Danh sách tiểu hành tinh/42001–43000

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang đầu 000K 100K 200K 300K 400K 500K  

37.000s  • 38.000s  • 39.000s  • 40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s42001–42100[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42001 2000 YW46 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42002 2000 YU47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42003 2000 YJ48 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42004 2000 YJ49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42005 2000 YW49 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42006 2000 YA50 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42007 2000 YG50 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42008 2000 YJ50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42009 2000 YM50 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42010 2000 YX58 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42011 2000 YS59 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42012 2000 YC60 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42013 2000 YL61 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
42014 2000 YM61 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
42015 2000 YM65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
42016 2000 YZ68 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42017 2000 YU72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42018 2000 YK78 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42019 2000 YE79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42020 2000 YP79 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42021 2000 YJ80 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42022 2000 YS81 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42023 2000 YW81 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42024 2000 YX82 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42025 2000 YL84 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
42026 2000 YF86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42027 2000 YL86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42028 2000 YT88 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42029 2000 YV88 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42030 2000 YA89 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
42031 2000 YJ89 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42032 2000 YV89 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42033 2000 YH95 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42034 2000 YD96 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42035 2000 YG96 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42036 2000 YP96 30/12/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
42037 2000 YQ96 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
42038 2000 YO97 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42039 2000 YN98 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
42040 2000 YS99 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42041 2000 YB100 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42042 2000 YR101 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42043 2000 YB102 28/12/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42044 2000 YF102 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42045 2000 YJ103 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42046 2000 YM103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42047 2000 YV105 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42048 2000 YE107 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42049 2000 YG107 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42050 2000 YN107 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
42051 2000 YX107 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42052 2000 YH108 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42053 2000 YO110 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42054 2000 YA111 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42055 2000 YB112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42056 2000 YF114 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42057 2000 YW114 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
42058 2000 YF115 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42059 2000 YG115 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42060 2000 YX115 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42061 2000 YE116 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42062 2000 YR118 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42063 2000 YS122 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42064 2000 YE128 29/12/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
42065 2000 YJ128 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
42066 2000 YF129 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
42067 2000 YU131 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42068 2000 YA133 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
42069 2000 YG135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
42070 2000 YM136 23/12/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
42071 2000 YS137 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
42072 2000 YS139 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
42073 Noreen 2001 AS1 02/01/2001 Carbuncle Hill D. P. Pray 9,5 km MPC · JPL
42074 2001 AV2 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
42075 2001 AL3 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42076 2001 AQ4 02/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42077 2001 AS4 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42078 2001 AT4 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42079 2001 AD7 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42080 2001 AL7 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42081 2001 AX7 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42082 2001 AF11 02/01/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
42083 2001 AU11 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42084 2001 AA12 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42085 2001 AD12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42086 2001 AE13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42087 2001 AB14 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42088 2001 AG15 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42089 2001 AQ15 02/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
42090 2001 AF16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42091 2001 AV16 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42092 2001 AU20 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42093 2001 AO23 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42094 2001 AO24 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42095 2001 AY25 06/01/2001 Farpoint Farpoint Obs. 6,3 km MPC · JPL
42096 2001 AZ25 06/01/2001 Farpoint Farpoint Obs. 4,7 km MPC · JPL
42097 2001 AO28 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42098 2001 AS29 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42099 2001 AN30 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42100 2001 AL31 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL

42101–42200[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42101 2001 AA34 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42102 2001 AF34 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42103 2001 AO34 04/01/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
42104 2001 AS35 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42105 2001 AZ35 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42106 2001 AB38 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42107 2001 AF38 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42108 2001 AM41 03/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42109 2001 AX44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
42110 2001 AC45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
42111 2001 AZ46 15/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42112 Hongkyumoon 2001 AF48 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
42113 Jura 2001 AB49 15/01/2001 Vicques Jura Obs. 4,5 km MPC · JPL
42114 2001 BH4 18/01/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
42115 2001 BO4 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42116 2001 BY5 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42117 2001 BD6 19/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
42118 2001 BO6 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42119 2001 BP7 19/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42120 2001 BU7 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42121 2001 BW7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42122 2001 BC8 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42123 2001 BY8 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42124 2001 BA9 19/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42125 2001 BE13 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42126 2001 BC15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
42127 2001 BT15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
42128 2001 BV15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
42129 2001 BG17 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
42130 2001 BW19 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42131 2001 BE21 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42132 2001 BP24 20/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42133 2001 BQ24 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42134 2001 BO25 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
42135 2001 BK26 20/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42136 2001 BM26 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42137 2001 BO27 20/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42138 2001 BP28 20/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42139 2001 BQ29 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42140 2001 BM31 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
42141 2001 BV31 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42142 2001 BY32 20/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
42143 2001 BN37 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42144 2001 BW40 24/01/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42145 2001 BF41 24/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42146 2001 BN42 19/01/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
42147 2001 BW43 19/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
42148 2001 BC46 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42149 2001 BQ48 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42150 2001 BD53 17/01/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
42151 2001 BD54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
42152 2001 BX57 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42153 2001 BG58 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42154 2001 BP62 29/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42155 2001 BA63 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42156 2001 BV63 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42157 2001 BX66 29/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42158 2001 BT70 29/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42159 2001 BT72 27/01/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
42160 2001 BH73 28/01/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
42161 2001 BJ74 31/01/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
42162 2001 BA76 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42163 2001 BC77 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42164 2001 CT 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
42165 2001 CQ10 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42166 2001 CL11 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42167 2001 CR13 01/02/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42168 2001 CT13 01/02/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
42169 2001 CV13 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42170 2001 CA16 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42171 2001 CP17 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42172 2001 CR17 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42173 2001 CQ18 02/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42174 2001 CJ21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
42175 Yuyang 2001 CR21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
42176 2001 CK22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
42177 Bolin 2001 CL22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
42178 2001 CO25 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42179 2001 CP25 01/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
42180 2001 CL26 01/02/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42181 2001 CY27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
42182 2001 CP29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
42183 Tubiana 2001 CY29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
42184 2001 CP30 02/02/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
42185 2001 CS30 02/02/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
42186 2001 CH32 11/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 12 km MPC · JPL
42187 2001 CS32 13/02/2001 Socorro LINEAR 38 km MPC · JPL
42188 2001 CZ32 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42189 2001 CJ33 13/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42190 2001 CM36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
42191 Thurmann 2001 CJ37 14/02/2001 Vicques Jura Obs. 2,5 km MPC · JPL
42192 2001 CJ39 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42193 2001 CV43 15/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42194 2001 DP10 17/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42195 2001 DO17 16/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42196 2001 DE21 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
42197 2001 DM23 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42198 2001 DP23 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42199 2001 DT23 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42200 2001 DJ26 17/02/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL

42201–42300[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42201 2001 DH29 17/02/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
42202 2001 DC31 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42203 2001 DB35 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42204 2001 DW35 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42205 2001 DT38 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42206 2001 DJ41 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42207 2001 DL46 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42208 2001 DQ47 19/02/2001 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
42209 2001 DF48 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42210 2001 DL49 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42211 2001 DO49 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42212 2001 DO51 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
42213 2001 DU51 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42214 2001 DA52 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
42215 2001 DO52 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42216 2001 DX52 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42217 2001 DK53 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42218 2001 DN59 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42219 2001 DY59 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42220 2001 DC60 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42221 2001 DA62 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42222 2001 DT62 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42223 2001 DC63 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42224 2001 DT65 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
42225 2001 DV72 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42226 2001 DO81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
42227 2001 DS93 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42228 2001 DO95 18/02/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
42229 2001 DC99 17/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
42230 2001 DE108 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
42231 2001 EM1 01/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42232 2001 EH2 01/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42233 2001 EL2 01/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42234 2001 EP2 01/03/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
42235 2001 EM10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
42236 2001 EP19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
42237 2001 EG21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
42238 2001 FF4 19/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
42239 2001 FB20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
42240 2001 FX34 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
42241 2001 FF45 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42242 2001 FU61 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42243 2001 FB65 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42244 2001 FH65 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42245 2001 FB88 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
42246 2001 FX121 29/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
42247 2001 FU156 26/03/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
42248 2001 FU186 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
42249 2001 HZ27 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42250 2001 KS12 18/05/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
42251 2001 LA 01/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42252 2001 LU2 13/06/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42253 2001 NQ12 13/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
42254 2001 NX21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
42255 2001 OT22 18/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
42256 2001 OA63 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
42257 2001 OU68 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
42258 2001 OZ68 17/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
42259 2001 OD81 29/07/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
42260 2001 OX82 27/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
42261 2001 OC92 22/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
42262 2001 PE6 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
42263 2001 PA42 11/08/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
42264 2001 QZ30 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42265 2001 QL69 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42266 2001 QZ77 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42267 2001 QJ81 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42268 2001 QO91 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42269 2001 QB117 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42270 2001 QA139 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42271 Keikokubota 2001 QL154 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
42272 2001 QH179 28/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
42273 2001 QO245 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
42274 2001 QM264 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42275 2001 RG17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
42276 2001 SV35 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42277 2001 SQ51 16/09/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
42278 2001 SH265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
42279 2001 SP267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
42280 2001 SS267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
42281 2001 SW267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
42282 2001 SB283 22/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42283 2001 SQ316 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
42284 2001 TV8 09/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
42285 2001 TN40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42286 2001 TN41 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42287 2001 TE51 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42288 2001 TC65 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42289 2001 TY105 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
42290 2001 TU114 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
42291 2001 TD121 15/10/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
42292 2001 TN150 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
42293 2001 UZ3 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
42294 2001 UP5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
42295 Teresateng 2001 UG17 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
42296 2001 UJ31 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42297 2001 UL73 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42298 2001 UP123 22/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
42299 2001 UQ136 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
42300 2001 UU140 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL

42301–42400[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42301 2001 UR163 21/10/2001 Kitt Peak DES 671 km MPC · JPL
42302 2001 VF10 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42303 2001 VO18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42304 2001 VZ34 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42305 2001 VU44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42306 2001 VU46 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42307 2001 VC48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42308 2001 VM50 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42309 2001 VO86 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42310 2001 VB88 12/11/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
42311 2001 VB93 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42312 2001 VY93 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42313 2001 VH97 15/11/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42314 2001 VQ121 15/11/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
42315 2001 VW121 13/11/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
42316 2001 WT37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
42317 2001 WW39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42318 2001 XV1 06/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42319 2001 XU15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42320 2001 XH17 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42321 2001 XE24 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
42322 2001 XS49 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42323 2001 XQ55 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42324 2001 XX62 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42325 2001 XB89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42326 2001 XW104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
42327 2001 XQ108 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42328 2001 XM133 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42329 2001 XL169 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42330 2001 XC194 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42331 2001 XJ195 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42332 2001 XP211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42333 2001 XM214 11/12/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
42334 2001 XG222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42335 2001 XX232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42336 2001 XP247 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42337 2001 YK16 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42338 2001 YT80 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42339 2002 AX16 05/01/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
42340 2002 AH23 05/01/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
42341 2002 AK34 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42342 2002 AU58 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42343 2002 AB63 11/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42344 2002 AT90 12/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42345 2002 AN118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42346 2002 AV131 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42347 2002 AV155 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42348 2002 BV9 18/01/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42349 2002 BH17 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
42350 2002 BN19 21/01/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
42351 2002 CB6 04/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
42352 2002 CV32 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42353 2002 CZ41 07/02/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
42354 Kindleberger 2002 CK43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
42355 Typhon 2002 CR46 05/02/2002 Palomar NEAT 192 km MPC · JPL
42356 2002 CA47 02/02/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
42357 2002 CS52 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels 2,4 km MPC · JPL
42358 2002 CO55 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42359 2002 CY63 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42360 2002 CG99 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42361 2002 CS101 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42362 2002 CY102 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42363 2002 CL103 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42364 2002 CS107 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42365 Caligiuri 2002 CM115 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,5 km MPC · JPL
42366 2002 CL125 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42367 2002 CQ134 07/02/2002 Socorro LINEAR 32 km MPC · JPL
42368 2002 CC135 08/02/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42369 2002 CT135 08/02/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42370 2002 CB137 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42371 2002 CT141 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42372 2002 CD146 09/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42373 2002 CM174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42374 2002 CB175 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42375 2002 CA233 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
42376 2002 DQ2 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42377 KLENOT 2002 EU2 08/03/2002 Kleť KLENOT 2,3 km MPC · JPL
42378 2002 EL12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
42379 2013 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
42380 2065 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
42381 2090 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
42382 2183 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42383 2231 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
42384 2506 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
42385 2844 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
42386 3552 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
42387 4071 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
42388 4111 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
42389 4251 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
42390 4305 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
42391 4753 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
42392 4908 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
42393 6012 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
42394 6111 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
42395 6193 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
42396 6213 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
42397 6326 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
42398 6370 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
42399 6372 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
42400 6587 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL

42401–42500[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42401 6589 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
42402 6619 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
42403 Andraimon 6844 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
42404 7606 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
42405 9085 P-L 27/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42406 9104 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
42407 9509 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
42408 9555 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
42409 1108 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
42410 3062 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
42411 3249 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
42412 4320 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
42413 1072 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
42414 1130 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
42415 1175 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
42416 1195 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
42417 1613 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
42418 2081 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
42419 2187 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
42420 2290 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42421 2306 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
42422 3048 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
42423 3085 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
42424 3120 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
42425 3227 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
42426 4634 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
42427 5061 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
42428 5089 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42429 5132 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
42430 5158 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
42431 1051 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
42432 1134 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
42433 1887 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
42434 2121 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
42435 2164 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
42436 2204 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42437 2266 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
42438 2317 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
42439 2355 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
42440 2484 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
42441 2492 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
42442 2603 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
42443 2640 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
42444 3064 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
42445 3123 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
42446 3248 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
42447 3265 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
42448 3393 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
42449 3496 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
42450 3504 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
42451 3727 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
42452 3970 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
42453 4055 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
42454 4134 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
42455 4293 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
42456 4322 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
42457 4341 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
42458 4359 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
42459 5036 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
42460 5106 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42461 5184 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
42462 5278 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
42463 5601 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
42464 1978 RQ7 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,7 km MPC · JPL
42465 1978 VH4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
42466 1978 VP6 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
42467 1978 VX6 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
42468 1979 QY2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,8 km MPC · JPL
42469 1981 DN3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
42470 1981 EO16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
42471 1981 ES16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
42472 1981 EN25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
42473 1981 ED26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
42474 1981 EJ27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
42475 1981 EW28 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
42476 1981 EP36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
42477 1981 QB3 24/08/1981 La Silla H. Debehogne 6,7 km MPC · JPL
42478 Inozemtseva 1981 RX1 07/09/1981 Nauchnij L. G. Karachkina 5,0 km MPC · JPL
42479 Tolik 1981 SE7 28/09/1981 Nauchnij L. V. Zhuravleva 11 km MPC · JPL
42480 1985 RJ 14/09/1985 Anderson Mesa E. Bowell 6,9 km MPC · JPL
42481 1988 CX4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
42482 Fischer-Dieskau 1988 RT3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,8 km MPC · JPL
42483 1990 VM1 12/11/1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,4 km MPC · JPL
42484 1990 WM6 21/11/1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
42485 Stendhal 1991 BC1 18/01/1991 Haute Provence E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
42486 1991 GY2 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
42487 Ångström 1991 RY2 09/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,8 km MPC · JPL
42488 1991 RN17 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
42489 1991 RL18 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
42490 1991 SU 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,9 km MPC · JPL
42491 1991 TF 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
42492 Brüggenthies 1991 TD7 03/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,1 km MPC · JPL
42493 1991 TG14 02/10/1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan 12 km MPC · JPL
42494 1991 UH1 29/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
42495 1991 VP12 11/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
42496 1991 XB1 13/12/1991 Kiyosato S. Otomo 9,0 km MPC · JPL
42497 1992 BZ1 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
42498 1992 DG6 29/02/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
42499 1992 PE3 06/08/1992 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
42500 1992 RV6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 8,6 km MPC · JPL

42501–42600[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42501 1992 YC 17/12/1992 Caussols C. Pollas 3,1 km MPC · JPL
42502 1993 CS1 10/02/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,7 km MPC · JPL
42503 1993 FU4 17/03/1993 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
42504 1993 FC8 17/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
42505 1993 FC20 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
42506 1993 FA21 21/03/1993 La Silla UESAC 5,3 km MPC · JPL
42507 1993 FJ25 21/03/1993 La Silla UESAC 5,5 km MPC · JPL
42508 1993 FR30 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
42509 1993 FV33 19/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
42510 1993 FX55 17/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
42511 1993 FD77 21/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
42512 1993 FW81 18/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
42513 1993 SH15 18/09/1993 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
42514 1993 TG17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
42515 1993 TJ33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
42516 Oistrach 1993 VH5 11/11/1993 Tautenburg Observatory F. Börngen 7,0 km MPC · JPL
42517 1993 XU1 14/12/1993 Palomar E. F. Helin 3,7 km MPC · JPL
42518 1994 AH6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
42519 1994 AU6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
42520 1994 AB8 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
42521 1994 BO3 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 12 km MPC · JPL
42522 Chuckberry 1994 CB17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
42523 Ragazzileonardo 1994 ES 06/03/1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 2,3 km MPC · JPL
42524 1994 PN5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
42525 1994 PU18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
42526 1994 PA36 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
42527 1994 TO2 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
42528 1995 FX7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
42529 1995 FA16 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
42530 1995 GA 01/04/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
42531 McKenna 1995 LJ 05/06/1995 Siding Spring D. J. Asher 1,8 km MPC · JPL
42532 1995 OR 24/07/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
42533 1995 SM19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
42534 1995 UL7 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
42535 1995 VN9 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
42536 1995 VX13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
42537 1995 WZ1 18/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
42538 1995 WZ7 29/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
42539 1995 WQ9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
42540 1995 WX17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
42541 1996 AQ 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
42542 1996 AX 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
42543 1996 BR 16/01/1996 Sudbury D. di Cicco 7,5 km MPC · JPL
42544 1996 EL2 11/03/1996 Haleakala AMOS 4,9 km MPC · JPL
42545 1996 FR2 21/03/1996 Stroncone A. Vagnozzi 7,3 km MPC · JPL
42546 1996 GF1 15/04/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,9 km MPC · JPL
42547 1996 GY19 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
42548 1996 HU12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
42549 1996 HJ17 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
42550 1996 HU23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
42551 1996 JH14 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
42552 1996 RH25 11/09/1996 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
42553 1996 RN25 12/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
42554 1996 RJ28 11/09/1996 La Silla UDTS 27 km MPC · JPL
42555 1996 RU31 13/09/1996 La Silla UDTS 18 km MPC · JPL
42556 1996 TA8 12/10/1996 Sudbury D. di Cicco 2,0 km MPC · JPL
42557 1996 TB67 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
42558 1996 VV15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42559 1996 VH28 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
42560 1996 VL30 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
42561 1996 XK6 03/12/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
42562 1996 XZ17 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
42563 1996 XK22 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
42564 1996 XF23 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42565 1996 XF24 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
42566 Ryutaro 1996 XQ25 03/12/1996 Geisei T. Seki 2,7 km MPC · JPL
42567 1996 XF33 06/12/1996 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
42568 1996 YC 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
42569 1996 YC1 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
42570 1996 YA2 20/12/1996 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
42571 1996 YL3 18/12/1996 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
42572 1997 AO 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
42573 1997 AN1 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
42574 1997 AE3 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
42575 1997 AD4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
42576 1997 AP5 07/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
42577 1997 AB18 15/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
42578 1997 BD5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
42579 1997 BV5 31/01/1997 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
42580 1997 CX22 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
42581 1997 CB29 07/02/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
42582 1997 EW4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
42583 1997 EP33 04/03/1997 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
42584 1997 ET46 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
42585 Pheidippides 1997 FJ1 30/03/1997 Colleverde V. S. Casulli 3,1 km MPC · JPL
42586 1997 FG3 31/03/1997 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42587 1997 GW6 02/04/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
42588 1997 GU15 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42589 1997 GP33 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42590 1997 GW34 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42591 1997 GE42 09/04/1997 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
42592 1997 HT 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
42593 Antoniazzi 1997 JQ 01/05/1997 Bologna San Vittore Obs. 3,1 km MPC · JPL
42594 1997 JQ1 01/05/1997 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
42595 1997 PL 01/08/1997 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
42596 1997 SB 18/09/1997 Modra P. Zigo, A. Pravda 1,4 km MPC · JPL
42597 1997 SR5 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42598 1997 UD8 29/10/1997 Kleť Kleť Obs. 5,3 km MPC · JPL
42599 1997 UT22 25/10/1997 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 12 km MPC · JPL
42600 1997 YF10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL

42601–42700[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42601 1998 AN10 02/01/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
42602 1998 BX6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
42603 1998 BP12 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42604 1998 BT15 24/01/1998 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
42605 1998 BR25 27/01/1998 Kleť Kleť Obs. 1,5 km MPC · JPL
42606 1998 DD 16/02/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
42607 1998 DQ10 23/02/1998 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
42608 1998 DD24 28/02/1998 Oaxaca J. M. Roe 2,7 km MPC · JPL
42609 Daubechies 1998 DB34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
42610 1998 DD35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
42611 1998 EU1 02/03/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
42612 1998 EL3 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
42613 1998 EC4 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
42614 Ubaldina 1998 EY6 02/03/1998 San Marcello L. Tesi, A. Caronia 2,2 km MPC · JPL
42615 1998 EV11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
42616 1998 EX20 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
42617 1998 FJ1 20/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
42618 1998 FM8 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
42619 1998 FE12 25/03/1998 Kleť Kleť Obs. 3,8 km MPC · JPL
42620 1998 FS13 26/03/1998 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
42621 1998 FW20 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42622 1998 FF26 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42623 1998 FT27 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42624 1998 FJ28 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42625 1998 FZ29 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42626 1998 FU31 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42627 1998 FF33 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42628 1998 FH41 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42629 1998 FL43 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42630 1998 FE47 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42631 1998 FR48 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42632 1998 FQ53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42633 1998 FW58 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42634 1998 FF60 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42635 1998 FS60 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42636 1998 FO61 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42637 1998 FZ61 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42638 1998 FL62 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42639 1998 FW63 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42640 1998 FX63 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42641 1998 FD65 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42642 1998 FQ66 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42643 1998 FX66 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42644 1998 FE67 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42645 1998 FW67 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42646 1998 FF69 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42647 1998 FY69 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42648 1998 FR72 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42649 1998 FM76 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42650 1998 FZ76 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42651 1998 FF77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42652 1998 FS78 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42653 1998 FE88 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42654 1998 FC107 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42655 1998 FU108 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42656 1998 FU113 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42657 1998 FC117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42658 1998 FQ118 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42659 1998 FR121 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42660 1998 FR126 29/03/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,0 km MPC · JPL
42661 1998 FT126 29/03/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 6,1 km MPC · JPL
42662 1998 FQ133 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42663 1998 FD134 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42664 1998 FG143 29/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42665 1998 HF4 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
42666 1998 HU6 22/04/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
42667 1998 HK20 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42668 1998 HR20 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42669 1998 HH33 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42670 1998 HY35 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42671 1998 HQ68 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42672 1998 HL91 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42673 1998 HL94 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42674 1998 HS95 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42675 1998 HW119 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42676 1998 HS121 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42677 1998 HY129 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42678 1998 HR130 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42679 1998 HL138 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42680 1998 HL143 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42681 1998 HV143 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42682 1998 HF145 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42683 1998 HS148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
42684 1998 HQ150 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
42685 1998 JY 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
42686 1998 JH1 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
42687 1998 JS1 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
42688 1998 JV4 01/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42689 1998 KX 23/05/1998 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
42690 1998 KY5 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
42691 1998 KT11 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42692 1998 KG35 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42693 1998 KQ38 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42694 1998 KQ44 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42695 1998 KM54 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42696 1998 KO62 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42697 Lucapaolini 1998 LP2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
42698 1998 MB1 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
42699 1998 MO8 19/06/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42700 1998 MO10 19/06/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL

42701–42800[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42701 1998 MD13 19/06/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42702 1998 ME19 19/06/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42703 1998 MM29 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42704 1998 MB32 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42705 1998 OW8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
42706 1998 QY 19/08/1998 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
42707 1998 QM2 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,3 km MPC · JPL
42708 1998 QD11 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42709 1998 QM17 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42710 1998 QD20 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
42711 1998 QY25 25/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 8,0 km MPC · JPL
42712 1998 QX28 23/08/1998 Xinglong SCAP 6,6 km MPC · JPL
42713 1998 QS33 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42714 1998 QW38 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42715 1998 QE44 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42716 1998 QQ44 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42717 1998 QM47 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
42718 1998 QU52 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
42719 1998 QL66 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42720 1998 QH69 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
42721 1998 QM70 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42722 1998 QX70 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
42723 1998 QL73 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42724 1998 QJ76 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42725 1998 QK80 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42726 1998 QW84 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42727 1998 QX85 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42728 1998 QX86 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42729 1998 QE90 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42730 1998 QE106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
42731 1998 QJ106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
42732 1998 RD1 12/09/1998 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
42733 1998 RH2 15/09/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
42734 1998 RH19 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42735 1998 RZ19 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
42736 1998 RJ25 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42737 1998 RJ45 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
42738 1998 RK46 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
42739 1998 RJ57 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42740 1998 RY62 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42741 1998 RW65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42742 1998 RT66 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
42743 1998 RP73 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42744 1998 RH74 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
42745 1998 RK77 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
42746 1998 SV8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
42747 Fuser 1998 SU10 21/09/1998 Pianoro V. Goretti 9,9 km MPC · JPL
42748 Andrisani 1998 SV10 21/09/1998 Pianoro V. Goretti 6,1 km MPC · JPL
42749 1998 SL25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
42750 1998 SO53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
42751 1998 SP55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
42752 1998 SV55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
42753 1998 SS59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
42754 1998 SN60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
42755 1998 ST61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
42756 1998 SA63 25/09/1998 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
42757 1998 SY67 19/09/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
42758 1998 SD72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
42759 1998 SR73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
42760 1998 SY78 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42761 1998 SK104 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42762 1998 SB116 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42763 1998 SV119 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42764 1998 SJ122 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
42765 1998 SR137 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
42766 1998 SN143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
42767 1998 SJ150 26/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42768 1998 SA168 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
42769 1998 TA1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
42770 1998 TH5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,8 km MPC · JPL
42771 1998 TB32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
42772 Kokotanekova 1998 TJ34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
42773 1998 UN15 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
42774 1998 UZ20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
42775 Bianchini 1998 UO23 26/10/1998 Cima Ekar U. Munari, F. Castellani 12 km MPC · JPL
42776 Casablanca 1998 UV26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
42777 1998 UY30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
42778 1998 UC33 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42779 1998 VD13 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
42780 1998 VW17 10/11/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42781 1998 VL28 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
42782 1998 VC48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
42783 1998 VV53 14/11/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
42784 1998 WD1 16/11/1998 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
42785 1998 WJ1 18/11/1998 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
42786 1998 WU4 18/11/1998 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
42787 1998 WC16 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
42788 1998 XF13 15/12/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
42789 1998 XP74 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42790 1998 XS93 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42791 1999 AD6 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
42792 1999 AM13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
42793 1999 BN5 19/01/1999 Grasslands J. McGaha 5,5 km MPC · JPL
42794 1999 BL18 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42795 1999 CO12 14/02/1999 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
42796 1999 CP53 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42797 1999 CL76 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
42798 1999 DH2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
42799 1999 DV5 17/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42800 1999 FB28 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL

42801–42900[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42801 1999 FK41 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
42802 1999 GE15 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42803 1999 GG21 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
42804 1999 GQ33 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42805 1999 JU1 08/05/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
42806 1999 JR3 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42807 1999 JM12 08/05/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
42808 1999 JZ13 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42809 1999 JJ20 10/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
42810 1999 JP72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42811 1999 JN81 07/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42812 1999 JC94 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
42813 1999 JU121 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42814 1999 LR13 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42815 1999 LH32 15/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
42816 1999 NZ1 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42817 1999 NB4 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42818 1999 NU4 12/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
42819 1999 NF5 15/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
42820 1999 NA7 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42821 1999 NV11 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42822 1999 NT13 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
42823 1999 NO15 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42824 1999 NF16 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42825 1999 NK26 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42826 1999 NX26 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42827 1999 NC36 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42828 1999 NH39 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42829 1999 NN39 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42830 1999 NE40 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42831 1999 NF43 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42832 1999 NL44 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42833 1999 NH48 13/07/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
42834 1999 NU48 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42835 1999 NS56 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42836 1999 OO3 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42837 1999 PR1 09/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 7,5 km MPC · JPL
42838 1999 PP3 13/08/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,5 km MPC · JPL
42839 1999 PP6 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
42840 1999 RU 04/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
42841 1999 RO3 04/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
42842 1999 RK9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
42843 1999 RV11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42844 1999 RC12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42845 1999 RV16 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
42846 1999 RJ26 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42847 1999 RC43 11/09/1999 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
42848 1999 RT43 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,6 km MPC · JPL
42849 Podjavorinská 1999 RK44 15/09/1999 Modra A. Galád, P. Kolény 5,0 km MPC · JPL
42850 1999 RS50 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42851 1999 RA51 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42852 1999 RX52 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42853 1999 RP69 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42854 1999 RV70 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42855 1999 RF72 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42856 1999 RO73 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42857 1999 RS84 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42858 1999 RL88 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42859 1999 RB89 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42860 1999 RC90 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42861 1999 RQ90 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42862 1999 RH97 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42863 1999 RD99 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42864 1999 RY101 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42865 1999 RR103 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42866 1999 RJ104 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42867 1999 RO113 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
42868 1999 RT115 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42869 1999 RD117 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42870 1999 RM120 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
42871 1999 RA123 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42872 1999 RB124 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42873 1999 RV127 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42874 1999 RM128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42875 1999 RO128 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42876 1999 RS132 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42877 1999 RW133 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42878 1999 RT135 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42879 1999 RD136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
42880 1999 RX138 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42881 1999 RD145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42882 1999 RZ145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42883 1999 RJ146 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42884 1999 RF148 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42885 1999 RZ148 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42886 1999 RL150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42887 1999 RV155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42888 1999 RH163 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42889 1999 RW164 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42890 1999 RG167 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42891 1999 RH169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42892 1999 RF180 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
42893 1999 RQ180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42894 1999 RM181 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42895 1999 RK182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42896 1999 RX182 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42897 1999 RZ187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42898 1999 RC190 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42899 1999 RV193 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
42900 1999 RB195 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL

42901–43000[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42901 1999 RN196 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42902 1999 RM197 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
42903 1999 RL200 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
42904 1999 RV202 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42905 1999 RC203 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
42906 1999 RK212 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42907 1999 RN212 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42908 1999 RL214 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
42909 1999 RH218 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
42910 Samanthalawler 1999 RB221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
42911 1999 RJ221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
42912 1999 RQ221 05/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
42913 1999 RW223 07/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
42914 1999 RA232 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
42915 1999 RD232 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
42916 1999 RH238 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
42917 1999 SU1 21/09/1999 Calgary G. W. Billings 13 km MPC · JPL
42918 1999 SK4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
42919 1999 SS4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
42920 1999 SA8 29/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42921 1999 SH8 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42922 1999 SP8 29/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42923 1999 SR18 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42924 Betlem 1999 TJ2 02/10/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,7 km MPC · JPL
42925 1999 TC6 06/10/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 1,7 km MPC · JPL
42926 1999 TJ7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,8 km MPC · JPL
42927 1999 TP7 07/10/1999 Powell Powell Obs. 2,8 km MPC · JPL
42928 1999 TX7 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42929 Francini 1999 TW9 08/10/1999 San Marcello L. Tesi, G. Forti 1,9 km MPC · JPL
42930 1999 TM11 06/10/1999 Siding Spring R. H. McNaught 4,1 km MPC · JPL
42931 1999 TG17 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
42932 1999 TF19 12/10/1999 Uccle T. Pauwels 4,0 km MPC · JPL
42933 1999 TR19 15/10/1999 Siding Spring R. H. McNaught 6,5 km MPC · JPL
42934 1999 TL25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42935 1999 TS26 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42936 1999 TL27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42937 1999 TU28 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42938 1999 TY30 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42939 1999 TJ31 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42940 1999 TP38 01/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
42941 1999 TX74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
42942 1999 TK77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
42943 1999 TH92 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42944 1999 TQ93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42945 1999 TW94 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42946 1999 TU95 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42947 1999 TB98 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42948 1999 TR98 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42949 1999 TV100 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42950 1999 TF101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42951 1999 TU101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42952 1999 TV102 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42953 1999 TK109 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42954 1999 TK118 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42955 1999 TK121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42956 1999 TH122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42957 1999 TK122 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42958 1999 TB127 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42959 1999 TC136 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42960 1999 TJ139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42961 1999 TD140 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42962 1999 TQ140 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42963 1999 TH144 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42964 1999 TD147 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42965 1999 TH151 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42966 1999 TR151 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42967 1999 TR164 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42968 1999 TT165 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42969 1999 TD173 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42970 1999 TD174 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42971 1999 TW180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42972 1999 TA181 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42973 1999 TU184 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
42974 1999 TX186 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42975 1999 TW196 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42976 1999 TL211 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42977 1999 TH216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42978 1999 TL219 01/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
42979 1999 TR220 01/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
42980 1999 TM224 01/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
42981 Jenniskens 1999 TY224 02/10/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,6 km MPC · JPL
42982 1999 TC227 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
42983 1999 TJ228 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
42984 1999 TU228 02/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
42985 Marsset 1999 TR230 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
42986 1999 TP231 05/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
42987 1999 TB242 04/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
42988 1999 TK242 04/10/1999 Catalina CSS 9,8 km MPC · JPL
42989 1999 TO245 07/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
42990 1999 TM251 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42991 1999 TY251 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42992 1999 TH260 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42993 1999 TP270 03/10/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
42994 1999 TY273 05/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
42995 1999 TR284 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42996 1999 TB291 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42997 1999 UM1 18/10/1999 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
42998 Malinafrank 1999 UV1 17/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 5,9 km MPC · JPL
42999 1999 UQ2 18/10/1999 Ondřejov P. Pravec 6,7 km MPC · JPL
43000 1999 UL8 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
Trang đầu 000K 100K 200K 300K 400K 500K  

37.000s  • 38.000s  • 39.000s  • 40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s