Danh sách tiểu hành tinh/170001–171000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170001 2002 TS283 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170002 2002 TJ286 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
170003 2002 TT286 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
170004 2002 TF296 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170005 2002 TR296 11/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
170006 Stoughton 2002 TV309 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
170007 Strateva 2002 TV323 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
170008 Michaelstrauss 2002 TZ338 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
170009 Subbarao 2002 TY340 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
170010 Szalay 2002 TJ341 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
170011 Szkody 2002 TE352 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
170012 Anithakar 2002 TF359 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
170013 2002 UO3 28/10/2002 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
170014 2002 UZ4 26/10/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
170015 2002 UE8 28/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
170016 2002 UY10 28/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,9 km MPC · JPL
170017 2002 UC22 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
170018 2002 UU23 28/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
170019 2002 UV23 28/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
170020 2002 UW23 28/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
170021 2002 UE41 31/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
170022 Douglastucker 2002 UO66 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
170023 Vogeley 2002 UR68 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
170024 2002 VH 01/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170025 2002 VO 02/11/2002 Wrightwood J. W. Young 4,2 km MPC · JPL
170026 2002 VV2 04/11/2002 Wrightwood J. W. Young 5,1 km MPC · JPL
170027 2002 VH5 05/11/2002 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
170028 2002 VW6 01/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
170029 2002 VB9 01/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
170030 2002 VA11 01/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
170031 2002 VV15 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
170032 2002 VF21 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
170033 2002 VY21 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170034 2002 VH22 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170035 2002 VG28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
170036 2002 VA31 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170037 2002 VB31 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
170038 2002 VJ32 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170039 2002 VS33 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
170040 2002 VB36 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
170041 2002 VS36 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
170042 2002 VK37 04/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
170043 2002 VJ42 05/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
170044 2002 VA43 04/11/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
170045 2002 VO47 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
170046 2002 VA50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
170047 2002 VB52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
170048 2002 VT53 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170049 2002 VV54 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
170050 2002 VY54 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
170051 2002 VV57 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
170052 2002 VG60 03/11/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
170053 2002 VH65 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170054 2002 VM68 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170055 2002 VQ73 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
170056 2002 VO75 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170057 2002 VB80 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170058 2002 VR81 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
170059 2002 VD83 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
170060 2002 VP83 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
170061 2002 VT83 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170062 2002 VE88 10/11/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
170063 2002 VP92 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170064 2002 VA93 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
170065 2002 VQ96 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
170066 2002 VU106 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170067 2002 VU108 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170068 2002 VE110 12/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
170069 2002 VR110 12/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
170070 2002 VD121 12/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
170071 2002 VT127 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
170072 2002 VG128 14/11/2002 Emerald Lane L. Ball 5,3 km MPC · JPL
170073 Ivanlinscott 2002 VU129 09/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
170074 2002 VC132 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,8 km MPC · JPL
170075 2002 VT140 12/11/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
170076 2002 WK2 23/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
170077 2002 WM3 24/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
170078 2002 WE4 24/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
170079 2002 WB7 24/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
170080 2002 WQ8 24/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
170081 2002 WL9 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
170082 2002 WK12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
170083 2002 WF16 28/11/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
170084 2002 WZ16 28/11/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
170085 2002 XU1 01/12/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
170086 2002 XR14 05/12/2002 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
170087 2002 XD15 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170088 2002 XV17 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
170089 2002 XR35 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
170090 2002 XK41 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170091 2002 XK45 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
170092 2002 XE54 10/12/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170093 2002 XJ56 09/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
170094 2002 XQ56 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170095 2002 XH57 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
170096 2002 XV57 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
170097 2002 XV59 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
170098 2002 XH62 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
170099 2002 XV62 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170100 2002 XP67 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170101 2002 XM70 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
170102 2002 XM74 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170103 2002 XT74 11/12/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
170104 2002 XR75 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
170105 2002 XA85 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
170106 2002 XW87 12/12/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
170107 2002 XJ88 12/12/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
170108 2002 XW89 14/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170109 2002 XX92 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170110 2002 XH95 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170111 2002 XH101 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
170112 2002 XK102 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170113 2002 XV103 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170114 2002 XN104 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170115 2002 XV105 05/12/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
170116 2002 XA110 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
170117 2002 YD13 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170118 2002 YW15 31/12/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
170119 2002 YY16 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170120 2002 YR18 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170121 2002 YE23 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170122 2002 YU26 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170123 2002 YV32 27/12/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
170124 2003 AE4 03/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
170125 2003 AL4 04/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
170126 2003 AT9 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170127 2003 AZ12 01/01/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
170128 2003 AN17 03/01/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
170129 2003 AF19 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170130 2003 AH19 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170131 2003 AC26 04/01/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
170132 2003 AK27 04/01/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
170133 2003 AB36 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170134 2003 AZ42 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
170135 2003 AH56 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170136 2003 AV62 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
170137 2003 AP65 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
170138 2003 AC67 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170139 2003 AM70 10/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
170140 2003 AQ71 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170141 2003 AQ76 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
170142 2003 AH79 11/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
170143 2003 AD81 11/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170144 2003 AN81 10/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
170145 2003 BF1 24/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
170146 2003 BX18 26/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
170147 2003 BA29 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170148 2003 BZ48 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
170149 2003 BB49 26/01/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
170150 2003 BW88 28/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170151 2003 CE1 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170152 2003 CU14 03/02/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
170153 2003 CY14 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
170154 2003 DT6 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
170155 2003 DU17 28/02/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
170156 2003 EC1 03/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
170157 2003 EV7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
170158 2003 EJ9 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
170159 2003 EG18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
170160 2003 EM40 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170161 2003 EX59 14/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170162 Nicolashayek 2003 FJ2 23/03/2003 Vicques M. Ory 4,6 km MPC · JPL
170163 2003 FE31 23/03/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
170164 2003 FS41 25/03/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
170165 2003 FN44 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
170166 2003 FC55 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
170167 2003 FN78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
170168 2003 FF86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
170169 2003 FG106 26/03/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
170170 2003 FY130 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170171 2003 GZ16 05/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170172 2003 HV7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
170173 2003 HF38 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170174 2003 KF5 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
170175 2003 KE9 26/05/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
170176 2003 MU1 21/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
170177 2003 MX1 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
170178 2003 MR2 25/06/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
170179 2003 MR3 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170180 2003 MP5 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170181 2003 MS6 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170182 2003 MR8 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170183 2003 MB11 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170184 2003 MV11 27/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
170185 2003 NY3 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
170186 2003 NS6 06/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
170187 2003 NF10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170188 2003 OE2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
170189 2003 OF4 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
170190 2003 OU4 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
170191 2003 OY4 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
170192 2003 OH5 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
170193 2003 OA6 24/07/2003 Majorca Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
170194 2003 OL7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
170195 2003 OP7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
170196 2003 OM8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
170197 2003 OW9 25/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
170198 2003 OD10 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170199 2003 OV16 26/07/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
170200 2003 OP19 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170201 2003 OR19 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
170202 2003 OX22 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170203 2003 OX23 24/07/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
170204 2003 OR26 24/07/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
170205 2003 OD31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170206 2003 PP5 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170207 2003 PV5 01/08/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170208 2003 PF8 02/08/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
170209 2003 PN8 03/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
170210 2003 PU8 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170211 2003 PW8 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170212 2003 QS 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
170213 2003 QX3 18/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
170214 2003 QU4 20/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
170215 2003 QV5 20/08/2003 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
170216 2003 QN6 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
170217 2003 QK7 21/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
170218 2003 QT7 21/08/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
170219 2003 QG8 20/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
170220 2003 QM11 21/08/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
170221 2003 QC13 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
170222 2003 QM13 22/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
170223 2003 QB16 20/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170224 2003 QD16 20/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
170225 2003 QY16 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
170226 2003 QF18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
170227 2003 QL18 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170228 2003 QG19 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
170229 2003 QC20 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170230 2003 QK20 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
170231 2003 QB22 20/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
170232 2003 QG22 20/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
170233 2003 QP22 20/08/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
170234 2003 QG23 20/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
170235 2003 QW23 21/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
170236 2003 QP24 21/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
170237 2003 QF26 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
170238 2003 QS27 21/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
170239 2003 QN32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
170240 2003 QH33 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170241 2003 QM34 22/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
170242 2003 QL35 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
170243 2003 QG36 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170244 2003 QO36 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
170245 2003 QF38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170246 2003 QN41 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170247 2003 QN43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
170248 2003 QP43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
170249 2003 QH45 23/08/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
170250 2003 QP46 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170251 2003 QQ48 21/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
170252 2003 QS50 22/08/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
170253 2003 QZ50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
170254 2003 QV53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170255 2003 QY54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170256 2003 QZ54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170257 2003 QA55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170258 2003 QH55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170259 2003 QJ56 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
170260 2003 QU56 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170261 2003 QW56 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170262 2003 QX57 23/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
170263 2003 QJ59 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170264 2003 QW65 25/08/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
170265 2003 QH66 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170266 2003 QR72 23/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
170267 2003 QM73 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170268 2003 QY73 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170269 2003 QC75 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170270 2003 QG77 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170271 2003 QL78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170272 2003 QC84 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 960 m MPC · JPL
170273 2003 QO84 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
170274 2003 QO85 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170275 2003 QD89 26/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170276 2003 QH92 30/08/2003 Consell R. Pacheco 1,3 km MPC · JPL
170277 2003 QW92 27/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
170278 2003 QD99 30/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
170279 2003 QE99 30/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
170280 2003 QY104 29/08/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
170281 2003 QY105 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
170282 2003 QY106 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
170283 2003 QR109 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
170284 2003 QC114 22/08/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
170285 2003 QO114 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170286 2003 RT6 03/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
170287 2003 RA12 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
170288 2003 RD13 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
170289 2003 RV14 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
170290 2003 RE16 15/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
170291 2003 RL16 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
170292 2003 RX19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
170293 2003 RM20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
170294 2003 RQ20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
170295 2003 SW 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
170296 2003 SS7 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170297 2003 SL11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170298 2003 SM11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170299 2003 SH12 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170300 2003 SA14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170301 2003 ST14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
170302 2003 SW14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170303 2003 SU17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
170304 2003 SQ22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
170305 2003 SP26 17/09/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
170306 Augustzátka 2003 SZ32 18/09/2003 Kleť KLENOT 1,3 km MPC · JPL
170307 2003 SN33 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
170308 2003 SW35 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170309 2003 SS36 18/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
170310 2003 SM38 16/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
170311 2003 SJ40 16/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
170312 2003 SD43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
170313 2003 SU43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
170314 2003 SG44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
170315 2003 SS46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
170316 2003 SU49 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
170317 2003 SW53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170318 2003 SY53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
170319 2003 SF54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
170320 2003 SK67 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170321 2003 ST73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
170322 2003 SG74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
170323 2003 SL75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170324 2003 ST75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
170325 2003 SA78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
170326 2003 SE83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
170327 2003 SO83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
170328 2003 SO87 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170329 2003 SY89 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
170330 2003 SA95 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
170331 2003 SV101 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170332 2003 SF103 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170333 2003 SJ106 20/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
170334 2003 ST108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
170335 2003 SW108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
170336 2003 SF116 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
170337 2003 SQ119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170338 2003 SK122 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
170339 2003 SZ125 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
170340 2003 SA126 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170341 2003 SH137 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170342 2003 SM155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
170343 2003 SN156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
170344 2003 SH157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
170345 2003 SB160 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170346 2003 SJ161 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170347 2003 SR166 21/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170348 2003 ST168 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
170349 2003 SW171 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
170350 2003 SH174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170351 2003 SG176 18/09/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
170352 2003 ST176 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
170353 2003 SO177 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
170354 2003 SG180 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
170355 2003 SC184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170356 2003 SY186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
170357 2003 SZ190 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
170358 2003 SJ191 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170359 2003 SH194 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
170360 2003 SB203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
170361 2003 SE209 24/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
170362 2003 SL209 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
170363 2003 ST210 23/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
170364 2003 SV210 23/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
170365 2003 SW212 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
170366 2003 SJ216 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170367 2003 SE225 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170368 2003 SJ230 24/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
170369 2003 SC234 25/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
170370 2003 SE237 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170371 2003 SP238 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170372 2003 SA244 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170373 2003 SX245 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170374 2003 SV251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170375 2003 SU253 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
170376 2003 ST260 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
170377 2003 SC271 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
170378 2003 SD272 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
170379 2003 SN272 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170380 2003 SC274 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
170381 2003 SD284 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170382 2003 SB285 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170383 2003 SP288 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170384 2003 SY288 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
170385 2003 SN289 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170386 2003 SH293 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
170387 2003 SN294 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170388 2003 SK295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
170389 2003 SD298 18/09/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
170390 2003 SK298 18/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
170391 2003 SU304 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
170392 2003 SZ304 17/09/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
170393 2003 SA305 17/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
170394 2003 SC319 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
170395 Nicolevogt 2003 SP319 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
170396 2003 SW320 18/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170397 2003 TB10 06/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170398 2003 TA14 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170399 2003 TL14 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
170400 2003 TS16 14/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170401 2003 TX17 15/10/2003 Uccle T. Pauwels 1,5 km MPC · JPL
170402 2003 TS19 15/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170403 2003 TZ49 03/10/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
170404 2003 UQ1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
170405 2003 UK4 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
170406 2003 UJ15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
170407 2003 UT16 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
170408 2003 UL20 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
170409 2003 UK27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
170410 2003 UN27 24/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
170411 2003 UT27 22/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
170412 2003 UX28 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
170413 2003 UG31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
170414 2003 UG32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
170415 2003 UV47 27/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
170416 2003 UU52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
170417 2003 UF54 18/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
170418 2003 UC56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
170419 2003 UN65 16/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170420 2003 UL71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
170421 2003 UY72 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
170422 2003 UO75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
170423 2003 UO86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170424 2003 UU86 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170425 2003 US90 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170426 2003 UT90 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170427 2003 UY92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
170428 2003 UL94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170429 2003 UP95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170430 2003 UH98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
170431 2003 UT101 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170432 2003 UL112 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170433 2003 UQ112 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170434 2003 UP117 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170435 2003 UR118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170436 2003 UV122 19/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170437 2003 UY123 20/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170438 2003 UF132 19/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
170439 2003 UT132 19/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
170440 2003 UC136 21/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170441 2003 UV141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
170442 2003 UH144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
170443 2003 UF145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
170444 2003 UK149 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
170445 2003 UY151 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170446 2003 UQ152 21/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
170447 2003 UR152 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
170448 2003 UX163 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170449 2003 UT165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
170450 2003 UK170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170451 2003 UJ172 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170452 2003 UQ173 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170453 2003 UH180 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170454 2003 UL183 21/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
170455 2003 UD184 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
170456 2003 UF184 21/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170457 2003 UY188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170458 2003 UX192 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170459 2003 UQ196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170460 2003 UG206 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
170461 2003 UO206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170462 2003 US206 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170463 2003 UD207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
170464 2003 UE209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
170465 2003 UE211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170466 2003 UL212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
170467 2003 UE220 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170468 2003 UY227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
170469 2003 UC234 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170470 2003 UU236 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170471 2003 UJ237 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
170472 2003 UF239 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170473 2003 UM242 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170474 2003 UH244 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170475 2003 UV252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
170476 2003 UZ252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
170477 2003 UF259 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170478 2003 UZ260 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170479 2003 UY261 26/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170480 2003 UC266 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
170481 2003 UH268 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170482 2003 UC269 28/10/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
170483 2003 UU271 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
170484 2003 UN272 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170485 2003 UC277 30/10/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
170486 2003 UE281 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
170487 Mallder 2003 UE285 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
170488 2003 UQ287 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
170489 2003 UG298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
170490 2003 UZ300 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
170491 2003 UJ310 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
170492 2003 UJ314 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
170493 2003 UY314 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
170494 2003 VE4 14/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
170495 2003 VQ7 15/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
170496 2003 VK8 15/11/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170497 2003 WE2 16/11/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
170498 2003 WW5 18/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
170499 2003 WY5 18/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
170500 2003 WJ6 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170501 2003 WS6 18/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
170502 2003 WM7 18/11/2003 Palomar NEAT APO 1,3 km MPC · JPL
170503 2003 WU10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
170504 2003 WF14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
170505 2003 WW15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
170506 2003 WC16 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170507 2003 WO21 19/11/2003 Powell Powell Obs. 2,1 km MPC · JPL
170508 2003 WC32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
170509 2003 WG32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
170510 2003 WS34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
170511 2003 WX34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170512 2003 WH54 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170513 2003 WW54 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170514 2003 WK56 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170515 2003 WO57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
170516 2003 WF58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170517 2003 WM59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
170518 2003 WW60 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170519 2003 WM62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170520 2003 WQ73 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170521 2003 WS74 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170522 2003 WX74 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170523 2003 WB77 19/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
170524 2003 WL78 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
170525 2003 WQ85 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170526 2003 WB89 16/11/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
170527 2003 WD89 16/11/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
170528 2003 WQ90 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
170529 2003 WF94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
170530 2003 WR95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
170531 2003 WF96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
170532 2003 WK96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
170533 2003 WW96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
170534 2003 WJ101 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170535 2003 WR103 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170536 2003 WJ108 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170537 2003 WA111 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
170538 2003 WX112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170539 2003 WJ114 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170540 2003 WL114 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
170541 2003 WV115 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
170542 2003 WZ116 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170543 2003 WM120 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170544 2003 WV121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
170545 2003 WR122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170546 2003 WL124 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170547 2003 WL127 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170548 2003 WZ127 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170549 2003 WU129 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170550 2003 WJ130 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170551 2003 WW132 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170552 2003 WR135 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170553 2003 WF136 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170554 2003 WZ136 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
170555 2003 WS138 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
170556 2003 WQ141 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
170557 2003 WE147 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170558 2003 WY147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
170559 2003 WJ148 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
170560 2003 WH150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
170561 2003 WA152 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
170562 2003 WG154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170563 2003 WO160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
170564 2003 WW165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
170565 2003 WO169 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170566 2003 WG171 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
170567 2003 WM174 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170568 2003 WM190 26/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170569 2003 WQ192 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
170570 2003 XT2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170571 2003 XB4 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170572 2003 XR5 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
170573 2003 XN6 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170574 2003 XA7 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
170575 2003 XM9 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170576 2003 XE10 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170577 2003 XQ11 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170578 2003 XU13 14/12/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
170579 2003 XC15 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170580 2003 XM15 15/12/2003 Needville J. Dellinger 2,5 km MPC · JPL
170581 2003 XC18 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
170582 2003 XN19 13/12/2003 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
170583 2003 XO20 14/12/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
170584 2003 XA22 14/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
170585 2003 XC24 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170586 2003 XF25 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
170587 2003 XZ29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
170588 2003 XJ38 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170589 2003 XL40 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170590 2003 XL43 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170591 2003 YK1 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170592 2003 YB3 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
170593 2003 YK14 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
170594 2003 YN14 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170595 2003 YT14 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170596 2003 YU19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
170597 2003 YA20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
170598 2003 YG20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
170599 2003 YT23 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
170600 2003 YF25 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170601 2003 YC26 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170602 2003 YN26 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
170603 2003 YC29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
170604 2003 YC30 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
170605 2003 YW30 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
170606 2003 YG33 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
170607 2003 YT38 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170608 2003 YR39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
170609 2003 YV41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
170610 2003 YG44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
170611 2003 YT46 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
170612 2003 YX46 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
170613 2003 YS47 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
170614 2003 YU47 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170615 2003 YT49 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170616 2003 YG50 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170617 2003 YW50 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170618 2003 YX50 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170619 2003 YC51 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170620 2003 YP51 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170621 2003 YX51 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170622 2003 YJ55 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170623 2003 YJ57 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
170624 2003 YK58 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170625 2003 YN61 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170626 2003 YD62 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170627 2003 YV62 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170628 2003 YL65 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170629 2003 YX65 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170630 2003 YQ68 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
170631 2003 YX69 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
170632 2003 YK70 21/12/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
170633 2003 YT71 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170634 2003 YE72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170635 2003 YC74 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170636 2003 YV75 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170637 2003 YA79 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170638 2003 YP80 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170639 2003 YQ89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170640 2003 YO92 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170641 2003 YF94 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
170642 2003 YX95 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
170643 2003 YN98 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170644 2003 YW107 25/12/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
170645 2003 YU108 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170646 2003 YB112 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170647 2003 YA113 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170648 2003 YA114 24/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
170649 2003 YC114 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
170650 2003 YR114 25/12/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
170651 2003 YT114 25/12/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
170652 2003 YJ116 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170653 2003 YG119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170654 2003 YT128 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170655 2003 YD129 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170656 2003 YR130 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170657 2003 YO132 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170658 2003 YJ134 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170659 2003 YL135 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170660 2003 YS137 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170661 2003 YV137 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170662 2003 YD141 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170663 2003 YF145 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170664 2003 YT145 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170665 2003 YU147 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
170666 2003 YV151 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170667 2003 YR152 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
170668 2003 YU155 26/12/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
170669 2003 YH158 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170670 2003 YP166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
170671 2003 YX168 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170672 2003 YT170 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
170673 2003 YG174 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
170674 2003 YM174 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
170675 2003 YS174 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170676 2003 YE180 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170677 2003 YP180 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170678 2003 YQ180 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
170679 2004 AE1 07/01/2004 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
170680 2004 AX1 13/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
170681 2004 AF3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
170682 2004 AM3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
170683 2004 AO4 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
170684 2004 AO5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
170685 2004 AS8 14/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
170686 2004 AK24 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170687 2004 AV24 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
170688 2004 BJ1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170689 2004 BN2 16/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
170690 2004 BX3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
170691 2004 BN4 16/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
170692 2004 BV9 16/01/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
170693 2004 BR10 17/01/2004 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
170694 2004 BW14 16/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170695 2004 BB16 18/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
170696 2004 BY18 18/01/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
170697 2004 BT20 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
170698 2004 BD23 17/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
170699 2004 BL23 18/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
170700 Marygoldaross 2004 BY23 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170701 2004 BX24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
170702 2004 BJ25 19/01/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
170703 2004 BB26 18/01/2004 Needville J. Dellinger 3,4 km MPC · JPL
170704 2004 BP29 18/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
170705 2004 BC30 18/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
170706 2004 BA31 18/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
170707 2004 BU31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
170708 2004 BD32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
170709 2004 BJ37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
170710 2004 BC38 19/01/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
170711 2004 BD40 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170712 2004 BV42 19/01/2004 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
170713 2004 BK43 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
170714 2004 BU43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170715 2004 BQ46 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
170716 2004 BF48 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170717 2004 BH48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170718 2004 BM48 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
170719 2004 BY49 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
170720 2004 BF50 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170721 2004 BS50 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170722 2004 BJ55 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
170723 2004 BQ57 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170724 2004 BH59 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170725 2004 BB72 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
170726 2004 BN73 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170727 2004 BU73 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
170728 2004 BG74 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170729 2004 BR75 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170730 2004 BO79 22/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
170731 2004 BK83 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170732 2004 BC90 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170733 2004 BL90 24/01/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
170734 2004 BO91 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
170735 2004 BO92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
170736 2004 BV92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
170737 2004 BC95 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170738 2004 BM98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
170739 2004 BU103 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
170740 2004 BE105 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170741 2004 BM105 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170742 2004 BF106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
170743 2004 BZ106 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
170744 2004 BH107 28/01/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
170745 2004 BR113 28/01/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
170746 2004 BW116 28/01/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
170747 2004 BV125 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
170748 2004 BC131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
170749 2004 BT139 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170750 2004 BR147 16/01/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
170751 2004 BC163 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
170752 2004 CX1 11/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
170753 2004 CW4 10/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170754 2004 CF8 10/02/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
170755 2004 CF17 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
170756 2004 CS18 10/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
170757 2004 CH19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
170758 2004 CA24 12/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
170759 2004 CW24 12/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
170760 2004 CL25 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
170761 2004 CF27 11/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
170762 2004 CJ42 10/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
170763 2004 CB43 11/02/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
170764 2004 CM51 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170765 2004 CN57 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
170766 2004 CM66 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170767 2004 CA68 10/02/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
170768 2004 CJ68 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
170769 2004 CT68 11/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
170770 2004 CV73 15/02/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
170771 2004 CW73 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170772 2004 CB74 15/02/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
170773 2004 CB78 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
170774 2004 CL78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
170775 2004 CY83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
170776 2004 CA95 12/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
170777 2004 CB96 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
170778 2004 CP96 10/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170779 2004 CD98 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
170780 2004 CU101 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
170781 2004 CL103 12/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
170782 2004 CG104 13/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
170783 2004 CT105 14/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
170784 2004 CK106 14/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
170785 2004 CH112 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
170786 2004 CK113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
170787 2004 CM116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
170788 2004 CC121 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170789 2004 DD2 18/02/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,9 km MPC · JPL
170790 2004 DY4 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170791 2004 DZ6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
170792 2004 DL10 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
170793 2004 DY11 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
170794 2004 DB12 17/02/2004 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
170795 2004 DF14 16/02/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
170796 2004 DA20 17/02/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
170797 2004 DV21 17/02/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
170798 2004 DH22 17/02/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
170799 2004 DG24 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170800 2004 DB28 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170801 2004 DF29 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
170802 2004 DP29 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
170803 2004 DY29 17/02/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
170804 2004 DW30 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170805 2004 DW35 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
170806 2004 DX36 19/02/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
170807 2004 DP37 19/02/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
170808 2004 DD38 19/02/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
170809 2004 DB49 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170810 2004 DU51 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
170811 2004 DY51 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170812 2004 DT65 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170813 2004 DW71 25/02/2004 Wise D. Polishook 6,0 km MPC · JPL
170814 2004 DO75 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
170815 2004 EE2 12/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
170816 2004 EC3 10/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
170817 2004 EV4 11/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
170818 2004 EL5 11/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
170819 2004 EU10 15/03/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
170820 2004 ER12 11/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
170821 2004 EA13 11/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
170822 2004 EB13 11/03/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
170823 2004 EO14 11/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
170824 2004 EO34 12/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
170825 2004 EE37 13/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
170826 2004 EM57 15/03/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
170827 2004 EG59 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
170828 2004 EY61 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
170829 2004 EL63 13/03/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
170830 2004 ET66 14/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
170831 2004 EK67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
170832 2004 EF75 14/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
170833 2004 EP84 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170834 2004 EY85 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170835 2004 EH108 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170836 2004 FK17 25/03/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
170837 2004 FO20 16/03/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
170838 2004 FO24 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170839 2004 FP34 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170840 2004 FM38 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
170841 2004 FQ46 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
170842 2004 FC49 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170843 2004 FU51 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170844 2004 FK52 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170845 2004 FK65 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170846 2004 FR76 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170847 2004 FX81 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
170848 2004 FR82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
170849 2004 FA92 23/03/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
170850 2004 FV92 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
170851 2004 FA103 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
170852 2004 FE105 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
170853 2004 FJ109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
170854 2004 FX115 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
170855 2004 FK116 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170856 2004 FB118 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170857 2004 FZ120 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
170858 2004 FE121 23/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
170859 2004 FP131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
170860 2004 FG140 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
170861 2004 GU1 11/04/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
170862 2004 GZ7 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
170863 2004 GD13 12/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
170864 2004 GA30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
170865 2004 GJ31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
170866 2004 GL33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170867 2004 GB38 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
170868 2004 GF41 12/04/2004 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
170869 2004 GP44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
170870 2004 HA4 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
170871 2004 HG9 17/04/2004 Needville Needville Obs. 3,4 km MPC · JPL
170872 2004 HK9 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
170873 2004 HP28 20/04/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
170874 2004 HS37 21/04/2004 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
170875 2004 HD39 25/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 7,5 km MPC · JPL
170876 2004 HP58 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
170877 2004 JM17 12/05/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
170878 2004 LN3 11/06/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
170879 Verbeeckje 2004 LV5 07/06/2004 Uccle P. De Cat 3,0 km MPC · JPL
170880 2004 PH85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170881 2004 PG101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170882 2004 PZ102 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170883 2004 QL22 26/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170884 2004 RP66 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
170885 2004 RH79 08/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
170886 2004 RS248 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170887 2004 RD249 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170888 2004 RK249 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170889 2004 RY329 14/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
170890 2004 SA46 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170891 2004 TY16 10/10/2004 Socorro LINEAR AMO 1,4 km MPC · JPL
170892 2004 TS52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
170893 2004 TC54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
170894 2004 TH298 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
170895 2004 TL343 14/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170896 2004 TW356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
170897 2004 UX7 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170898 2004 VC25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
170899 2004 VR48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170900 Jendrassik 2004 VY69 11/11/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170901 2004 VP84 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170902 2004 VL112 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170903 2004 WS2 18/11/2004 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
170904 2004 XW19 08/12/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
170905 2004 XJ31 09/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
170906 Coluche 2004 XC41 09/12/2004 Nogales M. Ory 1,2 km MPC · JPL
170907 2004 XK48 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170908 2004 XK61 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170909 Bobmasterson 2004 XW62 12/12/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 1,3 km MPC · JPL
170910 2004 XE69 09/12/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
170911 2004 XH97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170912 2004 XG102 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170913 2004 XH121 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170914 2004 XN122 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170915 2004 XN146 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170916 2004 XA147 15/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
170917 2004 XD147 11/12/2004 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
170918 2004 XM148 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
170919 2004 XM162 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170920 2004 XL191 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170921 2004 YF5 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170922 2004 YC6 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
170923 2004 YA12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
170924 2004 YC21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
170925 2004 YY22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
170926 2004 YM26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
170927 Dgebessire 2005 AS3 05/01/2005 Vicques M. Ory 1,5 km MPC · JPL
170928 2005 AU7 06/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
170929 2005 AK8 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
170930 2005 AJ9 07/01/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
170931 2005 AV9 07/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
170932 2005 AC10 07/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
170933 2005 AF20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170934 2005 AK22 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170935 2005 AB25 07/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
170936 2005 AH26 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170937 2005 AD29 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170938 2005 AT35 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170939 2005 AV37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
170940 2005 AF45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
170941 2005 AO48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
170942 2005 AN51 13/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
170943 2005 AJ54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
170944 2005 AN60 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170945 2005 AG68 13/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
170946 2005 BP2 16/01/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
170947 2005 BA4 16/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
170948 2005 BE4 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
170949 2005 BA6 16/01/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
170950 2005 BG6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170951 2005 BG11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170952 2005 BT13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
170953 2005 BX13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
170954 2005 BZ19 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
170955 2005 BJ24 17/01/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
170956 2005 BN24 17/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
170957 2005 BB25 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170958 2005 BL29 31/01/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
170959 2005 BN31 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 980 m MPC · JPL
170960 2005 CN1 01/02/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
170961 2005 CD3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
170962 2005 CH3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
170963 2005 CE4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170964 2005 CP8 01/02/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
170965 2005 CW11 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
170966 2005 CP12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
170967 2005 CT15 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170968 2005 CK19 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
170969 2005 CH21 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
170970 2005 CS21 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
170971 2005 CX21 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170972 2005 CS22 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
170973 2005 CJ25 04/02/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 1,0 km MPC · JPL
170974 2005 CN25 04/02/2005 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
170975 2005 CW26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
170976 2005 CP32 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
170977 2005 CV35 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170978 2005 CX36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170979 2005 CS48 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
170980 2005 CB49 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170981 2005 CH51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
170982 2005 CN51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170983 2005 CS52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170984 2005 CO53 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170985 2005 CX56 02/02/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
170986 2005 CF58 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
170987 2005 CG59 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170988 2005 CZ59 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170989 2005 CV62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170990 2005 CS63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
170991 2005 CX66 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170992 2005 CO68 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170993 2005 CU69 09/02/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
170994 2005 CH79 01/02/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
170995 Ritajoewright 2005 EM2 03/03/2005 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 1,4 km MPC · JPL
170996 2005 EL4 01/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
170997 2005 EF7 01/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
170998 2005 ES8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170999 2005 EK10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
171000 2005 EZ13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

166.000s  • 167.000s  • 168.000s  • 169.000s  • 170.000s  • 171.000s  • 172.000s  • 173.000s  • 174.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001