Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/237001–238000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237001 2008 RK46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
237002 2008 RY75 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
237003 2008 RW80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
237004 2008 RT94 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
237005 2008 RQ97 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
237006 2008 RJ102 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
237007 2008 RB104 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
237008 2008 RL104 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
237009 2008 RR107 08/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
237010 2008 RK114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
237011 2008 RW118 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
237012 2008 RT125 09/09/2008 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
237013 2008 RX140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
237014 2008 RU144 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237015 2008 SL2 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
237016 2008 SX5 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
237017 2008 SX8 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237018 2008 SA23 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237019 2008 SP25 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
237020 2008 SK26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237021 2008 SK27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
237022 2008 SA36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237023 2008 SV38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237024 2008 ST39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
237025 2008 SY39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
237026 2008 SY42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237027 2008 SH62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
237028 2008 SP65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
237029 2008 SL67 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
237030 2008 SB68 21/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
237031 2008 ST71 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237032 2008 SZ72 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
237033 2008 SO80 23/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
237034 2008 SQ85 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
237035 2008 SL91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
237036 2008 SY93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237037 2008 SK104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
237038 2008 SN104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
237039 2008 SM106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
237040 2008 SK110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
237041 2008 SO116 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
237042 2008 SK117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
237043 2008 SM117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
237044 2008 SW120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
237045 2008 SE125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
237046 2008 SV125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
237047 2008 SA126 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
237048 2008 SF126 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
237049 2008 SU128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237050 2008 SC130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
237051 2008 SE131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237052 2008 SN135 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
237053 2008 SD149 28/09/2008 Sandlot G. Hug 7,5 km MPC · JPL
237054 2008 SE150 29/09/2008 Dauban F. Kugel 2,4 km MPC · JPL
237055 2008 SN157 24/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237056 2008 SB158 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237057 2008 SW159 24/09/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
237058 2008 SR162 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237059 2008 SK167 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237060 2008 ST181 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
237061 2008 SU194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
237062 2008 SA195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
237063 2008 SX197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237064 2008 SA202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
237065 2008 SW203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237066 2008 SW204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237067 2008 SR208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
237068 2008 SP210 28/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
237069 2008 SA225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
237070 2008 SM246 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
237071 2008 SP246 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
237072 2008 SR251 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
237073 2008 SE258 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
237074 2008 SU259 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
237075 2008 SM261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237076 2008 SE264 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
237077 2008 SG270 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
237078 2008 SE281 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237079 2008 SH284 24/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
237080 2008 SL287 23/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
237081 2008 SM290 29/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
237082 2008 SB298 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
237083 2008 SN299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237084 2008 SQ300 23/09/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
237085 2008 SK301 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237086 2008 SJ309 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
237087 2008 TJ1 02/10/2008 Sandlot G. Hug 1,1 km MPC · JPL
237088 2008 TW2 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
237089 2008 TB6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
237090 2008 TR17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
237091 2008 TO18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
237092 2008 TQ21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
237093 2008 TL24 02/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
237094 2008 TA26 08/10/2008 Kachina J. Hobart 1,0 km MPC · JPL
237095 2008 TF26 01/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
237096 2008 TJ44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
237097 2008 TE45 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
237098 2008 TK46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
237099 2008 TM56 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237100 2008 TE73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237101 2008 TN81 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
237102 2008 TH85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
237103 2008 TJ92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
237104 2008 TX98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237105 2008 TL101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237106 2008 TX102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
237107 2008 TU103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
237108 2008 TY103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237109 2008 TX120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
237110 2008 TR123 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
237111 2008 TO127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
237112 2008 TB133 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
237113 2008 TM154 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
237114 2008 TY157 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
237115 2008 TB164 01/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
237116 2008 TR164 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237117 2008 TV170 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
237118 2008 TE172 09/10/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
237119 2008 TN177 09/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
237120 2008 TC178 09/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
237121 2008 TH186 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
237122 2008 TJ186 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
237123 2008 TG189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
237124 2008 TC190 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
237125 2008 UA2 21/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 3,0 km MPC · JPL
237126 2008 UE4 24/10/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237127 2008 UH4 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
237128 2008 UG5 24/10/2008 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
237129 2008 UD6 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237130 2008 UZ8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
237131 2008 UY15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
237132 2008 UQ26 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
237133 2008 UG27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
237134 2008 US27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
237135 2008 UP28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
237136 2008 UD30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237137 2008 UX30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237138 2008 UT41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237139 2008 UM56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237140 2008 UY60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
237141 2008 UV61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237142 2008 UU62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237143 2008 UU66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237144 2008 UN67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237145 2008 UF72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
237146 2008 US72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
237147 2008 UT73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237148 2008 UX73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
237149 2008 UH77 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
237150 2008 UB86 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237151 2008 UE91 25/10/2008 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
237152 2008 UQ93 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237153 2008 UV95 23/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237154 2008 UR96 24/10/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237155 2008 UG98 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237156 2008 UD99 29/10/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237157 2008 UJ103 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
237158 2008 UO105 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
237159 2008 UO112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237160 2008 UP114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237161 2008 UD119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237162 2008 US125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
237163 2008 US126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237164 Keelung 2008 UP128 22/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
237165 2008 UK129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
237166 2008 UH137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237167 2008 UK138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237168 2008 UV140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
237169 2008 UZ146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
237170 2008 UP148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
237171 2008 UW148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
237172 2008 UN150 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
237173 2008 UT152 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
237174 2008 UB155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
237175 2008 UZ155 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237176 2008 UX160 23/10/2008 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
237177 2008 UZ160 24/10/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
237178 2008 UJ174 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
237179 2008 UB180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
237180 2008 UT184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
237181 2008 UX184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
237182 2008 UZ194 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237183 2008 UG195 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
237184 2008 UM198 26/10/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237185 2008 UZ200 27/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237186 2008 UE209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
237187 Zhonglihe 2008 UA212 23/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
237188 2008 UE220 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237189 2008 UY220 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237190 2008 UU223 25/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
237191 2008 UP241 26/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
237192 2008 UA242 26/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
237193 2008 UX247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237194 2008 UM250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237195 2008 UK252 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
237196 2008 UR253 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
237197 2008 UV256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
237198 2008 UH258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237199 2008 UG263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237200 2008 US265 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237201 2008 UP269 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
237202 2008 UP275 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
237203 2008 UA277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
237204 2008 UT277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
237205 2008 UC280 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
237206 2008 UM281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
237207 2008 UP282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237208 2008 UK290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
237209 2008 UX298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237210 2008 UJ309 30/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
237211 2008 UV315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
237212 2008 US324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237213 2008 UR329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237214 2008 UF337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
237215 2008 UJ337 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
237216 2008 UG340 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
237217 2008 UC348 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
237218 2008 UD353 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
237219 2008 UN353 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237220 2008 UR356 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237221 2008 VS2 02/11/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
237222 2008 VK15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237223 2008 VO23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237224 2008 VY37 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237225 2008 VD39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237226 2008 VM51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237227 2008 VE53 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
237228 2008 VU59 07/11/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
237229 2008 VR64 10/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
237230 2008 VS64 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
237231 2008 VN66 02/11/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
237232 2008 VQ68 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237233 2008 VX71 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
237234 2008 VG73 02/11/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
237235 2008 VP76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
237236 2008 WV5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
237237 2008 WE12 18/11/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
237238 2008 WY21 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
237239 2008 WN32 20/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
237240 2008 WM35 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
237241 2008 WP35 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237242 2008 WM36 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
237243 2008 WN36 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237244 2008 WX44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
237245 2008 WF48 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237246 2008 WX54 19/11/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
237247 2008 WP62 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
237248 2008 WK66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
237249 2008 WD69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237250 2008 WG69 18/11/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
237251 2008 WY69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237252 2008 WB70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
237253 2008 WA72 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
237254 2008 WU75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
237255 2008 WA77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
237256 2008 WZ78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237257 2008 WW79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237258 2008 WU80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
237259 2008 WA83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237260 2008 WE92 24/11/2008 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
237261 2008 WN94 28/11/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,5 km MPC · JPL
237262 2008 WP95 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237263 2008 WY95 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
237264 2008 WP96 28/11/2008 Piszkéstető K. Sárneczky, Á. Kárpáti 3,2 km MPC · JPL
237265 Golobokov 2008 WQ96 28/11/2008 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,7 km MPC · JPL
237266 2008 WX96 30/11/2008 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
237267 2008 WQ101 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237268 2008 WM102 19/11/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
237269 2008 WR105 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
237270 2008 WP109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237271 2008 WM115 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237272 2008 WA129 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
237273 2008 WV130 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237274 2008 WY134 30/11/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
237275 2008 WG135 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237276 Nakama 2008 XD2 02/12/2008 Geisei T. Seki 4,1 km MPC · JPL
237277 Nevaruth 2008 XR2 05/12/2008 Wiggins Observatory P. Wiggins 3,0 km MPC · JPL
237278 2008 XG5 03/12/2008 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
237279 2008 XB7 07/12/2008 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 3,0 km MPC · JPL
237280 2008 XK10 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
237281 2008 XF13 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
237282 2008 XW15 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
237283 2008 XK16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237284 2008 XR16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237285 2008 XT17 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237286 2008 XB21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
237287 2008 XK34 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
237288 2008 XT36 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237289 2008 XN37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237290 2008 XG39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237291 2008 XS47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
237292 2008 XX47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
237293 2008 XA48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
237294 2008 YE5 19/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
237295 2008 YN7 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
237296 2008 YW18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
237297 2008 YW27 28/12/2008 Taunus S. Karge, R. Kling 3,6 km MPC · JPL
237298 2008 YM29 27/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,6 km MPC · JPL
237299 2008 YR33 31/12/2008 Altschwendt W. Ries 3,2 km MPC · JPL
237300 2008 YA34 27/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237301 2008 YZ43 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237302 2008 YA59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237303 2008 YV59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237304 2008 YP77 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237305 2008 YT88 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237306 2008 YH89 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237307 2008 YQ90 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237308 2008 YZ90 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237309 2008 YT99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237310 2008 YJ110 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
237311 2008 YV121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237312 2008 YT133 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
237313 2008 YE161 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
237314 2008 YP162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
237315 2009 AZ14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
237316 2009 AK30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
237317 2009 AH34 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
237318 2009 AZ42 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237319 2009 BT17 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
237320 2009 BX36 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
237321 2009 BM54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
237322 2009 BV85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237323 2009 BP88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
237324 2009 BM97 25/01/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
237325 2009 BO115 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
237326 2009 BF161 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237327 2009 BE172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237328 2009 CA1 01/02/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237329 2009 CA4 04/02/2009 Wildberg R. Apitzsch 6,0 km MPC · JPL
237330 2009 CT48 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
237331 2009 FB24 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
237332 2009 UN87 24/10/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
237333 2009 UN130 24/10/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
237334 2009 UG153 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
237335 2009 VZ7 08/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
237336 2009 WC25 21/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 4,6 km MPC · JPL
237337 2009 WK60 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237338 2009 WS60 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
237339 2009 WN162 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
237340 2009 WK258 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
237341 2009 WD263 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
237342 2009 XM23 10/12/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
237343 2009 YJ15 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237344 2010 AY23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237345 2010 AM37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237346 2010 AV38 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
237347 2010 AK76 15/01/2010 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
237348 2010 AV79 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237349 2010 CM12 12/02/2010 Mayhill iTelescope Obs. 2,4 km MPC · JPL
237350 2010 CZ146 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
237351 2235 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
237352 4307 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
237353 1207 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
237354 1711 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
237355 2296 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
237356 3103 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
237357 2059 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
237358 3206 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 840 m MPC · JPL
237359 3774 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
237360 4539 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
237361 1981 EE48 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
237362 1993 FY31 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
237363 1993 HV4 22/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
237364 1993 TW22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
237365 1994 EA5 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
237366 1994 PJ14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
237367 1994 PY35 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
237368 1994 UA7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237369 1994 WG7 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
237370 1994 WN8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237371 1995 DG8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
237372 1995 OV11 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
237373 1995 QE8 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237374 1995 SV7 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237375 1995 SM16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237376 1995 SW50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237377 1995 SZ63 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
237378 1995 SA82 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
237379 1995 US67 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
237380 1995 VB5 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237381 1995 VF9 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
237382 1995 VV18 14/11/1995 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
237383 1996 AF10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237384 1996 CX 07/02/1996 Xinglong SCAP 820 m MPC · JPL
237385 1996 EV15 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
237386 1996 HW5 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
237387 1996 PM1 01/08/1996 Haleakala AMOS 6,8 km MPC · JPL
237388 1996 TL 03/10/1996 Prescott P. G. Comba 4,8 km MPC · JPL
237389 1996 VE20 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
237390 1996 XP20 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
237391 1997 AX10 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
237392 1997 JH4 01/05/1997 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
237393 1997 LG 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237394 1997 SZ13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237395 1997 SD22 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
237396 1997 SW23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
237397 1998 AQ9 06/01/1998 Anderson Mesa M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
237398 1998 BZ42 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
237399 1998 HR118 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
237400 1998 MT1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237401 1998 QL25 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237402 1998 QV28 23/08/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
237403 1998 QS73 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
237404 1998 RS29 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237405 1998 RE66 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
237406 1998 SV30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
237407 1998 SS34 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237408 1998 SA72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
237409 1998 SA114 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237410 1998 SN140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237411 1998 SN155 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
237412 1998 SC160 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237413 1998 TP27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237414 1998 UL2 20/10/1998 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
237415 1998 UR7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
237416 1998 UT19 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237417 1998 UV23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
237418 1998 UQ47 27/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
237419 1998 WY34 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237420 1998 XW6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
237421 1998 XS61 15/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
237422 1999 AF35 09/01/1999 Mérida O. A. Naranjo 1,0 km MPC · JPL
237423 1999 BD27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
237424 1999 CS92 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
237425 1999 FY10 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
237426 1999 FG74 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
237427 1999 FF87 21/03/1999 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
237428 1999 FZ95 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
237429 1999 GH58 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
237430 1999 JL4 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237431 1999 JK85 14/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
237432 1999 JH96 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237433 1999 NA43 15/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
237434 1999 PH3 10/08/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 5,6 km MPC · JPL
237435 1999 RH9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237436 1999 RC29 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
237437 1999 RO40 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237438 1999 RR77 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237439 1999 RM138 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237440 1999 RQ148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237441 1999 RP195 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
237442 1999 TA10 05/10/1999 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
237443 1999 TE54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
237444 1999 TZ66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237445 1999 TF73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237446 1999 TL75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237447 1999 TD87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
237448 1999 TJ141 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237449 1999 TJ152 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
237450 1999 TB182 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237451 1999 TR211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237452 1999 TK214 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237453 1999 TV264 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
237454 1999 VM82 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237455 1999 VM94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
237456 1999 VS119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237457 1999 VK128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237458 1999 VG131 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
237459 1999 VL134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237460 1999 VK158 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
237461 1999 VC191 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
237462 1999 VY206 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
237463 1999 XQ171 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237464 1999 XR218 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237465 1999 YG19 29/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 620 m MPC · JPL
237466 2000 AZ135 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237467 2000 BA39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237468 2000 BB42 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
237469 2000 BR47 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237470 2000 CT135 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237471 2000 DR20 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237472 2000 DF51 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
237473 2000 EY9 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
237474 2000 EW46 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237475 2000 FZ6 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237476 2000 FE18 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
237477 2000 FU59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237478 2000 GD37 05/04/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
237479 2000 GL70 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237480 2000 GS82 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237481 2000 GJ122 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
237482 2000 HZ18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
237483 2000 HY27 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237484 2000 HJ47 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237485 2000 HL63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
237486 2000 KM2 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237487 2000 KU12 28/05/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
237488 2000 KP34 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237489 2000 LG7 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
237490 2000 LM15 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237491 2000 OS33 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237492 2000 OY39 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237493 2000 QD32 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237494 2000 QV33 26/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
237495 2000 QF56 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237496 2000 QF76 24/08/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
237497 2000 QR81 24/08/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
237498 2000 QC85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237499 2000 QT97 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
237500 2000 QU134 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237501 2000 QK160 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237502 2000 QZ175 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237503 2000 QP186 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237504 2000 QF188 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237505 2000 QH192 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
237506 2000 RO29 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237507 2000 RA34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237508 2000 RE51 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237509 2000 RG60 08/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
237510 2000 RM69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237511 2000 RZ90 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
237512 2000 RP97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
237513 2000 RK100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
237514 2000 SO2 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237515 2000 SS6 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237516 2000 SO19 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
237517 2000 SP31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237518 2000 SN45 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
237519 2000 SO47 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
237520 2000 SP49 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
237521 2000 SF105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237522 2000 ST145 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
237523 2000 SB160 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237524 2000 SK251 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237525 2000 SB257 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237526 2000 SY264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237527 2000 SK269 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
237528 2000 SR271 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237529 2000 SM282 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
237530 2000 SQ282 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237531 2000 SY291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237532 2000 SK301 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
237533 2000 SJ317 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
237534 2000 SJ321 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
237535 2000 SR376 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
237536 2000 TW12 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237537 2000 TP13 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237538 2000 TP18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237539 2000 TT24 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
237540 2000 UN 20/10/2000 Ondřejov P. Kušnirák 780 m MPC · JPL
237541 2000 UB16 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237542 2000 UK29 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237543 2000 UX29 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237544 2000 UU36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237545 2000 UR37 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237546 2000 UZ75 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237547 2000 UP78 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237548 2000 UZ83 31/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
237549 2000 UW84 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237550 2000 UG113 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237551 2000 WQ19 21/11/2000 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
237552 2000 WH66 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
237553 2000 WG83 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237554 2000 WT86 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
237555 2000 WB136 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237556 2000 WN154 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237557 2000 WF182 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
237558 2000 XC47 15/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
237559 2000 YS6 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237560 2000 YD14 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237561 2000 YY25 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237562 2000 YP80 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237563 2000 YX108 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237564 2000 YZ126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
237565 2001 AV11 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237566 2001 BW1 16/01/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
237567 2001 BD4 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
237568 2001 BG7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237569 2001 BS9 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
237570 2001 BT57 20/01/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
237571 2001 CE19 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237572 2001 DA2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237573 2001 DM25 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237574 2001 DY47 19/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,3 km MPC · JPL
237575 2001 DW49 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237576 2001 DN52 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237577 2001 DF59 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237578 2001 DX61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
237579 2001 DR63 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
237580 2001 DS105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
237581 2001 DZ108 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
237582 2001 EP14 15/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
237583 2001 FO4 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237584 2001 FL15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
237585 2001 FC18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
237586 2001 FF19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
237587 2001 FP34 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237588 2001 FO39 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237589 2001 FU101 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
237590 2001 FX113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
237591 2001 FN131 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
237592 2001 FK164 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
237593 2001 FB175 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
237594 2001 FT179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
237595 2001 GQ4 14/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237596 2001 KH33 23/05/2001 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
237597 2001 KZ49 24/05/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237598 2001 KO67 27/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237599 2001 OH4 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
237600 2001 OC6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237601 2001 OY88 21/07/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
237602 2001 PT11 11/08/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
237603 2001 PY11 11/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
237604 2001 PN25 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
237605 2001 PJ44 15/08/2001 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
237606 2001 QH57 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237607 2001 QQ71 21/08/2001 Emerald Lane L. Ball 3,1 km MPC · JPL
237608 2001 QQ78 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
237609 2001 QZ108 19/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
237610 2001 QB142 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237611 2001 QN172 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
237612 2001 QZ230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
237613 2001 QD249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237614 2001 QY262 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
237615 2001 QH280 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237616 2001 RN4 08/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
237617 2001 RT30 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237618 2001 RZ31 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
237619 2001 RF52 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
237620 2001 RM55 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
237621 2001 RM56 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237622 2001 RU71 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
237623 2001 RY98 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
237624 2001 RO100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237625 2001 RA101 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
237626 2001 RX103 12/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
237627 2001 RG108 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
237628 2001 RL114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237629 2001 RZ128 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
237630 2001 RJ147 09/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
237631 2001 RR149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
237632 2001 SM15 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
237633 2001 SS26 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237634 2001 SX34 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
237635 2001 SX46 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237636 2001 SA53 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237637 2001 SV57 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237638 2001 SD68 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237639 2001 SA89 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
237640 2001 SU91 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237641 2001 SE93 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
237642 2001 SV94 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
237643 2001 SP98 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237644 2001 SC103 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
237645 2001 SR130 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
237646 2001 SR140 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
237647 2001 SK145 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237648 2001 SZ148 17/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
237649 2001 SQ157 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
237650 2001 SS157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237651 2001 SY163 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237652 2001 SE164 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
237653 2001 SS167 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237654 2001 SE169 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237655 2001 SC172 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
237656 2001 SV185 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
237657 2001 SS193 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237658 2001 SM196 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
237659 2001 SB203 19/09/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
237660 2001 SH203 19/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
237661 2001 SJ215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237662 2001 SA218 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
237663 2001 SH223 19/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
237664 2001 SM227 19/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
237665 2001 SV230 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
237666 2001 SV241 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
237667 2001 SU252 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
237668 2001 SH260 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
237669 2001 SJ279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
237670 2001 SP282 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
237671 2001 SS285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
237672 2001 SB327 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
237673 2001 SY348 28/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
237674 2001 SV349 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237675 2001 TH1 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237676 2001 TJ10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237677 2001 TD57 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
237678 2001 TV61 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
237679 2001 TV75 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
237680 2001 TK97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237681 2001 TS108 14/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
237682 2001 TE110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237683 2001 TY122 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237684 2001 TT134 13/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
237685 2001 TE157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
237686 2001 TD159 11/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
237687 2001 TX163 11/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
237688 2001 TQ174 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
237689 2001 TR175 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237690 2001 TW195 15/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
237691 2001 TG202 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237692 2001 TY248 14/10/2001 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
237693 2001 TB253 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
237694 2001 TB255 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
237695 2001 UJ32 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
237696 2001 UM37 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
237697 2001 UQ47 17/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
237698 2001 UL60 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
237699 2001 UX62 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
237700 2001 UG67 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237701 2001 UM74 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
237702 2001 UJ80 20/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
237703 2001 UJ82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237704 2001 UC85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
237705 2001 UF97 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
237706 2001 UF111 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
237707 2001 UT136 23/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
237708 2001 UB153 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
237709 2001 UN161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237710 2001 UW184 16/10/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
237711 2001 UB196 18/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
237712 2001 UT200 19/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
237713 2001 UB203 19/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
237714 2001 UG212 21/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237715 2001 UW213 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
237716 2001 UX228 16/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
237717 2001 VB59 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
237718 2001 VH82 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237719 2001 VX129 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
237720 2001 VH133 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
237721 2001 WL3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
237722 2001 WF7 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237723 2001 WF9 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
237724 2001 WH19 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237725 2001 WH26 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
237726 2001 WT26 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
237727 2001 WO56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
237728 2001 WJ64 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
237729 2001 WB71 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237730 2001 WP71 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237731 2001 WW80 20/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
237732 2001 WC93 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237733 2001 WP103 17/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
237734 2001 XV25 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237735 2001 XJ31 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237736 2001 XA34 08/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
237737 2001 XB53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
237738 2001 XN74 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237739 2001 XE75 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
237740 2001 XS112 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
237741 2001 XU121 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
237742 2001 XH122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237743 2001 XV125 14/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
237744 2001 XM128 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237745 2001 XD151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237746 2001 XC158 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237747 2001 XO179 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
237748 2001 XT234 15/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
237749 2001 XU245 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237750 2001 XP246 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
237751 2001 XR248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
237752 2001 XB249 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237753 2001 XL251 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237754 2001 YE19 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237755 2001 YN61 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237756 2001 YH84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
237757 2001 YV127 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237758 2001 YH130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237759 2001 YF132 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237760 2001 YU136 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237761 2001 YN148 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237762 2002 AP2 05/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
237763 2002 AL13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
237764 2002 AZ20 09/01/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
237765 2002 AV27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
237766 2002 AT32 08/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
237767 2002 AZ47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237768 2002 AE59 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237769 2002 AJ74 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237770 2002 AV75 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237771 2002 AT77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237772 2002 AM85 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237773 2002 AW93 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237774 2002 AD97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237775 2002 AO100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237776 2002 AQ103 09/01/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
237777 2002 AH114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237778 2002 AJ114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
237779 2002 AX115 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237780 2002 AX121 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
237781 2002 AB128 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237782 2002 AR134 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237783 2002 AN152 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
237784 2002 AP172 14/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
237785 2002 AX176 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237786 2002 AV182 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
237787 2002 AN184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
237788 2002 AX201 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237789 2002 BL1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
237790 2002 BO11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237791 2002 BO12 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
237792 2002 BV12 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
237793 2002 BL13 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237794 2002 BT13 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
237795 2002 BV17 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237796 2002 BU20 21/01/2002 Eskridge G. Hug 2,9 km MPC · JPL
237797 2002 BT21 26/01/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
237798 2002 BJ27 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237799 2002 CA3 03/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
237800 2002 CS9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237801 2002 CX9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237802 2002 CZ10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237803 2002 CB20 04/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
237804 2002 CP24 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
237805 2002 CF26 10/02/2002 Socorro LINEAR AMO 700 m MPC · JPL
237806 2002 CM44 10/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
237807 2002 CK54 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237808 2002 CM69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237809 2002 CG72 07/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
237810 2002 CT77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237811 2002 CM78 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237812 2002 CT80 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237813 2002 CP84 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237814 2002 CL97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237815 2002 CG111 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237816 2002 CE124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237817 2002 CO127 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237818 2002 CT139 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
237819 2002 CV156 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
237820 2002 CY156 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237821 2002 CU160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237822 2002 CQ181 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
237823 2002 CU181 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237824 2002 CC183 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
237825 2002 CA185 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237826 2002 CX203 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237827 2002 CW204 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237828 2002 CC208 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237829 2002 CW232 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237830 2002 CZ258 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
237831 2002 CG292 11/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
237832 2002 CN307 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237833 2002 CZ314 06/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
237834 2002 DT3 22/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237835 2002 DA20 21/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
237836 2002 ED6 10/03/2002 Nashville R. Clingan 1,4 km MPC · JPL
237837 2002 EM69 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
237838 2002 EV71 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
237839 2002 EA100 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
237840 2002 EG127 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
237841 2002 EU139 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
237842 2002 EG151 15/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
237843 2002 EF163 05/03/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
237844 2002 FB5 20/03/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
237845 Neris 2002 FJ5 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,8 km MPC · JPL
237846 2002 FR25 19/03/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
237847 2002 FE32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
237848 2002 GW9 14/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
237849 2002 GS41 04/04/2002 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
237850 2002 GC61 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
237851 2002 GQ71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
237852 2002 GH73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
237853 2002 GG78 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
237854 2002 GV105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
237855 2002 GQ116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237856 2002 GV116 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237857 2002 GJ126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
237858 2002 GB129 12/04/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
237859 2002 GA130 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237860 2002 GR131 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237861 2002 GF133 12/04/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
237862 2002 GB137 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237863 2002 GO151 14/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
237864 2002 HF4 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237865 2002 HQ4 16/04/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
237866 2002 JC6 05/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
237867 2002 JT9 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237868 2002 JC13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
237869 2002 JK44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237870 2002 JO60 09/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
237871 2002 JU94 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237872 2002 JE103 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237873 2002 JC106 13/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
237874 2002 JM106 11/05/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
237875 2002 JK116 01/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
237876 2002 JE120 05/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
237877 2002 JZ134 09/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
237878 2002 JC145 13/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
237879 2002 KF9 29/05/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
237880 2002 KS9 17/05/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
237881 2002 LN3 03/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
237882 2002 LZ9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237883 2002 LQ12 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237884 2002 LY21 08/06/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
237885 2002 LE24 09/06/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
237886 2002 LJ29 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
237887 2002 LE45 05/06/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
237888 2002 LY46 15/06/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
237889 2002 LK53 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
237890 2002 LJ60 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237891 2002 LN62 12/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
237892 2002 NG10 04/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
237893 2002 NL32 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
237894 2002 NP39 14/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237895 2002 NP45 13/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
237896 2002 NR48 14/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237897 2002 NJ57 04/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
237898 2002 NW64 02/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
237899 2002 NL67 14/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
237900 2002 NT68 12/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237901 2002 OU5 20/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
237902 2002 OY11 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237903 2002 OG16 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
237904 2002 PU17 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
237905 2002 PA38 05/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
237906 2002 PL43 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237907 2002 PO52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
237908 2002 PO54 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
237909 2002 PC58 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
237910 2002 PM61 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
237911 2002 PT69 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
237912 2002 PU77 11/08/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
237913 2002 PC89 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
237914 2002 PR104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237915 2002 PH106 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237916 2002 PU115 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237917 2002 PO120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
237918 2002 PK124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
237919 2002 PP166 14/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
237920 2002 PU171 08/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
237921 2002 PF173 08/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
237922 2002 PS174 15/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
237923 2002 PA175 11/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
237924 2002 PO178 05/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
237925 2002 PY179 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
237926 2002 PH183 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
237927 2002 PG187 11/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
237928 2002 PG189 07/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
237929 2002 QX12 26/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
237930 2002 QY13 26/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
237931 2002 QD27 28/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
237932 2002 QO50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
237933 2002 QN55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
237934 2002 QC64 19/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
237935 2002 QJ77 17/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
237936 2002 QF84 27/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
237937 2002 QC85 17/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
237938 2002 QM92 29/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
237939 2002 QG93 19/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
237940 2002 QR99 18/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
237941 2002 QN102 20/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
237942 2002 QB116 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
237943 2002 QM127 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
237944 2002 RM11 04/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
237945 2002 RR18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
237946 2002 RM29 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
237947 2002 RQ31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
237948 2002 RU33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
237949 2002 RU36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
237950 2002 RO45 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
237951 2002 RD46 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237952 2002 RQ60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
237953 2002 RS69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
237954 2002 RJ76 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237955 2002 RW80 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
237956 2002 RF82 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237957 2002 RQ89 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
237958 2002 RO109 06/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
237959 2002 RA111 06/09/2002 Nashville R. Clingan 2,4 km MPC · JPL
237960 2002 RF124 09/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
237961 2002 RM140 11/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
237962 2002 RN148 11/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
237963 2002 RC158 11/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
237964 2002 RT161 12/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
237965 2002 RV163 12/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
237966 2002 RC165 12/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
237967 2002 RB174 13/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
237968 2002 RF176 13/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
237969 2002 RA197 12/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
237970 2002 RW207 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
237971 2002 RY207 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
237972 2002 RN218 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
237973 2002 RN219 15/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
237974 2002 RD225 13/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
237975 2002 RM227 14/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
237976 2002 RX227 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
237977 2002 RE237 15/09/2002 Palomar R. Matson 3,1 km MPC · JPL
237978 2002 RG244 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
237979 2002 RP250 08/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
237980 2002 RV257 14/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
237981 2002 RG266 15/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
237982 2002 RG271 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
237983 2002 SH2 26/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
237984 2002 SN16 27/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
237985 2002 SC21 26/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
237986 2002 SZ25 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
237987 2002 SY27 26/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
237988 2002 SM34 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
237989 2002 SN46 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
237990 2002 SR46 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
237991 2002 SV51 17/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
237992 2002 SB52 17/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
237993 2002 SB55 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237994 2002 SU65 16/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
237995 2002 SX65 16/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
237996 2002 SR73 16/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
237997 2002 TY18 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
237998 2002 TZ31 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
237999 2002 TF46 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
238000 2002 TD61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

233.000s  • 234.000s  • 235.000s  • 236.000s  • 237.000s  • 238.000s  • 239.000s  • 240.000s  • 241.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001