 1998 TP30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
25227 Genehill 1998 TQ30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
25228 Mikekitt 1998 TR30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
25229 Karenkitt 1998 TV30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
25230 Borgis 1998 TT31 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
25231 Naylor 1998 TW32 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
25232 Schatz 1998 TN33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
25233 Tallman 1998 TD34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
25234 Odell 1998 TW34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
25235 1998 UC3 20/10/1998 Caussols ODAS 3,8 km MPC · JPL
25236 1998 UT6 18/10/1998 Gekko T. Kagawa 7,3 km MPC · JPL
25237 Hurwitz 1998 UG7 20/10/1998 Prescott P. G. Comba 7,2 km MPC · JPL
25238 1998 UJ7 21/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
25239 1998 UB8 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,9 km MPC · JPL
25240 Qiansanqiang 1998 UO8 16/10/1998 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
25241 1998 UF14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
25242 1998 UH15 20/10/1998 Granville R. G. Davis 5,4 km MPC · JPL
25243 1998 UQ15 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
25244 1998 UV15 24/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
25245 1998 UW18 26/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,4 km MPC · JPL
25246 1998 UX18 26/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,0 km MPC · JPL
25247 1998 UW19 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
25248 1998 UX19 24/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,7 km MPC · JPL
25249 1998 UV22 31/10/1998 Gekko T. Kagawa 7,7 km MPC · JPL
25250 Jonnapeterson 1998 UX23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
25251 1998 UL25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
25252 1998 UC26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
25253 1998 UV29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
25254 1998 UM32 29/10/1998 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
25255 1998 UX32 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25256 Imbrie-Moore 1998 UG34 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25257 Elizmakarron 1998 UF42 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25258 Nathaniel 1998 VU 07/11/ 1998 Kleť M. Tichý, J. Tichá 5,9 km MPC · JPL
25259 Lucarnold 1998 VK4 11/11/ 1998 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
25260 1998 VN5 08/11/ 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 10 km MPC · JPL
25261 1998 VX5 11/11/ 1998 Gekko T. Kagawa 8,0 km MPC · JPL
25262 1998 VL14 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25263 1998 VM16 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
25264 Erickeen 1998 VP16 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25265 1998 VR17 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25266 Taylorkinyon 1998 VS20 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25267 1998 VH21 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
25268 1998 VP23 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
25269 1998 VY23 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25270 1998 VR27 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
25271 1998 VT27 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25272 1998 VK32 14/11/ 1998 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
25273 Barrycarole 1998 VN32 15/11/ 1998 Cocoa I. P. Griffin 5,3 km MPC · JPL
25274 1998 VE33 15/11/ 1998 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
25275 Jocelynbell 1998 VF33 14/11/ 1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
25276 Dimai 1998 VJ33 15/11/ 1998 Pianoro V. Goretti 5,1 km MPC · JPL
25277 1998 VR34 14/11/ 1998 Uenohara N. Kawasato 3,4 km MPC · JPL
25278 1998 VD51 13/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25279 1998 VF52 13/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25280 1998 VY53 14/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25281 1998 WP 16/11/ 1998 High Point D. K. Chesney 13 km MPC · JPL
25282 1998 WR 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
25283 1998 WU 17/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
25284 1998 WL2 17/11/ 1998 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
25285 1998 WB7 17/11/ 1998 Uenohara N. Kawasato 7,6 km MPC · JPL
25286 1998 WC8 18/11/ 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,9 km MPC · JPL
25287 1998 WR9 28/11/ 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,2 km MPC · JPL
25288 1998 WM10 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25289 1998 WE12 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
25290 Vibhuti 1998 WH14 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25291 1998 WO16 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25292 1998 WQ16 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
25293 1998 WS16 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25294 Johnlaberee 1998 WA17 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25295 1998 WK17 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25296 1998 WD20 26/11/ 1998 Kashihara F. Uto 9,4 km MPC · JPL
25297 1998 WW20 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
25298 Fionapaine 1998 WB22 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25299 1998 WX22 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25300 Andyromine 1998 WE23 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25301 Ambrofogar 1998 XZ2 07/12/1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 5,8 km MPC · JPL
25302 Niim 1998 XW3 09/12/1998 Chichibu N. Satō 12 km MPC · JPL
25303 1998 XE17 08/12/1998 Caussols ODAS 15 km MPC · JPL
25304 1998 XQ28 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25305 1998 XH62 09/12/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25306 1998 XQ73 14/12/1998 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
25307 1998 XU77 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
25308 1998 XW82 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25309 Chrisauer 1998 XQ87 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25310 1998 XY92 15/12/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25311 1998 YV3 17/12/1998 Ondřejov T. Rezek, P. Pravec 6,8 km MPC · JPL
25312 Asiapossenti 1998 YU6 22/12/1998 Colleverde V. S. Casulli 18 km MPC · JPL
25313 1998 YV8 22/12/1998 Xinglong SCAP 5,9 km MPC · JPL
25314 1999 AK3 08/01/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
25315 1999 AZ8 09/01/1999 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
25316 Comnick 1999 AH23 10/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
25317 1999 BL12 24/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
25318 1999 CH12 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25319 1999 CT14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,5 km MPC · JPL
25320 1999 CP15 11/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25321 Rohitsingh 1999 FR27 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25322 Rebeccajean 1999 FM28 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25323 1999 FC34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25324 1999 GQ4 10/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,3 km MPC · JPL
25325 1999 JS5 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25326 Lawrencesun 1999 JB32 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25327 1999 JB63 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25328 1999 JK83 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25329 1999 JO84 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25330 1999 KV4 17/05/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
25331 Berrevoets 1999 KY4 20/05/1999 Oaxaca J. M. Roe 6,5 km MPC · JPL
25332 1999 KK6 17/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25333 Britwenger 1999 KW13 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25334 1999 LK11 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25335 1999 NT 09/07/1999 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 4,7 km MPC · JPL
25336 1999 OR2 22/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25337 1999 PK 06/08/1999 Ceccano G. Masi 1,6 km MPC · JPL
25338 1999 RE2 06/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,6 km MPC · JPL
25339 1999 RE27 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
25340 Segoves 1999 RX31 10/09/1999 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,3 km MPC · JPL
25341 1999 RT38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
25342 1999 RQ42 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
25343 1999 RA44 15/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
25344 1999 RN72 07/09/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
25345 1999 RW88 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
25346 1999 RS103 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
25347 1999 RQ116 09/09/1999 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
25348 Wisniowiecki 1999 RJ124 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25349 1999 RL127 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
25350 1999 RB143 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
25351 1999 RK173 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25352 1999 RQ201 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25353 1999 RB210 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25354 Zdasiuk 1999 RD211 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25355 1999 RU221 05/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
25356 1999 SK6 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
25357 1999 TM 01/10/1999 Zeno T. Stafford 4,9 km MPC · JPL
25358 Boskovice 1999 TY3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 2,3 km MPC · JPL
25359 1999 TW11 10/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,2 km MPC · JPL
25360 1999 TK14 10/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,2 km MPC · JPL
25361 1999 TC23 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
25362 1999 TH24 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
25363 1999 TW24 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
25364 Allisonbaas 1999 TD26 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25365 Bernreuter 1999 TC27 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25366 Maureenbobo 1999 TH30 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25367 Cicek 1999 TC96 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25368 Gailcolwell 1999 TQ96 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25369 Dawndonovan 1999 TR108 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25370 Karenfletch 1999 TW144 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25371 Frangaley 1999 TS153 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
25372 Shanagarza 1999 TB164 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
25373 Gorsch 1999 TC166 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25374 Harbrucker 1999 TC178 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25375 Treenajoi 1999 TR180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25376 Christikeen 1999 TS180 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
25377 Rolaberee 1999 TZ196 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25378 Erinlambert 1999 TY197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25379 1999 TL210 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25380 1999 TA212 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
25381 Jerrynelson 1999 TE213 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25382 1999 TK226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
25383 Lindacker 1999 UN1 18/10/1999 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
25384 Partizánske 1999 UW1 18/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák 11 km MPC · JPL
25385 1999 UC3 20/10/1999 Gekko T. Kagawa 6,2 km MPC · JPL
25386 1999 UE3 17/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
25387 1999 UN3 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
25388 1999 UG4 31/10/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,3 km MPC · JPL
25389 1999 UJ9 29/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
25390 1999 UU10 31/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25391 1999 UC16 29/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
25392 1999 UC26 30/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
25393 1999 UK26 30/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
25394 1999 UQ48 30/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
25395 1999 VF6 05/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
25396 1999 VL10 09/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
25397 1999 VY10 07/11/ 1999 Gnosca S. Sposetti 2,2 km MPC · JPL
25398 1999 VM12 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,6 km MPC · JPL
25399 Vonnegut 1999 VN20 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,8 km MPC · JPL
25400 1999 VU20 09/11/ 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,6 km MPC · JPL


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25401 1999 VY24 13/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
25402 Angelanorse 1999 VA27 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25403 Carlapiazza 1999 VE31 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25404 Shansample 1999 VU31 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25405 Jeffwidder 1999 VM32 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25406 Debwysocki 1999 VR32 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25407 1999 VM34 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25408 1999 VB35 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25409 1999 VD36 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
25410 Abejar 1999 VG36 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25411 1999 VM37 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25412 Arbesfeld 1999 VZ38 10/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25413 Dorischen 1999 VE39 10/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25414 Cherkassky 1999 VH48 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25415 Jocelyn 1999 VL53 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25416 Chyanwen 1999 VY58 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25417 Coquillette 1999 VZ65 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25418 Deshmukh 1999 VG66 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
25419 1999 VC72 11/11/ 1999 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
25420 1999 VN81 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25421 Gafaran 1999 VL86 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25422 Abigreene 1999 VL111 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25423 1999 VS127 09/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
25424 Gunasekaran 1999 VQ158 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25425 Chelsealynn 1999 VR169 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25426 Alexanderkim 1999 VU169 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
25427 Kratchmarov 1999 VP170 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25428 Lakhanpal 1999 VM172 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25429 1999 VM187 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25430 Ericlarson 1999 VT189 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25431 1999 VW194 02/11/ 1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
25432 Josepherli 1999 VG225 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
25433 1999 WM2 26/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
25434 Westonia 1999 WS2 29/11/ 1999 Kleť M. Tichý 2,3 km MPC · JPL
25435 1999 WX3 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
25436 1999 WE4 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
25437 1999 WP4 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
25438 1999 WY5 30/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25439 1999 WV6 28/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
25440 1999 WR7 28/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
25441 1999 WG8 28/11/ 1999 Kvistaberg UDAS 2,7 km MPC · JPL
25442 1999 WQ9 30/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 9,0 km MPC · JPL
25443 1999 WC10 30/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
25444 1999 WL13 29/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
25445 1999 XK1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
25446 1999 XF2 04/12/1999 Gekko T. Kagawa 2,3 km MPC · JPL
25447 1999 XE4 04/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
25448 1999 XJ4 04/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
25449 1999 XN6 04/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
25450 1999 XQ7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
25451 1999 XC8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
25452 1999 XS10 05/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
25453 1999 XU11 06/12/1999 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
25454 1999 XN12 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25455 Anissamak 1999 XP12 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25456 Caitlinmann 1999 XQ12 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25457 Mariannamao 1999 XH13 05/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25458 1999 XT13 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25459 1999 XL14 05/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
25460 1999 XX15 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
25461 1999 XR18 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25462 Haydenmetsky 1999 XV18 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25463 1999 XJ21 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25464 Maxrabinovich 1999 XA24 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25465 Rajagopalan 1999 XT25 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25466 1999 XG31 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
25467 1999 XV32 06/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25468 Ramakrishna 1999 XS33 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
25469 Ransohoff 1999 XC34 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25470 1999 XW35 06/12/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 5,3 km MPC · JPL
25471 1999 XZ35 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
25472 Joanoro 1999 XL36 06/12/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 4,1 km MPC · JPL
25473 1999 XJ38 03/12/1999 Uenohara N. Kawasato 2,7 km MPC · JPL
25474 1999 XO38 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25475 Lizrao 1999 XY40 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
25476 Sealfon 1999 XU42 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25477 Preyashah 1999 XC44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
25478 Shrock 1999 XR45 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
25479 Ericshyu 1999 XD54 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25480 1999 XB67 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
25481 Willjaysun 1999 XU68 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25482 Tallapragada 1999 XM72 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25483 Trusheim 1999 XF74 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25484 1999 XL75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25485 1999 XY75 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25486 Michaelwham 1999 XF81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25487 1999 XU82 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25488 Figueiredo 1999 XD83 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25489 1999 XN83 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25490 Kevinkelly 1999 XN84 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25491 Meador 1999 XS84 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25492 Firnberg 1999 XF85 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25493 1999 XG85 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
25494 1999 XV86 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25495 Michaelroddy 1999 XW86 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25496 1999 XY86 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25497 Brauerman 1999 XV87 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25498 1999 XJ88 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
25499 1999 XR88 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25500 1999 XF91 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25501 1999 XK91 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
25502 1999 XO91 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25503 1999 XW93 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
25504 1999 XS94 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
25505 1999 XQ95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
25506 1999 XS95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
25507 1999 XB96 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
25508 1999 XC96 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
25509 Rodwong 1999 XF97 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
25510 Donvincent 1999 XJ97 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25511 Annlipinsky 1999 XM97 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25512 Anncomins 1999 XT97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25513 Weseley 1999 XM98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25514 Lisawu 1999 XJ99 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25515 Briancarey 1999 XU99 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25516 Davidknight 1999 XS100 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25517 Davidlau 1999 XD101 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25518 Paulcitrin 1999 XO101 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
25519 Bartolomeo 1999 XS101 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25520 Deronchang 1999 XV102 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25521 Stevemorgan 1999 XH103 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25522 Roisen 1999 XK103 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25523 1999 XU104 10/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
25524 1999 XA106 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
25525 1999 XM113 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25526 1999 XV115 05/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
25527 1999 XM117 05/12/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
25528 1999 XP126 07/12/1999 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
25529 1999 XL127 11/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,8 km MPC · JPL
25530 1999 XQ127 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
25531 Lessek 1999 XE133 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25532 1999 XJ133 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
25533 1999 XC140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
25534 1999 XK140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
25535 1999 XF144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,0 km MPC · JPL
25536 1999 XG144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
25537 1999 XK157 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25538 Markcarlson 1999 XN158 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25539 Roberthelm 1999 XA159 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25540 1999 XQ159 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25541 Greathouse 1999 XB160 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25542 Garabedian 1999 XH160 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25543 Fruen 1999 XR160 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25544 Renerogers 1999 XU161 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
25545 1999 XG164 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25546 1999 XL164 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25547 1999 XV164 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25548 1999 XP165 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25549 Jonsauer 1999 XZ167 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25550 1999 XH168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25551 Drewhall 1999 XP168 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25552 Gaster 1999 XS168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25553 Ivanlafer 1999 XC169 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25554 Jayaranjan 1999 XG169 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25555 Ratnavarma 1999 XJ169 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
25556 1999 XP169 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25557 1999 XW171 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25558 1999 XT172 10/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
25559 1999 XW172 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25560 Chaihaoxi 1999 XD173 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25561 Leehyunki 1999 XN173 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25562 Limdarren 1999 XJ174 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25563 1999 XR174 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25564 1999 XC175 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25565 Lusiyang 1999 XM175 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25566 Panying 1999 XM177 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25567 1999 XJ178 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
25568 1999 XC179 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25569 1999 XE192 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25570 Kesun 1999 XT194 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25571 1999 XP195 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25572 1999 XJ197 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
25573 Wanghaoyu 1999 XT205 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25574 1999 XZ205 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
25575 1999 XD206 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
25576 1999 XL213 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25577 Wangmanqiang 1999 XN213 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25578 1999 XB217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
25579 1999 XO217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
25580 Xuelai 1999 XU220 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25581 1999 XD221 14/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
25582 1999 XG221 14/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25583 1999 XJ221 14/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25584 Zhangnelson 1999 XO221 15/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25585 1999 XK224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
25586 1999 XY225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
25587 1999 XL227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
25588 1999 XW230 07/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
25589 1999 XY231 09/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
25590 1999 XM238 03/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
25591 1999 XG252 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
25592 1999 YO1 19/12/1999 Moriyama Y. Ikari 3,2 km MPC · JPL
25593 Camillejordan 1999 YA5 28/12/1999 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
25594 Kessler 1999 YA9 29/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 7,3 km MPC · JPL
25595 1999 YD9 29/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 3,3 km MPC · JPL
25596 1999 YO9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
25597 Glendahill 1999 YS14 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
25598 1999 YK16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
25599 2000 AN 02/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
25600 2000 AS1 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25601 Francopacini 2000 AX2 01/01/2000 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi 8,3 km MPC · JPL
25602 Ucaronia 2000 AA3 02/01/2000 Pian dei Termini A. Boattini, A. Caronia 1,9 km MPC · JPL
25603 2000 AR4 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
25604 Karlin 2000 AM6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
25605 2000 AP7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
25606 Chiangshenghao 2000 AT7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25607 Tsengiching 2000 AN10 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25608 Hincapie 2000 AY10 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25609 Bogantes 2000 AA12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25610 2000 AC20 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25611 Mabellin 2000 AY20 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25612 Yaoskalucia 2000 AZ22 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
25613 Bubenicek 2000 AL24 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
25614 Jankral 2000 AE28 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
25615 Votroubek 2000 AR31 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25616 Riinuots 2000 AJ32 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25617 Thomasnesch 2000 AN32 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25618 2000 AJ34 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25619 Martonspohn 2000 AQ34 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
25620 Jayaprakash 2000 AL40 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25621 2000 AF41 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25622 2000 AN46 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25623 2000 AY47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
25624 Kronecker 2000 AK48 06/01/2000 Prescott P. G. Comba 5,6 km MPC · JPL
25625 Verdenet 2000 AN48 05/01/2000 Le Creusot J.-C. Merlin 2,2 km MPC · JPL
25626 2000 AD50 05/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
25627 2000 AU50 05/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,1 km MPC · JPL
25628 Kummer 2000 AZ50 07/01/2000 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
25629 Mukherjee 2000 AH52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25630 Sarkar 2000 AT53 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25631 2000 AJ55 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
25632 2000 AO55 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25633 2000 AB56 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
25634 2000 AZ59 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25635 2000 AW61 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25636 Vaishnav 2000 AS62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
25637 2000 AL63 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25638 Ahissar 2000 AB64 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25639 Fedina 2000 AV64 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25640 Klintefelt 2000 AA65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25641 2000 AT65 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25642 Adiseshan 2000 AW65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25643 2000 AK68 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25644 2000 AP70 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25645 Alexanderyan 2000 AZ73 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25646 Noniearora 2000 AL74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25647 2000 AQ75 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25648 Baghel 2000 AJ77 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25649 2000 AC78 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
25650 Shaubakshi 2000 AX79 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25651 2000 AG81 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
25652 Maddieball 2000 AQ83 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25653 Baskaran 2000 AV84 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25654 2000 AX85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25655 Baupeter 2000 AU86 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25656 Bejnood 2000 AF87 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25657 Berkowitz 2000 AM87 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
25658 Bokor 2000 AE88 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25659 Liboynton 2000 AG88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
25660 2000 AO88 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25661 2000 AZ88 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
25662 Chonofsky 2000 AA89 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25663 Nickmycroft 2000 AD89 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
25664 2000 AM89 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
25665 2000 AO89 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
25666 2000 AR89 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25667 2000 AK91 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
25668 2000 AY94 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
25669 Kristinrose 2000 AJ95 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25670 Densley 2000 AT95 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25671 2000 AW95 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25672 2000 AX95 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
25673 Di Mascio 2000 AJ99 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25674 Kevinellis 2000 AT99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25675 2000 AX101 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25676 Jesseellison 2000 AG102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25677 Aaronenten 2000 AK102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25678 Ericfoss 2000 AU105 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25679 Andrewguo 2000 AX105 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25680 Walterhansen 2000 AP106 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25681 2000 AC107 05/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
25682 2000 AF110 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25683 Haochenhong 2000 AA114 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
25684 2000 AB114 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25685 Katlinhornig 2000 AK116 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25686 Stephoskins 2000 AF117 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25687 2000 AY117 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25688 Hritzo 2000 AV120 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
25689 Duannihuang 2000 AL121 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25690 Iredale 2000 AP123 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
25691 2000 AQ123 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25692 2000 AJ124 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25693 Ishitani 2000 AQ124 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25694 2000 AX124 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25695 Eileenjang 2000 AD125 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25696 Kylejones 2000 AE125 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25697 Kadiyala 2000 AA126 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25698 Snehakannan 2000 AQ126 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25699 2000 AD127 05/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
25700 2000 AA128 05/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25701 Alexkeeler 2000 AE128 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25702 2000 AF128 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25703 2000 AH128 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
25704 Kendrick 2000 AO128 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
25705 2000 AU128 05/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
25706 Cekoscielski 2000 AU139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25707 2000 AQ141 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
25708 Vedantkumar 2000 AU141 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
25709 2000 AP142 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
25710 Petelandgren 2000 AL151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25711 Lebovits 2000 AE152 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25712 2000 AQ158 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
25713 2000 AM159 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25714 Aprillee 2000 AW160 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
25715 Lizmariemako 2000 AY162 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25716 2000 AE164 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25717 Ritikmal 2000 AW168 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
25718 2000 AH170 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25719 2000 AV171 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
25720 Mallidi 2000 AO172 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
25721 Anartya 2000 AA174 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
25722 Evanmarshall 2000 AV174 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25723 Shamascharak 2000 AX174 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25724 2000 AM179 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25725 McCormick 2000 AW180 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25726 2000 AD181 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
25727 Karsonmiller 2000 AN182 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25728 2000 AU187 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25729 2000 AV187 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25730 2000 AY189 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25731 2000 AL193 08/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
25732 2000 AZ193 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25733 2000 AG194 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25734 2000 AO195 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
25735 2000 AS195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25736 2000 AP196 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
25737 2000 AK198 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25738 2000 AO198 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25739 2000 AJ202 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
25740 2000 AR202 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
25741 2000 AF222 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
25742 Amandablanco 2000 AV228 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
25743 Serrato 2000 AA229 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
25744 Surajmishra 2000 AW233 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
25745 Schimmelpenninck 2000 AC242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
25746 Nickscoville 2000 AF242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
25747 Nicerasmus 2000 AH242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
25748 2000 AP243 07/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25749 2000 BP3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
25750 Miwnay 2000 BB4 28/01/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 7,1 km MPC · JPL
25751 Mokshagundam 2000 BS6 25/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25752 2000 BE8 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25753 2000 BC14 28/01/2000 Uenohara N. Kawasato 4,5 km MPC · JPL
25754 2000 BJ14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
25755 2000 BR14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
25756 2000 BZ16 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25757 2000 BS20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
25758 2000 BZ29 30/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
25759 2000 BH30 25/01/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
25760 Annaspitz 2000 BF34 30/01/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
25761 2000 BV45 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
25762 2000 CO2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
25763 Naveenmurali 2000 CN4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25764 Divyanag 2000 CQ11 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25765 Heatherlynne 2000 CS11 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25766 Nosarzewski 2000 CX17 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25767 Stevennoyce 2000 CG20 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25768 Nussbaum 2000 CD24 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25769 Munaoli 2000 CL24 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25770 2000 CV24 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25771 2000 CW25 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
25772 Ashpatra 2000 CB27 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25773 2000 CX27 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25774 2000 CA29 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
25775 Danielpeng 2000 CF31 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25776 2000 CG32 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25777 2000 CE34 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,2 km MPC · JPL
25778 Csere 2000 CQ34 04/02/2000 Ondřejov P. Kušnirák 9,1 km MPC · JPL
25779 2000 CF35 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25780 2000 CS37 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25781 Rajendra 2000 CF38 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25782 2000 CX38 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25783 Brandontyler 2000 CM39 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25784 2000 CU42 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
25785 2000 CY45 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25786 2000 CN46 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25787 2000 CF49 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
25788 2000 CE51 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25789 2000 CK53 02/02/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
25790 2000 CW57 05/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25791 2000 CM61 02/02/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
25792 2000 CZ62 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
25793 Chrisanchez 2000 CS65 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25794 2000 CF71 07/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
25795 2000 CS79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
25796 2000 CT81 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
25797 2000 CG82 04/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
25798 Reneeschaaf 2000 CU82 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25799 Anmaschlegel 2000 CC83 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25800 Glukhovsky 2000 CG83 04/02/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25801 Oliviaschwob 2000 CR84 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25802 2000 CA85 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25803 2000 CW87 04/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
25804 2000 CC89 04/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25805 2000 CV91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25806 2000 CF93 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25807 Baharshah 2000 CU93 08/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
25808 2000 CK103 07/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25809 2000 CU125 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25810 2000 CO127 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
25811 Richardteo 2000 DE1 26/02/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
25812 2000 DE4 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25813 Savannahshaw 2000 DW18 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25814 Preesinghal 2000 DF24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25815 Scottskirlo 2000 DM26 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
25816 2000 DK29 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
25817 Tahilramani 2000 DQ31 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
25818 2000 DH32 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
25819 Tripathi 2000 DW32 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
25820 2000 DB56 29/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25821 2000 DY59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25822 Carolinejune 2000 DH72 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
25823 Dentrujillo 2000 DV73 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
25824 Viviantsang 2000 DU75 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
25825 2000 DH88 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
25826 2000 DX93 28/02/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
25827 2000 DZ93 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
25828 2000 DM102 29/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25829 2000 DU108 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25830 2000 DN110 26/02/2000 Uccle T. Pauwels 3,7 km MPC · JPL
25831 2000 DH111 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
25832 Van Scoyoc 2000 EN9 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25833 2000 ED15 05/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
25834 Vechinski 2000 EN19 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25835 Tomzega 2000 EO20 03/03/2000 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
25836 Harishvemuri 2000 ER29 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25837 2000 EG30 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
25838 2000 EV30 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25839 2000 ES50 11/03/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 6,9 km MPC · JPL
25840 2000 ER57 08/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
25841 2000 EA76 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
25842 2000 EQ78 05/03/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
25843 2000 EQ84 08/03/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25844 2000 EN85 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
25845 2000 EO86 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
25846 2000 EF93 09/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
25847 2000 EV97 12/03/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25848 2000 EL104 14/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
25849 2000 ET107 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
25850 2000 EG108 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
25851 Browning 2000 EE120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
25852 2000 EW147 04/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
25853 2000 ES151 06/03/2000 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
25854 2000 EP166 04/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
25855 2000 EA168 04/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25856 2000 EZ170 05/03/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
25857 2000 EM184 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25858 Donherbert 2000 EO204 10/03/2000 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
25859 2000 FW3 28/03/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25860 2000 FY11 28/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
25861 2000 FS15 28/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
25862 2000 FC16 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25863 2000 FV47 29/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25864 Banič 2000 GR82 08/04/2000 Ondřejov P. Kušnirák 8,9 km MPC · JPL
25865 2000 GX82 02/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25866 2000 GA100 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25867 DeMuth 2000 HK66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
25868 2000 JT6 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25869 Jacoby 2000 JP70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 23 km MPC · JPL
25870 Panchovigil 2000 KB14 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
25871 2000 LZ26 11/06/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 7,0 km MPC · JPL
25872 2000 MV1 25/06/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
25873 2000 MK6 25/06/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
25874 2000 OS39 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25875 Wickramasekara 2000 OT52 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25876 2000 PP16 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25877 Katherinexue 2000 QN41 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
25878 Sihengyou 2000 QW77 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
25879 2000 QA105 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
25880 2000 QG196 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25881 2000 RH41 03/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25882 2000 RY47 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25883 2000 RD88 02/09/2000 Haleakala NEAT 30 km MPC · JPL
25884 Asai 2000 SQ4 20/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
25885 Wiesinger 2000 SD144 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25886 2000 SY181 19/09/2000 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
25887 2000 SU308 30/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
25888 2000 UW109 31/10/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25889 2000 VK29 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25890 Louisburg 2000 VG38 03/11/ 2000 Olathe L. Robinson 13 km MPC · JPL
25891 2000 WK9 20/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 9,1 km MPC · JPL
25892 Funabashi 2000 WP9 22/11/ 2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
25893 Sugihara 2000 WR9 19/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 14 km MPC · JPL
25894 2000 WV125 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25895 2000 XN9 01/12/2000 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
25896 2000 XW14 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25897 2000 XZ32 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
25898 Alpoge 2000 YJ41 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25899 Namratanand 2000 YE61 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
25900 2000 YH98 30/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25901 Ericbrooks 2000 YX99 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25902 2000 YZ105 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25903 Yuvalcalev 2000 YC116 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25904 2000 YQ123 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
25905 Clerico 2000 YO134 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
25906 Morrell 2000 YV139 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
25907 Capodilupo 2001 AR20 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25908 2001 BJ 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
25909 2001 BU49 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25910 2001 BM50 25/01/2001 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
25911 2001 BC76 26/01/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
25912 Recawkwell 2001 CP9 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25913 Jamesgreen 2001 CB29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
25914 Bair 2001 CC30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
25915 Charlesmcguire 2001 CF30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
25916 2001 CP44 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
25917 2001 DT6 17/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 17 km MPC · JPL
25918 2001 DT13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
25919 Comuniello 2001 DV15 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25920 Templeanne 2001 DT18 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25921 2001 DS21 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
25922 2001 DY21 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25923 2001 DS29 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25924 Douglasadams 2001 DA42 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25925 Jamesfenska 2001 DW48 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25926 2001 DY48 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25927 Jagandelman 2001 DE51 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25928 2001 DJ52 17/02/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
25929 2001 DY52 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
25930 Spielberg 2001 DJ54 21/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
25931 Peterhu 2001 DJ70 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25932 2001 DB72 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
25933 Ruoyijiang 2001 DM73 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25934 2001 DC74 19/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25935 2001 DG74 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25936 2001 DZ79 20/02/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
25937 2001 DY92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
25938 2001 DC102 16/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25939 2001 EQ 03/03/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
25940 Mikeschottland 2001 ET5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
25941 Susanahearn 2001 EB9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
25942 Walborn 2001 EH9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
25943 Billahearn 2001 EL10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
25944 Charlesross 2001 EP10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
25945 Moreadalleore 2001 EQ10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
25946 2001 EH12 03/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25947 2001 EQ14 15/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25948 2001 EW15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
25949 2001 EH16 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
25950 2001 EU16 15/03/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
25951 Pamross 2001 EZ21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
25952 2001 FE2 17/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
25953 Lanairlett 2001 FM5 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25954 Trantow 2001 FM13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
25955 Radway 2001 FX14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
25956 Spanierbeckage 2001 FE16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
25957 Davidconnell 2001 FO16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
25958 Battams 2001 FF18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
25959 Gingergiovale 2001 FZ18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
25960 Timheckman 2001 FQ20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
25961 Conti 2001 FL22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
25962 Yifanli 2001 FF26 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25963 Elisalin 2001 FP26 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
25964 Liudavid 2001 FY26 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25965 Masihdas 2001 FB27 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
25966 Akhilmathew 2001 FP28 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25967 2001 FF29 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25968 2001 FZ30 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
25969 2001 FM33 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25970 Nelakanti 2001 FD35 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25971 2001 FP35 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25972 Pfefferjosh 2001 FV35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
25973 Puranik 2001 FP38 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25974 2001 FF43 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25975 2001 FG43 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25976 2001 FE44 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
25977 2001 FG46 18/03/2001 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
25978 Katerudolph 2001 FS48 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25979 Alansage 2001 FC49 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25980 2001 FK53 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25981 Shahmirian 2001 FT53 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
25982 2001 FQ57 19/03/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
25983 2001 FR57 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25984 2001 FG60 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
25985 2001 FZ63 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25986 Sunanda 2001 FW65 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25987 Katherynshi 2001 FJ66 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25988 Janesuh 2001 FA67 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25989 2001 FB67 19/03/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
25990 2001 FJ70 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25991 2001 FN78 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
25992 Benjamensun 2001 FT78 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25993 Kevinxu 2001 FJ80 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25994 Lynnelleye 2001 FK80 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25995 2001 FA83 24/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25996 2001 FN84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
25997 2001 FP90 26/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25998 2001 FW91 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25999 2001 FN94 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
26000 2001 FH98 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL

21.000s  • 22.000s  • 23.000s  • 24.000s  • 25.000s  • 26.000s  • 27.000s  • 28.000s  • 29.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001