Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/426001–427000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426001 2011 JB12 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426002 2011 JE13 16/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
426003 2011 JT20 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
426004 2011 JB31 04/04/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
426005 2011 JE31 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426006 2011 KS2 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426007 2011 KZ6 15/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
426008 2011 KJ7 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426009 2011 KV14 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426010 2011 KN22 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426011 2011 KF23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426012 2011 KN25 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426013 2011 KQ28 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426014 2011 KN31 15/07/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
426015 2011 KZ31 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426016 2011 KL35 19/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
426017 2011 KO42 30/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
426018 2011 KT42 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426019 2011 KC45 26/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
426020 2011 LO 02/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
426021 2011 LO7 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426022 2011 LP9 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426023 2011 LK14 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426024 2011 LC23 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426025 2011 LL23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426026 2011 MH2 01/02/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
426027 2011 MJ5 15/03/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
426028 2011 OV3 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
426029 2011 PA2 23/02/2010 WISE WISE 6,2 km MPC · JPL
426030 2011 QM1 27/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
426031 2011 QL12 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
426032 2011 QT50 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426033 2011 QF75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426034 2011 QO75 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426035 2011 SS28 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
426036 2011 SN47 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426037 2011 SO103 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
426038 2011 SP120 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
426039 2011 SX174 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
426040 2011 SQ189 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
426041 2011 UH 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426042 2011 UN21 13/03/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
426043 2011 UD104 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
426044 2011 UM137 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426045 2011 UD261 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
426046 2011 UM375 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426047 2011 WV100 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426048 2011 YK 16/05/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
426049 2011 YG24 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
426050 2012 AA14 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426051 2012 AQ22 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426052 2012 BB10 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
426053 2012 BA15 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426054 2012 BW22 16/03/2004 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
426055 2012 BA53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426056 2012 BM53 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
426057 2012 BH62 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
426058 2012 BV78 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
426059 2012 BS81 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426060 2012 BT88 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426061 2012 BY90 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426062 2012 BC92 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
426063 2012 BC98 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426064 2012 BL112 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426065 2012 BM125 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
426066 2012 BR125 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426067 2012 BL131 28/03/2009 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
426068 2012 CC12 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426069 2012 CC18 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426070 2012 CJ25 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
426071 2012 CD29 13/02/2012 La Sagra Mallorca Obs. 370 m MPC · JPL
426072 2012 CJ32 02/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426073 2012 CL45 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426074 2012 CX50 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426075 2012 DG3 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
426076 2012 DF8 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426077 2012 DY16 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426078 2012 DB23 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426079 2012 DR23 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
426080 2012 DR25 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426081 2012 DA28 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426082 2012 DG31 24/02/2012 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
426083 2012 DE39 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426084 2012 DO39 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
426085 2012 DR39 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426086 2012 DM43 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426087 2012 DY44 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426088 2012 DF51 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426089 2012 DQ52 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426090 2012 DM66 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426091 2012 DN67 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426092 2012 DD80 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
426093 2012 DQ83 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426094 2012 DB88 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426095 2012 DE98 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426096 2012 EZ3 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426097 2012 EU4 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426098 2012 EE15 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426099 2012 EL17 03/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
426100 2012 FM11 18/02/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426101 2012 FL12 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
426102 2012 FV21 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
426103 2012 FC23 28/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
426104 2012 FW28 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426105 2012 FC34 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426106 2012 FD34 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
426107 2012 FT43 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426108 2012 FH49 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
426109 2012 FL50 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
426110 2012 FU54 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426111 2012 FK55 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
426112 2012 FN58 21/03/2012 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
426113 2012 FF61 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426114 2012 FH61 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
426115 2012 FZ61 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
426116 2012 FN67 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426117 2012 FJ68 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426118 2012 FQ68 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426119 2012 FW70 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
426120 2012 GN3 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426121 2012 GN7 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426122 2012 GH10 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426123 2012 GC11 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
426124 2012 GV14 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426125 2012 GQ19 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426126 2012 GJ20 27/03/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
426127 2012 GF23 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426128 2012 GZ23 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426129 2012 GR31 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426130 2012 GW32 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426131 2012 GZ39 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426132 2012 GN40 16/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
426133 2012 HP17 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426134 2012 HL21 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426135 2012 HX22 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426136 2012 HD23 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426137 2012 HU25 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426138 2012 HJ26 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
426139 2012 HU28 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426140 2012 HJ29 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426141 2012 HG30 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426142 2012 HH30 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426143 2012 HC32 19/04/2012 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
426144 2012 HK33 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
426145 2012 HD37 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
426146 2012 HZ38 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426147 2012 HA39 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426148 2012 HT39 16/04/2012 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
426149 2012 HQ40 16/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426150 2012 HG45 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426151 2012 HM46 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426152 2012 HA52 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426153 2012 HU53 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
426154 2012 HA54 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426155 2012 HT56 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
426156 2012 HC58 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
426157 2012 HO59 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
426158 2012 HQ59 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
426159 2012 HX64 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426160 2012 HK71 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426161 2012 HZ72 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426162 2012 HK73 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
426163 2012 HT74 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426164 2012 HN77 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426165 2012 HR77 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
426166 2012 HW77 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426167 2012 JN 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
426168 2012 JT1 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426169 2012 JK2 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426170 2012 JY2 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
426171 2012 JK3 04/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
426172 2012 JJ4 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426173 2012 JV7 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426174 2012 JG9 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426175 2012 JQ10 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426176 2012 JZ12 23/02/2011 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
426177 2012 JB13 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
426178 2012 JT15 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
426179 2012 JK18 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
426180 2012 JX18 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426181 2012 JE21 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426182 2012 JQ23 18/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
426183 2012 JO25 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426184 2012 JP27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
426185 2012 JF34 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426186 2012 JS38 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426187 2012 JV41 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426188 2012 JJ42 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426189 2012 JP42 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426190 2012 JB46 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426191 2012 JQ48 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426192 2012 JR50 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426193 2012 JE58 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426194 2012 JP63 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426195 2012 JY66 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426196 2012 KQ 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
426197 2012 KV1 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426198 2012 KK2 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
426199 2012 KS2 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426200 2012 KU2 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426201 2012 KN10 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426202 2012 KB12 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
426203 2012 KD20 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
426204 2012 KM23 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
426205 2012 KA25 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426206 2012 KE33 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
426207 2012 KV33 12/03/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
426208 2012 KP35 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
426209 2012 KG39 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426210 2012 KM40 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426211 2012 KV45 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426212 2012 KF46 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
426213 2012 KL46 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
426214 2012 KO46 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426215 2012 KY46 02/03/2008 XuYi PMO NEO 900 m MPC · JPL
426216 2012 KJ49 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
426217 2012 KM49 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
426218 2012 KL50 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
426219 2012 LL6 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426220 2012 LT8 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426221 2012 LQ12 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426222 2012 LS15 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426223 2012 LA18 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426224 2012 LH24 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426225 2012 LM24 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426226 2012 LA25 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
426227 2012 MT1 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426228 2012 MC5 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
426229 2012 MW8 14/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
426230 2012 MA9 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
426231 2012 OS1 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
426232 2012 OL2 18/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
426233 2012 OT2 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
426234 2012 OZ2 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426235 2012 OD3 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
426236 2012 PX3 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426237 2012 PX4 14/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
426238 2012 PR9 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426239 2012 PD10 27/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
426240 2012 PL14 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426241 2012 PE16 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426242 2012 PN16 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
426243 2012 PE17 18/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
426244 2012 PB18 05/06/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
426245 2012 PG20 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426246 2012 PA22 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426247 2012 PS27 11/05/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
426248 2012 PJ30 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426249 2012 PS33 11/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
426250 2012 PT36 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426251 2012 PT37 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
426252 2012 PQ38 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426253 2012 PE44 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
426254 2012 QP 18/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
426255 2012 QU2 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426256 2012 QT20 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
426257 2012 QB23 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
426258 2012 QB25 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
426259 2012 QG25 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
426260 2012 QG28 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426261 2012 QS29 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
426262 2012 QO38 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
426263 2012 QW38 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426264 2012 QA39 19/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
426265 2012 QZ41 08/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
426266 2012 QB43 25/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
426267 2012 QQ51 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426268 2012 RR5 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426269 2012 RF27 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426270 2012 RK32 06/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
426271 2012 RY37 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
426272 2012 RS40 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426273 2012 SL4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426274 2012 SD8 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
426275 2012 SX17 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426276 2012 SL23 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426277 2012 SD31 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426278 2012 SB34 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426279 2012 SX52 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
426280 2012 SL55 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426281 2012 SP61 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426282 2012 TU23 08/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
426283 2012 TK25 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426284 2012 TJ26 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
426285 2012 TW31 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426286 2012 TL36 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426287 2012 TF41 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
426288 2012 TA51 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
426289 2012 TE52 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
426290 2012 TC58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
426291 2012 TF70 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
426292 2012 TA74 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
426293 2012 TH82 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426294 2012 TA84 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
426295 2012 TV90 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426296 2012 TB94 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426297 2012 TD108 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
426298 2012 TH119 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426299 2012 TF128 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
426300 2012 TE131 26/07/2008 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426301 2012 TM136 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426302 2012 TG139 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426303 2012 TG145 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426304 2012 TP162 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426305 2012 TO163 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426306 2012 TB164 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426307 2012 TP165 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426308 2012 TE166 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426309 2012 TA176 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426310 2012 TX186 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426311 2012 TT201 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
426312 2012 TA215 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426313 2012 TD224 14/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
426314 2012 TD243 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426315 2012 TJ259 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426316 2012 TY264 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426317 2012 TJ271 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426318 2012 TC310 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426319 2012 TM315 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
426320 2012 UM2 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426321 2012 UF16 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
426322 2012 UY34 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
426323 2012 UG94 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
426324 2012 UR94 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
426325 2012 UE128 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426326 2012 US137 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
426327 2012 UD139 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
426328 2012 UP139 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
426329 2012 UJ156 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426330 2012 UG167 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426331 2012 UA172 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426332 2012 UK176 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426333 2012 VG39 13/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
426334 2012 VK45 02/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
426335 2012 VP57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426336 2012 VE78 07/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
426337 2012 VV100 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
426338 2012 WL1 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426339 2012 WL12 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
426340 2013 EB19 14/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
426341 2013 FD16 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426342 2013 GG12 07/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
426343 2013 GT91 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426344 2013 GZ94 03/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
426345 2013 HA15 11/04/2013 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
426346 2013 KM2 05/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426347 2013 KO2 17/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
426348 2013 KA4 26/08/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
426349 2013 KG15 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426350 2013 LR5 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426351 2013 LX19 12/09/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
426352 2013 LX23 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
426353 2013 LW31 16/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
426354 2013 LY32 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426355 2013 MA4 23/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
426356 2013 MD5 18/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
426357 2013 NW3 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
426358 2013 NW6 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
426359 2013 NS7 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
426360 2013 NS9 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426361 2013 NA11 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
426362 2013 ND11 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426363 2013 NM14 28/08/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
426364 2013 NK16 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
426365 2013 NV19 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426366 2013 NQ21 07/07/2013 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
426367 2013 NX22 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426368 2013 ND23 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426369 2013 OP4 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426370 2013 OE5 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426371 2013 ON8 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426372 2013 OP8 06/01/2010 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
426373 2013 OT9 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
426374 2013 PJ 23/02/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
426375 2013 PH1 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
426376 2013 PS2 15/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
426377 2013 PU7 23/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
426378 2013 PJ9 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
426379 2013 PW15 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
426380 2013 PF16 18/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
426381 2013 PG16 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426382 2013 PM17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426383 2013 PC19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426384 2013 PH19 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
426385 2013 PF20 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426386 2013 PC21 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
426387 2013 PR21 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426388 2013 PG24 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426389 2013 PK24 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426390 2013 PV25 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426391 2013 PL26 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426392 2013 PW26 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
426393 2013 PA31 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
426394 2013 PJ32 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426395 2013 PN32 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426396 2013 PW32 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
426397 2013 PR34 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
426398 2013 PH40 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426399 2013 PL41 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426400 2013 PE49 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426401 2013 PX49 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426402 2013 PC51 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426403 2013 PR54 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426404 2013 PF62 22/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
426405 2013 PA64 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426406 2013 PB66 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
426407 2013 PL69 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426408 2013 PO69 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426409 2013 PH71 24/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426410 2013 PS71 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
426411 2013 PC72 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426412 2013 PP72 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
426413 2013 QL2 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426414 2013 QS3 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426415 2013 QX3 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426416 2013 QY3 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426417 2013 QB9 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426418 2013 QG9 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
426419 2013 QY13 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426420 2013 QO14 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426421 2013 QP14 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426422 2013 QW14 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
426423 2013 QU15 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
426424 2013 QG16 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426425 2013 QR16 07/06/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
426426 2013 QC19 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426427 2013 QV23 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426428 2013 QV26 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426429 2013 QT29 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426430 2013 QA30 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
426431 2013 QD32 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426432 2013 QP32 18/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
426433 2013 QS34 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
426434 2013 QH35 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426435 2013 QV35 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426436 2013 QN36 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426437 2013 QK39 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426438 2013 QM39 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426439 2013 QV39 29/09/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
426440 2013 QF40 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426441 2013 QN43 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426442 2013 QG46 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426443 2013 QK46 09/04/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
426444 2013 QT48 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426445 2013 QV54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426446 2013 QR56 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426447 2013 QF57 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426448 2013 QK57 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
426449 2013 QE59 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426450 2013 QX59 01/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426451 2013 QR61 27/08/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
426452 2013 QS63 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
426453 2013 QW64 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
426454 2013 QZ64 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426455 2013 QH66 22/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
426456 2013 QE68 14/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
426457 2013 QR70 17/10/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
426458 2013 QE72 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
426459 2013 QM72 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426460 2013 QC73 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426461 2013 QS73 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426462 2013 QU73 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426463 2013 QG75 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426464 2013 QW77 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426465 2013 QO82 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426466 2013 QW82 05/08/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
426467 2013 QJ83 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
426468 2013 QO83 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426469 2013 QO84 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426470 2013 QP84 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
426471 2013 QA93 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
426472 2013 QB93 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426473 2013 QS93 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
426474 2013 RK 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426475 2013 RW 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426476 2013 RV2 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426477 2013 RH5 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426478 2013 RW6 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426479 2013 RE7 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
426480 2013 RG16 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426481 2013 RY16 30/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
426482 2013 RH17 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426483 2013 RK17 27/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
426484 2013 RW17 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426485 2013 RU18 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
426486 2013 RB20 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426487 2013 RA22 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426488 2013 RB23 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426489 2013 RW23 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426490 2013 RB24 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426491 2013 RH25 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426492 2013 RM25 19/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426493 2013 RG29 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426494 2013 RN31 08/11/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
426495 2013 RY31 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426496 2013 RS32 30/07/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
426497 2013 RJ33 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426498 2013 RK33 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426499 2013 RB34 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426500 2013 RE35 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426501 2013 RJ35 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
426502 2013 RS35 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
426503 2013 RU35 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426504 2013 RO37 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426505 2013 RP37 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426506 2013 RT37 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426507 2013 RX38 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426508 2013 RE39 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426509 2013 RS39 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426510 2013 RH41 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
426511 2013 RR41 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
426512 2013 RV41 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
426513 2013 RZ43 28/03/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
426514 2013 RU44 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426515 2013 RW44 06/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
426516 2013 RK46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426517 2013 RL46 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426518 2013 RM46 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426519 2013 RN46 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
426520 2013 RK47 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426521 2013 RQ48 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426522 2013 RG49 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426523 2013 RO49 01/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
426524 2013 RH52 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
426525 2013 RT52 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426526 2013 RX53 30/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
426527 2013 RO56 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
426528 2013 RZ56 12/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
426529 2013 RX58 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426530 2013 RY60 13/08/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
426531 2013 RU63 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426532 2013 RY64 09/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
426533 2013 RS66 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426534 2013 RV67 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
426535 2013 RT70 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
426536 2013 RW70 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426537 2013 RM71 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426538 2013 RC77 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426539 2013 RL79 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426540 2013 RV79 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,8 km MPC · JPL
426541 2013 RX81 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426542 2013 RZ81 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
426543 2013 RH82 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426544 2013 RZ83 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426545 2013 RL84 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
426546 2013 RN84 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426547 2013 RS84 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426548 2013 RT84 09/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
426549 2013 RW84 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426550 2013 RC87 23/04/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
426551 2013 RE87 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
426552 2013 RH87 12/03/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
426553 2013 RY87 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426554 2013 RR88 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426555 2013 RU88 03/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
426556 2013 RR89 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426557 2013 RV89 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426558 2013 RV91 13/05/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
426559 2013 RU92 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426560 2013 RD93 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426561 2013 RV93 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426562 2013 RL94 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426563 2013 RD97 14/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
426564 2013 RF97 04/11/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
426565 2013 RJ97 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426566 2013 RL97 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426567 2013 RU97 05/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426568 2013 SG 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426569 2013 SL8 17/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
426570 2013 SK11 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426571 2013 SA14 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
426572 2013 SA15 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
426573 2013 SD16 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426574 2013 SF17 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426575 2013 SS17 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426576 2013 SA19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426577 2013 SL22 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426578 2013 SO23 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
426579 2013 SX23 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426580 2013 SC24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426581 2013 SH26 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426582 2013 SV26 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426583 2013 SV27 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426584 2013 SA28 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426585 2013 SS28 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426586 2013 SU28 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426587 2013 SV28 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
426588 2013 SD29 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426589 2013 SR29 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
426590 2013 SB30 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426591 2013 SC31 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426592 2013 SS31 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426593 2013 SP33 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426594 2013 SS33 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426595 2013 SG34 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426596 2013 SQ34 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426597 2013 SJ36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426598 2013 SO36 13/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426599 2013 SW37 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426600 2013 SK38 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426601 2013 SN38 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426602 2013 SV38 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426603 2013 SA39 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426604 2013 SL40 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426605 2013 SW40 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426606 2013 SF41 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
426607 2013 SD43 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426608 2013 SS43 18/07/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
426609 2013 SE44 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426610 2013 SF44 09/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
426611 2013 SQ46 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
426612 2013 SY46 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,2 km MPC · JPL
426613 2013 SR49 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426614 2013 SU50 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
426615 2013 SZ52 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426616 2013 SH53 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
426617 2013 SV54 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426618 2013 SG55 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426619 2013 SL55 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
426620 2013 SE57 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426621 2013 SP58 16/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
426622 2013 SW58 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426623 2013 SV59 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426624 2013 SA60 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426625 2013 SJ60 19/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
426626 2013 SR60 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
426627 2013 SW61 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426628 2013 SM62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426629 2013 SX62 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426630 2013 SU63 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
426631 2013 SC64 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
426632 2013 SR64 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426633 2013 SO66 05/07/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
426634 2013 SZ66 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426635 2013 SM67 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426636 2013 ST67 25/11/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
426637 2013 SG68 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426638 2013 SJ70 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426639 2013 SE71 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
426640 2013 SW71 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426641 2013 SA72 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426642 2013 SG72 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426643 2013 SZ72 17/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
426644 2013 SE75 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426645 2013 SJ75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
426646 2013 SX75 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426647 2013 SB76 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
426648 2013 SV78 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
426649 2013 SD79 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426650 2013 SR79 15/10/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
426651 2013 SO80 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426652 2013 SC81 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426653 2013 SA82 27/06/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
426654 2013 SB84 05/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
426655 2013 SD84 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426656 2013 SB86 30/12/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
426657 2013 SL86 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426658 2013 TW1 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426659 2013 TA2 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
426660 2013 TP2 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
426661 2013 TW2 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 17392| 1,5 km MPC · JPL
426662 2013 TZ2 19/11/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
426663 2013 TR3 03/08/2008 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
426664 2013 TS3 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426665 2013 TF7 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426666 2013 TO7 17/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
426667 2013 TU8 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426668 2013 TV8 11/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
426669 2013 TC9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426670 2013 TR13 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
426671 2013 TX13 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426672 2013 TZ13 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
426673 2013 TH14 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426674 2013 TV14 10/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
426675 2013 TD15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426676 2013 TX17 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426677 2013 TS18 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426678 2013 TB19 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426679 2013 TM19 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426680 2013 TS19 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426681 2013 TL20 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426682 2013 TF21 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426683 2013 TO21 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426684 2013 TQ21 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426685 2013 TA22 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
426686 2013 TB22 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426687 2013 TZ22 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426688 2013 TQ23 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426689 2013 TC26 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426690 2013 TM26 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
426691 2013 TU26 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426692 2013 TC27 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426693 2013 TT27 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426694 2013 TG28 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426695 2013 TR28 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426696 2013 TW28 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
426697 2013 TP29 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426698 2013 TX30 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426699 2013 TY30 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426700 2013 TQ31 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426701 2013 TS31 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426702 2013 TD32 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426703 2013 TM32 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426704 2013 TN32 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426705 2013 TR33 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
426706 2013 TN34 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426707 2013 TS34 08/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
426708 2013 TQ36 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
426709 2013 TN37 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
426710 2013 TH39 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426711 2013 TX39 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426712 2013 TJ40 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426713 2013 TE41 21/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
426714 2013 TO42 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
426715 2013 TQ43 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426716 2013 TF45 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426717 2013 TT45 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
426718 2013 TP46 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426719 2013 TC47 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426720 2013 TJ47 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426721 2013 TP49 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426722 2013 TZ50 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
426723 2013 TM51 29/09/2013 XuYi PMO NEO 9,2 km MPC · JPL
426724 2013 TX51 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
426725 2013 TM52 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
426726 2013 TQ52 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
426727 2013 TU52 12/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
426728 2013 TW52 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
426729 2013 TH53 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426730 2013 TS57 07/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426731 2013 TY58 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426732 2013 TP60 16/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
426733 2013 TV63 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426734 2013 TF67 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
426735 2013 TE72 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426736 2013 TZ72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426737 2013 TY75 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
426738 2013 TW77 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
426739 2013 TQ78 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426740 2013 TG79 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426741 2013 TJ80 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 11882| 1,5 km MPC · JPL
426742 2013 TJ83 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426743 2013 TW83 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426744 2013 TA84 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426745 2013 TD84 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426746 2013 TZ88 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426747 2013 TL89 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426748 2013 TW89 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426749 2013 TN90 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426750 2013 TB92 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426751 2013 TC92 16/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
426752 2013 TE92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
426753 2013 TN92 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426754 2013 TE93 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426755 2013 TA94 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426756 2013 TC94 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426757 2013 TF94 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
426758 2013 TP94 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426759 2013 TU98 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426760 2013 TP99 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426761 2013 TQ99 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426762 2013 TR99 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
426763 2013 TZ99 13/02/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
426764 2013 TB100 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426765 2013 TC101 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426766 2013 TM102 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426767 2013 TG104 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426768 2013 TP104 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426769 2013 TS104 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
426770 2013 TO105 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426771 2013 TE107 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
426772 2013 TS107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426773 2013 TW107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426774 2013 TA108 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426775 2013 TF112 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426776 2013 TG112 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426777 2013 TH112 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
426778 2013 TL113 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426779 2013 TG114 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426780 2013 TW114 11/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426781 2013 TG115 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426782 2013 TP116 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426783 2013 TL120 18/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
426784 2013 TR120 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426785 2013 TZ123 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426786 2013 TC125 08/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
426787 2013 TY127 29/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
426788 2013 TQ128 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
426789 2013 TR128 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426790 2013 TA130 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
426791 2013 TF130 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
426792 2013 TQ131 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426793 2013 TR131 28/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
426794 2013 TT131 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
426795 2013 TG133 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426796 2013 TK133 18/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
426797 2013 TM133 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426798 2013 TX133 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426799 2013 TD134 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426800 2013 TH134 04/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426801 2013 TA135 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426802 2013 TJ136 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426803 2013 TO136 10/09/2008 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
426804 2013 TP136 24/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426805 2013 TD137 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426806 2013 TO137 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426807 2013 TT137 26/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
426808 2013 TK138 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426809 2013 TP138 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426810 2013 TD139 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426811 2013 TH140 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426812 2013 TR140 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426813 2013 TZ140 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426814 2013 TF141 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426815 2013 TW141 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426816 2013 TO144 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426817 2013 TT145 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
426818 2013 TU145 22/08/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
426819 2013 TU156 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426820 2013 UU5 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
426821 2013 UJ6 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426822 2013 UT6 18/08/2007 XuYi PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
426823 2013 UD7 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426824 2013 UQ7 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426825 2013 UY7 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426826 2013 UH8 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426827 2013 UG14 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
426828 2013 UQ14 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426829 2013 VZ 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426830 2013 VD1 23/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
426831 2013 VP2 24/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
426832 2013 VV2 07/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
426833 2013 VX2 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
426834 2013 VG3 12/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
426835 2013 VM3 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426836 2013 VD7 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426837 2013 VL7 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426838 2013 VQ7 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
426839 2013 VC8 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
426840 2013 VM8 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426841 2013 VV9 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426842 2013 VJ10 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426843 2013 VP10 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426844 2013 VV11 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
426845 2013 VH14 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
426846 2013 VG15 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
426847 2013 VF16 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426848 2013 VF19 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426849 2013 VR20 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426850 2013 VB21 04/08/2008 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
426851 2013 VQ22 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426852 2013 VX22 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
426853 2013 VB23 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426854 2013 WJ1 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426855 2013 WL1 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
426856 2013 WV2 13/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
426857 2013 WH3 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426858 2013 WJ4 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426859 2013 WP4 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
426860 2013 WX4 06/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
426861 2013 WG5 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426862 2013 WJ5 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426863 2013 WZ5 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
426864 2013 WK6 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426865 2013 WA7 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426866 2013 WC7 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426867 2013 WU8 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
426868 2013 WL15 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426869 2013 WQ19 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
426870 2013 WJ21 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426871 2013 WQ21 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426872 2013 WK27 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
426873 2013 WH28 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
426874 2013 WS29 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426875 2013 WJ34 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
426876 2013 WS35 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
426877 2013 WB37 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426878 2013 WR37 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
426879 2013 WP39 22/09/2006 Catalina CSS 45637| 4,4 km MPC · JPL
426880 2013 WG42 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426881 2013 WW46 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
426882 2013 WR47 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426883 2013 WL48 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
426884 2013 WT49 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426885 2013 WD50 29/06/2008 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
426886 2013 WZ50 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426887 2013 WA51 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
426888 2013 WZ52 03/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
426889 2013 WG53 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426890 2013 WS56 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426891 2013 WX56 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
426892 2013 WL57 05/08/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
426893 2013 WX57 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426894 2013 WR58 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426895 2013 WT58 18/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
426896 2013 WU58 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426897 2013 WT59 06/01/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
426898 2013 WC62 30/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
426899 2013 WJ62 02/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
426900 2013 WZ66 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426901 2013 WV69 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426902 2013 WX70 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
426903 2013 WZ72 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426904 2013 WH74 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426905 2013 WM74 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426906 2013 WK75 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426907 2013 WZ75 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426908 2013 WZ76 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426909 2013 WM78 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
426910 2013 WY80 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426911 2013 WA81 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426912 2013 WA83 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426913 2013 WM84 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426914 2013 WK85 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
426915 2013 WO86 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426916 2013 WT91 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426917 2013 WH94 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426918 2013 WF97 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426919 2013 WH97 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
426920 2013 WZ98 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426921 2013 WP99 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426922 2013 WY102 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426923 2013 WL107 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426924 2013 WM107 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
426925 2013 WG109 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426926 2013 XG1 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426927 2013 XR1 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
426928 2013 XB9 25/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
426929 2013 XF9 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426930 2013 XT10 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426931 2013 XE11 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
426932 2013 XL11 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426933 2013 XF12 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426934 2013 XW13 08/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
426935 2013 XH15 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426936 2013 XS18 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426937 2013 XT24 05/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426938 2013 YL 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
426939 2013 YW3 17/03/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
426940 2013 YG5 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
426941 2013 YA6 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426942 2013 YF8 16/03/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
426943 2013 YS16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
426944 2013 YA18 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426945 2013 YJ19 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
426946 2013 YN20 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
426947 2013 YB22 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426948 2013 YG22 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426949 2013 YY23 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426950 2013 YR24 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426951 2013 YD25 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
426952 2013 YT25 26/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
426953 2013 YF26 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426954 2013 YH26 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426955 2013 YL26 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426956 2013 YC27 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
426957 2013 YB28 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426958 2013 YB37 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
426959 2013 YB45 10/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
426960 2013 YL52 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426961 2013 YJ56 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426962 2013 YL57 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426963 2013 YY59 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426964 2013 YD60 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426965 2013 YS70 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426966 2013 YV71 22/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
426967 2013 YB82 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426968 2013 YW103 26/09/1998 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
426969 2013 YM112 21/02/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
426970 2013 YL114 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426971 2013 YA119 09/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
426972 2013 YO124 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426973 2013 YP125 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426974 2013 YH133 23/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
426975 2013 YF138 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
426976 2013 YK141 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
426977 2013 YX143 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426978 2014 AO7 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426979 2014 AU11 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
426980 2014 AH37 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426981 2014 AO37 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
426982 2014 AX48 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
426983 2014 AU54 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426984 2014 BB11 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426985 2014 BO16 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
426986 2014 BV17 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426987 2014 BE22 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
426988 2014 BA44 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
426989 2014 BL55 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426990 2014 DS7 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426991 2014 DT29 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426992 2014 DQ67 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
426993 2014 DX123 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
426994 2014 HS131 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426995 2014 OO298 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
426996 2014 PB68 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
426997 2014 QD30 26/08/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
426998 2014 QA167 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426999 2014 QR330 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
427000 2014 QN368 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

422.000s  • 423.000s  • 424.000s  • 425.000s  • 426.000s  • 427.000s  • 428.000s  • 429.000s  • 430.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001