Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/411001–412000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411001 2009 UA52 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411002 2009 UC54 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411003 2009 UZ59 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411004 2009 UG63 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411005 2009 US69 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
411006 2009 UF70 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411007 2009 UL71 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411008 2009 UU73 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411009 2009 UY79 28/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411010 2009 UD80 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
411011 2009 UK82 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411012 2009 UZ82 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21885| 3,9 km MPC · JPL
411013 2009 UY85 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411014 2009 UG90 23/10/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
411015 2009 UV93 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
411016 2009 UX96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411017 2009 UP97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411018 2009 UF98 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411019 2009 UG99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411020 2009 UJ101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411021 2009 UG103 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411022 2009 US105 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411023 2009 UX105 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
411024 2009 UA106 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
411025 2009 UY107 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411026 2009 UM110 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411027 2009 UO110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411028 2009 UP110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411029 2009 UD111 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
411030 2009 UA117 14/10/2009 XuYi PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
411031 2009 UN119 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411032 2009 UU123 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
411033 2009 UC124 20/10/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
411034 2009 UY128 29/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
411035 2009 UY130 16/10/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
411036 2009 UR135 17/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
411037 2009 UP136 24/10/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
411038 2009 UC137 27/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
411039 2009 US140 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411040 2009 UM142 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
411041 2009 UF145 16/10/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
411042 2009 UP150 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411043 2009 UB153 24/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
411044 2009 VY7 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411045 2009 VO12 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411046 2009 VU17 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411047 2009 VS20 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411048 2009 VN21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411049 2009 VA25 10/11/2009 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
411050 2009 VS27 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
411051 2009 VZ27 08/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
411052 2009 VP29 09/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
411053 2009 VD32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411054 2009 VN38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411055 2009 VC44 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
411056 2009 VY44 14/11/2009 Mayhill A. Lowe 4,9 km MPC · JPL
411057 2009 VB46 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411058 2009 VD48 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411059 2009 VY49 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
411060 2009 VZ49 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
411061 2009 VE52 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411062 2009 VJ53 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
411063 2009 VF58 15/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
411064 2009 VH59 08/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
411065 2009 VT60 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411066 2009 VU60 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411067 2009 VO61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411068 2009 VQ61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411069 2009 VL64 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411070 2009 VG65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
411071 2009 VK65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411072 2009 VK66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411073 2009 VM66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411074 2009 VM70 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
411075 2009 VH76 15/11/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
411076 2009 VU76 14/10/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
411077 2009 VR81 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411078 2009 VG84 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
411079 2009 VK86 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411080 2009 VF88 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411081 2009 VL89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411082 2009 VB90 15/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411083 2009 VU96 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411084 2009 VR98 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411085 2009 VQ99 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411086 2009 VE100 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
411087 2009 VN104 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
411088 2009 VA111 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
411089 2009 VJ111 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
411090 2009 VC112 09/11/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
411091 2009 VA116 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411092 2009 WX1 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411093 2009 WF2 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411094 2009 WE8 18/11/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 3,7 km MPC · JPL
411095 2009 WA26 23/11/2009 Mayhill A. Lowe 3,4 km MPC · JPL
411096 2009 WM28 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411097 2009 WS29 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
411098 2009 WJ32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
411099 2009 WE33 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
411100 2009 WK35 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411101 2009 WU37 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
411102 2009 WB40 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
411103 2009 WL41 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411104 2009 WR43 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411105 2009 WF49 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
411106 2009 WG49 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
411107 2009 WA51 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411108 2009 WK71 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411109 2009 WS71 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411110 2009 WZ72 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411111 2009 WV76 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411112 2009 WB82 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411113 2009 WP83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411114 2009 WR86 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411115 2009 WL98 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
411116 2009 WC111 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
411117 2009 WO122 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
411118 2009 WE124 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
411119 2009 WJ130 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411120 2009 WL134 22/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
411121 2009 WY143 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411122 2009 WN155 20/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
411123 2009 WZ163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411124 2009 WK172 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
411125 2009 WQ190 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411126 2009 WJ191 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
411127 2009 WF193 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411128 2009 WE206 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411129 2009 WS207 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411130 2009 WU209 17/11/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
411131 2009 WA216 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
411132 2009 WD218 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411133 2009 WO218 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
411134 2009 WT220 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
411135 2009 WV220 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411136 2009 WZ229 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411137 2009 WA232 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
411138 2009 WG237 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411139 2009 WN249 17/11/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
411140 2009 WU249 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411141 2009 WW252 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411142 2009 WZ262 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411143 2009 XL 06/12/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
411144 2009 XV2 12/12/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 2,8 km MPC · JPL
411145 2009 XZ10 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411146 2009 XQ23 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
411147 2009 YB14 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411148 2009 YN22 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411149 2009 YD24 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
411150 2010 AV4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411151 2010 AY10 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411152 2010 AS39 06/01/2010 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
411153 2010 AV41 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
411154 2010 AM84 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
411155 2010 AP110 13/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
411156 2010 AZ111 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
411157 2010 AY134 15/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
411158 2010 AL136 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
411159 2010 BN5 24/01/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,4 km MPC · JPL
411160 2010 BP31 18/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
411161 2010 BM88 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
411162 2010 BW95 27/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
411163 2010 BG104 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
411164 2010 CK145 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
411165 2010 DF1 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 160 m MPC · JPL
411166 2010 DU18 16/02/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
411167 2010 DV19 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411168 2010 DD29 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411169 2010 EC34 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
411170 2010 EW80 15/04/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
411171 2010 EO82 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411172 2010 EK83 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411173 2010 EY103 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
411174 2010 FZ15 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411175 2010 FJ34 08/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
411176 2010 FU54 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
411177 2010 FO79 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411178 2010 FN87 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411179 2010 GS32 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
411180 2010 GM98 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
411181 2010 GH118 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411182 2010 GQ137 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
411183 2010 GD144 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411184 2010 HU10 17/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
411185 2010 HE48 24/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
411186 2010 JP1 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411187 2010 JO40 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411188 2010 JC43 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411189 2010 JV45 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411190 2010 JF66 09/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
411191 2010 JZ84 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
411192 2010 JE116 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
411193 2010 JE148 27/01/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
411194 2010 JT171 05/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
411195 2010 KW3 16/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
411196 2010 KU47 21/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
411197 2010 KJ110 29/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
411198 2010 KD116 30/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
411199 2010 KW117 19/05/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
411200 2010 KB118 17/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411201 2010 LJ14 05/06/2010 Kitt Peak Spacewatch AMO 660 m MPC · JPL
411202 2010 LU17 03/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
411203 2010 LL35 05/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411204 2010 LZ51 08/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
411205 2010 LV79 11/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
411206 2010 LL110 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
411207 2010 LN110 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
411208 2010 MM97 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
411209 2010 MO97 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411210 2010 NZ6 07/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411211 2010 NU14 01/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
411212 2010 NV22 06/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
411213 2010 NU25 01/08/1997 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
411214 2010 NC63 11/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
411215 2010 NP68 14/07/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
411216 2010 NM69 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411217 2010 ND87 18/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
411218 2010 NS103 12/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
411219 2010 OE14 17/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
411220 2010 OO19 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411221 2010 OV28 19/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
411222 2010 OV37 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
411223 2010 OO49 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411224 2010 OL74 30/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
411225 2010 OZ86 28/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
411226 2010 OO106 20/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
411227 2010 OV108 29/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
411228 2010 PW1 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411229 2010 PD49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411230 2010 PB52 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411231 2010 PG57 03/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
411232 2010 PX61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411233 2010 PH62 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411234 2010 PH65 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411235 2010 PX73 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
411236 2010 PP75 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411237 2010 PE80 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411238 2010 QK2 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411239 2010 QK6 20/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
411240 2010 RG9 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
411241 2010 RF23 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
411242 2010 RF39 21/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411243 2010 RY40 03/09/2010 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 980 m MPC · JPL
411244 2010 RB62 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411245 2010 RZ68 21/07/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
411246 2010 RM73 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
411247 2010 RP75 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
411248 2010 RL80 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411249 2010 RY82 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411250 2010 RB86 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
411251 2010 RO90 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411252 2010 RX92 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411253 2010 RU104 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
411254 2010 RF109 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411255 2010 RW110 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411256 2010 RU118 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411257 2010 RA120 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411258 2010 RS120 11/09/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
411259 2010 RQ122 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411260 2010 RQ123 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411261 2010 RJ124 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411262 2010 RD125 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
411263 2010 RV126 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411264 2010 RZ127 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411265 2010 RP139 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411266 2010 RW139 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
411267 2010 RS144 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411268 2010 RW148 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411269 2010 RJ153 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
411270 2010 RR155 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411271 2010 RF158 28/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
411272 2010 RM160 16/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
411273 2010 RB175 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411274 2010 RW176 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
411275 2010 SK2 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
411276 2010 ST2 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411277 2010 SN6 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411278 2010 SL10 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411279 2010 SK11 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
411280 2010 SL13 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
411281 2010 SY29 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411282 2010 SP30 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411283 2010 SZ32 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411284 2010 SG36 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411285 2010 TM1 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411286 2010 TF6 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
411287 2010 TE12 16/09/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
411288 2010 TH13 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411289 2010 TR14 12/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
411290 2010 TJ15 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411291 2010 TP17 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411292 2010 TS37 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
411293 2010 TU55 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411294 2010 TT69 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
411295 2010 TF76 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
411296 2010 TH79 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411297 2010 TH80 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411298 2010 TV83 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411299 2010 TD88 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411300 2010 TT92 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411301 2010 TP97 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411302 2010 TR97 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411303 2010 TQ113 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
411304 2010 TL114 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411305 2010 TS116 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411306 2010 TG118 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411307 2010 TL131 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
411308 2010 TY139 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
411309 2010 TV143 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411310 2010 TF144 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
411311 2010 TJ146 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411312 2010 TX146 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
411313 2010 TY147 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
411314 2010 TJ149 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411315 2010 TJ162 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411316 2010 TA168 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
411317 2010 TN178 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
411318 2010 UU 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411319 2010 UD4 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
411320 2010 UC6 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411321 2010 UZ11 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411322 2010 UG12 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411323 2010 UY15 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
411324 2010 UO16 08/10/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
411325 2010 UT21 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411326 2010 UU21 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
411327 2010 UZ27 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411328 2010 UW28 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411329 2010 UM30 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411330 2010 UN34 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
411331 2010 UM36 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411332 2010 UA37 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411333 2010 UD37 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
411334 2010 UN49 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411335 2010 UL52 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411336 2010 UN53 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
411337 2010 UP53 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411338 2010 UA56 26/12/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
411339 2010 UY56 14/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
411340 2010 UU58 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411341 2010 UB60 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411342 2010 UJ64 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411343 2010 US64 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411344 2010 UE65 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411345 2010 UR66 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411346 2010 UY70 29/10/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
411347 2010 UR73 16/09/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
411348 2010 UA75 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
411349 2010 UP75 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411350 2010 UG76 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411351 2010 UO76 30/10/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
411352 2010 UE77 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411353 2010 UQ78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411354 2010 UR81 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
411355 2010 UV82 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411356 2010 US83 09/10/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
411357 2010 UV83 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411358 2010 UQ84 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411359 2010 UK87 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411360 2010 UC88 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411361 2010 UR89 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411362 2010 US93 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411363 2010 UO94 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
411364 2010 UO97 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
411365 2010 UY101 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411366 2010 UF102 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411367 2010 UP107 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
411368 2010 VM14 01/11/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
411369 2010 VT19 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
411370 2010 VR27 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411371 2010 VL30 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411372 2010 VM32 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411373 2010 VS47 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411374 2010 VD50 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411375 2010 VF51 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
411376 2010 VH53 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411377 2010 VP57 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411378 2010 VN62 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411379 2010 VS62 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
411380 2010 VH63 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411381 2010 VK65 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411382 2010 VE68 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
411383 2010 VF70 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411384 2010 VQ70 05/11/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
411385 2010 VW73 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411386 2010 VU78 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
411387 2010 VD82 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411388 2010 VN86 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411389 2010 VH87 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411390 2010 VQ87 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
411391 2010 VW87 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411392 2010 VO93 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
411393 2010 VA97 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
411394 2010 VO102 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411395 2010 VM103 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411396 2010 VM104 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411397 2010 VE106 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
411398 2010 VF106 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
411399 2010 VS106 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
411400 2010 VC112 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411401 2010 VX113 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
411402 2010 VY115 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411403 2010 VK116 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411404 2010 VF120 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411405 2010 VC123 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411406 2010 VW129 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411407 2010 VD137 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
411408 2010 VK141 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411409 2010 VF153 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
411410 2010 VK159 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
411411 2010 VP165 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
411412 2010 VN168 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
411413 2010 VS170 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411414 2010 VR171 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411415 2010 VS174 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411416 2010 VS176 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411417 2010 VC192 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411418 2010 VA198 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411419 2010 VD200 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411420 2010 VW200 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411421 2010 VC201 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
411422 2010 VA204 14/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
411423 2010 VR205 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411424 2010 VB207 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411425 2010 VT208 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411426 2010 VK209 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
411427 2010 VR212 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
411428 2010 VU212 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411429 2010 WO2 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411430 2010 WE4 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411431 2010 WE6 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
411432 2010 WG8 10/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
411433 2010 WO13 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411434 2010 WQ16 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411435 2010 WT16 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411436 2010 WY18 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411437 2010 WK31 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411438 2010 WG35 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411439 2010 WW35 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411440 2010 WR41 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
411441 2010 WB42 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411442 2010 WK45 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411443 2010 WX49 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411444 2010 WF50 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411445 2010 WU54 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411446 2010 WM55 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411447 2010 WF60 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411448 2010 WY63 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411449 2010 WU65 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
411450 2010 WF66 27/12/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
411451 2010 WN71 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411452 2010 WO71 26/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
411453 2010 WZ72 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411454 2010 WK73 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
411455 2010 WN74 04/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411456 2010 WO74 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
411457 2010 XN3 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411458 2010 XV9 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411459 2010 XO11 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411460 2010 XC14 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
411461 2010 XQ19 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411462 2010 XO22 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411463 2010 XU28 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411464 2010 XE30 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411465 2010 XU38 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
411466 2010 XW38 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
411467 2010 XX38 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411468 2010 XL41 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411469 2010 XQ57 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411470 2010 XU72 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411471 2010 XM77 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411472 2010 YV1 27/02/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
411473 2010 YL2 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411474 2010 YK4 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
411475 2011 AC 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
411476 2011 AS22 24/09/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
411477 2011 AF26 25/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
411478 2011 AF27 25/02/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
411479 2011 AD35 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
411480 2011 AW37 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
411481 2011 AP38 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411482 2011 AA39 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411483 2011 AA43 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411484 2011 AF44 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411485 2011 AY44 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411486 2011 AO45 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
411487 2011 AF47 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411488 2011 AV48 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411489 2011 AJ50 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
411490 2011 AG52 07/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
411491 2011 AR54 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411492 2011 AW59 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411493 2011 AX59 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411494 2011 AQ60 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
411495 2011 AJ63 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411496 2011 AK63 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411497 2011 AG70 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411498 2011 AW72 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411499 2011 AB73 17/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
411500 2011 AJ73 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411501 2011 AN73 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411502 2011 AV76 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411503 2011 AK77 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
411504 2011 AK78 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411505 2011 BU6 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
411506 2011 BY8 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411507 2011 BT10 16/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
411508 2011 BT13 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411509 2011 BG15 18/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
411510 2011 BR18 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411511 2011 BN22 09/11/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
411512 2011 BX26 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411513 2011 BA33 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411514 2011 BZ36 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411515 2011 BA38 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
411516 2011 BL38 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411517 2011 BT42 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411518 2011 BS47 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411519 2011 BA49 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411520 2011 BF51 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
411521 2011 BZ55 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411522 2011 BJ56 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411523 2011 BR78 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411524 2011 BZ80 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411525 2011 BV81 17/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411526 2011 BY81 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
411527 2011 BZ82 25/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
411528 2011 BF89 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411529 2011 BD92 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411530 2011 BX93 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
411531 2011 BD96 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411532 2011 BK101 25/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
411533 2011 BX102 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411534 2011 BM107 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411535 2011 BQ114 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
411536 2011 BS114 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,1 km MPC · JPL
411537 2011 BF115 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
411538 2011 BR116 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411539 2011 BW119 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
411540 2011 BK122 27/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
411541 2011 BM124 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411542 2011 BQ136 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411543 2011 BK143 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411544 2011 CW1 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411545 2011 CD5 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411546 2011 CQ6 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411547 2011 CX13 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
411548 2011 CE15 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411549 2011 CV30 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411550 2011 CB43 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411551 2011 CF44 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411552 2011 CE47 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 18466| 3,5 km MPC · JPL
411553 2011 CD51 14/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
411554 2011 CX58 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
411555 2011 CA60 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411556 2011 CA64 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411557 2011 CC70 01/12/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
411558 2011 CF74 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411559 2011 CH75 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411560 2011 CK76 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
411561 2011 CV78 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411562 2011 CN79 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411563 2011 CJ87 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411564 2011 CG101 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
411565 2011 CR105 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411566 2011 CE109 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
411567 2011 CV110 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411568 2011 DA22 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
411569 2011 DD48 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411570 2011 DM48 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411571 2011 DS49 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
411572 2011 DE50 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
411573 2011 DG50 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411574 2011 DH51 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
411575 2011 ED7 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
411576 2011 EU8 15/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
411577 2011 EG11 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
411578 2011 ED16 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411579 2011 EM17 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411580 2011 EO19 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411581 2011 EP21 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411582 2011 EO26 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
411583 2011 EN36 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411584 2011 ES41 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
411585 2011 EF50 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411586 2011 ED58 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411587 2011 EY58 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411588 2011 EJ63 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411589 2011 EE71 23/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
411590 2011 EY73 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411591 2011 EQ76 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
411592 2011 ED77 11/02/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
411593 2011 FU 02/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
411594 2011 FQ4 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411595 2011 FA15 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411596 2011 FM62 21/12/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
411597 2011 FU73 02/03/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
411598 2011 FU94 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411599 2011 FA127 31/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
411600 2011 FK130 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411601 2011 FE154 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411602 2011 GY45 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
411603 2011 GT59 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411604 2011 GD75 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411605 2011 GA77 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411606 2011 GP86 28/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
411607 2011 HZ85 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411608 2011 JU24 08/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411609 2011 JF27 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
411610 2011 OM59 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411611 2011 QF14 22/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 360 m MPC · JPL
411612 2011 QE31 15/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
411613 2011 SZ84 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411614 2011 SU105 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
411615 2011 SN141 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
411616 2011 SK142 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411617 2011 SN183 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
411618 2011 SB188 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411619 2011 UA8 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
411620 2011 UJ27 16/03/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
411621 2011 UZ29 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
411622 2011 UE37 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
411623 2011 UM38 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
411624 2011 UQ56 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
411625 2011 US61 17/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
411626 2011 UW72 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
411627 2011 UV79 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411628 2011 UW89 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411629 2011 UW113 04/05/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
411630 2011 UW134 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
411631 2011 UD156 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411632 2011 UY162 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
411633 2011 UJ187 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411634 2011 UM202 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
411635 2011 UQ231 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
411636 2011 UZ245 26/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
411637 2011 UO246 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411638 2011 UH247 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411639 2011 UW261 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
411640 2011 UY268 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
411641 2011 UB269 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411642 2011 UE279 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
411643 2011 UW292 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
411644 2011 UP296 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
411645 2011 UH311 31/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
411646 2011 UX321 31/10/2011 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
411647 2011 US347 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411648 2011 US349 17/01/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
411649 2011 US351 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
411650 2011 UW358 22/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
411651 2011 UU359 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411652 2011 VX11 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411653 2011 VC14 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
411654 2011 VG20 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411655 2011 WW4 01/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
411656 2011 WR8 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
411657 2011 WG15 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
411658 2011 WD19 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411659 2011 WL19 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411660 2011 WE21 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411661 2011 WM29 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
411662 2011 WJ48 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411663 2011 WC59 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
411664 2011 WJ61 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
411665 2011 WL63 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
411666 2011 WC67 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
411667 2011 WZ68 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
411668 2011 WQ71 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411669 2011 WA80 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411670 2011 WR86 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
411671 2011 WZ97 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
411672 2011 WR102 10/08/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
411673 2011 WQ105 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
411674 2011 WP112 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
411675 2011 WG116 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411676 2011 WS120 18/01/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
411677 2011 WZ134 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
411678 2011 WK137 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411679 2011 YT1 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
411680 2011 YK8 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411681 2011 YJ11 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411682 2011 YT16 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411683 2011 YC17 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
411684 2011 YQ23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411685 2011 YO25 24/12/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
411686 2011 YW25 04/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
411687 2011 YZ25 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411688 2011 YT31 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
411689 2011 YW33 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411690 2011 YN35 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411691 2011 YG37 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411692 2011 YV40 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411693 2011 YD41 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411694 2011 YS41 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
411695 2011 YB49 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411696 2011 YR50 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
411697 2011 YH51 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411698 2011 YM53 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411699 2011 YM57 03/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411700 2011 YV57 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411701 2011 YH60 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411702 2011 YO60 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411703 2011 YT67 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411704 2011 YU67 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411705 2011 YN69 16/04/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
411706 2011 YS69 01/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
411707 2011 YB70 02/05/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
411708 2011 YR78 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411709 2011 YU78 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411710 2012 AQ2 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
411711 2012 AX4 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411712 2012 AK8 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411713 2012 AY18 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411714 2012 AU20 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411715 2012 AU23 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411716 2012 BE4 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411717 2012 BL8 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411718 2012 BP14 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
411719 2012 BU14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
411720 2012 BS15 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411721 2012 BL19 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411722 2012 BC21 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411723 2012 BM21 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411724 2012 BK26 30/10/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
411725 2012 BH28 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411726 2012 BQ29 23/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
411727 2012 BG38 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
411728 2012 BT41 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411729 2012 BU51 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411730 2012 BA52 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
411731 2012 BN52 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
411732 2012 BE54 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
411733 2012 BK54 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411734 2012 BP55 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411735 2012 BE56 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411736 2012 BF56 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411737 2012 BA69 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411738 2012 BB70 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411739 2012 BG70 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411740 2012 BV72 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
411741 2012 BV82 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411742 2012 BY83 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411743 2012 BN87 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411744 2012 BF88 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411745 2012 BM89 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411746 2012 BM94 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
411747 2012 BG95 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411748 2012 BA96 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411749 2012 BM100 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
411750 2012 BE104 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
411751 2012 BH107 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411752 2012 BS108 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
411753 2012 BT108 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
411754 2012 BA109 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
411755 2012 BD109 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411756 2012 BR109 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
411757 2012 BT109 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
411758 2012 BV109 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411759 2012 BP110 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411760 2012 BB120 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411761 2012 BB122 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411762 2012 BZ124 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411763 2012 BV126 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411764 2012 BT128 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411765 2012 BV129 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
411766 2012 BJ130 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411767 2012 BN132 30/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
411768 2012 BW132 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
411769 2012 BH133 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411770 2012 BE134 05/12/1997 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
411771 2012 BY137 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
411772 2012 BY141 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411773 2012 BZ143 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411774 2012 BX146 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411775 2012 BJ148 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411776 2012 BW148 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411777 2012 BM149 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411778 2012 CZ6 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411779 2012 CO7 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411780 2012 CW7 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411781 2012 CM9 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411782 2012 CA10 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411783 2012 CW10 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411784 2012 CZ11 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411785 2012 CJ13 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411786 2012 CD16 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411787 2012 CO16 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
411788 2012 CU17 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
411789 2012 CX20 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411790 2012 CB23 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411791 2012 CZ25 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411792 2012 CQ33 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
411793 2012 CB34 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411794 2012 CB40 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411795 2012 CJ44 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411796 2012 CO44 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411797 2012 CY50 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
411798 2012 CO51 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411799 2012 CD57 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411800 2012 CF57 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411801 2012 CM57 14/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
411802 2012 DW2 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411803 2012 DQ3 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411804 2012 DF6 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411805 2012 DY9 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
411806 2012 DD12 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411807 2012 DA18 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
411808 2012 DN22 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
411809 2012 DX24 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411810 2012 DA25 25/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
411811 2012 DU25 04/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
411812 2012 DT27 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
411813 2012 DX27 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
411814 2012 DK28 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
411815 2012 DG30 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411816 2012 DP31 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411817 2012 DF33 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411818 2012 DR33 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
411819 2012 DO34 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411820 2012 DZ36 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
411821 2012 DB37 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411822 2012 DO40 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411823 2012 DT41 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411824 2012 DP43 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411825 2012 DC44 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411826 2012 DH44 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411827 2012 DW45 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411828 2012 DA47 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411829 2012 DD47 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
411830 2012 DL47 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
411831 2012 DX47 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411832 2012 DS48 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411833 2012 DA50 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411834 2012 DT50 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411835 2012 DZ50 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411836 2012 DO51 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
411837 2012 DY52 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411838 2012 DY54 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411839 2012 DU55 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411840 2012 DW55 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411841 2012 DU56 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
411842 2012 DP57 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411843 2012 DU58 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
411844 2012 DF59 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411845 2012 DU61 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411846 2012 DD63 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
411847 2012 DP65 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
411848 2012 DW72 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
411849 2012 DZ72 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411850 2012 DP74 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411851 2012 DV74 05/12/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
411852 2012 DC75 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411853 2012 DU75 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
411854 2012 DU76 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411855 2012 DX76 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
411856 2012 DR82 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411857 2012 DH83 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411858 2012 DL83 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
411859 2012 DF84 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411860 2012 DP86 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
411861 2012 DY86 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411862 2012 DY90 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411863 2012 DK92 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411864 2012 DT92 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411865 2012 DL95 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
411866 2012 DQ95 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411867 2012 DX96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411868 2012 EE 26/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
411869 2012 EO 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411870 2012 ES 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411871 2012 EV 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411872 2012 EG1 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
411873 2012 EN2 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411874 2012 EW2 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411875 2012 EW4 25/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
411876 2012 EE7 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411877 2012 FQ 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411878 2012 FN5 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411879 2012 FP8 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411880 2012 FS10 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411881 2012 FO11 17/10/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
411882 2012 FQ15 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
411883 2012 FT25 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411884 2012 FX25 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411885 2012 FQ26 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411886 2012 FF28 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411887 2012 FA29 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
411888 2012 FK32 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411889 2012 FE33 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411890 2012 FJ35 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411891 2012 FK36 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411892 2012 FT36 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411893 2012 FD39 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411894 2012 FC40 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
411895 2012 FH40 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411896 2012 FQ40 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411897 2012 FV40 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411898 2012 FN41 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411899 2012 FF42 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411900 2012 FK46 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411901 2012 FF47 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411902 2012 FA54 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411903 2012 FJ54 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411904 2012 FU56 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411905 2012 FQ59 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411906 2012 FU59 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
411907 2012 FP61 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411908 2012 FY62 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411909 2012 FK63 13/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411910 2012 FN63 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411911 2012 FO65 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411912 2012 FS66 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411913 2012 FZ66 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411914 2012 FD67 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
411915 2012 FS68 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
411916 2012 FT68 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
411917 2012 FZ68 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411918 2012 FK69 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
411919 2012 FF70 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411920 2012 FG70 23/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
411921 2012 FR73 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
411922 2012 FR74 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
411923 2012 FZ75 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411924 2012 FD82 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411925 2012 FE82 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
411926 2012 FN83 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
411927 2012 GB1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411928 2012 GP2 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
411929 2012 GX2 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411930 2012 GX3 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411931 2012 GS7 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
411932 2012 GQ8 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411933 2012 GL9 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411934 2012 GB10 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411935 2012 GO10 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411936 2012 GY12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
411937 2012 GH19 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411938 2012 GY19 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411939 2012 GV21 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
411940 2012 GA22 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411941 2012 GY23 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
411942 2012 GD24 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
411943 2012 GZ25 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411944 2012 GY29 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
411945 2012 GS30 10/02/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
411946 2012 GB36 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411947 2012 GE37 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
411948 2012 GR37 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
411949 2012 HB6 24/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
411950 2012 HY14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411951 2012 HE15 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411952 2012 HX16 06/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
411953 2012 HJ18 16/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
411954 2012 HS19 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
411955 2012 HS21 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411956 2012 HG28 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411957 2012 HS30 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411958 2012 HH34 22/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
411959 2012 HS36 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
411960 2012 HZ37 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411961 2012 HM38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411962 2012 HD42 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411963 2012 HC44 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
411964 2012 HB45 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411965 2012 HJ46 09/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
411966 2012 HO46 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
411967 2012 HW47 28/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
411968 2012 HH49 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411969 2012 HV50 17/11/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
411970 2012 HE52 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411971 2012 HZ53 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411972 2012 HU56 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411973 2012 HU58 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411974 2012 HY58 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
411975 2012 HV59 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411976 2012 HF64 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411977 2012 HT65 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411978 2012 HN66 01/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
411979 2012 HV69 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
411980 2012 HK74 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411981 2012 HJ78 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
411982 2012 JN2 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411983 2012 JD3 05/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
411984 2012 JN8 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
411985 2012 JF16 11/03/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
411986 2012 JY16 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411987 2012 JG18 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411988 2012 JJ23 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
411989 2012 JY23 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
411990 2012 JB27 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411991 2012 JY38 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411992 2012 JG40 21/02/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
411993 2012 JQ40 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
411994 2012 JX45 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
411995 2012 JF52 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
411996 2012 JW52 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
411997 2012 JH61 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
411998 2012 KA9 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
411999 2012 KE12 26/08/2008 Siding Spring SSS 4,9 km MPC · JPL
412000 2012 KG16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

407.000s  • 408.000s  • 409.000s  • 410.000s  • 411.000s  • 412.000s  • 413.000s  • 414.000s  • 415.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001