Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/133001–134000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133001 2002 TF282 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
133002 2002 TE286 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
133003 2002 TM289 10/10/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
133004 2002 TU290 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133005 2002 TH296 11/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133006 2002 TZ298 12/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
133007 Audreysimmons 2002 TB317 05/10/2002 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
133008 Snedden 2002 TU325 05/10/2002 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
133009 Watters 2002 TT350 10/10/2002 Apache Point SDSS 6,0 km MPC · JPL
133010 2002 UL5 28/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
133011 2002 UN8 28/10/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
133012 2002 UT16 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
133013 2002 US22 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
133014 2002 UD48 31/10/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
133015 2002 VK2 03/11/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
133016 2002 VY7 01/11/2002 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
133017 2002 VQ47 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133018 2002 VJ51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
133019 2002 VJ56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
133020 2002 VP61 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
133021 2002 VJ67 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
133022 2002 VG73 07/11/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
133023 2002 VY118 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
133024 2002 VP120 12/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
133025 2002 VC127 13/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
133026 2002 WW11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
133027 2002 XJ4 03/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
133028 2002 XH42 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
133029 2002 XT45 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133030 2002 XC69 13/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
133031 2002 XM69 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133032 2002 XU102 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133033 2002 YD2 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
133034 2002 YZ2 28/12/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 1,4 km MPC · JPL
133035 2003 AP2 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133036 2003 AX2 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133037 2003 AB3 03/01/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
133038 2003 AD10 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
133039 2003 AJ34 07/01/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
133040 2003 BB34 27/01/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
133041 2003 BU38 27/01/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
133042 2003 BX42 28/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
133043 2003 BC43 29/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
133044 2003 BM46 29/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
133045 2003 BH73 29/01/2003 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
133046 2003 BC79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
133047 2003 CG4 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
133048 2003 CG15 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
133049 2003 DU7 24/02/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
133050 2003 DB17 21/02/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
133051 2003 EH 02/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133052 2003 EA1 02/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133053 2003 EB17 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
133054 2003 EL40 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133055 2003 EN40 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133056 2003 EU43 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133057 2003 EC54 11/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133058 2003 ED54 11/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133059 2003 EC58 09/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133060 2003 FT7 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
133061 2003 FT9 22/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133062 2003 FP20 23/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133063 2003 FM23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
133064 2003 FF47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133065 2003 FH54 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
133066 2003 FQ124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
133067 2003 FB128 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 185 km MPC · JPL
133068 Lisaschulze 2003 HD1 21/04/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
133069 2003 HU29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
133070 2003 HP31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133071 2003 HT35 27/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133072 2003 HC39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133073 2003 HZ46 28/04/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
133074 Kenshamordola 2003 HW53 21/04/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
133075 2003 JX5 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
133076 2003 JO8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133077 Jirsík 2003 JZ10 04/05/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,2 km MPC · JPL
133078 2003 JU13 05/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
133079 2003 JO17 11/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
133080 2003 KZ9 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
133081 2003 KH16 25/05/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133082 2003 KV16 29/05/2003 Nashville R. Clingan 1,4 km MPC · JPL
133083 2003 MF2 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
133084 2003 MU4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133085 2003 MY4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
133086 2003 MN5 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133087 2003 MX5 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133088 2003 MG7 26/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
133089 2003 MQ8 28/06/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133090 2003 MS9 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133091 2003 MH10 29/06/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133092 2003 MU11 27/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
133093 2003 NP 01/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133094 2003 ND5 05/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL
133095 2003 NU6 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
133096 2003 NY7 08/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
133097 2003 NE8 08/07/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
133098 2003 NM8 07/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
133099 2003 NL11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133100 2003 OJ1 18/07/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133101 2003 OJ2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
133102 2003 OF6 23/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
133103 2003 OG7 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
133104 2003 OP8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
133105 2003 OG10 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
133106 2003 OS10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
133107 2003 OX10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
133108 2003 OM13 28/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
133109 2003 OO18 25/07/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
133110 2003 ON19 30/07/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133111 2003 OW20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
133112 2003 OV21 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
133113 2003 OO22 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133114 2003 OA23 30/07/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
133115 2003 OR25 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
133116 2003 OY25 24/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
133117 2003 OB27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133118 2003 ON27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
133119 2003 OK28 24/07/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
133120 2003 OO31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133121 2003 OC32 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
133122 2003 OD32 30/07/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133123 2003 PO1 01/08/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
133124 2003 PP1 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133125 2003 PF2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133126 2003 PJ3 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
133127 2003 PY3 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
133128 2003 PZ3 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
133129 2003 PV4 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
133130 2003 PB6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133131 2003 PC8 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
133132 2003 PJ8 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133133 2003 PH9 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133134 2003 PN11 05/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133135 2003 PG12 05/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133136 2003 QS2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
133137 2003 QQ4 18/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
133138 2003 QF6 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
133139 2003 QR6 20/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
133140 2003 QM7 21/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
133141 2003 QN7 21/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133142 2003 QH9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
133143 2003 QS11 21/08/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
133144 2003 QK13 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
133145 2003 QZ15 20/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133146 2003 QB17 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
133147 2003 QC18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133148 2003 QF19 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133149 2003 QJ19 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133150 2003 QX19 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133151 2003 QQ20 22/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
133152 2003 QT20 22/08/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
133153 2003 QU21 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
133154 2003 QL23 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
133155 2003 QA24 21/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
133156 2003 QZ25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133157 2003 QQ26 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
133158 2003 QE27 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,6 km MPC · JPL
133159 2003 QG30 22/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
133160 2003 QK30 24/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
133161 Ruttkai 2003 QE31 24/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,9 km MPC · JPL
133162 2003 QP32 21/08/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
133163 2003 QT32 21/08/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
133164 2003 QV33 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133165 2003 QZ36 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133166 2003 QG37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133167 2003 QZ39 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133168 2003 QB41 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133169 2003 QO41 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133170 2003 QC42 22/08/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
133171 2003 QG42 22/08/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
133172 2003 QH42 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
133173 2003 QK42 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133174 2003 QE45 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133175 2003 QB47 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
133176 2003 QD47 24/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133177 2003 QB48 20/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
133178 2003 QK48 20/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133179 2003 QV48 21/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
133180 2003 QH50 22/08/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
133181 2003 QO50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133182 2003 QV50 22/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
133183 2003 QU51 23/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
133184 2003 QE53 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
133185 2003 QF53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133186 2003 QH53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133187 2003 QS53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133188 2003 QW53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133189 2003 QM54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133190 2003 QT54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133191 2003 QW54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133192 2003 QG55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133193 2003 QK57 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133194 2003 QG58 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
133195 2003 QE59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
133196 2003 QQ59 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133197 2003 QS59 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
133198 2003 QJ60 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133199 2003 QJ62 23/08/2003 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
133200 2003 QU62 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133201 2003 QH63 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133202 2003 QT63 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133203 2003 QC64 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133204 2003 QH64 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133205 2003 QO64 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
133206 2003 QD66 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133207 2003 QO66 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133208 2003 QG68 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
133209 2003 QN68 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133210 2003 QZ68 25/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
133211 2003 QG71 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133212 2003 QB73 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133213 2003 QS73 26/08/2003 Črni Vrh H. Mikuž 5,6 km MPC · JPL
133214 2003 QF74 24/08/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
133215 2003 QE75 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133216 2003 QT75 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133217 2003 QA76 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
133218 2003 QC77 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133219 2003 QA79 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
133220 2003 QX79 25/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
133221 2003 QU81 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
133222 2003 QQ85 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133223 2003 QY87 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133224 2003 QP88 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
133225 2003 QS88 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133226 2003 QE93 27/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133227 2003 QW94 29/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
133228 2003 QK96 31/08/2003 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 2,5 km MPC · JPL
133229 2003 QT100 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
133230 2003 QW100 28/08/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
133231 2003 QR103 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
133232 2003 QM105 31/08/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
133233 2003 QC106 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133234 2003 QO106 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133235 2003 QX106 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
133236 2003 QF107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133237 2003 QH107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133238 2003 QN107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133239 2003 QG109 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133240 2003 QU110 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133241 2003 QG111 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133242 2003 QT111 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133243 Essen 2003 RT1 02/09/2003 Essen T. Payer 2,3 km MPC · JPL
133244 2003 RZ1 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
133245 2003 RL2 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133246 2003 RB3 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
133247 2003 RK6 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133248 2003 RN6 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133249 2003 RS6 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
133250 Rubik 2003 RK8 05/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,3 km MPC · JPL
133251 2003 RP10 04/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
133252 2003 RT10 08/09/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
133253 2003 RF13 14/09/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
133254 2003 RB14 15/09/2003 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
133255 2003 RL14 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133256 2003 RH18 15/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
133257 2003 RE20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
133258 2003 RG20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
133259 2003 RK21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
133260 2003 RL23 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133261 2003 RR23 14/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
133262 2003 RK26 03/09/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
133263 2003 SB1 16/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
133264 2003 SO1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
133265 2003 SX1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
133266 2003 SH2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
133267 2003 SJ3 16/09/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
133268 2003 SY3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
133269 2003 SG4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
133270 2003 SH4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
133271 2003 SN4 16/09/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
133272 2003 SN10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133273 2003 SC13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
133274 2003 SJ13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
133275 2003 SL14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
133276 2003 SV14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
133277 2003 SY16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133278 2003 SA17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
133279 2003 SF17 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
133280 Bryleen 2003 SM17 18/09/2003 Wrightwood J. W. Young 2,9 km MPC · JPL
133281 2003 ST17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133282 2003 SX17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
133283 2003 SO21 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
133284 2003 SH22 16/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
133285 2003 SU23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
133286 2003 SD26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
133287 2003 SO26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
133288 2003 SJ27 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133289 2003 SX27 18/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
133290 2003 SA28 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
133291 2003 SX28 18/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
133292 2003 SZ30 18/09/2003 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
133293 Andrushivka 2003 SA33 18/09/2003 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,3 km MPC · JPL
133294 2003 SB34 18/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
133295 2003 SK35 18/09/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
133296 Federicotosi 2003 SE36 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
133297 2003 SW36 19/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
133298 2003 SU37 16/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
133299 2003 SC39 16/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
133300 2003 SB40 16/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133301 2003 SX43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
133302 2003 SM45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
133303 2003 SR45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
133304 2003 SZ45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
133305 2003 SG46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
133306 2003 SB49 18/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
133307 2003 SZ51 18/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
133308 2003 SK52 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
133309 2003 SF57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
133310 2003 SO57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
133311 2003 SY57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
133312 2003 SC66 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133313 2003 SO69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
133314 2003 SS74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
133315 2003 SE76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
133316 2003 SO81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
133317 2003 SX81 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
133318 2003 SQ84 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133319 2003 SX86 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
133320 2003 SB87 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
133321 2003 SE88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
133322 2003 SF88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
133323 2003 SL88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
133324 2003 SY90 18/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133325 2003 SL92 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
133326 2003 SA93 18/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
133327 2003 SD93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
133328 2003 SN93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
133329 2003 SC94 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
133330 2003 SJ95 19/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
133331 2003 SQ95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
133332 2003 SR95 19/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
133333 2003 SX97 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
133334 2003 SK98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
133335 2003 SW98 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
133336 2003 SR102 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133337 2003 SM103 20/09/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
133338 2003 SQ103 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
133339 2003 SN104 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
133340 2003 SX105 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133341 2003 SK106 20/09/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
133342 2003 SL106 20/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
133343 2003 SJ107 20/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
133344 2003 SK107 20/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
133345 2003 SR108 20/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
133346 2003 SZ109 20/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
133347 2003 SJ110 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
133348 2003 SX110 20/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
133349 2003 SK117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133350 2003 SM117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
133351 2003 SK123 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133352 2003 SZ123 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
133353 2003 SG124 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
133354 2003 SX124 18/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
133355 2003 SV125 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133356 2003 SJ126 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
133357 2003 SS127 20/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
133358 2003 SY127 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
133359 2003 SC128 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133360 2003 SH129 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,8 km MPC · JPL
133361 2003 SS131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
133362 2003 SK132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
133363 2003 SJ134 18/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
133364 2003 SS136 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
133365 2003 SA140 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
133366 2003 SB141 19/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
133367 2003 SK141 19/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
133368 2003 SO142 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
133369 2003 SC143 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
133370 2003 SD143 20/09/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
133371 2003 SG144 19/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
133372 2003 SR145 20/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
133373 2003 SJ147 20/09/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
133374 2003 SM148 16/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133375 2003 SB149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
133376 2003 SU149 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133377 2003 SL150 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
133378 2003 SD152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
133379 2003 SL153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
133380 2003 SM153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
133381 2003 SW153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
133382 2003 ST154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
133383 2003 SA156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
133384 2003 SK156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133385 2003 SP156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
133386 2003 SV156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
133387 2003 SD157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
133388 2003 SP159 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
133389 2003 SA160 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133390 2003 SL160 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
133391 2003 SD162 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
133392 2003 SN162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
133393 2003 SO162 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133394 2003 SV162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
133395 2003 SB163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
133396 2003 SK163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133397 2003 SC164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
133398 2003 SV164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
133399 2003 SJ165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
133400 2003 SX166 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133401 2003 SG169 23/09/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
133402 2003 SP169 23/09/2003 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
133403 2003 SR169 23/09/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
133404 Morogues 2003 SS170 23/09/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 4,4 km MPC · JPL
133405 2003 SK171 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
133406 2003 SQ171 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
133407 2003 SJ173 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133408 2003 SU173 18/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
133409 2003 SN175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133410 2003 SP176 18/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
133411 2003 SE177 18/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
133412 2003 SM177 18/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
133413 2003 SU177 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
133414 2003 SU180 19/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
133415 2003 SC181 20/09/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
133416 2003 SW181 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
133417 2003 SU184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
133418 2003 SO185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133419 2003 SE189 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
133420 2003 SR189 23/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
133421 2003 SK190 22/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
133422 2003 SL190 22/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
133423 2003 SS190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
133424 2003 SH192 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
133425 2003 SE194 20/09/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
133426 2003 SB196 20/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
133427 2003 SU196 20/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
133428 2003 SA199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
133429 2003 SR199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
133430 2003 SC200 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
133431 2003 SF201 23/09/2003 Uccle T. Pauwels 3,1 km MPC · JPL
133432 Sarahnoble 2003 SB202 22/09/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 5,4 km MPC · JPL
133433 2003 SP202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
133434 2003 SQ203 22/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
133435 2003 SX204 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
133436 2003 SU205 25/09/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
133437 2003 SJ207 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
133438 2003 SS207 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
133439 2003 SE213 26/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
133440 2003 SK213 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
133441 2003 SQ213 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
133442 2003 SV213 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
133443 2003 SP216 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
133444 2003 SF217 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,4 km MPC · JPL
133445 2003 SK220 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
133446 2003 SM220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
133447 2003 SN220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
133448 2003 SL222 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
133449 2003 SE223 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
133450 2003 SG223 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
133451 2003 SV223 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
133452 2003 SJ224 25/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
133453 2003 SQ225 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133454 2003 SN226 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
133455 2003 SW226 26/09/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
133456 2003 SY227 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
133457 2003 SF229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
133458 2003 SM229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
133459 2003 SK230 24/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
133460 2003 SM231 24/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
133461 2003 SS231 24/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
133462 2003 SL233 25/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
133463 2003 SG235 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
133464 2003 SL235 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133465 2003 SL238 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
133466 2003 SQ238 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
133467 2003 SL241 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
133468 2003 SF245 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133469 2003 SO247 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
133470 2003 SJ248 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
133471 2003 SN249 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133472 2003 SQ249 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133473 2003 SB250 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
133474 2003 SW250 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133475 2003 SJ251 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
133476 2003 SS251 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133477 2003 SA255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
133478 2003 SB255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
133479 2003 SD255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
133480 2003 SY255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
133481 2003 SS256 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
133482 2003 SF257 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
133483 2003 SX257 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
133484 2003 SO259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
133485 2003 SU262 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133486 2003 SN266 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
133487 2003 SP266 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
133488 2003 SY266 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
133489 2003 SE268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
133490 2003 SR271 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
133491 2003 SZ272 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133492 2003 SN273 27/09/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
133493 2003 SM274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
133494 2003 SK275 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133495 2003 SW275 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
133496 2003 SC277 30/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133497 2003 SE280 18/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
133498 2003 ST280 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133499 2003 SH282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
133500 2003 SN282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133501 2003 ST282 19/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
133502 2003 SW283 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
133503 2003 SW288 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
133504 2003 SC290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
133505 2003 SV290 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
133506 2003 SP293 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133507 2003 SG294 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
133508 2003 SQ294 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
133509 2003 SC295 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133510 2003 SU297 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
133511 2003 SV298 18/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
133512 2003 SY298 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
133513 2003 SV299 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133514 2003 SJ303 17/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
133515 2003 SU303 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
133516 2003 SK304 17/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
133517 2003 SM304 17/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
133518 2003 SD306 30/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
133519 2003 SK306 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133520 2003 SO308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
133521 2003 SF310 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133522 2003 SA311 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133523 2003 SB311 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
133524 2003 SN311 29/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133525 2003 SZ314 16/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
133526 2003 SE315 25/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
133527 Fredearly 2003 TZ 05/10/2003 Wrightwood J. W. Young 3,8 km MPC · JPL
133528 Ceragioli 2003 TC2 04/10/2003 Junk Bond D. Healy 2,7 km MPC · JPL
133529 2003 TR2 03/10/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
133530 2003 TF5 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
133531 2003 TJ5 02/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
133532 2003 TK6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
133533 2003 TR8 02/10/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
133534 2003 TC9 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133535 2003 TJ9 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
133536 Alicewhagel 2003 TZ9 15/10/2003 Sandlot Sandlot Obs. 4,6 km MPC · JPL
133537 Mariomotta 2003 TL10 07/10/2003 Schiaparelli L. Buzzi 2,3 km MPC · JPL
133538 2003 TW10 15/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
133539 2003 TF11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
133540 2003 TB12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
133541 2003 TQ13 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
133542 2003 TS14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
133543 2003 TY14 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
133544 2003 TD16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
133545 2003 TB17 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
133546 2003 TR18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
133547 2003 TW18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
133548 2003 TN19 15/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
133549 2003 TP21 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
133550 2003 TG50 03/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
133551 2003 TU57 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
133552 Itting-Enke 133552|Itting-Enke}} 16/10/2003 Mülheim-Ruhr Turtle Star Obs. 6,0 km MPC · JPL
133553 2003 UF5 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
133554 2003 UN5 18/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133555 2003 UO5 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
133556 2003 UP6 18/10/2003 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
133557 2003 UX6 18/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
133558 2003 UP7 16/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 5,4 km MPC · JPL
133559 2003 UZ10 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
133560 2003 UW11 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
133561 2003 UK12 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
133562 2003 UE23 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
133563 2003 UN23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
133564 2003 US26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 13 km MPC · JPL
133565 2003 UE27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
133566 2003 UZ27 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
133567 2003 UZ29 21/10/2003 Nashville R. Clingan 2,4 km MPC · JPL
133568 2003 UO36 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
133569 2003 US36 16/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
133570 2003 UK37 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 7,0 km MPC · JPL
133571 2003 UQ37 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
133572 2003 UO38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
133573 2003 UQ39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
133574 2003 UN48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
133575 2003 UO48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
133576 2003 UE49 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
133577 2003 UB50 16/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
133578 2003 UY50 18/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
133579 2003 UC53 18/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
133580 2003 UA55 18/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
133581 2003 UC55 18/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
133582 2003 UF60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
133583 2003 UN60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
133584 2003 UD63 16/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
133585 2003 UM63 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
133586 2003 UH64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
133587 2003 UL64 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
133588 2003 UD65 16/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
133589 2003 UQ66 16/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
133590 2003 UB69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133591 2003 UA71 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133592 2003 UR73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133593 2003 UL77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
133594 2003 UX79 18/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
133595 2003 US81 16/10/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
133596 2003 UX86 18/10/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
133597 2003 UN88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
133598 2003 UQ88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
133599 2003 UX88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
133600 2003 UY88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133601 2003 UU90 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
133602 2003 UH92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
133603 2003 UZ94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
133604 2003 UD95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
133605 2003 UX95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
133606 2003 US99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
133607 2003 UF100 19/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
133608 2003 UL100 19/10/2003 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
133609 2003 UA101 20/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
133610 2003 UZ102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
133611 2003 UX109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133612 2003 UE110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
133613 2003 UW110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
133614 2003 UM112 20/10/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
133615 2003 UL113 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133616 2003 US116 21/10/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
133617 2003 UY116 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133618 2003 UZ116 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
133619 2003 UT119 18/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
133620 2003 UU119 18/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
133621 2003 UD120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
133622 2003 UP121 19/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133623 2003 UA122 19/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
133624 2003 UP126 20/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
133625 2003 UC129 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
133626 2003 UC130 18/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
133627 2003 UX130 19/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
133628 2003 UL131 19/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
133629 2003 UZ134 20/10/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
133630 2003 UM136 21/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
133631 2003 UV137 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
133632 2003 UA141 17/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133633 2003 UN141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133634 2003 UZ142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
133635 2003 UN143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133636 2003 UB144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
133637 2003 UG144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
133638 2003 UP145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
133639 2003 UL146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
133640 2003 UZ146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
133641 2003 UF147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
133642 2003 UG147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
133643 2003 US147 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
133644 2003 UJ148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
133645 2003 UN149 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133646 2003 UV151 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
133647 2003 UK152 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
133648 2003 UE155 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133649 2003 UF155 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
133650 2003 UM161 21/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
133651 2003 UY163 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
133652 2003 UD164 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133653 2003 UU165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
133654 2003 UL167 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133655 2003 UC168 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133656 2003 UP169 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133657 2003 US169 22/10/2003 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
133658 2003 UZ169 22/10/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
133659 2003 UH174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
133660 2003 UD175 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
133661 2003 UP175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
133662 2003 UV176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
133663 2003 UP179 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
133664 2003 UQ182 21/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
133665 2003 UE184 21/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
133666 2003 UD185 21/10/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
133667 2003 UQ185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
133668 2003 UR186 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
133669 2003 US186 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
133670 2003 UU186 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
133671 2003 UR188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
133672 2003 UR189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133673 2003 UY190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
133674 2003 UL192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
133675 2003 UO193 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
133676 2003 UG197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
133677 2003 UN197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
133678 2003 UW197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
133679 2003 UY197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
133680 2003 US198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
133681 2003 UO199 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133682 2003 UR199 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133683 2003 UZ199 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133684 2003 UZ202 21/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
133685 2003 UB203 21/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
133686 2003 UD205 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
133687 2003 UR206 22/10/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
133688 2003 UX206 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
133689 2003 UD213 23/10/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
133690 2003 UN216 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133691 2003 UG217 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133692 2003 UN217 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
133693 2003 UC220 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
133694 2003 UK221 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
133695 2003 UF223 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
133696 2003 UN223 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133697 2003 UE226 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
133698 2003 UB227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
133699 2003 UG227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
133700 2003 UV227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133701 2003 UD230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
133702 2003 UF231 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133703 2003 UY231 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133704 2003 UK234 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
133705 2003 US238 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
133706 2003 UP242 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133707 2003 UW243 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133708 2003 UM245 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133709 2003 UX245 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
133710 2003 UJ247 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
133711 2003 UP247 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133712 2003 UH248 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133713 2003 UO248 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133714 2003 US248 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133715 2003 UG250 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
133716 Tomtourville 2003 UW251 26/10/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
133717 2003 UG253 27/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133718 2003 UY256 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
133719 2003 UG259 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133720 2003 UJ259 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
133721 2003 UB260 25/10/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
133722 2003 UF261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133723 2003 UM261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
133724 2003 US262 26/10/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
133725 2003 UJ263 27/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
133726 Gateswest 2003 UM269 29/10/2003 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
133727 2003 UD270 28/10/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
133728 2003 UO270 17/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
133729 2003 UC273 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
133730 2003 UV273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
133731 2003 UF275 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
133732 2003 UK275 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
133733 2003 UP275 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
133734 2003 UZ282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
133735 2003 UB296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
133736 2003 VZ1 02/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
133737 2003 VY4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
133738 2003 VG5 12/11/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
133739 2003 VT6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
133740 2003 VT7 15/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
133741 2003 VU7 02/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
133742 2003 VJ9 15/11/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
133743 Robertwoodward 2003 WM 16/11/2003 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
133744 Dellagiustina 2003 WD1 16/11/2003 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
133745 Danieldrinnon 2003 WG1 16/11/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
133746 Tonyferro 2003 WL1 16/11/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
133747 Robertofurfaro 2003 WX3 16/11/2003 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
133748 2003 WA5 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
133749 2003 WX6 18/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
133750 2003 WZ9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
133751 2003 WV17 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
133752 2003 WE23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
133753 Teresamullen 2003 WU25 21/11/2003 Junk Bond D. Healy 4,2 km MPC · JPL
133754 2003 WJ27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133755 2003 WB31 18/11/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
133756 Carinajohnson 2003 WB36 19/11/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
133757 2003 WC43 17/11/2003 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
133758 2003 WF44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
133759 2003 WC49 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
133760 2003 WC58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
133761 2003 WN58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
133762 2003 WQ60 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
133763 2003 WZ61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
133764 2003 WJ62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
133765 2003 WC65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
133766 2003 WZ67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133767 2003 WO68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133768 2003 WL69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
133769 2003 WW72 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133770 2003 WM76 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
133771 2003 WW76 19/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
133772 2003 WK79 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133773 Lindsaykeller 2003 WQ84 19/11/2003 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
133774 Johnkidd 2003 WX88 16/11/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
133775 2003 WC91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
133776 2003 WV92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
133777 2003 WP95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
133778 2003 WF97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
133779 2003 WR97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
133780 2003 WA98 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
133781 2003 WP98 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133782 Saraknutson 2003 WY98 20/11/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
133783 2003 WP103 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133784 2003 WB104 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
133785 2003 WM104 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
133786 2003 WD117 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
133787 2003 WK117 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
133788 2003 WD119 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
133789 2003 WS122 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
133790 2003 WT122 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
133791 2003 WS123 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
133792 2003 WZ125 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
133793 2003 WV128 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133794 2003 WL130 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133795 2003 WN132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
133796 2003 WS132 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133797 2003 WS133 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
133798 2003 WF135 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
133799 2003 WV138 21/11/2003 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
133800 2003 WA139 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133801 2003 WE141 21/11/2003 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
133802 2003 WM144 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133803 2003 WW147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
133804 2003 WO149 24/11/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
133805 2003 WW150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
133806 2003 WU151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133807 2003 WQ152 24/11/2003 Desert Moon B. L. Stevens 3,4 km MPC · JPL
133808 2003 WB153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
133809 2003 WE153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
133810 2003 WE156 29/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133811 2003 WW157 26/11/2003 Moonedge F. Schiralli Jr. 4,1 km MPC · JPL
133812 2003 WF167 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133813 2003 WJ167 19/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
133814 Wenjengko 2003 WG170 20/11/2003 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
133815 2003 WE172 30/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
133816 2003 WQ172 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
133817 2003 WH173 18/11/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
133818 2003 WQ190 29/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133819 2003 XS 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133820 2003 XU2 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133821 2003 XN3 01/12/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
133822 2003 XJ4 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
133823 2003 XL4 01/12/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
133824 2003 XS4 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133825 2003 XF7 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133826 2003 XC13 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
133827 2003 XK13 14/12/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
133828 2003 XK28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
133829 2003 XG29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
133830 2003 XE32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
133831 2003 XV37 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
133832 Loveridge 2003 XJ39 05/12/2003 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
133833 2003 XM39 05/12/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
133834 Erinmorton 2003 YX3 16/12/2003 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
133835 2003 YL4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133836 2003 YW10 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
133837 2003 YX18 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
133838 2003 YH27 16/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 6,0 km MPC · JPL
133839 2003 YH48 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
133840 2003 YT48 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133841 2003 YA54 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
133842 2003 YY55 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
133843 2003 YZ59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
133844 2003 YK60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
133845 2003 YL63 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
133846 2003 YD71 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
133847 2003 YL77 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
133848 2003 YB78 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133849 2003 YY78 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133850 Heatherroper 2003 YN83 19/12/2003 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
133851 2003 YK90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
133852 2003 YX101 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
133853 2003 YQ133 28/12/2003 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
133854 Wargetz 2003 YO149 29/12/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
133855 2003 YC164 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133856 2003 YA176 24/12/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
133857 2004 AB1 05/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133858 2004 AG1 12/01/2004 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
133859 2004 AS4 12/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
133860 2004 BT21 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
133861 Debrawilmer 2004 BO25 19/01/2004 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
133862 2004 BR38 20/01/2004 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
133863 2004 BE39 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
133864 2004 BA44 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133865 2004 BT69 20/01/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
133866 2004 BW80 25/01/2004 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
133867 2004 BX110 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
133868 2004 FD30 18/03/2004 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
133869 2004 FD45 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133870 2004 HR28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
133871 2004 JC23 12/05/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
133872 2004 KZ5 17/05/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
133873 2004 LB26 15/06/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
133874 Jonnazucarelli 2004 MD3 17/06/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
133875 2004 NH12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133876 2004 PT2 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133877 2004 PQ13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133878 2004 PX55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
133879 2004 PT71 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
133880 2004 PA83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133881 2004 PQ85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133882 2004 PQ86 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
133883 2004 PA90 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133884 2004 PK91 11/08/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
133885 2004 PU101 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133886 2004 PV101 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
133887 2004 PY102 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
133888 2004 QZ4 21/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
133889 Nicholasmills 2004 QD9 20/08/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
133890 2004 QL17 25/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
133891 Jaesubhong 2004 QY20 20/08/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
133892 Benkhaldoun 2004 RN8 07/09/2004 Ottmarsheim C. Rinner 2,5 km MPC · JPL
133893 2004 RT19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
133894 2004 RZ25 04/09/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
133895 2004 RK35 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133896 2004 RT35 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
133897 2004 RE42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133898 2004 RH59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133899 2004 RU63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133900 2004 RL66 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133901 2004 RM81 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
133902 2004 RX84 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133903 2004 RH85 07/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
133904 2004 RA99 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
133905 2004 RC100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133906 2004 RA106 08/09/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
133907 2004 RX107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133908 2004 RE113 06/09/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
133909 2004 RH151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133910 2004 RW173 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133911 2004 RU195 10/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
133912 2004 RG198 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133913 2004 RT199 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133914 2004 RE200 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133915 2004 RC201 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
133916 2004 RM228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
133917 2004 RD246 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133918 2004 RG279 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133919 2004 RW289 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133920 2004 RH310 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
133921 2004 RJ315 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
133922 2004 RW338 09/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
133923 2004 SD14 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
133924 2004 SX23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
133925 2004 SN28 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
133926 2004 SB31 17/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
133927 2004 SG33 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
133928 2004 SR38 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
133929 2004 SM39 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133930 2004 ST40 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133931 2004 SE49 21/09/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
133932 2004 SD53 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133933 2004 ST54 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
133934 2004 TQ 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
133935 2004 TK1 04/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,8 km MPC · JPL
133936 2004 TQ8 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133937 2004 TA13 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
133938 2004 TE16 12/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
133939 2004 TR39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
133940 2004 TM48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133941 2004 TD54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133942 2004 TR54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
133943 2004 TB58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133944 2004 TN68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
133945 2004 TF69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
133946 2004 TV71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133947 2004 TX71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133948 2004 TD72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
133949 2004 TC75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133950 2004 TK79 04/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133951 2004 TA100 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
133952 2004 TN111 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
133953 2004 TR112 07/10/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
133954 2004 TC124 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133955 2004 TS127 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133956 2004 TZ131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
133957 2004 TL132 07/10/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
133958 2004 TB133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
133959 2004 TX133 07/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
133960 2004 TK134 07/10/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
133961 2004 TP135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
133962 2004 TT136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
133963 2004 TU139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
133964 2004 TB153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
133965 2004 TU153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
133966 2004 TN158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
133967 2004 TM193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133968 2004 TA203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
133969 2004 TX203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
133970 2004 TN204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
133971 2004 TJ207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
133972 2004 TL207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133973 2004 TO207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
133974 2004 TL208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
133975 2004 TJ216 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
133976 2004 TM219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133977 2004 TW241 10/10/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133978 2004 TK242 06/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133979 2004 TC243 06/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133980 2004 TF255 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133981 2004 TZ263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
133982 2004 TX268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
133983 2004 TV282 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
133984 2004 TW295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
133985 2004 TQ321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
133986 2004 TE333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
133987 2004 TQ336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
133988 2004 TB339 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
133989 2004 TL351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
133990 2004 TZ356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
133991 2004 TY359 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133992 2004 UN4 16/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133993 2004 US6 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133994 2004 VU1 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
133995 2004 VV1 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133996 2004 VN6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133997 2004 VV6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
133998 2004 VE7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
133999 2004 VK7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
134000 2004 VG9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

129.000s  • 130.000s  • 131.000s  • 132.000s  • 133.000s  • 134.000s  • 135.000s  • 136.000s  • 137.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001