Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/339001–340000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339001 2004 GJ40 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
339002 2004 GK42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339003 2004 GQ45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
339004 2004 GC47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339005 2004 GX48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
339006 2004 GS50 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339007 2004 GH52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
339008 2004 GC57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
339009 2004 GQ57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
339010 2004 GE60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339011 2004 GF71 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339012 2004 GT74 15/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
339013 2004 GT76 15/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
339014 2004 GC77 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339015 2004 GF78 09/04/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
339016 2004 GC80 12/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
339017 2004 GB81 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339018 2004 GO83 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339019 2004 HH 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
339020 2004 HJ2 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339021 2004 HC10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
339022 2004 HW17 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
339023 2004 HA25 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
339024 2004 HO25 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
339025 2004 HF27 20/04/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
339026 2004 HF28 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339027 2004 HU29 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
339028 2004 HB33 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
339029 2004 HQ34 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
339030 2004 HL36 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339031 2004 HY37 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
339032 2004 HG39 17/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
339033 2004 HX46 22/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339034 2004 HO53 25/04/2004 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
339035 2004 HV62 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
339036 2004 HU66 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
339037 2004 JH1 11/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
339038 2004 JA13 12/05/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
339039 2004 JM14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339040 2004 JH25 15/05/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
339041 2004 JD28 13/05/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
339042 2004 JN31 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 920 m MPC · JPL
339043 2004 JH34 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
339044 2004 JZ40 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
339045 2004 KK4 16/05/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
339046 2004 KK11 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
339047 2004 LD11 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 840 m MPC · JPL
339048 2004 LY23 13/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
339049 2004 LV29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
339050 2004 MC3 20/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
339051 2004 MC6 21/06/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
339052 2004 NH 08/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
339053 2004 NM2 09/07/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
339054 2004 NU9 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339055 2004 NK17 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339056 2004 OW 16/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 910 m MPC · JPL
339057 2004 OJ8 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
339058 2004 PX7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
339059 2004 PD22 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
339060 2004 PL23 08/08/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
339061 2004 PZ29 07/08/2004 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
339062 2004 PM42 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
339063 2004 PA51 08/08/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
339064 2004 PW53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
339065 2004 PC55 08/08/2004 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
339066 2004 PR68 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
339067 2004 PP91 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339068 2004 PY95 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339069 2004 PQ102 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339070 2004 PN107 10/08/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
339071 2004 PH111 15/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 980 m MPC · JPL
339072 2004 QK13 20/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
339073 2004 QP18 20/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
339074 2004 QQ21 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339075 2004 RE2 06/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
339076 2004 RU17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
339077 2004 RJ18 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
339078 2004 RR21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
339079 2004 RH23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339080 2004 RM24 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
339081 2004 RF28 06/09/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
339082 2004 RC41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339083 2004 RK71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339084 2004 RQ74 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
339085 2004 RG78 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339086 2004 RM86 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339087 2004 RV100 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
339088 2004 RK109 10/09/2004 Needville Needville Obs. 860 m MPC · JPL
339089 2004 RO110 11/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
339090 2004 RA114 07/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
339091 2004 RX118 07/09/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
339092 2004 RK129 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
339093 2004 RN151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339094 2004 RU158 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
339095 2004 RA159 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
339096 2004 RD161 10/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
339097 2004 RD162 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339098 2004 RH166 07/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
339099 2004 RU167 07/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
339100 2004 RZ169 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339101 2004 RN173 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
339102 2004 RH175 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339103 2004 RB180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339104 2004 RF197 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339105 2004 RA204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
339106 2004 RY206 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
339107 2004 RC207 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
339108 2004 RK212 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
339109 2004 RT216 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
339110 2004 RV218 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
339111 2004 RC221 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
339112 2004 RQ221 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339113 2004 RZ223 08/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
339114 2004 RK230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339115 2004 RW232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
339116 2004 RN233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339117 2004 RZ246 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
339118 2004 RR247 12/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
339119 2004 RC249 12/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
339120 2004 RE249 12/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
339121 2004 RB252 15/09/2004 Mauna Kea J. Pittichová, J. Bedient 900 m MPC · JPL
339122 2004 RD255 06/09/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
339123 2004 RC266 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339124 2004 RB292 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
339125 2004 RB304 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339126 2004 RD319 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
339127 2004 RF321 13/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
339128 2004 RM325 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
339129 2004 RG329 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
339130 2004 RA336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
339131 2004 RP337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339132 2004 RC356 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339133 2004 SO2 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
339134 2004 SW11 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
339135 2004 SP16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
339136 2004 SG45 18/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
339137 2004 SC48 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
339138 2004 SU58 21/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339139 2004 SW58 21/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
339140 2004 SN59 23/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
339141 2004 TJ 03/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
339142 2004 TW3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339143 2004 TD5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339144 2004 TX5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339145 2004 TA6 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339146 2004 TG7 05/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339147 2004 TY8 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
339148 2004 TT9 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
339149 2004 TU10 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
339150 2004 TQ11 12/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
339151 2004 TJ13 08/10/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
339152 2004 TQ23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339153 2004 TT28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
339154 2004 TB37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339155 2004 TT44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339156 2004 TD46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
339157 2004 TG52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339158 2004 TO53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339159 2004 TT54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339160 2004 TS56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339161 2004 TS61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
339162 2004 TJ63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339163 2004 TK66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
339164 2004 TO66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
339165 2004 TO67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
339166 2004 TO68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
339167 2004 TE69 29/07/2004 Siding Spring SSS 8,4 km MPC · JPL
339168 2004 TW77 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 560 m MPC · JPL
339169 2004 TG87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339170 2004 TQ89 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339171 2004 TV92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
339172 2004 TQ93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339173 2004 TT95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339174 2004 TQ105 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339175 2004 TC110 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
339176 2004 TW114 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339177 2004 TE129 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
339178 2004 TQ134 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
339179 2004 TY137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
339180 2004 TD143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339181 2004 TV145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339182 2004 TM147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339183 2004 TG150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
339184 2004 TE156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
339185 2004 TN159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
339186 2004 TP162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339187 2004 TV162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339188 2004 TM166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339189 2004 TC170 07/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
339190 2004 TG171 08/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
339191 2004 TB184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
339192 2004 TD185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339193 2004 TH201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339194 2004 TK202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339195 2004 TK205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339196 2004 TR209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339197 2004 TX211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339198 2004 TA217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339199 2004 TQ222 07/10/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
339200 2004 TE224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339201 2004 TK226 12/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
339202 2004 TK232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
339203 2004 TN245 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
339204 2004 TB246 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339205 2004 TK258 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339206 2004 TP260 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339207 2004 TP265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339208 2004 TM266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339209 2004 TT269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339210 2004 TK272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339211 2004 TN272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339212 2004 TN274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
339213 2004 TQ274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339214 2004 TT275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
339215 2004 TH276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339216 2004 TT287 09/10/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
339217 2004 TB288 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339218 2004 TH299 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
339219 2004 TV300 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
339220 2004 TW308 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
339221 2004 TD322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339222 2004 TC324 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339223 Stongemorin 2004 TN325 13/10/2004 Jarnac Jarnac Obs. 820 m MPC · JPL
339224 2004 TD326 14/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
339225 2004 TD327 14/10/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
339226 2004 TE331 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339227 2004 TE342 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
339228 2004 TD347 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339229 2004 TD367 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339230 2004 TW367 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339231 2004 TO369 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339232 2004 UD 16/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339233 2004 UG 16/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
339234 2004 UF6 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339235 2004 UH9 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339236 2004 UK9 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339237 2004 UT9 25/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339238 2004 VG1 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
339239 2004 VU6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
339240 2004 VS15 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339241 2004 VS16 05/11/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
339242 2004 VW17 03/11/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
339243 2004 VL19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339244 2004 VX20 04/11/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
339245 2004 VK21 04/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
339246 2004 VU23 05/11/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
339247 2004 VH24 06/11/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
339248 2004 VH30 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339249 2004 VV38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339250 2004 VJ50 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
339251 2004 VH53 05/11/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
339252 2004 VB54 03/11/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
339253 2004 VN54 04/11/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
339254 2004 VN55 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
339255 2004 VJ57 05/11/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
339256 2004 VF59 09/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
339257 2004 VZ59 09/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
339258 2004 VQ64 09/11/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
339259 2004 VG66 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339260 2004 VC70 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339261 2004 VX74 11/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
339262 2004 VF75 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
339263 2004 VS88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339264 2004 VW89 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339265 2004 VS90 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
339266 2004 VD91 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
339267 2004 VJ91 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
339268 2004 VN91 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
339269 2004 WG3 17/11/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
339270 2004 WH6 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339271 2004 WX9 30/11/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
339272 2004 WY10 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339273 2004 XS2 02/12/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
339274 2004 XB3 02/12/2004 Antares ARO 1,4 km MPC · JPL
339275 2004 XD7 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339276 2004 XV8 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
339277 2004 XS9 02/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
339278 2004 XR10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339279 2004 XU10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
339280 2004 XQ14 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
339281 2004 XQ15 09/12/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
339282 2004 XJ17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
339283 2004 XB18 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
339284 2004 XT18 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
339285 2004 XD20 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339286 2004 XQ21 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
339287 2004 XT23 09/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
339288 2004 XK25 09/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
339289 2004 XY25 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339290 2004 XD28 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
339291 2004 XW29 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339292 2004 XA41 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339293 2004 XT42 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
339294 2004 XT44 02/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
339295 2004 XT52 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
339296 2004 XB59 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339297 2004 XK63 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
339298 2004 XV68 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
339299 2004 XH69 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
339300 2004 XK70 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339301 2004 XR73 11/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
339302 2004 XE74 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339303 2004 XZ77 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
339304 2004 XE78 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
339305 2004 XL78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339306 2004 XV83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339307 2004 XL88 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339308 2004 XP91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339309 2004 XZ95 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339310 2004 XY99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
339311 2004 XQ100 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339312 2004 XU101 09/12/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
339313 2004 XD103 14/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
339314 2004 XU105 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339315 2004 XW107 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
339316 2004 XW108 12/12/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
339317 2004 XF111 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
339318 2004 XA112 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339319 2004 XL112 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
339320 2004 XS115 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
339321 2004 XZ118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
339322 2004 XG122 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339323 2004 XG127 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
339324 2004 XA132 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
339325 2004 XC135 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
339326 2004 XV142 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339327 2004 XS143 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339328 2004 XY164 01/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
339329 2004 XS165 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
339330 2004 XH174 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
339331 2004 XZ175 11/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
339332 2004 XO180 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339333 2004 XF181 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339334 2004 XW183 09/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
339335 2004 YL4 17/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339336 2004 YE5 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
339337 2004 YE21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
339338 2004 YG31 18/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339339 2004 YH31 18/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
339340 2004 YS31 19/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
339341 2004 YL32 21/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
339342 2005 AE1 01/01/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
339343 2005 AK4 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
339344 2005 AZ4 06/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
339345 2005 AB5 06/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
339346 2005 AK6 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
339347 2005 AU6 06/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
339348 2005 AV6 06/01/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
339349 2005 AW6 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
339350 2005 AD8 06/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
339351 2005 AH10 08/01/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,5 km MPC · JPL
339352 2005 AF14 07/01/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
339353 2005 AJ15 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
339354 2005 AY22 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
339355 2005 AG26 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
339356 2005 AA30 09/01/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
339357 2005 AV30 09/01/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
339358 2005 AV32 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
339359 2005 AO33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339360 2005 AF37 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
339361 2005 AB40 15/01/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
339362 2005 AC42 15/01/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
339363 2005 AL43 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
339364 2005 AE44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
339365 2005 AF44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339366 2005 AG44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
339367 2005 AJ45 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
339368 2005 AG46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
339369 2005 AD51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
339370 2005 AE56 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
339371 2005 AV56 15/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
339372 2005 AJ59 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
339373 2005 AZ59 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
339374 2005 AJ64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339375 2005 AO64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339376 2005 AF66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
339377 2005 AW67 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
339378 2005 AY68 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
339379 2005 AZ68 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
339380 2005 AR76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
339381 2005 AK78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
339382 2005 AW78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
339383 2005 AC79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339384 2005 BZ1 18/01/2005 Wrightwood J. W. Young 1,9 km MPC · JPL
339385 2005 BU2 19/01/2005 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
339386 2005 BL6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339387 2005 BP8 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
339388 2005 BY8 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
339389 2005 BB13 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
339390 2005 BL16 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
339391 2005 BC21 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
339392 2005 BA24 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
339393 2005 BT27 31/01/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
339394 2005 BN28 31/01/2005 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
339395 2005 BA48 16/01/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,9 km MPC · JPL
339396 2005 BO48 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339397 2005 BE49 16/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
339398 2005 CC1 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
339399 2005 CS3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
339400 2005 CS10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339401 2005 CD12 01/02/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
339402 2005 CO13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
339403 2005 CL14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
339404 2005 CG24 02/02/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
339405 2005 CN24 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
339406 2005 CA35 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339407 2005 CX49 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
339408 2005 CD50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
339409 2005 CX52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339410 2005 CY56 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
339411 2005 CQ57 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
339412 2005 CP58 02/02/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
339413 2005 CB63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
339414 2005 CA65 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
339415 2005 CF65 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
339416 2005 CJ70 08/02/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,1 km MPC · JPL
339417 2005 EC3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339418 2005 EH7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
339419 2005 EL7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
339420 2005 EU26 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
339421 2005 EQ31 02/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
339422 2005 EM37 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
339423 2005 EX45 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
339424 2005 EM60 04/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
339425 2005 EB67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
339426 2005 ET79 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
339427 2005 EZ81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
339428 2005 EQ82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
339429 2005 ER83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
339430 2005 EY84 04/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
339431 2005 EK85 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
339432 2005 EQ86 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
339433 2005 ED88 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
339434 2005 EB93 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
339435 2005 EN93 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
339436 2005 EB100 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
339437 2005 EC130 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
339438 2005 EA133 09/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
339439 2005 EP147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
339440 2005 EK152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
339441 2005 EE154 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
339442 2005 EX155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
339443 2005 ET158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
339444 2005 EH160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
339445 2005 EA163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
339446 2005 EF168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
339447 2005 EN179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339448 2005 EO187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
339449 2005 ER189 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339450 2005 ED193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
339451 2005 EF193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
339452 2005 ET193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
339453 2005 EH194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
339454 2005 EM195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
339455 2005 EV197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
339456 2005 EC198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
339457 2005 EG202 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
339458 2005 EW206 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
339459 2005 EZ209 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
339460 2005 EP210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
339461 2005 EC219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
339462 2005 EN222 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
339463 2005 EZ227 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
339464 2005 EL231 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
339465 2005 EY239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
339466 2005 EU242 11/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
339467 2005 EW243 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
339468 2005 EX243 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
339469 2005 EX245 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
339470 2005 EC250 14/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
339471 2005 EU252 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
339472 2005 EG258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
339473 2005 EU262 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
339474 2005 EB283 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
339475 2005 EK287 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
339476 2005 EA295 12/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
339477 2005 ET304 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
339478 2005 EU315 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339479 2005 EN316 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
339480 2005 EQ321 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
339481 2005 EA327 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
339482 2005 FB3 21/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
339483 2005 FQ3 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
339484 2005 FH5 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
339485 2005 GQ2 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
339486 Raimeux 2005 GV9 03/04/2005 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
339487 2005 GK10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
339488 2005 GV10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
339489 2005 GG13 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
339490 2005 GR14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
339491 2005 GC20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
339492 2005 GQ21 04/04/2005 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
339493 2005 GE25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
339494 2005 GR34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
339495 2005 GW34 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
339496 2005 GZ35 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
339497 2005 GD36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
339498 2005 GC40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
339499 2005 GA49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
339500 2005 GT52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339501 2005 GR55 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
339502 2005 GG60 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
339503 2005 GM60 05/04/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 5,0 km MPC · JPL
339504 2005 GJ65 02/04/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
339505 2005 GS69 03/04/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
339506 2005 GP83 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
339507 2005 GO97 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
339508 2005 GR100 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
339509 2005 GN102 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
339510 2005 GV102 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
339511 2005 GZ107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
339512 2005 GL108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
339513 2005 GA113 06/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
339514 2005 GZ113 09/04/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
339515 2005 GJ134 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
339516 2005 GB136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
339517 2005 GE136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
339518 2005 GW139 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
339519 2005 GM154 09/04/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
339520 2005 GV155 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
339521 2005 GU157 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
339522 2005 GZ158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
339523 2005 GH173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
339524 2005 GF175 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
339525 2005 GL205 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
339526 2005 GA216 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
339527 2005 GG221 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
339528 2005 GH225 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
339529 2005 GV227 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
339530 2005 HT1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
339531 2005 HB5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
339532 2005 JU3 01/05/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
339533 2005 JD4 03/05/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
339534 2005 JL14 01/05/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
339535 2005 JA15 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
339536 2005 JU26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
339537 2005 JO34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
339538 2005 JN46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
339539 2005 JZ46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
339540 2005 JK49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
339541 2005 JS50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
339542 2005 JA59 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
339543 2005 JC59 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
339544 2005 JJ62 09/05/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
339545 2005 JD65 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
339546 2005 JE73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
339547 2005 JA74 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
339548 2005 JB78 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
339549 2005 JF93 11/05/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
339550 2005 JV94 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
339551 2005 JZ103 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
339552 2005 JO105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
339553 2005 JE106 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
339554 2005 JH110 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
339555 2005 JM112 09/05/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
339556 2005 JA121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
339557 2005 JE127 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
339558 2005 JG136 11/05/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
339559 2005 JW138 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
339560 2005 JW143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
339561 2005 JR149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
339562 2005 JF162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
339563 2005 JT169 09/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
339564 2005 KE2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
339565 2005 KH4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
339566 2005 KF8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
339567 2005 LR 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
339568 2005 LP4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
339569 2005 LR6 04/06/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
339570 2005 LR8 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
339571 2005 LF13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339572 2005 LZ14 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
339573 2005 LS16 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
339574 2005 LR23 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
339575 2005 LF25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
339576 2005 LC32 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339577 2005 LP37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
339578 2005 LA51 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
339579 2005 MX11 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339580 2005 MK13 29/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
339581 2005 MR14 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
339582 2005 MY18 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
339583 2005 MA21 30/06/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
339584 2005 MG23 30/06/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339585 2005 MY30 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
339586 2005 MM32 28/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
339587 2005 MG35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339588 2005 MO35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
339589 2005 MJ40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339590 2005 MA43 30/06/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
339591 2005 ME47 28/06/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
339592 2005 MU50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
339593 2005 MQ53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
339594 2005 NW16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
339595 2005 NQ22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339596 2005 NA29 05/07/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
339597 2005 NX36 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
339598 2005 NQ40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
339599 2005 NS54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339600 2005 NX54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339601 2005 NV67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
339602 2005 NR87 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
339603 2005 NV97 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339604 2005 NX122 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
339605 2005 OQ 16/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339606 2005 OT3 10/07/2005 Siding Spring SSS 840 m MPC · JPL
339607 2005 OW3 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 710 m MPC · JPL
339608 2005 OE6 28/07/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
339609 2005 OP6 28/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
339610 2005 OA8 30/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 580 m MPC · JPL
339611 2005 OG9 04/07/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
339612 2005 OK12 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
339613 2005 OW13 30/07/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
339614 2005 OF16 29/07/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
339615 2005 OD19 31/07/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
339616 2005 OE19 31/07/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
339617 2005 OS19 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
339618 2005 OB24 30/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
339619 2005 ON28 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
339620 2005 PL4 07/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
339621 2005 PZ5 09/08/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 1,7 km MPC · JPL
339622 2005 PE13 04/08/2005 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
339623 2005 PA18 12/08/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 860 m MPC · JPL
339624 2005 PA20 06/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
339625 2005 QY 22/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
339626 2005 QF5 27/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
339627 2005 QG7 24/08/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
339628 2005 QT8 25/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
339629 2005 QV9 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
339630 2005 QX9 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
339631 2005 QE14 24/08/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
339632 2005 QU16 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
339633 2005 QW26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
339634 2005 QG27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339635 2005 QR28 29/08/2005 Vicques M. Ory 750 m MPC · JPL
339636 2005 QU30 24/08/2005 Needville Needville Obs. 900 m MPC · JPL
339637 2005 QH33 25/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
339638 2005 QE36 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
339639 2005 QS37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
339640 2005 QT37 25/08/2005 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
339641 2005 QB42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
339642 2005 QR42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
339643 2005 QR44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
339644 2005 QK48 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
339645 2005 QC51 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
339646 2005 QG51 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
339647 2005 QX52 27/08/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
339648 2005 QM55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
339649 2005 QH56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339650 2005 QR56 29/08/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 860 m MPC · JPL
339651 2005 QR60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
339652 2005 QA67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
339653 2005 QE69 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
339654 2005 QC70 29/08/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
339655 2005 QC72 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
339656 2005 QZ72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339657 2005 QF73 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339658 2005 QC74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
339659 2005 QO81 29/08/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
339660 2005 QR81 29/08/2005 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
339661 2005 QN82 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
339662 2005 QD84 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
339663 2005 QR85 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
339664 2005 QG87 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
339665 2005 QO92 26/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
339666 2005 QT98 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
339667 2005 QZ98 29/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
339668 2005 QJ106 27/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
339669 2005 QB114 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
339670 2005 QR119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339671 2005 QC124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
339672 2005 QM129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
339673 2005 QC136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
339674 2005 QT140 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339675 2005 QF143 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
339676 2005 QX143 26/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
339677 2005 QB146 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
339678 2005 QR146 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
339679 2005 QY150 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339680 2005 QC155 28/08/2005 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
339681 2005 QN165 31/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
339682 2005 QJ167 27/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
339683 2005 QK172 29/08/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
339684 2005 QL172 29/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
339685 2005 QM173 29/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
339686 2005 QQ174 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
339687 2005 QH177 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
339688 2005 QS177 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339689 2005 QH179 25/08/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
339690 2005 QT179 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
339691 2005 QQ181 30/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
339692 2005 QW181 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
339693 2005 QQ182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339694 2005 QU186 25/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
339695 2005 QA187 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
339696 2005 QY188 31/08/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
339697 2005 RH 01/09/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 4,8 km MPC · JPL
339698 2005 RD2 02/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
339699 2005 RX4 01/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
339700 2005 RY5 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339701 2005 RM6 07/09/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 980 m MPC · JPL
339702 2005 RZ9 03/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
339703 2005 RU10 08/09/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
339704 2005 RH11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
339705 2005 RB22 06/09/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
339706 2005 RZ25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
339707 2005 RK27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
339708 2005 RH29 11/09/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
339709 2005 RZ32 08/09/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
339710 2005 RH41 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339711 2005 RA43 14/09/2005 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
339712 2005 SE 16/09/2005 Mayhill R. Hutsebaut 850 m MPC · JPL
339713 2005 SG1 22/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
339714 2005 ST1 24/09/2005 Catalina CSS 310 m MPC · JPL
339715 2005 SS4 24/09/2005 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
339716 2005 SL5 23/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
339717 2005 SG7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
339718 2005 SP8 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
339719 2005 SJ9 25/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
339720 2005 SF12 23/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
339721 2005 SO13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339722 2005 SB14 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339723 2005 SA23 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339724 2005 SO28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339725 2005 SK33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
339726 2005 SL34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
339727 2005 SF37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
339728 2005 SE39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
339729 2005 SJ39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
339730 2005 SS41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
339731 2005 SG43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339732 2005 SK44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339733 2005 SL44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339734 2005 SR44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
339735 2005 SE46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339736 2005 SS47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339737 2005 SP48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339738 2005 SF49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
339739 2005 SU50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
339740 2005 SZ50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339741 2005 SE51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339742 2005 SU52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339743 2005 SS55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339744 2005 SF56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
339745 2005 SG56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339746 2005 SA57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
339747 2005 SO58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
339748 2005 SA60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
339749 2005 SH62 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
339750 2005 SH64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339751 2005 SB66 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
339752 2005 SK66 26/09/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
339753 2005 SC68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339754 2005 SQ68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
339755 2005 SH73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
339756 2005 SQ73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
339757 2005 SP76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
339758 2005 SJ78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
339759 2005 SU78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339760 2005 SD81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339761 2005 SB82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
339762 2005 SO85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
339763 2005 SF95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
339764 2005 SU96 25/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
339765 2005 SO97 25/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
339766 2005 SZ98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
339767 2005 SE99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339768 2005 SA105 25/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
339769 2005 SP106 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
339770 2005 SQ111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339771 2005 SL112 26/09/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
339772 2005 SS114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339773 2005 SB115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339774 2005 SS115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339775 2005 SR118 28/09/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
339776 2005 SX119 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339777 2005 SH121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
339778 2005 SH123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
339779 2005 SK129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
339780 2005 SH133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
339781 2005 SY133 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339782 2005 SV135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
339783 2005 SV137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
339784 2005 SQ147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
339785 2005 SY147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339786 2005 SR148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
339787 2005 SH152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339788 2005 SJ153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
339789 2005 SZ154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
339790 2005 SE163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339791 2005 SX168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
339792 2005 SK178 29/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
339793 2005 SF179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
339794 2005 SE184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339795 2005 SS184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339796 2005 SJ186 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
339797 2005 SZ188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
339798 2005 SB190 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
339799 2005 SF192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
339800 2005 SY192 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339801 2005 SP193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
339802 2005 SF201 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
339803 2005 SV201 25/08/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
339804 2005 SM203 09/09/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
339805 2005 SH205 30/09/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
339806 2005 SR205 30/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
339807 2005 SW205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
339808 2005 SQ207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
339809 2005 SJ209 30/09/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
339810 2005 SJ215 30/09/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
339811 2005 SN215 30/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
339812 2005 SC216 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
339813 2005 SF219 30/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
339814 2005 SA224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
339815 2005 SX224 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
339816 2005 SD227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
339817 2005 SW231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
339818 2005 SK232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
339819 2005 SW232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
339820 2005 SM233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
339821 2005 SU236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339822 2005 SM238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
339823 2005 SV241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339824 2005 SV244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
339825 2005 SF248 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339826 2005 SN249 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339827 2005 SA254 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
339828 2005 SC254 22/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
339829 2005 SB257 22/09/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
339830 2005 SS259 25/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 970 m MPC · JPL
339831 2005 SN266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
339832 2005 SA279 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339833 2005 SH280 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339834 2005 SQ282 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,7 km MPC · JPL
339835 2005 SK289 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339836 2005 SL289 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339837 2005 SO289 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
339838 2005 SL290 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
339839 2005 TU 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339840 2005 TQ1 01/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
339841 2005 TR1 01/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
339842 2005 TG12 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339843 2005 TR12 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
339844 2005 TN13 13/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
339845 2005 TH17 23/09/2005 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
339846 2005 TL18 01/10/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
339847 2005 TK23 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339848 2005 TP25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
339849 2005 TU26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
339850 2005 TA28 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339851 2005 TX33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339852 2005 TN41 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339853 2005 TL46 01/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
339854 2005 TW46 03/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
339855 Kedainiai 2005 TC49 07/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,5 km MPC · JPL
339856 2005 TW55 06/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
339857 2005 TL59 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
339858 2005 TW61 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
339859 2005 TJ62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
339860 2005 TX65 02/10/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
339861 2005 TJ68 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
339862 2005 TX70 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
339863 2005 TB74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
339864 2005 TG80 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
339865 2005 TV94 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
339866 2005 TH96 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
339867 2005 TG98 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
339868 2005 TN98 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
339869 2005 TQ100 07/10/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
339870 2005 TR100 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339871 2005 TJ101 07/10/2005 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
339872 2005 TG102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
339873 2005 TZ103 30/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
339874 2005 TS106 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
339875 2005 TE107 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
339876 2005 TU112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339877 2005 TT114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339878 2005 TL121 07/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
339879 2005 TP122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
339880 2005 TA124 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
339881 2005 TR127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
339882 2005 TE128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
339883 2005 TM129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
339884 2005 TJ130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339885 2005 TA133 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
339886 2005 TL134 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
339887 2005 TR134 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339888 2005 TT135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339889 2005 TR137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339890 2005 TG146 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
339891 2005 TB150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
339892 2005 TZ151 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
339893 2005 TW157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
339894 2005 TH165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339895 2005 TP165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
339896 2005 TL169 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
339897 2005 TZ172 13/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339898 2005 TY175 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
339899 2005 TX182 01/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
339900 2005 TW183 09/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339901 2005 TB192 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
339902 2005 UT4 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339903 2005 UD5 27/10/2005 Mount Graham W. H. Ryan 1,7 km MPC · JPL
339904 2005 UO11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
339905 2005 UC13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
339906 2005 UQ19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339907 2005 UJ20 22/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
339908 2005 UL20 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
339909 2005 UJ26 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339910 2005 UV29 23/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
339911 2005 UU31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339912 2005 UC34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339913 2005 UF34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
339914 2005 UF36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
339915 2005 UX36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339916 2005 UB38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339917 2005 UB42 21/10/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
339918 2005 UQ42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
339919 2005 UN44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339920 2005 UR45 22/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
339921 2005 UZ45 22/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
339922 2005 UF46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
339923 2005 US47 22/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
339924 2005 UA49 23/10/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
339925 2005 UK49 23/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
339926 2005 US49 23/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
339927 2005 UF50 23/10/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
339928 2005 UT51 23/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
339929 2005 UC52 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
339930 2005 UZ55 23/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
339931 2005 UA62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
339932 2005 UY63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
339933 2005 UK66 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339934 2005 UV67 22/10/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
339935 2005 UU71 23/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
339936 2005 UY85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
339937 2005 US88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
339938 2005 UJ93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
339939 2005 UY94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339940 2005 UM99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
339941 2005 UH105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
339942 2005 UD106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339943 2005 UX110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
339944 2005 UV116 23/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
339945 2005 UE118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339946 2005 UZ122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
339947 2005 UZ124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
339948 2005 UO125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339949 2005 UB131 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
339950 2005 UH140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
339951 2005 UF141 25/10/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
339952 2005 UP141 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
339953 2005 UA145 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
339954 2005 UX151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
339955 2005 UF157 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339956 2005 UX160 22/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
339957 2005 UH162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
339958 2005 UY162 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339959 2005 UP170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339960 2005 UB173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
339961 2005 UO177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
339962 2005 UN178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339963 2005 UP178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
339964 2005 UA184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
339965 2005 UO187 30/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
339966 2005 UF188 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
339967 2005 UW194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339968 2005 UZ199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339969 2005 US208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
339970 2005 UM210 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
339971 2005 UD214 24/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
339972 2005 UU214 27/10/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
339973 2005 UC217 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339974 2005 UK218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339975 2005 UM218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339976 2005 UD224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339977 2005 UR226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339978 2005 UC229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
339979 2005 UY229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339980 2005 UY230 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
339981 2005 UH243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339982 2005 US244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339983 2005 UY244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
339984 2005 UR248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
339985 2005 UQ249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
339986 2005 UE251 23/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
339987 2005 UT256 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
339988 2005 UD259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
339989 2005 UF259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339990 2005 UR261 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339991 2005 UG262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339992 2005 UN262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
339993 2005 UQ275 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
339994 2005 UT278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339995 2005 UX278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339996 2005 UT282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339997 2005 UD286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
339998 2005 UT292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
339999 2005 UW292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340000 2005 UV297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

335.000s  • 336.000s  • 337.000s  • 338.000s  • 339.000s  • 340.000s  • 341.000s  • 342.000s  • 343.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001