Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/192001–193000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192001 Raynatedford 2005 XG112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
192002 2005 XB117 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
192003 2005 YH1 21/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
192004 2005 YH24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192005 2005 YZ24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192006 2005 YO29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192007 2005 YO33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
192008 2005 YJ35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192009 2005 YG41 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
192010 2005 YA42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192011 2005 YP42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192012 2005 YT60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192013 2005 YR61 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192014 2005 YV66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
192015 2005 YU70 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
192016 2005 YP72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
192017 2005 YB77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
192018 2005 YV109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192019 2005 YA116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192020 2005 YJ148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192021 2005 YN148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192022 2005 YG158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192023 2005 YK175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192024 2005 YA176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192025 2005 YH193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192026 2005 YM193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192027 2005 YG201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
192028 2005 YO211 28/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
192029 2005 YS211 28/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
192030 2005 YS224 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
192031 2005 YU225 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192032 2005 YF247 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
192033 2005 YG247 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
192034 2005 YL269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
192035 2005 YV273 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
192036 2005 YW273 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
192037 2005 YU274 25/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
192038 2005 YE275 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
192039 2005 YM286 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192040 2005 YF287 25/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
192041 2005 YG287 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
192042 2006 AP4 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192043 2006 AK14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
192044 2006 AH32 05/01/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
192045 2006 AX45 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
192046 2006 AE73 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
192047 2006 AX78 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192048 2006 AY85 11/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
192049 2006 AU92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
192050 2006 AJ93 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192051 2006 AT95 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192052 2006 AU96 10/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
192053 2006 AV96 10/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
192054 2006 BO12 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192055 2006 BA36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
192056 2006 BR40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192057 2006 BC41 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
192058 2006 BT43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192059 2006 BA45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
192060 2006 BW58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192061 2006 BE60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192062 2006 BY79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192063 2006 BF83 24/01/2006 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
192064 2006 BX83 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192065 2006 BY83 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192066 2006 BF90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192067 2006 BT90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192068 2006 BA93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192069 2006 BU93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192070 2006 BH96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192071 2006 BW96 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
192072 2006 BG98 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192073 2006 BW98 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192074 2006 BY98 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192075 2006 BW101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
192076 2006 BO103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
192077 2006 BK116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192078 2006 BU123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192079 2006 BC126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192080 2006 BF139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
192081 2006 BW142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
192082 2006 BX145 30/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
192083 2006 BS155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192084 2006 BV155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
192085 2006 BY163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
192086 2006 BL166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
192087 2006 BM167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
192088 2006 BG169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
192089 2006 BM183 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
192090 2006 BQ192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
192091 2006 BQ196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192092 2006 BD200 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192093 2006 BG200 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192094 2006 BH203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192095 2006 BJ207 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
192096 2006 BX207 31/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
192097 2006 BF210 31/01/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
192098 2006 BT252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192099 2006 BS253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192100 2006 BA269 27/01/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192101 2006 BO270 31/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
192102 2006 BY278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192103 2006 CL11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
192104 2006 CK12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192105 2006 CL18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192106 2006 CE23 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
192107 2006 CD26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192108 2006 CO29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192109 2006 CK39 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
192110 2006 CR43 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
192111 2006 CT44 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192112 2006 CX56 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192113 2006 CB57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
192114 2006 CR66 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192115 2006 DG2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192116 2006 DM9 21/02/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
192117 2006 DF27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192118 2006 DN30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192119 2006 DG32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
192120 2006 DB44 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192121 2006 DG45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192122 2006 DB53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192123 2006 DJ59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
192124 2006 DO59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
192125 2006 DB69 20/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
192126 2006 DF74 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
192127 2006 DY77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
192128 2006 DV94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192129 2006 DN98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192130 2006 DZ101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192131 2006 DD116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192132 2006 DK120 21/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
192133 2006 DZ120 22/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
192134 2006 DJ124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
192135 2006 DF159 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192136 2006 DS160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192137 2006 DZ187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
192138 2006 DX195 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192139 2006 DC198 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
192140 2006 EV26 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
192141 2006 EB41 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
192142 2006 FB2 23/03/2006 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
192143 2006 FC8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
192144 2006 FR9 24/03/2006 RAS A. Lowe 6,9 km MPC · JPL
192145 2006 FG21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
192146 2006 FP22 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
192147 2006 FS40 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192148 2006 FK43 29/03/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
192149 2006 FV47 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
192150 2006 GC40 06/04/2006 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
192151 2006 HD5 19/04/2006 Catalina CSS 8,6 km MPC · JPL
192152 2006 HC7 19/04/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
192153 2006 HH8 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192154 2006 HN9 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
192155 Hargittai 2006 HZ17 21/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,4 km MPC · JPL
192156 2006 HP42 23/04/2006 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
192157 2006 VZ113 13/11/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,4 km MPC · JPL
192158 Christian 2006 XF4 14/12/2006 Wildberg R. Apitzsch 900 m MPC · JPL
192159 2007 BP16 17/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
192160 2007 BX28 24/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,0 km MPC · JPL
192161 2007 CY3 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
192162 2007 CN41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192163 2007 CM42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
192164 2007 DB11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
192165 2007 DG13 16/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
192166 2007 DJ18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
192167 2007 DQ18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192168 2007 DT53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
192169 2007 DR75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192170 2007 DV82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192171 2007 DC83 24/02/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
192172 2007 DO105 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
192173 2007 EF42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192174 2007 EG51 10/03/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
192175 2007 EL72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192176 2007 ER149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
192177 2007 EB182 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192178 Lijieshou 2007 EA200 10/03/2007 XuYi PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
192179 2007 EQ210 08/03/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
192180 2007 ED213 14/03/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
192181 2007 EC214 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192182 2007 EP217 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
192183 2007 FG12 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
192184 2007 FW35 25/03/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
192185 2007 FS43 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
192186 2007 GA5 12/04/2007 Altschwendt W. Ries 3,1 km MPC · JPL
192187 2007 GF9 08/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
192188 2007 GR9 08/04/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
192189 2007 GT23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192190 2007 GG33 11/04/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
192191 2007 GH39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192192 2007 GX45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192193 2007 GP48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192194 2007 GW53 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192195 2007 GM71 14/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
192196 2007 HU2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
192197 2007 HR4 19/04/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,8 km MPC · JPL
192198 2007 HJ12 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
192199 2007 HE25 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192200 2007 HN52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192201 2007 HA61 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192202 2007 HP70 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192203 2007 HH90 22/04/2007 Siding Spring SSS 10 km MPC · JPL
192204 2007 JN21 12/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,5 km MPC · JPL
192205 2007 JJ27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
192206 2007 JR28 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
192207 2007 JB33 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
192208 Tzu Chi 192208|Tzu Chi}} 11/05/2007 Lulin Observatory C.-Y. Shih, Q.-z. Ye 6,8 km MPC · JPL
192209 2007 JL38 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
192210 2007 JY41 15/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
192211 2007 KO3 17/05/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
192212 2007 LM1 05/06/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
192213 2007 LE28 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192214 2007 LA34 05/06/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
192215 2007 MH19 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
192216 2007 ML20 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
192217 2007 PT9 09/08/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 14 km MPC · JPL
192218 2007 PX45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
192219 2007 RO23 03/09/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
192220 Oicles 2007 RZ132 14/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 12 km MPC · JPL
192221 2007 RQ278 05/09/2007 Siding Spring SSS 21 km MPC · JPL
192222 2007 RZ281 15/09/2007 Catalina CSS 19 km MPC · JPL
192223 2007 VM6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
192224 2007 VO6 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
192225 2007 WT20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
192226 2008 AB112 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192227 2008 AD118 13/01/2008 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
192228 2008 BE33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192229 2008 CA12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192230 2008 CQ40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
192231 2008 CK45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192232 2008 CN48 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192233 2008 CV83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192234 2008 CS189 13/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
192235 2008 CE201 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
192236 2008 CO202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192237 2008 DS1 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
192238 2008 DP29 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192239 2008 DG40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192240 2008 DL54 27/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
192241 2008 DA70 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
192242 2008 DF85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192243 2008 EY32 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
192244 2008 EP39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192245 2008 EG50 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
192246 2008 EY57 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
192247 2008 EJ98 02/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
192248 2008 EK99 04/03/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
192249 2008 EC119 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
192250 2008 FS39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192251 2008 FF69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
192252 2008 FC70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192253 2008 FK80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
192254 2008 GB20 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192255 2008 GM36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
192256 2008 GS54 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
192257 2008 GD60 05/04/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
192258 2008 GB76 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
192259 2008 GR107 12/04/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
192260 2008 GQ134 04/04/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
192261 2008 HB6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192262 2008 HO8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
192263 2008 HZ16 25/04/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
192264 2008 HH38 28/04/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
192265 2008 KV15 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192266 2008 KN31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192267 2008 KT33 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
192268 2008 LD12 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
192269 2008 OB4 26/07/2008 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
192270 7642 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
192271 3310 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
192272 1132 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
192273 2299 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
192274 1169 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
192275 2227 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
192276 2498 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
192277 3126 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
192278 3148 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
192279 3153 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
192280 3534 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
192281 1978 UC7 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 4,4 km MPC · JPL
192282 1979 MY4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
192283 1981 EE3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
192284 1981 EL11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
192285 1981 EU12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
192286 1981 ES15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
192287 1981 EL22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
192288 1981 EF34 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
192289 1981 EQ45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
192290 1989 QT 26/08/1989 Siding Spring R. H. McNaught 3,9 km MPC · JPL
192291 Palindrome 1990 QX19 17/08/1990 Palomar A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
192292 1990 RC7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 1,2 km MPC · JPL
192293 Dominikbrunner 1990 TA2 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,7 km MPC · JPL
192294 1991 TE15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
192295 1991 TN15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 940 m MPC · JPL
192296 1991 TA16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 870 m MPC · JPL
192297 1992 DX9 29/02/1992 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
192298 1992 ES2 06/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192299 1992 EW4 01/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
192300 1992 SY9 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192301 1992 SQ10 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
192302 1993 BL8 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
192303 1993 FJ7 17/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
192304 1993 FK40 19/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
192305 1993 FE45 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
192306 1993 FB80 17/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
192307 1993 RM16 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
192308 1993 TK7 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192309 1993 TK26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
192310 1993 TN26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
192311 1993 TS29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
192312 1994 AT9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192313 1994 AV13 12/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192314 1994 CN1 09/02/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,3 km MPC · JPL
192315 1994 JO4 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192316 1994 JH6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192317 1994 PO26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
192318 1994 RH16 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
192319 1994 RY24 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
192320 1994 RA28 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
192321 1994 SE11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192322 1994 SN11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192323 1994 SD12 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
192324 1994 TD7 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
192325 1994 UL8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192326 1994 UT8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192327 1994 VS3 01/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
192328 1994 WW5 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192329 1995 BE14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
192330 1995 BN15 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
192331 1995 CB6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
192332 1995 FA 21/03/1995 Stroncone Santa Lucia Obs. 1,4 km MPC · JPL
192333 1995 FG5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192334 1995 GU6 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192335 1995 HD4 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
192336 1995 KK3 25/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
192337 1995 ME2 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192338 1995 MM5 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192339 1995 OD4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192340 1995 OE14 23/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192341 1995 QF6 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192342 1995 SP14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192343 1995 SU14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
192344 1995 SY15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192345 1995 SG24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
192346 1995 ST31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192347 1995 SK32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192348 1995 SY37 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192349 1995 SV44 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192350 1995 SW49 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192351 1995 SM51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192352 1995 SE86 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192353 1995 TS1 14/10/1995 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
192354 1995 TV2 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192355 1995 TL3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192356 1995 UB12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192357 1995 UY16 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192358 1995 VT4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
192359 1995 VY7 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192360 1995 VN11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192361 1995 VB17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192362 1995 VC18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192363 1995 WR9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192364 1995 WB16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192365 1995 WU25 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192366 1995 XP3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192367 1995 YF25 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192368 1996 AT5 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192369 1996 AC6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192370 1996 AG10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192371 1996 AD12 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192372 1996 AB14 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192373 1996 BL6 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192374 1996 BP6 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192375 1996 BR7 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192376 1996 EH6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192377 1996 EL11 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192378 1996 FZ10 20/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
192379 1996 GS6 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192380 1996 GR11 14/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
192381 1996 HT4 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
192382 1996 JM8 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
192383 1996 JD10 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192384 1996 KN2 18/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192385 1996 RO12 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192386 1996 RE14 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
192387 1996 RV15 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192388 1996 RD29 11/09/1996 La Silla UDTS 14 km MPC · JPL
192389 1996 RT29 12/09/1996 La Silla UDTS 16 km MPC · JPL
192390 1996 RO30 13/09/1996 La Silla UDTS 15 km MPC · JPL
192391 1996 TQ2 03/10/1996 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
192392 1996 TM18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192393 1996 TT22 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
192394 1996 TJ35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192395 1996 TN36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192396 1996 XP3 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192397 1996 XZ5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
192398 1996 XL10 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192399 1996 XL29 13/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192400 1997 AG2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192401 1997 AR8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
192402 1997 AW12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
192403 1997 BQ4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192404 1997 EE19 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192405 1997 EU21 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192406 1997 EK26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192407 1997 EY30 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192408 1997 GD1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192409 1997 GX13 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192410 1997 GD25 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192411 1997 GX31 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192412 1997 HQ7 30/04/1997 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
192413 1997 HN9 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192414 1997 LG17 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
192415 1997 LM18 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192416 1997 MA1 28/06/1997 Rand G. R. Viscome 1,1 km MPC · JPL
192417 1997 NS7 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192418 1997 PC3 10/08/1997 Ondřejov P. Pravec 4,6 km MPC · JPL
192419 1997 SM18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192420 1997 SP20 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192421 1997 SU20 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192422 1997 SH21 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
192423 1997 SM26 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
192424 1997 SL30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192425 1997 ST35 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192426 1997 TJ3 03/10/1997 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
192427 1997 TD4 03/10/1997 Caussols ODAS 980 m MPC · JPL
192428 1997 TZ5 02/10/1997 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
192429 1997 TO9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
192430 1997 TD13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
192431 1997 TS21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
192432 1997 TA24 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
192433 1997 TL26 08/10/1997 Uenohara N. Kawasato 1,1 km MPC · JPL
192434 1997 US1 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192435 1997 UJ2 24/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192436 1997 UU6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
192437 1997 UA16 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192438 1997 UN27 26/10/1997 Cima Ekar Asiago Obs. 1,2 km MPC · JPL
192439 Cílek 1997 VC 01/11/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,0 km MPC · JPL
192440 1997 VH7 02/11/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
192441 1997 WH1 19/11/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
192442 1997 WJ3 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
192443 1997 WY5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192444 1997 WY9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
192445 1997 WG14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192446 1997 WA15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
192447 1997 WR15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192448 1997 WY15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
192449 1997 WG20 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
192450 Xinjiangdaxue 1997 WY21 23/11/1997 Xinglong SCAP 7,5 km MPC · JPL
192451 1997 WQ42 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
192452 1997 YQ2 21/12/1997 Chichibu N. Satō 5,6 km MPC · JPL
192453 1998 BV3 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192454 1998 BQ5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192455 1998 BQ20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
192456 1998 BU23 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192457 1998 BM33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
192458 1998 DG1 19/02/1998 Kleť Kleť Obs. 5,6 km MPC · JPL
192459 1998 DS6 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192460 1998 DT16 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
192461 1998 DE19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
192462 1998 EZ7 02/03/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
192463 1998 FU4 23/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192464 1998 FJ8 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192465 1998 FM14 26/03/1998 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
192466 1998 FJ16 30/03/1998 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
192467 1998 FH28 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192468 1998 FH40 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192469 1998 FF48 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192470 1998 FV53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192471 1998 FF59 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192472 1998 FO64 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192473 1998 FX71 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
192474 1998 FM72 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
192475 1998 FR122 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192476 1998 FN133 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192477 1998 FF134 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192478 1998 FM138 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
192479 1998 FO138 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
192480 1998 FZ138 28/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192481 1998 GQ2 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192482 1998 GS8 02/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
192483 1998 HS2 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192484 1998 HE4 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192485 1998 HM5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192486 1998 HP7 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
192487 1998 HG11 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192488 1998 HK22 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192489 1998 HU22 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192490 1998 HU23 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192491 1998 HU27 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192492 1998 HA35 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192493 1998 HG42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
192494 1998 HF62 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
192495 1998 HJ64 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
192496 1998 HS66 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
192497 1998 HJ89 21/04/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
192498 1998 KA7 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
192499 1998 KT10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192500 1998 KT15 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192501 1998 KD17 26/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192502 1998 KN26 26/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192503 1998 KO32 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192504 1998 MC14 20/06/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
192505 1998 MU14 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192506 1998 MS48 25/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192507 1998 MQ37 24/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
192508 1998 OP13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 920 m MPC · JPL
192509 1998 QL5 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
192510 1998 QX29 25/08/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
192511 1998 QR73 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
192512 1998 QB76 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192513 1998 QZ103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
192514 1998 RP12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192515 1998 RS15 01/09/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
192516 1998 RK16 10/09/1998 Caussols ODAS 880 m MPC · JPL
192517 1998 RF20 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192518 1998 RW29 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
192519 1998 RE48 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
192520 1998 RS63 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
192521 1998 RK67 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192522 1998 RJ76 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192523 1998 RT80 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192524 1998 RY80 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
192525 1998 SM12 21/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,9 km MPC · JPL
192526 1998 SP15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192527 1998 ST17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192528 1998 SG41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192529 1998 SU48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192530 1998 SE52 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
192531 1998 SC62 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
192532 1998 SZ63 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
192533 1998 SB70 21/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
192534 1998 SN80 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
192535 1998 SW85 26/09/1998 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
192536 1998 SF88 26/09/1998 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
192537 1998 SL89 26/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
192538 1998 SE97 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
192539 1998 SC119 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192540 1998 SN120 26/09/1998 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
192541 1998 SY124 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
192542 1998 SO144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
192543 1998 SD146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
192544 1998 SM157 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
192545 1998 SS160 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192546 1998 TE1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
192547 1998 TW6 01/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
192548 1998 TE7 14/10/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
192549 1998 TJ14 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192550 1998 TC20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192551 1998 TY24 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192552 1998 TP26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
192553 1998 TH27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
192554 1998 TU27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192555 1998 TV27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192556 1998 UP5 22/10/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
192557 1998 UE13 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
192558 1998 UM44 17/10/1998 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
192559 1998 VO 10/11/1998 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
192560 1998 VT 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
192561 1998 VA9 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
192562 1998 VP17 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192563 1998 WZ6 23/11/1998 Oizumi T. Kobayashi APO 1,2 km MPC · JPL
192564 1998 WL22 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
192565 1998 WS34 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
192566 1998 WA35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192567 1998 WD35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192568 1998 WZ35 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192569 1998 WB36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
192570 1998 WS36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192571 1998 WR38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
192572 1998 WS40 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
192573 1998 XL 06/12/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,9 km MPC · JPL
192574 1998 XQ6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
192575 1998 XM20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
192576 1998 XB22 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192577 1998 XT25 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192578 1998 XU61 15/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192579 1998 XN62 11/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
192580 1998 XB98 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
192581 1998 YH16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
192582 1998 YF18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
192583 1999 AY9 13/01/1999 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
192584 1999 AY14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192585 1999 AX22 15/01/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
192586 1999 AV29 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
192587 1999 AA31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
192588 1999 BH1 18/01/1999 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
192589 1999 BM11 20/01/1999 Caussols ODAS 5,0 km MPC · JPL
192590 1999 BW11 21/01/1999 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
192591 1999 CE8 13/02/1999 Eskridge G. Hug, G. Bell 5,9 km MPC · JPL
192592 1999 CB11 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
192593 1999 CJ26 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
192594 1999 CO37 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
192595 1999 CS47 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
192596 1999 CU87 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
192597 1999 CW95 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
192598 1999 CV126 11/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
192599 1999 CT137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
192600 1999 CE147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192601 1999 CK159 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192602 1999 EQ2 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
192603 1999 EA9 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
192604 1999 EO13 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
192605 1999 FE12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
192606 1999 FE42 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
192607 1999 FB60 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192608 1999 FH60 19/03/1999 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
192609 1999 GY3 12/04/1999 Cocoa I. P. Griffin 2,9 km MPC · JPL
192610 1999 GH10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192611 1999 GX26 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192612 1999 GT39 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192613 1999 GL46 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192614 1999 GY54 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192615 1999 GP56 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192616 1999 GF58 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192617 1999 HX9 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
192618 1999 JP4 10/05/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
192619 1999 JQ4 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
192620 1999 JV5 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192621 1999 JN11 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
192622 1999 JW26 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192623 1999 JR36 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192624 1999 JJ44 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
192625 1999 JS101 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192626 1999 JR133 14/05/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
192627 1999 KS 16/05/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
192628 1999 KK3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192629 1999 KM11 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192630 1999 LL 05/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,0 km MPC · JPL
192631 1999 LG29 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192632 1999 NL53 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
192633 1999 NT56 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192634 1999 NF60 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192635 1999 QT 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
192636 1999 QL2 31/08/1999 Ondřejov L. Kotková 4,0 km MPC · JPL
192637 1999 RD6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192638 1999 RC10 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192639 1999 RR20 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
192640 1999 RY20 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192641 1999 RG23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192642 1999 RD32 08/09/1999 Socorro LINEAR APO 2,0 km MPC · JPL
192643 1999 RG39 06/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
192644 1999 RS39 07/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
192645 1999 RJ47 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
192646 1999 RZ67 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192647 1999 RU71 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192648 1999 RO76 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192649 1999 RV78 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192650 1999 RF80 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
192651 1999 RS80 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
192652 1999 RM81 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
192653 1999 RD103 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192654 1999 RZ106 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
192655 1999 RQ107 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192656 1999 RF121 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192657 1999 RD125 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192658 1999 RU130 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192659 1999 RJ134 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
192660 1999 RD150 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
192661 1999 RU155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192662 1999 RK161 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192663 1999 RS169 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192664 1999 RK179 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192665 1999 RS181 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192666 1999 RC189 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
192667 1999 RC199 10/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192668 1999 RQ199 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
192669 1999 RD203 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192670 1999 RR206 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192671 1999 RF213 11/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192672 1999 RW219 04/09/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
192673 1999 RD222 07/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
192674 1999 RB224 07/09/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
192675 1999 RG226 04/09/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
192676 1999 RK239 08/09/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
192677 1999 RR252 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192678 1999 SM10 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
192679 1999 SO12 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192680 1999 SE17 30/09/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
192681 1999 SJ21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192682 1999 SF26 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192683 1999 SO27 29/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
192684 1999 TW6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,6 km MPC · JPL
192685 1999 TA8 07/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
192686 Aljuroma 1999 TU17 15/10/1999 Bornheim N. Ehring 3,5 km MPC · JPL
192687 1999 TC21 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
192688 1999 TQ22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192689 1999 TF25 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192690 1999 TO35 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
192691 1999 TY39 03/10/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
192692 1999 TH41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192693 1999 TH42 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
192694 1999 TM44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192695 1999 TB48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192696 1999 TO54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192697 1999 TB60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192698 1999 TF60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192699 1999 TL60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192700 1999 TJ61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192701 1999 TB63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192702 1999 TR67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192703 1999 TD77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192704 1999 TQ78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
192705 1999 TN81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192706 1999 TX90 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192707 1999 TM94 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
192708 1999 TW102 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
192709 1999 TM105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192710 1999 TF107 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192711 1999 TJ107 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
192712 1999 TC112 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
192713 1999 TB124 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192714 1999 TN125 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192715 1999 TP127 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192716 1999 TL130 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192717 1999 TJ133 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192718 1999 TM138 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192719 1999 TT138 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192720 1999 TA140 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192721 1999 TH145 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192722 1999 TW145 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192723 1999 TS149 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192724 1999 TF157 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
192725 1999 TZ159 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192726 1999 TJ161 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192727 1999 TS169 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192728 1999 TU169 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
192729 1999 TR182 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192730 1999 TR188 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192731 1999 TG190 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192732 1999 TF192 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
192733 1999 TV192 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
192734 1999 TD193 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192735 1999 TK193 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
192736 1999 TQ201 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
192737 1999 TR205 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
192738 1999 TU212 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192739 1999 TZ213 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
192740 1999 TF214 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192741 1999 TX214 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
192742 1999 TL215 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
192743 1999 TG225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192744 1999 TQ225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
192745 1999 TO226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192746 1999 TT237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
192747 1999 TX242 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
192748 1999 TX249 09/10/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
192749 1999 TN251 09/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
192750 1999 TB254 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192751 1999 TF255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192752 1999 TH256 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192753 1999 TD259 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192754 1999 TU262 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192755 1999 TL265 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
192756 1999 TQ268 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
192757 1999 TH270 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192758 1999 TU271 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192759 1999 TK280 08/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
192760 1999 TH289 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
192761 1999 TR292 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
192762 1999 TR293 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192763 1999 TW297 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192764 1999 TF302 03/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
192765 1999 TV313 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192766 1999 TH315 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192767 1999 TV319 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192768 1999 TB320 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
192769 1999 TF321 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192770 1999 TB322 08/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
192771 1999 UY6 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192772 1999 UH11 31/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
192773 1999 UB12 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192774 1999 UY12 29/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
192775 1999 UE16 29/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
192776 1999 UQ16 29/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
192777 1999 UU17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192778 1999 UW19 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192779 1999 UO24 28/10/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
192780 1999 UY24 28/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
192781 1999 UG25 28/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
192782 1999 UU25 30/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
192783 1999 UV26 30/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
192784 1999 UH27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
192785 1999 UK30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192786 1999 UW30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192787 1999 UE34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
192788 1999 UH34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192789 1999 UA35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192790 1999 UC35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192791 1999 UX41 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
192792 1999 UT45 31/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
192793 1999 UT54 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192794 1999 UY54 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192795 1999 UX55 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192796 1999 UR56 28/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
192797 1999 US56 28/10/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
192798 1999 UV58 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192799 1999 VB1 04/11/1999 Powell Powell Obs. 2,7 km MPC · JPL
192800 1999 VZ3 01/11/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192801 1999 VG4 01/11/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
192802 1999 VO16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192803 1999 VF21 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
192804 1999 VZ31 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192805 1999 VX44 04/11/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
192806 1999 VR45 04/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
192807 1999 VX56 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192808 1999 VO59 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
192809 1999 VW61 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192810 1999 VL63 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192811 1999 VC68 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192812 1999 VO69 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192813 1999 VO70 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192814 1999 VG71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
192815 1999 VP76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192816 1999 VR76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192817 1999 VQ79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192818 1999 VK81 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192819 1999 VK82 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
192820 1999 VO82 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
192821 1999 VU82 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
192822 1999 VP88 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
192823 1999 VD89 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192824 1999 VD91 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192825 1999 VT91 07/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
192826 1999 VO94 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192827 1999 VJ97 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192828 1999 VJ99 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
192829 1999 VL100 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192830 1999 VU101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192831 1999 VY101 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192832 1999 VF102 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192833 1999 VP107 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
192834 1999 VZ117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192835 1999 VB118 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192836 1999 VC121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192837 1999 VL125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192838 1999 VQ130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192839 1999 VK132 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192840 1999 VN137 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
192841 1999 VV138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192842 1999 VC143 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192843 1999 VM148 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192844 1999 VD152 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192845 1999 VX154 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192846 1999 VK155 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192847 1999 VK156 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192848 1999 VD157 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192849 1999 VS161 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192850 1999 VH166 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192851 1999 VL175 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
192852 1999 VD176 02/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
192853 1999 VU176 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192854 1999 VA178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
192855 1999 VT187 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
192856 1999 VG190 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192857 1999 VX198 03/11/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
192858 1999 VT201 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
192859 1999 VB213 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192860 1999 VS219 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192861 1999 VO220 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192862 1999 VE223 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
192863 1999 WR5 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192864 1999 WP9 30/11/1999 Chiyoda T. Kojima 4,6 km MPC · JPL
192865 1999 WL15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192866 1999 WS16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
192867 1999 WS18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
192868 1999 WZ18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
192869 1999 XB14 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192870 1999 XE19 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192871 1999 XV20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192872 1999 XK25 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
192873 1999 XJ27 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
192874 1999 XN30 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
192875 1999 XF39 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192876 1999 XE43 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192877 1999 XP46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
192878 1999 XD47 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192879 1999 XX52 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192880 1999 XP59 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192881 1999 XR59 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192882 1999 XT61 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192883 1999 XT67 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192884 1999 XJ75 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
192885 1999 XA94 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192886 1999 XR100 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
192887 1999 XZ103 03/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,4 km MPC · JPL
192888 1999 XB113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
192889 1999 XA115 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
192890 1999 XP115 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
192891 1999 XK117 05/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
192892 1999 XZ118 05/12/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
192893 1999 XM122 07/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
192894 1999 XU130 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192895 1999 XS134 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192896 1999 XW137 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192897 1999 XH142 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
192898 1999 XB145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192899 1999 XE146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192900 1999 XN151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192901 1999 XR151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192902 1999 XC156 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
192903 1999 XX177 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192904 1999 XG185 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
192905 1999 XU210 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
192906 1999 XJ213 14/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
192907 1999 XU213 14/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192908 1999 XG223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192909 1999 XD227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192910 1999 XG233 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
192911 1999 XB237 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192912 1999 XU245 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
192913 1999 XC247 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
192914 1999 XY247 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192915 1999 XD251 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192916 1999 XR256 07/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
192917 1999 YA4 19/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192918 1999 YV9 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
192919 1999 YH10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192920 1999 YT10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192921 1999 YD11 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192922 1999 YM14 30/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192923 1999 YY14 30/12/1999 Monte Agliale S. Donati 4,4 km MPC · JPL
192924 1999 YU20 30/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 5,1 km MPC · JPL
192925 1999 YU25 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192926 2000 AN5 04/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
192927 2000 AH6 03/01/2000 San Marcello A. Boattini, G. Forti 3,8 km MPC · JPL
192928 2000 AP6 05/01/2000 Kleť Kleť Obs. 3,5 km MPC · JPL
192929 2000 AT44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
192930 2000 AV52 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192931 2000 AW71 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
192932 2000 AO92 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192933 2000 AN111 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
192934 2000 AY121 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
192935 2000 AZ149 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192936 2000 AV153 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192937 2000 AS170 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
192938 2000 AJ185 07/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
192939 2000 AK188 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
192940 2000 AG206 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
192941 2000 AD207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
192942 2000 AB219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
192943 2000 AJ223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192944 2000 AC226 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192945 2000 AD227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192946 2000 AQ230 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192947 2000 AR250 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192948 2000 BA 16/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
192949 2000 BP1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
192950 2000 BQ2 28/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
192951 2000 BK7 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
192952 2000 BZ18 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
192953 2000 BJ21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192954 2000 BF22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192955 2000 BX39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
192956 2000 CF8 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192957 2000 CC35 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192958 2000 CY68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192959 2000 CW71 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
192960 2000 CY77 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192961 2000 CH80 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192962 2000 CF101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192963 2000 CO110 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192964 2000 CF127 02/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
192965 2000 CP129 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192966 2000 CS140 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
192967 2000 DF9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
192968 2000 DP9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192969 2000 DH10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192970 2000 DV10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192971 2000 DE14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
192972 2000 DH20 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
192973 2000 DL23 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192974 2000 DF30 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
192975 2000 DC33 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192976 2000 DB37 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192977 2000 DM39 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
192978 2000 DO41 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192979 2000 DG50 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192980 2000 DF57 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192981 2000 DK57 29/02/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
192982 2000 DX59 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
192983 2000 DK64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
192984 2000 DM64 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192985 2000 DA65 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
192986 2000 DM65 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192987 2000 DD67 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
192988 2000 DN70 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192989 2000 DX72 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
192990 2000 DK75 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
192991 2000 DG78 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
192992 2000 DR87 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192993 2000 DF90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
192994 2000 DQ90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192995 2000 DT92 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
192996 2000 DW108 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
192997 2000 DP109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
192998 2000 DJ110 25/02/2000 Uccle T. Pauwels 3,5 km MPC · JPL
192999 2000 DG111 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
193000 2000 DW112 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL

188.000s  • 189.000s  • 190.000s  • 191.000s  • 192.000s  • 193.000s  • 194.000s  • 195.000s  • 196.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001