Danh sách tiểu hành tinh/329001–330000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329001 2010 XD38 20/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
329002 2010 XN43 15/12/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
329003 2010 XJ45 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
329004 2010 XC50 04/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
329005 2010 XO57 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
329006 2010 XQ59 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329007 2010 XO62 24/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
329008 2010 XZ64 23/06/2004 Mauna Kea J. Pittichová, J. Bedient 8,2 km MPC · JPL
329009 2010 XD68 20/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
329010 2010 XV75 27/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
329011 2010 XY76 23/01/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
329012 2010 XW78 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
329013 2010 XV84 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
329014 2010 YM5 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329015 2011 AG 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
329016 2011 AO2 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 4,2 km MPC · JPL
329017 2011 AL6 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
329018 2011 AV6 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman 2,6 km MPC · JPL
329019 2011 AB8 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329020 2011 AY8 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329021 2011 AL9 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
329022 2011 AS11 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329023 2011 AX13 28/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
329024 2011 AF14 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329025 2011 AX18 16/02/2001 Cima Ekar ADAS 3,1 km MPC · JPL
329026 2011 AF22 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
329027 2011 AO22 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
329028 2011 AL23 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
329029 2011 AF25 30/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
329030 2011 AO25 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
329031 2011 AV25 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329032 2011 AC30 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
329033 2011 AV30 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
329034 2011 AC32 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
329035 2011 AJ33 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329036 2011 AE35 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
329037 2011 AH38 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329038 2011 AU40 22/09/1996 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
329039 2011 AG41 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
329040 2011 AY41 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
329041 2011 AP42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
329042 2011 AK43 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
329043 2011 AY43 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329044 2011 AX44 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
329045 2011 AY46 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
329046 2011 AZ50 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
329047 2011 AC51 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329048 2011 AZ51 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329049 2011 AR52 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
329050 2011 AO53 29/03/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
329051 2011 AN54 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
329052 2011 AR58 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
329053 2011 AN59 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
329054 2011 AU59 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329055 2011 AN60 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329056 2011 AA64 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
329057 2011 AF66 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
329058 2011 AK68 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329059 2011 AE70 24/09/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
329060 2011 AT70 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
329061 2011 AX71 19/03/2001 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
329062 2011 AH72 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329063 2011 AR72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
329064 2011 AT74 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
329065 2011 AS76 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
329066 2011 BM2 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329067 2011 BW2 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329068 2011 BP4 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329069 2011 BV7 20/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,2 km MPC · JPL
329070 2011 BD8 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329071 2011 BO8 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
329072 2011 BB11 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329073 2011 BJ12 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
329074 2011 BL14 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
329075 2011 BV14 06/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
329076 2011 BL17 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
329077 2011 BY26 11/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
329078 2011 BA27 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329079 2011 BD30 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
329080 2011 BB32 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
329081 2011 BN34 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
329082 2011 BG46 18/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
329083 2011 BM47 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
329084 2011 BX48 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
329085 2011 BD50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
329086 2011 BQ53 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,9 km MPC · JPL
329087 2011 BK54 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
329088 2011 BC56 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
329089 2011 BJ63 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
329090 2011 BU78 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
329091 2011 BC85 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329092 2011 BL87 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329093 2011 BN92 19/09/1998 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
329094 2011 BE98 14/07/2007 Antares ARO 4,4 km MPC · JPL
329095 2011 BR100 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329096 2011 BK102 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
329097 2011 BZ115 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
329098 2011 BL117 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329099 2011 BN118 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
329100 2011 BY119 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329101 2011 BB122 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
329102 2011 BM123 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
329103 2011 BE134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329104 2011 BV135 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
329105 2011 CG3 14/10/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
329106 2011 CV3 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
329107 2011 CG8 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
329108 2011 CG11 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
329109 2011 CL11 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
329110 2011 CM13 17/05/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
329111 2011 CG15 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
329112 2011 CM15 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329113 2011 CQ18 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
329114 2011 CM19 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
329115 2011 CS20 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329116 2011 CS26 06/08/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
329117 2011 CG27 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
329118 2011 CJ32 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329119 2011 CP32 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
329120 2011 CX37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
329121 2011 CK49 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329122 2011 CO50 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
329123 2011 CL59 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329124 2011 CU60 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
329125 2011 CP64 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
329126 2011 CB67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
329127 2011 CU67 03/03/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
329128 2011 CW70 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
329129 2011 CO71 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
329130 2011 CX74 24/07/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
329131 2011 CK75 26/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
329132 2011 CM75 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
329133 2011 CZ89 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329134 2011 CL90 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329135 2011 CA106 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329136 2011 DG5 26/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
329137 2011 DU14 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
329138 2011 DH25 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329139 2011 DY26 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
329140 2011 DP45 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
329141 2011 EW8 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329142 2011 EN55 08/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
329143 2011 EO75 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
329144 2011 UZ192 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
329145 2011 WB67 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
329146 2011 YO21 07/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329147 2011 YF31 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329148 2011 YB67 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
329149 2011 YG68 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
329150 2011 YC73 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
329151 2012 AV16 08/07/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
329152 2012 BH18 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
329153 2012 BG19 11/04/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
329154 2012 BT22 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
329155 2012 BX22 26/07/2010 WISE WISE 6,6 km MPC · JPL
329156 2012 BK25 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
329157 2012 BZ51 09/02/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
329158 2012 BU54 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
329159 2012 BA59 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
329160 2012 BJ74 20/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
329161 2012 BR87 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329162 2012 BC88 04/01/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
329163 2012 BH101 02/02/2005 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
329164 2012 BA107 22/06/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
329165 2012 BM120 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329166 2012 CH2 15/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329167 2012 CX14 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
329168 2012 CW39 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
329169 2012 CG47 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
329170 2012 CH50 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
329171 2012 CG55 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
329172 2012 CH55 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
329173 2012 DY3 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329174 2012 DO12 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
329175 2012 DQ13 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
329176 2012 DA17 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
329177 2012 DQ19 18/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
329178 2012 DP21 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
329179 2012 DF22 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
329180 2012 DC23 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
329181 2012 DW23 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329182 2012 DZ25 18/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
329183 2012 DN27 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329184 2012 DR27 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329185 2012 DN28 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
329186 2012 DV28 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
329187 2012 DM29 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
329188 2012 DP29 24/04/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
329189 2012 DQ31 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
329190 2012 DB32 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
329191 2012 DB36 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
329192 2012 DJ36 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
329193 2012 DF39 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329194 2012 DG39 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
329195 2012 DL40 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329196 2012 DD45 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
329197 2012 DU45 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
329198 2012 DL46 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
329199 2012 DP46 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329200 2012 DS47 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329201 2012 DM48 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
329202 2012 DA49 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329203 2012 DE49 18/05/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
329204 2012 DL49 07/01/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
329205 2012 DV52 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329206 2012 DN53 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
329207 2012 DT54 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329208 2012 DX55 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
329209 2012 DW57 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
329210 2012 DF58 02/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
329211 2012 DO59 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
329212 2012 DN61 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
329213 2012 DT73 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
329214 2012 DT75 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329215 2012 DK76 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
329216 2012 DV76 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329217 2012 DM77 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329218 2012 DS77 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329219 2012 DX81 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329220 2012 DY81 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329221 2012 DX82 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
329222 2012 DP83 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
329223 2012 DV83 28/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329224 2012 DK86 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
329225 2012 EU2 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329226 2012 EK3 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329227 2012 EL3 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329228 2012 EM3 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329229 2012 EJ4 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
329230 2012 EN4 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
329231 2012 EZ5 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
329232 2012 EW6 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
329233 2012 EE11 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329234 2012 ET11 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
329235 2012 EQ12 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329236 2012 FH10 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
329237 2012 FG14 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329238 2012 FZ22 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
329239 2012 FL36 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329240 2012 FZ36 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329241 2012 FT56 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
329242 4564 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
329243 4063 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
329244 1992 UA 18/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
329245 1995 FP1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329246 1995 FN14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
329247 1995 OY9 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329248 1995 QQ6 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329249 1995 US9 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
329250 1995 UL36 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329251 1995 UU59 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329252 1995 VQ10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
329253 1996 MU 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
329254 1996 XB30 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329255 1997 TN1 03/10/1997 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
329256 1997 WZ10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
329257 1998 KC 16/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329258 1998 RN10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329259 1998 RW14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
329260 1998 SY40 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
329261 1998 SW123 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329262 1998 UF1 19/10/1998 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
329263 1998 VB50 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329264 1999 CL123 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
329265 1999 QZ 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
329266 1999 RK131 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329267 1999 RQ153 09/09/1999 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
329268 1999 RC235 08/09/1999 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
329269 1999 SQ14 29/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
329270 1999 TH33 04/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
329271 1999 TH125 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
329272 1999 TP178 10/10/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
329273 1999 TZ221 01/10/1999 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
329274 1999 TO256 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329275 1999 VP6 05/11/1999 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
329276 1999 VF40 15/11/1999 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
329277 1999 VR46 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329278 1999 VA107 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329279 1999 VD117 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
329280 1999 VD141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
329281 1999 VQ172 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
329282 1999 WZ5 30/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329283 1999 XQ261 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329284 2000 CM106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
329285 2000 CU106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
329286 2000 DA67 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329287 2000 DJ91 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329288 2000 ES2 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329289 2000 FR4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329290 2000 HT3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
329291 2000 JB6 02/05/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
329292 2000 LK16 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
329293 2000 NF19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
329294 2000 QP36 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329295 2000 QQ184 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
329296 2000 QF199 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329297 2000 QW213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329298 2000 RM 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329299 2000 RB37 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
329300 2000 RR57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329301 2000 RM77 07/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
329302 2000 RF82 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
329303 2000 RW90 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
329304 2000 RB100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
329305 2000 SY16 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329306 2000 SJ19 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
329307 2000 SM31 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
329308 2000 SW37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329309 2000 SR57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
329310 2000 SF68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329311 2000 SW89 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329312 2000 SA130 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
329313 2000 SG183 20/09/2000 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
329314 2000 SV204 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329315 2000 SZ224 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
329316 2000 SL253 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
329317 2000 SY258 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
329318 2000 SA313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
329319 2000 SL315 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329320 2000 SJ355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
329321 2000 TY31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329322 2000 TQ38 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
329323 2000 UW67 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
329324 2000 UB73 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
329325 2000 UU106 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329326 2000 VB14 01/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
329327 2000 VR55 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
329328 2000 WH30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329329 2000 WW37 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329330 2000 WD51 27/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
329331 2000 WH67 27/11/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
329332 2000 YZ128 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
329333 2001 CF46 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
329334 2001 FS96 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329335 2001 FR136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
329336 2001 FT216 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 750 m MPC · JPL
329337 2001 HA26 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
329338 2001 JW2 15/05/2001 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
329339 2001 JP4 15/05/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
329340 2001 LM5 13/06/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
329341 2001 OU53 21/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
329342 2001 OL100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
329343 2001 QG96 22/08/2001 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
329344 2001 QW152 27/08/2001 Eskridge G. Hug 4,2 km MPC · JPL
329345 2001 QW266 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329346 2001 QW292 16/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
329347 2001 RY21 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
329348 2001 RY30 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329349 2001 RK116 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
329350 2001 SF6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329351 2001 SS116 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
329352 2001 SN160 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
329353 2001 SW173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329354 2001 SR220 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
329355 2001 SZ221 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329356 2001 SO259 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
329357 2001 SC261 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
329358 2001 SG338 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329359 2001 TT55 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
329360 2001 TA111 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
329361 2001 TG119 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329362 2001 TF156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329363 2001 TQ180 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
329364 2001 UT38 07/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
329365 2001 UA107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329366 2001 UZ135 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329367 2001 UB138 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329368 2001 UL155 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329369 2001 UO166 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329370 2001 UY190 18/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
329371 2001 UJ229 16/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
329372 2001 VR70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329373 2001 VC79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
329374 2001 WK5 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329375 2001 WV9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329376 2001 WA48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
329377 2001 WP72 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329378 2001 WT72 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329379 2001 WK74 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329380 2001 WN88 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
329381 2001 WJ91 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329382 2001 XH39 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
329383 2001 XO79 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329384 2001 XZ111 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
329385 2001 XA119 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
329386 2001 XG126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329387 2001 XS150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
329388 2001 XW155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329389 2001 XJ187 09/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329390 2001 YP2 18/12/2001 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
329391 2001 YD4 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329392 2001 YJ11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
329393 2001 YM17 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
329394 2001 YO25 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329395 2002 AC 03/01/2002 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
329396 2002 AT46 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329397 2002 AP55 09/01/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
329398 2002 AB147 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329399 2002 AY161 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
329400 2002 AN173 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329401 2002 BE2 22/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
329402 2002 BM13 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
329403 2002 CP17 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329404 2002 CS21 05/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
329405 2002 CW218 10/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
329406 2002 CB292 11/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
329407 2002 EH23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
329408 2002 EM42 12/03/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
329409 2002 ED95 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
329410 2002 EX155 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 940 m MPC · JPL
329411 2002 GN97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
329412 2002 JJ48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329413 2002 JJ68 11/05/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
329414 2002 KH16 30/05/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
329415 2002 LS9 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
329416 2002 MF6 09/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
329417 2002 MC7 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
329418 2002 NV4 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
329419 2002 NV8 01/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
329420 2002 NX20 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329421 2002 NJ45 13/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
329422 2002 NQ54 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
329423 2002 NU60 04/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329424 2002 NY64 02/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
329425 2002 NT69 14/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329426 2002 NH71 08/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329427 2002 NT72 08/07/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
329428 2002 NL76 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329429 2002 NY76 09/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
329430 2002 NM77 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329431 2002 NV77 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329432 2002 NE78 27/07/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
329433 2002 NJ78 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
329434 2002 OR 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329435 2002 OM11 17/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
329436 2002 OC20 22/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
329437 2002 OA22 30/07/2002 Palomar NEAT ATE · 470 m MPC · JPL
329438 2002 PL 01/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
329439 2002 PG9 05/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
329440 2002 PZ13 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
329441 2002 PN19 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
329442 2002 PV25 06/08/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
329443 2002 PD26 06/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
329444 2002 PC66 06/08/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
329445 2002 PK72 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
329446 2002 PO72 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
329447 2002 PP104 12/08/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
329448 2002 PG106 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
329449 2002 PA115 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
329450 2002 PY115 13/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
329451 2002 PT151 08/08/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
329452 2002 PP167 15/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329453 2002 PT167 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
329454 2002 PF175 11/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
329455 2002 PR176 11/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
329456 2002 PB188 08/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
329457 2002 PE191 15/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
329458 2002 PM193 06/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
329459 2002 PF196 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
329460 2002 PK198 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
329461 2002 PN199 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
329462 2002 QA4 16/08/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
329463 2002 QO6 19/08/2002 Kvistaberg UDAS 5,1 km MPC · JPL
329464 2002 QK12 26/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
329465 2002 QH19 26/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
329466 2002 QV24 28/08/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
329467 2002 QM29 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
329468 2002 QM30 29/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
329469 2002 QM35 29/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
329470 2002 QU38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329471 2002 QL48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
329472 2002 QA51 28/08/2002 Palomar R. Matson 3,9 km MPC · JPL
329473 2002 QN62 17/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
329474 2002 QX68 29/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
329475 2002 QV72 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329476 2002 QX84 16/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329477 2002 QH90 30/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
329478 2002 QH91 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329479 2002 QN91 30/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
329480 2002 QP94 26/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
329481 2002 QD96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329482 2002 QC102 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329483 2002 QP108 29/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
329484 2002 QY108 17/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
329485 2002 QD113 28/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
329486 2002 QR113 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
329487 2002 QY114 16/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
329488 2002 QJ115 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
329489 2002 QT116 18/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
329490 2002 QS117 26/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
329491 2002 QQ132 16/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
329492 2002 QQ140 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
329493 2002 QG145 29/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
329494 2002 RO9 04/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
329495 2002 RS39 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
329496 2002 RW72 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
329497 2002 RZ103 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
329498 2002 RY122 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
329499 2002 RL123 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
329500 2002 RP124 09/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329501 2002 RA134 10/09/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
329502 2002 RM137 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329503 2002 RU139 10/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
329504 2002 RN142 11/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
329505 2002 RB161 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
329506 2002 RN162 12/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
329507 2002 RC169 13/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
329508 2002 RY175 13/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
329509 2002 RG183 11/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
329510 2002 RH184 12/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329511 2002 RB185 12/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
329512 2002 RV200 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
329513 2002 RT229 14/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
329514 2002 RG238 15/09/2002 Palomar R. Matson 900 m MPC · JPL
329515 2002 RL242 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
329516 2002 RK267 03/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
329517 2002 RF290 04/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329518 2002 RL291 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
329519 2002 RW291 15/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329520 2002 SV 23/09/2002 Haleakala NEAT 390 m MPC · JPL
329521 2002 SS17 15/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329522 2002 SR25 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
329523 2002 SK47 30/09/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
329524 2002 TT6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
329525 2002 TW7 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
329526 2002 TU10 02/10/2002 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
329527 2002 TK12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
329528 2002 TK18 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
329529 2002 TA23 02/10/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
329530 2002 TM30 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
329531 2002 TV35 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
329532 2002 TM38 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
329533 2002 TA51 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
329534 2002 TM56 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
329535 2002 TL61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
329536 2002 TJ72 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
329537 2002 TW81 01/10/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
329538 2002 TH93 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
329539 2002 TA127 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
329540 2002 TR162 05/10/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
329541 2002 TV173 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
329542 2002 TB199 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
329543 2002 TO230 07/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329544 2002 TV241 07/10/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
329545 2002 TN271 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
329546 2002 TN279 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
329547 2002 TG289 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
329548 2002 TE297 11/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
329549 2002 TG326 05/10/2002 Apache Point SDSS 770 m MPC · JPL
329550 2002 TJ342 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
329551 2002 TW366 10/10/2002 Apache Point SDSS 560 m MPC · JPL
329552 2002 TE376 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
329553 2002 TW377 04/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
329554 2002 TB381 09/10/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
329555 2002 UB3 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329556 2002 UA12 30/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329557 2002 UJ14 11/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
329558 2002 UV20 28/10/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
329559 2002 UC31 28/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
329560 2002 UK61 30/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
329561 2002 UV65 30/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
329562 2002 UV71 31/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
329563 2002 UM79 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
329564 2002 VC14 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329565 2002 VH35 05/11/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
329566 2002 VR41 05/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
329567 2002 VS42 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
329568 2002 VH55 06/11/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
329569 2002 VP57 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
329570 2002 VK75 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
329571 2002 VC92 13/11/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
329572 2002 VY106 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329573 2002 VQ131 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 870 m MPC · JPL
329574 2002 VH132 01/11/2002 La Palma La Palma Obs. 740 m MPC · JPL
329575 2002 VS138 13/11/2002 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
329576 2002 VB142 12/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
329577 2002 VU142 05/11/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
329578 2002 VS143 04/11/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
329579 2002 WY17 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
329580 2002 WW22 24/11/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
329581 2002 XV43 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329582 2002 XK44 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329583 2002 XC72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329584 2002 XD98 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329585 2002 XW107 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329586 2002 XY118 10/12/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
329587 2003 AJ1 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329588 2003 AX39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329589 2003 BO10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
329590 2003 BF19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
329591 2003 BV21 27/01/2003 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
329592 2003 BG43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329593 2003 BG58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329594 2003 BG76 29/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
329595 2003 BA85 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329596 2003 CJ17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
329597 2003 CT25 01/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
329598 2003 DJ11 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
329599 2003 EQ37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
329600 2003 FF8 30/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329601 2003 FD66 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
329602 2003 FS94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
329603 2003 FJ96 25/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
329604 2003 FN101 31/03/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
329605 2003 FZ121 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329606 2003 FH131 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329607 2003 GE10 02/04/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
329608 2003 GD40 08/04/2003 Kvistaberg UDAS 2,8 km MPC · JPL
329609 2003 GL42 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
329610 2003 GU54 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
329611 2003 HX4 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329612 2003 JR6 01/05/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
329613 2003 JU16 11/05/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
329614 2003 KU2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch APO +1km · 1,1 km MPC · JPL
329615 2003 LV1 03/06/2003 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
329616 2003 OM2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
329617 2003 OW8 23/07/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329618 2003 ON21 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 780 m MPC · JPL
329619 2003 OS22 30/07/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
329620 2003 OE33 22/07/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
329621 2003 QW13 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
329622 2003 QY25 22/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
329623 2003 QK94 28/08/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
329624 2003 QS110 31/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
329625 2003 QA113 30/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
329626 2003 RR12 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
329627 2003 RP24 15/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
329628 2003 SF34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
329629 2003 SM44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
329630 2003 SC46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
329631 2003 SO51 18/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
329632 2003 SZ59 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
329633 2003 SD69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
329634 2003 SL86 16/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
329635 2003 SP89 18/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
329636 2003 SE104 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
329637 2003 SV126 19/09/2003 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,0 km MPC · JPL
329638 2003 SX135 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
329639 2003 SZ152 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
329640 2003 SZ162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
329641 2003 SV163 17/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
329642 2003 SN171 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
329643 2003 ST174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329644 2003 SN177 18/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
329645 2003 SK178 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
329646 2003 SG191 18/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
329647 2003 SJ192 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
329648 2003 SB218 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
329649 2003 SH242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
329650 2003 SD249 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
329651 2003 SY281 19/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
329652 2003 SZ283 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
329653 2003 SJ285 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
329654 2003 SD319 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
329655 2003 SG322 28/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
329656 2003 SO328 21/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
329657 2003 SA349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
329658 2003 SG365 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
329659 2003 SZ383 26/09/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
329660 2003 SD397 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
329661 2003 ST397 26/09/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
329662 2003 SY399 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
329663 2003 SE411 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
329664 2003 TZ12 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
329665 2003 TJ29 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
329666 2003 TS34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
329667 2003 TN39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
329668 2003 TM56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329669 2003 UD8 18/10/2003 Socorro LINEAR AMO 1,8 km MPC · JPL
329670 2003 UE16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
329671 2003 UF19 20/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
329672 2003 UF27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
329673 2003 UO57 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329674 2003 UF59 16/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
329675 2003 UO61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
329676 2003 UF75 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
329677 2003 UA115 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
329678 2003 UZ125 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
329679 2003 UC140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
329680 2003 UB153 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329681 2003 UD153 21/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
329682 2003 UA154 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
329683 2003 UM157 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
329684 2003 UC162 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
329685 2003 UV166 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329686 2003 UB197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
329687 2003 UM197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
329688 2003 UB200 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
329689 2003 UG200 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
329690 2003 UQ203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
329691 2003 UN211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
329692 2003 UN220 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329693 2003 UU227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329694 2003 UM228 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329695 2003 UK241 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
329696 2003 UY244 19/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
329697 2003 US258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329698 2003 UN266 28/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
329699 2003 UO268 28/10/2003 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
329700 2003 UQ269 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329701 2003 UV272 29/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
329702 2003 UG274 30/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
329703 2003 UN275 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329704 2003 UW288 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,8 km MPC · JPL
329705 2003 UB298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329706 2003 UZ336 22/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
329707 2003 UH353 19/10/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
329708 2003 UJ355 19/10/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
329709 2003 UF380 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
329710 2003 UM385 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
329711 2003 UD386 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
329712 2003 WV5 18/11/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
329713 2003 WO7 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
329714 2003 WW22 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329715 2003 WJ23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329716 2003 WK68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329717 2003 WN69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329718 2003 WD97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
329719 2003 WY101 21/11/2003 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
329720 2003 WM107 23/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
329721 2003 WG109 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
329722 2003 WE118 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
329723 2003 WH145 02/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
329724 2003 WR147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
329725 2003 WX150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
329726 2003 WZ160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329727 2003 WS167 19/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
329728 2003 WQ170 21/11/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
329729 2003 XM3 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329730 2003 XP13 14/12/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329731 2003 XZ15 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
329732 2003 XS24 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
329733 2003 YF7 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
329734 2003 YC22 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329735 2003 YJ28 17/12/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
329736 2003 YF55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329737 2003 YG86 19/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
329738 2003 YF90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329739 2003 YY104 21/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
329740 2003 YP117 17/12/2003 Wrightwood J. W. Young 4,8 km MPC · JPL
329741 2003 YV180 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
329742 2004 AB4 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
329743 2004 BU24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329744 2004 BV24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
329745 2004 BC34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329746 2004 BL70 22/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
329747 2004 BS74 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
329748 2004 BM116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
329749 2004 BA126 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
329750 2004 CO5 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
329751 2004 CO44 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
329752 2004 CD65 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329753 2004 CO91 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
329754 2004 DY24 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
329755 2004 EV12 11/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
329756 2004 EU18 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
329757 2004 ES20 15/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
329758 2004 ET28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
329759 2004 EW80 15/03/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
329760 2004 EU109 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
329761 2004 FO4 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329762 2004 FE51 19/03/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
329763 2004 FY93 22/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
329764 2004 FC106 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
329765 2004 FB115 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329766 2004 FJ157 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
329767 2004 GS57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
329768 2004 GZ80 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329769 2004 HV7 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
329770 2004 JA 01/05/2004 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
329771 2004 JA11 12/05/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
329772 2004 JQ34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329773 2004 JM38 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
329774 2004 LE 08/06/2004 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
329775 2004 LA4 12/06/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
329776 2004 LL18 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
329777 2004 LV23 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329778 2004 MA4 22/06/2004 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
329779 2004 MT7 29/06/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
329780 2004 NW7 10/07/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
329781 2004 NH15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329782 2004 NS23 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329783 2004 NY23 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
329784 2004 NC30 05/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
329785 2004 NV33 13/07/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
329786 2004 PF17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
329787 2004 PS20 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
329788 2004 PA26 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
329789 2004 PV31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329790 2004 PC41 09/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
329791 2004 PK42 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
329792 2004 PP59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
329793 2004 PZ62 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
329794 2004 PL100 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
329795 2004 PS102 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
329796 2004 PM107 11/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
329797 2004 PQ107 14/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
329798 2004 QR2 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329799 2004 QY3 16/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
329800 2004 QL6 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329801 2004 QS6 21/08/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
329802 2004 QX20 20/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
329803 2004 QF21 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
329804 2004 RZ6 05/09/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
329805 2004 RH15 06/09/2004 Kvistaberg UDAS 2,5 km MPC · JPL
329806 2004 RG50 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329807 2004 RN55 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
329808 2004 RD73 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
329809 2004 RP75 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
329810 2004 RY87 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
329811 2004 RT89 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329812 2004 RS91 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
329813 2004 RF93 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329814 2004 RF95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329815 2004 RM124 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329816 2004 RA137 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
329817 2004 RJ137 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329818 2004 RX147 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
329819 2004 RF152 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
329820 2004 RN152 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329821 2004 RW160 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329822 2004 RH176 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329823 2004 RH189 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329824 2004 RB195 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
329825 2004 RH210 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
329826 2004 RQ224 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
329827 2004 RX242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
329828 2004 RV261 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
329829 2004 RE292 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
329830 2004 RX321 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
329831 2004 RT324 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
329832 2004 RO326 13/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
329833 2004 RE341 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
329834 2004 RY346 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
329835 2004 SY10 16/09/2004 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
329836 2004 SJ18 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
329837 2004 SH42 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
329838 2004 SM58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
329839 2004 TC35 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329840 2004 TN41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329841 2004 TW46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
329842 2004 TY50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
329843 2004 TQ64 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329844 2004 TM75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
329845 2004 TU91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329846 2004 TY96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329847 2004 TW109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
329848 2004 TV125 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
329849 2004 TP134 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
329850 2004 TS165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329851 2004 TK192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329852 2004 TV247 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329853 2004 TO262 09/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
329854 2004 TQ290 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329855 2004 TD308 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
329856 2004 TX356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
329857 2004 TY368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
329858 2004 VS23 05/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329859 2004 VK25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
329860 2004 VH29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
329861 2004 VK82 09/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
329862 2004 XW9 02/12/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
329863 2004 XQ29 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
329864 2004 XX59 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329865 2004 XT61 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
329866 2004 XM103 09/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
329867 2004 XK132 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329868 2004 XE143 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
329869 2004 XF160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
329870 2004 YE22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
329871 2005 AX3 01/01/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
329872 2005 AA15 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
329873 2005 AL18 06/01/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
329874 2005 AR26 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
329875 2005 AK82 13/01/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
329876 2005 BT2 19/01/2005 Wrightwood J. W. Young 3,7 km MPC · JPL
329877 2005 BO23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
329878 2005 BB28 16/01/2005 Bergisch Gladbac Bergisch Gladbach Obs. 940 m MPC · JPL
329879 2005 CS15 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
329880 2005 CZ28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
329881 2005 EN17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329882 2005 ER20 03/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
329883 2005 EX107 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
329884 2005 EO147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
329885 2005 EL149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
329886 2005 EK167 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
329887 2005 EL184 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
329888 2005 EU230 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
329889 2005 ES245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
329890 2005 ER274 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329891 2005 GH5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329892 2005 GB30 04/04/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
329893 2005 GU36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
329894 2005 GD38 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
329895 2005 GF44 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
329896 2005 GA115 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
329897 2005 GY132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
329898 2005 GE137 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329899 2005 GV162 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
329900 2005 HT9 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329901 2005 JQ1 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
329902 2005 JS47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329903 2005 JC85 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
329904 2005 JW89 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
329905 2005 JC100 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
329906 2005 JM107 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
329907 2005 JZ111 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
329908 2005 JE116 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
329909 2005 JV117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329910 2005 JY175 03/05/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
329911 2005 JA182 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329912 2005 LC8 06/06/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
329913 2005 LD17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
329914 2005 LN18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
329915 2005 MB 16/06/2005 Siding Spring SSS ATE 1,0 km MPC · JPL
329916 2005 MX7 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
329917 2005 MG37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
329918 2005 MN41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
329919 2005 MM51 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
329920 2005 NP 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329921 2005 NA13 04/07/2005 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
329922 2005 NS13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329923 2005 NK20 03/07/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
329924 2005 NP21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
329925 2005 NO33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
329926 2005 NS43 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329927 2005 NN78 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
329928 2005 NF81 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329929 2005 NO102 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
329930 2005 NS123 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
329931 2005 OP5 28/07/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
329932 2005 OQ5 28/07/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
329933 2005 OP8 28/07/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
329934 2005 OY14 27/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 850 m MPC · JPL
329935 Prévôt 2005 OH19 30/07/2005 Vicques M. Ory 1,0 km MPC · JPL
329936 2005 OC20 28/07/2005 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
329937 2005 PC4 06/08/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
329938 2005 PF9 04/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
329939 2005 PF19 03/08/2005 Needville Needville Obs. 4,6 km MPC · JPL
329940 2005 QG10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
329941 2005 QT11 22/08/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
329942 2005 QG14 25/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
329943 2005 QP15 25/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
329944 2005 QD30 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
329945 2005 QB31 22/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
329946 2005 QW36 25/08/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
329947 2005 QA39 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
329948 2005 QK39 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
329949 2005 QM46 26/08/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
329950 2005 QB54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
329951 2005 QW57 24/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
329952 2005 QD62 26/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
329953 2005 QJ65 26/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
329954 2005 QD70 29/08/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
329955 2005 QK72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329956 2005 QW101 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
329957 2005 QZ108 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
329958 2005 QX123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
329959 2005 QG143 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
329960 2005 QN143 29/01/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
329961 2005 QS151 31/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329962 2005 QE158 26/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
329963 2005 QH158 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
329964 2005 QZ165 31/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
329965 2005 RG16 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329966 2005 RL45 14/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329967 2005 SA24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
329968 2005 SG29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329969 2005 SJ36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329970 2005 SG52 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329971 2005 SS69 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329972 2005 SF77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
329973 2005 SN78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
329974 2005 SP78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329975 2005 SW99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
329976 2005 SB102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329977 2005 SS120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
329978 2005 SC135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329979 2005 SK149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329980 2005 SW156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329981 2005 SV167 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
329982 2005 SP173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329983 2005 SY197 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
329984 2005 SN226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329985 2005 SY229 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
329986 2005 SU235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329987 2005 SD237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329988 2005 ST272 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
329989 2005 SC279 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329990 2005 ST283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
329991 2005 TA19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
329992 2005 TM52 11/10/2005 Uccle P. De Cat 2,2 km MPC · JPL
329993 2005 TM54 01/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
329994 2005 TV57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
329995 2005 TH60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329996 2005 TO63 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329997 2005 TA74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
329998 2005 TM87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329999 2005 TO93 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
330000 2005 TO95 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

325.000s  • 326.000s  • 327.000s  • 328.000s  • 329.000s  • 330.000s  • 331.000s  • 332.000s  • 333.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001