Danh sách tiểu hành tinh/441001–442000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441001 2007 DO49 25/01/2007 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
441002 2007 DS53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441003 2007 DY81 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441004 2007 DG82 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441005 2007 DA93 23/02/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
441006 2007 DL96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441007 2007 DZ98 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441008 2007 DV100 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
441009 2007 DP116 16/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
441010 2007 EB6 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
441011 2007 EX12 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
441012 2007 EQ15 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441013 2007 EM69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441014 2007 EK72 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
441015 2007 EM82 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441016 2007 EY83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
441017 2007 EG115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441018 2007 EO131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441019 2007 EE135 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441020 2007 EC147 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441021 2007 EE147 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441022 2007 EM160 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441023 2007 ET170 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
441024 2007 EX173 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441025 2007 EN185 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441026 2007 EB193 14/03/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
441027 2007 EN196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441028 2007 EW210 08/03/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
441029 2007 EX217 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441030 2007 EB221 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441031 2007 FW2 16/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441032 2007 FS7 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
441033 2007 FD13 19/03/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
441034 2007 FR20 20/03/2007 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
441035 2007 FF25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441036 2007 GC11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
441037 2007 GG21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441038 2007 GW21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
441039 2007 GB51 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441040 2007 GG59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441041 2007 GZ66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441042 2007 HF3 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441043 2007 HD13 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
441044 2007 HK30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441045 2007 HC41 20/04/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
441046 2007 HM45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441047 2007 HH64 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
441048 2007 HD67 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
441049 2007 HW83 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441050 2007 JH1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441051 2007 JT41 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441052 2007 JO44 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441053 2007 LB10 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441054 2007 LR17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441055 2007 LS24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
441056 2007 LC25 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441057 2007 PX10 12/08/2007 Altschwendt W. Ries 2,8 km MPC · JPL
441058 2007 PH25 12/08/2007 Siding Spring SSS APO 1,9 km MPC · JPL
441059 2007 PF33 09/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
441060 2007 PR45 13/08/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
441061 2007 QX13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441062 2007 QV14 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441063 2007 RG4 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
441064 2007 RF9 07/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
441065 2007 RV11 10/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 650 m MPC · JPL
441066 2007 RA17 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
441067 2007 RN30 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
441068 2007 RF34 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
441069 2007 RQ58 10/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
441070 2007 RA63 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
441071 2007 RU63 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441072 2007 RX64 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
441073 2007 RX73 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441074 2007 RQ87 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
441075 2007 RQ107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
441076 2007 RO111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441077 2007 RC132 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441078 2007 RJ133 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441079 2007 RY152 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441080 2007 RP155 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441081 2007 RS171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441082 2007 RZ171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441083 2007 RZ178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441084 2007 RT182 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441085 2007 RM186 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441086 2007 RK188 10/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
441087 2007 RJ201 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441088 2007 RF202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441089 2007 RY205 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
441090 2007 RA216 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441091 2007 RT221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
441092 2007 RY238 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
441093 2007 RR240 10/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
441094 2007 RO248 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441095 2007 RK252 13/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
441096 2007 RZ280 13/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
441097 2007 RL281 13/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
441098 2007 RT312 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
441099 2007 RK321 14/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
441100 2007 RF325 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441101 2007 SB3 16/09/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
441102 2007 SD5 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
441103 2007 SP6 21/09/2007 Catalina CSS AMO 850 m MPC · JPL
441104 2007 SB11 21/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
441105 2007 SE24 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
441106 2007 TF4 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
441107 2007 TG5 04/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
441108 2007 TZ5 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
441109 2007 TV9 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
441110 2007 TC12 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
441111 2007 TD20 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
441112 2007 TU23 09/10/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
441113 2007 TO34 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
441114 2007 TG35 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
441115 2007 TX36 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441116 2007 TL38 04/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
441117 2007 TT43 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441118 2007 TD46 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
441119 2007 TV48 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441120 2007 TL56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441121 2007 TL62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441122 2007 TK64 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441123 2007 TK76 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441124 2007 TN76 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
441125 2007 TJ78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441126 2007 TU86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
441127 2007 TW86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
441128 2007 TB88 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441129 2007 TM93 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
441130 2007 TG95 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441131 2007 TG108 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441132 2007 TN111 08/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
441133 2007 TZ114 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441134 2007 TM121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
441135 2007 TP125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441136 2007 TA129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441137 2007 TC132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441138 2007 TS138 09/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
441139 2007 TG142 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441140 2007 TC143 15/10/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
441141 2007 TO146 06/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
441142 2007 TV148 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
441143 2007 TO170 12/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
441144 2007 TV180 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
441145 2007 TM194 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441146 2007 TU197 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
441147 2007 TT200 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
441148 2007 TE201 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441149 2007 TT204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
441150 2007 TZ207 10/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
441151 2007 TC218 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
441152 2007 TV221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
441153 2007 TD222 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441154 2007 TU226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441155 2007 TZ226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441156 2007 TR229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441157 2007 TY232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441158 2007 TM238 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
441159 2007 TC248 18/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
441160 2007 TN262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441161 2007 TG271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441162 2007 TB275 11/10/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
441163 2007 TX277 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
441164 2007 TK278 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
441165 2007 TD286 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441166 2007 TQ312 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
441167 2007 TB316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441168 2007 TE319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441169 2007 TZ330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
441170 2007 TX332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441171 2007 TF350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
441172 2007 TD365 20/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441173 2007 TG367 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
441174 2007 TZ377 12/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
441175 2007 TY387 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
441176 2007 TX395 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
441177 2007 TM403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
441178 2007 TK411 13/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
441179 2007 TH412 14/10/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
441180 2007 TW423 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
441181 2007 TF424 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441182 2007 TD425 08/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
441183 2007 TC427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
441184 2007 TB429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441185 2007 TO430 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
441186 2007 TO434 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
441187 2007 TW438 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441188 2007 TC441 10/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
441189 2007 TN444 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
441190 2007 TD453 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
441191 2007 UC7 16/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
441192 2007 UR7 15/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
441193 2007 UQ8 20/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
441194 2007 UU15 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441195 2007 UL21 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441196 2007 UO42 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441197 2007 UZ58 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441198 2007 UL62 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
441199 2007 UU64 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
441200 2007 UB68 30/10/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441201 2007 UK77 10/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
441202 2007 UB82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441203 2007 UT83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441204 2007 UG88 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441205 2007 UR91 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441206 2007 UU103 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
441207 2007 UM106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441208 2007 UH123 31/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441209 2007 UU131 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441210 2007 VX5 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441211 2007 VX10 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441212 2007 VZ10 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441213 2007 VC12 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
441214 2007 VS40 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441215 2007 VP42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
441216 2007 VL45 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441217 2007 VN46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
441218 2007 VU46 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
441219 2007 VN56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
441220 2007 VL63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441221 2007 VK72 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441222 2007 VL72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441223 2007 VW79 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441224 2007 VH84 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441225 2007 VA87 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
441226 2007 VS111 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441227 2007 VN112 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441228 2007 VM117 30/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
441229 2007 VE125 05/11/2007 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
441230 2007 VN126 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441231 2007 VJ160 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
441232 2007 VT162 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441233 2007 VF163 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441234 2007 VV167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441235 2007 VH188 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
441236 2007 VN188 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441237 2007 VS208 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
441238 2007 VF214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441239 2007 VA220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
441240 2007 VK221 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441241 2007 VS221 15/11/2007 Mayhill A. Lowe 980 m MPC · JPL
441242 2007 VW223 07/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
441243 2007 VJ233 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441244 2007 VS240 02/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
441245 2007 VW240 03/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441246 2007 VV246 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441247 2007 VU250 09/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
441248 2007 VA252 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441249 2007 VW252 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441250 2007 VY255 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441251 2007 VF264 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
441252 2007 VO266 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
441253 2007 VX268 12/11/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
441254 2007 VZ275 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441255 2007 VG280 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441256 2007 VY287 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
441257 2007 VY292 17/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
441258 2007 VR300 09/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441259 2007 VP303 09/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
441260 2007 VD309 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
441261 2007 VG309 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
441262 2007 VL311 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441263 2007 VE312 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441264 2007 VP314 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
441265 2007 VF315 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
441266 2007 VE323 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
441267 2007 VH328 08/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
441268 2007 VA329 12/11/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
441269 2007 VB330 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
441270 2007 VE330 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
441271 2007 VL333 11/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
441272 2007 VB334 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
441273 2007 WF1 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441274 2007 WJ6 17/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
441275 2007 WF7 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
441276 2007 WR12 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
441277 2007 WK29 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441278 2007 WB44 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
441279 2007 WL58 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441280 2007 XK6 09/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
441281 2007 XQ11 04/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
441282 2007 XY11 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441283 2007 XL16 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441284 2007 XJ17 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441285 2007 XO19 12/12/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
441286 2007 XZ31 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441287 2007 XX33 10/12/2007 Socorro LINEAR 930 m MPC · JPL
441288 2007 XP39 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
441289 2007 XH53 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441290 2007 XC56 05/12/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
441291 2007 YY4 16/12/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
441292 2007 YM13 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441293 2007 YZ14 03/12/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
441294 2007 YO15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441295 2007 YG35 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
441296 2007 YV38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
441297 2007 YL40 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441298 2007 YP53 30/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
441299 2007 YB55 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441300 2007 YC57 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441301 2007 YC63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
441302 2007 YG72 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441303 2008 AL4 09/01/2008 Lulin Observatory LUSS 1,6 km MPC · JPL
441304 2008 AU26 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 230 m MPC · JPL
441305 2008 AG38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
441306 2008 AK39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
441307 2008 AA41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
441308 2008 AS52 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
441309 2008 AO59 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
441310 2008 AQ67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441311 2008 AM72 16/12/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
441312 2008 AZ76 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
441313 2008 AX83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441314 2008 AG91 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441315 2008 AJ91 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441316 2008 AV125 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,7 km MPC · JPL
441317 2008 AF127 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
441318 2008 AJ134 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441319 2008 AH136 12/01/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
441320 2008 AF138 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441321 2008 BE4 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441322 2008 BK39 30/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
441323 2008 BK50 16/12/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
441324 2008 CR3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441325 2008 CO8 04/12/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
441326 2008 CE36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
441327 2008 CQ55 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
441328 2008 CE61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441329 2008 CJ61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441330 2008 CL79 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441331 2008 CQ84 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441332 2008 CA110 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
441333 2008 CB120 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441334 2008 CC120 11/02/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
441335 2008 CG125 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
441336 2008 CM130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441337 2008 CZ132 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
441338 2008 CD137 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
441339 2008 CT138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441340 2008 CG141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
441341 2008 CA150 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
441342 2008 CD152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
441343 2008 CM155 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16286| 2,8 km MPC · JPL
441344 2008 CD191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441345 2008 CH192 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441346 2008 CS199 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
441347 2008 CL206 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
441348 2008 CO210 02/02/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
441349 2008 CG212 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
441350 2008 DL3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441351 2008 DR4 26/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 5,1 km MPC · JPL
441352 2008 DS5 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
441353 2008 DG14 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441354 2008 DL17 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
441355 2008 DD34 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
441356 2008 DF39 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
441357 2008 DF52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
441358 2008 DC63 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441359 2008 DH72 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
441360 2008 DV75 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
441361 2008 DR77 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
441362 2008 DC79 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441363 2008 DC81 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441364 2008 DY81 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
441365 2008 DK86 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441366 2008 DN86 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441367 2008 EN5 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
441368 2008 EB11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441369 2008 EH11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441370 2008 EP17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441371 2008 EH21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441372 2008 EJ25 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441373 2008 EW34 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
441374 2008 EL43 04/03/2008 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
441375 2008 ET59 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441376 2008 EG62 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
441377 2008 EU64 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441378 2008 EG78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441379 2008 EJ92 03/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
441380 2008 EE94 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
441381 2008 EL97 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
441382 2008 EE119 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
441383 2008 EB158 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441384 2008 ES168 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441385 2008 FU 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
441386 2008 FD13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441387 2008 FT17 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441388 2008 FD22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441389 2008 FJ24 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
441390 2008 FK24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441391 2008 FD30 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441392 2008 FQ38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441393 2008 FU44 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441394 2008 FR53 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441395 2008 FT55 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441396 2008 FT59 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
441397 2008 FS85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441398 2008 FX93 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441399 2008 FA102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
441400 2008 FQ102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441401 2008 FT110 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441402 2008 FO112 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441403 2008 FG128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
441404 2008 FJ129 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
441405 2008 FJ130 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
441406 2008 FS136 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441407 2008 FV137 31/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
441408 2008 GA 01/04/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
441409 2008 GY1 13/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
441410 2008 GT11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441411 2008 GP17 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
441412 2008 GH24 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
441413 2008 GH26 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
441414 2008 GU36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
441415 2008 GQ38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
441416 2008 GK46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441417 2008 GL47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
441418 2008 GG50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
441419 2008 GS50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
441420 2008 GZ54 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
441421 2008 GL60 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
441422 2008 GN62 05/04/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
441423 2008 GV62 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
441424 2008 GE84 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441425 2008 GD89 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
441426 2008 GV96 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
441427 2008 GT99 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
441428 2008 GJ100 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441429 2008 GC127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
441430 2008 GT132 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
441431 2008 GC138 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
441432 2008 GG139 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441433 2008 HN 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
441434 2008 HE4 30/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
441435 2008 HE8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441436 2008 HG9 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
441437 2008 HM15 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
441438 2008 HP17 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441439 2008 HL21 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441440 2008 HU21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
441441 2008 HG24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
441442 2008 HW43 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441443 2008 HH46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441444 2008 HX48 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
441445 2008 HY54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441446 2008 HS57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441447 2008 HM67 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441448 2008 HF68 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
441449 2008 JJ9 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
441450 2008 KY4 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
441451 2008 KK9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441452 2008 KV33 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
441453 2008 MO3 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
441454 2008 OS2 27/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
441455 2008 OO3 30/06/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
441456 2008 OT3 25/07/2008 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
441457 2008 OE22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
441458 2008 PN2 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
441459 2008 PF11 07/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 750 m MPC · JPL
441460 2008 PN14 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441461 2008 PA19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441462 2008 PD22 23/10/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
441463 2008 QQ5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441464 2008 QE21 26/08/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
441465 2008 QU23 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441466 2008 QD34 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
441467 2008 QE36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441468 2008 RS1 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441469 2008 RL58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441470 2008 RC70 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441471 2008 RS73 06/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441472 2008 RV86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441473 2008 RJ94 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
441474 2008 RD106 06/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
441475 2008 RY114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441476 2008 RK118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441477 2008 RQ119 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
441478 2008 RP128 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441479 2008 RD129 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441480 2008 RQ131 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441481 2008 RB142 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441482 2008 SJ6 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
441483 2008 SB15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441484 2008 SG26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441485 2008 SL32 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441486 2008 SS46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441487 2008 SX49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
441488 2008 SA58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441489 2008 ST58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441490 2008 SB63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441491 2008 SL71 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441492 2008 SQ71 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
441493 2008 SN72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441494 2008 SE77 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441495 2008 SF81 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441496 2008 SF89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441497 2008 SA90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441498 2008 SN97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441499 2008 SQ97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441500 2008 SR98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441501 2008 SY99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
441502 2008 SV111 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
441503 2008 SH117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441504 2008 SS125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
441505 2008 SG126 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
441506 2008 SW126 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441507 2008 SG129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441508 2008 SL131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441509 2008 SO136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
441510 2008 SY139 24/09/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
441511 2008 SZ139 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441512 2008 SZ141 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441513 2008 SH146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441514 2008 SP149 28/09/2008 Dauban F. Kugel 750 m MPC · JPL
441515 2008 SJ152 23/09/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
441516 2008 SR159 24/09/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
441517 2008 SB160 24/09/2008 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
441518 2008 SM164 28/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
441519 2008 SC168 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441520 2008 SE175 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441521 2008 SF181 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441522 2008 SX181 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441523 2008 SC183 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441524 2008 SP185 24/09/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
441525 2008 SK220 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 7,0 km MPC · JPL
441526 2008 SQ221 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
441527 2008 SV242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441528 2008 SC243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
441529 2008 SQ256 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
441530 2008 SD258 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441531 2008 SH282 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441532 2008 SU283 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441533 2008 SV283 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441534 2008 SP286 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441535 2008 SA300 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441536 2008 SG307 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441537 2008 SX307 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441538 2008 SA308 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441539 2008 SP309 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
441540 2008 TF5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
441541 2008 TJ9 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
441542 2008 TP17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
441543 2008 TC20 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441544 2008 TK22 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441545 2008 TV35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441546 2008 TH43 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
441547 2008 TY47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441548 2008 TD67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
441549 2008 TM68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441550 2008 TT69 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
441551 2008 TC77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
441552 2008 TR83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441553 2008 TC91 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441554 2008 TS120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441555 2008 TP125 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
441556 2008 TD136 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441557 2008 TO138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441558 2008 TW157 23/09/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
441559 2008 TF167 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441560 2008 TP176 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441561 2008 TM177 09/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
441562 2008 TD188 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441563 Domanski 2008 UK 19/10/2008 Antares B. Sobczuk 5,3 km MPC · JPL
441564 2008 UN7 26/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,0 km MPC · JPL
441565 2008 UJ23 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
441566 2008 UR24 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441567 2008 UJ30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441568 2008 UT31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
441569 2008 UJ33 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441570 2008 UJ36 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441571 2008 UX41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441572 2008 UJ42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
441573 2008 UP43 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
441574 2008 UG46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441575 2008 UD48 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441576 2008 UH54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441577 2008 UU57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441578 2008 UN65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441579 2008 UB74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441580 2008 UH80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441581 2008 UU83 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441582 2008 UW94 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441583 2008 UM96 24/10/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
441584 2008 US97 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441585 2008 UO98 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
441586 2008 UW98 27/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
441587 2008 UL113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441588 2008 UA114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441589 2008 UT114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441590 2008 UK119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441591 2008 UT122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441592 2008 UC128 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441593 2008 UA157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
441594 2008 UA167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441595 2008 UH176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
441596 2008 UL178 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
441597 2008 UC180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
441598 2008 UJ186 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
441599 2008 UW195 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
441600 2008 UC201 28/10/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441601 2008 UC208 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441602 2008 UK213 24/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
441603 2008 UD219 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
441604 2008 UR232 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441605 2008 UT234 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
441606 2008 UV237 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441607 2008 UR239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
441608 2008 UQ271 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
441609 2008 UF272 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441610 2008 UZ290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441611 2008 UX292 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441612 2008 UL300 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441613 2008 UO300 29/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
441614 2008 UF309 30/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
441615 2008 US315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441616 2008 UU315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441617 2008 UB316 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441618 2008 UN320 31/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
441619 2008 US342 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441620 2008 UQ345 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441621 2008 US365 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441622 2008 UP366 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441623 2008 US369 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441624 2008 VH1 01/11/2008 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
441625 2008 VP1 31/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
441626 2008 VG5 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441627 2008 VD18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441628 2008 VN18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441629 2008 VJ33 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
441630 2008 VA40 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
441631 2008 VE51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
441632 2008 VS58 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441633 2008 VB68 05/11/2008 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
441634 2008 VT71 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441635 2008 VW72 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441636 2008 VY74 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441637 2008 VZ76 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441638 2008 VA78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441639 2008 VC78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
441640 2008 WG13 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441641 2008 WZ13 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
441642 2008 WF24 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441643 2008 WQ24 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
441644 2008 WL27 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441645 2008 WZ28 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
441646 2008 WO31 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441647 2008 WQ43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441648 2008 WM44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441649 2008 WY45 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441650 2008 WC66 18/11/2008 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
441651 2008 WZ68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441652 2008 WB72 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441653 2008 WZ73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441654 2008 WQ74 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441655 2008 WD80 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
441656 2008 WZ87 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441657 2008 WH90 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441658 2008 WQ91 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
441659 2008 WV95 23/11/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
441660 2008 WS108 30/11/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441661 2008 WE112 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
441662 2008 WJ124 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
441663 2008 WL134 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441664 2008 WW134 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
441665 2008 WE135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441666 2008 WU137 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441667 2008 WR138 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
441668 2008 XE11 01/12/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
441669 2008 XP14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
441670 2008 XO36 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
441671 2008 XX37 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441672 2008 XU38 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441673 2008 XU43 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
441674 2008 XK48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441675 2008 XP52 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441676 2008 YB6 21/12/2008 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 860 m MPC · JPL
441677 2008 YO6 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
441678 2008 YR15 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
441679 2008 YB18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441680 2008 YE22 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441681 2008 YK30 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
441682 2008 YM45 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
441683 2008 YW47 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441684 2008 YE53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441685 2008 YW89 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441686 2008 YG93 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441687 2008 YK96 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
441688 2008 YL99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441689 2008 YC100 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441690 2008 YP107 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441691 2008 YK108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
441692 2008 YS113 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441693 2008 YD124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441694 2008 YN124 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441695 2008 YG135 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
441696 2008 YT139 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441697 2008 YF148 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441698 2008 YF158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441699 2008 YR159 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441700 2008 YU165 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441701 2008 YH171 28/12/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
441702 2009 AY 01/01/2009 Bisei SG Center BATTeRS 700 m MPC · JPL
441703 2009 AV6 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441704 2009 AP9 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
441705 2009 AT12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
441706 2009 AB31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441707 2009 AK31 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
441708 2009 AB32 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
441709 2009 AM42 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
441710 2009 AT46 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441711 2009 BW 21/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441712 2009 BW3 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441713 2009 BB5 16/01/2009 Needville J. Dellinger 2,7 km MPC · JPL
441714 2009 BQ6 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441715 2009 BO9 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
441716 2009 BR16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441717 2009 BN19 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441718 2009 BO33 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441719 2009 BC34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441720 2009 BC37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441721 2009 BK37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441722 2009 BB51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
441723 2009 BU51 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441724 2009 BA52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
441725 2009 BJ52 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441726 2009 BT52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441727 2009 BL53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
441728 2009 BT60 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441729 2009 BL66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441730 2009 BT68 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441731 2009 BD69 25/01/2009 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
441732 2009 BZ74 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441733 2009 BV77 25/01/2009 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
441734 2009 BR81 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441735 2009 BC89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
441736 2009 BO90 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
441737 2009 BB99 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
441738 2009 BL102 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
441739 2009 BP103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441740 2009 BN107 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441741 2009 BN110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441742 2009 BR111 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441743 2009 BH134 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441744 2009 BA136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441745 2009 BM139 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441746 2009 BJ141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
441747 2009 BJ150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441748 2009 BF157 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441749 2009 BB159 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
441750 2009 BG169 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441751 2009 BL175 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
441752 2009 CG2 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,8 km MPC · JPL
441753 2009 CY3 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
441754 2009 CG4 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441755 2009 CU5 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
441756 2009 CU14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
441757 2009 CK21 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441758 2009 CN22 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441759 2009 CO28 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441760 2009 CS30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441761 2009 CU34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
441762 2009 CD39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441763 2009 CS41 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441764 2009 CZ47 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441765 2009 CJ50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
441766 2009 CR51 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
441767 2009 CK52 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
441768 2009 CX64 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441769 2009 DT2 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441770 2009 DQ3 19/02/2009 Sandlot G. Hug 1,1 km MPC · JPL
441771 2009 DU3 17/02/2009 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
441772 2009 DE4 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441773 2009 DU7 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
441774 2009 DM31 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
441775 2009 DS34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441776 2009 DM41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441777 2009 DF45 22/02/2009 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
441778 2009 DZ45 26/01/2009 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
441779 2009 DF49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441780 2009 DG49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441781 2009 DA55 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441782 2009 DY63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441783 2009 DT64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
441784 2009 DA72 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441785 2009 DB79 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441786 2009 DF89 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441787 2009 DK107 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441788 2009 DE126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
441789 2009 DA135 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441790 2009 EQ12 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441791 2009 EC16 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441792 2009 ED18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441793 2009 EL18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441794 2009 ES24 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441795 2009 FM9 20/02/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
441796 2009 FN27 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441797 2009 FQ27 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441798 2009 FV27 21/03/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
441799 2009 FJ41 21/03/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
441800 2009 FY45 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441801 2009 FV53 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
441802 2009 FH64 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441803 2009 FC65 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
441804 2009 FW73 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
441805 2009 HQ8 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441806 2009 HJ24 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441807 2009 HE34 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
441808 2009 HV39 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441809 2009 HV48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441810 2009 HD99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
441811 2009 HF102 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441812 2009 JH8 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441813 2009 KH5 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
441814 2009 KP23 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
441815 2009 KU23 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
441816 2009 KC24 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441817 2009 LM4 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
441818 2009 MW8 28/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
441819 2009 NW1 11/07/2009 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
441820 2009 OD10 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
441821 2009 OW12 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
441822 2009 OC17 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
441823 2009 QO5 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 140 m MPC · JPL
441824 2009 RO61 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
441825 2009 SK1 17/09/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
441826 2009 SR64 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441827 2009 SA88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441828 2009 SF97 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441829 2009 SQ241 18/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
441830 2009 SJ244 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441831 2009 SB286 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
441832 2009 SK343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
441833 2009 TU19 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
441834 2009 TW47 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441835 2009 UH53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
441836 2009 UC82 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
441837 2009 UZ125 14/10/2009 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
441838 2009 VJ5 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441839 2009 VU28 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
441840 2009 VK31 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441841 2009 VB35 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
441842 2009 VJ35 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
441843 2009 VK53 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441844 2009 VK58 15/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
441845 2009 VU73 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
441846 2009 VX98 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441847 2009 VG114 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441848 2009 WN10 17/11/2009 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
441849 2009 WO20 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441850 2009 WJ23 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441851 2009 WK33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
441852 2009 WC42 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441853 2009 WD71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
441854 2009 WR96 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441855 2009 WY96 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
441856 2009 WD101 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
441857 2009 WP162 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441858 2009 WS169 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441859 2009 WU171 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441860 2009 WH190 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441861 2009 WF219 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441862 2009 WX260 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
441863 2009 WE262 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441864 2009 XG 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441865 2009 YZ2 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441866 2009 YM11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441867 2009 YA15 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441868 2009 YC17 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441869 2009 YG23 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
441870 2009 YF25 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441871 2010 AX38 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441872 2010 AC40 09/01/2010 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 1,7 km MPC · JPL
441873 2010 AB55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
441874 2010 AC60 06/01/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
441875 2010 AX128 29/08/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
441876 2010 AV133 15/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
441877 2010 BS6 21/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
441878 2010 BK13 16/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
441879 2010 BC74 23/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
441880 2010 CX9 08/02/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
441881 2010 CW31 09/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
441882 2010 CC51 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
441883 2010 CM70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441884 2010 CX73 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441885 2010 CH79 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
441886 2010 CZ98 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441887 2010 CS103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441888 2010 CY155 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
441889 2010 CH161 26/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441890 2010 CC162 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441891 2010 CE181 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441892 2010 CU181 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441893 2010 CC182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
441894 2010 DT25 19/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
441895 2010 EM 01/03/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
441896 2010 EF29 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441897 2010 EG32 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441898 2010 EP33 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441899 2010 EU66 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441900 2010 EC68 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441901 2010 ES73 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441902 2010 EX77 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
441903 2010 EH97 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441904 2010 EZ102 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441905 2010 EH104 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
441906 2010 EC111 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441907 2010 EW122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441908 2010 EM134 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441909 2010 EN171 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441910 2010 FW14 17/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
441911 2010 FU19 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
441912 2010 FD85 19/03/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
441913 2010 FO87 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
441914 2010 FL101 16/03/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
441915 2010 GT94 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
441916 2010 GO119 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441917 2010 GT123 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441918 2010 GN127 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441919 2010 GE142 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441920 2010 GW145 16/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
441921 2010 HB5 16/04/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
441922 2010 HK45 23/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
441923 2010 HA70 27/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
441924 2010 JB2 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441925 2010 JK3 30/01/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
441926 2010 JL13 02/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
441927 2010 JQ30 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441928 2010 JT31 05/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
441929 2010 JB34 04/05/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
441930 2010 JM37 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441931 2010 JS43 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441932 2010 JZ43 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441933 2010 JU45 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441934 2010 JB77 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
441935 2010 JZ77 10/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
441936 2010 JP78 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441937 2010 JK83 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441938 2010 JA114 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
441939 2010 JG133 14/05/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
441940 2010 JL147 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441941 2010 JV149 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441942 2010 KB35 19/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
441943 2010 KF62 19/05/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
441944 2010 KZ78 25/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
441945 2010 KZ79 25/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
441946 2010 KR95 28/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
441947 2010 LE12 02/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
441948 2010 LD17 02/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
441949 2010 LZ33 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441950 2010 LG35 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441951 2010 LB57 09/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
441952 2010 LR68 08/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
441953 2010 LZ69 09/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
441954 2010 LY72 10/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
441955 2010 LL78 10/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
441956 2010 LM86 11/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
441957 2010 LD100 13/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
441958 2010 LR101 13/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
441959 2010 LR116 14/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
441960 2010 LV117 14/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
441961 2010 MN6 16/06/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
441962 2010 MJ23 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
441963 2010 MB24 18/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
441964 2010 MA26 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
441965 2010 MS33 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
441966 2010 MN37 21/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
441967 2010 MB49 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
441968 2010 MD66 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
441969 2010 MO70 25/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
441970 2010 MK72 25/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
441971 2010 MT77 26/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
441972 2010 MS79 26/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
441973 2010 MN81 27/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
441974 2010 MQ92 28/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
441975 2010 MX93 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
441976 2010 MW108 30/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
441977 2010 MJ110 30/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
441978 2010 MC111 30/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
441979 2010 ND22 06/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
441980 2010 NT23 06/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
441981 2010 NV31 29/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
441982 2010 NJ42 25/10/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
441983 2010 NQ42 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
441984 2010 NX43 09/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
441985 2010 NP53 10/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
441986 2010 NG63 11/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
441987 2010 NY65 14/07/2010 WISE WISE 230 m MPC · JPL
441988 2010 NS71 14/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
441989 2010 NA81 16/07/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
441990 2010 NC84 01/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
441991 2010 NO84 01/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
441992 2010 NG86 01/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
441993 2010 NT102 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441994 2010 NX103 12/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
441995 2010 NU106 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
441996 2010 OY5 16/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
441997 2010 OZ5 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
441998 2010 OK6 16/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
441999 2010 OQ12 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
442000 2010 OL14 17/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

437.000s  • 438.000s  • 439.000s  • 440.000s  • 441.000s  • 442.000s  • 443.000s  • 444.000s  • 445.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001