Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/481001–482000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
481001 2004 FX97 23/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
481002 2004 GR25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
481003 2004 HV24 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481004 2004 JU30 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
481005 2004 PX82 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
481006 2004 RV7 06/09/2004 St. Véran Saint-Véran Obs. 3,9 km MPC · JPL
481007 2004 RS86 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481008 2004 RS99 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
481009 2004 RQ123 07/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
481010 2004 RU149 09/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
481011 2004 RS151 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481012 2004 RW161 22/07/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
481013 2004 RB206 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
481014 2004 RG208 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
481015 2004 RK246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
481016 2004 RE260 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
481017 2004 TF35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
481018 2004 TK62 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481019 2004 TO85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
481020 2004 TZ105 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
481021 2004 TH168 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
481022 2004 TL287 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
481023 2004 TJ370 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
481024 2004 UH6 20/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
481025 2004 VA1 03/11/2004 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
481026 2004 VL56 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
481027 2004 XN44 13/12/2004 Mauna Kea D. J. Tholen 710 m MPC · JPL
481028 2004 XB73 30/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
481029 2004 XB76 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
481030 2004 YE12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481031 2004 YL23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
481032 2004 YZ23 22/12/2004 Siding Spring SSS AMO 3,4 km MPC · JPL
481033 2005 AM29 15/01/2005 Kvistaberg UDAS 1,1 km MPC · JPL
481034 2005 AP73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481035 2005 AM76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481036 2005 BO35 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,2 km MPC · JPL
481037 2005 CJ31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
481038 2005 CP68 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
481039 2005 EE41 01/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
481040 2005 EG77 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
481041 2005 EC184 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
481042 2005 EK190 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481043 2005 ER192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481044 2005 EG225 15/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
481045 2005 EW283 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
481046 2005 FE4 18/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
481047 2005 FT8 31/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
481048 2005 GA10 01/04/2005 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
481049 2005 GS12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
481050 2005 GV32 04/04/2005 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
481051 2005 GU109 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
481052 2005 HD4 30/04/2005 Siding Spring SSS 260 m MPC · JPL
481053 2005 JP45 03/05/2005 Kitt Peak DLS 710 m MPC · JPL
481054 2005 JV57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481055 2005 JP102 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
481056 2005 LH31 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
481057 2005 LS41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
481058 2005 MM24 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481059 2005 MW29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
481060 2005 MX36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
481061 2005 NA14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481062 2005 NG80 06/07/2005 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
481063 2005 OC3 28/07/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
481064 2005 QU4 25/07/2005 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
481065 2005 QY23 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
481066 2005 QW54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481067 2005 QA59 25/08/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
481068 2005 QW133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
481069 2005 QU139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481070 2005 QM140 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481071 2005 QJ163 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
481072 2005 QM187 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
481073 2005 RK 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
481074 2005 SL11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
481075 2005 ST14 25/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
481076 2005 SV19 25/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 3,5 km MPC · JPL
481077 2005 SC35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
481078 2005 SB37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
481079 2005 SC85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
481080 2005 SE92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
481081 2005 SX95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
481082 2005 SA98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481083 2005 SQ131 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
481084 2005 SV134 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
481085 2005 SA135 30/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
481086 2005 SL141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481087 2005 SC150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
481088 2005 SW168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
481089 2005 SB172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
481090 2005 SY173 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
481091 2005 SU174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
481092 2005 SB186 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
481093 2005 SO207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
481094 2005 SU230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481095 2005 SX233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
481096 2005 SN235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481097 2005 SW235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481098 2005 SE263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
481099 2005 ST289 29/09/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
481100 2005 SJ290 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
481101 2005 TL2 01/10/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
481102 2005 TG3 01/10/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
481103 2005 TY20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
481104 2005 TD54 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
481105 2005 TK78 07/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
481106 2005 TK95 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
481107 2005 TH102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
481108 2005 TA103 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
481109 2005 TT111 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481110 2005 TY119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
481111 2005 TG121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
481112 2005 TZ124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
481113 2005 TD125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481114 2005 TY127 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
481115 2005 TL129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481116 2005 TW130 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
481117 2005 TM140 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
481118 2005 TM141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
481119 2005 TS143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481120 2005 TF145 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
481121 2005 TU153 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
481122 2005 TL163 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481123 2005 TR171 10/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
481124 2005 TX186 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481125 2005 TL190 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
481126 2005 UV2 23/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
481127 2005 UJ6 28/10/2005 Catalina CSS 180 m MPC · JPL
481128 2005 UA8 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
481129 2005 UV10 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
481130 2005 UF11 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
481131 2005 UB21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481132 2005 UU24 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
481133 2005 UE25 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481134 2005 UC39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481135 2005 UO43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
481136 2005 UG57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
481137 2005 UU59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
481138 2005 UJ63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
481139 2005 UM67 22/10/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
481140 2005 UN79 25/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
481141 2005 UZ83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481142 2005 UL92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481143 2005 UE103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
481144 2005 UM104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481145 2005 UX113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
481146 2005 UJ119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481147 2005 UM121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
481148 2005 UT129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
481149 2005 UA131 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
481150 2005 UQ147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
481151 2005 UQ152 23/10/2005 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
481152 2005 UH160 22/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
481153 2005 UW162 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481154 2005 UT167 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
481155 2005 UD174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
481156 2005 UU182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
481157 2005 UT183 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481158 2005 UY188 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
481159 2005 UO191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
481160 2005 UX194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
481161 2005 UW196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
481162 2005 UJ202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481163 2005 UF203 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
481164 2005 UF210 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
481165 2005 UZ211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
481166 2005 UO212 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
481167 2005 UE221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481168 2005 UK221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481169 2005 UB229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
481170 2005 UJ230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
481171 2005 UM231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
481172 2005 UF232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
481173 2005 UF237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481174 2005 UQ239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
481175 2005 UB246 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
481176 2005 UP261 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
481177 2005 UO264 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481178 2005 UM267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
481179 2005 UD277 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481180 2005 UX279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
481181 2005 UY291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481182 2005 UK307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
481183 2005 UP316 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481184 2005 UO323 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
481185 2005 UG327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
481186 2005 UU333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
481187 2005 UR336 25/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
481188 2005 US338 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
481189 2005 UP347 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
481190 2005 UU353 29/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
481191 2005 UA374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
481192 2005 UB399 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
481193 2005 UW402 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
481194 2005 UT424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
481195 2005 UL447 29/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
481196 2005 UX460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
481197 2005 UD461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
481198 2005 UW471 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
481199 2005 UE474 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
481200 2005 UC480 30/07/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
481201 2005 UA483 22/10/2005 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
481202 2005 US487 23/10/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
481203 2005 UB490 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481204 2005 UG515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
481205 2005 UH517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,7 km MPC · JPL
481206 2005 UE527 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481207 2005 UC529 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
481208 2005 VY 30/10/2005 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
481209 2005 VH3 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
481210 2005 VA32 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
481211 2005 VK32 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
481212 2005 VZ32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
481213 2005 VB36 03/11/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
481214 2005 VP37 28/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
481215 2005 VC40 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481216 2005 VK41 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
481217 2005 VP45 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481218 2005 VY49 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
481219 2005 VA50 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
481220 2005 VR80 05/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
481221 2005 VE96 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
481222 2005 VS103 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
481223 2005 WK5 20/11/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
481224 2005 WV15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
481225 2005 WR24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
481226 2005 WU24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
481227 2005 WP29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
481228 2005 WT29 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
481229 2005 WN40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
481230 2005 WP48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
481231 2005 WN55 28/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,3 km MPC · JPL
481232 2005 WN67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481233 2005 WJ80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
481234 2005 WS86 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
481235 2005 WU86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
481236 2005 WN91 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
481237 2005 WM105 29/11/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
481238 2005 WG108 28/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
481239 2005 WS110 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
481240 2005 WT120 14/09/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
481241 2005 WD130 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
481242 2005 WM135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
481243 2005 WW140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
481244 2005 WZ144 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481245 2005 WD146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
481246 2005 WJ146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
481247 2005 WB150 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
481248 2005 WR153 25/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
481249 2005 WP154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
481250 2005 WA155 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
481251 2005 WX160 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
481252 2005 WW168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
481253 2005 WY172 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481254 2005 WO180 08/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
481255 2005 WL181 25/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
481256 2005 WK184 28/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
481257 2005 WV203 25/11/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
481258 2005 WR205 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
481259 2005 XM6 28/11/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
481260 2005 XD36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
481261 2005 XB43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
481262 2005 XR52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481263 2005 XH62 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
481264 2005 XO62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
481265 2005 XV72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
481266 2005 XU73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
481267 2005 XG81 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
481268 2005 XQ82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
481269 2005 XG92 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
481270 2005 YF5 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481271 2005 YR5 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
481272 2005 YC18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
481273 2005 YL18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
481274 2005 YN19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
481275 2005 YA26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
481276 2005 YH29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481277 2005 YA33 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
481278 2005 YD42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
481279 2005 YR45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
481280 2005 YA46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
481281 2005 YK47 10/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
481282 2005 YE49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
481283 2005 YP63 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
481284 2005 YB65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481285 2005 YM79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481286 2005 YQ81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481287 2005 YB86 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
481288 2005 YN86 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
481289 2005 YX88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
481290 2005 YF91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
481291 2005 YL104 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481292 2005 YK120 27/12/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
481293 2005 YT132 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
481294 2005 YR149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
481295 2005 YO153 29/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
481296 2005 YP167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
481297 2005 YM201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
481298 2005 YG203 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
481299 2005 YM214 30/12/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
481300 2005 YC218 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
481301 2005 YM218 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
481302 2005 YY218 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
481303 2005 YD222 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
481304 2005 YA223 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
481305 2005 YB223 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
481306 2005 YX227 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
481307 2005 YW246 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481308 2005 YA248 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
481309 2005 YS269 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
481310 2005 YE273 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
481311 2006 AN5 02/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
481312 2006 AQ14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
481313 2006 AY16 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481314 2006 AG17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481315 2006 AU23 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
481316 2006 AR30 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
481317 2006 AV34 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481318 2006 AB68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
481319 2006 AG74 05/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
481320 2006 AU85 10/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
481321 2006 AF86 05/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
481322 2006 BT 19/01/2006 Gnosca S. Sposetti 820 m MPC · JPL
481323 2006 BX10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481324 2006 BO14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
481325 2006 BD25 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
481326 2006 BC26 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
481327 2006 BB27 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 220 m MPC · JPL
481328 2006 BS35 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
481329 2006 BT48 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481330 2006 BY51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481331 2006 BK58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
481332 2006 BJ76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
481333 2006 BV88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
481334 2006 BX92 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
481335 2006 BH114 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
481336 2006 BN153 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
481337 2006 BG190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
481338 2006 BH218 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
481339 2006 BM223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
481340 2006 BK240 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
481341 2006 BA242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481342 2006 BL265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
481343 2006 BM265 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
481344 2006 CM13 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481345 2006 CE19 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
481346 2006 CQ24 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
481347 2006 CM58 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
481348 2006 DN44 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481349 2006 DV47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
481350 2006 DK48 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
481351 2006 DG62 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
481352 2006 DP65 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
481353 2006 DL68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
481354 2006 DS78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
481355 2006 DR90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
481356 2006 DH205 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481357 2006 EY22 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
481358 2006 ES69 09/03/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
481359 2006 FO9 06/03/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
481360 2006 FM25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
481361 2006 FH41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481362 2006 FT50 26/03/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
481363 2006 GS49 01/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
481364 2006 HN19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481365 2006 HJ33 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
481366 2006 HY70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481367 2006 HQ129 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
481368 2006 HQ132 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
481369 2006 HN142 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 860 m MPC · JPL
481370 2006 JD20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481371 2006 JY49 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
481372 2006 KP5 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
481373 2006 KJ12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
481374 2006 KD24 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
481375 2006 KG33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481376 2006 KO48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481377 2006 KS54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
481378 2006 KD87 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481379 2006 KE102 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481380 2006 MP8 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
481381 2006 OS5 22/07/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
481382 2006 PM19 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
481383 2006 PX26 15/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
481384 2006 QZ29 21/07/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
481385 2006 QG43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481386 2006 QM65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481387 2006 QD89 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481388 2006 RD1 06/09/2006 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
481389 2006 RX38 14/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
481390 2006 RV64 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481391 2006 RE78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481392 2006 RG90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
481393 2006 RO122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
481394 2006 SF6 17/09/2006 Catalina CSS 370 m MPC · JPL
481395 2006 SP38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481396 2006 SB59 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
481397 2006 SS59 17/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
481398 2006 SP61 16/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
481399 2006 SA80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
481400 2006 SC115 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
481401 2006 SY154 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481402 2006 SJ185 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
481403 2006 SU200 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481404 2006 SO241 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
481405 2006 SB275 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
481406 2006 SJ291 16/09/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
481407 2006 SS297 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481408 2006 SL323 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
481409 2006 SV396 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481410 2006 SG405 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
481411 2006 TJ8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
481412 2006 TL11 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
481413 2006 TX53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481414 2006 TK82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481415 2006 TW98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
481416 2006 TS115 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
481417 2006 UX23 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
481418 2006 UM49 17/10/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
481419 2006 UJ54 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
481420 2006 UH60 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
481421 2006 UX94 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
481422 2006 UK96 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
481423 2006 UC101 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
481424 2006 UA129 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481425 2006 UB130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481426 2006 UU132 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481427 2006 UG142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
481428 2006 UQ147 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481429 2006 UF164 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
481430 2006 UR164 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481431 2006 UR185 16/10/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
481432 2006 UD191 19/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
481433 2006 UF272 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
481434 2006 UE328 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
481435 2006 VN7 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
481436 2006 VW17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481437 2006 VA38 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
481438 2006 VL64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481439 2006 VU67 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
481440 2006 VX72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
481441 2006 VZ136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
481442 2006 WO3 20/11/2006 Catalina CSS 170 m MPC · JPL
481443 2006 WA7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481444 2006 WV145 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
481445 2006 WV147 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481446 2006 WH162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481447 2006 WR166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
481448 2006 WQ172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
481449 2006 WV173 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
481450 2006 WT188 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
481451 2006 WV199 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
481452 2006 WE200 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
481453 2006 WK201 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
481454 2006 WL204 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
481455 2006 WX204 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
481456 2006 WV205 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481457 2006 XD2 12/12/2006 Socorro LINEAR 220 m MPC · JPL
481458 2006 XT27 13/12/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
481459 2006 XN38 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
481460 2006 XF41 26/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
481461 2006 XV55 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
481462 2006 XO65 12/12/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
481463 2006 XJ72 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481464 2006 YA6 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
481465 2006 YB35 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
481466 2006 YQ38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
481467 2007 AN9 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
481468 2007 AE14 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
481469 2007 BT10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
481470 2007 BA29 24/01/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
481471 2007 BB29 24/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 620 m MPC · JPL
481472 2007 BT33 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481473 2007 BO46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
481474 2007 BS46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
481475 2007 BO73 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481476 2007 BN76 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
481477 2007 BX79 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
481478 2007 BV100 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
481479 2007 CO6 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481480 2007 CZ8 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481481 2007 CP18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
481482 2007 CA19 10/02/2007 Catalina CSS APO 1,1 km MPC · JPL
481483 2007 CQ27 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
481484 2007 CT37 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481485 2007 CV37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
481486 2007 CX41 17/01/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
481487 2007 CD43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481488 2007 CZ53 15/02/2007 Junk Bond D. Healy 710 m MPC · JPL
481489 2007 CK57 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
481490 2007 DB 16/02/2007 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,5 km MPC · JPL
481491 2007 DD15 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
481492 2007 DB34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481493 2007 DM35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
481494 2007 DG47 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
481495 2007 DP47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
481496 2007 DV62 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
481497 2007 DE88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
481498 2007 DM89 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
481499 2007 DO89 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
481500 2007 DA114 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
481501 2007 EC22 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
481502 2007 EJ27 07/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481503 2007 ED53 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
481504 2007 EL62 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
481505 2007 EN64 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481506 2007 ES67 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
481507 2007 EK80 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
481508 2007 EW87 22/02/2007 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
481509 2007 EP143 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
481510 2007 ED159 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481511 2007 ED160 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
481512 2007 EP172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481513 2007 EM202 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
481514 2007 EL212 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481515 2007 ES216 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
481516 2007 FY11 15/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
481517 2007 FA34 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
481518 2007 FW39 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
481519 2007 FY44 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
481520 2007 FZ44 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
481521 2007 FV48 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
481522 2007 FS49 20/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
481523 2007 GF45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
481524 2007 HO18 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
481525 2007 HG53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
481526 2007 HK68 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
481527 2007 HC71 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
481528 2007 HX79 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
481529 2007 HJ82 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
481530 2007 HV92 19/04/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
481531 2007 JP35 08/05/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
481532 2007 LE 07/06/2007 Socorro LINEAR APO · 410 m MPC · JPL
481533 2007 LH4 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
481534 2007 LX16 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
481535 2007 MY19 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
481536 2007 MH24 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
481537 2007 NK6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
481538 2007 OP4 23/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
481539 2007 PG20 18/06/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
481540 2007 PT21 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
481541 2007 QF8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
481542 2007 RF5 05/09/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
481543 2007 RN7 05/09/2007 Catalina CSS 160 m MPC · JPL
481544 2007 RN31 05/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
481545 2007 RJ84 10/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
481546 2007 RU134 13/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
481547 2007 RW145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
481548 2007 RW148 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
481549 2007 RU155 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
481550 2007 RH171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
481551 2007 RA177 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
481552 2007 RA179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
481553 2007 RC189 10/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
481554 2007 RF215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481555 2007 RE233 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
481556 2007 RH239 11/09/2007 XuYi PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
481557 2007 RG258 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
481558 2007 RC280 10/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
481559 2007 RE292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
481560 2007 RA314 13/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
481561 2007 RK316 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
481562 2007 RU324 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
481563 2007 RV324 12/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
481564 2007 RY325 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481565 2007 SC 11/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
481566 2007 SV 17/09/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
481567 2007 SB13 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
481568 2007 TB12 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
481569 2007 TK13 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
481570 2007 TF25 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481571 2007 TZ27 14/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
481572 2007 TR40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
481573 2007 TX50 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
481574 2007 TV53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481575 2007 TS74 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481576 2007 TV93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
481577 2007 TN103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
481578 2007 TM111 08/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
481579 2007 TS114 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481580 2007 TR130 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
481581 2007 TA132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
481582 2007 TP132 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481583 2007 TF137 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
481584 2007 TA145 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481585 2007 TX149 11/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
481586 2007 TD155 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
481587 2007 TE160 08/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
481588 2007 TN164 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
481589 2007 TT165 11/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
481590 2007 TJ169 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
481591 2007 TN202 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481592 2007 TS205 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
481593 2007 TD208 12/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
481594 2007 TT218 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
481595 2007 TM232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481596 2007 TY235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
481597 2007 TL242 08/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
481598 2007 TQ255 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
481599 2007 TX259 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481600 2007 TJ276 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
481601 2007 TU319 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
481602 2007 TN335 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481603 2007 TF337 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481604 2007 TP364 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481605 2007 TH398 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
481606 2007 TA406 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
481607 2007 TB428 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
481608 2007 TN443 08/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
481609 2007 TD445 12/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
481610 2007 TY445 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
481611 2007 TF446 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481612 2007 TX452 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
481613 2007 UD2 09/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
481614 2007 UJ5 08/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
481615 2007 UN5 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
481616 2007 UX10 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
481617 2007 UT28 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481618 2007 UM36 19/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
481619 2007 UG42 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
481620 2007 UR65 29/10/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
481621 2007 UD80 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
481622 2007 UD84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481623 2007 UF85 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481624 2007 UD93 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481625 2007 UA95 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
481626 2007 UV97 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
481627 2007 UZ112 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481628 2007 UY123 10/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
481629 2007 US133 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
481630 2007 UK136 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
481631 2007 UM141 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481632 2007 VY5 11/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
481633 2007 VT7 21/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
481634 2007 VE33 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481635 2007 VO38 21/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
481636 2007 VJ56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481637 2007 VM74 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481638 2007 VO83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
481639 2007 VQ85 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
481640 2007 VJ91 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
481641 2007 VY97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481642 2007 VC114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481643 2007 VD116 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
481644 2007 VT126 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
481645 2007 VT135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
481646 2007 VH142 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
481647 2007 VS144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
481648 2007 VZ154 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481649 2007 VA157 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481650 2007 VK165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481651 2007 VJ175 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
481652 2007 VR181 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
481653 2007 VA193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
481654 2007 VS197 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481655 2007 VX223 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
481656 2007 VL224 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481657 2007 VJ226 09/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
481658 2007 VU232 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
481659 2007 VR270 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481660 2007 VO272 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
481661 2007 VG277 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481662 2007 VE282 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
481663 2007 VM292 14/11/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
481664 2007 VV298 13/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
481665 2007 VX300 11/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
481666 2007 VJ310 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
481667 2007 VD313 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481668 2007 VJ316 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
481669 2007 VF317 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
481670 2007 VZ318 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
481671 2007 VP324 08/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
481672 2007 WY10 17/11/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
481673 2007 WF53 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
481674 2007 XB51 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481675 2007 XR56 03/12/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
481676 2007 YT3 20/12/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
481677 2007 YP20 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481678 2007 YW34 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481679 2007 YZ36 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
481680 2007 YF49 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
481681 2007 YG53 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
481682 2007 YJ53 30/12/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
481683 2007 YT62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
481684 2008 AP7 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
481685 2008 AU8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481686 2008 AJ17 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
481687 2008 AT18 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 1,8 km MPC · JPL
481688 2008 AX21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
481689 2008 AE35 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
481690 2008 AO39 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
481691 2008 AF56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481692 2008 AD62 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
481693 2008 AL74 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481694 2008 AZ80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
481695 2008 AN109 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481696 2008 AE115 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
481697 2008 AS136 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
481698 2008 BM9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481699 2008 BY12 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
481700 2008 BL34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
481701 2008 BC49 31/12/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
481702 2008 CF8 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
481703 2008 CH12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481704 2008 CJ28 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481705 2008 CY31 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481706 2008 CT35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481707 2008 CM53 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
481708 2008 CY139 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481709 2008 CU149 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481710 2008 CT177 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
481711 2008 CF184 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
481712 2008 CD202 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
481713 2008 CZ205 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
481714 2008 DT 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
481715 2008 EY11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
481716 2008 EZ46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
481717 2008 EF70 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
481718 2008 EV96 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481719 2008 EA97 07/03/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
481720 2008 EP117 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
481721 2008 ER154 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
481722 2008 EO160 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
481723 2008 EO167 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481724 2008 EU167 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481725 2008 ER168 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
481726 2008 FW22 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
481727 2008 FE23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
481728 2008 FM26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
481729 2008 FP70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
481730 2008 FJ100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
481731 2008 FU101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
481732 2008 FD107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
481733 2008 GJ2 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
481734 2008 GS19 31/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
481735 2008 GP21 14/03/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
481736 2008 GS22 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
481737 2008 GX22 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481738 2008 GP23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
481739 2008 GB51 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
481740 2008 GK80 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
481741 2008 GL103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
481742 2008 GH115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
481743 2008 GC120 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481744 2008 GT126 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
481745 2008 GN130 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
481746 2008 GX132 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
481747 2008 GD140 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
481748 2008 GE144 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481749 2008 HP19 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
481750 2008 HN23 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
481751 2008 HQ37 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
481752 2008 HE53 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
481753 2008 HU57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481754 2008 HK69 17/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
481755 2008 JM3 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
481756 2008 JM13 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
481757 2008 JC29 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
481758 2008 KF 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
481759 2008 KZ1 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
481760 2008 KG24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
481761 2008 KQ27 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
481762 2008 LB12 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
481763 2008 MD 22/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481764 2008 MB2 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
481765 2008 ON3 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
481766 2008 PD9 07/08/2008 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
481767 2008 QN8 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481768 2008 QZ34 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
481769 2008 RL37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
481770 2008 RY40 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481771 2008 RY76 06/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
481772 2008 RC89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481773 2008 SO4 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
481774 2008 SW4 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
481775 2008 SX7 21/09/2008 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
481776 2008 SB32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481777 2008 SQ89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481778 2008 SW98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
481779 2008 SR114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
481780 2008 SL116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481781 2008 SM131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
481782 2008 SM138 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
481783 2008 SD164 28/09/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
481784 2008 ST172 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
481785 2008 SE289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
481786 2008 SD291 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481787 2008 SF298 20/09/2008 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
481788 2008 SD300 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481789 2008 SQ304 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481790 2008 TF4 06/10/2008 Catalina CSS 510 m MPC · JPL
481791 2008 TZ21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
481792 2008 TZ25 08/10/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
481793 2008 TT35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
481794 2008 TC42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481795 2008 TO61 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
481796 2008 TC66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
481797 2008 TL66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481798 2008 TY66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481799 2008 TT90 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
481800 2008 TO91 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
481801 2008 TS97 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
481802 2008 TU102 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481803 2008 TW108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
481804 2008 TP112 06/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
481805 2008 TE135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
481806 2008 TV169 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481807 2008 TT173 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
481808 2008 TY176 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
481809 2008 TL182 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
481810 2008 UB49 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
481811 2008 UN51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481812 2008 UU53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481813 2008 UP54 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
481814 2008 UC57 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481815 2008 UK58 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
481816 2008 UD66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481817 2008 UL90 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
481818 2008 UL112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
481819 2008 UK114 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
481820 2008 UV114 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481821 2008 UE180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
481822 2008 UR184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481823 2008 UY194 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
481824 2008 UU226 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481825 2008 UD235 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
481826 2008 UK263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481827 2008 UY300 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481828 2008 UU343 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481829 2008 UW350 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
481830 2008 UC368 30/10/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
481831 2008 VE33 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
481832 2008 VG57 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481833 2008 VY65 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
481834 2008 VS72 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481835 2008 VS76 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
481836 2008 VW78 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
481837 2008 WR1 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
481838 2008 WC38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
481839 2008 WS45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
481840 2008 WC46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
481841 2008 WS48 18/11/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
481842 2008 WV73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
481843 2008 WE82 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
481844 2008 WH94 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
481845 2008 WG98 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
481846 2008 WO112 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
481847 2008 WN133 17/11/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
481848 2008 WV133 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481849 2008 WO138 18/11/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
481850 2008 WU139 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
481851 2008 XR 03/12/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
481852 2008 XY5 04/12/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
481853 2008 XK15 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481854 2008 XW16 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
481855 2008 XR36 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
481856 2008 XX41 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
481857 2008 XE47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
481858 2008 XQ47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
481859 2008 YB8 23/12/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
481860 2008 YB24 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
481861 2008 YZ34 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
481862 2008 YO40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
481863 2008 YZ48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
481864 2008 YH50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
481865 2008 YB52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
481866 2008 YE54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
481867 2008 YD57 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481868 2008 YE78 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
481869 2008 YB90 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481870 2008 YU91 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481871 2008 YR92 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
481872 2008 YD105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481873 2008 YV110 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
481874 2008 YY114 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
481875 2008 YN118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481876 2008 YF125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
481877 2008 YH137 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481878 2008 YA143 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481879 2008 YP147 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
481880 2008 YU153 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
481881 2008 YH159 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481882 2008 YY159 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481883 2008 YD162 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
481884 2008 YS166 22/12/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
481885 2008 YW172 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481886 2008 YZ172 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481887 2009 AG13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
481888 2009 AO15 04/01/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,4 km MPC · JPL
481889 2009 AO24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481890 2009 AW26 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481891 2009 AN27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481892 2009 AW27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481893 2009 AA32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481894 2009 AX39 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481895 2009 AF42 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481896 2009 AF44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
481897 2009 AR44 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481898 2009 AC45 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481899 2009 AR48 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
481900 2009 AJ49 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
481901 2009 BS1 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
481902 2009 BK7 18/01/2009 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
481903 2009 BL9 18/01/2009 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
481904 2009 BB11 25/01/2009 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
481905 2009 BO13 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
481906 2009 BS18 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
481907 2009 BC26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481908 2009 BA29 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
481909 2009 BH32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481910 2009 BE42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481911 2009 BW44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481912 2009 BU48 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
481913 2009 BM53 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
481914 2009 BH59 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
481915 2009 BX62 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
481916 2009 BV73 30/01/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
481917 2009 BY75 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
481918 2009 BE77 30/01/2009 Siding Spring SSS APO 850 m MPC · JPL
481919 2009 BT77 25/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
481920 2009 BW77 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
481921 2009 BT80 31/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
481922 2009 BW81 31/01/2009 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 980 m MPC · JPL
481923 2009 BA82 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
481924 2009 BC83 20/01/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
481925 2009 BE84 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
481926 2009 BW85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481927 2009 BG89 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
481928 2009 BL95 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
481929 2009 BH96 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
481930 2009 BZ98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
481931 2009 BB109 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481932 2009 BQ120 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
481933 2009 BJ123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
481934 2009 BR123 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
481935 2009 BT152 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481936 2009 BM153 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
481937 2009 BC155 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
481938 2009 BL185 18/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
481939 2009 BL186 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481940 2009 BS187 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
481941 2009 BZ188 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
481942 2009 CB4 28/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
481943 2009 CH15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
481944 2009 CM28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481945 2009 CL49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
481946 2009 CM50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
481947 2009 CC59 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
481948 2009 CQ61 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481949 2009 DV9 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
481950 2009 DC14 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481951 2009 DU49 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
481952 2009 DF75 19/02/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
481953 2009 DF84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
481954 2009 DX86 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
481955 2009 DA98 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481956 2009 DZ110 29/01/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
481957 2009 DS115 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481958 2009 DY115 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
481959 2009 DM117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
481960 2009 DL123 24/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
481961 2009 DS136 24/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
481962 2009 DN139 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481963 2009 DM141 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481964 2009 DU141 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
481965 2009 EB1 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 260 m MPC · JPL
481966 2009 EV6 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
481967 2009 EO9 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
481968 2009 ED19 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
481969 2009 EM20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
481970 2009 EV29 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
481971 2009 FH5 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
481972 2009 FG20 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
481973 2009 FP22 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
481974 2009 FY36 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
481975 2009 FS63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
481976 2009 FQ64 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
481977 2009 FG66 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
481978 2009 FY66 30/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
481979 2009 GX1 12/04/2009 Altschwendt W. Ries 1,3 km MPC · JPL
481980 2009 HL47 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
481981 2009 HA50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
481982 2009 HT82 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
481983 2009 HR105 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
481984 Cernunnos 2009 KL2 20/05/2009 Vicques M. Ory AMO 930 m MPC · JPL
481985 2009 KM7 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
481986 2009 KF33 29/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
481987 2009 MY1 26/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
481988 2009 PS10 28/07/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
481989 2009 QB35 28/08/2009 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
481990 2009 QU40 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
481991 2009 QX60 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
481992 2009 RY11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
481993 Melaniezander 2009 RO27 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 780 m MPC · JPL
481994 2009 RY75 14/09/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
481995 2009 SZ22 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
481996 2009 SD51 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
481997 2009 SK66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
481998 2009 SQ70 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
481999 2009 SD74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
482000 2009 SO115 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

477.000s  • 478.000s  • 479.000s  • 480.000s  • 481.000s  • 482.000s  • 483.000s  • 484.000s  • 485.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001