Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/372001–373000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372001 2008 HL27 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372002 2008 HN28 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372003 2008 HW44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372004 2008 HP47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372005 2008 JF5 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
372006 2008 JV8 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372007 2008 JW30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
372008 2008 JM31 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372009 2008 JJ34 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372010 2008 JE38 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372011 2008 KJ12 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372012 2008 KN24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372013 2008 KQ37 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372014 2008 LA7 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372015 2008 LX7 04/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
372016 2008 LD13 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
372017 2008 LB16 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372018 2008 LU17 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
372019 2008 NS4 12/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
372020 2008 OC12 25/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
372021 2008 OQ13 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
372022 2008 PK20 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372023 2008 PU20 06/08/2008 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
372024 Ayapani 2008 QA3 24/08/2008 Ishigakijima Ishigakijima Obs. 3,2 km MPC · JPL
372025 2008 QX8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
372026 2008 QV28 20/08/2008 Tiki N. Teamo 3,5 km MPC · JPL
372027 2008 QU37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372028 2008 QC42 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372029 2008 QB45 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372030 2008 RT9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372031 2008 RV17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372032 2008 RW17 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372033 2008 RJ18 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372034 2008 RR22 05/09/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,9 km MPC · JPL
372035 2008 RP30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372036 2008 RS38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372037 2008 RC39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372038 2008 RC40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372039 2008 RZ40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372040 2008 RF43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372041 2008 RD65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372042 2008 RD68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372043 2008 RM74 06/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
372044 2008 RS77 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372045 2008 RN80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372046 2008 RY88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372047 2008 RR89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372048 2008 RF90 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372049 2008 RO92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372050 2008 RN96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372051 2008 RS96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
372052 2008 RC97 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
372053 2008 RX100 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372054 2008 RB106 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
372055 2008 RP106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372056 2008 RU107 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372057 2008 RA109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372058 2008 RJ110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372059 2008 RR110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372060 2008 RG111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372061 2008 RZ114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
372062 2008 RJ123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372063 2008 RQ123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372064 2008 RK129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
372065 2008 RS129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372066 2008 RR131 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372067 2008 RH136 04/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
372068 2008 RJ141 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372069 2008 RX142 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372070 2008 SM 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372071 2008 SP1 23/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
372072 2008 SH11 22/09/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,5 km MPC · JPL
372073 2008 SZ11 23/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
372074 2008 SL26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372075 2008 SW27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372076 2008 SE28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
372077 2008 SW32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
372078 2008 SC33 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
372079 2008 SP34 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
372080 2008 SD36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
372081 2008 SF40 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372082 2008 SK40 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372083 2008 SO50 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372084 2008 SQ52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
372085 2008 SR52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372086 2008 SS53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372087 2008 SY53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372088 2008 SJ57 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
372089 2008 SU65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
372090 2008 SV65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
372091 2008 SP75 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372092 2008 SZ89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372093 2008 SB90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372094 2008 SV93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372095 2008 SC94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372096 2008 SC97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
372097 2008 SL97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372098 2008 SV100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
372099 2008 ST102 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372100 2008 SL104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372101 2008 SA105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372102 2008 SR119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372103 2008 SK120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
372104 2008 SZ122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372105 2008 SK128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
372106 2008 ST128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372107 2008 SJ129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372108 2008 SK129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372109 2008 SX129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372110 2008 SG131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
372111 2008 SR132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372112 2008 SU132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372113 2008 SM134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372114 2008 SP136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372115 2008 SF142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372116 2008 SM145 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372117 2008 SV146 23/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
372118 2008 SE161 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372119 2008 SB162 28/09/2008 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
372120 2008 SY164 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
372121 2008 SM167 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
372122 2008 SV169 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372123 2008 SZ179 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372124 2008 SJ180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
372125 2008 SF182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
372126 2008 SA193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
372127 2008 SY196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372128 2008 SA198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
372129 2008 SC198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372130 2008 ST206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372131 2008 SC220 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
372132 2008 SE226 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372133 2008 SE236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
372134 2008 SN237 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372135 2008 SF240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372136 2008 SP241 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372137 2008 SH243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372138 2008 SG244 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372139 2008 SQ248 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372140 2008 SW249 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372141 2008 SA253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372142 2008 SV256 21/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
372143 2008 SP261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
372144 2008 SH265 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372145 2008 SR265 29/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
372146 2008 SH267 23/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
372147 2008 SQ267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
372148 2008 SQ271 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
372149 2008 SU273 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372150 2008 SJ279 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372151 2008 SQ282 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
372152 2008 SV284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372153 2008 SD289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372154 2008 SG293 30/09/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
372155 2008 SM293 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
372156 2008 SK297 30/09/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
372157 2008 SC308 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
372158 2008 SL309 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
372159 2008 SF310 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
372160 2008 TP1 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372161 2008 TB3 03/10/2008 Sandlot G. Hug 3,6 km MPC · JPL
372162 2008 TZ5 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
372163 2008 TT8 06/10/2008 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
372164 2008 TV13 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
372165 2008 TZ13 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372166 2008 TG16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372167 2008 TF24 02/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
372168 2008 TO34 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372169 2008 TL38 01/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
372170 2008 TL42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
372171 2008 TE46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372172 2008 TH51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372173 2008 TN53 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372174 2008 TB55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372175 2008 TX55 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372176 2008 TW57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372177 2008 TB63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372178 2008 TD63 02/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
372179 2008 TZ63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372180 2008 TP66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372181 2008 TW73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372182 2008 TS77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
372183 2008 TA80 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372184 2008 TB84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372185 2008 TB85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
372186 2008 TV85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372187 2008 TY85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
372188 2008 TR89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372189 2008 TS89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372190 2008 TT98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372191 2008 TC99 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372192 2008 TX105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372193 2008 TU106 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372194 2008 TZ110 06/10/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
372195 2008 TS123 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372196 2008 TX127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372197 2008 TN130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
372198 2008 TC131 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372199 2008 TM133 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372200 2008 TA142 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372201 2008 TE143 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
372202 2008 TZ143 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372203 2008 TD148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372204 2008 TJ152 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372205 2008 TO154 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372206 2008 TD158 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
372207 2008 TT160 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372208 2008 TC163 01/10/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
372209 2008 TT169 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372210 2008 TB170 08/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
372211 2008 TV173 01/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
372212 2008 TR177 02/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
372213 2008 TY189 10/10/2008 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
372214 2008 UM2 23/10/2008 Desert Moon B. L. Stevens 4,2 km MPC · JPL
372215 2008 UU11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372216 2008 UH12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372217 2008 UR12 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372218 2008 UA22 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372219 2008 UN29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
372220 2008 UJ32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
372221 2008 UQ33 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
372222 2008 UL36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372223 2008 UA46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372224 2008 US50 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372225 2008 UB57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372226 2008 UB66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372227 2008 UJ71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
372228 2008 UL77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
372229 2008 UT79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372230 2008 UO80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
372231 2008 UG86 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372232 2008 UR91 28/10/2008 Wrightwood J. W. Young 6,6 km MPC · JPL
372233 2008 UF100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
372234 2008 UC107 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372235 2008 UU111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
372236 2008 UL116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372237 2008 UT117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372238 2008 UY120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372239 2008 UF122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
372240 2008 UG124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372241 2008 UV124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372242 2008 UV125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
372243 2008 US133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
372244 2008 UL137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372245 2008 UY139 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
372246 2008 UP142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372247 2008 UE151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372248 2008 UX155 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372249 2008 UG158 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
372250 2008 UT159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372251 2008 UW161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372252 2008 UL162 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372253 2008 UU182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372254 2008 UL189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372255 2008 UF192 25/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
372256 2008 UX208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372257 2008 UX209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372258 2008 UG216 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372259 2008 US220 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372260 2008 UJ236 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
372261 2008 UL242 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
372262 2008 UK245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372263 2008 UX253 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372264 2008 UE254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372265 2008 UA258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372266 2008 UM277 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
372267 2008 UF282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372268 2008 UR285 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372269 2008 UQ292 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
372270 2008 UW296 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372271 2008 UC304 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
372272 2008 UG307 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372273 2008 UN310 30/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
372274 2008 UH324 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
372275 2008 UG331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
372276 2008 UQ337 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372277 2008 UK341 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
372278 2008 UF343 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
372279 2008 UQ343 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
372280 2008 UH345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372281 2008 UZ350 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
372282 2008 UW351 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
372283 2008 UN352 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
372284 2008 UZ360 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
372285 2008 UF361 26/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
372286 2008 UN368 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372287 2008 UU368 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
372288 2008 VU1 02/11/2008 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
372289 2008 VL3 03/11/2008 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
372290 2008 VN5 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
372291 2008 VM8 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
372292 2008 VQ17 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372293 2008 VR24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372294 2008 VE25 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372295 2008 VN38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372296 2008 VD54 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
372297 2008 VF57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
372298 2008 VQ59 07/11/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
372299 2008 VN73 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
372300 2008 VU77 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372301 2008 WA12 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372302 2008 WO15 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372303 2008 WT58 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372304 2008 WP60 22/11/2008 Hibiscus N. Teamo 5,5 km MPC · JPL
372305 Bourdeille 2008 WO61 20/11/2008 Vicques M. Ory 2,1 km MPC · JPL
372306 2008 WB63 20/11/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
372307 2008 WR66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372308 2008 WT67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372309 2008 WW88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
372310 2008 WR94 29/11/2008 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
372311 2008 WM107 30/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
372312 2008 WL111 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372313 2008 WT111 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372314 2008 WN135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
372315 2008 WT140 19/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
372316 2008 XM3 02/12/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
372317 2008 XS14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372318 2008 XC35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
372319 2008 XP47 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372320 2008 XL52 01/12/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
372321 2008 YR3 21/12/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
372322 2008 YD9 23/12/2008 Dauban F. Kugel 5,2 km MPC · JPL
372323 2008 YO12 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
372324 2008 YN23 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
372325 2009 AV15 21/12/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
372326 2009 AN46 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
372327 2009 BQ14 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
372328 2009 BH68 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
372329 2009 BL75 23/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 510 m MPC · JPL
372330 2009 BW76 28/01/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
372331 2009 BU142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
372332 2009 BY178 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
372333 2009 CS24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
372334 2009 CK53 30/12/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
372335 2009 DJ4 04/02/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
372336 2009 DQ13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
372337 2009 DF82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
372338 2009 DQ82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372339 2009 DS82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372340 2009 DY93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372341 2009 DG94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
372342 2009 DF97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372343 2009 EL25 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
372344 2009 EG28 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
372345 2009 FG21 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
372346 2009 FA23 19/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 610 m MPC · JPL
372347 2009 FK31 25/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
372348 2009 FS36 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
372349 2009 FF46 23/03/2009 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
372350 2009 FT47 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372351 2009 FV66 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
372352 2009 FA71 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
372353 2009 FG71 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372354 2009 FD74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
372355 2009 HL1 17/04/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
372356 2009 HY5 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
372357 2009 HZ13 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
372358 2009 HR21 16/04/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
372359 2009 HN29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372360 2009 HX42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372361 2009 HC47 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372362 2009 HK77 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 620 m MPC · JPL
372363 2009 HX93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372364 2009 HE102 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
372365 2009 JH2 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372366 2009 JQ6 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372367 2009 KP7 21/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 670 m MPC · JPL
372368 2009 KR20 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
372369 2009 LC 02/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
372370 2009 LM1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372371 2009 MK 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
372372 2009 OO4 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
372373 2009 OV4 21/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
372374 2009 OK21 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
372375 2009 OJ22 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
372376 2009 OC25 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372377 2009 PN4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
372378 2009 PP4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
372379 2009 PW9 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
372380 2009 PQ11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372381 2009 PC12 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
372382 2009 PA14 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372383 2009 PX16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372384 2009 PA20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372385 2009 QY9 22/08/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,5 km MPC · JPL
372386 2009 QK12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372387 2009 QK14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372388 2009 QB15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372389 2009 QJ15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372390 2009 QH21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
372391 2009 QK31 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
372392 2009 QC34 19/08/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
372393 2009 QM34 27/08/2009 Sierra Stars R. Matson 860 m MPC · JPL
372394 2009 QW34 28/08/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
372395 2009 QH35 26/08/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,1 km MPC · JPL
372396 2009 QN44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372397 2009 QU44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
372398 2009 QS58 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
372399 2009 QN62 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372400 2009 RM3 11/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372401 2009 RX9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372402 2009 RZ11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372403 2009 RN12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372404 2009 RP15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372405 2009 RB17 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372406 2009 RE23 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372407 2009 RF33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372408 2009 RD36 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
372409 2009 RW36 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372410 2009 RD43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372411 2009 RE43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372412 2009 RP43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372413 2009 RK45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372414 2009 RZ46 25/11/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
372415 2009 RX47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372416 2009 RN49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372417 2009 RO49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372418 2009 RD51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372419 2009 RE60 11/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
372420 2009 RW61 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
372421 2009 SO1 16/09/2009 Kachina J. Hobart 1,0 km MPC · JPL
372422 2009 SP16 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372423 2009 SG25 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372424 2009 SB31 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372425 2009 SM34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372426 2009 SP35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372427 2009 ST35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372428 2009 ST36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372429 2009 SY36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372430 2009 SE42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372431 2009 SG42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372432 2009 SQ46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372433 2009 SM48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
372434 2009 SO48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372435 2009 SE49 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
372436 2009 SK53 17/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
372437 2009 SX54 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372438 2009 SU70 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372439 2009 SJ71 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372440 2009 SY71 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
372441 2009 SS72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372442 2009 SV72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372443 2009 SV73 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372444 2009 SL86 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372445 2009 SJ92 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372446 2009 SS95 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372447 2009 SC96 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372448 2009 SV96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372449 2009 SP100 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372450 2009 SV104 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
372451 2009 SK114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372452 2009 SK124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372453 2009 SD125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372454 2009 SP127 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372455 2009 SF131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372456 2009 SL134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372457 2009 SX134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372458 2009 SR135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372459 2009 SF136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372460 2009 SM138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372461 2009 SV138 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372462 2009 SH141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372463 2009 SE145 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372464 2009 SE147 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372465 2009 SF154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
372466 2009 SJ156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
372467 2009 SH157 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372468 2009 SX157 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372469 2009 SE160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372470 2009 SK170 26/09/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 1,7 km MPC · JPL
372471 2009 SL172 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372472 2009 SX183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372473 2009 SB184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372474 2009 SW184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372475 2009 SK185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372476 2009 SN200 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372477 2009 SH203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372478 2009 SC204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372479 2009 SD204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372480 2009 SA206 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372481 2009 SU209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372482 2009 SX210 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372483 2009 SE211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372484 2009 SY213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372485 2009 SL216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372486 2009 SG222 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372487 2009 SH225 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372488 2009 SC233 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372489 2009 SF233 19/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
372490 2009 SC235 18/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
372491 2009 SR240 18/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
372492 2009 SM241 18/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
372493 2009 SO243 24/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
372494 2009 SO249 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372495 2009 SW249 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372496 2009 SM253 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372497 2009 SW254 16/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
372498 2009 SL261 26/08/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
372499 2009 SH262 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372500 2009 SH266 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372501 2009 SN272 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372502 2009 SJ275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372503 2009 SE277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372504 2009 ST277 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372505 2009 SR278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372506 2009 SX280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372507 2009 SO282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372508 2009 SQ283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372509 2009 SZ283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372510 2009 SF284 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
372511 2009 SU286 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372512 2009 SQ287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372513 2009 SG288 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372514 2009 SM288 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372515 2009 SA297 28/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
372516 2009 SH297 28/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
372517 2009 SW312 18/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
372518 2009 SB316 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372519 2009 SS319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
372520 2009 SZ326 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
372521 2009 SS337 28/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
372522 2009 SF342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372523 2009 SN342 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372524 2009 SU342 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372525 2009 SC344 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372526 2009 SN344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372527 2009 SQ352 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
372528 2009 SF357 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
372529 2009 ST358 18/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
372530 2009 SY360 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372531 2009 SN361 27/09/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
372532 2009 SO363 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372533 2009 TZ 10/10/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,2 km MPC · JPL
372534 2009 TS1 08/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
372535 2009 TU1 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372536 2009 TR3 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
372537 2009 TN6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
372538 2009 TF7 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
372539 2009 TD9 28/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
372540 2009 TN9 14/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
372541 2009 TL15 14/10/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
372542 2009 TM15 14/10/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,3 km MPC · JPL
372543 2009 TL18 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372544 2009 TJ23 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
372545 2009 TV25 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372546 2009 TK26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
372547 2009 TK27 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
372548 2009 TS33 25/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372549 2009 TC34 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
372550 2009 TA35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
372551 2009 TK36 14/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
372552 2009 TC38 14/10/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
372553 2009 TN44 15/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
372554 2009 UY1 17/10/2009 Hibiscus N. Teamo 1,4 km MPC · JPL
372555 2009 UJ2 27/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
372556 2009 UG3 18/10/2009 Tiki N. Teamo 2,2 km MPC · JPL
372557 2009 UG4 17/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
372558 2009 UG5 20/10/2009 Mayhill A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
372559 2009 UX12 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
372560 2009 UH15 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372561 2009 UM17 20/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
372562 2009 UN20 25/10/2009 Tzec Maun L. Elenin 1,6 km MPC · JPL
372563 2009 UC33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372564 2009 UH36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372565 2009 UL39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
372566 2009 UU39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
372567 2009 UF46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372568 2009 US47 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372569 2009 UJ49 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372570 2009 UF52 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
372571 2009 UH56 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372572 2009 UK57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372573 Pietromenga 2009 UW59 24/10/2009 Magasa M. Tonincelli, F. Zanardini 1,7 km MPC · JPL
372574 2009 UR72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
372575 2009 UC77 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
372576 2009 UG82 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
372577 2009 UP91 18/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
372578 Khromov 2009 UB92 24/10/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,2 km MPC · JPL
372579 2009 UB95 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372580 2009 UJ96 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372581 2009 UX98 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372582 2009 UZ98 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372583 2009 UT99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372584 2009 UX99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372585 2009 UW101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
372586 2009 UE104 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372587 2009 UD109 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372588 2009 UA112 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372589 2009 UN121 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372590 2009 UV124 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372591 2009 UP126 27/10/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
372592 2009 UD138 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372593 2009 UH138 16/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
372594 2009 UJ139 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
372595 2009 UW139 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
372596 2009 UP141 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
372597 2009 UN145 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
372598 2009 UB148 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372599 2009 UW149 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372600 2009 UN150 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372601 2009 VH1 09/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,7 km MPC · JPL
372602 2009 VX1 29/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
372603 2009 VD3 10/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 3,7 km MPC · JPL
372604 2009 VD5 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372605 2009 VH5 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372606 2009 VU7 08/11/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
372607 2009 VJ9 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372608 2009 VW10 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
372609 2009 VP17 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372610 2009 VP18 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372611 2009 VZ18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372612 2009 VB19 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372613 2009 VZ23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
372614 2009 VA29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372615 2009 VA34 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372616 2009 VE37 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372617 2009 VW37 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
372618 2009 VG38 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372619 2009 VM39 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372620 2009 VK40 08/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
372621 2009 VG41 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
372622 2009 VX42 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372623 2009 VM48 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
372624 2009 VT49 02/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
372625 2009 VK50 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
372626 IGEM 2009 VQ57 12/11/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,1 km MPC · JPL
372627 2009 VB59 08/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
372628 2009 VX59 09/11/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
372629 2009 VC62 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
372630 2009 VU68 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372631 2009 VJ71 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372632 2009 VU72 18/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
372633 2009 VS79 10/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
372634 2009 VV79 10/11/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
372635 2009 VT81 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372636 2009 VD89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372637 2009 VU94 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372638 2009 VR101 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
372639 2009 VS104 08/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
372640 2009 VL108 08/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
372641 2009 WD10 19/11/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
372642 2009 WM18 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372643 2009 WU20 17/11/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
372644 2009 WA24 17/11/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
372645 2009 WB24 18/11/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
372646 2009 WM26 22/11/2009 Sandlot G. Hug 3,7 km MPC · JPL
372647 2009 WH27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372648 2009 WU28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372649 2009 WZ30 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372650 2009 WE32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372651 2009 WV37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372652 2009 WF38 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
372653 2009 WB42 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372654 2009 WQ45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372655 2009 WU51 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
372656 2009 WE52 16/11/2009 Auberry Sierra Remote Obs. 1,9 km MPC · JPL
372657 2009 WS53 16/11/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
372658 2009 WR55 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372659 2009 WL70 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372660 2009 WJ72 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372661 2009 WD74 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
372662 2009 WS74 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372663 2009 WN79 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372664 2009 WU79 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372665 2009 WY82 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372666 2009 WD89 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372667 2009 WU90 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372668 2009 WW95 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372669 2009 WW97 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372670 2009 WF98 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372671 2009 WP109 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372672 2009 WX111 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
372673 2009 WS116 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372674 2009 WY118 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372675 2009 WS122 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372676 2009 WH124 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372677 2009 WR127 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372678 2009 WR133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372679 2009 WW134 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
372680 2009 WT139 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372681 2009 WD145 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372682 2009 WK155 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
372683 2009 WT161 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
372684 2009 WW165 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372685 2009 WT167 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372686 2009 WL171 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
372687 2009 WN175 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372688 2009 WU176 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372689 2009 WB177 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372690 2009 WX186 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372691 2009 WT188 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
372692 2009 WC195 24/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
372693 2009 WL197 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
372694 2009 WL206 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372695 2009 WR207 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372696 2009 WM209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372697 2009 WH211 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372698 2009 WZ224 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
372699 2009 WJ226 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372700 2009 WQ230 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372701 2009 WV230 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372702 2009 WJ237 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372703 2009 WE248 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372704 2009 WL249 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372705 2009 WX249 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372706 2009 WT250 24/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
372707 2009 WM256 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372708 2009 WY258 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
372709 2009 WZ259 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372710 2009 WF260 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
372711 2009 WQ260 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372712 2009 XG2 11/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 5,4 km MPC · JPL
372713 2009 XJ7 10/12/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
372714 2009 XT10 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
372715 2009 XR11 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372716 2009 XS12 11/12/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
372717 2009 XX16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
372718 2009 XD19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
372719 2009 XK19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
372720 2009 XU20 15/12/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
372721 2009 XD21 03/09/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
372722 2009 XN21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
372723 2009 XY22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
372724 2009 YA4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
372725 2009 YJ4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
372726 2009 YL4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
372727 2009 YH6 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372728 2009 YV9 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
372729 2009 YO11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372730 2009 YM17 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
372731 2009 YX19 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372732 2009 YD20 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372733 2009 YP20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372734 2009 YE21 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
372735 2010 AG17 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372736 2010 AD23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372737 2010 AR25 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
372738 2010 AT47 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
372739 2010 AV48 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372740 2010 AH49 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372741 2010 AP49 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
372742 2010 AF55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372743 2010 AG60 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
372744 2010 AQ61 15/01/2010 Mayhill iTelescope Obs. 4,2 km MPC · JPL
372745 2010 AH64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372746 2010 AJ67 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
372747 2010 AT67 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372748 2010 AV69 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372749 2010 AG80 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
372750 2010 BT 17/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
372751 2010 BZ2 19/01/2010 Črni Vrh Črni Vrh 2,2 km MPC · JPL
372752 2010 BV14 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372753 2010 CY1 05/02/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
372754 2010 CJ2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372755 2010 CC13 09/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
372756 2010 CR15 20/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
372757 2010 CT21 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372758 2010 CD27 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
372759 2010 CH28 09/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
372760 2010 CJ29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
372761 2010 CV69 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
372762 2010 CQ70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
372763 2010 CP92 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372764 2010 CW107 14/02/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
372765 2010 CV120 15/02/2010 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
372766 2010 CD138 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372767 2010 CB141 15/02/2010 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
372768 2010 CR142 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
372769 2010 CY159 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
372770 2010 CF160 09/02/2010 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
372771 2010 CM160 13/02/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
372772 2010 CY169 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
372773 2010 DG6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372774 2010 DO20 18/02/2010 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
372775 2010 DR35 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372776 2010 DH43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
372777 2010 DN44 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
372778 2010 DS60 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372779 2010 EX140 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372780 2010 FP6 16/03/2010 Dauban F. Kugel 4,7 km MPC · JPL
372781 2010 FC34 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
372782 2010 FQ43 21/03/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
372783 2010 GC41 07/04/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
372784 2010 GS173 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
372785 2010 JL34 07/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 710 m MPC · JPL
372786 2010 NA114 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372787 2010 OK61 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372788 2010 OR125 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
372789 2010 PK26 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372790 2010 PQ26 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
372791 2010 RT51 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
372792 2010 RR60 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
372793 2010 RA62 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
372794 2010 RG107 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
372795 2010 RS107 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
372796 2010 RT113 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
372797 2010 RW141 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372798 2010 RH154 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372799 2010 RO173 20/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
372800 2010 ST8 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372801 2010 SY8 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
372802 2010 SA19 11/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
372803 2010 ST28 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
372804 2010 SH41 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372805 2010 TE7 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
372806 2010 TB38 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
372807 2010 TP40 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
372808 2010 TP43 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
372809 2010 TW56 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
372810 2010 TO64 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
372811 2010 TS85 30/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
372812 2010 TA113 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372813 2010 TX116 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
372814 2010 TW124 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
372815 2010 TL138 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
372816 2010 TG151 08/10/2010 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
372817 2010 TQ161 07/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
372818 2010 US13 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
372819 2010 UF16 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
372820 2010 UT16 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372821 2010 UE25 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372822 2010 UF26 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
372823 2010 UZ32 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
372824 2010 UB35 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372825 2010 UG41 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372826 2010 UU45 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
372827 2010 UH54 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372828 2010 UJ57 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
372829 2010 UQ57 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372830 2010 UL60 21/10/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
372831 2010 UR64 29/05/2009 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
372832 2010 UJ70 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
372833 2010 UE73 20/10/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
372834 2010 UU76 19/10/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
372835 2010 UA80 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
372836 2010 VT14 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
372837 2010 VQ22 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372838 2010 VG32 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
372839 2010 VH47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372840 2010 VA61 24/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
372841 2010 VZ61 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
372842 2010 VE86 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
372843 2010 VM91 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
372844 2010 VZ91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372845 2010 VK92 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
372846 2010 VN99 24/09/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
372847 2010 VK101 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
372848 2010 VR112 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372849 2010 VN128 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
372850 2010 VA130 24/09/2000 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
372851 2010 VW135 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
372852 2010 VN148 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372853 2010 VK150 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
372854 2010 VZ159 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372855 2010 VX160 28/05/2009 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
372856 2010 VK162 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
372857 2010 VZ163 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
372858 2010 VB171 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372859 2010 VG173 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
372860 2010 VJ173 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
372861 2010 VE182 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372862 2010 VX196 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
372863 2010 VB197 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
372864 2010 VR213 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372865 2010 VG216 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
372866 2010 VP216 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
372867 2010 VO217 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372868 2010 VA218 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
372869 2010 WG22 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
372870 2010 WZ27 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372871 2010 WJ28 18/12/2003 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
372872 2010 WA40 01/11/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
372873 2010 WZ43 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
372874 2010 WB52 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372875 2010 WC52 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
372876 2010 WG60 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
372877 2010 WS61 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
372878 2010 XY2 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
372879 2010 XZ2 16/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
372880 2010 XO66 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372881 2010 XF68 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372882 2010 XT83 23/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
372883 2010 XZ83 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
372884 2010 XD84 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
372885 2010 XZ84 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
372886 2010 XL85 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
372887 2010 YM 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
372888 2010 YC3 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
372889 2011 AC9 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372890 2011 AD13 04/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
372891 2011 AS15 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372892 2011 AO21 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372893 2011 AP23 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372894 2011 AD26 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
372895 2011 AE26 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372896 2011 AL31 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372897 2011 AJ32 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372898 2011 AW33 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372899 2011 AD34 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
372900 2011 AK38 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372901 2011 AC43 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372902 2011 AR46 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372903 2011 AB53 11/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
372904 2011 AF58 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372905 2011 AF61 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372906 2011 AM65 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372907 2011 AT65 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372908 2011 AZ67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
372909 2011 AY68 22/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
372910 2011 AB70 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372911 2011 AJ75 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372912 2011 AN76 14/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372913 2011 AN77 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372914 2011 BD 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372915 2011 BW4 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
372916 2011 BA5 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372917 2011 BV5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372918 2011 BW5 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
372919 2011 BW8 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372920 2011 BO9 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372921 2011 BT9 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372922 2011 BM17 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
372923 2011 BV19 01/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
372924 2011 BC21 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372925 2011 BW21 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372926 2011 BR22 17/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
372927 2011 BO25 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372928 2011 BW27 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372929 2011 BG28 15/01/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
372930 2011 BZ28 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372931 2011 BE32 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
372932 2011 BL35 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372933 2011 BC38 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
372934 2011 BS46 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372935 2011 BT47 19/02/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
372936 2011 BN51 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372937 2011 BO53 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
372938 2011 BC54 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372939 2011 BF61 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
372940 2011 BX66 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372941 2011 BQ70 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372942 2011 BN71 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
372943 2011 BQ71 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372944 2011 BF73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372945 2011 BN73 15/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
372946 2011 BO73 29/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
372947 2011 BL74 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372948 2011 BE76 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372949 2011 BR76 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372950 2011 BO78 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
372951 2011 BY78 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372952 2011 BL85 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372953 2011 BJ86 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372954 2011 BJ89 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372955 2011 BO89 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372956 2011 BX89 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372957 2011 BA97 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372958 2011 BU99 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372959 2011 BQ102 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372960 2011 BS103 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372961 2011 BH104 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372962 2011 BL105 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372963 2011 BY111 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372964 2011 BT112 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372965 2011 BS116 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372966 2011 BK119 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372967 2011 BV124 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372968 2011 BP152 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372969 2011 CX 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
372970 2011 CD2 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372971 2011 CW10 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372972 2011 CT14 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372973 2011 CV27 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372974 2011 CE32 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372975 2011 CT33 22/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
372976 2011 CF34 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
372977 2011 CT34 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372978 2011 CZ34 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372979 2011 CB49 15/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372980 2011 CY49 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372981 2011 CY53 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372982 2011 CB54 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372983 2011 CP59 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372984 2011 CS67 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
372985 2011 CT68 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372986 2011 CS70 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372987 2011 CF71 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
372988 2011 CK71 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372989 2011 CE73 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
372990 2011 CJ74 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372991 2011 CN75 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372992 2011 CQ76 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372993 2011 CP80 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372994 2011 CD86 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372995 2011 CQ86 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372996 2011 CD87 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372997 2011 CC88 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372998 2011 CW89 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
372999 2011 CR90 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373000 2011 CF92 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

368.000s  • 369.000s  • 370.000s  • 371.000s  • 372.000s  • 373.000s  • 374.000s  • 375.000s  • 376.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001