Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/512001–513000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
512001 2015 KZ153 12/02/2010 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
512002 2015 KE160 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
512003 2015 KM160 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
512004 2015 KX164 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512005 2015 KO165 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
512006 2015 KR165 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512007 2015 LO1 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
512008 2015 LY1 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
512009 2015 LE12 14/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512010 2015 LV21 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
512011 2015 LW22 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
512012 2015 LA24 27/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
512013 2015 LM26 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
512014 2015 LT30 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
512015 2015 LJ31 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
512016 2015 LV31 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
512017 2015 LA32 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
512018 2015 LC33 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512019 2015 LD33 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512020 2015 LO35 15/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512021 2015 LG41 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
512022 2015 LB42 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
512023 2015 ML1 10/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512024 2015 MH7 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
512025 2015 MW9 15/04/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
512026 2015 MV24 20/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
512027 2015 ME44 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512028 2015 MS47 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
512029 2015 MG52 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
512030 2015 MK58 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512031 2015 MG59 29/07/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
512032 2015 MU65 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
512033 2015 ME66 13/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
512034 2015 MF66 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
512035 2015 MX66 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512036 2015 MY66 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
512037 2015 MO67 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
512038 2015 MR67 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
512039 2015 MS68 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
512040 2015 MX69 27/04/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
512041 2015 MS76 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
512042 2015 MK77 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
512043 2015 MS79 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
512044 2015 MU79 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512045 2015 MO81 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512046 2015 MU81 05/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
512047 2015 ML85 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512048 2015 MM85 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
512049 2015 MZ88 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
512050 2015 MH89 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
512051 2015 MX91 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
512052 2015 MK92 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
512053 2015 MK93 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
512054 2015 MA95 31/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
512055 2015 MH99 23/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
512056 2015 MW102 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
512057 2015 MH103 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512058 2015 MJ103 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
512059 2015 MY105 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
512060 2015 MR111 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
512061 2015 MB115 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512062 2015 MF117 05/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
512063 2015 MH118 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512064 2015 MA123 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512065 2015 MQ123 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
512066 2015 MC125 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
512067 2015 MW126 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
512068 2015 MG132 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512069 2015 MZ133 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
512070 2015 MD134 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
512071 2015 ME134 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
512072 2015 MN134 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512073 2015 MR134 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
512074 2015 MA135 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
512075 2015 MC135 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
512076 2015 NS4 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
512077 2015 NM5 23/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512078 2015 NT6 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
512079 2015 NM7 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
512080 2015 NW7 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
512081 2015 NR11 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
512082 2015 NQ12 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512083 2015 NV14 28/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
512084 2015 NT23 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
512085 2015 NW23 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
512086 2015 NV25 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512087 2015 OF3 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
512088 2015 OH3 25/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
512089 2015 OO7 21/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
512090 2015 OS7 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
512091 2015 OP8 29/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
512092 2015 OA12 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
512093 2015 OE12 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
512094 2015 OO12 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
512095 2015 OA19 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
512096 2015 OX22 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512097 2015 OY24 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
512098 2015 OG25 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512099 2015 OQ25 03/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
512100 2015 OS29 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
512101 2015 OC30 04/08/2008 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
512102 2015 OZ32 22/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
512103 2015 OU34 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
512104 2015 OZ44 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
512105 2015 OE47 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
512106 2015 OV62 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512107 2015 OW63 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
512108 2015 OH65 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
512109 2015 OV66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
512110 2015 OM68 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
512111 2015 OR72 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
512112 2015 OB74 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
512113 2015 OS74 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512114 2015 OB77 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512115 2015 OS83 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
512116 2015 OP84 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
512117 2015 OQ84 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
512118 2015 OV84 08/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
512119 2015 OX84 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512120 2015 OC85 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
512121 2015 PU3 26/07/2008 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
512122 2015 PB5 19/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512123 2015 PY5 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
512124 2015 PK6 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512125 2015 PU13 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
512126 2015 PQ17 08/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
512127 2015 PN29 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
512128 2015 PL30 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512129 2015 PR30 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
512130 2015 PF31 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512131 2015 PD32 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
512132 2015 PA35 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
512133 2015 PO36 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512134 2015 PY41 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512135 2015 PO47 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512136 2015 PP49 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
512137 2015 PX60 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
512138 2015 PS62 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
512139 2015 PR63 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
512140 2015 PG82 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
512141 2015 PW101 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512142 2015 PQ112 18/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
512143 2015 PY115 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
512144 2015 PW118 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
512145 2015 PB124 08/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
512146 2015 PQ130 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
512147 2015 PJ131 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
512148 2015 PR178 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512149 2015 PS256 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
512150 2015 PL269 27/05/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
512151 2015 PR271 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
512152 2015 PR294 31/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
512153 2015 PF298 18/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
512154 2015 PD299 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
512155 2015 PX305 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
512156 2015 PC314 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512157 2015 PE314 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512158 2015 QG10 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512159 2015 RW25 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
512160 2015 RB29 23/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
512161 2015 RW30 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
512162 2015 RK39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
512163 2015 RS48 21/09/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
512164 2015 RR63 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512165 2015 RQ75 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
512166 2015 RJ85 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
512167 2015 RN85 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
512168 2015 RD88 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
512169 2015 RT91 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
512170 2015 RF95 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
512171 2015 RS99 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
512172 2015 RW99 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
512173 2015 RT100 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512174 2015 RW103 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
512175 2015 RC104 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
512176 2015 RF104 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
512177 2015 RC114 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
512178 2015 RL117 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
512179 2015 RL119 25/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
512180 2015 RR120 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512181 2015 RD134 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512182 2015 RA202 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512183 2015 RG202 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
512184 2015 RA213 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
512185 2015 RU218 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512186 2015 RC221 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
512187 2015 RG236 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
512188 2015 RX236 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
512189 2015 RC243 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512190 2015 RM243 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
512191 2015 RO252 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
512192 2015 RU252 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
512193 2015 RX252 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
512194 2015 SH3 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512195 2015 SR10 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
512196 2015 SW13 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
512197 2015 SC14 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
512198 2015 SY15 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512199 2015 TF11 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
512200 2015 TT11 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
512201 2015 TE22 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
512202 2015 TW42 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
512203 2015 TV45 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
512204 2015 TX50 09/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512205 2015 TM52 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
512206 2015 TP55 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
512207 2015 TQ76 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
512208 2015 TZ139 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
512209 2015 TY151 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
512210 2015 TP160 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
512211 2015 TL165 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
512212 2015 TE190 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
512213 2015 TN191 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
512214 2015 TS192 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
512215 2015 TZ195 16/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
512216 2015 TE199 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
512217 2015 TJ199 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
512218 2015 TJ215 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
512219 2015 TC242 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512220 2015 TH243 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512221 2015 TW260 02/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
512222 2015 TU266 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
512223 2015 TP302 11/09/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
512224 2015 TY306 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
512225 2015 TJ345 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
512226 2015 UP2 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
512227 2015 UP20 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512228 2015 UQ43 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
512229 2015 UG73 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
512230 2015 UC83 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512231 2015 VW14 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
512232 2015 VU24 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
512233 2015 VW25 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
512234 2015 VO66 08/11/2015 Atom Site Space Surveillance Telescope ATE · 280 m MPC · JPL
512235 2015 VT100 15/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
512236 2015 VS107 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
512237 2015 VO117 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
512238 2015 XG104 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
512239 2015 XT104 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
512240 2015 XN195 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
512241 2015 XP195 08/10/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
512242 2015 XZ261 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
512243 2015 XZ385 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
512244 2015 YE18 31/12/2015 Haleakala Pan-STARRS APO 980 m MPC · JPL
512245 2016 AU8 02/01/2016 Catalina CSS 370 m MPC · JPL
512246 2016 AW53 18/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 12 km MPC · JPL
512247 2016 BY9 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
512248 2016 BU81 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
512249 2016 BD82 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
512250 2016 CF24 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512251 2016 CU138 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
512252 2016 CP193 25/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
512253 2016 CU213 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
512254 2016 CM265 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
512255 2016 CC268 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
512256 2016 EK 09/01/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
512257 2016 EL60 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
512258 2016 ER65 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
512259 2016 ED122 28/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
512260 2016 EJ124 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
512261 2016 ED129 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
512262 2016 EH148 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
512263 2016 EG150 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
512264 2016 EW178 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
512265 2016 EB181 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
512266 2016 EY181 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
512267 2016 EK193 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
512268 2016 EN200 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
512269 2016 EQ203 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
512270 2016 EQ205 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
512271 2016 EZ206 16/10/2009 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
512272 2016 FU7 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
512273 2016 FD20 15/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
512274 2016 FH36 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
512275 2016 FK41 12/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
512276 2016 FU53 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
512277 2016 FA61 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
512278 2016 FC61 19/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
512279 2016 FK61 09/02/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
512280 2016 FL62 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
512281 2016 GN21 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 540 m MPC · JPL
512282 2016 GC124 21/03/2015 XuYi PMO NEO 11 km MPC · JPL
512283 2016 GY124 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
512284 2016 GP126 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
512285 2016 GK129 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
512286 2016 GX133 19/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
512287 2016 GY165 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512288 2016 GC183 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
512289 2016 GJ191 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
512290 2016 GY216 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
512291 2016 GJ220 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
512292 2016 GH221 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
512293 2016 GW225 04/04/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
512294 2016 GD234 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
512295 2016 GH238 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
512296 2016 GT241 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
512297 2016 GM242 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
512298 2016 GS246 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
512299 2016 GJ247 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
512300 2016 GG252 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
512301 2016 GZ254 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
512302 2016 GS255 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512303 2016 HV 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
512304 2016 HW 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512305 2016 HG3 08/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
512306 2016 HA15 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
512307 2016 HC21 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
512308 2016 HZ23 10/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
512309 2016 HG24 28/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
512310 2016 JP8 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
512311 2016 JS10 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
512312 2016 JD12 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
512313 2016 JU14 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
512314 2016 JG27 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
512315 2016 JP27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
512316 2016 JO35 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
512317 2016 JB39 07/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
512318 2016 JD39 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
512319 2016 JU39 02/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
512320 2016 KK 23/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
512321 2016 KE1 25/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
512322 2016 KX2 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
512323 2016 KC3 16/04/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
512324 2016 KK3 29/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
512325 2016 LJ 14/08/2012 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
512326 2016 LP8 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
512327 2016 LY11 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
512328 2016 LJ12 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
512329 2016 LU13 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
512330 2016 LJ22 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512331 2016 LX25 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
512332 2016 LW29 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
512333 2016 LC41 26/08/2012 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
512334 2016 LQ45 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
512335 2016 LV49 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
512336 2016 LL54 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512337 2016 LQ54 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
512338 2016 LW54 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
512339 2016 LB56 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
512340 2016 LE56 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512341 2016 LF56 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
512342 2016 MR 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
512343 2016 ML2 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
512344 2016 MC3 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
512345 2016 MD3 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
512346 2016 NW1 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
512347 2016 NE2 20/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512348 2016 NG2 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
512349 2016 NR5 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512350 2016 NK7 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
512351 2016 NK18 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
512352 2016 NS18 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
512353 2016 NC20 14/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
512354 2016 NS20 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512355 2016 NO22 18/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
512356 2016 NU27 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
512357 2016 NT29 12/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
512358 2016 NH30 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
512359 2016 NU33 13/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
512360 2016 NA39 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
512361 2016 NY45 19/08/2012 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
512362 2016 NV47 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
512363 2016 ND49 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512364 2016 NW49 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
512365 2016 NV53 23/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
512366 2016 NW53 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
512367 2016 NA54 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
512368 2016 NV54 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
512369 2016 NS56 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
512370 2016 NV56 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
512371 2016 NE57 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
512372 2016 NZ58 03/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
512373 2016 NG60 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
512374 2016 NN60 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
512375 2016 NP61 29/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
512376 2016 NB63 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
512377 2016 NF63 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512378 2016 NQ64 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
512379 2016 NC65 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
512380 2016 NH65 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
512381 2016 NM65 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
512382 2016 NN65 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512383 2016 NP65 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512384 2016 NR65 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512385 2016 NC66 18/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512386 2016 ND66 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
512387 2016 NG66 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
512388 2016 OB 13/08/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
512389 2016 OG1 05/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
512390 2016 OC2 08/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
512391 2016 OF3 25/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
512392 2016 OS3 28/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
512393 2016 OE4 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
512394 2016 OA6 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
512395 2016 OK6 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512396 2016 OL6 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
512397 2016 PD4 10/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
512398 2016 PE25 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
512399 2016 PL31 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512400 2016 PS50 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
512401 2016 PA53 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
512402 2016 PC60 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
512403 2016 PC61 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
512404 2016 PS61 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
512405 2016 PM67 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
512406 2016 PE68 16/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
512407 2016 PR71 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
512408 2016 PE72 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
512409 2016 PK72 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512410 2016 PA75 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512411 2016 PX75 07/10/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
512412 2016 PL77 10/07/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
512413 2016 PY77 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
512414 2016 PY81 29/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
512415 2016 PK83 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
512416 2016 PM83 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512417 2016 PF86 14/09/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
512418 2016 PV86 09/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
512419 2016 PZ88 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
512420 2016 PC89 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
512421 2016 PE89 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
512422 2016 PF89 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
512423 2016 PG89 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512424 2016 PK89 20/10/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
512425 2016 PO89 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
512426 2016 PR89 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
512427 2016 PS89 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
512428 2016 PY89 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512429 2016 PB90 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512430 2016 PF90 23/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
512431 2016 PK90 23/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
512432 2016 PU90 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
512433 2016 PW90 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
512434 2016 PX90 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
512435 2016 PE91 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512436 2016 PF91 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
512437 2016 PG91 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
512438 2016 QT 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
512439 2016 QJ3 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
512440 2016 QC6 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
512441 2016 QV11 26/09/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
512442 2016 QA13 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512443 2016 QV14 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512444 2016 QW14 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
512445 2016 QX16 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512446 2016 QK20 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
512447 2016 QG21 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
512448 2016 QF22 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
512449 2016 QS23 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512450 2016 QN24 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512451 2016 QB25 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
512452 2016 QG26 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
512453 2016 QE27 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
512454 2016 QM29 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
512455 2016 QE33 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512456 2016 QL36 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
512457 2016 QE40 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
512458 2016 QW40 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
512459 2016 QQ45 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
512460 2016 QJ46 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
512461 2016 QO46 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
512462 2016 QQ46 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512463 2016 QB47 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
512464 2016 QR47 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
512465 2016 QD48 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
512466 2016 QW52 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
512467 2016 QJ53 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
512468 2016 QP53 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
512469 2016 QV53 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
512470 2016 QX53 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
512471 2016 QK55 24/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
512472 2016 QL56 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
512473 2016 QB57 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
512474 2016 QU59 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512475 2016 QX59 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
512476 2016 QP61 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512477 2016 QV61 09/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
512478 2016 QW70 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512479 2016 QP72 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
512480 2016 QW74 30/07/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
512481 2016 QM76 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
512482 2016 QP76 15/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
512483 2016 QO77 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
512484 2016 QT77 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
512485 2016 QV77 29/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
512486 2016 QD78 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
512487 2016 QR82 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512488 2016 QL83 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
512489 2016 QM83 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
512490 2016 QO84 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
512491 2016 QV87 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
512492 2016 QX87 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512493 2016 QB88 12/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
512494 2016 QD88 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512495 2016 RC 26/06/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
512496 2016 RN2 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512497 2016 RS2 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
512498 2016 RM3 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512499 2016 RE4 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
512500 2016 RE6 22/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
512501 2016 RR6 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
512502 2016 RS6 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
512503 2016 RW9 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512504 2016 RP11 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
512505 2016 RJ13 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512506 2016 RR14 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
512507 2016 RE21 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
512508 2016 RQ23 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
512509 2016 RT23 15/09/2012 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
512510 2016 RJ24 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512511 2016 RU24 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
512512 2016 RN25 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
512513 2016 RT25 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512514 2016 RX26 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
512515 2016 RZ26 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
512516 2016 RF27 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
512517 2016 RN31 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
512518 2016 RO31 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
512519 2016 RV31 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
512520 2016 RF32 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
512521 2016 RL32 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
512522 2016 RZ34 07/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
512523 2016 RA35 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512524 2016 RF35 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
512525 2016 RM35 13/08/2012 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
512526 2016 RP35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
512527 2016 RQ36 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512528 2016 RL37 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
512529 2016 RE42 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512530 2016 RN43 19/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
512531 2016 RQ43 18/04/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
512532 2016 RW44 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
512533 2016 RX44 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
512534 2016 RY44 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512535 2016 RA45 22/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512536 2016 SN4 05/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
512537 2016 SY4 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
512538 2016 SC7 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512539 2016 SU7 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
512540 2016 SZ7 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
512541 2016 SF8 14/02/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
512542 2016 SK8 16/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
512543 2016 SN8 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
512544 2016 SE9 12/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
512545 2016 SG10 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512546 2016 SH10 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
512547 2016 SK10 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
512548 2016 SS10 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512549 2016 SO11 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512550 2016 SR12 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
512551 2016 SH14 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
512552 2016 SU14 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512553 2016 SK17 05/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
512554 2016 SW18 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
512555 2016 SK19 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
512556 2016 SR19 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
512557 2016 ST19 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512558 2016 SV19 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
512559 2016 SW20 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
512560 2016 SA21 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512561 2016 SN21 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512562 2016 SM22 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
512563 2016 SR23 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
512564 2016 SH24 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
512565 2016 SQ24 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512566 2016 ST24 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512567 2016 SD25 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512568 2016 SU25 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
512569 2016 SN28 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
512570 2016 SY28 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
512571 2016 SD31 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
512572 2016 SJ31 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
512573 2016 SH32 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
512574 2016 SX32 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
512575 2016 SC34 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512576 2016 SP35 06/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
512577 2016 SD37 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
512578 2016 SH37 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512579 2016 ST38 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
512580 2016 SL39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
512581 2016 SE40 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
512582 2016 SJ40 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
512583 2016 SO40 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512584 2016 SA41 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
512585 2016 SY41 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512586 2016 SM42 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
512587 2016 SU45 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
512588 2016 SB47 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
512589 2016 SX48 10/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
512590 2016 SZ48 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
512591 2016 SA49 27/08/2005 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
512592 2016 SB49 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512593 2016 SD49 22/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
512594 2016 SE49 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
512595 2016 TL1 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512596 2016 TW1 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
512597 2016 TG3 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
512598 2016 TX4 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512599 2016 TS5 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
512600 2016 TD7 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
512601 2016 TU7 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512602 2016 TZ8 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
512603 2016 TM9 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512604 2016 TB14 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
512605 2016 TJ15 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
512606 2016 TM15 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
512607 2016 TN15 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
512608 2016 TR15 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
512609 2016 TT15 06/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512610 2016 TH16 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
512611 2016 TK16 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
512612 2016 TP16 01/02/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
512613 2016 TV20 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
512614 2016 TJ23 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512615 2016 TW23 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
512616 2016 TQ25 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512617 2016 TA34 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512618 2016 TZ36 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
512619 2016 TK37 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
512620 2016 TM38 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512621 2016 TJ39 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
512622 2016 TU39 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
512623 2016 TT41 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
512624 2016 TZ41 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
512625 2016 TD42 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
512626 2016 TJ42 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
512627 2016 TP43 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
512628 2016 TU43 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512629 2016 TM44 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
512630 2016 TN44 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512631 2016 TL45 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
512632 2016 TC46 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
512633 2016 TU46 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512634 2016 TA47 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
512635 2016 TN47 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512636 2016 TO47 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
512637 2016 TU47 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512638 2016 TW47 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
512639 2016 TX48 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512640 2016 TT49 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
512641 2016 TS52 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512642 2016 TA54 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
512643 2016 TB54 04/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
512644 2016 TT56 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512645 2016 TE58 04/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
512646 2016 TC59 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
512647 2016 TC60 05/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
512648 2016 TG60 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512649 2016 TR60 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512650 2016 TF61 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
512651 2016 TY61 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512652 2016 TB62 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
512653 2016 TZ64 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
512654 2016 TH65 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
512655 2016 TW67 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512656 2016 TC68 21/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
512657 2016 TR68 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512658 2016 TO70 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512659 2016 TN71 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512660 2016 TY71 22/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512661 2016 TE72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
512662 2016 TR72 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
512663 2016 TS72 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512664 2016 TV72 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512665 2016 TH74 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
512666 2016 TZ74 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512667 2016 TE76 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
512668 2016 TO78 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
512669 2016 TR78 01/07/2009 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
512670 2016 TE79 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512671 2016 TH79 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512672 2016 TQ79 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
512673 2016 TU79 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
512674 2016 TB80 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
512675 2016 TF80 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512676 2016 TE81 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
512677 2016 TT82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512678 2016 TZ82 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
512679 2016 TD85 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
512680 2016 TP87 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
512681 2016 TS89 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512682 2016 TZ90 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
512683 2016 TE91 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512684 2016 TN96 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512685 2016 TO96 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
512686 2016 UU 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512687 2016 UY 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512688 2016 UF1 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
512689 2016 UK1 17/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
512690 2016 UL1 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
512691 2016 UD2 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512692 2016 UB3 10/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512693 2016 UD3 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
512694 2016 UM3 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
512695 2016 US5 10/09/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
512696 2016 UL6 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
512697 2016 UN6 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512698 2016 UR6 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512699 2016 UY6 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
512700 2016 UW7 30/06/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
512701 2016 UO8 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512702 2016 UY8 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
512703 2016 UJ9 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
512704 2016 UB10 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
512705 2016 UG10 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
512706 2016 UT10 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
512707 2016 UU10 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
512708 2016 UL11 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512709 2016 UN11 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
512710 2016 US11 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512711 2016 UA12 14/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
512712 2016 UO12 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
512713 2016 US13 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
512714 2016 UA14 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
512715 2016 UC14 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512716 2016 UD14 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
512717 2016 UK16 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512718 2016 UQ17 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
512719 2016 UU17 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
512720 2016 UD18 06/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
512721 2016 UF18 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
512722 2016 UH18 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512723 2016 UL18 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
512724 2016 US18 14/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
512725 2016 UM20 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512726 2016 UN20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
512727 2016 UZ20 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512728 2016 UQ21 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
512729 2016 UF23 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512730 2016 UR24 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
512731 2016 UY24 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512732 2016 UL26 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
512733 2016 UZ26 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512734 2016 UE27 13/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
512735 2016 UJ27 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512736 2016 UW27 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
512737 2016 UT28 18/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
512738 2016 UU28 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512739 2016 UW28 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
512740 2016 UH29 25/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
512741 2016 UK29 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
512742 2016 UV29 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
512743 2016 UX30 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512744 2016 UY30 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
512745 2016 UG31 15/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512746 2016 UU31 20/11/2012 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
512747 2016 UE32 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
512748 2016 UM33 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
512749 2016 UP33 07/11/2010 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
512750 2016 UF35 30/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
512751 2016 UB39 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
512752 2016 US39 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512753 2016 UP42 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
512754 2016 UE45 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
512755 2016 UO45 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512756 2016 UY45 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
512757 2016 UM46 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512758 2016 UP46 25/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
512759 2016 UV46 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
512760 2016 UY48 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
512761 2016 UQ49 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512762 2016 UO51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
512763 2016 UL53 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512764 2016 UF54 21/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
512765 2016 UT54 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512766 2016 UY54 01/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512767 2016 UP57 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
512768 2016 UT57 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
512769 2016 UA58 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
512770 2016 UB58 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
512771 2016 UK61 01/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
512772 2016 UC62 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512773 2016 UF62 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512774 2016 UM64 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512775 2016 UY64 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
512776 2016 UA65 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
512777 2016 UR66 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
512778 2016 US69 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
512779 2016 UY69 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
512780 2016 UE70 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512781 2016 UN70 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
512782 2016 UP70 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512783 2016 UV70 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
512784 2016 UW71 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
512785 2016 UL72 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
512786 2016 UQ72 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
512787 2016 UW72 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
512788 2016 UT73 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512789 2016 UU73 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
512790 2016 UV73 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
512791 2016 UO76 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
512792 2016 UJ77 28/01/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
512793 2016 UK81 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512794 2016 UX81 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
512795 2016 UO82 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
512796 2016 UU82 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
512797 2016 UG84 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512798 2016 UV84 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512799 2016 UL86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
512800 2016 UZ86 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
512801 2016 UA87 03/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
512802 2016 UC88 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512803 2016 UP88 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
512804 2016 UV89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512805 2016 UX89 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
512806 2016 UK90 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
512807 2016 UX90 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512808 2016 UY90 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
512809 2016 US91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
512810 2016 UL93 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
512811 2016 UP93 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
512812 2016 UX94 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
512813 2016 UH96 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512814 2016 UC99 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512815 2016 UR99 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
512816 2016 UW99 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
512817 2016 UE100 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
512818 2016 UZ100 12/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
512819 2016 UQ101 29/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512820 2016 UA102 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512821 2016 UQ103 28/05/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
512822 2016 UL105 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
512823 2016 UR105 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
512824 2016 UV105 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
512825 2016 UN106 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512826 2016 UN107 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
512827 2016 US107 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
512828 2016 UD109 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
512829 2016 UH111 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
512830 2016 UU111 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512831 2016 UY111 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
512832 2016 UC112 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512833 2016 UM114 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512834 2016 UM117 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
512835 2016 UK118 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
512836 2016 UM122 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512837 2016 UD123 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
512838 2016 UA124 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
512839 2016 UQ135 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
512840 2016 UD139 23/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
512841 2016 UW142 09/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
512842 2016 UN143 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
512843 2016 UT143 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
512844 2016 UB145 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
512845 2016 UO145 13/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
512846 2016 UP145 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
512847 2016 UM146 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512848 2016 UY146 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
512849 2016 VP3 01/12/2011 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
512850 2016 VQ8 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
512851 2016 VT8 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
512852 2016 VY8 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512853 2016 VG9 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512854 2016 VJ11 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
512855 2016 VZ11 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
512856 2016 VD14 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
512857 2016 VN14 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
512858 2016 VR15 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512859 2016 VV15 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512860 2016 VO16 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512861 2016 VS16 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
512862 2016 VR17 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
512863 2016 VG18 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
512864 2016 VC19 17/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
512865 2016 VD19 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512866 2016 VE19 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
512867 2016 VF19 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
512868 2016 VJ19 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
512869 2016 WB4 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512870 2016 WR5 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
512871 2016 WA6 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
512872 2016 WN10 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
512873 2016 WE12 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
512874 2016 WT12 05/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
512875 2016 WY12 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
512876 2016 WT13 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
512877 2016 WM15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
512878 2016 WN15 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
512879 2016 WT16 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
512880 2016 WP18 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512881 2016 WD19 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
512882 2016 WQ19 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
512883 2016 WQ21 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
512884 2016 WV22 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
512885 2016 WJ23 29/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512886 2016 WR23 28/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
512887 2016 WA25 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512888 2016 WL26 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
512889 2016 WZ27 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512890 2016 WH29 18/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
512891 2016 WD31 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
512892 2016 WN31 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
512893 2016 WE32 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
512894 2016 WV33 29/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
512895 2016 WJ36 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
512896 2016 WM37 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
512897 2016 WU38 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
512898 2016 WF42 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
512899 2016 WN44 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
512900 2016 WX47 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
512901 2016 WZ47 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
512902 2016 WG48 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512903 2016 WZ48 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
512904 2016 WN49 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
512905 2016 WQ49 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
512906 2016 WW49 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512907 2016 WX50 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
512908 2016 WL52 20/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
512909 2016 WA54 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
512910 2016 XB4 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
512911 2016 XE4 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
512912 2016 XL4 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
512913 2016 XT4 08/08/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
512914 2016 XF5 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
512915 2016 XP5 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
512916 2016 XR5 29/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
512917 2016 XY5 21/12/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
512918 2016 XA6 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
512919 2016 XN7 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512920 2016 XB9 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
512921 2016 XJ10 28/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
512922 2016 XQ11 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
512923 2016 XA14 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
512924 2016 XO14 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
512925 2016 XW19 07/01/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
512926 2016 XA20 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
512927 2016 XR20 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512928 2016 XC23 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
512929 2016 XF23 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
512930 2017 AA4 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
512931 2017 AR6 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
512932 2017 AW8 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
512933 2017 AD13 24/03/2010 WISE WISE 15 km MPC · JPL
512934 2017 AG19 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
512935 2017 BX3 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
512936 2017 BE6 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
512937 2017 BA11 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512938 2017 BT12 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
512939 2017 BM16 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
512940 2017 BC45 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
512941 2017 BB59 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
512942 2017 BC68 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
512943 2017 BQ88 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512944 2017 BE93 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
512945 2017 BF93 27/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
512946 2017 CK 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
512947 2017 CZ 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 10 km MPC · JPL
512948 2017 CD32 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
512949 2017 DU1 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
512950 2017 EL5 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
512951 2017 FH54 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
512952 2017 FU127 06/06/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
512953 2017 FV157 21/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
512954 2017 NL5 20/08/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
512955 2017 OO41 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
512956 2017 OH67 28/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
512957 2017 RL17 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
512958 2017 SX8 19/08/2012 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
512959 2017 SZ26 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
512960 2017 SX28 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512961 2017 SB29 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
512962 2017 SW33 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
512963 2017 SQ35 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
512964 2017 SV36 16/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
512965 2017 SB37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
512966 2017 SX39 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
512967 2017 SX42 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
512968 2017 TO7 11/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
512969 2017 TR7 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
512970 2017 TU7 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
512971 2017 TG8 02/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
512972 2017 TM10 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
512973 2017 TU11 20/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
512974 2017 TY11 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
512975 2017 TA14 27/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
512976 2017 UQ8 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
512977 2017 UY8 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
512978 2017 UA9 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
512979 2017 UA10 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
512980 2017 UC12 13/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
512981 2017 UD12 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
512982 2017 UG14 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
512983 2017 UV14 28/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
512984 2017 UM15 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512985 2017 UT27 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
512986 2017 UY28 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
512987 2017 UD34 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
512988 2017 UZ34 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
512989 2017 UG35 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
512990 2017 UD36 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
512991 2017 UK36 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
512992 2017 UJ37 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
512993 2017 UW37 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
512994 2017 UY37 30/09/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
512995 2017 UB38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
512996 2017 UG39 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
512997 2017 UL40 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
512998 2017 UZ41 16/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
512999 2017 UF42 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
513000 2017 UK42 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

508.000s  • 509.000s  • 510.000s  • 511.000s  • 512.000s  • 513.000s  • 514.000s  • 515.000s  • 516.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001