Danh sách tiểu hành tinh/561001–562000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
561001 2015 PM1 12/09/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
561002 2015 PJ4 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
561003 2015 PY4 26/07/2008 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
561004 2015 PL5 14/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
561005 2015 PK7 06/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
561006 2015 PP8 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
561007 2015 PM10 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
561008 2015 PA11 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
561009 2015 PZ11 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
561010 2015 PD14 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
561011 2015 PF15 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
561012 2015 PL16 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
561013 2015 PS16 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
561014 2015 PP17 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
561015 2015 PD22 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
561016 2015 PT26 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
561017 2015 PZ30 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
561018 2015 PE32 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
561019 2015 PE36 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
561020 2015 PQ36 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
561021 2015 PC39 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
561022 2015 PM40 11/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
561023 2015 PE42 04/08/2008 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
561024 2015 PT42 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
561025 2015 PF46 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
561026 2015 PO46 21/02/2007 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 970 m MPC · JPL
561027 2015 PH47 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
561028 2015 PA48 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
561029 2015 PD49 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
561030 2015 PP50 10/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
561031 2015 PV51 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
561032 2015 PF54 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
561033 2015 PY54 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
561034 2015 PC55 27/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
561035 2015 PO55 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
561036 2015 PA56 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
561037 2015 PB58 08/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
561038 2015 PS58 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
561039 2015 PS63 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
561040 2015 PK64 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
561041 2015 PJ71 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
561042 2015 PH73 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
561043 2015 PB75 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
561044 2015 PV82 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
561045 2015 PM88 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
561046 2015 PS90 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
561047 2015 PS91 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
561048 2015 PF92 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
561049 2015 PV94 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
561050 2015 PV96 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
561051 2015 PJ105 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
561052 2015 PG107 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
561053 2015 PE110 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
561054 2015 PG111 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
561055 2015 PW114 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
561056 2015 PD128 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
561057 2015 PD130 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
561058 2015 PG132 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
561059 2015 PA136 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
561060 2015 PT136 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
561061 2015 PZ143 04/08/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
561062 2015 PP146 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
561063 2015 PQ154 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
561064 2015 PP155 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
561065 2015 PL158 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
561066 2015 PR165 17/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
561067 2015 PX165 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
561068 2015 PZ167 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
561069 2015 PC172 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
561070 2015 PH176 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
561071 2015 PV176 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
561072 2015 PY180 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
561073 2015 PP183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
561074 2015 PO184 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
561075 2015 PA190 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
561076 2015 PH191 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
561077 2015 PW202 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
561078 2015 PO204 09/10/2012 Charleston R. Holmes 570 m MPC · JPL
561079 2015 PV204 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
561080 2015 PR205 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
561081 2015 PC230 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,0 km MPC · JPL
561082 2015 PS231 13/09/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
561083 2015 PT231 11/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 750 m MPC · JPL
561084 2015 PP232 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
561085 2015 PH235 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
561086 2015 PP242 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
561087 2015 PL250 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
561088 2015 PY251 10/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
561089 2015 PT254 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
561090 2015 PK257 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
561091 2015 PY266 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
561092 2015 PB270 28/09/2001 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
561093 2015 PS271 27/12/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
561094 2015 PZ271 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
561095 2015 PV273 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
561096 2015 PB274 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
561097 2015 PO276 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
561098 2015 PU276 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
561099 2015 PE284 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
561100 2015 PN284 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
561101 2015 PP284 18/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
561102 2015 PL285 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
561103 2015 PZ287 04/10/2008 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
561104 2015 PC289 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561105 2015 PC290 30/03/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 680 m MPC · JPL
561106 2015 PY294 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
561107 2015 PN295 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
561108 2015 PJ296 13/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
561109 2015 PJ298 06/09/2008 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
561110 2015 PO301 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
561111 2015 PP302 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
561112 2015 PO304 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
561113 2015 PT304 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
561114 2015 PO307 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
561115 2015 PT307 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
561116 2015 PZ307 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
561117 2015 PW310 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
561118 2015 PE311 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
561119 2015 PH314 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
561120 2015 PK314 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
561121 2015 PF315 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
561122 2015 PX318 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
561123 2015 PF319 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
561124 2015 PR319 11/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
561125 2015 PP320 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
561126 2015 PX320 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
561127 2015 PE332 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
561128 2015 QK1 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
561129 2015 QY1 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
561130 2015 QQ2 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
561131 2015 QL6 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
561132 2015 QN11 28/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
561133 2015 QX13 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
561134 2015 QY14 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
561135 2015 QM15 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
561136 2015 QY20 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
561137 2015 RV 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
561138 2015 RT8 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
561139 2015 RZ9 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
561140 2015 RJ13 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
561141 2015 RP14 13/02/2005 La Silla A. Boattini 800 m MPC · JPL
561142 2015 RB17 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
561143 2015 RQ18 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
561144 2015 RJ21 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
561145 2015 RC22 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
561146 2015 RO24 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
561147 2015 RP24 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
561148 2015 RE25 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
561149 2015 RP26 22/07/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
561150 2015 RS26 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
561151 2015 RL27 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
561152 2015 RR27 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
561153 2015 RJ29 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
561154 2015 RO29 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
561155 2015 RQ29 25/08/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
561156 2015 RR29 06/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 990 m MPC · JPL
561157 2015 RS30 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
561158 2015 RV30 08/09/2015 XuYi PMO NEO 890 m MPC · JPL
561159 2015 RE31 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
561160 2015 RG31 04/11/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 880 m MPC · JPL
561161 2015 RY31 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
561162 2015 RM37 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
561163 2015 RQ37 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
561164 2015 RK38 28/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
561165 2015 RY38 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
561166 2015 RS40 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
561167 2015 RW40 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
561168 2015 RN44 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
561169 2015 RX46 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
561170 2015 RQ47 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
561171 2015 RS47 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
561172 2015 RQ55 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
561173 2015 RM56 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
561174 2015 RK58 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
561175 2015 RN59 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
561176 2015 RQ60 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
561177 2015 RR60 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
561178 2015 RR62 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
561179 2015 RW63 16/12/2012 ESA OGS ESA OGS 940 m MPC · JPL
561180 2015 RP64 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
561181 2015 RU71 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
561182 2015 RR74 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
561183 2015 RC75 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
561184 2015 RH77 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
561185 2015 RD78 13/01/2013 ESA OGS ESA OGS 800 m MPC · JPL
561186 2015 RZ83 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
561187 2015 RS85 08/09/2015 XuYi PMO NEO 830 m MPC · JPL
561188 2015 RL86 30/08/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
561189 2015 RY87 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
561190 2015 RU88 06/09/2015 XuYi PMO NEO 810 m MPC · JPL
561191 2015 RC89 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
561192 2015 RE89 24/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
561193 2015 RN90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
561194 2015 RQ90 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
561195 2015 RF91 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
561196 2015 RN91 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
561197 2015 RQ91 09/12/2012 ASC-Kislovodsk V. Nevski, E. S. Romas 1,0 km MPC · JPL
561198 2015 RG92 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
561199 2015 RX96 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
561200 2015 RB99 04/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
561201 2015 RC100 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
561202 2015 RR100 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
561203 2015 RB101 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
561204 2015 RN101 30/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
561205 2015 RX101 10/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 720 m MPC · JPL
561206 2015 RZ101 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
561207 2015 RD102 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
561208 2015 RF103 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
561209 2015 RT105 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
561210 2015 RV105 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
561211 2015 RF106 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
561212 2015 RY106 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
561213 2015 RC107 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
561214 2015 RS107 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
561215 2015 RC108 31/12/2008 XuYi PMO NEO 940 m MPC · JPL
561216 2015 RE108 12/09/2002 Haleakala AMOS 640 m MPC · JPL
561217 2015 RK108 06/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
561218 2015 RM108 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
561219 2015 RV108 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
561220 2015 RY108 28/06/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
561221 2015 RE109 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
561222 2015 RL109 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
561223 2015 RQ112 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
561224 2015 RO114 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
561225 2015 RC116 20/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
561226 2015 RX116 04/11/2004 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
561227 2015 RM117 08/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
561228 2015 RP117 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
561229 2015 RV117 27/07/2001 Haleakala AMOS 990 m MPC · JPL
561230 2015 RH119 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
561231 2015 RA122 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
561232 2015 RU122 05/06/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,1 km MPC · JPL
561233 2015 RW122 23/10/2001 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
561234 2015 RC123 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
561235 2015 RT123 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
561236 2015 RZ125 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
561237 2015 RY126 09/11/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
561238 2015 RA130 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
561239 2015 RU137 19/12/2012 Oukaimeden M. Ory 740 m MPC · JPL
561240 2015 RO141 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
561241 2015 RJ144 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
561242 2015 RJ149 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
561243 2015 RB150 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
561244 2015 RH153 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
561245 2015 RP160 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
561246 2015 RH168 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
561247 2015 RS174 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
561248 2015 RF185 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
561249 2015 RM185 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
561250 2015 RX189 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
561251 2015 RM191 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
561252 2015 RH193 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
561253 2015 RR193 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
561254 2015 RK199 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
561255 2015 RR199 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
561256 2015 RW199 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
561257 2015 RY200 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
561258 2015 RZ201 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
561259 2015 RK202 29/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 700 m MPC · JPL
561260 2015 RV203 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
561261 2015 RG204 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
561262 2015 RP204 01/10/2008 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
561263 2015 RG210 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
561264 2015 RJ214 10/09/2015 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
561265 2015 RZ215 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
561266 2015 RP218 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
561267 2015 RV221 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
561268 2015 RG222 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
561269 2015 RK226 10/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 580 m MPC · JPL
561270 2015 RK227 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
561271 2015 RP228 07/11/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
561272 2015 RV228 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
561273 2015 RM229 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
561274 2015 RL232 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
561275 2015 RV234 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
561276 2015 RB236 22/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 1,5 km MPC · JPL
561277 2015 RS236 06/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
561278 2015 RM237 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
561279 2015 RR237 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
561280 2015 RU238 10/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
561281 2015 RN239 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
561282 2015 RR239 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
561283 2015 RC240 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561284 2015 RN242 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
561285 2015 RR242 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
561286 2015 RX242 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
561287 2015 RX244 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
561288 2015 RY244 28/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
561289 2015 RA253 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
561290 2015 RV253 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
561291 2015 RX255 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
561292 2015 RM256 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
561293 2015 RA257 09/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561294 2015 RC257 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
561295 2015 RG257 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
561296 2015 RH257 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
561297 2015 RP258 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
561298 2015 RA260 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
561299 2015 RB260 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
561300 2015 RG260 05/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
561301 2015 RL260 02/12/2011 ESA OGS ESA OGS 830 m MPC · JPL
561302 2015 RR260 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
561303 2015 RM261 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
561304 2015 RR262 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
561305 2015 RJ265 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
561306 2015 RU265 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
561307 2015 RM267 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
561308 2015 RT267 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
561309 2015 RV267 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
561310 2015 RT268 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
561311 2015 RU270 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
561312 2015 RA276 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
561313 2015 RA277 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
561314 2015 RT281 27/09/2019 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
561315 2015 RE283 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
561316 2015 RH283 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
561317 2015 RF289 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
561318 2015 RV317 08/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
561319 2015 RO318 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
561320 2015 RU325 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
561321 2015 SW4 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
561322 2015 SF5 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
561323 2015 SR5 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
561324 2015 SG6 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
561325 2015 SM7 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
561326 2015 SU9 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
561327 2015 SB11 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
561328 2015 SV11 09/11/2004 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
561329 2015 SY13 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
561330 2015 ST14 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
561331 2015 SS15 03/08/2008 Wise D. Polishook 690 m MPC · JPL
561332 2015 SX17 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
561333 2015 SD18 18/09/2015 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
561334 2015 SK18 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
561335 2015 SW18 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
561336 2015 SQ19 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
561337 2015 SM20 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
561338 2015 SG23 19/07/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 890 m MPC · JPL
561339 2015 SK23 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
561340 2015 SO24 19/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
561341 2015 SS24 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
561342 2015 SG25 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
561343 2015 SN25 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
561344 2015 SP25 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
561345 2015 SK26 19/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
561346 2015 SO26 19/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561347 2015 SQ26 20/09/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
561348 2015 SG29 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
561349 2015 SQ29 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
561350 2015 SA30 13/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
561351 2015 SP30 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
561352 2015 TS 24/08/2001 Haleakala AMOS 950 m MPC · JPL
561353 2015 TT 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
561354 2015 TF2 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
561355 2015 TQ3 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 670 m MPC · JPL
561356 2015 TT7 02/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
561357 2015 TN8 02/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
561358 2015 TT8 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
561359 2015 TA12 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
561360 2015 TD12 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
561361 2015 TP12 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
561362 2015 TF14 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
561363 2015 TR15 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
561364 2015 TW15 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
561365 2015 TY15 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
561366 2015 TA16 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
561367 2015 TO16 04/07/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
561368 2015 TK18 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
561369 2015 TU18 12/01/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
561370 2015 TQ19 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
561371 2015 TZ19 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
561372 2015 TM20 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
561373 2015 TS20 08/01/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
561374 2015 TS21 15/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
561375 2015 TU21 17/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
561376 2015 TD23 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
561377 2015 TG23 16/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
561378 2015 TG26 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
561379 2015 TL26 19/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
561380 2015 TZ30 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
561381 2015 TH36 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
561382 2015 TL39 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
561383 2015 TR40 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
561384 2015 TS42 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
561385 2015 TD49 17/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
561386 2015 TF49 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
561387 2015 TD50 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
561388 2015 TD52 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
561389 2015 TF53 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
561390 2015 TW53 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
561391 2015 TK54 22/02/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
561392 2015 TW58 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
561393 2015 TD59 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
561394 2015 TY60 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
561395 2015 TU66 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
561396 2015 TM74 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
561397 2015 TV74 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
561398 2015 TZ76 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
561399 2015 TO77 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
561400 2015 TU77 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
561401 2015 TB78 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
561402 2015 TN79 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
561403 2015 TV79 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
561404 2015 TJ80 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
561405 2015 TC81 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
561406 2015 TR81 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
561407 2015 TN82 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
561408 2015 TE83 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
561409 2015 TL84 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
561410 2015 TA85 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
561411 2015 TY86 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
561412 2015 TD87 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
561413 2015 TS87 05/11/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
561414 2015 TU87 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
561415 2015 TV87 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
561416 2015 TD88 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
561417 2015 TF91 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
561418 2015 TY92 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
561419 2015 TB93 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
561420 2015 TV93 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
561421 2015 TE95 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
561422 2015 TT97 03/10/1996 Peking Xinglong Stn. 780 m MPC · JPL
561423 2015 TC100 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
561424 2015 TF101 31/12/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 1,3 km MPC · JPL
561425 2015 TN101 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
561426 2015 TX102 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
561427 2015 TX104 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
561428 2015 TJ105 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561429 2015 TS105 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
561430 2015 TW105 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
561431 2015 TN106 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
561432 2015 TR107 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
561433 2015 TS107 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 770 m MPC · JPL
561434 2015 TA109 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
561435 2015 TT109 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
561436 2015 TF111 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
561437 2015 TR111 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 920 m MPC · JPL
561438 2015 TG112 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
561439 2015 TQ112 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
561440 2015 TV112 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
561441 2015 TB113 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561442 2015 TF113 18/09/2011 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
561443 2015 TN113 19/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
561444 2015 TG114 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
561445 2015 TH115 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
561446 2015 TN115 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
561447 2015 TL117 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
561448 2015 TC118 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
561449 2015 TF118 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
561450 2015 TG118 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
561451 2015 TL118 19/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
561452 2015 TO118 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
561453 2015 TL119 16/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
561454 2015 TU119 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
561455 2015 TP120 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
561456 2015 TS121 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
561457 2015 TD122 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
561458 2015 TK122 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
561459 2015 TM123 08/08/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
561460 2015 TW125 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561461 2015 TD127 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
561462 2015 TL127 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
561463 2015 TF129 22/01/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
561464 2015 TW129 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
561465 2015 TS130 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
561466 2015 TC131 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
561467 2015 TT131 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
561468 2015 TX131 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
561469 2015 TP132 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
561470 2015 TT136 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
561471 2015 TE142 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
561472 2015 TF143 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
561473 2015 TV146 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
561474 2015 TO147 18/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
561475 2015 TY147 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
561476 2015 TZ147 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
561477 2015 TB150 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
561478 2015 TF154 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
561479 2015 TD155 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
561480 2015 TJ156 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
561481 2015 TW157 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
561482 2015 TZ157 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
561483 2015 TJ158 12/04/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
561484 2015 TQ158 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
561485 2015 TQ159 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
561486 2015 TH161 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
561487 2015 TX161 20/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
561488 2015 TZ163 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
561489 2015 TP166 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
561490 2015 TH168 26/09/2011 Mayhill N. Falla 810 m MPC · JPL
561491 2015 TY168 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
561492 2015 TT169 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
561493 2015 TJ172 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
561494 2015 TL172 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
561495 2015 TR173 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
561496 2015 TX174 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
561497 2015 TC176 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
561498 2015 TD176 16/02/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
561499 2015 TY176 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
561500 2015 TM179 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
561501 2015 TN179 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
561502 2015 TH180 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
561503 2015 TO181 19/12/2012 Oukaimeden M. Ory 690 m MPC · JPL
561504 2015 TV183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
561505 2015 TW183 21/08/2007 Siding Spring SSS 990 m MPC · JPL
561506 2015 TE184 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
561507 2015 TS186 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
561508 2015 TZ189 01/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
561509 2015 TA190 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
561510 2015 TM191 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
561511 2015 TP192 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
561512 2015 TQ193 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
561513 2015 TF194 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
561514 2015 TX196 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
561515 2015 TC197 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 680 m MPC · JPL
561516 2015 TB198 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
561517 2015 TE198 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
561518 2015 TO198 09/10/2015 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
561519 2015 TQ198 12/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
561520 2015 TM199 11/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
561521 2015 TS199 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
561522 2015 TO200 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
561523 2015 TT200 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
561524 2015 TU200 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
561525 2015 TJ201 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
561526 2015 TC202 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
561527 2015 TQ202 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 1,1 km MPC · JPL
561528 2015 TV202 08/09/2015 XuYi PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
561529 2015 TC203 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
561530 2015 TD203 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
561531 2015 TT203 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
561532 2015 TX203 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
561533 2015 TA204 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
561534 2015 TZ204 13/01/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
561535 2015 TA205 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
561536 2015 TO205 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
561537 2015 TX205 02/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 980 m MPC · JPL
561538 2015 TJ206 06/04/2013 Mayhill-ISON L. Elenin 1,6 km MPC · JPL
561539 2015 TJ207 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
561540 2015 TF208 30/11/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
561541 2015 TW208 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
561542 2015 TL210 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
561543 2015 TB212 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
561544 2015 TF215 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
561545 2015 TT215 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
561546 2015 TW217 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
561547 2015 TA218 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
561548 2015 TB218 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
561549 2015 TE223 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561550 2015 TL223 18/09/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
561551 2015 TU223 02/12/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
561552 2015 TL224 10/10/2015 Space Surveillance Space Surveillance Telescope 1,0 km MPC · JPL
561553 2015 TY226 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
561554 2015 TV230 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
561555 2015 TF231 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
561556 2015 TL234 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
561557 2015 TQ238 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
561558 2015 TU239 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
561559 2015 TH240 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
561560 2015 TT240 25/07/2005 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
561561 2015 TW240 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
561562 2015 TH241 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
561563 2015 TK243 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
561564 2015 TJ247 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,00 km MPC · JPL
561565 2015 TQ253 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
561566 2015 TJ254 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
561567 2015 TY254 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
561568 2015 TK255 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
561569 2015 TL255 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
561570 2015 TC257 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
561571 2015 TM257 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
561572 2015 TC260 11/10/2015 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
561573 2015 TH260 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
561574 2015 TV261 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
561575 2015 TH263 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
561576 2015 TE266 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
561577 2015 TF268 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
561578 2015 TY269 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
561579 2015 TO276 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
561580 2015 TG277 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
561581 2015 TW280 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
561582 2015 TK281 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
561583 2015 TU285 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
561584 2015 TB286 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
561585 2015 TC288 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
561586 2015 TE290 06/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
561587 2015 TA291 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
561588 2015 TX291 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
561589 2015 TP292 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
561590 2015 TR298 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
561591 2015 TB299 23/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
561592 2015 TR300 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
561593 2015 TV301 12/01/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
561594 2015 TE302 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
561595 2015 TM303 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
561596 2015 TL305 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
561597 2015 TM306 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
561598 2015 TF308 12/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
561599 2015 TO310 12/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
561600 2015 TP310 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
561601 2015 TN312 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
561602 2015 TN318 17/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
561603 2015 TR318 11/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
561604 2015 TR319 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
561605 2015 TN320 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
561606 2015 TQ321 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
561607 2015 TU323 04/11/2004 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
561608 2015 TO324 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
561609 2015 TD326 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
561610 2015 TF327 13/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
561611 2015 TP329 13/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
561612 2015 TB330 18/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
561613 2015 TZ330 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
561614 2015 TQ331 20/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
561615 2015 TE333 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 790 m MPC · JPL
561616 2015 TR334 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
561617 2015 TZ336 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
561618 2015 TD337 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
561619 2015 TC339 14/09/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
561620 2015 TC341 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
561621 2015 TC344 10/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
561622 2015 TL346 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
561623 2015 TS346 10/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
561624 2015 TK347 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
561625 2015 TQ348 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
561626 2015 TT357 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
561627 2015 TM359 17/03/2013 Palomar PTF 830 m MPC · JPL
561628 2015 TS359 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561629 2015 TO364 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
561630 2015 TV364 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
561631 2015 TF365 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
561632 2015 TM367 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
561633 2015 TR367 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
561634 2015 TB368 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
561635 2015 TR368 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
561636 2015 TS368 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
561637 2015 TY368 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
561638 2015 TZ370 03/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
561639 2015 TA372 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
561640 2015 TL374 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
561641 2015 TY376 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
561642 2015 TJ377 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
561643 2015 TF379 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
561644 2015 TA380 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
561645 2015 TL380 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
561646 2015 TW380 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
561647 2015 TG381 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
561648 2015 TK381 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
561649 2015 TC383 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561650 2015 TR383 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
561651 2015 TX385 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
561652 2015 TA386 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,4 km MPC · JPL
561653 2015 TJ386 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
561654 2015 TO386 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
561655 2015 TS386 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
561656 2015 TW386 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
561657 2015 TX386 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561658 2015 TB387 15/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
561659 2015 TC387 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
561660 2015 TE387 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
561661 2015 TZ387 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
561662 2015 TK400 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
561663 2015 TV408 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
561664 2015 TB409 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
561665 2015 TO422 13/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
561666 2015 TT431 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
561667 2015 TD434 13/10/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
561668 2015 TH434 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
561669 2015 UX2 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
561670 2015 UV3 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
561671 2015 UX5 25/08/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 710 m MPC · JPL
561672 2015 UR6 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
561673 2015 UE7 27/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
561674 2015 UM7 14/12/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
561675 2015 UN7 27/12/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
561676 2015 UA10 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
561677 2015 UH10 07/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
561678 2015 UC11 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
561679 2015 UN11 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
561680 2015 US16 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
561681 2015 UE18 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
561682 2015 UE21 20/01/2009 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
561683 2015 US21 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
561684 2015 UJ22 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
561685 2015 UB23 08/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 650 m MPC · JPL
561686 2015 US24 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
561687 2015 UF28 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
561688 2015 UF30 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
561689 2015 UG30 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
561690 2015 UU32 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
561691 2015 UJ34 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
561692 2015 UV36 12/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
561693 2015 UL41 09/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
561694 2015 UW41 07/02/2013 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
561695 2015 UF44 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
561696 2015 UG45 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
561697 2015 UQ45 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
561698 2015 UC46 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
561699 2015 US47 27/08/2001 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
561700 2015 UZ47 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
561701 2015 UU49 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
561702 2015 UW57 20/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
561703 2015 UH58 23/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
561704 2015 UM59 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
561705 2015 UO59 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
561706 2015 UB62 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
561707 2015 UG65 21/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
561708 2015 UP65 21/10/2015 Palomar PTF 1,3 km MPC · JPL
561709 2015 UR65 18/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
561710 2015 UU65 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
561711 2015 UW65 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
561712 2015 UY65 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
561713 2015 UK66 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
561714 2015 UX67 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
561715 2015 UT69 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
561716 2015 UA72 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
561717 2015 UD72 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
561718 2015 UH74 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
561719 2015 UK74 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
561720 2015 UC75 24/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
561721 2015 UR75 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
561722 2015 UB77 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
561723 2015 UJ77 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
561724 2015 UM77 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
561725 2015 UO77 26/10/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
561726 2015 US77 14/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
561727 2015 UU77 24/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561728 2015 UX77 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
561729 2015 UD78 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
561730 2015 UT78 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
561731 2015 UF79 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
561732 2015 UO79 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
561733 2015 UL81 29/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
561734 2015 UQ82 11/10/2007 Catalina CSS 990 m MPC · JPL
561735 2015 UH86 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
561736 2015 UR86 13/12/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
561737 2015 UV86 25/08/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 870 m MPC · JPL
561738 2015 UW86 21/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
561739 2015 UC87 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
561740 2015 UE87 26/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
561741 2015 UJ87 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
561742 2015 UW87 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
561743 2015 UX87 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
561744 2015 UV90 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
561745 2015 UJ98 24/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
561746 2015 VH3 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
561747 2015 VC4 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 620 m MPC · JPL
561748 2015 VX5 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
561749 2015 VD11 01/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561750 2015 VA13 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
561751 2015 VW13 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
561752 2015 VA14 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
561753 2015 VM16 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
561754 2015 VB18 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
561755 2015 VW18 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
561756 2015 VW22 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
561757 2015 VZ22 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
561758 2015 VJ23 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
561759 2015 VZ25 01/11/2015 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
561760 2015 VF26 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
561761 2015 VJ28 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
561762 2015 VR29 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
561763 2015 VT29 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
561764 2015 VR31 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
561765 2015 VL34 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
561766 2015 VJ35 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
561767 2015 VB36 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
561768 2015 VP36 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
561769 2015 VT37 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
561770 2015 VU37 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
561771 2015 VF40 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
561772 2015 VM40 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
561773 2015 VZ40 08/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
561774 2015 VL42 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
561775 2015 VH46 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
561776 2015 VR50 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
561777 2015 VB53 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
561778 2015 VO53 28/07/2011 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
561779 2015 VN54 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
561780 2015 VN57 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
561781 2015 VG59 01/05/2014 ESA OGS ESA OGS 720 m MPC · JPL
561782 2015 VM59 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
561783 2015 VO60 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
561784 2015 VK62 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
561785 2015 VL63 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
561786 2015 VS66 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
561787 2015 VZ66 08/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
561788 2015 VM68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
561789 2015 VO68 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
561790 2015 VQ68 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
561791 2015 VS68 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
561792 2015 VM71 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
561793 2015 VB72 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
561794 2015 VU72 05/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
561795 2015 VS74 01/01/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
561796 2015 VR77 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
561797 2015 VY77 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
561798 2015 VH82 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
561799 2015 VV83 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
561800 2015 VT84 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
561801 2015 VQ85 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
561802 2015 VC86 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
561803 2015 VT86 26/12/2003 Haleakala AMOS 960 m MPC · JPL
561804 2015 VA87 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
561805 2015 VD87 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
561806 2015 VH87 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
561807 2015 VO87 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
561808 2015 VX87 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
561809 2015 VK88 11/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
561810 2015 VE90 29/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
561811 2015 VM92 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
561812 2015 VL94 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
561813 2015 VR95 12/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
561814 2015 VC96 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
561815 2015 VL97 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
561816 2015 VT97 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
561817 2015 VP98 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
561818 2015 VV98 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
561819 2015 VG100 06/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,0 km MPC · JPL
561820 2015 VJ100 30/10/2011 Ka-Dar V. Gerke 940 m MPC · JPL
561821 2015 VZ101 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
561822 2015 VX102 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
561823 2015 VY102 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
561824 2015 VE103 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
561825 2015 VZ104 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
561826 2015 VX106 06/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
561827 2015 VS108 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
561828 2015 VX108 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
561829 2015 VY109 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
561830 2015 VR110 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
561831 2015 VZ110 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
561832 2015 VP111 26/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
561833 2015 VZ111 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
561834 2015 VY112 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
561835 2015 VZ112 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
561836 2015 VG113 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
561837 2015 VM113 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
561838 2015 VO113 02/11/2015 Space Surveillance Space Surveillance Telescope 960 m MPC · JPL
561839 2015 VT113 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
561840 2015 VJ115 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
561841 2015 VS115 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
561842 2015 VT115 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
561843 2015 VK116 20/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
561844 2015 VZ116 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
561845 2015 VB117 01/11/2015 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
561846 2015 VW117 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
561847 2015 VB118 01/11/2015 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
561848 2015 VT118 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
561849 2015 VE119 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
561850 2015 VJ119 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,00 km MPC · JPL
561851 2015 VM120 29/09/2008 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
561852 2015 VQ121 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
561853 2015 VR121 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
561854 2015 VW121 04/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
561855 2015 VX122 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
561856 2015 VV123 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
561857 2015 VX124 22/01/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
561858 2015 VQ125 03/09/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
561859 2015 VJ128 01/11/2015 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
561860 2015 VM128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,00 km MPC · JPL
561861 2015 VJ129 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
561862 2015 VV129 04/05/2000 Apache Point SDSS Collaboration 1,8 km MPC · JPL
561863 2015 VF130 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
561864 2015 VM130 04/11/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
561865 2015 VO130 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
561866 2015 VS130 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
561867 2015 VU130 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
561868 2015 VH132 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
561869 2015 VQ132 10/10/2015 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
561870 2015 VE133 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
561871 2015 VN133 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
561872 2015 VZ133 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
561873 2015 VV135 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
561874 2015 VQ136 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
561875 2015 VU136 09/10/2015 XuYi PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
561876 2015 VW136 19/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
561877 2015 VB137 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
561878 2015 VH137 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
561879 2015 VL137 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
561880 2015 VU140 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
561881 2015 VX140 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
561882 2015 VS141 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
561883 2015 VU141 20/10/2015 XuYi PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
561884 2015 VX141 09/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
561885 2015 VD142 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
561886 2015 VY142 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
561887 2015 VF143 08/12/2007 Bisei SG Center A. Asami, S. Urakawa 940 m MPC · JPL
561888 2015 VN144 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
561889 2015 VR144 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,00 km MPC · JPL
561890 2015 VX144 16/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
561891 2015 VW145 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
561892 2015 VV146 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
561893 2015 VC147 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
561894 2015 VS147 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
561895 2015 VL150 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
561896 2015 VW151 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
561897 2015 VE152 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
561898 2015 VM155 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
561899 2015 VD156 10/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
561900 2015 VF156 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
561901 2015 VO156 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
561902 2015 VT156 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
561903 2015 VZ156 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
561904 2015 VC157 13/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
561905 2015 VR157 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
561906 2015 VS157 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
561907 2015 VF159 02/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
561908 2015 VO159 17/03/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 700 m MPC · JPL
561909 2015 VR159 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
561910 2015 VY159 20/12/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
561911 2015 VE160 01/11/2010 Piszkesteto Z. Kuli 2,2 km MPC · JPL
561912 2015 VQ160 07/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
561913 2015 VU160 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
561914 2015 VK161 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
561915 2015 VQ161 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
561916 2015 VD162 27/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
561917 2015 VF162 23/01/2012 Oukaimeden M. Ory 1,2 km MPC · JPL
561918 2015 VR162 10/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
561919 2015 VY162 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
561920 2015 VW163 14/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
561921 2015 VH164 09/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
561922 2015 VF185 13/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
561923 2015 VE188 09/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
561924 2015 VL188 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
561925 2015 VG189 12/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
561926 2015 VA197 14/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
561927 2015 WH1 30/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 360 m MPC · JPL
561928 2015 WK3 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
561929 2015 WY3 03/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
561930 2015 WH4 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
561931 2015 WB5 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
561932 2015 WF5 18/01/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
561933 2015 WM5 14/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
561934 2015 WR5 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
561935 2015 WN6 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
561936 2015 WT6 24/10/2001 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
561937 2015 WL8 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
561938 2015 WN9 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
561939 2015 WS9 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
561940 2015 WV9 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
561941 2015 WX9 20/12/2011 ESA OGS ESA OGS 960 m MPC · JPL
561942 2015 WY9 28/01/2012 Crni Vrh H. Mikuž 1,5 km MPC · JPL
561943 2015 WL11 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
561944 2015 WN13 25/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
561945 2015 WO13 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
561946 2015 WF18 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
561947 2015 WK18 19/02/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
561948 2015 WW18 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
561949 2015 WX21 22/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
561950 2015 WA22 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
561951 2015 WB22 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
561952 2015 WC22 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
561953 2015 WD22 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
561954 2015 WG22 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
561955 2015 WH22 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
561956 2015 WO22 16/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
561957 2015 WD23 21/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
561958 2015 WP29 18/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
561959 2015 WS32 19/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
561960 2015 XR4 23/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
561961 2015 XU4 19/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
561962 2015 XP6 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
561963 2015 XY7 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
561964 2015 XJ8 19/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
561965 2015 XV8 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
561966 2015 XZ8 18/01/2004 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
561967 2015 XB9 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
561968 2015 XA10 16/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
561969 2015 XF10 28/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
561970 2015 XK10 20/12/2011 Crni Vrh H. Mikuž 1,1 km MPC · JPL
561971 2015 XL10 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
561972 2015 XF13 01/11/2015 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
561973 2015 XT16 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
561974 2015 XB17 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
561975 2015 XN18 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
561976 2015 XU19 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
561977 2015 XZ19 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
561978 2015 XD20 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
561979 2015 XF25 05/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 950 m MPC · JPL
561980 2015 XU25 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
561981 2015 XT29 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
561982 2015 XV29 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
561983 2015 XX33 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
561984 2015 XK34 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
561985 2015 XW34 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
561986 2015 XZ34 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
561987 2015 XG37 19/11/2015 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
561988 2015 XL39 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
561989 2015 XW42 29/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
561990 2015 XF44 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
561991 2015 XM47 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
561992 2015 XB49 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
561993 2015 XF49 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
561994 2015 XO51 25/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
561995 2015 XX52 19/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
561996 2015 XG53 08/10/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
561997 2015 XO53 02/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
561998 2015 XB54 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
561999 2015 XM54 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
562000 2015 XW55 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

557.000s  • 558.000s  • 559.000s  • 560.000s  • 561.000s  • 562.000s  • 563.000s  • 564.000s  • 565.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001