Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/508001–509000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
508001 2015 BL254 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
508002 2015 BM258 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
508003 2015 BC259 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
508004 2015 BP260 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
508005 2015 BK276 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
508006 2015 BQ297 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
508007 2015 BU299 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
508008 2015 BE301 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
508009 2015 BX303 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
508010 2015 BM304 05/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
508011 2015 BB313 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
508012 2015 BS313 18/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
508013 2015 BC316 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
508014 2015 BB317 06/04/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
508015 2015 BC339 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
508016 2015 BH352 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508017 2015 BY354 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
508018 2015 BF355 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508019 2015 BP356 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
508020 2015 BL389 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
508021 2015 BA394 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
508022 2015 BG401 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508023 2015 BD407 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
508024 2015 BX421 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
508025 2015 BJ427 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
508026 2015 BO429 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
508027 2015 BQ429 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
508028 2015 BD435 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
508029 2015 BQ435 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
508030 2015 BR437 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
508031 2015 BF438 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
508032 2015 BM455 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
508033 2015 BE458 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508034 2015 BC461 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
508035 2015 BQ471 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
508036 2015 BV481 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
508037 2015 BO484 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
508038 2015 BG497 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
508039 2015 BN500 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
508040 2015 BG532 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
508041 2015 BL532 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
508042 2015 BK533 10/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
508043 2015 BW533 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
508044 2015 BY533 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
508045 2015 BT534 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
508046 2015 BG535 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
508047 2015 BT535 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
508048 2015 BA536 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
508049 2015 BD536 30/07/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
508050 2015 BG536 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
508051 2015 BK536 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
508052 2015 BL536 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
508053 2015 BT536 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
508054 2015 BW536 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
508055 2015 BC537 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508056 2015 BF537 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
508057 2015 BH537 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
508058 2015 BK537 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
508059 2015 BO537 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
508060 2015 BP537 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
508061 2015 CL1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
508062 2015 CS1 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
508063 2015 CC5 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
508064 2015 CA9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
508065 2015 CZ11 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508066 2015 CJ31 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
508067 2015 CK31 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
508068 2015 CT31 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
508069 2015 CX39 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
508070 2015 CZ43 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508071 2015 CB44 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
508072 2015 CV54 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
508073 2015 DO19 13/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
508074 2015 DA40 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
508075 2015 DV41 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
508076 2015 DM46 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
508077 2015 DB48 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
508078 2015 DF52 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
508079 2015 DS52 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
508080 2015 DT52 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
508081 2015 DA56 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
508082 2015 DB64 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
508083 2015 DC64 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
508084 2015 DT86 24/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
508085 2015 DU91 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
508086 2015 DY96 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
508087 2015 DT99 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
508088 2015 DF102 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
508089 2015 DF114 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508090 2015 DP116 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
508091 2015 DY116 01/11/2013 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
508092 2015 DX117 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
508093 2015 DA118 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
508094 2015 DL124 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508095 2015 DX127 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
508096 2015 DU131 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
508097 2015 DN133 26/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
508098 2015 DL142 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
508099 2015 DD146 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
508100 2015 DY151 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
508101 2015 DN153 18/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
508102 2015 DO156 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
508103 2015 DC157 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
508104 2015 DM164 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
508105 2015 DS166 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
508106 2015 DR167 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
508107 2015 DD175 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
508108 2015 DP175 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
508109 2015 DD179 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
508110 2015 DL179 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
508111 2015 DJ197 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
508112 2015 DU205 24/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
508113 2015 DM208 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
508114 2015 DJ210 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
508115 2015 DC211 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
508116 2015 DM212 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
508117 2015 DS218 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
508118 2015 DC222 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
508119 2015 DX228 29/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
508120 2015 DA229 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
508121 2015 DL229 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
508122 2015 DN229 14/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
508123 2015 DR229 14/09/2007 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
508124 2015 DS229 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
508125 2015 DY229 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508126 2015 EC22 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
508127 2015 EH28 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508128 2015 EU36 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
508129 2015 ER40 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
508130 2015 EW63 19/08/2012 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
508131 2015 EU68 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
508132 2015 FD7 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
508133 2015 FH20 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
508134 2015 FV21 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
508135 2015 FN32 30/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
508136 2015 FW37 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
508137 2015 FN43 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
508138 2015 FL45 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
508139 2015 FV64 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
508140 2015 FT74 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
508141 2015 FX74 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
508142 2015 FF75 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
508143 2015 FN75 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508144 2015 FR75 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
508145 2015 FO76 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
508146 2015 FT76 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
508147 2015 FM94 14/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
508148 2015 FC111 04/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
508149 2015 FR140 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
508150 2015 FH151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
508151 2015 FG153 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
508152 2015 FM157 16/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
508153 2015 FN158 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
508154 2015 FO158 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
508155 2015 FW158 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
508156 2015 FG161 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508157 2015 FZ164 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
508158 2015 FS166 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
508159 2015 FE167 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
508160 2015 FY167 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
508161 2015 FS168 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
508162 2015 FY171 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
508163 2015 FM183 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
508164 2015 FG198 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508165 2015 FT203 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508166 2015 FR205 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508167 2015 FW211 12/01/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
508168 2015 FY211 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
508169 2015 FZ211 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
508170 2015 FF212 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
508171 2015 FJ217 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
508172 2015 FW222 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
508173 2015 FJ225 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
508174 2015 FV274 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508175 2015 FB279 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508176 2015 FN285 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508177 2015 FA286 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
508178 2015 FL287 24/04/2011 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
508179 2015 FX292 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
508180 2015 FA294 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
508181 2015 FF296 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
508182 2015 FZ298 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
508183 2015 FN302 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508184 2015 FO310 08/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
508185 2015 FT317 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
508186 2015 FG318 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
508187 2015 FC319 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
508188 2015 FH321 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
508189 2015 FN321 27/07/2005 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
508190 2015 FV329 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508191 2015 FR330 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
508192 2015 FW330 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508193 2015 FN344 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
508194 2015 FR348 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
508195 2015 FU352 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508196 2015 FN355 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
508197 2015 FS365 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
508198 2015 FB377 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
508199 2015 FM381 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508200 2015 FX394 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
508201 2015 FA396 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508202 2015 FJ396 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
508203 2015 FP396 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
508204 2015 FR396 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
508205 2015 FS396 25/03/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
508206 2015 FU396 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
508207 2015 FV396 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
508208 2015 FX396 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
508209 2015 FF397 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
508210 2015 GV16 12/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
508211 2015 GU20 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
508212 2015 GA21 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
508213 2015 GF22 18/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
508214 2015 GS22 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
508215 2015 GY23 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
508216 2015 GN24 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
508217 2015 GO29 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
508218 2015 GN31 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
508219 2015 GY31 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
508220 2015 GW34 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
508221 2015 GJ37 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
508222 2015 GB40 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
508223 2015 GD42 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
508224 2015 GR42 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
508225 2015 GR45 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
508226 2015 GL51 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
508227 2015 GN51 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
508228 2015 HP 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
508229 2015 HM4 15/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
508230 2015 HT4 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
508231 2015 HN6 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
508232 2015 HT12 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
508233 2015 HC13 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
508234 2015 HK20 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
508235 2015 HY25 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
508236 2015 HP27 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508237 2015 HF28 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508238 2015 HD33 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
508239 2015 HF33 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
508240 2015 HK34 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508241 2015 HG36 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
508242 2015 HE37 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
508243 2015 HK37 23/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508244 2015 HT38 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
508245 2015 HW39 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
508246 2015 HY45 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
508247 2015 HG56 07/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
508248 2015 HM60 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508249 2015 HO64 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
508250 2015 HN65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508251 2015 HA72 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
508252 2015 HT74 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
508253 2015 HV76 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508254 2015 HF77 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
508255 2015 HB80 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
508256 2015 HR84 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
508257 2015 HZ84 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508258 2015 HG87 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
508259 2015 HH90 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
508260 2015 HM100 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
508261 2015 HP114 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
508262 2015 HF133 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
508263 2015 HK134 15/04/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
508264 2015 HP141 23/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508265 2015 HQ157 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
508266 2015 HO164 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508267 2015 HS166 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
508268 2015 HD169 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508269 2015 HF169 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
508270 2015 HY171 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
508271 2015 HW172 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
508272 2015 HY172 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
508273 2015 HC174 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
508274 2015 HD174 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
508275 2015 HM179 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508276 2015 HH181 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
508277 2015 HZ184 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
508278 2015 HM185 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
508279 2015 HP185 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
508280 2015 HQ185 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
508281 2015 HR185 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508282 2015 HT185 17/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
508283 2015 HU185 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
508284 2015 JU12 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508285 2015 JZ12 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
508286 2015 KF4 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
508287 2015 KY6 21/01/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
508288 2015 KP12 10/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
508289 2015 KC15 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
508290 2015 KU16 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
508291 2015 KY16 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
508292 2015 KA17 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
508293 2015 KT23 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
508294 2015 KW24 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
508295 2015 KM31 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
508296 2015 KB34 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
508297 2015 KE34 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508298 2015 KF35 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508299 2015 KN37 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508300 2015 KQ37 02/04/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
508301 2015 KA40 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
508302 2015 KJ46 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
508303 2015 KD53 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
508304 2015 KT53 11/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
508305 2015 KF62 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
508306 2015 KK83 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
508307 2015 KD87 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
508308 2015 KC94 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
508309 2015 KO94 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
508310 2015 KK96 13/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
508311 2015 KD118 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
508312 2015 KA123 13/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
508313 2015 KZ133 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
508314 2015 KG137 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
508315 2015 KK138 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508316 2015 KN139 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508317 2015 KM140 10/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508318 2015 KW150 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
508319 2015 KE165 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
508320 2015 LL1 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
508321 2015 LT7 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
508322 2015 LT22 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
508323 2015 LR24 14/04/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
508324 2015 LF34 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
508325 2015 LW41 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
508326 2015 LY41 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
508327 2015 MG7 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
508328 2015 MX7 04/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
508329 2015 MP13 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
508330 2015 MY23 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
508331 2015 MV33 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
508332 2015 MA44 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
508333 2015 ML52 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
508334 2015 MK104 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
508335 2015 NC13 27/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
508336 2015 PK41 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508337 2015 PH80 18/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
508338 2015 SO20 08/10/2010 La Silla M. E. Schwamb 178 km MPC · JPL
508339 2015 UQ65 18/09/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
508340 2015 VA41 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
508341 2015 XB1 03/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
508342 2016 AQ23 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
508343 2016 AC195 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
508344 2016 BN39 07/12/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
508345 2016 BG82 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508346 2016 BL82 25/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
508347 2016 CY29 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
508348 2016 CB123 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
508349 2016 CX265 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
508350 2016 CG267 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
508351 2016 CD279 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
508352 2016 EV19 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508353 2016 ET37 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
508354 2016 EE55 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
508355 2016 EF66 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
508356 2016 EF84 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
508357 2016 EV85 18/12/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
508358 2016 EW110 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
508359 2016 EH127 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
508360 2016 EV133 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
508361 2016 EQ149 02/08/2008 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
508362 2016 EP150 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
508363 2016 EU170 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
508364 2016 EV192 05/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
508365 2016 EL193 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
508366 2016 EL200 15/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
508367 2016 EO200 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
508368 2016 EV204 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
508369 2016 ET214 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
508370 2016 ES215 16/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
508371 2016 EY215 12/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
508372 2016 EZ215 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
508373 2016 EB216 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
508374 2016 EG217 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
508375 2016 ER217 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
508376 2016 FK 29/08/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
508377 2016 FQ2 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
508378 2016 FK7 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
508379 2016 FV37 28/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
508380 2016 FR46 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
508381 2016 FO53 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
508382 2016 FT61 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508383 2016 FH62 27/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
508384 2016 FR62 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
508385 2016 FA63 31/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
508386 2016 FE63 31/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
508387 2016 FK63 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
508388 2016 GK1 30/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
508389 2016 GM3 09/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
508390 2016 GD29 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
508391 2016 GC86 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
508392 2016 GQ98 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
508393 2016 GA126 07/03/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
508394 2016 GO133 07/06/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
508395 2016 GJ170 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
508396 2016 GO174 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508397 2016 GL187 19/08/2010 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
508398 2016 GX189 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508399 2016 GO190 13/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
508400 2016 GA211 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
508401 2016 GY225 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
508402 2016 GX237 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
508403 2016 GN241 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
508404 2016 GF248 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
508405 2016 GB253 17/03/2013 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
508406 2016 GM256 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
508407 2016 GL257 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
508408 2016 GM257 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
508409 2016 HQ10 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
508410 2016 HJ24 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
508411 2016 JL 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
508412 2016 JR4 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
508413 2016 JD8 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
508414 2016 JW9 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
508415 2016 JU11 16/08/2012 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
508416 2016 JG14 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
508417 2016 JB15 17/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
508418 2016 JT23 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
508419 2016 JA26 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
508420 2016 JL27 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
508421 2016 JY29 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
508422 2016 JM30 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
508423 2016 JJ31 18/04/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
508424 2016 JF32 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
508425 2016 JJ32 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
508426 2016 JR32 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
508427 2016 JU35 02/08/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
508428 2016 JU36 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508429 2016 JE39 02/10/2014 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
508430 2016 JJ40 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
508431 2016 JL40 02/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
508432 2016 KV1 08/09/2008 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
508433 2016 KU2 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
508434 2016 KZ2 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
508435 2016 KG4 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
508436 2016 KA5 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
508437 2016 LZ 21/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
508438 2016 LY2 10/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
508439 2016 LF6 10/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
508440 2016 LH7 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
508441 2016 LF21 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
508442 2016 LM27 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
508443 2016 LE29 04/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
508444 2016 LK29 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508445 2016 LT33 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
508446 2016 LW34 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
508447 2016 LZ51 01/03/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
508448 2016 LS53 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
508449 2016 LX53 05/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
508450 2016 LC54 24/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
508451 2016 LG56 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
508452 2016 MX1 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
508453 2016 NF1 27/09/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
508454 2016 NH2 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
508455 2016 NY12 25/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
508456 2016 NA17 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
508457 2016 NB17 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
508458 2016 NN17 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
508459 2016 NO21 29/06/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
508460 2016 NK23 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
508461 2016 NV23 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
508462 2016 NU37 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
508463 2016 NL46 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
508464 2016 NM52 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
508465 2016 NG63 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
508466 2016 NB65 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
508467 2016 ND65 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
508468 2016 NF65 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
508469 2016 NQ65 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
508470 2016 NU65 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
508471 2016 NA66 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
508472 2016 NB66 13/02/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
508473 2016 NF66 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
508474 2016 OR1 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
508475 2016 OX1 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
508476 2016 PG2 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
508477 2016 PV9 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
508478 2016 PC12 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508479 2016 PZ13 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508480 2016 PF37 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
508481 2016 PE41 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
508482 2016 PT57 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
508483 2016 PW61 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
508484 2016 PD66 13/03/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
508485 2016 PR67 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
508486 2016 PZ67 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
508487 2016 PN70 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
508488 2016 PM71 20/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
508489 2016 PC72 31/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
508490 2016 PO72 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508491 2016 PG77 03/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
508492 2016 PA89 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508493 2016 PH89 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
508494 2016 PN89 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
508495 2016 PA90 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
508496 2016 QJ 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
508497 2016 QY 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
508498 2016 QU2 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
508499 2016 QS4 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
508500 2016 QB5 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
508501 2016 QP15 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508502 2016 QA16 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
508503 2016 QF19 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508504 2016 QH19 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
508505 2016 QY20 20/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
508506 2016 QT24 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
508507 2016 QO28 01/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
508508 2016 QJ30 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
508509 2016 QE35 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508510 2016 QC37 28/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
508511 2016 QE43 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
508512 2016 QO52 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
508513 2016 QX55 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508514 2016 QN56 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508515 2016 QK60 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
508516 2016 QY62 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508517 2016 QW63 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508518 2016 QS71 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
508519 2016 QG79 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
508520 2016 QZ81 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
508521 2016 QK82 30/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
508522 2016 QB85 24/04/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
508523 2016 QF85 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
508524 2016 QU87 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
508525 2016 RN3 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
508526 2016 RX6 28/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
508527 2016 RD11 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
508528 2016 RQ11 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
508529 2016 RR22 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
508530 2016 RR23 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
508531 2016 RG33 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508532 2016 RH34 11/02/2014 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
508533 2016 RD40 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
508534 2016 RD45 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
508535 2016 RF45 13/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
508536 2016 SM 11/11/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
508537 2016 SY5 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
508538 2016 SP12 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
508539 2016 ST32 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
508540 2016 SJ46 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
508541 2016 TM4 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
508542 2016 TN8 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
508543 2016 TD9 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
508544 2016 TH12 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
508545 2016 TR20 29/04/2009 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
508546 2016 TJ83 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
508547 2016 TK90 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
508548 2016 UV15 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
508549 2016 UQ24 12/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
508550 2016 UZ30 12/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
508551 2016 UG35 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
508552 2016 US44 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
508553 2016 UX45 12/07/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
508554 2016 UP47 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
508555 2016 UV56 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
508556 2016 UU57 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508557 2016 UV62 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
508558 2016 UO87 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
508559 2016 UA130 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508560 2016 UT142 30/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
508561 2016 UR145 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
508562 2016 VU 11/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
508563 2016 VE11 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508564 2016 WP28 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
508565 2016 WM36 17/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
508566 2016 WD40 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
508567 2016 XH6 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
508568 2016 XR7 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
508569 2017 FP106 12/03/2013 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
508570 2017 FN121 14/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
508571 2017 NB2 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
508572 2017 NE4 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
508573 2017 NL4 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
508574 2017 NO5 13/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
508575 2017 OF2 27/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
508576 2017 OO3 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
508577 2017 OT3 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
508578 2017 OW5 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
508579 2017 OP7 04/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
508580 2017 OY7 28/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508581 2017 OY11 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
508582 2017 OT17 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
508583 2017 OK30 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
508584 2017 OO36 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
508585 2017 OA39 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
508586 2017 OF43 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
508587 2017 OX46 28/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
508588 2017 OT49 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
508589 2017 OD53 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
508590 2017 OW56 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
508591 2017 OF60 03/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
508592 2017 OQ60 21/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508593 2017 OU60 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
508594 2017 OJ61 03/09/2007 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
508595 2017 OQ61 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
508596 2017 QS3 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
508597 2017 QZ3 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
508598 2017 QO11 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
508599 2017 QQ20 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
508600 2017 RU3 14/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
508601 2017 RQ5 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508602 2017 RY7 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508603 2017 RW16 19/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
508604 2017 ST8 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
508605 2017 SZ9 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508606 2017 SH13 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
508607 2017 SB19 27/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
508608 2017 SG22 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
508609 2017 SM22 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
508610 2017 SG23 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508611 2017 SP26 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508612 2017 SP33 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
508613 2017 SW34 10/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
508614 2017 SN35 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
508615 2017 SE36 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
508616 2017 SR37 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
508617 2017 SP38 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508618 2017 SQ38 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
508619 2017 SA39 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
508620 2017 SG39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
508621 2017 SD40 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508622 2017 SG40 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
508623 2017 SR40 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
508624 2017 SU40 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
508625 2017 SA41 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508626 2017 SH41 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
508627 2017 SN41 20/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
508628 2017 SD42 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
508629 2017 SR42 06/08/2008 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
508630 2017 SV42 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508631 2017 TM 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
508632 2017 TC2 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
508633 2017 TL3 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
508634 2017 TN7 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
508635 2017 TF8 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508636 2017 TO8 08/01/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
508637 2017 TE9 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
508638 2017 TH9 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
508639 2017 TM9 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
508640 2017 TR9 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
508641 2017 TA10 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508642 2017 TH10 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
508643 2017 TT10 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
508644 2017 TZ10 21/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
508645 2017 TF11 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
508646 2017 TJ11 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
508647 2017 TL11 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
508648 2017 TT11 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
508649 2017 TV11 02/10/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
508650 2017 TD12 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
508651 2017 TF12 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
508652 2017 TL12 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
508653 2017 TO12 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
508654 2017 TY12 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
508655 2017 TL13 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
508656 2017 UK 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508657 2017 UY1 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
508658 2017 UC2 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
508659 2017 UD2 17/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
508660 2017 UV2 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
508661 2017 UF7 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
508662 2017 UM8 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
508663 2017 UQ9 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
508664 2017 US9 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
508665 2017 UZ9 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
508666 2017 UJ10 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
508667 2017 UL10 08/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
508668 2017 US10 26/08/2008 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
508669 2017 UV10 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508670 2017 UM11 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
508671 2017 US11 02/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
508672 2017 UW11 19/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
508673 2017 UE12 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
508674 2017 UH12 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508675 2017 UU12 31/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
508676 2017 UB13 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
508677 2017 UE13 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
508678 2017 UG13 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
508679 2017 UN13 15/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
508680 2017 UC14 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
508681 2017 US15 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
508682 2017 UV15 21/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
508683 2017 UT16 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
508684 2017 UU16 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
508685 2017 UZ16 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
508686 2017 UD17 28/08/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
508687 2017 UJ17 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508688 2017 UL17 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
508689 2017 UP17 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
508690 2017 UT17 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
508691 2017 UC18 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
508692 2017 UE18 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
508693 2017 UK18 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508694 2017 UG19 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508695 2017 UK19 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
508696 2017 UL19 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
508697 2017 UQ19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
508698 2017 US19 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
508699 2017 UY19 27/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
508700 2017 UA20 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
508701 2017 UP20 01/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
508702 2017 UR20 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
508703 2017 UW20 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508704 2017 UY20 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
508705 2017 UB22 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508706 2017 UH22 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
508707 2017 UN22 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
508708 2017 UR22 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508709 2017 UY22 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
508710 2017 UC23 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508711 2017 UD23 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
508712 2017 UP23 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
508713 2017 UB24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
508714 2017 UT24 21/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
508715 2017 UQ25 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
508716 2017 UU25 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
508717 2017 UK26 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
508718 2017 UQ26 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
508719 2017 UR26 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
508720 2017 UY26 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
508721 2017 UA27 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
508722 2017 UF27 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
508723 2017 UL27 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
508724 2017 US27 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
508725 2017 UV27 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
508726 2017 UA28 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
508727 2017 UF28 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
508728 2017 UG28 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508729 2017 UH28 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508730 2017 UO28 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508731 2017 UQ28 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
508732 2017 UR28 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
508733 2017 UB29 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
508734 2017 UD29 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
508735 2017 UE29 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
508736 2017 UQ29 14/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
508737 2017 UD30 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
508738 2017 UJ30 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508739 2017 UV30 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508740 2017 UA32 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
508741 2017 UB32 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508742 2017 UF33 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
508743 2017 UP33 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
508744 2017 UH34 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
508745 2017 UJ34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508746 2017 UP34 26/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
508747 2017 UV34 28/08/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
508748 2017 UX35 27/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
508749 2017 UA36 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
508750 2017 UL36 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
508751 2017 UM36 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
508752 2017 UO36 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
508753 2017 UQ36 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
508754 2017 UT36 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
508755 2017 UD37 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
508756 2017 UP37 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
508757 2017 UH38 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
508758 2017 UP38 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
508759 2017 UR38 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
508760 2017 UY38 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
508761 2017 UQ40 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
508762 2017 UW40 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
508763 2017 UO41 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
508764 2017 UQ42 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
508765 2108 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 520 m MPC · JPL
508766 1991 VX10 05/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
508767 1993 BD2 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch AMO 850 m MPC · JPL
508768 1995 UB73 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
508769 1995 VU17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
508770 1995 WY2 18/11/1995 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. X. Luu cubewano ( 168 km MPC · JPL
508771 1997 JA10 10/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 2,2 km MPC · JPL
508772 1998 WP7 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 390 m MPC · JPL
508773 1998 WQ39 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
508774 1999 JE1 07/05/1999 Catalina CSS 390 m MPC · JPL
508775 1999 RW105 07/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
508776 1999 RF108 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
508777 1999 TZ156 09/10/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
508778 1999 VQ19 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508779 1999 VB138 04/11/1999 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
508780 1999 VU152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
508781 1999 VZ152 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
508782 1999 VN211 15/11/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
508783 1999 XE49 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
508784 1999 XV81 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
508785 2000 AY226 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
508786 2000 BL19 30/01/2000 Catalina CSS 370 m MPC · JPL
508787 2000 BJ50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
508788 2000 CQ114 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie cubewano (cold) · 185 km MPC · JPL
508789 2000 DF11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508790 2000 EA23 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
508791 2000 EH104 12/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
508792 2000 FX53 31/03/2000 Mauna Kea C. Trujillo, S. S. Sheppard, D. C. Jewitt cubewano ( 122 km MPC · JPL
508793 2000 FM71 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
508794 2000 HG17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
508795 2000 HM20 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
508796 2000 KN44 30/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
508797 2000 PV5 03/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 820 m MPC · JPL
508798 2000 QB149 01/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
508799 2000 QM193 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
508800 2000 SL34 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
508801 2000 SD72 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
508802 2000 SZ93 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
508803 2000 SO125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
508804 2000 TW17 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
508805 2000 TT28 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
508806 2000 TK50 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
508807 2000 UE17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
508808 2000 UK19 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
508809 2000 UV24 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
508810 2000 WD13 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
508811 2000 WA54 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
508812 2000 WX66 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
508813 2000 WZ109 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
508814 2000 WF186 27/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
508815 2000 XE2 01/12/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
508816 2000 XT23 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
508817 2001 CY10 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
508818 2001 DC1 16/02/2001 Višnjan K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
508819 2001 FD1 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
508820 2001 FB62 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
508821 2001 RF10 10/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
508822 2001 RQ97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
508823 2001 RX143 12/09/2001 Kitt Peak M. W. Buie 212 km MPC · JPL
508824 2001 RW155 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
508825 2001 SK169 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
508826 2001 SK172 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
508827 2001 ST197 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
508828 2001 SH212 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
508829 2001 SZ262 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
508830 2001 TL124 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
508831 2001 UE 17/10/2001 Nashville R. Clingan 860 m MPC · JPL
508832 2001 UO90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
508833 2001 UM141 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
508834 2001 WX4 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
508835 2001 XZ2 09/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
508836 2001 XA124 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
508837 2001 XQ161 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
508838 2002 AB50 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
508839 2002 AR98 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
508840 2002 AN113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
508841 2002 BO18 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
508842 2002 BT32 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
508843 2002 CK44 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
508844 2002 CS74 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
508845 2002 CG129 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
508846 2002 CG150 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
508847 2002 CU213 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
508848 2002 CG237 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
508849 2002 CY264 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
508850 2002 CB267 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508851 2002 CR308 10/02/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
508852 2002 ET9 13/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
508853 2002 GB71 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
508854 2002 GC192 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
508855 2002 JS125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
508856 2002 LW56 10/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
508857 2002 LK63 11/06/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
508858 2002 PQ88 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508859 2002 QU 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
508860 2002 RR36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
508861 2002 RN38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,2 km MPC · JPL
508862 2002 RY75 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
508863 2002 RZ274 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
508864 2002 SS34 05/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
508865 2002 TT303 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
508866 2002 UZ53 29/10/2002 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
508867 2002 VY70 07/11/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
508868 2002 VV87 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
508869 2002 VT130 07/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 321 km MPC · JPL
508870 2002 XL117 10/12/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
508871 2003 CN17 08/02/2003 Haleakala NEAT 590 m MPC · JPL
508872 2003 CO25 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
508873 2003 FW29 25/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
508874 2003 FO79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
508875 2003 GA2 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
508876 2003 HY36 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
508877 2003 KB12 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
508878 2003 LQ1 03/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508879 2003 SL16 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
508880 2003 SL70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508881 2003 SZ121 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
508882 2003 SJ209 24/09/2003 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
508883 2003 SA245 18/09/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
508884 2003 SK260 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508885 2003 SX267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
508886 2003 SS279 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508887 2003 SX305 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
508888 2003 SR324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508889 2003 SZ331 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
508890 2003 SL420 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
508891 2003 SR428 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508892 2003 TY35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
508893 2003 UL 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
508894 2003 UR58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508895 2003 UB107 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
508896 2003 UZ172 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
508897 2003 UC231 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
508898 2003 UN278 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508899 2003 UD316 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
508900 2003 UX317 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
508901 2003 WH10 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508902 2003 WG35 19/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
508903 2003 WX41 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
508904 2003 WR58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
508905 2003 WX87 21/11/2003 Anderson Mesa LONEOS AMO 810 m MPC · JPL
508906 2003 WM108 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
508907 2003 XH14 05/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
508908 2003 YX1 19/12/2003 Catalina CSS 230 m MPC · JPL
508909 2003 YG32 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
508910 2003 YJ53 21/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
508911 2003 YB137 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
508912 2004 BB 16/01/2004 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
508913 2004 BG8 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
508914 2004 BT16 16/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
508915 2004 BL39 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
508916 2004 BP69 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
508917 2004 BS71 23/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
508918 2004 BG86 28/01/2004 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
508919 2004 CM17 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
508920 2004 CN108 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
508921 2004 EX43 12/03/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
508922 2004 EH116 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
508923 2004 FC19 16/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
508924 2004 FV23 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
508925 2004 FY43 16/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
508926 2004 FR80 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
508927 2004 FT95 11/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
508928 2004 FL130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
508929 2004 GP2 29/03/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
508930 2004 GW9 13/04/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
508931 2004 HP63 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
508932 2004 JY11 13/05/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
508933 2004 OU 16/07/2004 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
508934 2004 RN35 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
508935 2004 RK53 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
508936 2004 RH63 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
508937 2004 RW98 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
508938 2004 RG102 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508939 2004 RX148 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
508940 2004 RQ165 13/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
508941 2004 RV212 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
508942 2004 RU324 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
508943 2004 RK329 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
508944 2004 RQ331 15/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
508945 2004 RJ345 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
508946 2004 RD356 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
508947 2004 SF9 16/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
508948 2004 SF17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
508949 2004 SU34 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
508950 2004 SK53 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
508951 2004 TC20 13/10/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
508952 2004 TU38 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
508953 2004 TD44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
508954 2004 TO50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508955 2004 TH104 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
508956 2004 TD125 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
508957 2004 TN142 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
508958 2004 TO149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
508959 2004 TF187 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
508960 2004 TZ201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
508961 2004 TV220 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
508962 2004 TW274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
508963 2004 TD315 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508964 2004 TW317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
508965 2004 TJ333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
508966 2004 UZ1 16/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
508967 2004 VC17 07/11/2004 Socorro LINEAR APO · 740 m MPC · JPL
508968 2004 VR54 09/11/2004 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
508969 2004 VH69 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
508970 2004 VX87 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
508971 2004 VH105 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 540 m MPC · JPL
508972 2004 WA7 09/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
508973 2004 XD10 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
508974 2004 XC61 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
508975 2004 XQ111 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
508976 2004 XS157 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
508977 2004 XR170 09/12/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
508978 2004 XX171 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
508979 2004 XV182 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
508980 2005 AH27 11/01/2005 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
508981 2005 AV58 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
508982 2005 CB 13/01/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
508983 2005 CU15 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
508984 2005 EF69 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
508985 2005 EH70 15/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
508986 2005 EP97 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
508987 2005 ER133 09/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
508988 2005 ET135 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
508989 2005 EQ201 28/02/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
508990 2005 EY225 09/03/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
508991 2005 EZ237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
508992 2005 EU245 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
508993 2005 EA250 14/03/2005 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
508994 2005 ER250 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
508995 2005 EP271 13/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
508996 2005 EP284 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
508997 2005 FL4 30/03/2005 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
508998 2005 GO7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
508999 2005 GW19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
509000 2005 GZ40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

504.000s  • 505.000s  • 506.000s  • 507.000s  • 508.000s  • 509.000s  • 510.000s  • 511.000s  • 512.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001