Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/383001–384000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383001 2005 JO133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383002 2005 JW137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
383003 2005 JW149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
383004 2005 LA9 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383005 2005 LR10 03/06/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
383006 2005 LE19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383007 2005 LT38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
383008 2005 LU47 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
383009 2005 ML11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
383010 2005 MY12 29/06/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
383011 2005 MS17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
383012 2005 MF27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383013 2005 MS30 29/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383014 2005 ML31 30/06/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
383015 2005 MS35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383016 2005 ME39 28/06/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
383017 2005 MW42 29/06/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
383018 2005 MD43 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
383019 2005 NR9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
383020 2005 NW14 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383021 2005 NY17 04/07/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
383022 2005 NC20 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383023 2005 NJ43 05/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
383024 2005 NQ50 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
383025 2005 ND55 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383026 2005 NV61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383027 2005 NQ74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383028 2005 NK76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
383029 2005 NM98 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
383030 2005 NL123 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
383031 2005 NS125 04/07/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
383032 2005 OK20 28/07/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
383033 2005 OX31 26/07/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
383034 2005 PH24 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 900 m MPC · JPL
383035 2005 QV2 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
383036 2005 QN3 24/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
383037 2005 QC8 24/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
383038 2005 QX12 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
383039 2005 QJ18 25/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
383040 2005 QW19 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 830 m MPC · JPL
383041 2005 QQ32 25/08/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
383042 2005 QZ39 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383043 2005 QA49 26/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
383044 2005 QY51 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
383045 2005 QK55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
383046 2005 QT57 24/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
383047 2005 QA60 25/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
383048 2005 QL62 26/08/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
383049 2005 QA65 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
383050 2005 QO66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
383051 2005 QJ69 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
383052 2005 QA90 24/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
383053 2005 QU100 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383054 2005 QW105 27/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
383055 2005 QU125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383056 2005 QH129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
383057 2005 QV137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
383058 2005 QC140 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383059 2005 QY145 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383060 2005 QV146 28/08/2005 Siding Spring SSS 910 m MPC · JPL
383061 2005 QA158 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383062 2005 QD161 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
383063 2005 QO172 29/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
383064 2005 QG178 25/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
383065 2005 QJ181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383066 2005 QF183 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
383067 Stoofke 2005 RA5 07/09/2005 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
383068 2005 RX9 10/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
383069 2005 RH10 08/09/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
383070 2005 RE30 09/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
383071 2005 RQ40 11/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
383072 2005 RQ41 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383073 2005 RJ44 03/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
383074 2005 SP2 23/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
383075 2005 SY5 23/09/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
383076 2005 SE29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383077 2005 SD41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
383078 2005 SO49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383079 2005 SR53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383080 2005 ST65 26/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
383081 2005 SY68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383082 2005 SM71 23/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
383083 2005 SP79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
383084 2005 SH80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383085 2005 SP82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383086 2005 SQ82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
383087 2005 SV86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383088 2005 SG88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
383089 2005 SU88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
383090 2005 SJ90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
383091 2005 SW92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383092 2005 ST101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383093 2005 SZ101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383094 2005 SS107 26/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
383095 2005 SA109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383096 2005 SY117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383097 2005 SS136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383098 2005 SC138 25/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
383099 2005 SX145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383100 2005 SY150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383101 2005 SQ154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383102 2005 SJ165 28/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
383103 2005 SC170 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
383104 2005 SA187 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383105 2005 SY188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
383106 2005 SG190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
383107 2005 SO192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
383108 2005 SE200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383109 2005 SO203 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
383110 2005 SN221 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
383111 2005 SW224 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383112 2005 SS231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
383113 2005 SX239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
383114 2005 SB251 24/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
383115 2005 SW256 22/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383116 2005 SR258 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
383117 2005 SG260 22/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
383118 2005 SE279 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
383119 2005 SR279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
383120 2005 SF292 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383121 2005 TP11 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
383122 2005 TU23 01/10/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
383123 2005 TW23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
383124 2005 TA44 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
383125 2005 TE71 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383126 2005 TV74 01/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
383127 2005 TH127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383128 2005 TP131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383129 2005 TZ154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383130 2005 TE179 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
383131 2005 UX 20/10/2005 Junk Bond D. Healy 830 m MPC · JPL
383132 2005 UY9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
383133 2005 US27 23/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
383134 2005 UT31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383135 2005 UJ44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383136 2005 US52 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
383137 2005 UL55 23/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
383138 2005 UT92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383139 2005 UF96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383140 2005 UN103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383141 2005 UQ103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
383142 2005 UC162 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
383143 2005 UB178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383144 2005 UB187 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383145 2005 UC218 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383146 2005 UH230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383147 2005 UX234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383148 2005 UZ265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
383149 2005 UL267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383150 2005 UT285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383151 2005 UV311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
383152 2005 UD316 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
383153 2005 UH321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
383154 2005 UL323 28/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
383155 2005 UE334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
383156 2005 UE343 31/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383157 2005 UX386 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
383158 2005 US388 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
383159 2005 UW434 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
383160 2005 UB436 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383161 2005 UP440 29/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
383162 2005 UY472 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
383163 2005 UJ477 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383164 2005 UD486 23/10/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
383165 2005 VJ5 07/11/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 680 m MPC · JPL
383166 2005 VC7 12/11/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
383167 2005 VD49 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383168 2005 VL71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
383169 2005 VZ73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
383170 2005 VG81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
383171 2005 VT98 10/11/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
383172 2005 VF108 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383173 2005 VW118 10/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
383174 2005 VR124 02/11/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
383175 2005 VM129 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 580 m MPC · JPL
383176 2005 WY22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383177 2005 WU42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
383178 2005 WN56 25/11/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
383179 2005 WM77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383180 2005 WP119 28/11/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
383181 2005 WM149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383182 2005 WF160 30/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
383183 2005 WE177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383184 2005 WA183 28/11/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
383185 2005 WZ187 30/11/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
383186 2005 WS193 28/11/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
383187 2005 XV8 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
383188 2005 XS42 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383189 2005 XT57 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
383190 2005 XN66 08/12/2005 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
383191 2005 XG111 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
383192 2005 XJ117 07/12/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
383193 2005 YJ15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383194 2005 YB25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383195 2005 YS27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383196 2005 YG29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383197 2005 YL29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383198 2005 YV29 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383199 2005 YO31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383200 2005 YN32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383201 2005 YX36 24/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
383202 2005 YV44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383203 2005 YQ47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383204 2005 YB57 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383205 2005 YS57 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
383206 2005 YZ87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383207 2005 YH90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383208 2005 YG100 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383209 2005 YR106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383210 2005 YS106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383211 2005 YV119 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383212 2005 YV143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383213 2005 YP144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
383214 2005 YD149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383215 2005 YY167 28/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
383216 2005 YA200 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383217 2005 YQ206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
383218 2005 YX220 30/12/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
383219 2005 YD287 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383220 2005 YQ290 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383221 2006 AY4 02/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
383222 2006 AA50 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
383223 2006 AW55 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
383224 2006 AR74 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
383225 2006 AM79 04/01/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
383226 2006 AJ84 06/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
383227 2006 AJ85 07/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
383228 2006 AQ100 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
383229 2006 BG3 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383230 2006 BJ23 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383231 2006 BL27 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
383232 2006 BR35 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383233 2006 BD37 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383234 2006 BR39 19/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
383235 2006 BC40 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383236 2006 BW41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
383237 2006 BW71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383238 2006 BY110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383239 2006 BB123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383240 2006 BU129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
383241 2006 BV135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383242 2006 BY143 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
383243 2006 BM154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
383244 2006 BP216 26/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
383245 2006 BF219 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
383246 2006 BO228 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
383247 2006 BG234 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383248 2006 BU250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383249 2006 BD253 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
383250 2006 BA268 26/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
383251 2006 BX278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383252 2006 BW283 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383253 2006 CJ6 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383254 2006 CJ9 03/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
383255 2006 CV26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383256 2006 CV33 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383257 2006 CL38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383258 2006 CC60 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
383259 2006 CY62 04/02/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
383260 2006 CA66 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383261 2006 DE20 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383262 2006 DS45 20/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
383263 2006 DJ55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
383264 2006 DO56 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
383265 2006 DT57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
383266 2006 DK65 21/02/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
383267 2006 DA66 28/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
383268 2006 DC76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383269 2006 DS80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383270 2006 DB82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383271 2006 DU95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383272 2006 DZ104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
383273 2006 DD114 27/02/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
383274 2006 DD122 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
383275 2006 DS132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383276 2006 DW136 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383277 2006 DW145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
383278 2006 DO150 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383279 2006 DM152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383280 2006 DF153 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
383281 2006 DZ171 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383282 2006 DM175 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383283 2006 DR178 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383284 2006 DC184 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383285 2006 DA196 21/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
383286 2006 DB198 25/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
383287 2006 DB199 28/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
383288 2006 DL201 27/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
383289 2006 DC206 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
383290 2006 DB211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383291 2006 ES17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383292 2006 EO21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383293 2006 EV21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383294 2006 EO22 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383295 2006 EL28 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383296 2006 EL49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383297 2006 EC72 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383298 2006 FR23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383299 2006 FK28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383300 2006 FM53 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383301 2006 GR5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383302 2006 GA8 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383303 2006 GV37 02/04/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
383304 2006 GN39 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
383305 2006 GZ43 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383306 2006 GU49 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
383307 2006 HN11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
383308 2006 HR20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
383309 2006 HW29 18/04/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
383310 2006 HO60 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
383311 2006 HU65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383312 2006 HN67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
383313 2006 HZ70 25/04/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
383314 2006 HT74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383315 2006 HA77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
383316 2006 HU82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383317 2006 HC92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383318 2006 HN93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
383319 2006 HO102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383320 2006 HH120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383321 2006 HN121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
383322 2006 HB151 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
383323 2006 JL6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,8 km MPC · JPL
383324 2006 JU18 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383325 2006 JR41 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383326 2006 KF12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383327 2006 KD17 20/05/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
383328 2006 KW18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383329 2006 KG38 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
383330 2006 KM41 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
383331 2006 KS48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383332 2006 KY57 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383333 2006 KZ59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383334 2006 KB61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383335 2006 KB66 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383336 2006 KW105 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383337 2006 KH120 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
383338 2006 KZ122 26/05/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
383339 2006 PX10 13/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
383340 2006 PN19 13/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
383341 2006 PQ37 13/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
383342 2006 QT22 19/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
383343 2006 QY96 16/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
383344 2006 QS103 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
383345 2006 QV107 28/08/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
383346 2006 QE110 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383347 2006 QF160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383348 2006 QJ170 26/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
383349 2006 RC23 12/09/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
383350 2006 RS25 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383351 2006 RK27 14/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
383352 2006 RS28 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383353 2006 RP40 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383354 2006 RW56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383355 2006 RQ121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
383356 2006 RG122 06/09/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
383357 2006 SC9 16/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
383358 2006 SW10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
383359 2006 SZ10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
383360 2006 SP17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383361 2006 SL28 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
383362 2006 SE41 18/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
383363 2006 SQ41 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383364 2006 SN59 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
383365 2006 SV59 18/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
383366 2006 SO76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
383367 2006 SA111 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
383368 2006 SZ114 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383369 2006 SD121 18/09/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
383370 2006 SG133 17/09/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
383371 2006 SU163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383372 2006 SC167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
383373 2006 SJ169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383374 2006 SH213 17/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
383375 2006 SZ214 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383376 2006 SN229 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
383377 2006 SQ252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
383378 2006 SZ261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
383379 2006 SL289 26/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
383380 2006 SF316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
383381 2006 SY364 17/12/2003 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
383382 2006 SG376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
383383 2006 SW384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
383384 2006 SG396 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383385 2006 SB409 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
383386 2006 TR8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
383387 2006 TC11 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383388 2006 TK18 30/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
383389 2006 TJ21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383390 2006 TA22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
383391 2006 TL23 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383392 2006 TU23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383393 2006 TE30 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383394 2006 TP33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
383395 2006 TB59 13/10/2006 Eskridge Farpoint Obs. 820 m MPC · JPL
383396 2006 TB63 10/10/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
383397 2006 TN71 11/10/2006 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
383398 2006 TE76 11/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
383399 2006 TM87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
383400 2006 TU116 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383401 2006 UU6 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
383402 2006 UD19 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383403 2006 UV23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383404 2006 UL27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
383405 2006 UG56 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
383406 2006 US67 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
383407 2006 UF70 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
383408 2006 UQ108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383409 2006 UN127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
383410 2006 UQ137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
383411 2006 UV181 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
383412 2006 UL194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
383413 2006 UZ201 22/10/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
383414 2006 UV211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
383415 2006 UM213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383416 2006 UC215 26/10/2006 Kitami K. Endate 980 m MPC · JPL
383417 DAO 2006 UY216 23/10/2006 Mauna Kea D. D. Balam 3,5 km MPC · JPL
383418 2006 UZ226 20/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
383419 2006 UM228 20/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
383420 2006 UG245 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
383421 2006 UV249 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
383422 2006 UN286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383423 2006 UR329 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383424 2006 UD330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,6 km MPC · JPL
383425 2006 UL346 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
383426 2006 UO346 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
383427 2006 VE24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
383428 2006 VR49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383429 2006 VM58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383430 2006 VC63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383431 2006 VM64 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383432 2006 VQ99 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
383433 2006 VH103 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,7 km MPC · JPL
383434 2006 VK116 18/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
383435 2006 VG120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383436 2006 VT133 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
383437 2006 VQ135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383438 2006 VS136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383439 2006 VB142 13/11/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
383440 2006 WB8 16/11/2006 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
383441 2006 WC33 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383442 2006 WF36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383443 2006 WE37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383444 2006 WW52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383445 2006 WY61 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383446 2006 WC88 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383447 2006 WU103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
383448 2006 WD105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
383449 2006 WK127 24/11/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
383450 2006 WL129 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383451 2006 WV152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
383452 2006 WE158 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
383453 2006 WD201 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
383454 2006 WC205 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
383455 2006 XU17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383456 2006 XP32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383457 2006 XK43 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383458 2006 XW43 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
383459 2006 XY70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
383460 2006 XG72 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383461 2006 YP3 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
383462 2006 YD4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
383463 2006 YK12 20/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
383464 2006 YH18 22/12/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
383465 2006 YZ18 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
383466 2006 YJ35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383467 2006 YG37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383468 2006 YH38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383469 2006 YV39 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
383470 2006 YC40 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383471 2006 YU51 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
383472 2006 YX52 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
383473 2007 AB1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
383474 2007 AC5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383475 2007 AU8 11/01/2007 Gnosca S. Sposetti 780 m MPC · JPL
383476 2007 AH29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
383477 2007 AA30 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383478 2007 AM30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383479 2007 BR 16/01/2007 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
383480 2007 BU1 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
383481 2007 BZ13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383482 2007 BN14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
383483 2007 BX14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383484 2007 BA22 24/01/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
383485 2007 BW23 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383486 2007 BL28 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383487 2007 BV28 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey SHU · 4,6 km MPC · JPL
383488 2007 BK40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
383489 2007 BH43 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
383490 2007 BQ43 24/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
383491 2007 BF48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
383492 Aubert 2007 BK50 21/01/2007 Nogales J.-C. Merlin 860 m MPC · JPL
383493 2007 BQ51 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
383494 2007 BB56 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383495 2007 BX57 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
383496 2007 BP62 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
383497 2007 BW62 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
383498 2007 BG74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
383499 2007 BD76 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383500 2007 BK100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383501 2007 CA1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
383502 2007 CY1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383503 2007 CW9 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
383504 2007 CD11 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
383505 2007 CD16 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383506 2007 CU16 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383507 2007 CX17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
383508 Vadrot 2007 CV18 09/02/2007 Nogales J.-C. Merlin 900 m MPC · JPL
383509 2007 CC20 06/02/2007 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
383510 2007 CE21 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
383511 2007 CC23 29/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383512 2007 CU25 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383513 2007 CC26 09/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
383514 2007 CK34 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
383515 2007 CO40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383516 2007 CF45 08/02/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
383517 2007 CJ45 08/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383518 2007 CO47 10/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
383519 2007 CX52 13/02/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
383520 2007 CQ55 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383521 2007 CV55 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
383522 2007 CX65 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383523 2007 DE2 16/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
383524 2007 DD5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383525 2007 DT6 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
383526 2007 DB18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
383527 2007 DT21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383528 2007 DN36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383529 2007 DG41 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
383530 2007 DE45 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey SHU · 4,4 km MPC · JPL
383531 2007 DE48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
383532 2007 DY48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383533 2007 DW52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
383534 2007 DG54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
383535 2007 DS55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
383536 2007 DY55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
383537 2007 DK59 01/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
383538 2007 DT64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383539 2007 DJ67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383540 2007 DL70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383541 2007 DR76 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
383542 2007 DM83 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
383543 2007 DN83 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
383544 2007 DN90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383545 2007 DQ91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383546 2007 DN92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383547 2007 DR106 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383548 2007 EM4 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
383549 2007 ET5 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
383550 2007 ET8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383551 2007 EA9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383552 2007 EX10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383553 2007 EM15 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
383554 2007 EN17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
383555 2007 EG22 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383556 2007 EH28 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383557 2007 EC39 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
383558 2007 EQ41 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
383559 2007 EV58 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
383560 2007 EZ72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383561 2007 EV104 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
383562 2007 EW104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
383563 2007 EV129 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
383564 2007 EP136 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
383565 2007 ES136 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383566 2007 EQ150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
383567 2007 EQ156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383568 2007 EO158 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383569 2007 EY161 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
383570 2007 EY169 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383571 2007 EJ179 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
383572 2007 ES184 13/03/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
383573 2007 ER189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383574 2007 ER191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383575 2007 ED198 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383576 2007 EA207 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
383577 2007 EK210 08/03/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
383578 2007 EA214 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383579 2007 FU1 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
383580 2007 FA3 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
383581 2007 FS22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383582 2007 FN36 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
383583 2007 FP45 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383584 2007 GD1 09/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
383585 2007 GP8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383586 2007 GY11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383587 2007 GF16 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383588 2007 GC33 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383589 2007 GQ33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383590 2007 GQ45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383591 2007 GU45 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383592 2007 GC52 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383593 2007 GV61 15/04/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
383594 2007 GO70 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383595 2007 HB1 16/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
383596 2007 HT2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
383597 2007 HO9 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383598 2007 HU14 20/04/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 940 m MPC · JPL
383599 2007 HH20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383600 2007 HK24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383601 2007 HF29 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
383602 2007 HU35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383603 2007 HW36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383604 2007 HA42 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
383605 2007 HW76 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
383606 2007 HP83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383607 2007 JC10 05/05/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 940 m MPC · JPL
383608 2007 JX17 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
383609 2007 JJ20 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
383610 2007 JJ35 14/05/2007 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
383611 2007 JF42 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
383612 2007 KD3 21/05/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
383613 2007 KW7 16/04/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
383614 2007 LL3 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383615 2007 LQ12 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383616 2007 LW21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383617 2007 MS 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383618 2007 ME21 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
383619 2007 MP27 23/06/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
383620 2007 NG3 13/07/2007 Wrightwood J. W. Young 2,5 km MPC · JPL
383621 2007 NQ5 13/07/2007 Lulin LUSS 8,0 km MPC · JPL
383622 2007 PJ9 11/08/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,8 km MPC · JPL
383623 2007 PF12 10/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
383624 2007 PH21 09/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
383625 2007 PK34 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
383626 2007 QE15 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383627 2007 RO42 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383628 2007 RF67 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383629 2007 RO77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383630 2007 RW93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383631 2007 RD95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383632 2007 RH162 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
383633 2007 RY162 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383634 2007 RH170 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383635 2007 RC173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383636 2007 RL208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383637 2007 RH226 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
383638 2007 RT247 13/09/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
383639 2007 RF251 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
383640 2007 RE288 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
383641 2007 RW291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
383642 2007 RJ292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
383643 2007 RN292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383644 2007 RD294 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
383645 2007 RA298 05/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
383646 2007 RJ316 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
383647 2007 RB324 14/09/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
383648 2007 SU6 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383649 2007 SL9 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
383650 2007 SN18 20/09/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
383651 2007 TD15 08/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
383652 2007 TT37 04/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
383653 2007 TK46 08/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
383654 2007 TD52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383655 2007 TD99 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
383656 2007 TE101 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383657 2007 TR102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
383658 2007 TZ109 07/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
383659 2007 TB110 05/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
383660 2007 TS128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
383661 2007 TL133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
383662 2007 TG137 08/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
383663 2007 TX138 09/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
383664 2007 TB141 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
383665 2007 TG155 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
383666 2007 TK160 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
383667 2007 TY167 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
383668 2007 TB173 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
383669 2007 TJ175 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383670 2007 TQ175 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
383671 2007 TH180 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383672 2007 TC183 08/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
383673 2007 TY186 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
383674 2007 TY210 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383675 2007 TL211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383676 2007 TT214 07/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
383677 2007 TS225 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383678 2007 TA234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383679 2007 TL235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
383680 2007 TU240 05/10/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
383681 2007 TV243 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
383682 2007 TC244 08/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
383683 2007 TO250 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
383684 2007 TU261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
383685 2007 TX266 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
383686 2007 TR271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
383687 2007 TU304 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
383688 2007 TX314 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383689 2007 TD319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383690 2007 TT343 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383691 2007 TY354 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383692 2007 TW360 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
383693 2007 TG382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
383694 2007 TS383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383695 2007 TZ385 15/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
383696 2007 TO403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
383697 2007 TF406 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383698 2007 TU407 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
383699 2007 TV408 14/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
383700 2007 TV421 13/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383701 2007 TT426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383702 2007 TK436 04/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
383703 2007 TK441 10/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
383704 2007 TV441 08/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
383705 2007 TT444 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383706 2007 TA445 13/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
383707 2007 TN445 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
383708 2007 TX449 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
383709 2007 TY450 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
383710 2007 UB 16/10/2007 Mayhill A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
383711 2007 UG5 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
383712 2007 UG8 16/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
383713 2007 UW24 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383714 2007 UU37 19/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
383715 2007 UL43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383716 2007 UY45 19/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
383717 2007 UA46 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
383718 2007 UD48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
383719 2007 UN59 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383720 2007 UW72 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
383721 2007 UD77 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
383722 2007 UN79 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
383723 2007 UR81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383724 2007 UJ87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
383725 2007 UE89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
383726 2007 UD94 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
383727 2007 UK99 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
383728 2007 UF100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
383729 2007 UU120 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383730 2007 UW122 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383731 2007 US128 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
383732 2007 UH136 16/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
383733 2007 UC140 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
383734 2007 VS4 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
383735 2007 VA11 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
383736 2007 VR13 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
383737 2007 VW14 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
383738 2007 VA30 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
383739 2007 VD33 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
383740 2007 VY47 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383741 2007 VN50 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383742 2007 VM54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
383743 2007 VB61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383744 2007 VA84 05/11/2007 XuYi PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
383745 2007 VL90 04/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
383746 2007 VA93 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
383747 2007 VO95 08/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
383748 2007 VO97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383749 2007 VD114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
383750 2007 VS117 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
383751 2007 VH118 04/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
383752 2007 VR122 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
383753 2007 VH146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
383754 2007 VF148 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
383755 2007 VP169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
383756 2007 VQ186 12/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
383757 2007 VQ190 05/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
383758 2007 VH201 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383759 2007 VY217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383760 2007 VT221 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
383761 2007 VJ227 12/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
383762 2007 VE228 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
383763 2007 VL232 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
383764 2007 VE233 07/11/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
383765 2007 VT233 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383766 2007 VU237 11/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
383767 2007 VV239 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383768 2007 VU241 12/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
383769 2007 VF242 05/11/2007 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
383770 2007 VO250 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
383771 2007 VM255 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383772 2007 VP287 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
383773 2007 VT298 11/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
383774 2007 VY299 12/11/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
383775 2007 VC301 15/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
383776 2007 VJ303 02/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
383777 2007 VK309 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383778 2007 VX315 08/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
383779 2007 VP318 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
383780 2007 VB320 14/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
383781 2007 VV322 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
383782 2007 VH323 02/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
383783 2007 VH330 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
383784 2007 VP332 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
383785 2007 WQ 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
383786 2007 WX6 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
383787 2007 WQ10 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
383788 2007 WS13 18/11/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
383789 2007 WN18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
383790 2007 WX18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
383791 2007 WV22 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
383792 2007 WX41 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
383793 2007 WH42 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383794 2007 WX44 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383795 2007 WD48 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
383796 2007 WO49 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
383797 2007 XX 03/12/2007 Kanab E. E. Sheridan 2,8 km MPC · JPL
383798 2007 XK5 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
383799 2007 XO34 02/11/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
383800 2007 YO21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383801 2007 YZ26 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
383802 2007 YQ30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
383803 2007 YD49 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383804 2007 YQ52 30/12/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
383805 2007 YQ65 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
383806 2007 YN69 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
383807 2007 YQ69 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383808 2007 YB72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
383809 2008 AC6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383810 2008 AD6 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
383811 2008 AE34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
383812 2008 AV71 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
383813 2008 AQ94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
383814 2008 BE19 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
383815 2008 BX52 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
383816 2008 CP32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
383817 2008 CU72 09/02/2008 Saint-Sulpice B. Christophe 670 m MPC · JPL
383818 2008 CL106 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383819 2008 CT174 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383820 2008 DZ18 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
383821 2008 DN32 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
383822 2008 DC48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
383823 2008 EE12 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
383824 2008 EY38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383825 2008 EG73 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
383826 2008 ES83 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383827 2008 EU142 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
383828 2008 FK50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383829 2008 FB66 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
383830 2008 FN66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
383831 2008 FZ67 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383832 2008 FR69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383833 2008 FS99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383834 2008 FS102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
383835 2008 FD132 16/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
383836 2008 GJ68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
383837 2008 GV73 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
383838 2008 GA100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
383839 2008 GM102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383840 2008 GT123 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383841 2008 HP18 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
383842 2008 JY2 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
383843 2008 JA18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
383844 2008 JD20 07/05/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 1,5 km MPC · JPL
383845 2008 JE22 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
383846 2008 JN26 15/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
383847 2008 JD38 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383848 2008 KT10 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383849 2008 LM4 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
383850 2008 OU1 16/06/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
383851 2008 OQ6 25/07/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
383852 2008 OF22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383853 2008 OO23 28/07/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
383854 2008 PA2 03/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
383855 2008 PO5 01/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
383856 2008 PH12 10/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 2,9 km MPC · JPL
383857 2008 PQ17 10/08/2008 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
383858 2008 PD21 05/08/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
383859 2008 QG 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
383860 2008 QB4 24/08/2008 Altschwendt W. Ries 1,5 km MPC · JPL
383861 2008 QU5 06/08/2008 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
383862 2008 QR24 30/08/2008 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
383863 2008 QO29 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
383864 2008 QU44 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
383865 2008 QE45 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
383866 2008 QO45 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
383867 2008 RZ23 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
383868 2008 RK25 05/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
383869 2008 RA26 02/09/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
383870 2008 RJ36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383871 2008 RF38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383872 2008 RO49 07/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
383873 2008 RZ50 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383874 2008 RX62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383875 2008 RA64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383876 2008 RF75 06/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
383877 2008 RM96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
383878 2008 RW100 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
383879 2008 RE108 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
383880 2008 RQ108 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
383881 2008 RO115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
383882 2008 RJ129 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383883 2008 RU136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383884 2008 RT137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
383885 2008 RN139 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383886 2008 RH140 09/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
383887 2008 RO142 07/09/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
383888 2008 RB146 05/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
383889 2008 SF1 21/09/2008 Grove Creek F. Tozzi 3,0 km MPC · JPL
383890 2008 SM4 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383891 2008 SV5 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
383892 2008 SK6 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
383893 2008 SR28 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383894 2008 ST30 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
383895 2008 SG36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383896 2008 SA41 20/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
383897 2008 ST44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383898 2008 SQ45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
383899 2008 SD47 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383900 2008 SA52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383901 2008 SN52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
383902 2008 SC58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383903 2008 SV66 21/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
383904 2008 SD69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383905 2008 SQ72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383906 2008 ST75 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
383907 2008 SP79 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383908 2008 SE84 25/09/2008 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
383909 2008 SC88 20/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
383910 2008 SK91 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
383911 2008 SN101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383912 2008 ST114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
383913 2008 SP121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383914 2008 SX122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383915 2008 SZ125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
383916 2008 SZ127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383917 2008 SG128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383918 2008 ST131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
383919 2008 SX145 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
383920 2008 SM147 24/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
383921 2008 SM152 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
383922 2008 SO162 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
383923 2008 SE166 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
383924 2008 SJ167 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
383925 2008 SK173 22/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
383926 2008 SC174 22/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
383927 2008 SM175 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383928 2008 SR188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383929 2008 ST192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383930 2008 SB194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383931 2008 SM199 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383932 2008 SE200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383933 2008 SU201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383934 2008 SJ203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383935 2008 SA218 30/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383936 2008 SW219 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383937 2008 SP221 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383938 2008 SU228 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383939 2008 SV239 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383940 2008 SO240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383941 2008 SL244 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
383942 2008 SZ258 23/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
383943 2008 SR260 23/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
383944 2008 SX263 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383945 2008 ST268 29/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
383946 2008 SU268 29/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
383947 2008 SF272 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
383948 2008 SH274 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
383949 2008 SG281 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
383950 2008 SG286 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383951 2008 SK306 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383952 2008 SH307 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
383953 2008 TV 02/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 1,1 km MPC · JPL
383954 2008 TG1 01/10/2008 Antares ARO 1,9 km MPC · JPL
383955 2008 TE6 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
383956 2008 TA7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
383957 2008 TE8 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
383958 2008 TL22 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
383959 2008 TP32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383960 2008 TM34 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383961 2008 TD36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383962 2008 TH39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383963 2008 TC41 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
383964 2008 TP44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
383965 2008 TE47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383966 2008 TQ51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383967 2008 TZ55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383968 2008 TT57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383969 2008 TU57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383970 2008 TU63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383971 2008 TC68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383972 2008 TF83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383973 2008 TL88 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383974 2008 TA92 23/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
383975 2008 TM99 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383976 2008 TP102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383977 2008 TK105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383978 2008 TK106 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383979 2008 TO106 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383980 2008 TB115 06/10/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
383981 2008 TS115 06/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
383982 2008 TJ116 06/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
383983 2008 TA122 07/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
383984 2008 TE122 07/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
383985 2008 TT130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383986 2008 TU132 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
383987 2008 TY139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
383988 2008 TQ154 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383989 2008 TX160 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383990 2008 TA161 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383991 2008 TP163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383992 2008 TJ165 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
383993 2008 TR165 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
383994 2008 TG166 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
383995 2008 TG169 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383996 2008 TL180 07/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
383997 2008 UO2 22/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
383998 2008 UH10 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383999 2008 UR11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384000 2008 UJ13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

379.000s  • 380.000s  • 381.000s  • 382.000s  • 383.000s  • 384.000s  • 385.000s  • 386.000s  • 387.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001